ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/01/2012

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 4
פרוטוקול מס' 638
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ו' שבט, תשע"ב, 30/01/2012, שעה 12:15
נכחו
חברי הוועדה: כץ חייםאלדד אריהלוי אבקסיס אורלי
חברי הכנסת
חנין דב
מוזמנים
יועצת משפטית:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים