ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/01/2012

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים
23/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 980>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ח בטבת התשע"ב (23 בינואר 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

אלי אפללו

דוד אזולאי

אורי אריאל

מגלי והבה

מירי רגב
מוזמנים
>
שי דותן - מנהל תחום בכיר מחלקה כלכלית רשות המסים, משרד האוצר

ברוך משולם - רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד ספי זינגר - משרד המשפטים

שמואל בר לב - ראש המועצה המקומית קצרין, מרכז השלטון המקומי

יהודה הראל - מועצה אזורית גולן, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010>
היו"ר יצחק וקנין
צהרים טובים. רבותיי, אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010 של חבר הכנסת אפללו.
חבר הכנסת אפללו, אני מבין – בלי שום קשר להצעת החוק – שאנחנו עומדים בימים הקרובים להיפרד ממך.
אלי אפללו
היום.
היו"ר יצחק וקנין
נפל בחלקי הכבוד לפחות לדון בהצעת חוק שלך שאני חושב שהוא חשובה מאוד. בכל מקרה אני מאחל לך שבכל אשר תעשה תשכיל ותצליח. אני מבין שאתה הולך לקרן הקיימת. הרבה הצלחה. אם אתה רוצה לומר כמה מלים על הצעת החוק, בבקשה.
אלי אפללו
קודם כל אני רוצה להודות לך באופן אישי על השנים הרבות שפעלנו יחד בכל תחומי החיים, במיוחד בכנסת. זה נותן לי זכות גדולה שאתה בישיבת ועדת הכספים, אחת הוועדות בה פעלנו לילות כימים, ויש לי את הזכות להיות בישיבת הוועדה בה אני מסכם את הפעילות שלו.

הנושא השני שהוא באמת העיקר ולשמו אנחנו יושבים כאן הוא הטבות המס לגבי רמת הגולן. אני הגשתי הצעת חוק שבאה להשוות את הטבות המס שניתנות לכל רמת הגולן כמו לכל הישובים בפריפריה ואתה מכיר את זה טוב ממני כי אתה תושב האזור. קו הגבול של תשעה קילומטרים שעשינו, קו רוחב, ורמת הגולן נכנסת בקו הרוחב הזה. צריך לקבוע קריטריונים חדשים כך שגם רמת הגולן תיכנס. בהצעת החוק שלי טעיתי ואמרתי את זה במליאה כי שכחתי להכניס גם את הישובים הדרוזים בעקבות הערת חברי הטוב. ביקשתי שזה ייכנס לפרוטוקול כך שגם הישובים הלא יהודים, הישובים הדרוזים שנמצאים ברמת הגולן, ייכנסו בתוך זה כי זאת הצעת חוק שוויונית ותחול על כולם, ללא יוצא מן הכלל, יהודים ולא יהודים.
שגית אפיק
זאת אומרת, לא רק הדרוזים אלא גם הישובים הערבים.
אלי אפללו
כל הישובים.
שגית אפיק
כל הישובים שנמצאים מקו הרוחב.
אלי אפללו
לידיעתי ברמת הגולן יש רק ישובים דרוזים.
מגלי והבה
כן. בית ג'אן.
אלי אפללו
כן. גם בית ג'אן שנחשבת בתוך הקו של תשעת הקילומטרים. אני הייתי בוועדת משנה שדנה בנושא הזה.
שגית אפיק
אתה רוצה להכניס את כל הישובים שהם במסגרת תשעה קילומטרים מקו הגבול.
אלי אפללו
קו הרוחב שעשינו.
שגית אפיק
קו רוחב תשעה קילומטרים מקו הגבול.
אלי אפללו
כן. כי רמת הגולן נכנסת. כל הישובים שם.
קריאה
ברמת הגולן יש עוד ארבעה ישובים.
אלי אפללו
אמרתי.
מגלי והבה
הוא ציין את בית ג'אן.
אלי אפללו
זה בנפרד. זה נכלל בתיקון של תשעת הקילומטרים. לגבי בית ג'אן טעינו.
מגלי והבה
כשהצגת את החוק, אני הערתי לך.
אלי אפללו
כן, אבל עוד לפני כן, בוועדת משנה. אני מאוד מבקש ממך אדוני היושב ראש, אני יודע שהיום אולי לא נקבל החלטה ולא נצביע. אם נוכל להצביע, אני מאוד אשמח. אני הייתי שמח מאוד שנעלה את זה לפחות בקריאה טרומית כדי לאלץ את הממשלה, ואולי גם את בית המשפט העליון לקבל החלטה. כבר מספר שנים שהוא לא קיבל. אני מאוד אשמח אם נעלה את זה היום לקריאה ראשונה כדי לקדם את הנושא.
היו"ר יצחק וקנין
זה עבר כבר קריאה טרומית.
אלי אפללו
אני אודה לך מאוד על כל החלטה שתקבל.
מגלי והבה
צר לי שחבר הכנסת אלי אפללו עוזב אותנו כי תרומתו במשך תשע שנים לבית המחוקקים גדולה, במיוחד בוועדה הזאת, ועדת הכספים גם בקדנציה הראשונה שלו. חבר הכנסת אפללו הוא מחברי הכנסת שבאו מהפריפריה ומכירים את כל האוכלוסיות. הוא נלחם על תקציבים ושינה יעדים וסדרי עדיפויות. אני רוצה לאחל לו הצלחה בדרכו החדשה. תמשיך לתרום את תרומתך לעם ישראל, למדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל בלי הבדל. תודה על המאבקים שלך בוועדות השונות ובעיקר בוועדת הכספים. על כך אני מודה לך.
אלי אפללו
תודה.
מגלי והבה
לגבי הצעת החוק. גם חבר הכנסת אפללו אמר שנעלם מעיניו בזמנו הנושא של הכפרים הדרוזים. בית ג'אן באמת כלולה בוועדת המשנה ואנחנו מבקשים שהתיקון הזה יבוא לקריאה ראשונה. אנחנו תומכים בהצעת החוק.
מירי רגב
גם אני רוצה להצטרף למילות הברכה. אני גם אמורה לברך אותך היום מעל במת המליאה כנציגת הסיעה ושם אני אומר את כל הדברים הטובים והחשובים שעשית בכנסת למען החברה הישראלית ולמען אזור הצפון.

אני באתי כדי לתמוך בחוק הזה. אני חושבת שהחוק הזה הוא חוק חשוב והוא חוק נכון. אני כמובן מצטרפת ותומכת בהצעת החוק ואם תהיה הצבעה, אני כמובן אצביע בעד ונראה איך מקדמים את זה הלאה.
היו"ר יצחק וקנין
תודה. החברים מרמת הגולן.
שמואל בר לב
הצעת החוק עברה בקריאה טרומית כאשר מעל שישים חברי כנסת תמכו בהצעה. יש רשימה שמית של כל הישובים, 33 ישובים יהודים ועוד ארבעה כפרים דרוזים שכלולים בהצעה. למעשה יש אבסורד ועוול שחשוב מאוד שהוועדה תפעל לתקן אותו. רמת הגולן, כל הישובים מהווים אי של משלמי מסים. בצפון, כל האזור של קריית שמונה, יש להם הטבות מס. במערב, חצור נהנית מהטבת מס. בדרום, בית שאן נהנית מהטבת מס אני לא רוצה לדבר על המזרח, שם בכלל לא משלמים. נשארנו רק אנחנו ברמת הגולן שמשלמים מס.

אנחנו מאוד מבקשים שהיום הוועדה תעביר את זה בקריאה ראשונה כי זה מאוד משמעותי כדי שהממשלה – וגם כמו שחבר הכנסת אפללו הזכיר – תעשה פעולה ממשית. לכן חשוב שהוועדה תצביע ותאשר את זה לדיון בקריאה ראשונה כי בטרומית זה כבר עבר.
היו"ר יצחק וקנין
אתה באמת הארת משהו. אני מכיר קצת את ההיסטוריה וישבתי אז בוועדת הכספים כאשר הביאו את הנושא של פתיחת רשימת ההנחות במס לישובים. באותה הזדמנות, לצערי הרב, עשו טעות מאוד גדולה והכניסו ישובים שלא היה להם שום קשר לישובים שבאמת היה מגיע להם. זאת אומרת, אם היה קריטריון של תשעה קילומטרים, זה היה באמת כלל שהלך לאורך ולרוחב. באותה ישיבה דווקא החבר'ה מהליכוד – אני זוכר את זה כמו היום – הלכו והוסיפו את בית שאן ואת חצור. אז חצור הלכה לבג"ץ ואמרה שלא יכול להיות שלבית שאן נותנים. הוסיפו ישובים לא נופלים בקריטריון על פי אמת מידה שיכולה לשקף את כל הישובים. זה בעצם תקע את כל העסק וכל פתיחה של הדבר הזה לדעתי זה עוד יותר מסבך את העניינים.

גם היום יש מעל שישים חברי כנסת שתומכים. גם היום כשרוצים לקבל החלטה, יש בעיה. הבג"ץ נושף בעורף. אנחנו מקיימים את הדיון אבל לצערי לא נוכל להצביע ולקבל החלטה עד שלא נדע מה קורה בבג"ץ.
שמואל בר לב
בדיון הקודם, אחרי הקריאה הטרומית כשהנושא בא לוועדת הכספים, היה כאן מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הם התחייבו תוך חודש ימים לחזור לוועדה ולתת התייחסות. עברה שנה וחצי. לא יכול להיות שהממשלה מבטיחה לתת תשובה תוך חודש וחצי, אבל כבר שנה וחצי משאירים את העוול ולא מצביעים. תצביעו לקריאה ראשונה ואחרי כן יחליטו במליאה מה שיחליטו אבל אני מבקש לא להשאיר את זה כך תקוע.
היו"ר יצחק וקנין
נשמע את היועצת המשפטית.
שגית אפיק
כמו שהסברת כאן, בשנת 2005 הוגשה עתירה לבג"ץ לגבי אותם חמשת ישובים שהוסיפה ועדת הכספים שנכנסו לחקיקה במסגרת סעיף 11. במסגרת העתירה הזאת הודיע היועץ המשפטי לממשלה שהוא לא יכול להגן על החקיקה הזאת מפאת היותה ספק חוקתית או לא חוקתית. נמצא כאן נציג היועץ המשפטי לממשלה והוא בטח יפרט.

לאחרונה ניתנה החלטה של בית המשפט אבל לא פסק דין סופי. בהחלטת בית המשפט הוא קבע שהחקיקה הקיימת היא לא שוויונית ושאין לה אחיזה בקריטריונים ברורים. הוא הזהיר גם את הממשלה וגם את הכנסת מפני ישיבה בחוסר מעש. הוא קרא לממשלה להביא מדיניות כוללת לגבי כל נושא הקריטריונים וכל נושא הישובים שצריכים להיכלל וראויים להיכלל במסגרת סעיף 11.

זה נכון שבישיבה האחרונה שקיימה כאן ועדת הכספים כל חברי הוועדה קראו לממשלה להביא את אותה מפת ישובים. יש גם עבודה שנעשתה בממשלה. צריך רק לקדם אותה לכדי תזכיר חוק והצעת חוק ולקדם אותה לחקיקה. זאת גם דרך המלך. דרך המלך היא לא לקבוע עכשיו כל מיני ישובים נוספים, גם אם יש להם קריטריון, גם אם אין להם קריטריון. זאת לא הדרך. הדרך הנכונה כרגע היא להמתין לממשלה ולקבל ממנה את המדיניות הכוללת.

לצד זה צריך לקחת בחשבון שגם עכשיו ההצעה הזאת לא מציגה קריטריון כלשהו אלא היא מציגה רשימת ישובים נוספת שלא ברור מה ההבדל בינם לבין ישובים אחרים שנמצאים באזורים אחרים בארץ. בג"ץ לא נתן פסק דין סופי. ככל הנראה הוא מתעתד לתת את פסק הדין הסופי בחודשים הקרובים ואני חושבת שזאת תהיה טעות מצד הוועדה לקבל היום החלטה בהצעת החוק הזאת.
היו"ר יצחק וקנין
מי נציג היועץ המשפטי לממשלה?
ספי זינגר
ספי זינגר, משרד המשפטים.
אורי אריאל
אתה אמרת לנו שבעוד שבועיים יהיה לנו ששינסקי?
ספי זינגר
כן.
אורי אריאל
עברו השבועיים?
ספי זינגר
עברו.
אורי אריאל
אני זוכר שאמרת לנו את זה ואולי אפשר להתעדכן.
היו"ר יצחק וקנין
הייתה לנו צרה אחת ואתה מוסיף לנו צרות אחרות.
אורי אריאל
אני הגשתי בג"ץ והשאלה אם למשוך אותו או להשאיר אותו.
ספי זינגר
יש התקדמות גדולה מאוד בנושא הזה.
אורי אריאל
אבל אין תאריך.
ספי זינגר
זה קרוב מאוד. הממשלה לא מושכת ידיים.
אורי אריאל
מי יכול להאמין בכלל שהיא מושכת ידיים?
היו"ר יצחק וקנין
ספי, לענייננו.
ספי זינגר
אכן כנגד רשימת הישובים הוגש בג"ץ ועמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבג"ץ, העמדה האחרונה שהוגשה לבג"ץ, הייתה שהיועץ המשפטי לא יודע ולא יכול להגן על החוק הזה כמות שהוא וזה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא היעדר קריטריונים, והסיבה השנייה היא שברשימת הישובים כל הישובים שנמצאים הם רק ישובים יהודים ואין ישובים ערבים. אגב, ברשימה שבהצעה הזאת יש רק ישובים יהודים אבל אני מבין שכנראה יוסיפו גם את הישובים הלא יהודים.

בכל מקרה, גם אם מוסיפים את הישובים הלא יהודים, עדיין יש את הבעיה השורשית והבסיסית והיא היעדר קריטריונים וקביעה של הטבות באופן ספוראדי ללא קריטריונים ברורים ואחידים.

לכן גם ביחס להצעה הזאת יש קושי גדול. כלומר, לא שיהיה קשה להגן אבל לא הצלחנו להגן על החוק הזה כמות שהוא.
אלי אפללו
ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה. מה שנעשה, זה עוול. אתם אומרים שאתם לא יכולים להגן גם על החוק הזה ומהצד השני אתם נותנים לאנשים שלא עומדים בקריטריונים. כמו שאמרתי, שכחנו להכניס ישוב אחד. כך גם לגבי רמת הגולן. בדיוק אותו הדבר. היא עומדת בקריטריון שעשינו, תשעה קילומטרים. לאלו שמגיע, ואני לא מדבר על ישובים אחרים שמקבלים אני לא יודע איך, אבל אתם באים, ואתם אלו שבאמת צריכים להגן על הזכות השוויונית של אנשים שנמצאים בקו הגבול, שזה קו תשעה קילומטרים – אני לא זוכר בדיוק את המספר שקבענו בקו הרוחב - וצריכים לתת להם כשווים בין שווים אבל אתם אומרים לא לתת.
עברו כבר כמה שנים. קבלו החלטה לכאן או לכאן, תנו הגנה או לא, אבל אני מבקש לא למרוח את זה. אתם מורחים את זה ובית המשפט העליון מחזיר אליכם את הכדור כדי שתקבלו החלטה. כשכאן עומד העניין, אתם שוב אומרים שאתם לא יכולים להחליט. לא להחליט, גם זאת החלטה אבל זה מה שאתם עושים.
היו"ר יצחק וקנין
אורי אריאל.
אורי אריאל
תודה היושב ראש. בהמשך לדבריו של חבר הכנסת אפללו שהוא יוזם החוק הזה, אי אפשר לאחוז את החבל משני קצותיו. הרי אתם מתבקשים שנים – לא דווקא הממשלה הזאת אלא כבר קודמתה – להביא קריטריונים ומפות. זה לא נוח לראשי הממשלה כי תמיד הם פוגעים במישהו שקרוב אליהם פוליטית, ואני אומר את זה לגבי כל הממשלות בנושא הזה ולאו דווקא ראש הממשלה הנוכחי, ולכן כל פעם דוחים ואומרים שבית המשפט ישבור את הראש. בית המשפט לא עובד אצלכם וגם לא אצלנו, אפילו לא בוועדה למינוי שופטים. הם אומרים: חברים, שמענו עליכם, עושים כך לכדור, מעיפים אותו בחזרה אליכם אבל אתם לא מחליטים. לא אתם אישית אלא אתם, הממשלה, ראש הממשלה.

צודק חבר הכנסת אפללו, כי אם זה כך מה אתם מצפים שיקרה כאן? מצדי – אני אומר דברים ברורים – צריך לאשר את החוק. הממשלה לא תגן, הכנסת תגן, ואם הכנסת לא רוצה להגן, בסדר - את הכדורגל הזה אני כבר מבין, את הבעיטות האלה – אז חברי הכנסת, לפחות אני מוכן לקחת עורך דין שיגן באופן פרטי.
אחת משתיים
או שבית המשפט העליון יאמץ ויגיד שצודקים מגישי החוק, או שאולי זה סוף כל סוף יכריח את הממשלה להזיז את עצמה להחלטה כי המציאות הזאת שאתם יוצרים היא לא מתקבלת על הדעת.

לכן אני בעד לאשר את החוק. מי שלא יכול להגן, לא יגן. אנחנו צריכים מגינים וצריכים גם חלוצים שבסוף יבקיעו גול.
שגית אפיק
אבל יש כאן סכנה אחרת. מכיוון שאנחנו נמצאים במהלך ההליך ועדיין אין פסק דין, אני חושבת שזה לא נכון לעשות כרגע מהלכים כאלה שעלולים לגרום להחמרה.
אורי אריאל
היועצת המשפטית, ברשותך, את לא יכולה להתחייב על זמן.
שגית אפיק
נכון.
אורי אריאל
ואת גם לא מתחייבת. משתמשים במלים – אני מכיר הזה – של בזמן הקרוב, בימים הקרובים, אבל אני אומר לכם שזה לא יהיה. אני אומר לכם שלא תשלו את עצמכם שכאילו זה עומד להחלטה כי לא תהיה החלטה כי הסיבות שמנעו את ההחלטה עד עכשיו נשארו ולא השתנו. לכן לא תהיה החלטה.
היו"ר יצחק וקנין
רשות המסים נמצאת כאן?
ברוך משולם
כן.
היו"ר יצחק וקנין
מה עלות החוק הזה?
ברוך משולם
אין בידי כרגע הערכה של עלות מלאה של החוק.
קריאה
כמה עשרות מיליוני שקלים.
אורי אריאל
לא. זה לא חוק תקציבי כי הם לא מרוויחים הרבה בגולן ובגליל.
מירי רגב
לא, זה חוק תקציבי.
ברוך משולם
אני אציין ששיעורי המס משתנים מאזור לאזור והם נעים בין 13 ל-25.
מירי רגב
אנחנו לא מצביעים היום?
היו"ר יצחק וקנין
אני לא יכול להצביע.
אורי אריאל
אז אני הולך.
מירי רגב
אם לא מצביעים, אין לנו מה לעשות כאן.
אלי אפללו
אני מקווה שהיושב ראש יחליט החלטה אחרת. הכול בידו ואני מכבד כל החלטה שלו.
היו"ר יצחק וקנין
אם הייתי היושב ראש הקבוע, יכול להיות שהייתי מקבל החלטה. גם אם הייתי היושב ראש הקבוע, זה לא פשוט לקבל כאן החלטה ואני אסביר למה.

אנחנו במו ידינו עשינו בלגן בנושא הזה. אנחנו, חברי הכנסת. אנחנו ולא מישהו אחר. בשנת 1995, כאשר קיבלנו את ההחלטה וההחלטה הזאת הגיעה לבג"ץ, עשינו את זה. מישהו באמת צדק כי אתה לא יכול לקחת ישובים ולצרף אותם לפי קפריזה של יושב ראש ועדה. מה שאתה אומר כאן, אתה צודק לחלוטין. החוק שלך צודק לחלוטין, אבל הבג"ץ דן על מספר ישובים שלא עומדים בשום קריטריון. הכניסו אותם חברי הכנסת כי ראש עיריית בית שאן או ראש עיריית חצור לחץ אותם. כך זה עבד. חבר'ה, אני הייתי בוועדה הזאת ואני זוכר. אפשר לפתוח את הפרוטוקולים ולראות שאמרתי שאנחנו עושים כאן מהלך שכל דכפין יטה ויאכל אבל בסוף נשלם עליו ביוקר, והנה יש לכם כאן הצעת חוק שלכל הדעות היא טובה, היא מסודרת והיא אפילו מתקנת עוול לישובים שעומדים בכל הקריטריונים, אבל מה לעשות, כל החלטה שנקבל עכשיו, אולי נרע את המצב עוד יותר כיוון שהבג"ץ לא אמר את המילה האחרונה שלו.
אני רוצה לומר משהו לממשלה ואולי בזה נסכם את הדיון.
יהודה הראל
לפני כן, אם אפשר לומר משהו.
היו"ר יצחק וקנין
כן. לפני שאני מסכם את הדיון.
יהודה הראל
אנחנו לא נלחמנו אבל מה שנוצר כאן, נוצרה אפליה. כאן אתם נדרשים לדון בנושא של אפליה קיצונית. אני אומר שאנשים יורדים מהישובים שאין להם את ההנחות האלה ועוברים לישובים בהם יש. אם לכולם לא היה, היינו מסתדרים. לא ביקשנו הטבות אבל כאן נוצרה אפליה שמסביב מסביב, מכל הכיוונים, כמו שנאמר כאן, יש את ההנחות האלה ואנשים צריכים רק לזוז חמישה קילומטרים ולשנות את מקום המגורים שלהם כדי לקבל את ההנחות האלה. אנחנו מדברים על אנשים שההכנסה שלהם לא גבוהה.

דבר שני. הוועדה הזאת קיבלה החלטה, למרות כל מה שנאמר כאן, לגבי אילת אם אני לא טועה וגם לגבי שדרות. זאת אומרת שאי אפשר להמשיך את האפליה הזאת.

אני אומר דבר אחרון. אני יודע שהדרך הנכונה היא הדרך של החלטת ממשלה. אם הדרך הזאת לא תעבוד והממשלה כבר הודיעה, היועץ המשפטי לממשלה הודיע שהממשלה לא מסוגלת לעשות את זה, זה עוד אחד מהדברים שהממשלה לא מסוגלת לעשות מסיבות פוליטיות, אז הדרך השנייה היא דרך הבג"ץ שהממשלה מצפה שהוא יבטל את כל ההנחות ויחייב את הממשלה. הממשלה אומרת שיחייבו אותה בבג"ץ. הבג"ץ יבטל את הכול ויחייב אותה לעשות סוף-סוף משהו שוויוני או שלא יהיה כלום.

גם זה לא קורה כי הבג"ץ חושש מאוד ולא אוהב לבטל חוקים של הממשלה.

מה שאתם כן יכולים לעשות, זה ללחוץ על כל המערכת הזאת של הממשלה ושל הבג"ץ לקבל החלטה על ידי כך שתמשיכו כמו שעשיתם באילת.
היו"ר יצחק וקנין
מסכים אתך לחלוטין.
יהודה הראל
לעשות בסך הכול עוד צעד אחד לקריאה ראשונה. זאת לא קריאה שנייה ושלישית אלא זאת קריאה ראשונה, כך שזאת תהיה עוד דחיפה לממשלה ואם הבג"ץ לא יעזור לממשלה, סוף כל סוף ניצור שוויוניות והרי זה תפקיד הכנסת. זה חוק היסוד של השוויון.
אלי אפללו
אדוני היושב ראש, אני בטוח שאתה מבין שהם צודקים ואנחנו צודקים. לכן אני מעמיד אותך בין הפטיש לסדן. אני רוצה לשאול את גברתי היועצת המשפטית. את אומרת שבהקדם זה יתקדם. אני מבקש שנביא את זה לקריאה ראשונה אבל אם לא, אני לא הייתי רוצה לומר מה אם לא. אני רוצה שניתן אנחנו בוועדה הזאת חודש ימים, חודשיים, לא חשוב כמה, אבל שבתוך הזמן הזה נביא את זה להצבעה. נבצר ממני להיות שותף לעניין הזה, אבל אם תהיה התחייבות כאן של היושב ראש שהוא ייתן תאריך קבוע, זה טוב. אני הייתי מעדיף להצביע עכשיו בקריאה ראשונה בלבד ואתה יודע שזה שום דבר.
שגית אפיק
זה לא שום דבר. יש בזה אמירה ואני חושבת שלהצביע על חוק שיש לו בעיות חוקתיות, זאת אמירה לא נכונה שלא צריכה לצאת מוועדת הכספים.
מירי רגב
היא גם הייתה בטרומית.
אלי אפללו
גברתי היועצת המשפטית, למה עכשיו נתנו לשני ישובים? ואני שמח שנתנו.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני לא רוצה לפתוח את הדיון יותר מדי. אני רוצה לומר משהו. אני מבין שבכל מקרה הממשלה צריכה להזדרז ולקבל החלטות ברורות על מפה כזאת או על מפה אחרת, על איך היא רואה את הקריטריונים וכולי. היא חייבת להביא את זה בכל מקרה. לכן אני הייתי אומר שתיקחו זמן עד ה-31 במרץ ותראו מה אתם עושים בדבר הזה. אחרת בסופו של דבר חברי הכנסת לא ישתהו יותר ויקבלו החלטה.

אני אומר חודשיים ימים עד שהממשלה תסיים.
שמואל בר לב
לפני שנה וחצי נתת לממשלה חודש.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני לא יכול להצביע.
מירי רגב
ב-25 במרץ הכנסת יוצאת לפגרה. בוא לפחות ננסה לקדם את זה עוד במהלך המושב הזה. אני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה, בגלל שאתה כרגע ממלא את מקום היושב ראש, אתה יכול לקבל החלטות.
היו"ר יצחק וקנין
אני יכול לקבל החלטות להקדים את התאריך ל-15 במרץ.
מירי רגב
למה 15 במרץ? בוא נעשה את זה באמצע פברואר.
היו"ר יצחק וקנין
עד ה-15 במרץ.
מירי רגב
שמשרד האוצר יעשה עבודה ויבוא לכאן עם אמירה.
היו"ר יצחק וקנין
היום בשום פנים ואופן אני לא יכול להצביע. גם היועצת המשפטית אומרת לי לא וכי יש כאן בעיות משפטיות.
מירי רגב
לפחות תן להם עד אמצע פברואר.
היו"ר יצחק וקנין
אמצע מרץ. 15 במרץ.
מירי רגב
במרץ אנחנו יוצאים לפגרה.
היו"ר יצחק וקנין
עד ה-15 במרץ.
קריאה
אתם הריבון.
מירי רגב
זה פשוט להרוג את העניין הזה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני לא אצביע היום.
ספי זינגר
אני חושב שמקדמים הליכי חקיקה, זה לקראת כך שיהיה חוק. נדמה לי שלא אומרים מקדם הליכי חקיקה אם אין חוק.
מירי רגב
עם כל הכבוד לכם, אתם לא יכולים לבוא לדיון כשאתם לא מוכנים.
ספי זינגר
אם החוק ראוי בעיניכם, אז הוא ראוי אבל נדמה לי שיש כאן הסכמה רחבה שהחוק הזה במתכונתו כמות שהוא לא ראוי ולא נכון.
מגלי והבה
מי קבע?
ספי זינגר
בהמשך למה שאומר האדון הנכבד. אם הייתה אפליה עד עכשיו, אם נוסיף עוד ישובים, רק נגדיל את האפליה כלפי ישוב אחר שלידו.
אלי אפללו
לא, נתקן את האפליה.
ספי זינגר
אבל תתקן את האפליה ל-א' ותגרום עוול ל-ב'. לכן אנחנו לא חושבים שנכון לקדם הליכי חקיקה כאשר מקובל שהליכי החקיקה הזאת הם לא נכונים.
אלי אפללו
רק עכשיו קבעתם שני ישובים עם בעיה.
ספי זינגר
איזה ישובים? אילת?
אלי אפללו
אני לא רוצה לדבר.
ספי זינגר
אנחנו התנגדנו אבל הייתה עמדת ממשלה האומרת שאילת שונה.
אלי אפללו
התנגדתם. גם אנחנו רשאים לקבל החלטה.
היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה, אני אומר לכם שעד ה-15 במרץ אתם תביאו לנו משהו מסודר. אם לא, אני מעריך שהוועדה תקבל החלטות ותלך קדימה.

בכל מקרה, רבותיי, הצבעה אני לא יכול לקיים. אני מבין את החשיבות של החוק הזה, אני מבין את העוול ואת תיקון העוול שצריך לעשות ליישובי רמת הגולן, אבל בכל מקרה אנחנו ניתן את פרק הזמן כדי לא לסבך את העסק יותר מדי עם הבג"ץ. כאמור, עד ה-15 במרץ נקבל תשובה של הממשלה האומרת מה היא חושבת לעשות.
דוד אזולאי
אדוני היושב ראש, מה המניע לכך שלא נוכל להצביע היום?
היו"ר יצחק וקנין
אי אפשר להצביע. יש בג"ץ. כבר קיבלו בטעות גדולה מאוד החלטה. סיפרנו את ההיסטוריה של זה בוועדת הכספים. הוסיפו ישובים שלא עמדו בקריטריון בכלל ומזה נבע הבג"ץ ששאל למה מקבלים החלטות ומכניסים ישוב כזה ומוציאים ישוב כזה. זה גרם לכך שהבג"ץ שאל את הממשלה על פי מה היא עובדת וביקש קריטריונים שחייבים להיות.

רבותיי, אנחנו מבינים שהכל הוא על פי קריטריונים. המצב כרגע לא מאפשר לנו להצביע. בכל מקרה אני נועל את הישיבה ואומר לממשלה, לפני שאני נועל את הישיבה, שעד ה-15 במרץ היא תגיע למסקנות כלשהן, לפחות שנדע לקראת מה אנחנו הולכים.
מגלי והבה
לפני שאתה נועל. התיקונים עליהם דובר שהיו בפרוטוקול, זה היה בתוך ההתחייבות.
אלי אפללו
זאת הייתה ההצעה שלי.
שגית אפיק
לקראת הכנה לקריאה ראשונה ייכנסו הישובים.
היו"ר יצחק וקנין
הישובים ייכנסו. אני אומר את זה לפרוטוקול. ברגע שנצביע על קריאה ראשונה, זה הרי חלק מהקריטריון. אם אנחנו מצביעים היום על החוק כפי שהוא והישובים הולכים לבג"ץ, הבג"ץ יזרוק אותנו לכל הרוחות וישאל למה הישוב הזה כן והישוב ההוא לא.
קריאה
לא היו הולכים לבג"ץ על קריאה ראשונה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני נועל את הישיבה. אני מקווה שעד ה-15 במרץ יהיו לנו תשובות יותר ברורות מהממשלה.

תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30>

קוד המקור של הנתונים