ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2012

צו מס קניה (פטור)(תיקון), התשע"ב - 2011 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ב - 2011 (צמצום הפטור הניתן ביבוא אישי של טבק), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ב - 2011 (השוואת סוגי הטבק)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
01/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 988>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ח' בשבט התשע"ב (01 בפברואר 2012), שעה 9:15
סדר היום
<1. צו מס קניה (פטור)(תיקון), התשע"ב - 2011 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
<2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ב - 2011 (צמצום הפטור הניתן ביבוא אישי של טבק)>
<3. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ב - 2011 (השוואת סוגי הטבק)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

זבולון אורלב
רוברט אילטוב

מגלי והבה
יצחק וקנין

שי חרמש

גאלב מג'אדלה
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה רשות המסים, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי ליועץ המשפטי רשות המסים, משרד האוצר

חיים גבע הספיל - מרכז תחום עישון ביחידה לקידום הבריאות, משרד הבריאות

אילנה מישר
​​–
משרד הבריאות

הרצל בן יהושוע - מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יורם שפירא - סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי, רשות שדות התעופה

צחי חבושה - סמנכ"ל כלכלה וכספים, רשות שדות התעופה

אריה שחם - היועץ המשפטי, רשות שדות התעופה

אבי בן חור - מנכ"ל ג'יימס ריצ'רדסון

אריאל בלידשטיין - מנהל אגף השיווק, "דובק"

יעקב שם טוב - יו"ר וועד, "דובק"

דוד ששה - סמנכ"ל, "דובק"

דן פרידמן - יועץ משפטי לדובק, עורכי דין

מוטי איילון - עו"ד ממשרד שקל ושות' מייצג את חב' מאייר דניאל, עורכי דין

ברוך אורן - חבר ועד, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

אסף שבי גטניו - מנכ"ל, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

יגאל רמבם - חבר ועד, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

דוד ארביב - מנהל כ.א.ג. שיווק סיגריות, חברות סיגריות

מאזן דניאל - סנכ"ל דניאל ייבוא ושיווק, חברות סיגריות

מאהר דניאל - מנכ"ל דניאל ייבוא ושיווק, חברות סיגריות

נחמן כהן - מנכ"ל כהן את א.ל.ן. שיווק סיגריות בע"מ, חברות סיגריות

ליאור מזרחי - מנהל בפועל כהן את א.ל.ן. שיווק סיגריות בע"מ, חברות סיגריות

רמזי מסלם - יועץ כלכלי דניאל ייבוא ושיווק, חברות סיגריות

גיא בחרי - בעלים וירג'יניה שיווק מזרח תיכון בע"מ

אביגדור דורות - ב"כ החברה, אש-לי סיגרים וטבק בע"מ

שלמה לוי - מנהל החברה, אש-לי סיגרים וטבק בע"מ

גדי לוי - מנהל החברה, אש-לי סיגרים וטבק בע"מ
ייעוץ משפטי
אפיק שגית
שלומית ארליך – מתמחה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ב - 2011 (צמצום הפטור הניתן ביבוא אישי של טבק)>
<צו מס קניה (פטור)(תיקון), התשע"ב - 2011 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ב-2011 (צמצום הפטור הניתן ביבוא אישי של טבק (מס קניה על טובין) (תיקון מס' 17). מי מציג את הצווים?
מנחם הסה
ערן, הוא ייכנס עוד מעט. בגלל הגשם הוא יגיע באיחור.
היו"ר משה גפני
גם את הצו השלישי ערן צריך להציג?
מנחם הסה
הם ביחד, כן.
היו"ר משה גפני
אז בינתיים נדבר דברי תורה או נדבר על משרד האוצר, מה המצב שלו?

מי הפחית את המס על האלקטרוניקה הבידורית? אתם?
מנחם הסה
יש צו כזה, אבל למיטב ידיעתי הוא עוד לא נחתם.
רוברט אילטוב
עוד לא. אל תיתן להם רעיונות.
היו"ר משה גפני
לפי דעתי זה נחתם. ממתי אתה יודע שזה לא נחתם?
מנחם הסה
עד אתמול אני יודע שלא נחתם, אבל שר האוצר לא מדווח לי על כל מה שהוא עושה, אז אולי - - -
היו"ר משה גפני
נחתם הצו של האלקטרוניקה הבידורית?
קריאה
כמה זה מהכנסות המדינה?
היו"ר משה גפני
אלקטרוניקה בידורית זה למעלה מ-240 מיליון שקל. אתמול אני יושב פה עם אנשי משרד האוצר – הממונה על התקציבים והסגן שלו לא היו – ואני צריך להתווכח אתם על המים לנכים. אתה פשוט לא יכול לתאר לעצמך. כנראה אנחנו עוברים לשלב של ההצגות, לא לעבודה קונסטרוקטיבית - הם יציגו, משרד האוצר יציג ואנחנו נציג. לא נעשה כלום.
גאלב מג'אדלה
אנחנו כבר חודש בהצגות.
היו"ר משה גפני
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי קירור) זה גם אתם? טוב.

משרד התחבורה, אתם בעד הצווים?
הרצל בן יהושוע
רצינו לבקש בקשה חריגה, מכיוון שאצלנו במשרד פישלו ונודע לנו על הישיבה רק לפני יום. אז אנחנו מבקשים לשמוע את כולם פה ולא להגיע להחלטה היום אלא לדחות את ההחלטה עד שאנחנו - - -
היו"ר משה גפני
איזו בעיה יש לכם?
הרצל בן יהושוע
אנחנו רוצים לבדוק אם משפיע אם זה משפיע על האיתנות של רשות שדות התעופה, שהיא תאגיד שקשור למשרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
אבל זה היה בוועדה כבר לפני שנתיים. לא הבאתי בסוף להצבעה, אבל - - -
הרצל בן יהושוע
אני לא אומר שלא. אני לא מכחיש את מה שאתה אומר - - -
היו"ר משה גפני
נחתם האלקטרוניקה הבידורית – 240 מיליון שקל. לחם ושעשועים נותנים לאנשים ולפקח על מים ועל חשמל ועל דלק זה לא, אין כסף. יש כסף במדינה, משרד האוצר משופע בכסף. אגב, אני רוצה חוות דעת, גברתי היועצת המשפטית - היות שזה הקלות אנחנו לא יכולים לדון על זה – אני רוצה לדעת אם יש מעמד לוועדת הכספים בעניין הזה. אם כן, מבקש להביא לדיון בוועדה.
שגית אפיק
כן. דיברנו על זה לגבי - - -
היו"ר משה גפני
אז אני מבקש חוות דעת בכתב. אם אפשר, עוד היום.
שגית אפיק
בסדר גמור.
ערן יעקב
אין בעיה, רק למען הגילוי הנאות צריך להגיד שהצו נחתם על-ידי השר. בוקר טוב.
היו"ר משה גפני
קודם כול, אצלנו, הדתיים, נוהגים להגיד בוקר טוב. אני לא יודע איך זה אצלכם.
ערן יעקב
אמרתי: בוקר טוב.
יצחק וקנין
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר. הייתי אומר אפילו משהו יותר רציני כלפי רשות המסים – כאשר הם רוצים לעשות הטבה מסוימת לציבור, באותה נשימה שיביאו גם את הגזירות שהם גוזרים. באותה נשימה. למה אתם פה מורידים 200 מיליון ושם אתם רוצים להוסיף 70 מיליון ומפה אתם רוצים לקחת. מה? על חשבון מי? איך? הרי בסופו של דבר הם מאזנים את כל הדברים איך שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
הם לא מאזנים. בימים ההם אין מלך בישראל – אף אחד לא יודע מה שהשני עושה.
גאלב מג'אדלה
זאת שאלה אופוזיציונית שוקנין שאל בשמי.
היו"ר משה גפני
מה?
גאלב מג'אדלה
אני לא חוזר על דברים פעמיים.
היו"ר משה גפני
אבל לא שמעתי, אני מתנצל.
גאלב מג'אדלה
תסלח לי, זה בגלל שלא למדת את הליבה.
גאלב מג'אדלה
אני אמרתי שזו שאלה אופוזיציונית, ששאל אותה וקנין בשמי. אז הקרדיט אצלו.
היו"ר משה גפני
ערן יעקב, בבקשה.

אם אכן אפשר להביא את זה, אז כל ההקלות נביא לפה ואם אין שיתוף פעולה, אין הדדיות וכך מנהלים את המדינה, אז בבקשה – כל אחד ילך בכיפוף ידיים. הכול יהיה בדיון, נביא משרדים שמתנגדים ומשרדים שבעד, שתהיה חגיגה. אם הכול זה הטלוויזיה והרדיו, מה שטוב בתקשורת, אז הכול יהיה פה בתקשורת. תקשורת אני מבין יותר מהם.
גאלב מג'אדלה
זה חד-פעמי, בגלל הפריימריס מאתמול.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לפריימריס, זה כבר הרבה זמן מתנהל ככה. אנחנו קורעים את עצמנו על מים לנכים, יושבים פה אנשים מסכנים, אז הם מורידים על טלוויזיה LCD. לחם ושעשועים.
גאלב מג'אדלה
אבל זה חשוב.
היו"ר משה גפני
תשמע, אם לא הייתי חרדי הייתי הורס את המדינה עכשיו. אני פוחד שיגידו שזה בגלל שזה טלוויזיה. יש שם גם מצלמות דיגיטליות יקרות. זה פשוט לא יאומן, זה סדר העדיפות של המדינה?
ערן יעקב
לא, זה פטור מזמן. צריך להגיד שהצו הזה נחתם על-ידי השר, הוא נמצא כרגע במשרד המשפטים לאישור.
היו"ר משה גפני
זאת המדיניות - להתווכח אתי על 5 מיליון שקלים של מים לנכים ולהוריד בבת אחת יותר מ-240 מיליון שקלים. גורעים מהכנסות המדינה, על מה? מה זה קשור לעניין? יש לכם כסף? תגידו, יש לנו מה לעשות אתו.
יצחק וקנין
טרכטנברג אמר.
היו"ר משה גפני
טרכטנברג אמר. אנחנו יושבים אתמול עם יושב ראש הכנסת לגבי הלוביסטים – בהתאם להמלצות דוח טרכטנברג. אתה פשוט לא מאמין.
רוברט אילטוב
אולי נפזר את הכנסת ולא נקים אותה מחדש?
היו"ר משה גפני
לא, אפשר לתת ל-60 פרופסורים שינהלו את הכול. את הכנסת. פרופסור למד כלכלה או לא למד כלכלה - לא משנה, הוא קיבל תארים כך או אחרת. הוא מנהל את המדינה. לוביסטים כן יהיו פה, לא יהיו פה. הנה, אני כאזרח מודאג, באמת.
גאלב מג'אדלה
אם לא היינו בפורום כזה גדול, מכובד - - -
היו"ר משה גפני
מה פורום? כולם יודעים הכול.
גאלב מג'אדלה
הייתי אומר לך בארבע עיניים את התשובה.
קריאה
היה הרבה יותר קל פה במדינה אם כולם היו יודעים הכול, כבוד היושב ראש.
היו"ר משה גפני
טוב, החלק האמנותי הסתיים. בבקשה, ערן.
גאלב מג'אדלה
ערן, אתה צריך להיות מודאג, יש לו חפרפרת אצלכם בפנים.
ערן יעקב
לא, הוא לא צריך חפרפרת. הוא מקבל מאתנו את הכול, אנחנו לא מסתירים כלום.
גאלב מג'אדלה
לא, אתם מגלים הכול. גילינו שאתם לא אומרים הכול ואז הוא שלח חפרפרת.
ערן יעקב
אנחנו עושים גילוי נאות.
גאלב מג'אדלה
אתם במצב בעייתי.
היו"ר משה גפני
אתה צודק, גאלב. ערן, יש פה צווים. בוא נתחיל לעבוד. בבקשה.
ערן יעקב
היום אנחנו מביאים מספר צווים, שכוללים תיקון מבהיר לעניין מילוי אריזה או מעבר של טבק. נכון להיום אנחנו עדים לתופעות שמביאים טבק, ממלאים ועושים כל מיני תופעות על מנת - - -
היו"ר משה גפני
אבל למה אתה מתחיל בסוף? עכשיו אנחנו בשני הצווים הראשונים. טבק זה בסוף.
ערן יעקב
אוקיי. צווים נוספים שיש פה זה העלאת מס על הטומבק. מדובר במוצר שהוא טבק לכל דבר, אפשר להביא אותו בצורה של 100% - pure טבק, אפשר להביא אותו באופן כזה שהוא מעורבב - 20%–30% עד 50%טבק. הוא משמש בעיקר לעישון באמצעות נרגילה. לא אכנס להיבטים הבריאותיים של התהליך הזה, כי נמצאים פה, אני מקווה, משרד הבריאות - - -
שגית אפיק
שני הצווים הראשונים הם הצווים של הדיוטי פרי.
היו"ר משה גפני
דיברתי על שני הצווים הראשונים, שזה הדיוטי פרי, ויש שם עוד דברים, שמכניסים כל פעם טרמפ. אתה לא מבין מה זה קשור לצו – מכניסים את זה. לא הבנתי למה. אתה גם צריך להסביר לנו מה הקשר בין הצווים לבין העניין. יש שם גם משהו עם עולה חדש.
קריאה
זה לא עולה חדש, זה תושב ארעי.
היו"ר משה גפני
כן, סליחה.
ערן יעקב
זה צו שמונח לא מעט זמן, שמשמעותו הפחתת כמות הסיגריות שאפשר להביא באמצעות נוסע שבא מחו"ל. אנחנו חושבים שראוי ונכון להקטין את זה מכמות של 400 סיגריות ל-200 סיגריות, זה אומר פאקט. זה משהו ש נהוג היום בחלק גדול ממדינות העולם, שכולם עברו באמצעות אמנת קיוטו, שגם היא ממליצה לאפשר פטור ממס עד 200 סיגריות. כך גם פועלות היום מדינות רבות בעולם: הולנד, גרמניה, אני חושב שאפילו ארצות-הברית. סינגפור, לדוגמה, בכלל לא מאפשרת. צריך להבין שמדובר במוצר שיש לו השלכות שליליות. מדובר במוצר שלא תורם לצרכן ולא עוזר לו, הן בפן הבריאותי והן בדברים אחרים. ברור שמדובר פה גם בעניין פיסקלי, אבל המשמעות היא שאנחנו חושבים שיש מקום להשוות את עצמנו למדינות רבות בעולם, ומי שרוצה לעשן שיתכבד וישלם את הנזק שהוא גורם לעצמו והן לסביבה – יש עלויות חיצוניות בעישון סיגריות. מדובר גם, כמובן, בעניין פיסקלי ולא צריך להצניע את זה. זה חלק מהסיבה של מיסוי סיגריות.
אני מניח שיעלו דברים שונים בוועדה, אבל אין שום סיבה שנוסע, שנוסע באופן תדיר, יהיה זכאי לפטור ממסים, בעוד מי שלא רגיל לנסוע לחו"ל – זה יכול להיות ממעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר, שבדרך כלל גם מעשן יותר - לא יזכה לאותה הטבה. אין שום סיבה שתהיה הטבה רגרסיבית לסיגריות; אין שום סיבה שכ-8% מהסיגריות במדינת ישראל יירכשו בחנויות הדיוטי פרי; אין שום סיבה שחלק גדול מזה יהיה בפטור ממס לחלוטין. אני חושב שהצעד הוא צעד נכון.

אנחנו חשבנו להיות קיצוניים יותר ולא לאפשר בכלל, ואני אומר שיש מדינות שעושות את זה. יש המלצות של ארגון הבריאות העולמי שזה מה שצריך להיות. אם חושבים שנכון למסות סיגריות, כי מדובר במוצר שיש לו השפעות חיצוניות שליליות, לא נכון שיהיה ערוץ פטור ממס. כל עוד חושבים שזה נכון שהצרכן יצטרך לשלם מסים משמעותיים על סיגריות, לא צריך להיות אפיק שבוא הוא ייבא בצורה זולה.
יצחק וקנין
אני שואל אותך שאלה על מה שאתה אומר, רצינית אבל.
ערן יעקב
כן, כן, אני מאוד רציני.
יצחק וקנין
בתוך ליבך, ותגיד את האמת, אתה לא מעדיף שלא יעשנו בכלל סיגריות?
ערן יעקב
ודאי.
יצחק וקנין
אבל אתה רשות המסים, עושה מזה הרבה כסף.
ערן יעקב
ראשית, אני מעדיף שלא יעשנו בכלל. אני רוצה להגיד שלא אני - - -
יצחק וקנין
המס הגבוה ביותר זה על הסיגריות, ואני לא מעשן.
שי חרמש
שכחת את הדלק מהבוקר.
ערן יעקב
יש מס מאוד גבוה על סיגריות. אני, כרשות המסים, לא עושה מזה הרבה כסף. זה לא רשות המסים, זה מדינת ישראל, ממשלת ישראל. צריך להזכיר - - -
יצחק וקנין
תבטל את היבוא בכלל, שלא יעשנו בכלל. אני בעד, אני אצביע אתך ביחד. שלא יעשנו, מה יש?
היו"ר משה גפני
אבל צריכים את הכסף כדי להוריד את מחיר הטלוויזיות.
ערן יעקב
לא, אנחנו צריכים את הכסף כדי להוריד את שיעורי המס. אני צריך להזכיר שבוועדה הזאת, פה התחיל העניין של שינוי תמהיל המסים, עשינו כל מיני הפחתות. היה פה משהו, אני חושב שגם הורדנו 2% באיזה שלב, אבל בסופו של דבר צריך - - -
היו"ר משה גפני
בגלל זה הבאתי - - -
ערן יעקב
התהליך הזה, צריך לממן אותו. אז אין בעיה, אפשר להחליט שאין מס על סיגריות, רק בואו תגידו לי מאיפה להביא את הכסף. אולי נעלה את המס על יחידים, על חברות.
היו"ר משה גפני
הבאתי את הצווים האלה, אפילו שלא ביקשתם ממני. בדרך נודע לי שאתם אנשים עשירים, שיש לכם מספיק כסף. מה אתם מספרים סיפורים שאין כסף? הייתי יכול להפחית את המס בלי בעיה. למה הייתי צריך להביא את הצו? אני הבאתי את זה.
ערן יעקב
זה דיון נפרד, אני מוכן לקיים אותו, לגבי הפחתות בכלל שנעשות. אני רוצה להזכיר לכם שרק עכשיו הפחתנו במכסים כ-400 מיליון. גם זה עבר דרך הוועדה הנוכחית. אני חושב שזו הייתה בשורה לצרכן, על מנת להפחית המכסים. היינו פה בוועדה, דיברנו על זה, עשינו שימוע. היה תהליך ארוך.
היו"ר משה גפני
רק היה דבר אחד, שאני סיכמתי עם שר האוצר שיודיעו לי לפני שמורידים את זה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שהיה צריך מקרים שבהם - - - שתדע, ותודיע את זה גם לממונים עליך - אנחנו, ועדת הכספים, הפכנו להיות יושב ראש ועד העובדים הארצי של מדינת ישראל.
גאלב מג'אדלה
לא, לא, לא, של אנשים במצוקה, לא כל מדינת ישראל. אני לא ועדה של הטייקונים, סליחה. ועד העובדים של השכבות החלשות, הנזקקים והמפוטרים. תגדיר את זה טוב מאוד.
יצחק וקנין
הלוואי שהיו דואגים לשכבות החלשות. מדברים על אלה שגרים פה בארץ ואין להם פטור ואין - - -
היו"ר משה גפני
מה זה משנה?
יצחק וקנין
באמת, יש להם כל כך דאגה. היינו ב"פרי הגליל" ביחד.
היו"ר משה גפני
אנחנו רגישים להפחתת המחירים, אנחנו - - -
גאלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, אנחנו חוזרים לסדר - - -
היו"ר משה גפני
אבל צעקתי משהו. אנחנו רגישים להפחתת המחירים, אנחנו נלחמים על זה ואנחנו רגישים גם לעובדים הישראלים שנמצאים במפעלים שנסגרים. דיברנו כל הזמן לקיים את הדיון הציבורי הזה. לא כל השכל נמצא במשרד האוצר. נכון שרוב השכל נמצא שם, מיעוט גם נמצא אצלנו. מיעוט. וראוי, ככה גם בנוי המשטר שלנו, שאנחנו מדברים אחד עם השני. השר חתם על הצווים בלי לקיים פה איזשהו דיון – דיון אצלי בחדר, דיון בוועדה, משהו, שנדע שאנחנו לא פוגעים בתעשייה המקומית.
ערן יעקב
על המכס? היה דיון.
היו"ר משה גפני
איפה היה דיון?
ערן יעקב
במסגרת אותה ועדה הבאנו את הצווים של המכס, דיברנו על זה.
היו"ר משה גפני
איזו ועדה?
ערן יעקב
אצלך, לדעתי זה היה אפילו בתל אביב.
היו"ר משה גפני
אתה טועה.
גאלב מג'אדלה
תודה שאתה טועה, לא נורא.
ערן יעקב
נעשה שימוע. אני חושב שדיברנו על זה.
יצחק וקנין
הפכנו להיות חותמת גומי שלכם, אני אומר לכם.
היו"ר משה גפני
נודע לי השבוע שב-7 בחודש השר חתם. אתה יודע מה, מה זה משנה? אנחנו כבר לא שם. אנחנו בכיפופי ידיים.
ערן יעקב
לא, אנחנו לא בכיפופי ידיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו בכיפופי ידיים, שם אנחנו נמצאים, ונראה איזה ידיים יותר חזקות. אנחנו שם, לא באשמתי. יש תעשייה במדינה, יש עובדים, כל הזמן אני מקבל את התשובות השליליות האלה. יושב פה משרד הביטחון השבוע, עם חברת "בריל". פשוט לא יאומן שאנחנו חיים במדינה כזאת. מספר סיפורים, ויש מכתב של משרד הביטחון שהנעליים הצבאיות שלהם הן הטובות ביותר. 110 אנשים, אנשים ישבו פה עם דמעות בעיניים. אגב, אף אחד מהם לא מצביע בשבילי, אין לי שם שום עניין מלבד הנושא עצמו.
גאלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול את ערן שאלה. קודם כול, למען הגילוי הנאות, אני לא מעשן, אני גם לא מתכוון לעשן בגיל הזה אם לא התחלתי. אני מקבל כל מילה שאתה אומר, אבל למה משנים את כללי המשחק באמצע המשחק? למה אתה מביא את זה היום? אנשים חתומים על חוזה, אנשים באמצע תקופה, למה אתה משנה להם את כללי המשחק באמצע? אם היית בא במועד - נכון שהם מספיק עשירים וצריך לדאוג לחלשים, אבל תכבדו את כללי המשחק. לא משנים את כללי המשחק באמצע המשחק.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא ישיב. שי חרמש, בבקשה.
שי חרמש
אני שואל שאלה פרקטית לגמרי: על מה מדובר? מדובר על פאקט אחד במקום שני פאקטים. למען הגילוי הנאות, גם אני התנהגתי יפה כמו ידידי ממול וגם אני לא מעשן ולא עישנתי. בפרקטיקה, בא נוסע לשדה התעופה. עד היום הוא ידע שהוא קונה שני פאקטים, שם את זה, חוזר בחזרה ומביא את זה הביתה. מה שיקרה כרגע זה שהוא ייקח פאקט אחד, אבל כשהוא יחזור מפיומיצ'ינו או מקנדי או מכל מקום, הוא ייקח שם את הפקט הבא. מה אתה חושב, שהוא יחזור ארצה ויישאר בלי שני פקטים? בפרקטיקה, שני הפאקטים יגיעו ארצה.
היו"ר משה גפני
<
לא הבנתי. >
שי חרמש
אתה בא כרגע לנתב"ג, אתה יכול לקחת שני פאקטים. עכשיו באים ואומרים לך: רק פאקט אחד. האיש כבר עולה על האווירון, הוא כבר נוסע, הוא לא קונה פאקט וחוזר חזרה הביתה. בדרך חזרה הביתה הוא עובר דרך דיוטי פרי ברומא, במילנו, בפריז, בלונדון, בכל מקום שבעולם, וההיצע הזה קיים. מה הוא יעשה? הוא אומר: אני לא עבריין. במקום לקחת שני פאקטים בלוד הוא מחלק את זה ופאקט אחד הוא לוקח בדרך חזרה הביתה. בסופו של דבר, במקום שהכסף הזה יישאר בארץ, במקום שרשות שדות התעופה תקבל על זה את האחוזים שלה, במקום לשמר הסכמים, מה אתה עושה? אותם פאקטים מגיעים ארצה, רק אחד בא דרך לוד ואחד בא דרך פיומיצ'ינו. זה כל הסיפור, לא מרוויחים שום דבר.
אני אומר לכם שוב, אני לא מעשן. מצדי תטילו על זה את כל הגזירות שבעולם והלוואי שלא יעשנו, אבל לא את זה אתה מציע. אתה מציע היום שיטה שבה כולם מפסידים מהעניין.
היו"ר משה גפני
אוקיי, הוא ישיב גם על זה. רוברט, בבקשה.
רוברט אילטוב
אמרת שיש הרבה נוסעים קבועים שנוסעים ונהנים מזה. הייתי רוצה לדעת מהו האחוז של הנוסעים הקבועים. הרי רוב הציבור נוסע לחופשות, הם לא נוסעים פעם בשבוע. זה דבר אחד.

התייחסו פה לנושא של רשות שדות התעופה. כמובן, ההכנסות שלהם הם נגזרת מהכנסות הדיוטי פרי, אז בטח יהיה חסר להם כמה עשרות, אולי אפילו מאות, מיליוני שקלים בתקציב.
ערן יעקב
ממש לא.
רוברט אילטוב
30 מיליון דולר לפי ההערכה.
גאלב מג'אדלה
כל התחשיבים מראים 20 מיליון שקל.
ערן יעקב
זה יותר קרוב.
רוברט אילטוב
אוקיי, נשמע בטח את כל הצדדים. שנית, אני חושב שבדיוטי פרי יש איזושהי חווית קניה, וברגע שאתה פוגע בחוויה הזאת - אני לא יודע מה היו ההכנסות שלהם - אבל המעמד הבינוני שעליו מדובר הוא הנפגע העיקרי פה, כי הוא טס.

אני גם מסכים עם חבר הכנסת חרמש - כשאתה נותן מגבלה הציבור יחפש את הפתרון. אני לא חושב שבדרך הזאת תוכלו להילחם בתופעות שנגרמות מסיגריות או לפתור את בעיות התקציב. אני חושב שדרך הטיפול בנושא הזה צריכה להיות דרך אחרת. תודה.
היו"ר משה גפני
אוקיי. חבר הכנסת וקנין, אתה רוצה לדבר?
יצחק וקנין
הדברים נאמרו. אני לא מבין רק דבר אחד, לגבי העניין של ההכנסה – זה מקטין את ההכנסות. למה זה מקטין את ההכנסות? איך התשלום מתבצע? אולי מישהו יגע בזה כדי שנבין יותר לעומק.
היו"ר משה גפני
תודה. לגבי הנושא של תושב ארעי, למה הכנסתם את זה?
מנחם הסה
זה תיקון טכני לגמרי שנמצא על הדרך, כדי להתאים לשינוי שעשה משרד הפנים בהגדרות.
היו"ר משה גפני
תוציאו את זה מהתקנות, אני פשוט לא אאשר את זה. אני רוצה להגיד לחברים, שתדעו – אני לא מדבר על מה שהתפתח בדרך – אגיד לכם מה היה הסיכום, גם אמרתי אותו. היה סיכום ברפורמה במס שנפחית 2% במס הכנסה, נעשה כמה דברים שנעשו בוועדת הכספים. ישבנו והתלבטנו מאיפה יבואו ההכנסות כדי לממן את זה. הייתה מסקנה, בעקבות דוח של משרד הבריאות – המנכ"ל רוצה להופיע, גם סגן השר רוצה להופיע - להציג את הרפורמה בנושא העישון. בינתיים משרד האוצר עשה עוד כמה דברים, אבל חברי הקואליציה לפחות יהיו מחויבים להצבעה בעניין הזה ברגע שזה יבוא להצבעה, גם חברי האופוזיציה בעצם, מכיוון שזה היה חלק מהתוכנית הכוללת של הרפורמה. אני לא יודע אם זה יבוא להצבעה, מתי זה יבוא להצבעה. יש דיונים על כל העניין, אבל זה חלק מהעניין, מפני שאחרת היו יכולות להיות פגיעות יותר קשות מבחינת התקציב. משרד האוצר טוען שחסר לו כסף. אני הפסקתי להאמין להם.
יעקב אדרי
אתה גם יכול להציע להם מאיפה לקחת.
היו"ר משה גפני
כן. למשל, מהאלקטרוניקה הבידורית. לכן ביקשתי מהיועצת המשפטית שתיתן חוות דעת האם אנחנו יכולים לגייס את הכסף משם. במקום לעשות את זה, אולי נעשה את הנושא של 240 מיליון שקלים, שאנחנו נותנים להם במחי יד. זה לא פוגע באף אחד, לא מועיל לאף אחד, אפילו היבואנים לא ביקשו את זה. אני לא יודע מי כן ביקש.
ערן יעקב
הצרכן.
היו"ר משה גפני
הצרכן ביקש?
ערן יעקב
אולי, אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
מי זה הצרכן? אתה יכול להכיר לי אותו? אני אגיד לו כמה דברים שצריך לעשות עם הכסף, נראה מה הצרכן הזה אומר. איפה פגשתם את הצרכן הזה? בחדרים הממוזגים של משרד האוצר לא פגשתם. מי שפוגש את הצרכן זה אנחנו, פה הם נמצאים. אני לא מכיר את הצרכן הזה שביקש להפחית את המס על ייבוא הטלוויזיות, על האלקטרוניקה הבידורית. איך קוראים לזה, MP3?
ערן יעקב
MP3 פטור.
היו"ר משה גפני
מה פטרתם עכשיו?
ערן יעקב
אלקטרוניקה בידורית.
היו"ר משה גפני
MP מה?
ערן יעקב
לא MP.
היו"ר משה גפני
הכול הם אומרים באנגלית, ואחרי זה הוא אומר לך: הצרכן ביקש. את ההגדרות של משרד הפנים תוציאו, שמשרד הפנים יביא. אל תבלבלו אותנו, אנחנו בקושי מבינים את מה שאתם אומרים. למה לא הצגתם את העלאת הגיל? אתם מעלים את הגיל.
ערן יעקב
מ-17 ל-18.
היו"ר משה גפני
תסביר למה.
יעקב אדרי
אני מברך על זה. העלאת הגיל זה בסדר.
היו"ר משה גפני
זו הייתה האלטרנטיבה הפשוטה.
שי חרמש
יש דברים שצריך להסכים אתם.
היו"ר משה גפני
הגעתי למסקנה שאנשים מסוגלים ללכת לבג"ץ אחרי דיון כאן ולהגיד שזה נעשה באופן לא תקין, מכיוון שלא הוסבר. עד היום, מגיל 17 אפשר לייבא את הסיגריות. אתם מבקשים להעלות את הגיל ל-18, ואתם מדברים על כלי טיס ואוניות.
מנחם הסה
בעצם מדובר על רכישה בפטור. זו התאמה.
היו"ר משה גפני
תסבירו.
גאלב מג'אדלה
הם יוצאים מנקודת הנחה שהדברים הטובים לא צריכים הסבר.
היו"ר משה גפני
לא, לא, צריך הסבר. אתה נמצא בוועדה שחשופה לביקורת נכונה. חברי הוועדה צריכים לדעת על כל מה שמדובר בצו הזה, מפני שמצביעים על הכול. כל סעיף וכל פריט הוא פריט.
מנחם הסה
מדובר כאן בהתאמה של הדין הספציפי הזה, של צו תעריף המכס, שמתעסק ביבוא על-ידי אנשים שחוזרים מחוץ לארץ. ההתאמה הזאת היא לדין שכבר נוהג בישראל לפי סעיף 193א לחוק העונשין ולסעיף 8א לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק וכו', שבהם כבר העלו את הגיל מ-17 ל-18. אנחנו רק מתאימים את הדין הנוהג בייבוא.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
מנחם הסה
יש הגבלה במכירה במדינת ישראל, ואנחנו מתאימים את הדין.
היו"ר משה גפני
בסיגריות?
שי חרמש
אלכוהול, גם סיגריות.
היו"ר משה גפני
מעלים את הגיל במקרה הזה זה ליבוא של מה – לייבוא של אלכוהול או ייבוא של סיגריות?
מנחם הסה
גם טבק וגם אלכוהול, זה לא סותר. הצו הזה, במקרה העיסוקים האחרים שלו הם טבק, אבל הגיל הוא גם לטבק וגם לאלכוהול.
שגית אפיק
השאלה מה עשיתם עד עכשיו. הרי חוק העונשין קיים כבר שנים עם גיל 18 ואצלכם בצו היה גיל 17. אז עד עכשיו לגבי גיל 17 היה פטור ועכשיו תשנו את זה?
היו"ר משה גפני
אסור לבחור בן 17 לייבא סיגריות?
מנחם הסה
לקנות.
יצחק וקנין
זאת אומרת, גם בקיוסק בשכונה בחור בן 17 לא יכול לקנות.
מנחם הסה
הוא יכול לקנות מגיל 18 ומעלה. זו חקיקה פנימית - - -
יצחק וקנין
זה לא שייך.
מנחם הסה
אז אנחנו מתאימים, שלא יהיה מצב שיש שונות.
היו"ר משה גפני
ומה עוד? זהו? בבקשה, יורם שפירא, רשות שדות התעופה.
יורם שפירא
בוקר טוב, אתן רקע קצר.
היו"ר משה גפני
אבל קצר. כבר דיברנו על העניין הזה, זה כבר היה בדיון בעבר. בבקשה.
יורם שפירא
אני לא מדבר על נושאים ערכיים, זה לא תפקידי לדבר על נושאים ערכיים. רשות שדות התעופה לא מתוקצבת על-ידי האוצר, אבל אנחנו זרוע ביצועית של המדינה. כל התקציב של רשות שדות התעופה הוא ממקורותיה היא, והוא מגיע משני מקורות: מאגרות לנוסעים ולמטוסים ומהמסחר. זה פחות או יותר 50% מאגרות ו-50% מהכנסות מסחריות. סך כול הכנסות של הרשות בשנת 2011 הסתכמו בכ-2.4 מיליארד שקלים, שמתוכם קצת פחות מ-50% מהכנסות מהמסחר. 50% מתוך הכנסות המסחר באים מחנות אחת, שזו חנות הבשמים, הקוסמטיקה, האלכוהול והטבק - למעלה מ-500 מיליון שקל בשנה הכנסות הרשות מהמוצר הזה.
אבי בן חור
165 מיליון דולר בשנה האחרונה. זה יותר מ-500 מיליון שקלים.
יורם שפירא
ההכנסות של הרשות מופנות לפעילות השוטפת – האחזקה, סבסוד שדות התעופה הפנים-ארציים בלמעלה מ-200 מיליון שקל - -
שי חרמש
ופיתוח.
יורם שפירא
- - ולפרויקטים המרכזיים של הפיתוח, שהרשות מובילה היום – בתחום הביטחון והבטיחות, כמו שדרוג מערך המסלולים, בניית מגדל פיקוח חדש, מערכת HBS שבתחום הביטחון, פרויקט תמנע שמדינת ישראל עכשיו הטילה על רשות שדות התעופה. פרויקטים בלמעלה מ-5 מיליארד שקלים.
אם תהיה פגיעה בפעילות של המסחר ברשות – ותהיה, חד-משמעית, ואני לא מקבל את המספרים שנאמרו פה, של 20 מיליון שקלים. הפגיעה תהיה בלמעלה מ-50 מיליון שקלים בשנה ברשות שדות התעופה. יש פגיעה ישירה ויש פגיעה עקיפה, הפגיעה הישירה היא בהפחתת המיסוי. שאל קודם חבר הכנסת וקנין איך הרשות מקבלת. הרשות מקבלת תשלום מכל הפועלים בגוף – תשלום דמי מינימום או אחוזים מהפדיון, הגבוה מביניהם. ברגע שהרווחיות של אחת מהחברות תיפגע כמובן שההכנסות של הרשות תיפגענה כי היא תקבל בסופו של דבר הכנסות נמוכות יותר. גם אם יש כרגע חוזה תקף והחברה מחויבת על-פי החוזה, החוזה הזה באיזשהו שלב יסתיים ויבוא חוזה חדש במקומו, וברור שהשוק השתנה וברגע שהשוק השתנה ההכנסות של הרשות - - -
היו"ר משה גפני
הסיגריות מהוות כזה גורם מרכזי?
יורם שפירא
הסיגריות מהוות היום כ-27% מסך המכירות בדיוטי פרי.
שי חרמש
כבר לא נשארו הרבה דברים שיש בהם תועלת חוץ מסיגריות. את כל שאר הדברים אתה משיג באותם מחירים - - -
אבי בן חור
אתה עושה לנו פרסומת לא טובה.
שי חרמש
אני מבקש למחוק את המוצר, אבל זה אותם מחירים.
היו"ר משה גפני
מה זה הדיאלוג הזה? אתה רוצה לדבר, אז תבקש רשות דיבור. מה אתה מציע?
יורם שפירא
ברשותך, אסיים עוד דקה ואגיע למה שאני מציע. החלק ברווחיות של הטבק גדול ממוצרים אחרים, ולכן ברגע שתיפגע הרווחיות בטבק ייפגע סך הרווחיות ביכולת התשלומים של חברה בסך ההכנסות של רשות שדות התעופה. אני לא מדבר על חברה כזו או אחרת, אני מדבר באופן עקרוני. לכן יש פה גם השפעה ישירה וגם השפעה עקיפה.
גאלב מג'אדלה
אל תבלבל אותנו. יש טבק נרגילות ויש - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, זה לא הצו הזה. הוא מדבר על הפאקטים. אתם רשות ממשלתית.
יורם שפירא
אנחנו רשות סטטוטורית, אנחנו זרוע ביצועית של משרד התחבורה. אנחנו לא גוף עצמאי, ההכנסות של הרשות מועברות לפיתוח הרשות. דרך אגב, הרשות גם משלמת מההכנסות המסחריות 8% תמלוגים לאוצר.
היו"ר משה גפני
ולכן מה אתה מציע?
יורם שפירא
יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להוריד את הסעיף הזה מסדר היום, כי אם תפגענה הכנסות הרשות נבוא לוועדה המכובדת הזו או לגורמים אחרים ונבקש העלאת האגרות התעופתיות. אני לא חושב שיש מטרה לאשר העלאת אגרות תעופתיות. או, לחילופין, לפגוע בפרויקטים שרשות שדות התעופה אחראית להם. אני גם לא חושב שזו איזושהי מטרה למישהו מחברי הכנסת. לכן, או להוריד את הסעיף הספציפי הזה מסדר היום או, לחילופין, לדחות את הדיון בו עד שנשב עם האוצר ונסביר להם, כי האוצר לא ישב אתנו על הסעיף הזה בתקופה האחרונה. אני חושב שאחרי שהוא ישב אתנו יובהר לו שהפגיעה תהיה בעיקר בתחום ההכנסות ולא הגדלת ההכנסות. אני רואה את זה בדיוק הפוך ממה שהאוצר רואה את זה.
היו"ר משה גפני
תודה. אבי בן חור, בבקשה.
אבי בן חור
בוקר טוב. ראשית, לגבי הגיל 17 או 18, אני רוצה להגיד שמזמן אנחנו מזמן מחילים בפועל את גיל 18, כי החוק עבר במדינה ובפועל כל השילוט אצלנו זה לא גיל 17 אלא גיל 18. אנחנו אוכפים 18 ולא 17. פשוט יש לקונה בחוק.
שגית אפיק
זאת אומרת, אתם פועלים לפי חוק העונשין, לפי החקיקה הראשית.
אבי בן חור
לגבי הנושא העיקרי, של הפחתת הפטור, אני לא רוצה להיכנס. רציתי להתייחס לתג המחיר שהאוצר קבע, שהוא כאילו יגבה גבייה נוספת כתוצאה מהפחתת הפטור משני קרטונים לקרטון אחד. החשבונות שלנו - ויש פה עבודה של דוד בועז, שהיה ממונה על התקציבים בעבר, והעבודה היא לא עבודה סטטיסטית אלא עבודה שיוצאת מתוך המחשבים שלנו, עבודה מאוד מדויקת, שאפשר לבחון אותה - מראים שבמקרה הטוב, באפשרות הכי אופטימית, במקרה המרבי המדינה תגייס מהמהלך הזה כ-70 מיליון שקלים ברוטו, וזה בלי להתחשב במה שידידי יורם שפירא אמר, שתהיה פגיעה משורשרת - כי אם ההכנסות שלנו ייפגעו זה ישורשר לרשות שדות התעופה. הערך נטו של המהלך הזה בסופו של דבר, ואני חושב שגם ידידי ערן יעקב מכיר בזה או לפחות בחלק מהעובדות, לא יעלה על כ-30 מיליון שקל. רבותי, על 30 מיליון שקל לא עושים רפורמה כזאת, שהיא למעשה כורתת את הענף שלנו. אנחנו חברה עסקית רגילה - אנחנו חברה זרה שהשקיעה בישראל – והמרווחים שלנו לא מאפשרים לאבד הכנסה ברמה כזאת. אמרו פה, זה מותיר אותנו במינוס. אבל אולי את הוועדה זה לא מעניין.
ערן יעקב
מה המרווחים של חברת ריצ'רדסון?
אבי בן חור
47.5% אנחנו משלמים לרשות שדות התעופה תמלוגים מהמחזור שלנו.
ערן יעקב
לא, רווח. אמרת אם נסתכל על הרווח - - -
אבי בן חור
רווח סופי - אני חברה פרטית, אני לא מחויב.
רוברט אילטוב
ערן, מותר לחברות עסקיות גם להרוויח בישראל.
היו"ר משה גפני
רגע. הם שכנעו אותי בפעם הקודמת שזה היה בוועדה, אני הורדתי את זה מסדר היום. היום נקלענו למצב שבו אנחנו חייבים כסף. אני לא מדבר על נזקי העישון, ולא מדבר על הכול - צריכים כסף כדי לממן רפורמות שאנחנו חושבים שהן חיוניות למדינת ישראל. אז זה מתלבש גם עם הנושא של נזקי העישון וכל מה שנלווה לזה, אבל הטענות שלו הן טענות. אנחנו צריכים לקבל את הטענה שלו, אנחנו צריכים רק לקבוע את סדרי העדיפויות. פגעתם לי בסדרי העדיפויות, זה הכול, אחרת הייתי מצביע היום. הטענות שלו צודקות, והייתי מצביע נגדו. אני הולך לבדוק את סדרי העדיפויות, אם הם השתנו מאז שדיברנו אז בואו נשנה. אבל הטענות הן טענות, מה אכפת לי שהוא חברה פרטית? איך אומר רוברט? חברה פרטית מותר לה להרוויח. אבל בסדרי העדיפויות הפגיעה פה היא יותר קלה.
רוברט אילטוב
הכוונה היא לא רק להפסיד, אלא גם להרוויח.
היו"ר משה גפני
נכון, אני מקבל את זה. אז הורדתי את זה מסדר היום. האוצר מאוד ביקש ממני ולא הבאתי.

משפט סיום, בבקשה.
אבי בן חור
המהלך נטו של האוצר לא יביא יותר מ-30 מיליון שקל, ואפשר לקרוא את העבודה הזאת. זה דבר אחד.

טיעון אחרון וסופי - אנחנו חברה שיושבת במכרז וזיכיון עד סוף 2014, וכמו שאמר חבר הכנסת, לא משנים חוקי משחק באמצע. מבחינתנו זה קטסטרופלי וזה שינוי חוקי משחק באמצע משחק.
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לעניין הזה? תודה.

אני מבקש שתציגו את הצו השלישי ואחרי זה נדבר על הכול יחד. תורידו את הנושא של תושב ארעי. תושב ארעי זה לא קשור לעניין, אני לא אוהב את הטרמפים האלה. הרבה פעמים משרד הפנים לא מצליח להעביר - - -
מנחם הסה
זה תיקון טכני.
היו"ר משה גפני
טכני, גם כן מתברר בסוף – מתקשר אליי מישהו ואומר לי: עבדו עליך. לא אוהב את זה .לא אכפת לי שישקרו אותי אבל לא שיעבדו עלי .החלק הזה של הצו לא קשור לעניין הזה. שיתכבד משרד הפנים ויבוא לפה, נקיים את הדיון אתו על תושב ארעי. מה זה שייך לעניין? גיל 18 - הבנתי, להתאים תקנות בהתאם לחקיקה. בסדר. הנושא של הפחתת המכסה - במקום שתי חבילות חבילה אחת - זה העניין. לא הסברתם, אגב, לגבי הנושא של אוניות. יש לכם את זה בצו?
מנחם הסה
מי שרוכש על אוניה? יש את זה.
היו"ר משה גפני
אז למה אתם לא מסבירים?
מנחם הסה
זה אותו דבר.
היו"ר משה גפני
המובן מאליו צריך שייאמר.
מנחם הסה
התייחסנו בנפרד למי שרוכש גם על אוניה. למשל, כשנוסעת אוניית נוסעים, יש עליה חנות של דיוט פרי, היא אותה חנות בדיוק, בשינויים טכניים של עגלה ולא - - -
היו"ר משה גפני
היום, אם אני נוסע באוניה וקונה בדיוטי פרי, אני יכול לקנות ללא הגבלה, בניגוד לדיוטי פרי בשדה התעופה לוד, ששם אני יכול לרכוש רק שתי חבילות. נכון או לא נכון?
שי חרמש
אתה לא יכול להכניס ארצה.
מנחם הסה
נכון, צודק שי חרמש. האיסור הוא להכניס למדינת ישראל. בדיוטי פרי אפשר לרכוש – ונמצא פה נציג הדיוטי פרי והוא יאמר את זה - אתה יכול לרכוש 10 פקטים כבר היום. בשלב הכניסה לישראל, דרך המכס, מותר להביא רק שניים.
היו"ר משה גפני
ובאונייה?
מנחם הסה
אתה יכול גם כן לרכוש כמה שאתה רוצה, אבל כשתחזור ותיכנס למדינת ישראל תוגבל לשניים.
שגית אפיק
איפה בודקים את זה?
מנחם הסה
בודקים את זה בכניסה. יש לנו גבולות שהם לא רק אוויריים, יש לנו גבולות ימיים.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה אתם מבקשים בצו?
מנחם הסה
יש אפשרות לקנות בדיוטי פרי גם על גבי אונייה.
היו"ר משה גפני
ומה אתם מבקשים בצו? להפחית את זה משניים לאחד?
מנחם הסה
אותו דבר, כן. הבקשה היא אותה בקשה.
היו"ר משה גפני
אז תגידו את זה, זה הכול.
מנחם הסה
בסדר גמור. בשביל זה אנחנו כאן, נשאלים שאלות ומשיבים.

<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ב - 2011 (השוואת סוגי הטבק)>
היו"ר משה גפני
אוקיי, עכשיו לגבי הצו השלישי. מי מציג? ערן.
ערן יעקב
הצו השלישי עניינו טומבק וטבק למקטרת. משרד הבריאות החליט להקים ועדה ציבורית, שזה חלק מהעניין. הוועדה הציבורית, המלצותיה החד-משמעיות היו שיש להשוות את המס על הטומבק למס על הטבק. תיכף אסביר למה, יש פה גם נציגי משרד הבריאות ואני מניח שהם ירחיבו את היריעה.
המשמעות של השוואת המס על הטומבק באה מכמה היבטים. ההיבט המשמעותי הוא להשוות את המס שחל על הטבק שמשמש לשימושם אחרים – סיגריות ודברים אחרים - שהיום המס המוחל עליו הוא 280 שקלים, כאשר המס על הטומבק עומד על 50 שקלים לקילו. ההבדל הוא מאוד משמעותי. אנחנו בעולם שהעלינו את המס לאורך זמן, לא נגענו במס על הטומבק, מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו חושבים שהמלצות הוועדה הציבורית, יש ליישם אותן, והמשמעות של יישומן זה להשוות את המס על הטומבק למס המוחל על הטבק.
הטומבק משמש בעיקר לעישון נרגילות. מדובר במשהו שגורם לנזק לא פחות מסיגריות או הרבה יותר בכל שאיפה, יסבירו את זה אנשי משרד הבריאות. קיבלתי הרצאה מלומדת על המשמעויות של עישון נרגילה. זה נכנס לאט-לאט יותר לבני נוער, לצעירים. טוב או רע – תחליטו אתם. בסופו של דבר זה יוצר תהליך של התמכרות. כמות הניקוטין בכל שאיפה היא רבה מאוד בהשוואה לסיגריה. יש לזה השפעה ממכרת בסופו של תהליך, ותחשבו אתם לאן זה לוקח את הנוער. נכון שיש גם אוכלוסיות אחרות שמעשנות, לא רק נוער, גם אנשים מבוגרים יותר. אבל העניין הוא שזה הפך להיות עניין חברתי, זה הפך להיות עניין שהוא דרך הכניסה לעישון העתידי או להתמכרות העתידית.
אנחנו שנכון למסות את זה ולהשוות את זה, מה עוד שיש לזה השלכות חיצוניות. אני מבין שרוח הדברים היא שאולי יותר חשוב לדאוג לרווחי רשת, אולי לריצ'רדסון, ופחות למעשן, ואולי לתת הטבות רגרסיביות – שזו המשמעות של זה, אפרופו הדיוטי פרי.

אני חוזר לדיוטי פרי כי אני רוצה להזכיר משהו קטן. ייאמר לזכות יורם שהוא לפחות עקבי. בוועדה שעשינו על האלכוהול הוא טען אותן טענות שעלו פה – שאם נעלה את המס על האלכוהול המסלולים לא יהיו, יהיו תאונות ויהיה אסון אווירי. זה מה שנאמר בוועדה. משהו כזה, אני מניח במילים אחרות.
יורם שפירא
בחיים לא נאמר - - -
ערן יעקב
מגדל פיקוח. היה פה משהו כזה שאמרת, יורם. לפחות אתה עקבי, ייאמר לזכותך.
היו"ר משה גפני
לא חייבים להגיד פה אמת...
ערן יעקב
לא, לא, זו אמת.
היו"ר משה גפני
לא דיברתי על המקרה הזה. מה אמרת, לא הבנתי?
ערן יעקב
בזמנו, כשעשינו את הרפורמה של האלכוהול, כשיורם הציג למה לא נכון לשנות את המס על האלכוהול, הוא אמר שהפגיעה תהיה בהשקעה במסלולים, במגדלי הפיקוח והמשמעויות יכולות להיות הרות גורל לגבי שדות התעופה.
היו"ר משה גפני
יפה. הוא אמר את זה גם עכשיו.
ערן יעקב
אז אמרתי, ייאמר לזכותו שהוא עקבי בתהליך הזה. אבל מאז העלינו את המס על האלכוהול, היה שינוי, ולא ראיתי בעיות כאלה.
יורם שפירא
כמה אפשר לחלוב את הפרה?
היו"ר משה גפני
זו שאלה טובה.
ערן יעקב
אני רוצה לחזור לעניין הטומבק. אני רוצה לתת את רשות הדיבור לנציג משרד הבריאות, שיסביר את הנזקים ואת המשמעויות.
היו"ר משה גפני
לא, לא, רגע.
ערן יעקב
לא? אוקיי, אז אני אמשיך הלאה.
היו"ר משה גפני
משרד הבריאות כבודו במקומו מונח. קודם אתה, אתה בעל הבית של הצווים. ההסברים הם פחות חשובים - צריך כסף.
זבולון אורלב
גם ההסברים חשובים, מה זה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, ההסברים חשובים. אם היית עוקב אחרי התהליך היית רואה מה ההסברים שווים פה. זה לא חשוב. צריך כסף, זה הנושא. אני אוהב את משרד האוצר, שהוא בא ומביא נימוקים.
זבולון אורלב
כסף עם הסברים שווה יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר. רשות המסים מביאה את זה, שהיא תסביר. אני מאפשר לה את כל ההסבר.
ערן יעקב
אמשיך. כמו שאמרתי, אנחנו חושבים להעלות גם בעקבות המלצות הוועדה הציבורית וגם כי בסופו של דבר זה עניין פיסקלי, עניין של מיסוי. המשמעות של להעלות מ-50 שקלים, שזה המס היום על הטבק, ל-280 שקלים יכול לייצר כ-120 מיליון שקלים, בתוספת הסיגרלות ובתוספת דברים אחרים, ששם מדובר לא בעלייה משמעותית. כהמשך לכך אנחנו גם מביאים הצעה להעלות את המס על הסיגרלות, שהן תחליף לסיגריות. היום יש גם קושי אכיפתי להבדיל בינן לבין סיגריות.
היו"ר משה גפני
"דובק", אתם דיברתם אתי על הסיגרלות? אז תיכף אאפשר לכם.
ערן יעקב
המשמעות היא להשוות את המס למס החל על סיגריות, היות שמדובר במוצר תחליפי, שגם לו יש אותם נזקים – אולי במקומות אחרים בגוף, אבל זה עדיין נזקים. הן מההיבט האכיפתי, הן מההיבט הפיסקלי והן מההיבט הבריאותי אנחנו חושבים שנכון לעשות את המהלך הזה.
היו"ר משה גפני
כמה כסף ייכנס לאוצר המדינה?
ערן יעקב
120 מיליון.
היו"ר משה גפני
משלושת הצווים יחד.
ערן יעקב
120 מיליון מזה. הדיוטי פרי יכול לנוע בין 150 מיליון ל-200 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אנחנו מדברים ביחד על הטלוויזיות. כאן זה 270 מיליון יחד, זאת אומרת צריך להשיג עוד 30 מיליון.

יש חברת "דניאל יבוא ושיווק", שמייבאת את זה בעיקר ממצרים. אני מציע שקודם מישהו מכם ידבר.
רמזי מסלם
בוקר טוב לכולם. אני מנהל השיווק בחברת "דניאל יבוא ושיווק". אני רוצה להבהיר כמה נקודות בקשר להעלאת המסים. קודם כול, אתייחס מבחינה בריאותית, למשרד הבריאות. היום יש תחליף לנרגילות בשוק, הסיגריות הן התחליף העיקרי – אני לא רוצה להתייחס לדברים האחרים, שהם אסורים. היום הנרגילה לא זמינה במהלך כל היום, אז מי שמעשן נרגילה לא מעשן סיגריות. זה דבר אחד. בגלל זה שעות הערב הן שעות הבילוי של האנשים, של הצעירים, ובערב הם תופסים את הנרגילה לשעה אחת.
יש גם להתייחס לכך שרוב האוכלוסייה שצורכת נרגילה היא משכבות חלשות. עד היום שילמו בין 8 ל-10 שקלים לחפיסה, שמספיקה לשלושה ימים בממוצע. היום הוא צריך לשלם בין 30 ל-35 שקלים לאותה חפיסה.
מבחינה בריאותית, יש תחליף למוצר שלנו, שזה הסיגריות. היום המוצר שלנו הוא מאוד יקר ולכן חזרו לסיגריות בכמויות שהן פי כמה - - -
היו"ר משה גפני
הצו בתוקף כבר מה-13 בדצמבר. זאת אומרת, אתם כבר יודעים שירד השימוש בנרגילות ועבר לסיגריות.
רמזי מסלם
בדיוק.
ערן יעקב
לא שחררו טובין בגלל שעלה שיעור המס. נכון?
רמזי מסלם
כן. אנחנו לא מצליחים לשחרר.
היו"ר משה גפני
מאהר, הבאת את הדוגמאות?
רמזי מסלם
זה נמצא באוטו. אפשר להביא את זה.
ערן יעקב
גם אני ראיתי את הדוגמאות.
היו"ר משה גפני
ראית גם את המוברחים?
ערן יעקב
גם את המוברחים.
היו"ר משה גפני
גם את המזויפים?
ערן יעקב
גם את המזויפים.
רמזי מסלם
כבר מ-13 בדצמבר חזינו את התנהלות השוק, אחרי ותק של יותר מ-15 שנה בשוק הזה למדנו אותו די טוב. ב-13 בדצמבר הוצאנו פנייה גם לחברים המכובדים שנמצאים כאן וגם לשר האוצר, חזינו את העיקר שישתלט על השוק - שאנחנו נותנים פתח למוצרים המוברחים. המוצרים המוברחים, באותו שבוע שיצא הצו, התחילו באזור הדרום והיום הם משתלטים על כל הארץ – אפשר להגיד מאילת ועד קרית שמונה. אנחנו יכולים להיכנס לכל חור - - -
היו"ר משה גפני
הוא טוען שבגלל שהמחיר עלה באופן דרסטי בבת-אחת אז פשוט מבריחים, ואז המדינה מפסידה גם את המכס.
רמזי מסלם
אדוני היושב ראש, היינו בסרט הזה בשנת 2002 כשמר סילבן שלום היה שר האוצר. לא היה מס קנייה בכלל על מוצרי הטבק, ואז קבעו שזה 280 שקלים. הצלחנו לשכנע את השר סילבן שלום להוריד, אז הוא הפחית מ-280 ל-50 שקלים.
היו"ר משה גפני
את השר הנוכחי או סגן השר הנוכחי לא הצלחתם לשכנע.
רמזי מסלם
פנינו, לא הייתה שום תגובה.
היו"ר משה גפני
גם לא מסגן השר.
רמזי מסלם
כן. גם בתקופה ההיא המוצר המוברח השתלט על הארץ בהיקפים מאוד גדולים. היום זה אותו דבר, אפשר להיכנס לכל פיצוייה קטנה ואתה מוצא מזויף, אתה מוצא מוברח בגלל שמוכרים את זה במחירים מאוד נמוכים יחסית למוצר שלנו, שעולה לנו הרבה.
לא הצלחנו לשחרר שום מכולה בגלל שהשוק שלנו נתקע, כמעט חודש לא הצלחנו למכור קרטון אחד כי אף אחד לא רצה להסתכל על המוצר שלנו, שמבחינה בריאותית הוא בדוק על-ידי משרד הבריאות. המוצרים שנפוצים בשוק היום - - -
חיים גבע הספיל
אני לא מכיר שמשרד הבריאות בדק מוצרי טבק.
רמזי מסלם
אבל יש לנו אישור של משרד הבריאות, זה לא מוצר מוברח.
חיים גבע הספיל
אין שום אישור של משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
רבותי, עם כל הכבוד. משרד הבריאות לא יקופח.
רמזי מסלם
אני מתנצל.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך להתנצל, תגיד כל מה שאתה רוצה, הכול. גם אם משרד הבריאות יגיד לך "לא נכון" תגיד, אם אתה חושב שזאת האמת שלך. משרד הבריאות יגיד בתורו.
רמזי מסלם
הכוונה שלי היא שהמוצר שלנו עומד בקריטריונים של משרד הבריאות מבחינת האזהרות, מבחינת הכמות. לפני כמה חודשים הגביל אותנו משרד הבריאות. היינו מביאים בכמויות של 1 קילו, חצי קילו, 250 גרם, 175 גרם, לפני שישה-שבעה חודשים קבע משרד הבריאות תקנה שאסור להכניס לארץ חפיסות של יותר מ-60 גרם. לא הייתה שום הצדקה לקביעה הזאת, כי מי שרכש קילו רכש אותו הקילו דרך חפיסות של 60 גרם. הייתה להם כוונה להקטין את הצריכה, זה לא עזר וזה ממשיך באותם היקפים.
בשוק יש כמויות שמוברחות. עם כל הכבוד לרשות המסים, אם הם רוצים להעלות שיאכפו את החוק. היום אנחנו לא מצליחים לשחרר מכולה אחת. המכולה עולה לנו 3.2 מיליון שקלים, בעוד שבתקופה הקודמת שחררנו אותה ב-600,000 שקלים. בתקופה הזאת לגייס 3.2 מיליון שקל ולהיתקע עם המכולה הזאת ולא להצליח למכור, אנחנו לא צריכים - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. עורך הדין איילון, בבקשה.
מוטי איילון
אני רוצה להתייחס קודם כול לדבריו של ידידי ערן. אמר ערן בתחילת דבריו שהמגמה היא השוואה אבל, לצערי הרב, מה שיוצא בפועל זה לא השוואה אלא אפליה לרעה. צריך להבין, הטומבק, הרכבו בעיקר תמציות של פירות, 25%–30% טבק ולא יותר. אמר רמזי, התחליף שלו הוא סיגריות. אני לא מדבר על רמת הנזק הבריאותי כרגע, אני מדבר על המצב שבו אם אנחנו מדברים על מיסוי של X שקלים לגרם או לקילו של טבק, בעצם אנחנו מופלים לרעה בטומבק משום שההרכב הוא 25%–30% טבק וכל השאר תמציות פירות.
לגבי ההעלאה שהייתה - האוצר, מטעמים לא ברורים, החליט להעלות במכה אחת, באופן דרסטי, ב-570%.
היו"ר משה גפני
ערן, אני מאוד מבקש ממך. הגעת באיחור, עלו פה טענות שחשוב מאוד שתשמע אותן. את המשא ומתן עם הדיוטי פרי תעשו במשרד שלכם, לא פה.
ערן יעקב
אנחנו לא עושים משא ומתן.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל תקשיב להם. הם העלו פה טענות שצריך לשמוע אותן.
מוטי איילון
העלאת המס מ-50 שקלים ל-280 שקלים במקשה אחת זה מכת מוות. אנחנו יודעים שמ-13 בדצמבר עומדות 12 מכולות.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתה אומר שגם אם מעלים את זה צריך לעשות את זה באופן הדרגתי.
מוטי איילון
הרי עברנו את זה בסולר. עשינו לפני ארבע-חמש שנים בסולר עם עלייה מתונה, והעסק הזה עובד טוב.
אנחנו מדברים על מוצר שהוא מאוד זול. במצרים המוצר הזה הוא מאוד זול, הוא מיובא בזול, התוצאה שמתקבלת מאחוז המס הענק הזה היא שאנחנו משלמים 1,700% מס. זה דבר שלא יאומן, אני לא מכיר בעולם כזה שיעור מס. זה שיעור מס אדיר.

ההכנסות רק יפחתו. בעברי הייתי במערכת, מכיר אותה, בעברי היותר קודם הייתי חלק מחבל עזה.
היו"ר משה גפני
מה זה "בעברי"?
שגית אפיק
מה היה התפקיד?
מוטי איילון
הייתי מנהל אגף המכס והמע"מ.
היו"ר משה גפני
רציתי שתגיד את זה לפרוטוקול. למה זה חשוב לי? בגלל שאני מאוד מכבד אותך ואני חושב שאתה איש מקצוע. זה יפה שכשאתה נמצא בתפקיד בממשלה אתה אומר דבר אחד, כשאתה נמצא בצד השני אתה אומר דבר הפוך. זה יפה, אני בעד. רק חמור לא משנה את דעתו.
זבולון אורלב
כשהוא היה מנהל אגף המכס היה מס מופחת.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. אתה יודע, אביא לך את כל הרשימה – אנשים יושבים כאן ואומרים דבר אחד, הם עוברים לצד השני – אומרים דבר הפוך. זה בסדר גמור, זה מעיד על חשיבה יצירתית. בבקשה.
מוטי איילון
מעניין שהזיכרון הוא זיכרון טוב.
היו"ר משה גפני
אני תמיד אומר את זה. לכן לוקח את העמדה של אנשי האוצר בעירבון מוגבל, בגלל שלפעמים אני חושב על הטווח הארוך יותר, מה יקרה כשהם יישבו בצד השני של השולחן. אז אני צריך לחשוב יותר טוב.
מוטי איילון
ההלצה היא טובה, אבל לעצם העניין - - -
היו"ר משה גפני
יש מישהו שאמר שבהלצות יש הרבה אמת, רק זה יוצא יותר נחמד.
מוטי איילון
אוקיי.
רוברט אילטוב
לא, יש כאלה שאומרים שחלק מההלצה הוא הלצה.
מוטי איילון
הצו מצביע כביכול על העלאה בהכנסות. לא תהיה שום העלאה בהכנסות, להיפך.
היו"ר משה גפני
בגלל שמבריחים.
מוטי איילון
תהיה ירידה בהכנסות. הגבול עם מצרים פתוח – הוא פתוח לעובדים זרים, הוא פתוח גם לסחורות. הגמלים עובדים טוב מאוד ומביאים את הטומבק בכמויות אדירות לישראל היום. אם נשאיר את המצב הזה, מה שיקרה – טומבק יהיה, הכנסות לא יהיו. 3 מיליון שקל מס משלם היבואן כל חודש, מלפני חודשיים הוא לא משלם כלום.
היו"ר משה גפני
אני מסכם את הדברים שלכם, שלך ושל רמזי, וראיתי שגם מאהר הינהן עם הראש. אתם אומרים שני דברים. אל"ף, אם רוצים להעלות את המס צריך להעלות אותו בצורה מדורגת, גם כדי לאפשר לשחרר את המכולות שנמצאות ולא משחררים אותן. בי"ת, אם זה לא ייעשה באופן מדורג ומסודר זה יגרום להברחות והמדינה, לא רק שלא תרוויח היא גם תפסיד כסף. אלה הטענות, נכון?
רוברט אילטוב
הם אומרים עוד דבר. האם אומרים שהטמבק לא יהיה עליו שום פיקוח, ויכול להיות שהוא יהיה יותר מסוכן.
היו"ר משה גפני
כן. מי אדוני?
אביגדור דורות
שמי אביגדור דורות, אני עורך דין שמייצג את חברת "אש-לי", שהיא יבואנית של טבק למקטרת. אותו צו, אותו מס, חל על שני מוצרים – זה נאמר בדברי ההסבר – גם על טומבק וגם על טבק למקטרת. אמנם ערן לא אמר כלום על טבק למקטרת - - -
ערן יעקב
אמרתי טומבק וטבק למקטרת.
היו"ר משה גפני
אז מה אתה אומר על זה?
אביגדור דורות
אותו דבר, כמו שעשו על הטומבק, שהקפיצו את המס פי 500 ולא העלאה מתונה שאפשר לחיות אתה. החברה שאני מייצג מייבאת את המס באופן רשמי.
היו"ר משה גפני
מאיפה?
גדי לוי
מאירופה – דנמרק, גרמניה. אני מנהל הרכש של החברה.
היו"ר משה גפני
אתם טוענים אותה טענה כמו חברת דניאל?
אביגדור דורות
מבחינת גובה ההעלאה, הקפיצו את המס הזה פי חמישה. אי-אפשר למכור - - -
היו"ר משה גפני
ערן לא מקשיב לך.
אביגדור דורות
אי-אפשר למכור בדרך הרשמית, בחנויות, את הטבק הזה. הצרכן, שעד היום שילם 30 שקלים לחפיסה צריך לשלם 60 או 65 שקלים לחפיסה. מדובר באוכלוסייה מבוגרת שצורכת את הטבק למקטרת, לא בצעירים ולא בקטינים.
היו"ר משה גפני
מקטרת זה אנשים מבוגרים?
אביגדור דורות
כן. ראית ילד בן 18 מעשן מקטרת? המוצר הזה הוא מוצר נישה מבחינת השוק. מבחינת היבואן לא, זו פרנסה שלו ושל אחרים, אבל מבחינת השוק זה מוצר נישה קטן. אותה אוכלוסייה מבוגרת לא תפסיק לעשן, אבל כל מי שנוסע לחו"ל יביא במזוודה.
היו"ר משה גפני
מקטרת לא מעשנים אנשים עשירים?
אביגדור דורות
לא, לא.
רוברט אילטוב
סיגרים יוקרתיים מעשנים עשירים.
קריאה
זה מעמד הביניים ומטה.
אביגדור דורות
אנשים נוסעים לחו"ל, יקנו את זה בחו"ל, ישימו במזוודה, יעברו במסלול הירוק.
היו"ר משה גפני
ולכן מה אתם מבקשים?
אביגדור דורות
אנחנו מבקשים שאם תצא מפה החלטה על איזושהי העלאה, שההעלאה תהיה מתונה, קטנה, שאולי האוצר יפיק ממה איזושהי תוספת מסים אבל לא יהרוג את המוצר. בהעלאה הזו לא תהיה תוספת מסים ולא יהיה יבוא רשמי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. דוד ששה, סמנכ"ל "דובק", בבקשה.
דוד ששה
אני רוצה לגעת בנקודה של הסיגרלות. בתוך ההחלטה להעלות את המס - - -
היו"ר משה גפני
תסביר לחברים מה זה סיגרלה.
דוד ששה
סיגרלה זה סיגר. ברגע שיש לו עטיף של עלה טבק זה בהגדרה של סיגר. בסיגרים, כשהעלו את זה לאחרונה העלו את זה ב-11%. בא האוצר ועשה מזה עסקת חבילה, אולי על רקע חברתי, כי היה סחף נגד עישון נרגילות ומקטרות, ובהינף יד הכניסו גם את הסיגרלות לתוך אותה קטגוריה, שזה כאילו סיגריה והעלו את זה במאות אחוזים.
רוברט אילטוב
אפשר להראות לנו את זה מקרוב?
דוד ששה
כן, אראה לכם. מה שקרה זה שאנחנו נפלנו בין הכיסאות. האוצר יודע, כל השוק של העסק הזה הוא 2.5 מיליון שקלים. האוצר יודע שמזה הוא לא יתעשר. ל"דובק" יש לזה נתח שוק של 50% - - -
אביגדור דורות
קיים תקן אירופאי לעניין הזה והסיגרלות האלה עומדות בתקן האירופאי, של האיחוד האירופאי. יש לנו סימוכין לעניין.
היו"ר משה גפני
אוקיי, הבנו. תחזור למקום ותסביר את הדברים. מה הבעיה?
דוד ששה
מי שמעשן את זה, זה אוכלוסייה קטנה מאוד, אוכלוסייה מבוגרת. זה לא הצעירים בכלל. יש פה עשר סיגרלות, שזה בהגדרה של סיגר. היום מוכרים חפיסה כזאת של עשר סיגרלות במחיר שהוא פי שניים ממחיר של סיגריה, מה שהאוצר רוצה לעשות היום זה להכפיל את זה פי חמישה.
ערן יעקב
בכמה מוכרים את זה היום?
דוד ששה
בין 25 ל-28 שקלים.
ערן יעקב
אז למה פי שניים? יש סיגריות שעולות בין 25 ל-28 שקלים.
דוד ששה
יש עשר סיגרלות בחפיסה. אם היו 20 אז זה היה עולה 50 שקלים. היום אתם רוצים שימכרו את זה ב-80 שקל. זה הוגן? על הרקע החברתי? לפגוע באוכלוסייה החלשה הזו? מה השוק של זה, ערן? מה האוצר מקבל מזה? חצי מיליון שקל, על זה אתם נלחמים? היום אנחנו מייצרים 90 מיליון סיגריות, כשצריכים למכור לפחות את ה-130 בשביל הקיום. אז ל"דובק" יש נתח רווח של 500,000 - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
דוד ששה
זה מה שאני מבקש, אדוני, שיחריגו את זה לסיגרלות.
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
דן פרידמן
עורך דין פרידמן, עורך הדין של "דובק". רק שתי מילים, כי אני חושב שזה רוב מהומה על לא מאומה. כשאני קורא את דברי ההסבר לצו הזה - ואנחנו לא מתנגדים לזה - כתוב: "על מנת לנצל את הפער הגדול שבין שיעורי מס הקנייה החלים על סיגריות לבין אלו החלים על סיגרים כאמור, ישנם יבואנים המייבאים מוצרי טבק הדומים לסיגריות" וכו'. אנחנו לא מתנגדים שאותו מוצר שמתחזה לסיגרלה, שאותו באים למנוע כאן, ימוסה כסיגריה. בגלל ההגדרה הזאת שפכו את התינוק עם המים ועשו הגדרה כל כך רחבה, שהיא כוללת גם את המוצר הזה. מה הם עשו? כדי לנסות לכלול את כל המוצרים הם אמרו שאם המוצר שוקל פחות מ-1.3 גרם נקרא לזה סיגריה, ולא משנה איך זה נקרא. כל מה שאנחנו מבקשים זה כמו באיחוד האירופי, בדיוק אותו דבר. על סיגרים המיסוי זול יותר, אין מחלוקת שזה מוצר אחר, עם אוכלוסייה שונה.
וערן יעקב
באיחוד האירופי. ומה קורה בארצות-הברית? תגיד גם את זה.
דן פרידמן
אני מבקש, אם אפשר, שלא יפריעו לי. אני רק אסיים בשלוש מילים.
היו"ר משה גפני
שני דברים אני רוצה להעיר לך. למה אתה לא טוען את הטענה שצריך שזה יהיה בספר המכס כמו בכל העולם? אין דבר כזה, זו המצאה ישראלית ייחודית. למה אתה לא מעלה את זה?
דן פרידמן
אני נמצא כאן עכשיו. באיחוד האירופי נותנים שתי חלופות.
ערן יעקב
יש מדינה קטנה נורא, ארצות-הברית, ששם נוהגים באופן - - -
דן פרידמן
אדוני, באיחוד האירופי נותנים שתי חלופות: האחת היא נושא המשקל, עם עוד פרמטרים שלא ניכנס אליהם; השניה היא פרמטר מאוד פשוט – אם יש למוצר עטיף שעשוי מעלה טבק טבעי אנחנו קוראים לו סיגרלה. כל מה שאנחנו מבקשים, אדוני, שאותו פרמטר חלופי ייכנס פה בשורה התחתונה – או משקל או עטיף מעלה טבק טבעי.
היו"ר משה גפני
אם נעשה את זה מדורג לחמש שנים, זה בסדר מבחינתכם?
קריאות
זה הורג את השוק.
דן פרידמן
לא, אדוני. אדוני, אולי הדבר הכי חשוב לא נאמר. "דובק" נלחמת על חייה. נכון שזה מוצר מיובא, אבל "דובק" היא יצרן הסיגריות היחיד בישראל, מעסיקה 300 עובדים ומפרנסת עוד אלפי משפחות במקביל. הדבר הזה מאפשר לה לחיות. אם הדבר הזה לא יהיה - - -
ערן יעקב
ולציבור למות.
יצחק וקנין
אני לא מוכן לשמוע את זה.
שי חרמש
אז תאסור מכירת סיגריות, ערן.
יצחק וקנין
תאסור את הסיגריות בכלל, אני מוכן ללכת אתך לזה. אל תספר סיפורים.
היו"ר משה גפני
שניה. אפשר להפסיק? מה ההתרגשות פה היום?
דן פרידמן
אדוני, המוצר הזה הוא מוצר חוקי במדינת ישראל. המיסוי על סיגרים הוא נמוך מהמיסוי על סיגריות. זה סיגר לכל דבר ועניין, רק בגודל שונה. כל מה שאנחנו מבקשים – לאפשר ל"דובק", כיצרן ישראלי, להמשיך לחיות, לפרנס עובדים, להעסיק עובדים, לפרנס משפחות.
היו"ר משה גפני
כמה כסף מהמחזור של "דובק" זה הסיגרלות? על איזה סדר גודל מדובר?
דוד ששה
זה מכניס לנו חצי מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
מה המחזור שלכם?
שי חרמש
חשוב הרווח. מה אכפת לך המחזור?
דוד ששה
המחזור של זה הוא 1.5 שקל בשנה.
היו"ר משה גפני
מה המחזור של "דובק" בכלל?
שי חרמש
הם חברה פרטית.
היו"ר משה גפני
סדרי גודל, אל תגיד מדויק.
שי חרמש
הוא לא חייב להגיד.
דוד ששה
ביחס לסיגריות זה 0.025 בשוק. יש בשוק 8 מיליארד סיגריות ופה בקושי - - -
היו"ר משה גפני
אז למה הדרמטיות?
שי חרמש
הדרמה זה הרווח.
דוד ששה
כי מזה אני חי, מקבל לפחות רווחיות של חצי מיליון שקל. עד היום האוצר לא הלך לקראתנו בכלום. בישיבה הקודמת שישבנו אתה אמרת להם: לכו לקראת התעשייה המקומית. זה מקומות עבודה, זה חיים, זה משפחות. זה ביקשנו, ואנחנו יושבים וכל הזמן מגלגלים אותנו. אז אם יש דבר פעוט שמכניס לאוצר 1 מיליון שקלים, שכל השוק שלו הוא 2.5 - - -
היו"ר משה גפני
תודה. כן אדוני, בקצרה. אני רוצה לסכם.
יעקב שם טוב
אני יושב ראש ועד העובדים. אדוני היושב ראש, קודם ציינת שאתה יושב ראש ועד העובדים של המדינה.
היו"ר משה גפני
אם אמרתי את זה חזרתי בי.
יעקב שם טוב
זה תפקיד קשה.
היו"ר משה גפני
אני יושב ראש ועד העובדים של משרד האוצר.
יעקב שם טוב
אני יושב ראש ועד העובדים של "דובק" ואני מוצא את עצמי יושב כאן אחת לכמה חודשים בגלל כל מיני גזירות שהאוצר גוזר, בגלל כל מיני צווים שהם מוציאים חדשות לבקרים. לפני כמעט שנה ישבנו פה ושלחת את כולנו לדיונים. עד היום לא יצא כלום מכל הדיונים האלה.
היו"ר משה גפני
הייתה פשרה, שהם הסכימו לה. בסדר, אני מסכים אתך.
יעקב שם טוב
האפליה שהייתה אמורה להסתיים לא הסתיימה, אבל מדי פעם מורידים עלינו גרזן חדש. זו איזושהי נישה של הסיגרלות, שיש פה אי-הבנה ואני לא בטוח שזה מתויג נכון. הסכום שזה מכניס ל"דובק" מציל את המפעל. נכון, המחזור הוא ענק, אבל 80% ממנו האוצר לוקח והמדינה לוקחת. היא שותפה די חשובה אצלנו. אבל אנחנו נלחמים על הקיום שלנו, כל דבר שיכול להכניס לנו כמה שקלים. אנחנו מדברים פה על קיום של מפעל של כמה מאות עובדים. אני מבקש להתחשב, כל פעם אני מוצא את עצמי יושב פה ומתחנן על הקיום של המפעל הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. שבי גטניו, בבקשה.
אסף שבי גטניו
אני מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת. רצינו לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה.
היו"ר משה גפני
אני לא במסיבת עיתונאים. אתה רוצה להביע עמדה? תגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר.
אסף שבי גטניו
זה קשור גם לדיון פה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אסף שבי גטניו
אנחנו מבקשים ממך להסביר לעם ישראל מדוע לא תוציא לוביסטים בשכר מישיבות ועדת הכספים. אתה היית כמעט הראשון בהיסטוריה שעשה את זה לפני שנה וחודש.
היו"ר משה גפני
אני לא עשיתי את זה, זו הייתה ידיעה לא נכונה. אני נגד הוצאת הלוביסטים, אני חושב שחברי הכנסת הם מספיק חזקים. אני נמצא 23 שנה בכנסת, אף אחד לא משך אותי בשרוול.
אסף שבי גטניו
הבאנו את צו התביעה של סמי צחיה נגד קרסני, שמראה לך שהפתח לעניין הזה נמצא פה.
היו"ר משה גפני
תודה. לא, לא להצביע על אף אחד. כל אחד נמצא פה ברשות.
אסף שבי גטניו
בוודאי שנצביע. כתום, מה יש להצביע? עיוות של הדמוקרטיה במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
יפה. שאלת?
אסף שבי גטניו
שאלתי. אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
אז אני נותן לך תשובה, בניגוד למה שאמרתי קודם, שאני לא עונה. חברי הכנסת נבחרים על-ידי הציבור והם עומדים לביקורת הציבור, ואין מישהו שיכול לשנות את דעתם. הם יכולים לשנות את דעתם, זה בסדר גמור, שהציבור ישפוט אותם. כל אחד יכול להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, ובתנאי שיגיד מה הוא מייצג. אני שואל פה כל אחד מה הוא מייצג. מותר לאנשים להביע את דעתם, מותר לאנשים לעבוד בשביל חברה מסוימת, מותר לאנשים להגיד את כל מה שעל ליבם.
אסף שבי גטניו
אם - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא מתערב יותר. אני לא נותן לדבר באמצע.
עמדתי היא חד-משמעית
לוביסטים יכולים להיכנס לוועדות. מעולם - - -
אסף שבי גטניו
- - -
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול להפריע, עם כל הכבוד. אתה מבין בדמוקרטיה יותר ממני? אני מבין יותר ממך.
רוברט אילטוב
אולי הוא אנרכיסט בכלל?
היו"ר משה גפני
לא משנה. אני אומר לך, במשך 23 שנה אני יכול לקרוא ללוביסט ולהגיד לו: תשמע, יש עמדה כזאת, אני רוצה עמדה אחרת. אני מצביע על-פי מצפוני. העברנו פה בוועדה חוקים כבדי משקל, כמו חוק ששינסקי שהיו פה הרבה מאוד לוביסטים. לכן, לוביסטים ימשיכו לבוא, והייתה ישיבה אצל יושב ראש הכנסת לקבוע את הכללים והכול בסדר.
רצית להביע עמדה?
אסף שבי גטניו
לא רציתי חלילה - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא מדבר עכשיו. עם כל הכבוד, מה זה? אני אדם ליברלי, אני נותן לכולם לדבר.
אסף שבי גטניו
לא, לא נתת לי.
היו"ר משה גפני
אני לא נותן לך יותר.
גאלב מג'אדלה
אני מציע לך, קח לוביסט שייצג אותך.
אסף שבי גטניו
לא, אין לי כסף. זה בדיוק העניין – לי אין כסף, להם יש כסף.
יגאל רמבם
להבדיל מחברה שמתיימרת לזה- - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
יגאל רמבם
למה לא?
היו"ר משה גפני
בגלל שאתה לא מדבר בלי רשות.
אסף שבי גטניו
והוא לא מגן עלי שאין לי כסף.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתצא החוצה.
אסף שבי גטניו
והם לא יוצאים החוצה. תרשמו בפרוטוקול: אנחנו יוצאים החוצה ולוביסטים בשכר לא יוצאים. תרשמו בפרוטוקול.
נחמן כהן
אדוני היושב ראש, אנחנו משווקים, סיטונאים ונהגים. אנחנו גם נלחמים על הקיום שלנו ואנחנו בקושי מצליחים להביא משכורת הביתה. ברגע שמורידים לנו כל רגע משהו ומעלים מחירים אנחנו קורסים. היום, מתוך עשרה עובדים שיש לי, אני מפטר שניים. אני לא יכול להסתכל להם בפנים, לכל אחד יש שבעה ושמונה ילדים בבית. זה אוכל של הילדים בבית.
היו"ר משה גפני
רבותי, קיבלתי מכתב ממנכ"ל משרד הבריאות. הוא מבקש להביע את עמדת משרד הבריאות, מכיוון שהם מובילים רפורמה בנושא העישון - אני לא אוהב את זה, אבל זה המצב, שהוא לא יכול היה להגיע היום - גם סגן השר מבקש להגיע לנושא של הרפורמה בעישון, אז אני רוצה לאפשר להם להביע את עמדתם בעניין.
יש בקשה של משרד התחבורה, הוא מבקש ללמוד את העניין של רשות שדות התעופה. ויש בקשה שלי, לבדוק את הטענות שהועלו כאן, ובמקביל גם אעשה את הדיון על האלקטרוניקה הבידורית, אחרי שאקבל את חוות הדעת מהיועצת המשפטית. מכיוון שאצלי זה התחיל בחלק הפיסקלי, שחסר כסף. אם יש כסף ללחם ושעשועים אז לא צריך לבדוק בעובדי "דובק".

אני מבקש גם לבדוק את הנושא של הסיגרלות ואת מה שהעלתה כאן חברת דניאל, לגבי נושא הפרישה, שצריכה להיות ארוכה יותר.
זבולון אורלב
גם אני רוצה לבקש בקשה. אני רוצה לבקש שבמסגרת הכנת שיעורי הבית של משרד הבריאות הם יעדכנו את הוועדה כמה עולה למדינת ישראל התחלואה כתוצאה מהשימוש בטבק.
היו"ר משה גפני
אוקיי. משרד הבריאות, אני אבקש שתביאו את כל הנתונים לישיבה הבאה.
גאלב מג'אדלה
מה שאומר אורלב - הנזקים לקופה הציבורית.
זבולון אורלב
כל העלויות שיש למדינת ישראל כתוצאה מהנזקים של השימוש בטבק.
גאלב מג'אדלה
זו עבודה קשה.
זבולון אורלב
הסה, אני מתפלא שאתה לא הבאת את זה.
גאלב מג'אדלה
מה יעצת לו, אני יכול לשמוע?
היו"ר משה גפני
אמרתי לו שלפי דעתי כדאי שיבחן את הדברים – גם מה שהעלו "דובק", חברת דניאל, מה שהעלו אנשי המקטרות. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים