ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/01/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון - גמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 624>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ח בטבת התשע"ב (23 בינואר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון - גמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

דוד אזולאי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
>
דב בארי - משרד האוצר

רועי קרת - המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

אילת כהן קלוזנר - מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

לימור לוריא - נכות, המוסד לביטוח לאומי

ולרי זילכה - מרכזת, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

הניה מרמורשטיין - מנהלת עמותת על"ה, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

עילית שמואלי - יו"ר ועד הורים, בית ספר cip יובלים, עפולה עלית

דפנה אזרזר - מנכ"ל אהב"ה - ארגון הנכים בישראל המיוחד

אבנר עורקבי - יו"ר אהב"ה
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון - גמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון - גמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת), התשע"ב-2012. נציג הביטוח הלאומי, בבקשה.
רועי קרת
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) קובעות את תנאי הזכאות לסיוע בהשתתפות של המדינה בטיפול בילד עם סוגים מסוימים של ליקויים וצרכים מסוימים. בעקבות דיונים והסכמות שהמדינה הגיעה אליהם עם נציגי ההורים ונציגי ארגונים, הוחלט על הגדלה של הגמלה בעד ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת, שזה אחד מסוגי הילדים שזכאים לגמלה. היום הזכאות לגמלה על הסוג הזה היא בגובה של 80 אחוז מיחידת תשלום שנקראת קצבת יחיד, ומוצע פה להעלות את הגמלה הזאת בשתי פעימות- - -
היו"ר חיים כץ
<למה בשתי פעימות, אם בוועדה לפניות הציבור, המנכ"לית לביטוח לאומי אמרה שזה יהיה בפעימה אחת?>
<רועי קרת>
אני לא יכול לענות על זה כרגע, אבל זה מה שסוכם, זה מה שאושר במועצת המוסד. אני הבנתי שזה גם מה שסוכם עם נציגי הארגונים, ובסך הכול הפער בין הפעימות אינו מאוד גדול, אבל אשמח לראות את הפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אם הוא לא גדול מאוד, למה בשתי פעימות?

<רועי קרת>
ההחלטות על השאלות האלה, יש בהן גם התחשבות במרכיב הכלכלי. נדמה לי שכשהמנכ"לית היתה בוועדה לפניות הציבור, דובר על תשלום תוספת של 20 אחוז – נדמה לי. בתקנות שמובאות פה בסוף נעשה עוד כווץ', וזה לא 20 אחוז אלא זה 28 אחוז, כלומר גידול של כמעט 50 אחוז לעומת מה שדובר עליו במקור, אז יכול להיות שהיו שינויים לעומת מה שדובר עליו בוועדה, לשני הכיוונים.
דוד אזולאי
שואל היושב-ראש, אם הפעימה היא לתקופה קצרה- - -

<רועי קרת>
הפעימה היא לשנה. זו קצבה חודשית. ההגדלה הראשונה היא של 18 אחוז מגובה הקצבה, וההגדלה הקבועה בסוף השנה היא של 28 אחוז מ- - -
היו"ר חיים כץ
דבר בסכומים מוחלטים.

<רועי קרת>
התוספת הקבועה היא 593 שקלים בסוף השנה – זה בסוף הפעימה הסופית. בשנה הקרובה, הפעימה הראשונה זה 381 שקלים.
היו"ר חיים כץ
398 זה משהו ו-301 זה משהו.
לימור לוריא
אנחנו מתנצלים. כיום קבוצת הילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת מקבלים קצבה בסך 2,479 שקלים. אם יאושר היום ה-18 אחוז, זה יהיה 2,860 שקלים, וב-2013 זה יהיה 3,072 שקלים סך הכול, ב-1.1.13.
דוד אזולאי
הפעימה הראשונה, מאיזה תאריך זה מתחיל?
<רועי קרת>
ברגע שתאשרו את התקנות, ואפשר יהיה לפרסם אותן- - -
שמרית שקד-גיטלין
לא, בכל מקרה זה יידחה בששה חודשים, וישולם רטרואקטיבית מ-1.1.

<רועי קרת>
זה לא דחייה. אנחנו מבקשים זמן היערכות. ברגע שנשלים את ההיערכות, נשלם רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
ההבדלים הם 2,400 שקל לשנה לילד. זה המספר. ההבדלים הם, בין 2,860 ל-3,072 – 2,500. אלה סדרי הגודל. למה לא לעשות את זה בפעימה אחת? אתה רוצה הפסקה של רבע שעה, לשאול?
<רועי קרת>
כן.
היו"ר חיים כץ
טוב. דב, אתה רוצה לומר משהו?
דב בארי
כן. אנחנו מקיימים היום דיון ראשון בסדרה של דיונים שיתקיימו בשבועות הקרובים בוועדה, שעניינם תוספות לנכים לקצבאות הנכות השונות שהמוסד לביטוח לאומי משלם לנכים. התוספות האלה נובעות מדין ודברים, משא ומתן שהתקיים בין הנהלת המוסד לביטוח לאומי לבין נציגי הנכים.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו? אתה יודע שאנחנו לא חותמות גומי של אף אחד.
דב בארי
אני יודע, ואני מכבד את המקום מאוד.

בסופו של דבר התמונה הכוללת היא תוספת של כ-200 מיליון שקלים לטובת הנכים – תוספת מאוד גדולה.
היו"ר חיים כץ
כמה ילדים יש?
דב בארי
4,800.

לכל אורך הדיונים שהתקיימו עם נציגויות הנכים על הנושא הזה ספציפית דובר על תוספת של פחות מזה – דובר על 25 אחוזים. הוחלט במהלך אחרון לעשות קווץ' אחרון, ולתת תוספת יותר גדולה לאותם נכים בשתי פעימות. לכתחילה, וחשוב לי לציין - לכל אורך הדיונים דובר על כך שהתוספת תינתן בשתי פעימות: פעימה ראשונה – 10 אחוז ועוד תוספת של 15 אחוזים – סך הכול 25. עושים פה היפוך, ואל"ף, נותנים יותר בסך הכול, ומעבר לזה, נותנים בשנה הראשונה יותר – במקום 10 אחוזים, נותנים 18, וסך הכול נותנים 28 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
קח חמש דקות הפסקה, תעשה בדיקה.
דב בארי
טוב. רק משפט אחרון - למה הנושא הזה רגיש – תקציב המדינה לשנת 2012 סגור. כל תקציב שאנחנו עושים אלוקציה בתקציב המדינה לשנת 2012 דורש בהכרח התאמות. אנחנו במילא עושים פה שינויים במהלך שנת תקציב 2012 - זו הסיבה שהעניינים האלה חריגים ומקשים מאוד על תפעול המדינה.
היו"ר חיים כץ
4,800 כפול 210 – זה 10 מיליון. הפסקה חמש דקות, דבר עם הביטוח הלאומי.
<(הישיבה נפסקה בשעה 10:50 ונתחדשה בשעה 10:53.)>
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הדיון. אין לנו עדיין תשובה, אם זה יהיה בפעימה אחת או בשתי פעימות, אבל אנחנו נקריא מה שאין לנו מחלוקות, ונראה אחר מה אנחנו עושים. בבקשה.
שמרית שקד-גיטלין
"תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), התשע"ב-2012.

תיקון תקנה 2. 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – 2010 (להלן – התקנות העיקריות) -
(1) בפסקה (3) המילים "וכן בעד ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת" יימחקו.
(2) בפסקה (5) במקום "(3) ו- (4)" יבוא "(3), (4) ו- (6)" ואחריה יבוא :
(6) סכום השווה ל- 108% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת"
תיקון תקנה 10. 2. בתקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא : "ולעניין גמלאות המשולמות בעד ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לא יעלה על סכום השווה ל-145% מקצבת יחיד מלאה."
תחילה ותחולה. 3. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום התחילה ואילך.
(ב) תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו בתום שישה חודשים מיום התחילה, בעד התקופה שמיום התחילה ועד מועד התשלום.
הוראת מעבר (4) בתקופה שמיום התחילה עד יום יח' בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), על אף האמור – (1) בתקנה 2(6) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, יראו כאילו במקום "108%" יבוא "98%"; (2) בתקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה (2) לתקנות אלה, יראו כאילו במקום "145%" יבוא "135%".
היו"ר חיים כץ
זה אומר שזה בשתי פעימות.
האם יש למישהו משהו לומר? בבקשה.
דב בארי
צריך לבדוק את המספרים. באתי לקראת הבקשה של הוועדה, ואמרנו שנעשה שתי פעימות – 23 ועוד 5 - סך הכול 28.
היו"ר חיים כץ
נכון.
לימור לוריא
בשנה הראשונה זאת תוספת של 487 שקלים.
היו"ר חיים כץ
תני את המספרים. כמה יצא לך? פעימה ראשונה יצא 3,049. הביטוח הלאומי, כמה יצא לך פעימה ראשונה?
<לוריא לימור>
103 אחוז, שזה 487 שקלים.
רועי קרת
אולי רגע נדבר כאן על איך צריך לתקן את התקנות ואחר כך על המספרים, כי בתקנות לא כתובים המספרים אלא רק האחוזים. המשמעות של העלאת המדרגה הראשונה ל-23 במקום 18, היא שבתקנה (4)(1) במקום 98 יהיה כתוב 103, ובתקנה (4)(2) במקום 135 יהיה כתוב 140.
דוד אזולאי
שיתרגמו לנו את האחוזים לסכומים.
לימור לוריא
תמיד עושים את זה מ-2,119. זה אומר שבשנה הראשונה תהיה תוספת של 487 שקלים, ובשנה השנייה- - -
היו"ר חיים כץ
תסבירי לי, איך את עושה את החשבון?

<לוריא לימור>
2,119 זה 100 אחוז קצבה. אנחנו דיברנו על תוספת של 28 אחוז, 2,119. אז 23 אחוז מזה זה 487 שקלים, ו-28 אחוז זה ה-593, אבל זה תוספת של 106 שקלים בשנה השנייה.
שמרית שקד-גיטלין
את יכולה לחזור על זה?

<לוריא לימור>
2,119 זה 100 אחוז גמלה. אני לוקחת בשנה הראשונה 23 אחוז מזה – זה הפעימה הראשונה, וזה 487 שקלים, ועוד 5 אחוז, שזה 106 שקלים, כך שב-2013 אנחנו נעמוד על תוספת של 593. סך הכול קצבה: 3,072.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. בבקשה.
דפנה אזרזר
למה לא מחשבים את זה עם הכח"ן? הלוא כשאני מקבלת גמלת ילד נכה היום, אני מקבלת 2,416 ולא 2,119 – זה כולל הכח"ן.
היו"ר חיים כץ
מה זה כח"ן?
דפנה אזרזר
זה תוספת מיוחדת לילד נכה – נכים קשים.
היו"ר חיים כץ
התוספת שאתם נותנים פה באחוזים לא באה על התוספת של הכח"ן?
לימור לוריא
לא. הכח"ן בנפרד והסכום הבסיסי בנפרד. התוספת ששולמה היתה מהסכום הבסיסי של 593 שקלים, וזה חושב לפי התקציב שהיה לרשותנו.
היו"ר חיים כץ
דוד אזולאי, אלה הסיכומים?
דוד אזולאי
אדוני, אני חושב שעצם העובדה שהפעימה הראשונה תהיה יותר גבוהה מהתוכנית המקורית, אני חושב שזה הישג מכובד, ויש לברך על כך, אדוני היושב-ראש. אני חושב שאפשר לצאת לדרך ולא להתעכב.
היו"ר חיים כץ
טוב. בבקשה.
עילית שמואלי
יש לי שאלה שמאוד חשובה לי, אם כבוד היושב-ראש יועל לשאול ולהסביר לנו - למה זה הולך לקחת חצי שנה? זה מאוד אקוטי.
היו"ר חיים כץ
תקבלו את הכסף רטרואקטיבית. בבקשה.
אבנר עורקבי
לפני שאתה מאשר את זה אני רוצה לומר תודה לדוד אזולאי, לשר כחלון, לך, כמובן, למוסד לביטוח לאומי, לימור לוריא, לכל הסובבים אותנו, לכל החבר'ה הנכים ולמועצה, במיוחד מועצת הביטוח הלאומי, שזכינו להכיר אותם.
היו"ר חיים כץ
טוב. ביטוח לאומי, בנוסח, סעיף 3(ב) – במקום "בתום" תרשמי: "בתוך". אם תסיימו לפני, למה אתה צריכה למשוך ששה חודשים?
רועי קרת
זה הנוסח כפי שאושר.
היו"ר חיים כץ
זה הנוסח. בשביל מה עשו אותך עורך דין? אתה יכול לשנות – מילה אחת נותנים לך. "בתוך" זה אותו דבר. זה כלום. זה תלוי בך. אתה יכול למשוך את הששה חודשים, אם לא סיימת. אם סיימת – אתה נותן את זה רטרו.
<רועי קרת>
אין למוסד לביטוח לאומי בעיה עם מה שאמרת. יש עוד שחקן במשחק – מחלקת הנוסח במשרד המשפטים. גם על שינוי של אות אחת או על שיטת פיסוק- - -
היו"ר חיים כץ
יש כלל גדול בתורה של דוד אזולאי ושלנו, שאומר: זה נהנה וזה לא חסר. סך הכול לא קרה כלום. אתה יכול לומר: לא סיימתי, ואתה מושך חצי שנה. אם סיימת, ואתה לא רוצה את הכסף, כי אתה צופה מדד שלילי – שלם את זה, מה קרה? זה תלוי בך. לא עולה לך יותר עלויות, זה אולי קצת רצון טוב. נעשה את זה "בתוך". בטח לא תמשוך את התקנות בשביל זה. תקראי שוב את העניינים שבמחלוקת.
שמרית שקד-גיטלין
בסעיף קטן (ב) אמרנו: התשלומים ישולמו בתוך שישה חודשים.

פסקה (4)(1), הוראת מעבר: בתקנה 2(6) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, יראו כאילו במקום "108%" בא "103%"; (2) בתקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה (2) לתקנות אלה, יראו כאילו במקום "145%" יבוא "140".
היו"ר חיים כץ
תודה. מי בעד? אתה מצביע במקום מיכאלי, ואת מצביעה במקום רחל אדטו.

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. ארבעה חברי כנסת – כולם תמכו. התקנות אושרו, ואני מקווה שאכן יעשו את זה מהר יותר מחצי שנה – אין כאלה דברים. בבקשה, אדוני.
דוד אזולאי
אדוני היושב-ראש, אני רוצה קודם כל להודות לך – אני חושב שנעשתה עבודה קצרה וטובה, ועל כך אתה ראוי להערכה. כשנכנסנו לפה, דיברנו נגד שתי הפעימות, ובסופו של דבר יוצאים עם שתי פעימות, אבל פעימה שמנה ופעימה רזה, ועל כך תבורך. תודה.
היו"ר חיים כץ
<תודה רבה, הישיבה נעולה.>
<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים