ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/01/2012

חוק הלוואות לדיור התשנ"ב (מתוך חוק לשינוי נטל המס(תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 -משכנתאות לזכאים

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
24/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 981>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ט בטבת התשע"ב (24 בינואר 2012), שעה 10:05
סדר היום
<חוק הלוואות לדיור התשנ"ב (מתוך חוק לשינוי נטל המס(תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 -מעקב>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
אריאל יוצר - אגף התקציבים, משרד האוצר

אביחי יפת - אגף החשב הכללי, משרד האוצר

קובי אריאלי - ממונה תקציב ומחקרים במחלקת אכלוס, משרד הבינוי והשיכון

רונית גדליאן - ראש תחום תוכניות סיוע, משרד הבינוי והשיכון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<חוק הלוואות לדיור התשנ"ב (מתוך חוק לשינוי נטל המס(תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 - מעקב>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, מעקב ליישום הסעיף העוסק בהפחתת הריבית למשכנתאות.
מי מציג את הנושא?
אריאל יוצר
בעקבות שינוי החקיקה שעבר כאן, בשיתוף עם משרד השיכון הוצאנו חוזר חדש לבנקים בו אנחנו למעשה מנחים את הבנקים שאוכלוסיות שהוגדרו כאוכלוסיות זכאיות לקבל את הריבית המסובסדת יוכלו לקבל הלוואות כרגע בשיעור של שלושה אחוזים. הבנקים היו צריכים להיערך לעניין הזה מבחינה תפעולית. ההיערכות שלהם נמצאת כרגע בעיצומה ולפי מה שאנחנו יודעים, לפחות משיחות אתם, זה שההלוואות האלה אמורות להתחיל להינתן – זאת הערכה – עד סוף חודש פברואר.
רונית גדליאן
עד סוף חודש ינואר הם צריכים לממש.
אריאל יוצר
סליחה, נכון. חודש ינואר.
אביחי יפת
זה מופעל רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2012.
היו"ר משה גפני
אם אני זכאי משרד השיכון, מתי אני יכול ללכת לבנק ולקבל את ההלוואה הזאת?
אביחי יפת
אתה יכול ללכת גם היום לקבל את ההלוואה. כרגע תקבל את ההלוואה בארבעה אחוזים אבל הבנק אוטומטית ישנה לך את ההלוואה לשלושה אחוזים רטרואקטיבית.
שגית אפיק
למועד שהוא הגיע. התאריך הקבוע בחקיקה הוא ה-1 בינואר 2012.
אריאל יוצר
החקיקה קובעת 1 בינואר 2012. ברגע שהגיע זכאי אחרי התאריך הזה, לאחר יום התחילה, הוא זכאי לקבל את הריבית של שלושה אחוזים. גם אם הוא הגיע אחרי והחוזר עוד לא אושר או הבנקים עוד לא נערכו, הוא יקבל בארבעה אחוזים וברגע שהבנקים יסיימו את ההיערכות שלהם, הוא יקבל בשלושה אחוזים.
היו"ר משה גפני
תודה. משרד השיכון, אני הולך לבנק ואני זוג צעיר וזכאי משרד השיכון, הבנק אומר לי שההלוואה היא ארבעה אחוזים, אני קם והולך כי אני אומר שאם כך, אני לא צריך את ההלוואה.
רונית גדליאן
אנחנו הודענו לבנקים.
היו"ר משה גפני
לפרוטוקול, מה התפקיד שלך במשרד השיכון?
רונית גדליאן
ראש תחום תוכניות סיוע. אנחנו הודענו לבנקים שבעצם יידעו מראש את הזכאים שלנו שעומד לצאת חוזר כזה לפני שהחוזר יצא. למרות שההנחיות אמרו ארבעה אחוזי ריבית, הולך לצאת חוזר שאומר שהוא יכול לקבל את הזכאות בשלושה אחוזים ויש לו שתי אופציות: אופציה אחת היא שהוא חייב לממש עכשיו, הוא מממש בארבעה אחוזים ריבית והבנק ישנה לו את הריבית לשלושה אחוזים כשהוא יהיה ערוך.
היו"ר משה גפני
מתי זה יקרה?
רונית גדליאן
במהלך פברואר עושים את הרטרואקטיביות.
היו"ר משה גפני
אני שואל מתי זה יקרה. אני באתי לבנק ואמרו לי ארבעה אחוזים. על פי ההנחיה שלכם הבנק צריך ליידע אותי שזה הולך להשתנות לשלושה אחוזים. מתי זה משתנה לשלושה אחוזים? מה אומר לי הפקיד?
רונית גדליאן
בפברואר זה משתנה וזה יהיה רטרואקטיבי מיום שהוא ביקש.
היו"ר משה גפני
רטרואקטיבי גם הבנתי. מתי זה משתנה?
אביחי יפת
בשבוע הבא הבנקים יעמידו ריביות בשלושה אחוזים.
שגית אפיק
היא אמרה 15 בפברואר.
אביחי יפת
אתם מבלבלים את התאריכים. היא תסביר לכם.
היו"ר משה גפני
כן, יש לנו טבע כזה לבלבל את התאריכים מתי שאנחנו עומדים מול משרדי הממשלה ואחד אומר ינואר והשני אומר פברואר. יש לנו טבע כזה משונה.

מתי הפקיד אומר לי שאני זכאי משרד השיכון שזה השתנה?
רונית גדליאן
אם כבר לקחת את המשכנתא בארבעה אחוזים ריבית, הוא יגיד לך ב-15 בפברואר שהם שינו לך את הריבית של ההלוואה שלך מארבעה אחוזים לשלושה אחוזים ושהם עשו את זה רטרואקטיבית מהיום בו לקחת את ההלוואה עם הריבית של ארבעה אחוזים. אם לא לקחת את המשכנתא, כבר משבוע הבא אפשר לממש את הזכאות שלך בשלושה אחוזי ריבית.
היו"ר משה גפני
מה ההבדל? הרי אם אפשר בשבוע הבא, למה מודיעים לי שלקחתי כבר ב-15 בפברואר?
רונית גדליאן
כי יש היערכות. נתנו לבנקים איזשהו מסלול שהוא יותר קצר לאדם שעדיין לא מימש וביקשנו שייתנו לו כבר עם שלושה אחוזים. אם הם לא ערוכים מחשובית או ארגונית, שייתנו לו בארבעה אחוזים, שלא יעכבו אותו אבל שישנו לו את הריבית לשלושה אחוזים רטרואקטיבית. הם רצו עוד קצת זמן ולכן לא רצינו לעכב, לא את אלה ולא את אלה.
אריאל יוצר
יש הבדל בין לעשות את התיקון רטרואקטיבית גם אם זה תיקון של שבועיים או שלושה אחורה, לבין לתת מיד בתחילת ההלוואה את הריבית בשלושה אחוזים. זה כל ההבדל.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה-1 בפברואר או מה-31 בינואר אני נכנס לבנק ואני מקבל הלוואה באחוז אחד פחות כמו שקבענו בחקיקה.
אביחי יפת
זאת הערכת הזמן שקיבלנו מהבנקים. כן. אנחנו קיבלנו הערכת זמן האומרת שבעוד שבוע מהיום הם יהיו ערוכים.
היו"ר משה גפני
יכולה להיות תקלה?
אביחי יפת
אני מאוד מקווה שלא. הבנקים יודעים לעבוד ואנחנו מעריכים שלא תהיה תקלה.
היו"ר משה גפני
אם לקחתי הלוואה היום, למה שאני אקח? הפקיד אומר לי שב-15 בפברואר זה ישתנה לשלושה אחוזים.
אריאל יוצר
הוא גם מסביר לך שהתיקון הוא תיקון רטרואקטיבי ולכן אם אתה רוצה לקבל את ההלוואה כרגע ולא רוצה להגיע לבנק פעם נוספת, אתה תיקח את ההלוואה עכשיו וישפו אותך על פער הריביות של השבוע.
היו"ר משה גפני
אתם אומרים שאם מישהו לוקח הלוואה עכשיו, יהיו לו שבועיים לאחר מכן – לעומת מי שלוקח בפעם הראשונה בריבית הנמוכה יותר – כדי להשיב את זה רטרואקטיבית. מי שלוקח עכשיו את ההלוואה בפעם הראשונה, אם הוא לוקח אותה ב-1 בפברואר, הוא מקבל את זה בשלושה אחוזים ריבית.
אריאל יוצר
נכון.
היו"ר משה גפני
למה משרד השיכון לא הודיע את זה בהודעות שאתם מוציאים?
רונית גדליאן
קודם כל, אתר האינטרנט של המשרד התעדכן.
היו"ר משה גפני
אבל אני שומע את זה פעם ראשונה. אני הבנתי שזה כבר מתחיל. מה שאת אומרת עכשיו, הפרטים שעכשיו אמרתם – גם משרד השיכון וגם משרד האוצר – שב-1 בפברואר אני מקבל הלוואה באחוז נמוך יותר, ואם אני לוקח גם עכשיו, מודיעים לי בבנק שב-15 בפברואר זה יוחזר רטרואקטיבית לריבית הנמוכה, הודעתם את זה?
רונית גדליאן
הודענו את זה לכל הבנקים למשכנתאות.
היו"ר משה גפני
לא, הבנקים מעניינים אותי כמו השלג דאשתקד. אותי מעניינים הזכאים.
רונית גדליאן
קודם כל, אתר האינטרנט של המשרד התעדכן. יצאה גם הודעת דובר שנותנת את כל האינפורמציה הזאת. יש שני פרסומים.
היו"ר משה גפני
אני ראיתי את ההודעה, אבל אין את הפירוט הזה שאת אומרת עכשיו. אנחנו קיבלנו פניות מזכאים.
שגית אפיק
הפניות הן שגם בבנקים לא יודעים מה קורה.
היו"ר משה גפני
יש לי תחנת עדכון - בה אני יודע מה אומר הציבור – מיד אחרי התפילה. שלוש פעמים ביום. אנשים אומרים שהם לא יודעים.
רונית גדליאן
לגבי 2012 כבר יצא חוזר לבנקים.
היו"ר משה גפני
חוזר לבנקים, הבנתי, בסדר.
רונית גדליאן
בנוסף אני יכולה לומר שגם אתר פניות הציבור של משרד השיכון התעדכן ויודע את כל האינפורמציה הזאת.
היו"ר משה גפני
הציבור לא יודע. ירח, אפשר להוציא את כל הפרטים האלה? אפשר לקבל את החוזר?
רונית גדליאן
בוודאי.
היו"ר משה גפני
היו בעיות עם הבנקים? לא.
רונית גדליאן
הם צריכים זמן היערכות.
אריאל יוצר
זאת לא בעיה אלא זה דבר לגיטימי כשאתה משנה את הריבית.
היו"ר משה גפני
אבל לא הייתה איזו התנגדות או משהו.
רונית גדליאן
לא. רק זמן היערכות מבחינה משפטית לתקן את הסכם ההלוואה, עד שהם יתחילו להעמיד את ההלוואות בריבית הנכונה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אם יש בעיות אני מאוד מבקש להודיע לנו על כך. לנו זה חשוב מאוד מכיוון שבשנה הקרובה יהיו נושאים כבדים מאוד בנושא של הדיור. הולכים להיות פתרונות נוספים והחלק הזה הוא מאוד חשוב, אבל זאת רק סנונית שמבשרת את בוא האביב בעניין של הדיור. הולכים להיות שינויים דרמטיים. אתם עוד לא יודעים על כך.
אריאל יוצר
אנחנו מקווים שיהיו שינויים דרמטיים.
היו"ר משה גפני
אני מקווה שאתם מקווים. הולכים להיות שינויים בעניין הזה. אפשר לקבל את החוזר?
רונית גדליאן
כן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20>

קוד המקור של הנתונים