ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2012

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., השגות לתיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
57
ועדת הכנסת
07/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 240>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ד בשבט התשע"ב (07 בפברואר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<1. השגות לתיקון תקנון הכנסת>
<2. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

דוד רותם
דב חנין
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר

דנה גורדון - מנהלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

וילמה מאור - מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מירב שמעון - רכזת בוועדה לפניות הציבור

אורי בנק - מנהל סיעת האיחוד הלאומי

תמר כנפו - מנהלת סיעת הבית היהודי

עינת עובדיה - עוזרת למנהלת סיעת הליכוד

חן שמילו - עוזר ליועמ"ש, סיעת קדימה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<השגות לתיקון תקנון הכנסת>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה.
אני מקווה שתצליחו להתמודד עם ההתעניינות התקשורתית שהיא המשך ישיר לישיבה הקודמת. אנחנו ממשיכים בדיון שלנו בנושא תיקוני התקנון, פרק הוועדות.
ארבל אסטרחן
אולי נתחיל עם ההשגה?
היו"ר יריב לוין
אה, ההשגה קודם. סליחה. הנחנו שורה של תיקונים והשלמות שהתבקשו לחלקים קודמים של התקנון, לאור הניסיון שנצבר עם היישום שלהם. אישרנו את זה כאן, הנחנו את זה על שולחן הכנסת. במסגרת 14 הימים הנתונים לצורך השגות ישנה השגה אחת בנקודה אחת שהעביר יושב-ראש הכנסת, ולכן אנחנו מחזירים את זה לכאן להחלטה בטרם נשוב ונביא את הנושא להצבעה במליאה.
דוד רותם
יש רק נקודה אחת שאני מבקש. אני רואה את זה עכשיו. אתמול אמר יושב-ראש הכנסת, אני שמעתי את זה, כשביקשו ממנו להעביר את זה לועדת הפירושים: הם לא יכולים להחליט על זה בישיבה דחופה, הם צריכים לשבת על זה שבעה נקיים. גם ליושב-ראש זה לקח שבוע עד שהוא החליט. אבל פה יש הסתייגות, אני רוצה ללמוד אותה, ואני מבקש שההסתייגות הזאת תידון בישיבה הבאה. אני מדבר בכל הרצינות. אי לא זוכר מה החלטנו.
היו"ר יריב לוין
אז אני אקל עליך את המלאכה. אנחנו נגמור את העניין, ונחכה עד שתודיע לי שמקובל עליך שנניח את זה, ואם תודיע לי שלא מקובל נחדש את הדיון ונתקן.
דוד רותם
אני לא רואה מה היושב-ראש רוצה. תסביר לי.
היו"ר יריב לוין
אז ארבל תסביר. יכול להיות שזה ייתר את העניין, אם לא אז נחכה עד שתיתן אוקיי. לא נעשה משהו שלא על דעתך.
ארבל אסטרחן
אני אסביר בקצרה. מדובר בתיקון קטן מאוד. בנוסח שהונח על שולחן הכנסת לפני למעלה משבועיים נכללו כל מיני תיקונים קטנים לסעיפים שכבר הותקנו. הניסיון לימד שיש מקום לעשות שם כמה תיקונים והבהרות, וזה היה הנוסח שהונח. אחד מאותם תיקונים נגע לשאלה, מי יכול לנמק הסתייגות בשם הממשלה. כי ראינו שנקבעה הוראה בפרק החקיקה החדש, מי צריך להיות נוכח במליאה כדי שיצביעו על הסתייגות של הממשלה, אבל לא היה כתוב מי יכול לנמק אותה, ונשאלו על זה שאלות, ולכן הוועדה מצאה מקום להבהיר את זה.
מה שהציעה פה הוועדה היה שאם נרשמה הסתייגות בשם שר או סגן שר, כי כזכור התקנון החדש מאפשר גם לסגני שרים להסתייג, רשאי לנמקה כל שר או סגן השר שהגיש את ההסתייגות. כך הציעה הוועדה. ממש זמן קצר אחרי שזה הונח, הפנה יו"ר הכנסת באמצעות מזכירת הכנסת את תשומת הלב לכך שיש היגיון גם בכך שסגנו של השר שהגיש את ההסתייגות יוכל לנמק את אותה הסתייגות. למשל אם הוגשה הסתייגות על-ידי שר האוצר יוכל גם סגן שר האוצר לנמקה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בדיוק. זה המקרה שהיה.
ארבל אסטרחן
ומספיק שהוא יהיה נוכח במליאה כדי שיצביעו על כך. ולכן מה שמוצע הוא לתקן את סעיף 7 ברשימת התיקונים שהונחו, ושם להשאיר קודם כול את אותו דבר שאמרנו, שכל מסתייג "רשאי לנמק" את הסתייגותו, לא "ינמק". זה חל על כל מסתייג, גם ח"כ.

ובסעיף 90(ב) הוא קבע: נרשמה הסתייגות בשם שר או סגן שר, רשאי לנמקה אחד השרים, סגן השר המסתייג, או סגן השר שמינה השר המסתייג.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
במשרד הייעודי.
דוד רותם
אם כבר פותחים את זה, אני לא מסכים ששר כלשהו ינמק הסתייגות. רבותי, אנחנו הופכים את המליאה לבדיחה מהלכת. עולה שר, הוא לא מבין שום דבר, הוא מקריא נייר כשהוא לא יודע מה כתוב שם, אי-אפשר לשאול אותו שאלה, אי-אפשר לקרוא לו קריאת ביניים. השר הגיש הסתייגות, או הוא או הסגן שלו שיתכבדו ויבואו לכנסת.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
בלי כל שר.
דוד רותם
בלי כל שר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אבל הרעיון היה שכאשר שר מגיש הסתייגות זה בעצם בשם הממשלה, זאת אומרת שכל אחד מחברי הממשלה יכול לנמק את זה. וסגן שר לכן היה מסויג רק במשרד, אלא אם זו ההסתייגות שלו.
היו"ר יריב לוין
אתה שובר את העיקרון הבסיסי.
דוד רותם
יכול להיות שאני שובר. ירדנה, את יושבת במליאה. זה פשוט בדיחה.
היו"ר יריב לוין
דודו, זה נכון, אבל זה נכון לאורך כל הקו.
דוד רותם
אתה רוצה שאגיד לך משהו? אני נלחם על זה לאורך כל הקו. ביקשתי ממך להכניס בתקנות, שמי שלא בא לישיבות לא מגיש הסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
אבל בוא נעשה רגע הבחנה בין שני דברים. אין ויכוח על דבר אחד, אני חושב, שהדין של ההסתייגויות לא שונה בעניין הזה מהצעת חוק של השר לביטחון פנים, שמי שמציג אותה בשם הממשלה זה בכלל השר להגנת הסביבה, כי הוא איננו.
דוד רותם
חמור מאוד.
היו"ר יריב לוין
אבל זה קורה כל הזמן.
דוד רותם
אתה מתקן תקנות, תקן את זה.
היו"ר יריב לוין
דודו, זה שינוי דרמטי, שאולי הוא נכון, אבל הוא חורג ממסגרת מה שאנחנו עושים פה. זה מחייב אותנו לקיים התדיינות שלמה, שהיא מאוד בעייתית, כי אתה מבין שהיא בעצם יוצרת מצב שכובל את השר לכאן על כל המשמעויות של זה. אתה מסתכל עלי ככה, אבל אתה מבין שיש לך שר אוצר למשל, שמדי פעם צריך לנסוע, ושרים אחרים. אתה מבין את המשמעות.
דוד רותם
בוודאי שאני מבין את המשמעות. אבל שר האוצר הרי לא מגיש את ההסתייגויות, יש לו אלף ואחד פקידים, אז שיבוא הסגן שלו.
היו"ר יריב לוין
אבל זה לא רק הסתייגויות. אותו היגיון נכון כשהוא מציג הצעת חוק. כמה שרים מציגים הצעות חוק שלהם אתמול בלילה בשם שר אחר? זה כל הזמן קורה.
דוד רותם
זה הבדיחה. אתה מזכיר לי, בכנסת ה-17 הייתי סגן יושב-ראש הכנסת, ולמזלי הייתי יושב בימי רביעי. היה שר אחד שהיה עונה גם על שאילתות של החברים שלו. אז הוא היה מקריא את התשובה והוא היה אומר: עד כאן מה שהכתיבו לי, עכשיו אגיד לכם את דעתי, ומדבר עוד שעה. ותמיד בדר היה אומר לי: אתה לא יכול להפסיק אותו.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
זה הצעות לסדר-יום.
היו"ר יריב לוין
אני בעד זה, אבל אתה לא יכול להפריד את ההסתייגויות מההתנהלות הכללית.
דוד רותם
בוא נשנה את הכול.
היו"ר יריב לוין
אוקיי, אבל לשנות את הכול זה לא דבר שיכולים לעשות כרגע במסגרת הזאת. צריך לשבת עם הממשלה, עם מזכירות הממשלה, לא יכולים לעשות את זה כלאחר יד. זה גם לא מונע מאתנו מחר לשנות את זה.
דוד רותם
במזכירות הממשלה אין כבר עם מי לשבת.
היו"ר יריב לוין
לא צריך להגזים. אני אגב מוכן, אם תרצה, לנסות לעשות איזושהי פגישה איתם, ולראות אם אנחנו יכולים להתקדם לכיוון הזה. אני לא מאמין שזה מעשי לפחות במציאות הקיימת. ולכן אם כבר אנחנו עושים, בוא נעשה משהו שיהיה אחיד, ויהיה נכון לאורך כל הקו אותו דבר. ולא שההסתייגות תהיה ככה, הנושא השני יהיה אחרת, ולכל דבר תהיה נורמה מיוחדת משלו. ולכן נראה לי שמה שהציע פה יושב-ראש הכנסת גם היה נכון בדיוק בהיבט הזה, מכיוון שהוא אמר: מה שעשיתם לגבי סגני שרים כעניין שבשיטה בכל המקומות האחרים, תבואו ותתקנו גם כאן. והוא צודק, אני חושב שזה נכון.
דוד רותם
אני מסכים. אבל אני רוצה לצמצם עד כמה שאפשר אחרים שיענו בשם השרים.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אני לא מתנגד לזה, אבל את זה אנחנו רוצים לעשות - - -
דוד רותם
בשלב הבא זה יהיה שגם חבר כנסת מאותה סיעה יוכל לענות בשם השר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
או שבשלב הבא אתה תהיה שר, ואתה תבקש ממישהו אחר.
דוד רותם
לא, אל תדאגי. בואי נאמר ככה: אם אני אהיה אי פעם שר, אני אשב פה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תרשמו את זה. אנחנו כנראה עוד נהיה כאן.
קריאה
זה בפרוטוקול.
דוד רותם
אתם ודאי תהיו כאן. אבל אל תדאגו.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
הבעיה שאתה מדבר עליה היא בעיקר בהצעות לסדר-יום ולאו דווקא בהסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
אני מבטיח להגיש לך הרבה שאילתות מספסלי האופוזיציה ולראות כמה זמן זה לוקח לענות.
דוד רותם
את התענוג הזה לא ייתנו לכם.
היו"ר יריב לוין
אני אומר עוד פעם: אני חושב שאפשר לנסות לקיים איזושהי התדיינות כזאת, אבל זה חורג מהמסגרת של מה שאנחנו עושים פה עכשיו. זה לפתוח עולם שלם.
ארבל אסטרחן
גם צריך לומר שהתיקון הזה הוא די קוהרנטי עם תיקונים נוספים.
היו"ר יריב לוין
כן, זה מה שאני אומר. אני חושב שהתיקון הזה פשוט בא ליישר קו עם מה שעשינו עד עכשיו, כדי שמה שנעשה יהיה אחיד. אם נרצה אחר כך לשנות את זה לאורך כל הקו, את זה תמיד אפשר לעשות.
דוד רותם
זאת אומרת מי שיכול לנמק - -
ארבל אסטרחן
לנמק הסתייגות.
דוד רותם
- - הסתייגות של משרד האוצר זה סגן שר האוצר.
ארבל אסטרחן
שר האוצר או סגן שר האוצר. לא, או כל אחד מהשרים.
היו"ר יריב לוין
לא סגן שר אחר, זה ברור.
ארבל אסטרחן
סגן שר יוכל רק בשני מקרים. אם השר שלו הגיש, או אם זה ההסתייגות שלו עצמו.
היו"ר יריב לוין
וזה אגב הולך לאורך כל הקו, בכל הנושאים שעשינו. אני חושב שזה גם נכון, זו גם ההבחנה ביניהם.
ארבל אסטרחן
ואותה הוראה תיקבע גם לגבי מי מספיק שיהיה נוכח במליאה כדי שיצביעו על הסתייגות, שזה בעצם תיקון לאותו סעיף 90.
היו"ר יריב לוין
טוב. בסדר? בעד?
הצבעה
בעד ההשגות – פה אחד
ההשגות נתקבלו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. זה אושר, וזה יונח פעם נוספת עם התיקון הזה.
ארבל אסטרחן
ולא צריך שוב 14 יום.
היו"ר יריב לוין
לא צריך 14 יום?
אתי בן יוסף
לא, זה כולל ההשגה שנתקבלה כאן.
היו"ר יריב לוין
אז בכלל יופי. ואז אנחנו נוכל להביא את זה בשבוע הבא.
ארבל אסטרחן
אפילו מחר.
היו"ר יריב לוין
לא, מחר יום רביעי.
ארבל אסטרחן
אז שבוע הבא.
היו"ר יריב לוין
נברך על המוגמר הזה. יופי.

<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.>
היו"ר יריב לוין
עכשיו אנחנו חוזרים לפרק הוועדות. טוב, איפה אנחנו נמצאים?
ארבל אסטרחן
סיימנו את סעיף 4. לכם יש נוסח הכולל כבר הערות, ואנחנו מתחילים מסעיף 5. אני מזכירה שאנחנו בסעיפים הראשונים של פרק הוועדות בסעיפים הכלליים יותר. דיברנו על הרכב הוועדות הקבועות, ועל ממלא מקום זמני וקבוע בוועדות. מוצע להשאיר הוראה שקיימת גם היום, לגבי ועדת החוץ והביטחון, מה שמופיע אצלכם בסעיף 5, שאם "נעדר באופן ארעי חבר ועדת החוץ והביטחון", פה מוצע גם להוסיף: "ועדה משותפת לתקציב הביטחון לפי סעיף 18 לחוק יסודות התקציב, או ועדת משנה שלהן, רשאי להחליפו רק ממלא מקומו הקבוע, ולא יחולו הוראות סעיף 4", שזה הסעיף שמאפשר לכל חבר מהסיעה.
דוד רותם
מה זה ממלא מקום קבוע?
ארבל אסטרחן
זה מה שהגדרנו בסעיף 3. זה אותו ממלא מקום שקובעת ועדת הכנסת. היא יכולה לקבוע ממלא מקום קבוע לחבר הוועדה, בוועדות רגילות יש לו עדיפות.
דוד רותם
לא, בוועדת החוץ והביטחון. אני יודע שאני ממלא מקום, אני רק לא יודע של מי.
זאב אלקין
של הסיעה שלך.
ארבל אסטרחן
עד היום זה התאפשר לסיעה. לפי מה שדובר כאן, בנוסח הזה ובישיבות הקודמות, ממלא מקום יהיה לאדם.
זאב אלקין
לאדם? למה?
ארבל אסטרחן
כי הדבר הזה של ממלא מקום לסיעה כל פעם יוצר בעיות.
זאב אלקין
זה סרבול מיותר.
ארבל אסטרחן
בשביל להבהיר מהי העדיפות. כי הרי אם לא נמצא ממלא המקום הקבוע, יכול כל אחד מהסיעה להשתתף. אז לא מדרגים עכשיו את הסיעה, אלא אומרים: יש חבר, יש לו ממלא מקום קבוע, מסיעתו או מסיעה אחרת, ואחריו כל אחד מסיעתו.
זאב אלקין
לא, אבל זה עושה בעיה. למשל בחוץ וביטחון זה בוודאות עושה בעיה.
דוד רותם
רק בחוץ וביטחון.
זאב אלקין
לא, בחוץ וביטחון זה עושה בעיה מיוחדת. בדרך כלל המטרה של ממלא מקום זה לתת דרוג ולתת עדיפות. ברגע שאת מצמידה את זה לבן-אדם את גורמת למצב, שאם נעדר מישהו אחר מהסיעה, אז הממלא מקום הזה לא מקבל עדיפות.
ארבל אסטרחן
נכון.
זאב אלקין
שזאת לא הכוונה של המנגנון הזה כפי שמשתמשים בו היום, כי אז צריך לקרוא ליו"ר סיעה ולשאול מה עמדתו, ולמי יש עדיפות. פשוט יותר פעמים יקראו לראשי סיעות כשתיווצר איזושהי מחלוקת. אבל בחוץ וביטחון זה דרמטי, כי בחוץ וביטחון זה מנגנון שנועד להתגבר בדיוק על הקושי של סעיף 5, שבו אנחנו עכשיו נפתח, כי אף אחד אחר לא יכול להיכנס. וברגע שאת מצמידה את זה לח"כ, אז את מקשה על הסיעות שצריכות להביא דווקא את ממלא המקום הספציפי של החבר הזה שנעדר.
היו"ר יריב לוין
למה?
ארבל אסטרחן
בחוץ וביטחון, כי לא יכול להיות מישהו אחר.
דוד רותם
כי מישהו אחר לא יכול להיכנס.
זאב אלקין
אם ממלא מקום הוא צמוד ח"כ - - -
היו"ר יריב לוין
והוא איננו, אז יבוא מישהו מסיעתו.
קריאה
הוא לא יכול.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל שמורשה כניסה לחוץ וביטחון. הוא לא יוכל, למה?
זאב אלקין
כי אם אתה מצמיד ממלא מקום לבן-אדם.
ארבל אסטרחן
אנחנו אמרנו שממלא מקום צמוד - - -
היו"ר יריב לוין
והוא איננו.
חן שמילו
זה סעיף 3.
ארבל אסטרחן
בחוץ וביטחון לא חלות ההוראות שמאפשרות לכל אחד.
היו"ר יריב לוין
אז בחוץ וביטחון צריך לאפשר להחליף אותו בממלאי המקום האחרים. לא, זה מובן. אין ויכוח.
ארבל אסטרחן
אז אם מסכימים על העיקרון שקבענו בסעיף הקבוע של ממלא מקום, שככלל ממלא מקום יהיה פר אדם, אז אפשר באמת בסעיף של ההוראות המיוחדות לוועדת החוץ והביטחון.
זאב אלקין
אבל למה לעשות את כל המהלך הזה? מה את מרוויחה מזה?
ארבל אסטרחן
למשל, את הבלגן שהיה רק לאחרונה בוועדת הכלכלה, שהגיעו פתאום כמה ממלאי מקום קבועים, ואז מי מהם יכול להצביע?
זאב אלקין
הם באותו מעמד. במקרה הזה יו"ר סיעה מחליט.
ארבל אסטרחן
שאגב אין על זה היום הוראה. היום ההוראה בתקנון היא רק לגבי ממלאי מקום ארעיים, אין הוראה לגבי יו"ר סיעה.
זאב אלקין
אז יכול להיות שצריך לשים. אבל במצב כזה באמת יו"ר סיעה קובע. להתחיל להצמיד ממלא מקום לח"כ, בעיני זה מקטין את חופש הפעולה של אותם ממלאי מקום, זה פוגע במעמד של המוסד הזה, ורק מוסיף בעיות. המסורת של העבודה שהיתה בכנסת עד עכשיו, שממלא מקום הוא של הסיעה, היא הרבה יותר טובה.
ארבל אסטרחן
זה התחיל בכנסת הזאת.
זאב אלקין
לא, של הסיעה?
ארבל אסטרחן
כן. הדבר הזה שזה לא צמוד, התחיל בכנסת הזאת.
זאב אלקין
בקדנציה הקודמת זה עבד אותו דבר.
ארבל אסטרחן
זה היה פר בן-אדם.
דוד רותם
זה מאוד טוב שיש ממלא מקום. אני רואה אצלי כל הזמן ממלאי מקום. זה פשוט תענוג. אבל בוועדת החוץ והביטחון זה מאוד בעייתי, כי אחרים לא יכולים להיכנס.
ארבל אסטרחן
לא, בסדר. אמרתי קודם שצריך להחליט לגבי הכללי, ואז להחליט לגבי ועדת החוץ והביטחון.
זאב אלקין
אבל למה לשנות?
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה בעיה ללכת למבנה שזאב מציע.
זאב אלקין
לא, זה המבנה היום. לכן אני לא רואה סיבה לשנות.
ארבל אסטרחן
הוא היום יוצר בעיות. בכנסת הזאת נוצרו כמה דברים. קודם כול נוצר הדבר הזה שיש המון ממלאי מקום. ואז נוצר הדבר הזה שיש ממלא מקום לא פר אדם. זה לא היה. ונוצר הדבר הזה של ממלא מקום קבוע לא מהסיעה. אני חושבת שחלק ניכר מהבעיות שמתעוררות, והשאלות שאנחנו נשאלים, זה מי יכול להצביע. זה מעורר המון בלגן.
זאב אלקין
לא, אבל התקנון קובע את זה. זה נכון שלפעמים אנשים שואלים. בסדר. התקנון מאוד ברור בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
הרעיון היה לפשט. ואדוני היושב-ראש, אם אתה זוכר, כשדיברנו על זה, זה היה הרעיון. עכשיו זה אפשרי.
היו"ר יריב לוין
אומר לך זאב, שזה יוצר לו קושי פרקטי, שהוא חי את זה ביום-יום.
זאב אלקין
לא רק לי. זה לכל סיעה.
היו"ר יריב לוין
אני אומר "לו" כיושב-ראש סיעה.
זאב אלקין
מבחינה זאת אין הבדל בין קואליציה לאופוזיציה, זה כל סיעה. הפיכה של ממלא מקום לאישי במקום סיעתי, זה יסבך.
ארבל אסטרחן
אוקיי. אגב היום זה לא כתוב, אבל זה נכון שבאיזשהו שלב חלה התרופפות בעניין הזה, וכל הזמן חיכינו לתיקון התקנון שיבהיר את זה.
היו"ר יריב לוין
אני לא חושב שזה מהותי.
ארבל אסטרחן
בסדר. אז אם כך בסעיף 3 נצטרך לקבוע שהממלא מקום לא יהיה לחבר אלא לסיעה. בסדר, אני אצטרך לראות איך זה ייכתב.
דוד רותם
לא, לחבר ועדה.
ארבל אסטרחן
כן, אבל מסיעה מסוימת. אבל עדיין הוא יוכל להיות מסיעה אחרת.
זאב אלקין
כן.
ארבל אסטרחן
סתם אני אומרת, לסיעת קדימה יש בוועדה מסוימת ארבעה חברים, יכולים להיות שם שלושה ממלאי מקום מקדימה, וממלא מקום מסיעה אחרת, וההוא מסיעה אחרת יכול להיות ממלא מקום לכל אחד מהם?
זאב אלקין
כן, הם באותו מעמד. אם סיעת קדימה מחליטה שהיא מקצה אחד מהמקומות האלה לסיעת מרצ לדוגמה אז זה זכותה.
דוד רותם
תודה רבה לך.
זאב אלקין
לא, זה המצב.
דוד רותם
אני מציע לאסור הקצאה לסיעות אחרות. אין ממלא מקום מסיעה אחרת.
ארבל אסטרחן
זה פתח להמון בעיות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
- - - לנהל משא ומתן קואליציוני.
דוד רותם
אני יכול לנהל משא ומתן קואליציוני על כל חוק עם שמונה חברים.
ארבל אסטרחן
זה כמובן שובר את העיקרון של נציגות סיעתית.
זאב אלקין
ברגע שסיעה יכולה להקצות מקום בוועדה לנציג מסיעה אחרת, אז אין סיבה שהיא לא תוכל לתת מקום לממלא מקום.
ארבל אסטרחן
יש הבדל. חבר ועדה לפעמים נועד בשביל לאפשר נציגות לסיעות קטנות שקשה להן למצוא.
זאב אלקין
אותו דבר ממלא מקום. הנה, אני מכיר סיעה אחת של שלושה מנדטים, שיש להם בוועדת החוץ והביטחון רק ממלא מקום על חשבוננו. וזה היה להם מאוד חשוב לקבל את הייצוג הזה, כי שם זה בכלל אפשרות להיכנס.
דוד רותם
איזה סיעה זאת?
ארבל אסטרחן
אז אני רוצה אם כך לסכם. אנחנו אומרים שממלא מקום קבוע יוכל להיות לסיעה, בין אם מאותה סיעה ובין אם מסיעה אחרת, ולא אישית, וזה יחול בכל הוועדות.
זאב אלקין
ואז זה פותר גם את הבעיה של חוץ וביטחון.
ארבל אסטרחן
ואז גם לגבי ממלאי מקום קבועים יהיה צריך את המנגנון של העדר ההסכמה, שאותו קבענו רק על ממלאי המקום הזמניים. אני רק מעדכנת אותך שבישיבה הקודמת קצת תיקנו את זה בעקבות הערה של חבר הכנסת חנין, שאתם יכולים לראות אצלכם בסעיף 4(ב), שאם אין הסכמה יכריע יו"ר הסיעה או ממלא מקומו, ובהיעדרם זה ילך לפי הסדר ברשימה.
דוד רותם
לא מקובל עלי.
זאב אלקין
מה זה בהעדרם?
קריאה
אפשר לשאול אותו.
ארבל אסטרחן
לא תמיד אפשר לשאול אותו. יש ישיבה, עכשיו צריך להצביע, באים שניים ואומרים: אני מצביע. מי יכול להצביע?
חן שמילו
זה לא בהיעדרו.
דוד רותם
סליחה, אני רוצה עכשיו להצביע, ואני רוצה לחתוך הצבעה. היום היה לי. ואז מה שקורה זה שפתאום מתחילים להתווכח לי: אני מייצג, אני מייצג. אז אני ארוץ לחכות ליושב-ראש הסיעה?
ארבל אסטרחן
לא, אם הוא נמצא - - -
דוד רותם
איזה נמצא? הוא לא נמצא, הוא לא חבר בכלל.
ארבל אסטרחן
או ממלא מקומו.
דוד רותם
אין לו ממלא מקום. אני יודע מי ממלא מקום יושב-ראש הסיעה של הליכוד?
ארבל אסטרחן
מזכירת הכנסת מקיימת רישום מסודר של הדבר הזה, והיא צריכה להפיץ אותו לוועדות, אבל בעיקרון לדבר הזה יש רישום.
דב חנין
דוד, המנגנון הזה שנקבע הוא מנגנון מאוד מאוזן. אם אתה לא מצליח לאתר את יושב-ראש הסיעה, יש לך בוועדה אצלך, אצל מזכירת הוועדה, רשימת חברי הכנסת מאותה סיעה לפי סדר הקדימות. זה לא מטרטר אותך בשום דבר.
זאב אלקין
אבל הבעיה, דב, במצב כזה, מה זה לא הצלחת לאתר?
דוד רותם
הוא אומר לי: אני ממלא מקום קבוע.
דב חנין
אתה מנסה באופן סביר. חברים, הרי יש פרשנות סבירה לכל דבר.
דוד רותם
אני מציע לתת את הסמכות ליושב-ראש הוועדה.
ארבל אסטרחן
היום כתוב: יו"ר הוועדה אם לא מוצאים את יו"ר הסיעה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, לא נתקדם ככה לשום מקום עם כל הפלפולים האלה. סיכמנו שהממלא מקום הוא סיעתי. ההחלטות הן בכל מקרה של יושב-ראש הסיעה, הן לא של יושב-ראש הוועדה. זה היה הסיכום בפעם הקודמת. מכאן נובע גם שמה שצריך לקבוע בסעיף 5 זה רק את העובדה שאין אפשרות להצביע לחברים שאינם ממלאי מקום קבועים. זה המשמעות ב-5. בחוץ וביטחון השינוי היחיד ביחס לכל ועדה אחרת הוא שרק ממלאי המקום הקבוע יכולים להשתתף מלבד החברים. ביטלנו את כל המוסד של ממלא מקום זמני.
זאב אלקין
הוא לא היה גם.
היו"ר יריב לוין
וחבר מן השורה איננו יכול להצביע בחוץ וביטחון. זה השינוי היחיד.
דוד רותם
בחוץ וביטחון, אבל בכל ועדה אחרת כן.
היו"ר יריב לוין
כן. חוץ וביטחון ותקציב ביטחון. זהו. בזה גמרנו את העניין הזה.
ארבל אסטרחן
התוספת היחידה פה זה הוועדה המשותפת, כי זה קיים גם היום.
היו"ר יריב לוין
מצוין. אז את זה גמרנו. אפשר לעבור ל-6.
ארבל אסטרחן
רגע, סעיף (ב) אומר, דומה למה שקיים היום, שאם סיעה מודיעה על חילופים קבועים של חבר או ממלא מקום בחוץ וביטחון, "לא תחליפו בחבר אחר בטרם חלפו שלושה חודשים לפחות".
היו"ר יריב לוין
בסדר, זה ברור.
ארבל אסטרחן
זה קיים גם היום. פה חשבתי להוסיף: אלא אם כן הוא לא יכול עוד לכהן בוועדה, נגיד הוא מונה לשר או משהו כזה, אז לא צריך להמתין שלושה חודשים.
אתי בן יוסף
או פרש.
היו"ר יריב לוין
בסדר. אני חושב שזאת הסתייגות נכונה, כי אחרת זה משאיר אותם בתת ייצוג.
ארבל אסטרחן
חילופים קבועים בחוץ וביטחון ייעשו מדי שלושה חודשים.
זאב אלקין
זה נועד למנוע את מה שכל פעם - - -
היו"ר יריב לוין
ודאי. זה אותו היגיון.
ארבל אסטרחן
זה קיים גם היום.
היו"ר יריב לוין
ואני מציע אם כך שזה יהיה אותו דבר גם בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, אם אנחנו כבר עושים אותן הוראות לגבי שתיהן. וצריך לתקן בהתאם גם את כותרת השוליים.
ארבל אסטרחן
בסדר.
היו"ר יריב לוין
שיהיה אחיד.
זאב אלקין
את צריכה לקחת בחשבון לא רק אפשרות שהוא מתמנה לשר או עוזב את הכנסת מאיזושהי סיבה, אלא גם אפשרויות של פילוגים, שגורמים להחלפה מידית.
דוד רותם
בסדר, אבל אז זה לא על-פי הסיעה.
ארבל אסטרחן
אוטומטית הוא ממשיך.
זאב אלקין
כן, אבל זה יכול לגרום לצורך בתוך תקופה של שלושה חודשים להחליף אנשים.
ארבל אסטרחן
אני יכולה לכתוב שינוי בהרכב הסיעתי.
מה שמסומן לכם מחוק, רק אציין, שיש היום סעיף בפרק הזה שאומר שתקופת כהונה של ועדה קבועה תהיה כתקופת כהונתה של הכנסת. זה פשוט נראה מיותר, זה המשמעות של ועדה קבועה.
היו"ר יריב לוין
כן, זה ברור. פרק שני, קדימה.
ארבל אסטרחן
אנחנו עוברים לפרק השני, שכותרתו יו"ר ועדה קבועה. הוא גם מבוסס על הוראות שקיימות היום, אציין ככל שיהיה שינויים.

"ועדה קבועה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת" – את זה אנחנו מכירים גם מהיום – "המליצה ועדת הכנסת לוועדה לבחור יושב ראש, יכנס יושב ראש ועדת הכנסת את הוועדה כדי שתצביע על המלצת ועדת הכנסת".
זאב אלקין
זה שינוי מאוד משמעותי.
ארבל אסטרחן
היום בתחילת הכנסת מי שמכנס את הוועדה זה יו"ר הכנסת, ורק שינויים שנעשים במהלך הקדנציה כמו כל הרוטציות, אז יו"ר ועדת הכנסת מכנס את הוועדה, נכון?
היו"ר יריב לוין
זה לא לגמרי מדויק, כי המצב הוא שכאשר אין יו"ר לוועדה, אז יו"ר ועדת הכנסת מכנס אותה.
ארבל אסטרחן
יו"ר הכנסת. הפוך. כשאין יו"ר לוועדה בתחילת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, בתחילת הכנסת כן, אבל תוך כדי, כשאין יו"ר לוועדה, אז באמת יושב-ראש ועדת הכנסת מכנס אותה. אבל כאשר יש יו"ר לוועדה באופן עקרוני מי שעושה את הכינוס זה יו"ר הוועדה.
זאב אלקין
זה השינוי. זה שינוי מאוד מהותי.
דוד רותם
אבל עכשיו הולך להיות שינוי מהותי. עוד מעט מי שיקבע מתי תכונס הוועדה ובמה היא תדון יהיה בג"ץ.
היו"ר יריב לוין
לא, זה תמיד.
זאב אלקין
השינוי הזה הוא הכרחי כי היו מקרים, לא בכנסת הזאת אבל בכנסת הקודמת, שראשי וועדה שהמליצו להחליף אותם, לא כינסו את הוועדה לצורך ההחלפה תקופה ארוכה.
ארבל אסטרחן
נכון. זה מונע את זה. זאת אומרת שיו"ר ועדת הכנסת מכנס את ועדת הכנסת כדי לקבל את ההמלצה, וברגע שיש המלצה מותר לו לכנס את אותה ועדה כדי לדון בהמלצה.
היו"ר יריב לוין
כן, אני חושב שזה נכון.
זאב אלקין
אגב, מה קורה במצב שוועדה דוחה את המלצת ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
אז החילוף לא אושר. אין מה לעשות.
ארבל אסטרחן
אז היו"ר ממשיך.
ענת לוי
גם זה כבר קרה.
ארבל אסטרחן
אני רק מציינת פה, שבחירת יו"ר מלכתחילה היא לכל הקדנציה. אין לנו פה הוראה לתקופות כמו שנקבע לגבי סגנים, וגם כשיש רוטציות או דברים כאלה הדברים נאמרים בדרך כלל מראש בוועדה המסדרת, אבל פורמלית - -
היו"ר יריב לוין
מצריכים אישור מחדש.
ארבל אסטרחן
- - אין פקיעת כהונה של יו"ר ועדה אלא החלפה מסודרת.
היו"ר יריב לוין
זה חייב להיות. מי שרוצה שתהיה קואליציה צריך לתמוך בהשארת המצב הקיים.
זאב אלקין
מה?
היו"ר יריב לוין
שאתה לא מקבע מראש את החילופים.
ארבל אסטרחן
לא ניתן לקצוב מלכתחילה, להגיד שיו"ר ועדה נבחר לשנתיים, כמו שקבעו לגבי סגני יו"ר.
זאב אלקין
לגבי סגנים קבעו את זה?
ארבל אסטרחן
אני חושבת שלפי הצעתך.
היו"ר יריב לוין
כן, בגלל שהנשיאות היא ייצוגית, ולכן בנשיאות יש היגיון לקבע מראש את החלוקה ולהבטיח את זה שתתבצע. ועדות זה סיפור קואליציוני של הרכב של הכנסת שמשתנה.
ארבל אסטרחן
בתקנון החדש אני חושבת שאתה הצעת שהיו"ר והסגנים ילכו לכל תקופת כהונתם, אולם רשאית הכנסת לבחור לפי המלצה סגנים לתקופות כהונה קצרות יותר, ולקבוע את תחילתן וסופן. ואז זה פוקע, לא צריך להחליף.
היו"ר יריב לוין
אבל שם זה מוצדק, בגלל ששם זה אמור לשקף חלוקה מדויקת. פה זה משהו שלקוח מהעולם הפוליטי.
ארבל אסטרחן
גם אם לכתחילה נאמר פורמלית בוועדה המסדרת שזה לתקופות מוגבלות, אין פקיעת כהונה. אני רק מזכירה את זה.
זאב אלקין
לא, הסיבה לזה היתה כי בסגנים ועדת הכנסת לא יכולה להחליף אם הוא לא מסכים, בגלל החוק.
ארבל אסטרחן
נכון.
זאב אלקין
ואז הצעתי את מה שהצעתי כדי להתגבר על הקושי של החוק.
ארבל אסטרחן
אני מסכימה.
זאב אלקין
אגב, החוק הוא מוטה בעיני, אבל לא משנה.
ארבל אסטרחן
זה חוק יסוד. נכון. אבל אני רק הזכרתי את הדבר הזה, שהבחירה היא תמיד לכל הקדנציה.
סעיף (ב) משקף גם סעיף שקיים היום: "הוועדה לענייני ביקורת המדינה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת, שהוא חבר בסיעה מסיעות האופוזיציה" – כשיש לנו הגדרה לזה – "כהונתו של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה תפקע בתום 14 ימים מיום שחדלה סיעתו להיות סיעה מסיעות האופוזיציה". אני חושבת שזה תיקון מהכנסת הקודמת שהוכנס.
(ג): "יושב ראש ועדה רשאי להסמיך אחד מחברי הוועדה הקבועים לעניין סמכות הנתונה לו במליאת הכנסת לפי תקנון זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת". למשל פה הזכרתי גם שורה של סעיפים. יש שם כל מיני סעיפים שאומרים שיו"ר ועדה מציג חוק - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אפילו רק שיהיה חבר ועדה.
ארבל אסטרחן
- - דברים מהסוג הזה, אז הוא יכול להסמיך.
זאב אלקין
אגב, מה לגבי ממלא מקום?
ארבל אסטרחן
אין דבר כזה.
זאב אלקין
כי המציאות היום שלא ניתן להסמיך ממלא מקום לנהל ישיבה.
ארבל אסטרחן
לא, לנהל ישיבת ועדה.
היו"ר יריב לוין
הסעיף הזה מדבר על המליאה, לא על ישיבות הוועדה. על להציג חוק, כמו שמוץ עשה אתמול בשם ועדת החוץ והביטחון.
זאב אלקין
אגב, למה ממלא מקום לא יכול? לכאורה כן. אם הוא ממלא מקום קבוע של הסיעה.
ארבל אסטרחן
אה, למה ממלא מקום קבוע לא יכול לנהל ישיבת ועדה? צריך בכל זאת לתת איזושהי משמעות למי שהוא חבר ועדה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהוא לא יכול לנהל, וזה לא נכון.
דוד רותם
אני חושב שצריך לתת לכל מי שמגיע להיות חבר ועדה אפשרות. עם כל הכבוד, אני יושב בישיבת ועדה, אני צריך לעשן.
דנה גורדון
זו סיבה להפסיק לעשן.
זאב אלקין
ממלא מקום, ברגע שלא נמצא חבר קבוע, נכנס לנעליו.
היו"ר יריב לוין
אבל אתה מבין מה יקרה. פתאום יהיו לך ממלאי מקום שינהלו ישיבות של ועדות בנושא שהיו"ר לא רוצה.
זאב אלקין
למה שהיו"ר לא רוצה? הוא זה שמסמיך.
ארבל אסטרחן
לממלאי מקום קבוע תהיה עדיפות על חברי הוועדה?
דוד רותם
ישיבות שהיו"ר לא רוצה לנהל, יש תמיד חברים ששמחים לנהל.
היו"ר יריב לוין
לא יודע, לא תמיד. לא ראיתי שבחוק הלשכה היו הרבה קופצים.
דב חנין
זו תפיסה פורמלית שאיננה קשורה למציאות. במציאות היומיומית בכנסת החברות בוועדה היא לא דבר כל כך חזק ומשמעותי כמו שאולי היינו רוצים לראות. חברי כנסת משתתפים בדיונים בוועדות גם אם הם לא חברים, ולמרבית הצער, לעתים חברים בוועדות לא מגיעים אליהן. ולכן התפיסה שכאן כתובה היה לה היגיון באיזשהו מודל שבו החברים בוועדה באים לוועדה הזו ולא באים לוועדה אחרת. ולכן אנחנו אומרים ניתן לנהל את הישיבה למישהו שבאמת מכיר את הנושא כי הוא חבר הוועדה ומן הסתם הוא לאורך כל השנים נמצא שם. אבל הוא לא נמצא שם.
לכן אני אומר, שצריך פה ליצור איזושהי הגמשה. בסופו של דבר זה הרי שיקול דעת של היושב-ראש. והיושב-ראש מטיל על חבר כנסת שמן הסתם מבין את העניין או יודע לפחות לנהל את הקטע הזה, אם הוא מטיל עליו לנהל איזושהי ישיבה. אני לא חושב שצריך להגביל פה בכלל. אמרתי את דעתי בישיבה הקודמת. הנושא של ממלא מקום הוא מאוד משמעותי בוועדת החוץ והביטחון, לא מתערב בזה. בעניינים אחרים, חבר כנסת שהגיע לדיון ויושב-ראש הוועדה מצא לנכון מטעם כזה או אחר להסתייע בו, למה לא?
זאב אלקין
מה שאני מציע זה באמצע בין מה שדב מציע לבין מה שהוצע כרגע.
דוד רותם
ארבל, את צודקת במאת האחוזים. תקבעי סעיף שחברי ועדה חייבים להשתתף בדיונים.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. רק בצד הסעיף הזה יהיה עוד סעיף אחד, שאתה מחויב לתאם עם כולם את שעת הדיון.
דוד רותם
שעת הדיון תהיה קבועה. חמישה ימים בשבוע מ-09:00 בבוקר.
היו"ר יריב לוין
מה יעשו בוועדות האחרות?
דוד רותם
מ-10:00.
זאב אלקין
בהמשך להערה של דב. ארבל, דב מציין כאן מצב אמיתי שקורה, שהרבה פעמים נמצא היושב-ראש, נמצא עוד ח"כ אחד או שניים, שהרבה פעמים הם לא חברים קבועים של הוועדה, וכשהוא רוצה אפילו לצאת לשנייה, אין לו למי להעביר את הדיון. זה מצב שחוזר על עצמו הרבה פעמים. אני ראיתי.
ולכן מה שדב מציע, אפשרות להסמיך כל ח"כ, בעיני זה קיצוני מאוד, כי ח"כ שלא קשור לוועדה בשום דרך, מאוד קשה לראות אפשרות להסמיך אותו. אבל יכולת להסמיך ממלא מקום קבוע בכל זאת מגמישה את המצב, מגדילה את הבנק של האנשים שאפשר להיעזר בהם. ובמציאות שיש היום אני לא רואה שזה מצד אחד סוטה ומפריע למשהו, מצד שני זה יקל על יושבי-ראש.
ארבל אסטרחן
זה בוודאי סוטה מהעיקרון שיש בכל זאת מעמד לחברי הוועדה. לפי עצתך יכולים לשבת עשרה חברי ועדה, אבל מי שאינו חבר ועדה ינהל את הישיבה.
זאב אלקין
בתנאי שבסיעה שלו אין חבר. הרי הוא ממלא מקום במקום מישהו.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל היא אומרת לך דבר אחר.
דוד רותם
תכתבי שכל אחד יכול לנהל את הישיבה, בתנאי שאין חברי ועדה. אם יש חברי ועדה, הם קודמים.
היו"ר יריב לוין
אתם מסבכים את החיים בשביל מקרה אחד.
דוד רותם
אנחנו מסבכים, כי אתה היחיד שמנהל ישיבות, שיהיה לך ברור. אני לא מנהל ישיבות, אצלי יועצים משפטיים מנהלים את הישיבות.
היו"ר יריב לוין
באמת? לא התרשמתי ככה. אבל אבוא עוד פעם כדי לראות.
דוד רותם
אין לך חוקים אצלי.
היו"ר יריב לוין
אין לי?
דב חנין
לא חוקים במצב אקטיבי.
זאב אלקין
יריב, המציאות היא מאוד מסובכת.
היו"ר יריב לוין
אין לו חוקים במובן זה, שהם לא יהפכו לחוקים. הצעות חוק יש הרבה. אל תפתח את התיבה הזאת.
ארבל אסטרחן
כרגע קבוע בסעיף 3 שממלא מקום קבוע לא יכהן כיו"ר או כחבר של ועדת משנה או ועדה משותפת, ולא ינהל ישיבות של הוועדה או של הוועדות האמורות בהיעדרו של היו"ר.
זאב אלקין
מה שאני מציע זה דבר מאוד פשוט.
היו"ר יריב לוין
זאב, למה לסבך את החיים?
זאב אלקין
לא, אני רוצה לפשט את החיים. יריב, אתה פשוט יושב-ראש ועדה שתמיד או שאתה נמצא או אחד מהחברים נמצא.
היו"ר יריב לוין
או אתה נמצא. לא זכור לי שהיה מקרה אחר.
זאב אלקין
לא הסתכנו, ננסח את זה ככה. אבל באמת ראיתי הרבה ועדות שלפעמים באמצע דיון יש תקלה, או מצב יותר חמור, שרוצים לקבוע דיון באיזשהו חוק ואין מי שינהל את הדיון.
ארבל אסטרחן
איפה יו"ר הוועדה? מה זאת אומרת?
זאב אלקין
כי ככה זה.
דב חנין
יו"ר הוועדה לא נמצא, יו"ר הוועדה חולה.
זאב אלקין
יש חוקים שלמים שמחכים כי לא מצאו.
ארבל אסטרחן
שימנה חבר ועדה.
דוד רותם
את צודקת בדרך כלל. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני מנהל ישיבת ועדה, דב חנין נמצא, הוא לא חבר ועדה, ואני רוצה ללכת לעשן.
ארבל אסטרחן
אז תעשה הפסקה בישיבה.
דוד רותם
ומה יקרה אם אומר לו: דב, תנהל רגע בשבילי, ואני יוצא?
ארבל אסטרחן
באמת לא יקרה כלום, אבל יש פה שבירה של העיקרון, שנותן עדיפות לחברי הוועדה.
זאב אלקין
אבל שוב, ההצעה לתת לכל אחד היא באמת קיצונית, כי אין שום זיקה לוועדה.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לך גם מה יקרה. יהיה כבר דיל מסודר שאני אנהל את כל החוקים שלי בכל הוועדות, ואחרים ינהלו את החוקים שלהם. אי-אפשר לעבוד כך.
קריאה
זה לא עובד ככה, יריב.
היו"ר יריב לוין
לא עובד? זה יתחיל לעבוד.
זאב אלקין
יריב, לכן אני לא מציע ללכת לשם. אבל אני אומר: אם אמרנו שממלא מקום קבוע נכנס לנעליו של החבר כשהחבר לא נמצא, אין סיבה שהוא לא ייכנס לנעליו גם לגבי כל הסמכויות שלו, אחרת הוא מעין נכנס נכה. למה? אם הגדרנו את המנגנון של ממלא מקום קבוע, אין סיבה לשלול ממנו את הסמכויות שיש לאנשים שהוא מחליף אותם, ברגע שהוא מחליף. אם כל החברים הקבועים מאותה סיעה נמצאים, אז הוא לא יכול. אבל אם אחד מהם לא נמצא והוא כבר מתפקד כחבר לכל דבר, אז זאת פונקציה שאפשר לתת לו.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
אולי בהתניה שהוא לא ינהל את הישיבה כאשר היא דנה בחוק שלו.
זאב אלקין
לא, זה אתה לא יכול.
היו"ר יריב לוין
לא.
זאב אלקין
אנשים יפסיקו גם לחתום על חוקים. נאזם, במצב כזה שיש לפעמים 20 יוזמים לחוק, אנשים יפסיקו להצטרף לחוקים.
היו"ר יריב לוין
לא, זה פתח שאחר כך נגיע אתו למחוזות - - -
זאב אלקין
זה בלתי אפשרי לעשות. אני מדבר כרגע על הרחבה, אבל מאוד מוגבלת, שממלא מקום יכול לעשות את כל הפונקציות שאפשר להטיל על חבר, בתנאי שחבר מסיעתו לא נמצא, כאילו שהוא נכנס לנעליו. תמצאי כבר איך לנסח את זה.
היו"ר יריב לוין
אני אתרגם לך את ההצעה. זאב כבר משעמם לו לשחק עם שמונה כדורים, הוא רוצה להכניס עוד שניים כדי לראות.
דב חנין
דרך אגב, הוא יעשה את זה בהצלחה.
זאב אלקין
יריב, אתה לא מבין. אני מסתכל קדימה לקדנציה הבאה, שאתה תחליף אותי כיו"ר קואליציה, אני רוצה להיות יו"ר ועדה.
היו"ר יריב לוין
בטוח. אני מודה על האיחולים. אני אשמח להיות פה בקדנציה הבאה, ממש לא בתפקיד הזה.
דוד רותם
מה, של יושב-ראש קואליציה?
היו"ר יריב לוין
להיות יושב-ראש ועדה הרבה יותר טוב, תאמין לי.
דוד רותם
אני רק רוצה להגיד שיש לכם טעות. אני רוצה להיות חפ"ש.
היו"ר יריב לוין
מספר הפעמים שהוא צעק "בעד" "ונגד" בקדנציה הזאת, זה הספיק גם בשבילי, מכיוון שאני יושב לידו. הוא מיצה את העניין גם מבחינתי. אני הייתי רוצה לראות את דב בתור יושב-ראש קואליציה.
דב חנין
תודה תודה.
היו"ר יריב לוין
זה יכול להיות ניסוי מעניין. ניתן לך שבוע. כל החוקים שהספקת בשבוע הזה להעביר.
דב חנין
תראה, זה יכול להיות מסוכן.
זאב אלקין
הניסוי היה מעניין, אבל אני פשוט נחרד לראות את הקואליציה הזאת. עם דב אין לי שום בעיה, אבל הקואליציה שתשים אותו יו"ר קואליציה, לא בטוח שאתה רוצה את הקואליציה הזאת.
היו"ר יריב לוין
אחרי הפצצה האיראנית הנושאים הסביבתיים יהיו האישו המרכזי שיאחד את כולם, אז זה יהיה רלוונטי.
ארבל אסטרחן
התיקון שהוצג פה, שיו"ר ועדה יוכל להסמיך גם אחד מממלאי המקום הקבועים, אתה מדבר גם במליאה? גם לעניין (ג)?
זאב אלקין
כן, לכל דבר.
ארבל אסטרחן
אז במליאה זה לא בהעדר חבר. הוא פשוט מלכתחילה יכול להסמיך כל אחד מהחברים או ממלאי המקום הקבועים.
דוד רותם
כן, זה מאוד חשוב. אני חושב שצריך להסמיך כל אחד, מן הטעם האחד והיחיד, שאת החוקים שלי אלקין תמיד אומר לי ב-12:00 בלילה. אז שמישהו אחר יגיד.
זאב אלקין
לא את כולם.
דוד רותם
חוץ מאת הממשלתיות. הממשלתיות לא עוברות אצלי.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, בואו נתקדם.
דב חנין
אני מציע, גברתי היועצת המשפטית, להבחין בין סעיף (ד) לסעיף (ה). בסעיף (ד) אם אנחנו מדברים על ניהול ישיבה או חלקה, אני לא בטוח אפילו שזה לתקופה שלא תעלה על שבועיים, הייתי מקצר את זה, זה יכול להיות כל חבר כנסת שנמצא.
היו"ר יריב לוין
לא, אל תלך לשם.
דוד רותם
לא, בחלקה. הוא צודק. אתה לא מעשן, את לא מעשנת, אתם לא מבינים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תפסיק לעשן.
ענת לוי
אפילו צריך ללכת לשירותים.
ארבל אסטרחן
כל חבר כנסת יכול לנהל ישיבת ועדה? הוא לא חבר, הוא לא ממלא מקום?
זאב אלקין
בהסמכה של יו"ר.
היו"ר יריב לוין
אני אומר לכם, זה פותח פתח לבלגן. זאב, תחשוב על כמה ראשי ועדות שאני לא בטוח שאתה רוצה שיהיה להם את מרחב התמרון.
זאב אלקין
זה נכון. יהיה לחץ על ראשי ועדות מצד ח"כים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
יהיה לחץ גם עליך. זה מזמין לחצים.
היו"ר יריב לוין
דב, יהיו פה בעיות אדירות. זה גם לא נראה טוב.
דב חנין
על חלקה של ישיבה?
זאב אלקין
כן, כי בחלקה של ישיבה יכולה להיות הצבעה.
היו"ר יריב לוין
באופן עקרוני, דרך המלך היתה שהיושב-ראש מנהל ישיבה. אם הוא צריך, הוא עושה הפסקה כמה דקות וממשיך. אז אמרנו שניתן לחברי הוועדה לנהל, כדי שלא נקטע את הרצף. עכשיו אנחנו גם מכניסים את ממלאי המקום. בעיני זה מאוד בעייתי, אבל אם אתם רוצים ללכת לממלא מקום, בסדר. אני לא מציע לעשות יותר מזה.
קריאה
לממלא מקום קבוע?
זאב אלקין
כן, ברור.
היו"ר יריב לוין
ממלא מקום זמני אין יותר. כל המושג הזה נמחק.
דוד רותם
מה זה ממלא מקום קבוע?
היו"ר יריב לוין
ממלאי מקום יש רק קבועים. זה ממלא מקום.
דוד רותם
ממלא מקום זה רק בוועדת החוץ והביטחון?
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא רק בחוץ וביטחון.
ארבל אסטרחן
בואו נלך רגע לפי סדר. בסעיף (ג), שיו"ר ועדה יכול למנות חבר במליאה בשביל למשל להציג נושאים, אז אנחנו אומרים שהוא יוכל להסמיך כל אחד מחברי הוועדה או ממלאי מקום קבועים, נכון? ואגב, הסמכה כזאת, אני רק מציינת, היא לא מחייבת כתב או משהו כזה, הוא פשוט מבקש ממישהו. סעיף (ד), שהוא רשאי למנות מפעם לפעם אחד מחברי הוועדה למלא מקום לצורך ניהול ישיבה או חלקה, או לתקופה שלא תעלה על שבועיים – הוא צריך לצאת לרגע או לא יכול להיות ביום מסוים או חולה – אז פה גם רוצים להוסיף ממלא מקום קבוע, נכון? אבל אתה רוצה להגיד: ממלא מקום קבוע, ובלבד שלא נמצא חבר.
זאב אלקין
לפחות אחד, כן.
ארבל אסטרחן
ובלבד שהוא משמש כממלא מקום קבוע בישיבה.
זאב אלקין
כן. זאת אומרת שהוא מממש את הפונקציה שלו להיות חבר ועדה.
ארבל אסטרחן
שאחד מחברי הסיעה שהוא ממלא את מקומם לא נמצא.
דב חנין
לא, שמי שהוא ממלא את מקומו לא נמצא.
ארבל אסטרחן
ביטלנו את זה. זה כבר לא חד-חד-ערכי. אז מישהו מהסיעה.
דוד רותם
אבל כל אחד מחברי הסיעה הוא ממלא מקום?
ארבל אסטרחן
זמני, לא קבוע.
דוד רותם
אה, זמני. לאותה ישיבה.
ארבל אסטרחן
בתקנון הנוכחי בישיבה מסוימת או רגע מסוים או עד שבועיים אפשר למנות אחד מחברי הוועדה הקבועים. כעת הוסיפו גם את אחד מממלאי המקום הקבועים, ובלבד שהוא אכן ממלא את הפונקציה שלו, כמו שנאמר, כממלא מקום.
זאב אלקין
שהוא לא קופץ מעל לראש של - - -
דוד רותם
מי ממנה את ממלא המקום?
זאב אלקין
ועדת הכנסת. תבקשו, תקבלו.
ארבל אסטרחן
אבל שימו לב שיכול להיות שינהל את הישיבה ממלא מקום קבוע, כשנמצאים חברי ועדה.
זאב אלקין
כן. כי ברגע שמופעל המנגנון, הוא כמו חבר.
ארבל אסטרחן
בסדר. עדיין, אתה יודע, שיש פונקציות שהוא לא יכול לעשות. רגע, אני בעצם צריכה לראות אם עכשיו זה תואם את זה, כי אמרנו שהוא לא יכול להיות יו"ר או חבר של ועדת משנה או ועדה משותפת. לזה אתה מסכים?
זאב אלקין
כן, כי את לא יכולה מראש לדעת. את לא יכולה להקפיץ אותו לתפקיד קבוע מעל הראש. זה ההבדל. הוא יכול למלא תפקיד זמני ברגע שהוא נכנס לנעליו של ח"כ שהוא ממלא מקום של הסיעה שלו, אבל הוא לא יכול לקבל תפקיד קבוע בוועדה, כי אז זה באמת קופץ מעל הראש שלהם באופן בסיסי.
ארבל אסטרחן
נכון. ואז (ה) מדבר על מצב של יותר משבועיים: נבצר ממנו, ימנה את אחד מחברי הוועדה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. גם פה אתה רוצה לאפשר מ"מ קבוע? כשזה תקופה ארוכה יותר?
זאב אלקין
לא, ברגע שזה תקופה קבועה, אז את לא יכולה. כי את לא יודעת אם כן יהיה או לא יהיה.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שהוא יגיד: אם לא נמצא מישהו, אז אני ממנה את ממלא המקום הקבוע הזה.
זאב אלקין
לא.
ארבל אסטרחן
אז פה אולי צריך להגיד במפורש.
זאב אלקין
פה דווקא צריך להגביל את זה, כי אחרת את יכולה ליצור מצב אבסורדי שהוא מנהל משהו והוא לא מצביע, כי השניים הקבועים נמצאים. זה לא יכול להיות.
ארבל אסטרחן
בסדר. אז כאן לא יכול מ"מ קבוע. אגב, השבועיים של (ד), אפשר להאריך אותם, אבל לא ניתן מלכתחילה יותר משבועיים. פה ניתן מלכתחילה עד שלושה חודשים, כאשר היום אין את המגבלה הזאת של התקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. היום אפשר למנות מעת לעת לשבועיים, ואם הוא יצא מהמדינה או נבצר, גם כן עד שבועיים הוא יכול למנות ממלא מקום. זאת אומרת כן יש שינוי לעומת המצב הקיים.
זאב אלקין
של שלושה חודשים. אבל זה שינוי נכון.
ארבל אסטרחן
אוקיי. מילוי מקום לתקופה רצופה ארוכה יותר טעון אישור ועדת הכנסת, ויו"ר הוועדה יודיע על מינוי לפי פסקה זו ליו"ר הכנסת, שיידע שיש מינוי. כשהראינו את זה ליו"ר הכנסת הוא ביקש להבהיר, אבל לא חשבנו שצריך להגיד את זה פה, שברור שיו"ר הוועדה הקבוע יכול בכל עת להחליף את ממלא מקומו או להפסיק את המינוי, אבל זה כהוראה כללית, שכל מי שממנה יכול לשנות. אז זה (ה)(1).
אורי בנק
זה לא נראה לי עניין של מה בכך, מה שהיו"ר העיר. לדעתי זה צריך להיות כתוב במפורש, כי אני צופה בעיות כאלו, שמי שהתמנה לא מוותר על המקום שלו.
דוד רותם
זה בעיה את מי אתה ממנה.
היו"ר יריב לוין
אבל זה ברור שהיושב-ראש יכול להפקיע את המינוי.
ארבל אסטרחן
מי שמינה כל מינוי.
אורי בנק
זה ברור, ואני בכל זאת מציע שזה יהיה כתוב.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אני לא רואה בעיה בזה, אבל זה ברור לגמרי.
דוד רותם
אין לכם יושבי-ראש ועדות, מה אתה מוטרד?
אורי בנק
לא כל עניין זה אישי.
היו"ר יריב לוין
הם צופים גידול.
אורי בנק
אתה צודק, ובכנסת הבאה כבר אנחנו נהיה כולנו שרים ולא יו"רי ועדות.
דוד רותם
גם אם יחילו את החוק הנורבגי, לא יהיו לכם שרים.
ארבל אסטרחן
יש לנו הוראה בחוק הפרשנות שאומרת, שהסמכה לעשות מינוי משמעה גם הסמכה להתלות את תוקפו, לבטלו, לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו. זו הוראה כללית ולכן בחקיקה באופן כללי.
אורי בנק
אם הוא קיים - - -
ארבל אסטרחן
אז כאשר אומרים שיש סמכות למישהו למנות אדם, לא כותבים מיד אחרי זה: יש לו גם סמכות להחליף את המינוי או להפסיק אותו, כי הדבר הזה ברור. אני אומרת את זה, אבל אני לא יודעת, לפעמים בתקנון אנחנו כן כותבים דברים שיהיו ברורים. אבל זה לא ברור? זה נראה לי ברור.
דוד רותם
ברור, ברור. נסדר כוכבית לנוהל.
ארבל אסטרחן
אתה חושב שצריך לציין שיו"ר ועדה שמינה יכול בכל עת להחליף את מי שהוא מינה?
היו"ר יריב לוין
בואי נכתוב. מה אכפת לנו שיהיה כתוב? אם יש מי שחושב שהדבר הזה יכול לגרום לספקות.
ארבל אסטרחן
בסדר. עכשיו אמרתי שבפסקה (2) יש הוראה חדשה: "לא מינה יושב ראש ועדה ממלא מקום כאמור בפסקה (1)" – זאת אומרת כאשר הוא יוצא מהארץ או נבצר ממנו – "רשאי יושב ראש הכנסת לכנס את הוועדה לצורך ישיבה; הוועדה תבחר ביושב ראש מבין חבריה" – ופה זה חברים קבועים – "לנהל את הישיבה".
דוד רותם
זה צריך להיות יושב-ראש ועדת הכנסת, כדי להסתדר עם סעיף 6(א).
ארבל אסטרחן
זה סמכות אחרת. זה יו"ר שנוסע לחו"ל ולא מינה, כי הוא התכוון נגיד שלא יהיו ישיבות באותו שבוע, ופתאום צץ משהו מאוד דחוף, או שלדעת יו"ר הכנסת זה מאוד דחוף. הוא מכנס את הוועדה, והוועדה מתכנסת ויושבת ומחליטה.
דוד רותם
בסעיף 6(א) הוספנו: יכנס יושב-ראש ועדת הכנסת את הוועדה.
ארבל אסטרחן
זה כשיש המלצה של ועדת הכנסת.
דוד רותם
לא, זה החלק השני.
ארבל אסטרחן
לא, זה רק כשיש המלצה של ועדת הכנסת לבחור יו"ר, ואז עלול להיות שהיו"ר לא ירצה בעצמו. פה זה משהו אחר, זה מצב של יו"ר שנסע לחו"ל או נבצר ממנו.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
או לתקופה מסוימת שהוא יהיה ממלא.
ארבל אסטרחן
ואין מי שיכנס את הוועדה, אז יו"ר הכנסת יכול לכנס את הוועדה.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
ומי מקור הסמכות שהוא יסיים את התפקיד? כי אם היושב-ראש מינה ממלא מקום, כשהוא חוזר - - -
ארבל אסטרחן
לא, זה רק לאותה תקופה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לתקופה שנבצר ממנו או שהוא בחו"ל.
ארבל אסטרחן
וזה גם לישיבה מסוימת. יו"ר הכנסת מכנס ישיבה מסוימת, והיו"ר נבחר, כתוב: "לנהל את הישיבה". אלה סמכויותיו. אבל כמובן שזו ישיבה שאפשר לקבל בה החלטות.
דוד רותם
לנהל את איזה ישיבה?
ארבל אסטרחן
את אותה ישיבה. על כל ישיבה היו"ר יצטרך להחליט. זה דבר די מרחיק לכת שיו"ר ועדה איננו, נסע לשבועיים לחו"ל. הוא התכוון שלא יהיו ישיבות ועדה, ובעצם קרה משהו דחוף, ויו"ר הכנסת מכנס את הוועדה, והוועדה מקבלת החלטות.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
אז למה שלא ימנה היושב-ראש מחליף לכל התקופה שהיושב-ראש נעדר, לכל הישיבות?
ארבל אסטרחן
מה פתאום? לישיבה מסוימת. כי מישהו צריך שתהיה שליטה על דבר חריג כזה. אם הוא ימנה לכל התקופה יכולות להיות אינסוף ישיבות. בהיעדר היו"ר, כשהיו"ר נבצר ממנו להיות בכנסת. זה דבר מאוד מרחיק לכת.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
אם הוא לא יעשה את זה יותר מפעם אחת, הוועדה תהיה מושבתת.
ארבל אסטרחן
נכון. שיבחרו יו"ר חדש. אנחנו לא ב-dead end.
וילמה מאור
ובהיעדר יושב -ראש כנסת?
ארבל אסטרחן
מה זה בהיעדר? אין מצב שאין יו"ר כנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תמיד יש ממלא מקום.
היו"ר יריב לוין
טוב, הלאה, 3.
ארבל אסטרחן
ו-3 אומר שההוראות האלה, על מצב שיו"ר ועדה נמצא בחו"ל או נבצר ממנו, יחולו גם על יו"ר ועדת משנה, והסמכות שנתונה ליו"ר הכנסת לכנס את הוועדה בהיעדרו תהיה נתונה ליו"ר הוועדה שבחרה.
היו"ר יריב לוין
אוקיי, זה ברור.
ארבל אסטרחן
גם ההודעה על ההיעדרות, שאמרנו שצריכה להיות כאשר ממנים מ"מ, תהיה ליו"ר הוועדה.
היו"ר יריב לוין
הלאה, (ו).
ארבל אסטרחן
סעיף (ו): "לממלא מקום של יושב ראש ועדה יהיו, בהיעדרו של יושב ראש הוועדה, כל סמכויות היושב ראש". זו איזושהי הבהרה.
היו"ר יריב לוין
ברור.
ארבל אסטרחן
ב-(ז) יש לנו סעיף חדש, איך יו"ר ועדה מתפטר: "יושב ראש ועדה רשאי להתפטר מכהונתו בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת; כהונתו של יושב ראש ועדה שהתפטר נפסקת עם מסירת ההודעה ליושב ראש הכנסת או במועד אחר שציין, שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מיום מסירת הודעתו".
יש לנו פה מנגנון חדש, עד היום לא היתה לזה הסדרה, וזה דבר שנדרש. גם יש כאן מין מנגנון חדש כזה שמאפשר התפטרות מעט דחויה, עד 30 ימים. לא מאפשרים דבר כזה בתפקידים אחרים. כמובן לחברי כנסת לא מאפשרים את זה. הרציונל הוא ברור, אבל כאן סברנו שאין מניעה לעשות הוראה כזאת.
היו"ר יריב לוין
בעיקר כדי לאפשר חילופים של רוטציה ודברים כאלה.
ארבל אסטרחן
כן, או לפעמים זה דברים שתלויים בסוף כנס, תחילת כנס.
ענת לוי
קרה שיושב ראש ועדה התפטר?
ארבל אסטרחן
בוודאי, כשיש רוטציות. בהסכמה זה קורה כל הזמן.
קריאה
בטח, כשיש הסכמים קואליציוניים וחילופי ועדות.
ארבל אסטרחן
כשממנים מישהו אחר במקומו, אבל זה בהסכמתו. לא היה סעיף שאמר, בפני מי הוא צריך להתפטר. אז עכשיו מאפשרים את זה.
היו"ר יריב לוין
השאלה היא אם אנחנו צריכים לכתוב שהוא חייב להעביר הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, כי אז אם הוא לא עשה את זה - - -
ארבל אסטרחן
כתוב: בהודעה בכתב - - -
היו"ר יריב לוין
לא, השאלה אם כדאי, כי אם הוא לא עשה את זה אז יתחיל ויכוח. למעשה הכוונה היא שמה שתופס זה ההודעה ליושב-ראש הכנסת עצמו. אז יכול להיות שאפשר לכתוב כאן, שהוא יעביר ליושב-ראש הכנסת, ואפשר בסוף להוסיף, שעם קבלת ההודעה יושב-ראש הכנסת יעביר העתק שלה.
ארבל אסטרחן
אפשר.
אורי בנק
לא, כתוב פה: ליושב ראש ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, לכן אני אומר, אבל זה בעייתי.
ארבל אסטרחן
כתוב שזה נפסק עם מסירת ההודעה ליו"ר הכנסת.
היו"ר יריב לוין
זה ברור. אבל השאלה היא אם הודעת ההתפטרות נחשבת כהודעה שהגיעה, ברגע שאתה צריך למסור אותה לשני גורמים ולא מסרת.
ארבל אסטרחן
אין בעיה להגיד בסוף, ויו"ר הכנסת יעביר אלינו.
היו"ר יריב לוין
כן, יעביר את זה אלינו, זה יותר טוב.
ארבל אסטרחן
אפשר היה אגב גם להגיד, שהוא יודיע על זה במליאה.
היו"ר יריב לוין
לא צריך, אין שום צורך.
קריאה
הקראה זה מחייב.
ארבל אסטרחן
בסדר. סעיף (ח) אומר: "מונה יו"ר ועדה לשר או לסגן שר, או חדל לכהן כיו"ר הוועדה במהלך כהונתה של הכנסת" – למשל אם הוא התפטר – "תבחר הוועדה יו"ר חדש בדרך האמורה ב-(א)". בדרך הרגילה.

זה בא גם להבהיר שמבוטל המוסד של יו"ר זמני. לפני כמה כנסות הוסף סעיף לתקנון, שבא לפתור מצב שבו יו"ר ועדה נבחר במהלך הקדנציה לשר או לסגן שר, ועוד לא ידעו מי רוצים שיהיה היו"ר הקבוע. בינתיים יצרו מוסד של יו"ר זמני, שנבחר בינתיים, אבל בעצם התקופה שלו לא היתה קצובה, והיו לו כל הסמכויות. זאת אומרת לא היתה משמעות למלה הזאת, מעבר לכך שהוא ידע שהוא זמני, שאין כוונה שהוא יהיה לנצח. בעצם לא נעשה בדבר הזה הרבה שימוש.
היו"ר יריב לוין
כולנו זמניים פה.
ארבל אסטרחן
והיות ויש לו אותן סמכויות, והוא נבחר באותה דרך, המחשבה היתה שאין בזה צורך.
היו"ר יריב לוין
כן, מיותר לגמרי.
ארבל אסטרחן
פשוט יגידו לו שהוא זמני. אוקיי, אז סיימנו בזה את סעיף 6.

סעיף 7 הוא טכני למדי במובן זה שהוא תואם סעיפים אחרים שכבר קבענו בתקנון. הוא מדבר על סייגים לבחירה ולכהונה של יו"ר ועדה, והוא נוסח באופן דומה להוראות שקיימות לגבי יו"ר כנסת, סגן יו"ר כנסת ונציגי הכנסת בוועדות לבחירת שופטים ונושאי משרה שיפוטית.
ואז יהיה
"ועדת הכנסת, וכל עוד לא נבחרה - הוועדה המסדרת, רשאית לקבוע כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד לתפקיד יו"ר ועדה או כי יכהן בתפקיד כאמור בסייגים שתקבע, בהתקיים בו" – ופה יש הפניות, אז אגיד מה הכוונה. זה הכול עניינים פליליים, כאשר אם היועץ המשפטי מוסר עותק של כתב אישום נגדו, או שהוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית וטרם חלפו עשר שנים מיום שפסק הדין נעשה סופי או מיום שהוא גמר לרצות את העונש.

ויחולו על זה יתר הכללים – אתם רואים, יש פה הפניה לסעיף 3 – אותן הוראות לגבי הסמכות לקבוע שיו"ר כנסת או סגן יו"ר כנסת לא יהיו מועמדים לתפקיד. זאת אומרת שוועדת הכנסת חייבת לתת לאותו חבר כנסת הזדמנות להשמיע את דברו, והדיון בוועדת הכנסת יסתיים בתוך שבוע. ואם ועדת הכנסת קובעת שחבר כנסת לא יהיה מועמד לתפקיד יו"ר ועדה הוא יכול לערער בתוך 48 שעות למליאת הכנסת. אלה הוראות שכבר קיימות. אז זה סעיף (א), לגבי חבר כנסת שלא יהיה מועמד לתפקיד יו"ר.

(ב) מדבר על מצב שהוא כבר נבחר לתפקיד יו"ר, ואז ועדת הכנסת רשאית ברוב חבריה להשעות מכהונתו יו"ר ועדה, או לקבוע סייגים לכהונתו. עוד פעם, אם מתקיים בו העניין שהיועץ הגיש טיוטת כתב אישום נגדו, ויחולו על זה אותן הוראות, עם מתן זכות טיעון וכולי. פה אין אפשרות לערער על זה. יש גם כן הגבלת זמן, תוך כמה זמן זה יהיה, ומובהר שכל ההצבעות בעניינים האלה הן גלויות, ומתי מסתיימת ההשעיה, גם כן בדומה ליו"ר וסגן יו"ר. ובתקופת ההשעיה אותה ועדה שבה מדובר בוחרת יו"ר אחר מבין חבריה. מה שכתוב פה שצריך לתקן, צריך להתעלם מזה, כי הכנסנו את זה בתיקון התקנון הקטן שאושר.
(ג): "הורשע יו"ר ועדה, במהלך כהונתה של אותה כנסת, בפסק דין סופי בעבירה פלילית", אוטומטית הוא חדל לכהן כיו"ר ועדה. זה אם הוא הורשע ללא קלון, כי אם הוא מורשע עם קלון, הוא גם מפסיק לכהן בכנסת. אגב לסעיף (ג), זה שינוי מסוים ממה שקיים היום, שהיום יש שיקול דעת להפסיק את כהונתו, וכאן מוצע שההפסקה תהיה אוטומטית, כמו שנקבע לגבי נציגי הכנסת בוועדות לבחירת נושא משרה שיפוטית.
סעיף (ד) גם קיים. הוא אומר שכל עוד לא הסתיימו ההליכים לפי (א) – זאת אומרת לקבוע שחבר כנסת לא יכול להיות מועמד לתפקיד יו"ר – רשאי יו"ר הכנסת לכנס את הוועדה לצורך בחירת יו"ר זמני, לפי המלצת ועדת הכנסת. פה כן יש לנו אפשרות של יו"ר זמני, כי הוא באמת זמני עד שיסתיימו ההליכים ויהיו לו כל סמכויות היו"ר.
אני רק אזכיר. אחרי שיש את ההוראות האלה על יו"ר ועדה – זה כאמור מההוראות הקיימות – יש איזשהו סעיף שמאפשר לוועדת הכנסת לקבוע הוראות דומות לגבי נושאי תפקידים מיוחדים. חשבנו שצריך להוריד את זה, כי בעצם כבר קיימות הוראות כאלה לגבי יו"ר הכנסת, סגני יו"ר הכנסת, נציגי הכנסת בוועדות לבחירת מינויים, לגבי חברי ועדת האתיקה, יושבי-ראש ועדות, ולכן מעולם זה לא נקבע לגבי בעלי תפקידים מיוחדים, ומוצע למחוק את אותו סעיף.
ובזה אנחנו גומרים את הפרק של יו"ר ועדה. אין סעיף מפורש של החלפת יו"ר ועדה, אבל הדבר הזה כמובן נעשה באותה דרך שבה הוא ממונה. הלאה?
היו"ר יריב לוין
כן, בטח.
ארבל אסטרחן
אחרי שדיברנו על יושבי-ראש הוועדות, עכשיו אנחנו מדברים על סוגי הוועדות. כאן גם כן זה כמובן מבוסס על מה שקיים היום. אותם סוגים, עם הבהרות והשלמות, כי היום הסעיפים האלה מאוד חסרים. על הוועדות הקבועות כבר דיברנו בהתחלה. עכשיו יש לנו את מה שנקרא הוועדות המיוחדות, ועדות משותפות וועדות משנה. אלה הם הסעיפים בפרק הזה.

ועדה לעניין מסוים. בכנסת היא מכונה ועדה מיוחדת, העניין הוא שבחוק היסוד היא מכונה ועדה לעניין מסוים, אז אנחנו קצת תקועים עם המינוח הזה. וגם חוק היסוד אומר שהכנסת היא זו שבוחרת את אותן ועדות. מדובר כמו שיש היום את הוועדה לעניין עובדים זרים, סמים וכולי.
סעיף 8: "הכנסת רשאית לבחור, לפי הצעת ועדת הכנסת, ועדה לעניין מסוים כאמור בסעיף 21(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולקבוע את סמכויותיה ותחומי ענייניה; דינה של ועדה לעניין מסוים כדין ועדה קבועה לכל דבר, פרט לתקופת כהונתה, ויחולו עליה הוראות חלק זה כפי שהן חלות על ועדה קבועה, אם לא קבעה הכנסת אחרת".
היו"ר יריב לוין
זה נותן מרחב תמרון.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, כשמקימים אותה אפשר לקבוע לה נגיד, שהיא לא תחוקק או משהו כזה. אבל אחרת יש לה את מלוא הסמכויות של ועדה קבועה.
אורי בנק
מה זה "פרט לתקופת כהונתה"?
ארבל אסטרחן
שהיא לא עוברת מכנסת לכנסת.
קריאה
כמו קבועה.
היו"ר יריב לוין
אתה צריך לקבל בכל כנסת החלטה פוזיטיבית להקים אותה.
ארבל אסטרחן
אוקיי. 9(א): "ועדת משנה – ועדה קבועה רשאית לבחור מזמן לזמן ועדת משנה ואת היושב ראש שלה, והכל מבין חבריה הקבועים". היום כל מה שכתוב זה שאפשר לבחור ועדת משנה, ולא כתוב למשל שצריך מלכתחילה להגיד מה יהיו הסמכויות שלה וכולי, ואנחנו חשבנו שיש מקום להבהיר את זה, ולכן מוצע פה ש"ועדת המשנה תדון בעניינים כפי שתקבע הוועדה הקבועה, שהם בתחומי ענייניה של הוועדה הקבועה, ואולם לא תועבר לוועדת המשנה סמכות הנתונה לוועדה הקבועה לפי כל דין, לרבות סמכות בענייני חקיקה". זאת אומרת ועדת משנה יכולה להכין טיוטות, לדון בדברים כלליים כמובן, אבל סמכויות שנתונות לוועדה – אם כתוב שהוועדה מכינה הצעת חוק, אם כתוב שהוועדה דנה בהצעה לסדר – אי-אפשר להעביר סמכות כזו.
היום אגב יש הוראה לא כל כך ברורה שאומרת, שהוועדה רשאית בהחלטה של שני שלישים מחבריה, להעביר את סמכויותיה לוועדת משנה, פרט לסמכויות שיוחדו לה בחוק. היות שסמכות החקיקה לא יוחדה בחוק, כי אין חוק שמסדיר את עניין החקיקה רק התקנון, אפשר היה, כמובן בטעות, לפרש את זה כאילו אפשר להעביר לוועדת משנה סמכות חקיקה. זה לא נעשה וזה גם לא נכון, וגם עכשיו פשוט הבהרנו את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. אלה השינויים, וגם החשיבות בכך שלא רק נותנים לה שם, אלא היא גם תדון בעניינים שהוועדה הקבועה קובעת, שזה מאוד הגיוני שהדברים האלה יהיו מסודרים.
דב חנין
מה זה "לפי כל דין"? אני לא בעד שוועדות משנה יעסקו בחקיקה, אני אומר את זה מיד, אבל "לפי כל דין" לפי הבנתי, ברמה המשפטית, "דין" זה כמעט, איך אמר כבוד השופט ברק: מלוא כל הארץ הוא הדין. הכול דין.
ארבל אסטרחן
זה חוק או חקיקת משנה שמעניק סמכות לוועדה. אם יש איזשהו חוק שאומר: השר באישור ועדת הכלכלה יאשר תקנון.
היו"ר יריב לוין
אתה רוצה לכתוב "בחוק או בחקיקת משנה"? אפשר.
דב חנין
"בחוק או בחקיקת משנה" יותר טוב.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אין בעיה, אפשר לכתוב את זה.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד: "לפי כל חיקוק".
דב חנין
"לפי כל חיקוק" נראה לי. מעולה.
ארבל אסטרחן
בסדר. וברור שגם כל הסמכויות שהתקנון נותן לוועדה הן לא נתונות לוועדת משנה. יש כידוע ועדות שלפעמים יש ענייני חקיקה סבוכים, מעבירים לועדת משנה שתדון באיזה פרק, תכין, אבל היא לא יכולה לאשר חקיקה. בסופו של דבר הסמכות היא של הוועדה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זאת אומרת שאם היא דנה, היא חוזרת עם זה למליאת הוועדה.
היו"ר יריב לוין
ודאי. חייב להיות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אני רק רוצה לשאול לגבי וועדה לעניין מסוים, שאמרת שיש לה את תקופת הכהונה שלה. אם התפזרה הכנסת, יצאה לבחירות, מה דין הוועדה לעניין מסוים?
ארבל אסטרחן
היא רק לא עוברת לכנסת הבאה. עד סיום כהונת הכנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לכן אני מחדדת את זה.
ארבל אסטרחן
מחקנו את הסעיף שאומר: "כתקופת כהונתה של הכנסת".
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לכן אני שואלת. אוקיי.
ארבל אסטרחן
לא צריך את זה. אגב אני חושבת שהכנסת גם יכולה מלכתחילה לבחור ועדה מיוחדת - - -
דב חנין
ולקצוב אותה בזמן.
ארבל אסטרחן
כן, אם יש איזה פרויקט שרוצים.
היו"ר יריב לוין
כל עוד סיעה X תמשיך להיות בקואליציה.
ארבל אסטרחן
אוקיי. היינו ב-9(ב). פה יש איזושהי הוראה חדשה, שמאפשרת ממלא מקום קבוע בוועדת משנה. אבל צריך לשים לב, זה לא שממלא המקום הקבוע בוועדה הופך אוטומטית להיות ממלא מקום קבוע של אותו חבר בוועדת המשנה. לא. קובעים ממלאי מקום קבועים לוועדת המשנה.
"הוועדה הקבועה רשאית לבחור, מבין חבריה וממלאי מקומם הקבועים" – פה אלקין היה מרוצה – "ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת המשנה". מי שקובע את זה זו הוועדה, לא ועדת הכנסת, וזה מבין החברים וממלאי המקום הקבועים. "ואולם ממלא מקום קבוע" – אה, פה תחליטו אם אתם רוצים לשנות את זה.
היו"ר יריב לוין
את אותו הסדר.
ארבל אסטרחן
את אותו מנגנון. אוקיי. זאת אומרת שהוא יוכל לנהל את ישיבות ועדות המשנה.
דב חנין
הוא יוכל לנהל את ישיבות ועדות המשנה, אבל הוא לא יוכל להיות מחליף של היושב-ראש לטווח ארוך. כלומר יש את שתי הקומות.
ארבל אסטרחן
נכון. ורק אם הוא באמת ממלא מקום, זאת אומרת מי שהוא מחליף אותו לא נמצא, ורק אם הוא ממלא מקום קבוע, ואם היו"ר מינה אותו כמובן.

ולעניין ממלא מקום זמני בוועדת משנה יחולו הוראות הסעיף הכללי, כל אחד מהסיעה.

(ג): "לוועדת משנה יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה שבחרה אותה, ככל שזו לא קבעה אחרת, בכל הנוגע לסדרי דיון ולזימון לוועדה". פה יש חידוש. רצינו להבהיר שסמכויות שיש לוועדות, שאומנם לוועדות הקבועות זה מכוח חוק היסוד – מחייב עובדי מדינה להופיע בפניהם, מחייב למסור מידע – יהיו גם בוועדות המשנה. בפועל הכנסת נוהגת כך, אבל חשבנו שנכון שזה יהיה כתוב.
אתי בן יוסף
מוזכר שוועדת משנה לא תשב במהלך ישיבה של ועדה?
ארבל אסטרחן
לא.
דב חנין
לא צריך. זה עניין של סידור עבודה.
אתי בן יוסף
אלה אותם חברים של אותה ועדה.
דב חנין
כולנו חברים בכל הוועדות בכנסת.
אתי בן יוסף
למשותפת גם אסור, נכון?
ארבל אסטרחן
אין הוראה כזאת, וברור לי שזה הולך להיות מאבק.
דב חנין
זאת שאלה של חלוקת עבודה בין חברי הכנסת. אם זה מקובל על כולם, אם מישהו מתקומם על זה, חברי הכנסת צריכים לסדר ביניהם את העבודה.
אתי בן יוסף
מניסיון העבר, אף פעם לא זימנו ועדת משנה כאשר ישבה מליאת ועדה.
קריאה
נכון מאוד.
דב חנין
אולי אתם לא זימנתם, אבל אני מכיר ועדות משנה שעבדו במקביל לוועדה, וזה עבד בסדר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ממילא אתה רוצה שכשיש מליאת ועדה, מירב חברי הוועדה ייקחו חלק בישיבה. אם אתה קובע ועדת משנה במקביל, אז אתה בעצם במודע אומר: זה בסדר שלא תבואו למליאת הוועדה, כי יש ועדת משנה.
דב חנין
אנחנו לא אומרים את זה. כל אחד ייקח בחשבון. אתן לכם דוגמה. יש לנו ועדה שעושה עבודה מצוינת בכנסת. אני לא חבר בה, אבל אני מדי פעם מגיע אליה, כשיש לי רגע והמצפון שלי גורר אותי לשם. עומד בראשה אילן גילאון, לעניין של נגישות לבעלי מוגבלויות שונות. הוועדה הזאת מדי פעם יושבת במקביל לוועדת העבודה והרווחה, זה לא פוגע באף אחד.
וילמה מאור
לא, סליחה.
דב חנין
זה לא?
היו"ר יריב לוין
לא, דב, אי-אפשר. זה שולל מחבר הוועדה אינהרנטית את האפשרות להיות שותף באחת מהישיבות. זה גם פתח למניפולציות שאני לא יודע לאן תגיע איתן. לא, זה לא יכול להיות. גם בוועדת המשנה וגם בוועדה משותפת אי-אפשר לקיים ישיבות מקבילות. זה חייב להיות ככה.
דב חנין
פה אתה עושה מהפכה ענקית.
היו"ר יריב לוין
אתה לא עושה מהפכה. זה המצב. אף אחד לא קובע במקביל. מישהו קובע במקביל? הנה, אומרות לך מנהלות הוועדות.
דב חנין
בחייך יריב, באמת, wake up. בסדר, זה סיפור בינך לבין ראש הממשלה, ככה היית מכשיל את הרפורמה שלו בממ"י. הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והכלכלה, שעסקה ברפורמה בממ"י, ישבה במקביל לוועדות הפנים ובמקביל לוועדת הכלכלה, וזה בסדר. אני לא אוהב את זה כל כך, אבל זה בסדר, ואין עם זה שום בעיה תקנונית. זה עבד. הוועדה המשותפת לענייני התכנון והבנייה, שיושבת באופן קבוע בימי שלישי בשעה 11:00 בבוקר, יושבת תמיד במקביל לוועדת הכלכלה. מה לעשות? גם אני רוצה להיות בכולן.
היו"ר יריב לוין
וועדת משנה?
דב חנין
אני לא מדבר על ועדת משנה. עכשיו אני מדבר על ועדה משותפת. ועדה משותפת זה סיפור אחר. ועדת משנה את יכול להגיד, אולי זה מקרה אחר, אבל ועדה משותפת זה סוג של ועדה שהכנסת הקימה אותה לטפל בעניין מסוים במקביל. זה עובד.
היו"ר יריב לוין
זה נראה לי נורא בעייתי.
דב חנין
הכנסת הזאת לא היתה מחברת חצי מהחקיקה שלה בוועדות משותפות.
היו"ר יריב לוין
אולי זה לא היה כל כך נורא.
אורי בנק
דב, אז בשביל למנוע את הממ"י הבא, בוא לא נאשר את זה. אני לא רוצה שיעבדו ככה, כמו שעבדו עד עכשיו.
דב חנין
אתה לא יכול לקבוע את היחס לפי החוק שנדון שם. אתה צריך להתייחס לזה ברמה העיונית. מה זה ועדה משותפת? ועדה משותפת היא סוג של ועדה שהכנסת הקימה אותה כדי שהיא תתפקד כמו ועדה קבועה בתחום מסוים. כשהקימו את הוועדה לענייני ממ"י רצו בעצם להקים ועדה, שלא תישלט על-ידי ועדת הפנים ולא על-ידי ועדת הכלכלה, אלא תהיה עוד ועדה שתתמקד בחוק הזה, שהחליטו שהוא חשוב מאוד, וצריך להקדיש לו זמן, ולכן תהיה ועדה מיוחדת שתתעסק בו. אז אני אומר, אני לא אוהב את החוק, אבל זה כלי של הכנסת.
אורי בנק
אבל אתה עלול לשחק כלי בידי מי שרוצה להעביר משהו במהירות. אולי הזהירות והאיזונים והבלמים הם יותר בכיוון של מה שיריב אומר.
היו"ר יריב לוין
לא, ועדות משנה לא.
דב חנין
ועדות משנה זה דבר אחר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בראשות מי? יש יושב-ראש ועדה שמוביל אותה. בוועדה משותפת גם תמיד קובעים מי הוועדה שמובילה, ואותו יושב-ראש גם - - -
דב חנין
הוא לא חייב להיות יושב-ראש הוועדה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כן, אבל הוא שולט בזימון.
וילמה מאור
יש קושי למנוע התכנסותה של ועדה משותפת במקביל לישיבת מליאת הוועדה. וזה מתנהל במקביל.
היו"ר יריב לוין
טוב, אין חכמים כבעלי ניסיון. אז אנחנו נקבע שוועדת משנה לא יכולה במקביל, ועדה משותפת כן יכולה. אני מבין שזה המצב הנוהג גם היום, וזה מה שיישאר.
ארבל אסטרחן
ועדת משנה לא תשב במקביל לוועדה. במשותפת אני תוהה אם לומר, האמת שכדאי לומר את זה.
היו"ר יריב לוין
תכתבי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כדאי לומר את זה כי עד עכשיו זה גרם לתאם.
ענת לוי
ניסינו לתאם ולא הצלחנו.
ארבל אסטרחן
אפשר במשותפת להגיד אולי ככל האפשר.
היו"ר יריב לוין
לא צריך.
ארבל אסטרחן
טוב, בסדר.
אורי בנק
שנייה, ארבל, ב-9(ג) את אומרת, שלוועדת משנה תהיה סמכויות לזימון כמו למליאת הוועדה. אם מישהו ינסה לאתגר את זה – אמרת לפני כן שהסיבה שפקיד מוזמן זה מתוקף חוק יסוד: הכנסת – ולהגיד: אני לא בא כשזה ועדת משנה, כי זה שתקנון הכנסת קבע את זה, זה עדיין לא מחייב אותי.
ארבל אסטרחן
זה נכון. יש בזה משהו. תקנון הכנסת הוא מסמך בעל מעמד מיוחד. ככלל בשביל לחייב את הממשלה צריך חקיקה ראשית. מצד שני, תקנון הכנסת הוא למשל זה שקובע את מוסד השאילתות. אומנם זה כלפי שרים שהם גם ח"כים, ואז זה חל עליהם כח"כים. אבל יש דברים שחלים עליהם לא כח"כים – על הממשלה – או שר שאינו ח"כ יכול להגיד: לא, התקנון לא יכול לחייב אותי, ולא כתוב בחוק שאני חייב להשיב לשאילתא או להצעה לסדר וכולי. לכן בדרך כלל לא מאתגרים את הדבר הזה, ואנחנו מתייחסים לזה כאל הבהרה, שלמרות שחוק היסוד מעניק את הסמכויות לוועדות - - -
אורי בנק
אז הייתי אומר שזה נכנס תחת הקטגוריה. ואני לא יודע אם דנתם עוד על דברים כאלה, יריב, אבל צריך חקיקה ראשית בשביל לגבות את הסעיף הזה. צריך שוועדת הכנסת תיזום חקיקה ראשית בדבר הזה, ואני מניח, ארבל, שיש לך רשימה של דברים.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות שצריך לעשות שינויי חקיקה ראשית. כשנגיע בסוף לתוצאה הסופית, אם צריך, נעשה גם את זה. עשינו את זה אגב לכל מיני דברים לאורך התהליך.
אתי בן יוסף
התאמות.
ארבל אסטרחן
כן. אגב, יכולה הוועדה שמקימה את ועדת המשנה, להגיד שלוועדת המשנה לא יהיו סמכויות לזמן או משהו כזה, כי אמרנו שהיא תקבע את סמכויותיה.
היו"ר יריב לוין
כן, כתבנו: "ככל שזו לא קבעה אחרת".
ארבל אסטרחן
או למשל נשאלנו פעם, אם יש מצב שיו"ר הוועדה הקבועה יוכל לאשר את המוזמנים של ועדת המשנה, או איכשהו לשלוט על זה.
היו"ר יריב לוין
התשובה היא כן.
ארבל אסטרחן
יכול הכול, ובלבד שמלכתחילה או במהלך הדברים הוועדה החליטה על זה. מה שהוועדה מחליטה זה מה שיכולה לעשות ועדת המשנה.

סעיף 10, ועדה משותפת. פה הכנסנו הרבה דברים שפשוט היום אין שום הבהרה עליהם, וכל פעם הם נשאלים. (א) ו-(ב) באים להבהיר שיש ועדות משותפות שקמות מכוח חוק. כמו שאתם יודעים, יש המון חוקים שאומרים, שוועדה משותפת לוועדה זו וזו יאשרו תקנות או יאשרו דברים, החל מוועדה לתקציב הכנסת, לתקציב הביטחון ועוד. יש רבות כאלה.
ואז אנחנו אומרים ככה
"ניתנה בחיקוק סמכות לוועדה המשותפת לכמה ועדות" – "כמה", כלומר לא בהכרח שתיים – "תבחר ועדת הכנסת את חברי הוועדה המשותפת, במספר שווה מכל אחת מהוועדות, ותקבע את יושב ראש הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה ששמה נזכר ראשון בחיקוק, והכל אלא אם כן נקבע בחיקוק אחרת". זאת אומרת החיקוק יכול לקבוע מספר חברים לא שווה, או יכול לקבוע מאיפה יהיה היו"ר.
הדבר הזה שהיו"ר הוא מהוועדה ששמה נזכר ראשון מופיע היום בכוכבית. כתוב: "הנוהג הוא כי יו"ר הוועדה מתמנה בין חברי אותה ועדה ששמה נזכר ראשון בסעיף המקים את הוועדה המשותפת". השתדלו לנהוג לפי זה. אני חייבת לומר שהיו מקרים שלא עשו כך, אבל ככלל משתדלים לעשות את זה. עכשיו זה מחייב.
היו"ר יריב לוין
עדיף לקבוע את זה ככלל מחייב.
ענת לוי
עיין ערך ביומטרי.
אורי בנק
ומי קובע איזה מהם מופיע קודם?
היו"ר יריב לוין
החוק.
אורי בנק
כלומר מנסח החוק היה צריך לשים את דעתו על הדבר הזה.
ארבל אסטרחן
הם יודעים את זה. בדרך כלל מה שעושים, מזכירים קודם את הוועדה היותר משמעותית, שיותר רלוונטית לנושא. פה אגב יש הערות של אמנון כהן, יו"ר ועדת הפנים, אז תיכף נתייחס אליהן. זה לגבי ועדה משותפת סטטוטורית.
סעיף (ב) אומר: "החליטה הכנסת או ועדת הכנסת להעביר הצעת חוק או נושא של הצעה לסדר היום לשתי ועדות", שזה מה שקיים אגב היום, היום אפשר רק שתיים. השאלה אם רוצים גם פה לאפשר שזה יעבור לוועדה משותפת ליותר משתי ועדות.
היו"ר יריב לוין
לא. עזבי, לא נגמור עם זה.
ארבל אסטרחן
בסדר. "תבחר ועדת הכנסת" – אותו דבר – "את חברי הוועדה המשותפת, במספר שווה; והיא תקבע את היו"ר מבין חברי הוועדה שלדעת ועדת הכנסת העניין נוגע לה יותר מבחינת תחומי העניין שלה". זאת אומרת המליאה יכולה להעביר חוק או הצעה לסדר לוועדה משותפת, או ועדת הכנסת כשהיא קובעת ועדה, וועדת הכנסת מרכיבה אותה.
(ג): "בקביעת הרכב ועדה משותפת תתחשב ועדת הכנסת, ככל האפשר, בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות ותתייעץ עם יושבי ראש הוועדות שחבריהן יהיו חברים בוועדה המשותפת". היום לא כתוב בכלל את הדבר הזה, שוועדת הכנסת מבקשת מהוועדות, או מיושבי-ראש הוועדות שמרכיבות את הוועדה המשותפת, שייתנו שמות. פה נעשה ניסיון להסדיר את הדבר הזה, שאומר שתהיה התייעצות עם יושבי-ראש הוועדות, לא עם הוועדות. וזה גם רק התייעצות, וכמובן הסמכות היא של ועדת הכנסת. גם צריך לשים לב, שאין גודל מינימום או מקסימום לוועדה משותפת. הכלל הוא פשוט במספר שווה של חברים.
אורי בנק
שנייה, ארבל, ב-10(ב), סעיף אחד אחורה. בפרקטיקה של המליאה, ירדנה, יש דבר כזה שהם בסוף באמת מבקשים במליאה כבר ועדה משותפת?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בטח. הרבה מאוד.
ארבל אסטרחן
(ד): "חבר ועדה משותפת יחדל לכהן בה עם הפסקת כהונתו בוועדה הקבועה שמטעמה כיהן בוועדה המשותפת". פה אני רוצה אולי לציין, שזה לרבות היושב-ראש. זאת אומרת, אם יו"ר הוועדה המשותפת, נניח ועדה משותפת לכנסת וכספים, והוא היה מטעם ועדת הכספים, והוא חדל לכהן בה, הוא מפסיק.
היו"ר יריב לוין
תכתבי שזה לרבות היושב-ראש. זה ברור, אבל כדאי שזה יהיה כתוב.
ארבל אסטרחן
כן, אני רוצה להוסיף את זה.

(ה): "נתפנה מקומו של חבר ועדה משותפת" – אני צריכה לראות אם זה המינוח – "לרבות לפי החלטת סיעתו" – זאת אומרת שהוא חדל לכהן בוועדה המשותפת – "תבחר ועדת הכנסת חבר אחר במקומו מבין חברי הוועדה שמטעמה כיהן בוועדה המשותפת". גם פה רוצים שזה יהיה לרבות היו"ר?
היו"ר יריב לוין
כן, ודאי.
ארבל אסטרחן
לרבות לפי החלטת סיעתו.
היו"ר יריב לוין
כן, ברגע שהוא יצא, הוא יצא.
ארבל אסטרחן
כי בוועדה קבועה אני חושבת שעשינו איזה הסדר שהיא לא יכולה להוציא אותו.
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
אוקיי.
דב חנין
בהתייעצות עם? אם למשל הסיעה החליטה להחליף אותו, אפשר להחליף אותו בכלל בחבר מסיעה אחרת?
היו"ר יריב לוין
התשובה היא כן, כי המיקום בוועדות המשותפות הוא מוקנה לוועדת האם, הוא לא מוקנה לסיעות.
דב חנין
כן, אבל הוא מתחשב.
היו"ר יריב לוין
בהרכב, נכון. אבל ההתחשבות הזאת לאו דווקא אומרת שאתה חייב - - -
דב חנין
אני מקבל את אמירתך, אני רק אומר שאותה התחשבות שוועדת הכנסת מחויבת לה לגבי הקביעה הבסיסית, אומרת: הוראות סעיף (ג) יחולו בשינויים המחויבים גם על ההחלפה.
ארבל אסטרחן
בסדר.
היו"ר יריב לוין
בסדר, זו הכוונה. אפשר לכתוב את זה במפורש.
ארבל אסטרחן
בסדר.
ענת לוי
יש לי שאלה רגע לגבי (ב). הוועדה המשותפת, אם היושב-ראש שלה מתפטר או מאיזושהי סיבה מפסיק למלא את תפקידו, האם ראשות הוועדה עוברת לוועדה אחרת?
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת צריכה לבחור יו"ר חדש.
ענת לוי
אבל גם מזכירות הוועדה של אותה ועדה משותפת?
ארבל אסטרחן
התקנון לא מדבר על מזכירות הוועדה.
קריאה
הוא מדבר על יו"ר ועדה.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת צריכה לבחור יו"ר חדש, אבל היא תחליט מאיזה ועדה לבחור אותו.
ענת לוי
כלומר, זה יכול להשתנות בהתאם?
ארבל אסטרחן
זה יכול להשתנות.
היו"ר יריב לוין
נגמור את הסעיף הזה.
ארבל אסטרחן
(ו): "ועדת הכנסת רשאית לבחור לחבר בוועדה משותפת ממלא מקום קבוע אחד, מבין חברי הוועדה שמטעמה הוא מכהן בוועדה המשותפת". פה כן הגבלנו את זה לאחד מול אחד, כי זה גם לא סיעתי הוועדות, אז זה גם הגיוני אולי פה. זאת אומרת לא כתוב בכלל שהוא חייב להיות מאותה סיעה, הוא חייב להיות מאותה ועדה. זה גם הוראה חדשה, אגב.
היו"ר יריב לוין
סביר להניח שזה ישקף שוב את סוגיית ההרכב הסיעתי, וכן הלאה.
ארבל אסטרחן
(ז): "נעדר חבר ועדה משותפת באופן ארעי". פה זה תמיד נשאל, מי יכול לבוא במקומו, מישהו מהוועדה שהוא מייצג או מהסיעה. עד היום התשובה היתה מהסיעה, ומוצע לעגן את זה. "רשאי למלא את מקומו ממלא המקום הקבוע, אם נבחר, ובהיעדרו - חבר אחר מסיעתו של חבר הוועדה המשותפת". גם אם הוא לא חבר כמוהו באחת מהוועדות. "ובהיעדרם - חבר מהסיעה שמטעמה מכהן". טוב, זה אם הוא יושב על חשבון.
היו"ר יריב לוין
זה אותו היגיון שחל בוועדה רגילה.
ארבל אסטרחן
נכון, פשוט לפעמים שואלים, אם ממלא מקום לא צריך להיות מישהו מהוועדה.
היו"ר יריב לוין
בסדר, זה ברור.
ארבל אסטרחן
ואותו דבר: בהיעדרו יכריע יו"ר הסיעה. אותם הוראות של ממלא מקום זמני, בקיצור.
(ח): "יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת על הקמתה של ועדה משותפת ועל חבריה והיא תכהן מעת מסירת ההודעה לכנסת". כך נוהגים, אבל אין הוראה מפורשת על זה. אגב, זה אומר שבפגרה לא יכולה לקום ועדה משותפת אם לא מכריזים עליה. "הוראה זו תחול גם על שינויים בהרכב הוועדה ועל ממלאי מקום קבועים". גם עליהם צריך להודיע במליאה.
(ט): "הוראות חלק זה יחולו על ועדה משותפת כפי שהן חלות על ועדה קבועה, ככל שלא נקבע אחרת".
דב חנין
פה עשיתם שינוי בהשוואה לסעיף 97כג(ג), והניסוח הוא לא כל כך ברור. הניסוח הקודם היה הרבה יותר ברור.
ארבל אסטרחן
"לכל צרכי הדיון לקבלת החלטות למסירת דינים וחשבונות".
דב חנין
לא "הוראות חלק" אלא דינה של ועדה משותפת כדין ועדה קבועה ככל שלא נקבע אחרת. זה מה שקיים היום, זה גם מה שצריך להישאר.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה עם זה.
ארבל אסטרחן
אין בעיה. למרות שזה לא השינוי, אגב. הסעיף היום הוא פשוט קצת מסורבל.
דב חנין
הסעיף היום מפנה אותה לוועדה מיוחדת. דינה וסמכויותיה כדין וסמכות - - -
היו"ר יריב לוין
אין בעיה.
ארבל אסטרחן
רגע, נראה איך כתבנו את זה במיוחדת, כי שם אמרנו. הנה: "דינה לכל דבר פרט לתקופת כהונתה". אז צריך להגיד שדינה של משותפת כמו קבועה, ככל שלא נקבע אחרת. וה"נקבע אחרת" זה מה שפרטנו כאן, שוועדת הכנסת קובעת את ממלא המקום.
דב חנין
מאה אחוז. אני רק רוצה בהקשר הזה הבהרה, שהיא לא צריכה להיכתב בתקנון, כי זו המדיניות של הנשיאות וגם של הייעוץ המשפטי ככל שאני יודע, אבל לא המדיניות של הסנהדרין. דיונים מהירים, בצדק, גם רעיונית וגם מעשית, הנשיאות מעבירה גם לוועדות משותפות, כי זו דרך להקל על הוועדות הקבועות. אבל את זה צריך להכניס גם לסנהדרין, כי בסנהדרין אין את הדבר הזה, ואז כל פעם זה מסבך את המערכת. זאת אומרת, אפשר דיון מהיר גם להעביר לוועדה משותפת, כי הוא אורגן של הכנסת שנקבע.
ארבל אסטרחן
זה בסדר גמור, רק צריך להגיד את זה ב-10(ב).
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
וגם הצעות לסדר-היום.
דב חנין
הצעות לסדר-היום אין בעיה, כי זה עובר מהמליאה, אז זה עובר דרככם.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
להגיד את זה בפרק על ההצעות לסדר-היום.
ארבל אסטרחן
לא, אבל צריך גם להגיד את זה פה, כי ב-10(ב) נאמר: "החליטה הכנסת להעביר הצעת חוק או נושא של הצעה לסדר". אז צריך גם להגיד פה דיון מהיר, אם רוצים.
דב חנין
דיון מהיר. מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
אז אין עם זה בעיה, יריב? שדיון מהיר ילך למשותפת?
היו"ר יריב לוין
לא רואה בזה שום בעיה.
ארבל אסטרחן
בסדר, פשוט היום אין לזה הסמכה.
היו"ר יריב לוין
(י).
ארבל אסטרחן
כן. היום יש סעיף טיפה מוזר, שאומר: "ועדה הרוצה להקים ועדה משותפת עם ועדה אחרת, או לקיים איתה ישיבה משותפת, תברר ותקבל את הסכמת הוועדה האחרת, פרט אם הוחלט על כך בוועדת הכנסת". ועדת הכנסת לא מחליטה על זה. בכל מקרה, מוצע לקבוע ש"וועדות רשאיות לקיים ישיבה משותפת לגבי נושא מסוים הנוגע לתחומי ענייניהן, אף אם לא הוקמה ועדה משותפת. ואולם יושב ראש ועדה לא יזמין חברי ועדה אחרת לישיבה משותפת שלא באמצעות יושב ראש אותה ועדה".
דב חנין
ארבל, שוב, זו לא סוגיה תקנונית, אבל כיוון שאנחנו בנושא הזה, ההבהרה מאוד נדרשת. כרגע יש בלבול בין שני המצבים. יש מצב של ישיבה משותפת, שאלה שתי ועדות סוברניות שהתכנסו מכוח החלטה שלהן, כפי שכתוב בסעיף הזה. ויש מצב אחר של ועדה משותפת שהיא גוף נפרד, ומערכת הכנסת לא יודעת להכיר בזה שזה גוף נפרד.
ארבל אסטרחן
מה זאת אומרת מערכת הכנסת לא יודעת להכיר בזה? זה כל מה שדיברנו עליו עכשיו.
דב חנין
לא, מאה אחוז. אבל לא המערכת המנגנונית של הכנסת. המערכת המשפטית יודעת להבין את זה. אני מנצל את ההזדמנות כדי לשאול, האם צריך פה להבהיר משהו, או שזה רק הנחיה שצריכה לצאת מפה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא, בהתאם לזה, צריך פשוט לעשות התאמות בסנהדרין. לזה אתה מתכוון.
דב חנין
בדיוק. למשל, אני מכיר ועדה שאני מעורב בה. ועדת העבודה והרווחה וועדת הפנים מקבלות המון פניות, שהן לא יודעות מה לעשות איתן. זאת אומרת הן יודעות מה לעשות איתן, אבל הן לא צריכות להגיע אליהן כמוסד, כי זו לא ישיבה משותפת, זה אורגן שנקרא ועדה משותפת. כל המערכת של הכנסת צריכה להתכוונן לזה, החל מפרסום, פרוטוקולים. כל המנגנון צריך להיות מכוון לזה שיש אורגן כזה, עצמאי, נפרד, שנקרא ועדה משותפת.
ארבל אסטרחן
אבל זה קורה כל הזמן. אין לזה - - -
דב חנין
לא, זה לא קיים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
יש בעייתיות מסוימת עם הסנהדרין לגבי המעמד העצמאי של ועדה כזאת, שהיא לא תיראה כוועדה סטטוטורית.
דב חנין
היא לא ועדה סטטוטורית, אבל מבחינת המנגנון היא פועלת בדיוק כמו ועדה קבועה. ולכן היא צריכה להיות מוגדרת.
וילמה מאור
אבל אין לה פורטל משלה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
נכון, ויש בעיה של התאמה לוועדת אם.
דב חנין
זו בעיה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, כל הסיפור הזה הוא סיפור מחשובי-טכני.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא, הוא לא רק מחשובי-טכני.
היו"ר יריב לוין
הוא מחשובי-טכני. זה שפתחת במחשב חלון שמאפשר לך לרשום את הוועדה המשותפת, לא מעניק לה שום מעמד משום סוג שהוא. הוא רק מאפשר לבצע את התהליכים הטכניים שנדרשים מתוקף פעולתה.
דב חנין
נכון.
ענת לוי
זה נותן פתח להקים פה עוד מזכירות ועדה.
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא נותן פתח להקים עוד מזכירות ועדה. ואגב, במצב מסוים עלולה להיות ועדה משותפת שתידרש לכוח אדם נוסף עם כל מיני דברים מסביב.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
עשויה, למה עלולה?
היו"ר יריב לוין
עשויה. מאה אחוז. הכול - - -
קריאה
בעיני המתבונן.
היו"ר יריב לוין
אני מעיר את זה, זה לא שייך אולי לדיון, אבל יש בעיה קשה בכלל במערכת המחשוב על כל גווניה. אני חושב שהמצב הוא בלתי נסבל. ירדנה, אני חושב שכדאי שהנושא הזה יעלה בנשיאות, ואולי אפילו נקיים כאן איזושהי ישיבה. אני חושב שההשקעה בנושא המחשוב היא אדירה. כל ההבטחות שניתנו בוועדה המשותפת לא מתבצעות הלכה למעשה. זה לא יכול להיות שאי-אפשר לגלוש פה באינטרנט, אי-אפשר לעבוד בסנהדרין בצורה מסודרת, העבודה מהבית היא מסורבלת לחלוטין. זה פשוט לא לעניין.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אעביר את זה למנכ"ל, ואני מניחה שהוא ימצא דרך לפתור את זה.
דב חנין
תעבירי גם את הסיכום לגבי הוועדה המשותפת, כי היו כל מיני ויכוחים שהתחזו לויכוחים. אני לגמרי מסכים לגישת היושב-ראש. זו שאלה טכנית, שצריכים להסדיר אותה, כי המצב המשפטי הוא מאוד ברור לגבי הוועדה המשותפת.
היו"ר יריב לוין
לעומת זאת אני חושב, ארבל, שיש הבהרה אחת בסעיף (י), שכן צריכה להיות. נדמה לי שהוועדות יכולות לקיים ישיבה משותפת רק בנושאים שהם מיוזמתן. הן לא יכולות להחליט, שאם הועבר לוועדה מסוימת למשל הצעת חוק או דיון מהיר או משהו כזה, היא פתאום מחברת אליה עוד ועדה כדי לעשות פורום שיכול לקבל בהן החלטות ביחד. נדמה לי שזו לא הכוונה, וזה צריך להיות ברור שזה בלתי ניתן.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד: לגבי נושא מסוים שלא הועבר אליהן מהמליאה או מהנשיאות.
היו"ר יריב לוין
כן. זה צריך להיות משהו שהוא פרי יוזמתן.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
בכלל לא, או שאתה מתכוון רק לחקיקה?
היו"ר יריב לוין
אני מתכוון להכול. תראה, אם החליטה הנשיאות להעביר לוועדת הכלכלה נושא, וועדת הכלכלה אומרת: אני רוצה לעשות ישיבה משותפת עם הכספים. היא צריכה להודיע לנשיאות, ושהנשיאות תיתן החלטה שנותנת לה אישור לעניין הזה, כי היא בעצם פועלת בניגוד להחלטה של הנשיאות. אגיד לך ממה אני חושש. נניח שיש ועדה מסוימת בהרכב מסוים, שקיבלה את הטיפול, והיושב-ראש יודע שאין לו שם רוב. ואז מה הוא עושה? הוא אומר: טוב, אתחבר עם ועדה אחרת שבה ההרכב יותר נוח לי, ונייצר לנו את הרוב באופן מלאכותי.
ארבל אסטרחן
זה ברור. אם פורמלית הסמכות היא לוועדה, אותה ועדה לא יכולה להעביר את הסמכות למישהו אחר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כשנושא מסוים כאילו שייך לשתי ועדות שרוצות לדון בו.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל שהוא בא כתוצאה מיוזמתן. הוא לא נושא שהועבר אליהן. אני לא חושב שמישהו חושב, שאם ועדת הכלכלה קיבלה נושא שהועבר אליה מהנשיאות, היא יכולה להחליט שראוי לשתף בנושא הזה את ועדת הכספים. היא צריכה לחזור לנשיאות. היא לא יכולה להחליט שהיא פשוט מחברת את ועדת הכספים ומקימה אד-הוק ועדה משותפת לצורך העניין הזה.
ארבל אסטרחן
זה כל כך ברור.
היו"ר יריב לוין
לא, זה צריך להיות כתוב.
ארבל אסטרחן
בסדר, אז אפשר להגיד ב-(י), שוועדות רשאיות לקיים ישיבה משותפת לגבי נושא מסוים שלא הועבר אליהן מהמליאה או מהנשיאות.
היו"ר יריב לוין
כן.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תסייגי את זה.
ארבל אסטרחן
לגבי נושא מסוים שלא הועבר, הנוגע לתחומי ענייניהן.
היו"ר יריב לוין
זה לא רק לא הועבר מהמליאה או מהנשיאות, אלא גם שלא הועבר בהחלטה של ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת כזו.
ארבל אסטרחן
אבל אם חוק עבר לוועדה, או הצעה לסדר עברה לוועדה, היא לא יכולה להגיד, שעכשיו מישהו אחר יאשר את החוק. רק היא יכולה לאשר את החוק.
היו"ר יריב לוין
בסדר. אני פחות מוטרד מהניסוח. אני בטוח שתמצאי את הניסוח שיסגור את הפינה נכון, אבל זה צריך להיות ברור שזה רק מה שהם יוזמים.
ארבל אסטרחן
טוב, בסדר. אראה איך.
וילמה מאור
אבל היה מקרה שקיבלנו הצעה לדיון מהיר בנושא מסוים, ותכננו מראש ישיבה משותפת עם שלוש-ארבע ועדות בנושא של שנתון המועצה. ואז אמרתי שלא נוכל להתעלם מהעובדה שקיבלנו הצעות לדיון מהיר, והעמדתי אותן על סדר-היום באותה ישיבה משותפת של ארבע ועדות. כלומר לא פעלתי נכון.
היו"ר יריב לוין
קודם כל פעלת נכון, כי פעלת לפי המצב עד היום. אבל אני חושב שהדרך הנכונה היא שבמקרה כזה את חוזרת לנשיאות, ואומרת: רבותי, שלחתם את זה אלי. דעו לכם, יש ישיבה שאנחנו מקיימים ארבע ועדות ביחד, יותר נכון שתחליטו שזה ידון במסגרת הזאת.
סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
למרות שהם מודיעים לפני שהנשיאות מאשרת, לגבי הצעות לדיון מהיר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
יושבים איתם כל יום ראשון בצהריים.
היו"ר יריב לוין
כן, גם אם קרה דבר כזה, הרי הדו-שיח תמיד קיים. אבל בסוף אי-אפשר לייצר לדעתי מנגנון שעוקף את המליאה או עוקף את הנשיאות, ויכול להיות פתח לדברים.
ארבל אסטרחן
בסדר. אני חושבת שזה ברור.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
כבר קרה לי שרצו להעביר לוועדה אחרת, והבאתי את זה לנשיאות, וקיבלנו החלטה, והעברנו לוועדה אחרת.
היו"ר יריב לוין
לא אתפלא אם אגלה בוקר אחד ששני ראשי ועדות שהחליטו שהם מתחברים לצורך איזה מיזם כזה, ויגידו שהנה סעיף (י) מאפשר לנו להחליט את זה.
ארבל אסטרחן
אגב, לא הבהרנו בישיבה משותפת מי מנהל אותה. תמיד זה נשאל, אם יכולים להיות שני יושבי-ראש.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאין צורך, מכיוון שזה דבר שוועדות עושות באופן וולונטרי ומצריך הסכמה של שתיהן.
ענת לוי
ועל זה הם רבים הכי הרבה.
היו"ר יריב לוין
אז ברגע שאתה צריך הסכמה של שתיהן באופן וולונטרי, הם יצטרכו לשבת ביניהם ולהחליט. אם הם לא הגיעו להסכמה, גם לא תהיה ישיבה.
דב חנין
לא יעשו את הישיבה.
היו"ר יריב לוין
לכן זה מיותר.
ארבל אסטרחן
סיימנו את סעיף 10 הכתוב. אני רק רוצה להזכיר, שקודם כול התווסף פה, שיכולות לשבת במקביל לוועדות האם. ויש פה הערה של חבר הכנסת אמנון כהן, יו"ר ועדת הפנים. הוא העביר נייר שבו הוא ציין: יש להסדיר מה הן סמכויותיה של ועדה משותפת, ובעיקר מה סמכותו של יו"ר הוועדה השולחת המובילה. הוא התכוון, אני מתארת לעצמי, אם יש ועדה משותפת למשל לפנים וכספים, סתם אני אומרת, והוא יו"ר ועדת הפנים, האם יש לו איזה שהן סמכויות לגבי אותה ועדה משותפת?
היו"ר יריב לוין
לא, מלבד זה שהוא יכול תמיד לבקש לבצע חילופין בדרך שקבועה.
ארבל אסטרחן
הוא לא יכול לבקש לבצע. אמרנו שחילופין זה רק אם התפנה מקום של חבר ועדה.
היו"ר יריב לוין
במצב רגיל הוא לא יכול לבקש לבצע החלפה?
קריאה
לא.
היו"ר יריב לוין
טוב, אז זאת שאלה שצריך להחליט בה, אם רוצים לאפשר לבצע חילוף.
דב חנין
לדעתי לא.
היו"ר יריב לוין
גם לדעתי לא.
דב חנין
הסוגיה עלתה בסיפור של הוועדה המשותפת שעסקה בחוק ממ"י. היו שם הרבה מאוד מתחים, ומי שנקבע כיו"ר הוועדה המשותפת היה חבר הכנסת שאמה. לדעתי זה יהיה שיבוש לא נורמלי. ברגע שיצאה לדרך אותה ספינה שנקראת ועדה משותפת זו המסגרת. אפשר להחליף בוועדת הכנסת בפרוצדורה הרגילה, אבל אין אפשרות שיהיו כמה טייסים, שימשיכו לנהל אותו מטוס. זה לא יקרה ברמת המציאות.
ארבל אסטרחן
וגם בעצם מי ששולט זה ועדת הכנסת.
דב חנין
נכון. ועדת הכנסת היא בעל הבית בעצם.
ארבל אסטרחן
אגב צריך להגיד, שכשוועדת הכנסת מקימה ועדה משותפת, כמו שוועדה מקימה ועדת משנה, היא צריכה להגדיר את סמכויותיה? בדרך כלל היא פשוט מעבירה אליה חוק או הצעה לסדר.
אוקיי. אז הוא כותב ככה
מה סמכויות יו"ר הוועדה השולחת המובילה? כאשר יש יו"ר ועדה משותפת שאינו יו"ר הוועדה השולחת המובילה, האם יוכל להתערב בסדר יומה של הוועדה, בתכניה, במועדי דיוניה?
היו"ר יריב לוין
לא, ממש לא. מי שלא סומך על מי שהוא ממנה, שלא ימנה אותו.
ארבל אסטרחן
בסדר. לסעיף הזה אלה הערותיו.
היו"ר יריב לוין
בסדר. רבותי, יופי. אז תודה רבה. המשך יבוא.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע הצעה לסדר, אני לא יודע אם זה בשלב הזה או בשלבים הבאים. הפרק הזה הוא פרק מאוד גדול, ונעשה פה סדר לדעתי מאוד חשוב, בעבודה חוליה אחרי חוליה. אני מציע לאדוני לשקול לא להמתין לסיום כל הפרק של הוועדות, אלא לאשר חלקים מתוך הפרק בהדרגה, כדי שאפשר יהיה להביא אותם למליאה.
היו"ר יריב לוין
השאלה אם אפשר.
דב חנין
אני חושב שאנחנו עושים פה סדר שהוא פשוט נורא חיוני.
היו"ר יריב לוין
אני מאוד בעד, אבל אני לא בטוח שזה אפשרי טכנית.
ארבל אסטרחן
זה נורא בעייתי טכנית, כי אני לוקחת ומסדרת פה סעיפים ששאובים מסעיפים, שהיום זה בבלגן.
דב חנין
המחיר של זה הוא שאנחנו דוחים את כל הסידור הזה - - -
ארבל אסטרחן
לכנס הבא.
היו"ר יריב לוין
אגיד לך מה אני מציע. בוא נעשה ככה. בוא ניקח את ההצעה הזאת כמשהו שעומד לנגד עינינו. נתקדם עוד חודש, נראה איפה אנחנו עומדים עוד חודש. אם אנחנו עומדים בנקודה שיש סיכוי טוב לסיים, ויכול להיות שמה שיישאר כבר יהיה זנבות, ואז נחליט אם זה אפשרי או לא. זו לא דרך המלך, אבל אולי זה יהיה כדאי. אני מאוד בגישה שלו, את יודעת. זאת תמיד הגישה שלי.
ארבל אסטרחן
אני יודעת. עד שהצלחתי לשכנע אותו.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע מה יקרה מחר. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני הייתי מאשר כל משפט.
ארבל אסטרחן
הרי צריך לבטל במקביל את הסעיפים הקיימים, ואנחנו לוקחים מפה, משם.
היו"ר יריב לוין
אבל תראי, אם לצורך העניין נגיע לסעיף 28 כבר, ופתאום נראה שאנחנו יכולים עד 28 לגמור את זה ולעשות טיפה, אולי יהיה כדאי.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת.
היו"ר יריב לוין
נשאיר את זה כאפשרות. אנחנו צריכים פשוט לעשות מאמץ בארבע הישיבות הקרובות לגמור את זה. זה לא קל, אבל זה לא בשמיים.
ארבל אסטרחן
העניין הוא שגם כשאנחנו גומרים פה, אצטרך לשבת עם דפנה לפני שאני מניחה את זה על שולחן הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל אגיד לך מה כן תוכלי לעשות. תוכלי להתחיל לעבוד על החלקים שכבר עשינו. אז זה לדעתי כן אפשר אולי לעשות, ארבל.
ארבל אסטרחן
אני די מנוטרלת עם חוק התכנון והבנייה.
דב חנין
אנחנו מעדיפים את תיקון התקנון על רפורמת הבנייה.
קריאה
I second that.
היו"ר יריב לוין
טוב, תודה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:45.>

קוד המקור של הנתונים