ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2012

הצעת חוק דיור בר השגה, התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
17/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 235>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012), שעה 12:40
סדר היום
<הצעת חוק דיור בר השגה, התשע"ב-2011 (פ/3635) של חבר הכנסת אמנון כהן – קביעת ועדה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
רונית יצחק
<הצעת חוק דיור בר השגה, התשע"ב-2011 – קביעת ועדה>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק דיור בר השגה, התשע"ב–2011, הצעת חבר הכנסת אמנון כהן (פ/18/3635). היתה המלצה של הלשכה המשפטית להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה. היתה הצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מבין שהנושא הזה נדון - - -
אברהם מיכאלי
יושב-ראש הוועדה המשותפת.
היו"ר יריב לוין
כן, בוועדה משותפת שכבר קיימת ועוסקת בנושא הזה, שהיא ועדה משותפת לוועדה הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה, בראשות יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. נכון?
אברהם מיכאלי
כן, כן, בטח.
היו"ר יריב לוין
זה המצב שם. ועל כן אני מציע, על-פי הבקשה של המציע, חבר הכנסת אמנון כהן, שהוא גם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, והוא ביקש להעביר את ההצעה לוועדה המשותפת – שאני מבין שכבר עוסקת בנושאים שהם משיקים ונוגעים לאותה סוגיה – אני לא רואה מניעה לעשות את זה ולהעביר את ההצעה לשם. הערות, התייחסויות.
אברהם מיכאלי
אני חושב שזה המקום הנכון והחוק הזה שם לא יתקדם בלי החוק הזה, כי בסוף הם קשורים אחד בשני.
היו"ר יריב לוין
יושב-ראש ועדת הכלכלה ביקש שוועדת הכלכלה – ושוב אני לא רואה שום מקום לפצל את - -
אברהם מיכאלי
הוא שם אגב – ועדת כלכלה הוא נמצא.
היו"ר יריב לוין
- - העניין משעה שכבר הקמנו ועדה משותפת.
אברהם מיכאלי
אם הוא רוצה לבוא לישיבות הוא מוזמן.
ארבל אסטרחן
היא לא לכל נושא השיכון, צריך לזכור את זה.
היו"ר יריב לוין
לא, היא לא לכל נושא השיכון, זה ברור, אבל נדמה לי שהנושאים האלה נוגעים ומשיקים אחד בשני. לפיכך, אני מציע לאשר את הבקשה של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה להעביר את הצעת חוק דיור בר השגה, התשע"ב–2011, לוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר. תודה. הישיבה הזו נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים