ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2012

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 629>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, א' בשבט התשע"ב (25 בינואר 2012), שעה 8:50
סדר היום
<1. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011>
<2. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011>
<4. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<5. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<6. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<7. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011>
<8. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<9. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<10. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<11. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<12. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011>
<13. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<14. צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<15. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011>
<16. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011>
<17. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<18. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
קרן ברהום - א' תחום תקציבי שיקום ומשפחות, משרד הביטחון וצה"ל

פזית תדהר - לשכת יועמ"ש למע' הביטחון, משרד הביטחון וצה"ל

נאוה שוהם סולן - יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גיל סימנהויז - מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

חוה ארביב ברעם - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

שולמית מועלם - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

רבקה פסח - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

תמר שלח - חברת ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

אבנר גולן - מנהל אגף זכויות ורווחה, ארגון נכי צה"ל
ייעוץ משפטי
אייל בן ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011>
<צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
יום רביעי בשבוע, א' בשבט, ה-25 בינואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
על סדר היום תקנות נכים (תגמולים ושיקום), תקנות נכים (צו משפחות חיילים שנספו) ושורה גדולה של צווים.

בדיון האחרון שקיימנו ביקשנו שיעדכנו את הצווים לחודש אפריל 2011. להפתעתנו קיבלנו צווים ובהם בקשה של שר הביטחון לעדכן אותם מאפריל.

מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה להקריא אותם ולאשר אותם.
פזית תדהר
אולי אני אסביר את הצווים. אנחנו מדברים על עדכוני תגמולים לפי שני מדדים. הסט הראשון הוא בגדר הוראת שעה מאוקטובר 2010 עד סוף מרץ 2011, וזה מדד אוקטובר 2010. הסט השני הוא עוד תשעה צווים של מדד אפריל 2011 שתוקפם מה-1 באפריל 2011 ואילך. תשעה צווים כי ארבעה הם מכוח חוק הליכים תגמולים ושיקום ונוגעים לאוכלוסיית הנכים ועוד חמישה צווים שהם מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה שנוגעים לזכאים של אגף משפחות והנצחה.
מעדכנים את כל התגמולים והתשלומים שניתנים מכוח החוק וזה אומר תגמולים בסיסיים, תגמולי קיום, תגמול טיפול רפואי, דמי קיום לנכי צה"ל וליתומים שלומדים במוסדות אקדמאיים, במוסדות להשכלה גבוהה, תוספות למימון צרכים מיוחדים גם לנכי צה"ל וגם למשפחות שכולות ומענק נישואין ליתום.
היו"ר חיים כץ
היום בלי נדר המענק ליתומים יעבור טרומית.
פזית תדהר
כן.
נאוה שוהם סולן
אנחנו נישאר כאן לחזק אותך.
היו"ר חיים כץ
לא רצו את זה ככה, יקבלו את זה כץ.
משה (מוץ) מטלון
יקבלו את זה בחקיקה.
היו"ר חיים כץ
כן.
משה (מוץ) מטלון
אם יש שיתוף פעולה כמו עם ארגון האלמנות, אז יש. ואם לא יהיה שיתוף פעולה כמו עם ארגון האלמנות, אז לא יהיה.
היו"ר חיים כץ
תקריא.
אייל בן ארי
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"ב-2012

תוכלו להסביר את השינויים בהוראת השעה ובתיקון מבחינת סכומים.
קרן ברהום
זה יותר מורכב אבל אני אנסה להסביר. באוקטובר 2010 המדד עלה לעומת אוקטובר 2009 בשיעור של 3.149 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
הרבה יותר ממדד המחירים לצרכן.
קרן ברהום
נכון.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אני מבין למה אתם רוצים את מדד שמחת הקהילה.
אבנר גולן
יש לנו את אוקטובר 2011 עם 4.5 אחוזים. יש לנו כבר נתון ראשון של המדד.
קרן ברהום
בינתיים הוא תחזית.
אבנר גולן
זה מדד ראשון.
היו"ר חיים כץ
זה מדד שמחת הקהילה. אפשר להצמיד לו את שכר חברי הכנסת.
אבנר גולן
זה מתבטא בשקלים בודדים
קרן ברהום
בשורה התחתונה, התגמול של הזכאים עלה בשישה חודשים רק בשיעור של חצי אחוז. אם אתם רוצים אני אסביר את כל התהליך. היו מקדמות קודמות. כמו שאתה מכיר, ההסכם שלנו מעודכן באפריל ובאוקטובר ובתפר אנחנו נותנים כל תוספת משקית שיש או תוספת שכר.
היו"ר חיים כץ
מהי תוספת משקית?
קרן ברהום
תוספת שכר של ההסתדרות, כמו ההסכם של ה-2.25 או 4 נקודה. נותנים אבל יש לנו כל מיני מענקים קודמים. בשנה וחצי האחרונות היו הרבה מקדמות, נקרא לזה כך, תזרימיות שניתנו.
היו"ר חיים כץ
באוקטובר לא הייתה הורדה של כחצי אחוז? אני לא זוכר את ההסכם.
קרן ברהום
לא. הם שינו את ההסכם והאריכו אותו. הם הפכו אותו לפעימות אחרות מההסכם המקורי.
היו"ר חיים כץ
כן, ואז הם הוריד חצי אחוז.
קרן ברהום
לא. הם דחו. אם תקרא טוב את ההסכמים, הם דחו.
משה (מוץ) מטלון
זה אותו הסכם מ-1986?
אבנר גולן
לא.
קרן ברהום
אנחנו במגעים – גם אבנר וגם גיל יאמרו לך – ואנחנו יושבים ודנים איך לשנות.
אבנר גולן
המגעים בינתיים הופסקו.
קרן ברהום
בקרוב יתקיים דיון.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף זה?
קרן ברהום
לגבי אוקטובר 2010, עדכון 2010, מזכה בסך הכול, אם אנחנו לוקחים תגמול של נכה מאה אחוזים, תוספת של חצי אחוז.
היו"ר חיים כץ
כשאת אומרת בסך הכול, זה מעט.
קרן ברהום
כמו שאמרתי, חצי אחוז. זה יוצא לנכה מאה אחוזים סדר גודל של 18 שקלים תוספת. כמובן שהם מקבלים רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
זה נטו או ברוטו?
קרן ברהום
נטו. אין מס. נטו בקיזוזים.
היו"ר חיים כץ
18 שקלים. מה קונים עם זה? פלאפל ושתייה לא קונים.

מה עוד אתה רוצה לדעת?
אייל בן ארי
כמה הסכומים בסוף?
היו"ר חיים כץ
18 שקלים.
קרן ברהום
זה שונה, זה לפי אחוזי נכות, לפי סוג התגמול כי יש כאלה שיש להם תגמולים מיוחדים.
היו"ר חיים כץ
צרף את התקנות לפרוטוקול. אנחנו נצביע על התקנות שמצורפות לפרוטוקול.
אייל בן ארי
אני מקריא את הכותרות.

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום), לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"ב-2012.

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ב-2012.

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ב-2012.

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע תגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה) התשע"ב-2012.

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע בתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"ב-2012.

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה),התשע"ב-2012.

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"ב-2012.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"ב-2012.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה)], התשע"ב-2012.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"ב-2012.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום מימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"ב-2012.

תקנות משפחות שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון)], התשע"ב-2012.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע, השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"ב-2012.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע, השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"ב-2012.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים, להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"ב-2012.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים, להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון), התשע"ב-2012.
היו"ר חיים כץ
בסדר. עברנו על רשימת הצווים. אנחנו מדברים על מדד אוקטובר 2012.
קרן ברהום
אוקטובר 2010, אפריל 2011.
היו"ר חיים כץ
איך קוראים למדד?
אבנר גולן
הסקטור הציבורי הקהילתי.
היו"ר חיים כץ
מדד הסקטור הקהילתי, מצמידים אותו עכשיו למדד אפריל 2011 בתקווה שמהר מאוד יביאו לנו את אוקטובר 2011.
קרן ברהום
עדיין לא התפרסם המדד.
אבנר גולן
אני רוצה לומר משהו לגבי מדד אוקטובר. לפי ההסכם של 1986 באמת פעמיים בשנה מעדכנים את התגמולים, באפריל ובאוקטובר של כל שנה. מבדיקה שאנחנו עשינו, לפחות עד לפני ארבע שנים, תמיד אגף השיקום, משרד הביטחון, שילם את המדד הראשון שמתפרסם. לפני כארבע שנים החליט משרד הביטחון מסיבותיו שלו לדרוש להמתין עד לפרסום המדד השלישי. בבדיקה שאנחנו עשינו, ואני אשמח לתת לך את חוות הדעת, אין הבדלים משמעותיים ובסך הכול ההפרשים הם בסטייה של עשיריות האחוזים.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות לך מדד שלילי.
אבנר גולן
עשינו כאן ארבע-חמש שנים אחרונות וזה לא מראה על סטיות מאוד גדולות. המדד הראשון של אוקטובר 2011 התפרסם כבר והוא 4.5 אחוזים. על מנת לחסוך את כל הבירוקרטיה ועל מנת לייתר את הצורך להביא את העדכון של 2011 בעוד שנה, אולי אפשר עכשיו לבקש ממערכת הביטחון שתכין צווים לגבי המדד הזה ואם יהיו קיזוזים, הרי יש איזשהו תהליך שמתחילים לעבוד עליו.
קרן ברהום
אבנר, רק לדייק. ההחלטה לעבור למדד סופי ראשון הייתה בתיאום עם הארגון ויש מסמכים על כך בחתימת יושב ראש הארגון.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל הוא רוצה להרוויח כאן משהו.

הסברת. תודה רבה.
אנחנו עוברים להצבעה על התקנות והצווים.

הצבעה
בעד אישור הצווים והתקנות – פה אחד

הצווים והתקנות אושרו

תודה רבה. כל חברי הכנסת שהגיעו בשעה מוקדמת זאת תמכו בהצעת העדכון. התקנות והצווים אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:00>

קוד המקור של הנתונים