ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106) (חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
25/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 730 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, א' בשבט התשע"ב (25 בינואר 2012), שעה 10:45
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת חיישנים), התש"ע-2010 של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. (פ/2319)>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה – היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
>
רפ"ק רוני לוינגר - ר' חוליית תעבורה באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

שרית זוכוביצקי-אור - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

עומרי סעד - מרכז בכיר תקינה, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

שי סופר - מדען ראשי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עמי רוטמן - יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

ליבנת בניזרי - דוברת, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
קובי סימן טוב
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת חיישנים), התש"ע-2010>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, חבר הכנסת מקלב. אנחנו דנים בבקשה לדיון מחדש שהגשת, בעניין הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת חיישנים), התש"ע-2010. הצעת חוק של חבר הכנסת גפני ושלך.
אורי מקלב
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה נימוק קצר. ההצעה נפלה בהצבעה בוועדת הכלכלה בישיבה הקודמת.
אורי מקלב
היא לא נפלה, אלא לא אושרה – היה שוויון בין המצביעים. אנחנו דיברנו על כך שיש חשיבות גדולה להתקין חיישנים בנסיעה ברוורס. אנחנו מדברים על רכבים שייובאו לארץ, ולא על התקנה למי שכבר נמצא.
הסכמנו להגבלות של משרד התחבורה שיוגדר תקן לחיישנים. אבל, בינתיים, היתה הסכמה להעביר את זה בקריאה ראשונה, ואני מבקש להביא את זה שוב להצבעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הבקשה של חבר הכנסת אורי מקלב?

הצבעה

בעד הבקשה לדיון מחדש בהצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
לאה ורון
חבר הכנסת מקלב מצביע במקום חבר הכנסת אייכלר, והבקשה לדיון מחדש התקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושרה פה אחד.

עכשיו אנחנו צריכים לאשר את ההצעה שלך לקריאה ראשונה – זו ההצבעה שנפלה. מי בעד?
אלקנה אפרתי
רק נעיר על שתי החלטות שהתקבלו בדיון הקודם – כמה החלטות שיוכנסו לנוסח: את סוג הרכב שעליו זה יחול, יקבע שר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. חיישן הבטיחות יהיה על-פי ההגדרה שהוצגה, כפי שקבע השר, כדי שהוא יוכל לקבוע את כל המאפיינים של אותו מוצר.
תחולת החוק תהיה על רכב מנועי שנרשם לראשונה בהתאם להוראות הפקודה ביום מסוים שהוועדה תקבע במהלך ההכנה לקריאה שנייה ושלישית, בשים-לב לצורך בקביעת תקן מחייב, כפי שדיברנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי.
אורי מקלב
הכול שריר, בריר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד סעיפי הצעת החוק?
הצבעה

בעד הצעת החוק– פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
לאה ורון
הצעת החוק התקבלה. אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התקבלה והועברה לקריאה ראשונה. ברכות.
עשינו גם משהו - - -
אורי מקלב
- - - בסוף היום.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים