ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2012

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 739>
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, יד' בשבט התשע"ב (07 בפברואר 2012), שעה 11:00
סדר היום
<הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 52)(איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד), התשע"ב-2011 של חה"כ כרמל שאמה-הכהן (פ/3460)>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
נתי ביאליסטוק כהן - לשכת מנכ"ל, משרד התקשורת

דורין מוסקונה - לשכה משפטית, משרד התקשורת

עדי קהאן-גונן - כלכלנית, משרד התקשורת

טל רוזנפלד

לשכה משפטית, משרד התקשורת

יעל מבורך - רכזת תקשורת באג"ת, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד זיו גלעדי - רשות ההגבלים העסקיים

מיטל בשרי - מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה הישראלית לצרכנות

עדי ויינברג - מנהלת רגולציה, מירס תקשורת

יהל בן-נר

מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, פרטנר תקשורת בע"מ
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

<הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 52)(איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד), התשע"ב-2011 של חה"כ כרמל שאמה-הכהן (פ/3460)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הדיון. על סדר-היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 52)(איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד), התשע"ב-2011.

אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. החוק הוא בעצם תיקון קצר. בהכנה לקריאה ראשונה סיימנו את הטיפול בנושא ביטול הקנסות ויש רק לקבוע את המועדים ממתי זה חל ועל מי.

נגענו בנקודה של ציוד קצה והגדרה של מנוי.

נתחיל בנושא התאריכים. למי יש לומר משהו בעניין התחילה של החוק.
טל רוזנפלד
אני מהלשכה המשפטית במשרד התקשורת.

אמרנו גם בישיבה הראשונה ואני חושבת שהיתה על זה הסכמה בוועדה, אנחנו חושבים שזה צריך לחול על מנויים שמתקשרים מעכשיו. כלומר, מי שמתקשר עכשיו אפס אחוז בלי קנסות ועל מנויים שכבר התקשרו בעבר זה יהיה 8% כפי שזה היום. בהסכמים קיימים זה יהיה 8%.

לעניין התחילה, מה שתחליט הוועדה. מבחינתנו התחילה יכולה להיות מיום הפרסום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם כשהורדנו בשעתו ל-8% בהצעת החוק הממשלתית גם החלנו את זה מפרסום החוק? או שזה חל גם על מנויים שהתקשרו לפני כן?
טל רוזנפלד
אתה מתייחסת לרט"נים או לכלל?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. כרגע אנחנו מורידים מ-8% ל-0%.
טל רוזנפלד
כשהחלטנו שזה יהיה 8% החלטנו שזה יהיה גם על הסכמים קיימים. כשהחלטנו על כלל השוק החלטנו שעל כלל השוק זה יהיה 8% על הסכמים קיימים ובלי קנסות על מנויים חדשים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי החלטנו את זה?
טל רוזנפלד
כשעשינו את ההחלטה על כלל השוק ולא על שוק הרט"ן, אז הוחלט שזה יהיה 0%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי עשינו על בעלי רישיון?
אלקנה אפרתי
בתיקון 50 נקבעו שינויים לגבי קנסות יציאה בשאר הענפים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אה, לא בסלולאר.

מתי היה התיקון של "יס" ו"הוט"? מתי זה נכנס לפועל? מתי התחיל 0 ב"יס" וב"הוט"?
טל רוזנפלד
זה עבר באוגוסט והתחילה היתה 3 חודשים ק דימה אז זה נכנס בנובמבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האם למישהו מחברות הסלולאר יש מה לומר?
יהל בן-נר
אנחנו מבקשים שיתנו לנו זמן סביר להיערך לזה מבחינת המערכות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דיברנו כבר על זמן היערכות. כמה זמן היערכות?
יהל בן-נר
אנחנו מדברים על חודש וחצי בערך.
לאה ורון
אתם מדברים על היערכות של חודש וחצי מהיום?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עד 1 באפריל, זה יותר מחודש וחצי.
דנה נויפלד
זה בדומה למה שהיה בפעם הקודמת.
אלקנה אפרתי
בתיקון שנעשה במסגרת חוק ההסדרים אכן נקבעה שהתחולה תהיה רטרוספקטיבית אבל ניתן לחברות זמן להיערך. נקבע שהוראות שיחולו לגבי מנוי שביטל מיום 1.2.2011. כלומר, ניתן איזה זמן נוסף להיערכות.
דורי ציקו
אני מחברת סלקום. רק לנקודת המועד שממנו זה יחול. האם זה יחול על מנויים קיימים? האם זה יהיה מהמועד של "הוט" ו"יס" או רק קדימה. אני רוצה להזכיר שההתערבות שהיתה רטרוספקטיבית במסגרת חוק ההסדרים, ההצדקה שהייעוץ המשפטי של הוועדה נתן היה שיש מקום להתערבות רטרוספקטיבית בגלל שמדובר בחסם מאוד משמעותי. היו טיעונים שזאת התערבות מאוד בוטה אבל היא אפשרית במקרים מאוד קיצוניים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני נוטה להתערב רטרוספקטיבית אבל בצורה מוגבלת. כלומר, לא על כל מי שקיים אלא באמת החל מנובמבר. חברות "יס" ו"הוט" וחברות האינטרנט טענו שאנחנו מפלים בתוך ענף התקשורת, בינם לביניכם והבטחנו להם ליישר קו. אם זה התחיל מנובמבר אז נתחיל מנובמבר.

יש כאן שתי הגבלות. אחד, זה יחול מנובמבר אבל רק החל מ-1.4.

הבנת?
דורי ציקו
לא הבנתי כי זה לא משנה כלום כי זה מנובמבר אז זה מנובמבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. יש לקוח שהתקשר איתך בנובמבר והוא רוצה להתנתק מחר. הוא עדיין יהיה ב-8%.
דורי ציקו
הבנתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא משאיר לך הרבה אבל זה מיישר קו.
דורי ציקו
אז לעניין הזה לגבי אישור קו. צריך לזכור שעל-פי זה יישור קו היה צריך לקבוע לגבי "הוט" ו"יס" התערבות מפברואר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא טענתם את זה.
דורי ציקו
אתם טענתם שאתם משווים.

אני רוצה רגע לדבר על הטיעון המשפטי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם טענו שהם מופלים, לא אתם. הם טענו שאנחנו מפלים אותם לרעה.
דורי ציקו
לפי זה אנחנו הופלינו לרעה בזה שלא קבעתם אותם לפברואר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם טענו שהם מופלים לרעה ביחס אליכם. אם אנחנו משחקים באותו ענף - - -
דורי ציקו
ואותנו הפליתם לרעה בפברואר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אתה רוצה קיזוז?
דורי ציקו
אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, אז אני חושב שצריך ללכת לכיוון יותר רחב.

אני רוצה לדבר על הטיעון המשפטי. הטיעון המשפטי של הוועדה עצמה היה שהתערבות רטרוספקטיבית אפשרית במקרים מאוד מאוד קיצוניים, שהיו נכונים בתקופת קנסות היציאה הגבוהים יותר, כפי שטענה הוועדה. ההתערבות הנוכחית, לבוא ולעשות התערבות רטרוספקטיבית, כשהקנסות הן 8%, שזה מה שהוועדה אמרה שהם לגיטימיים – יותר מזה, זה פחות ממה שהמשרד טען שהוא לגיטימי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם אם הטיעון שלך הוא נכון, המידתיות פה שונה. בעוד שהפריסה הרטרוספקטיבית אז היתה מלאה, על כל מי שקיים והתקשר בעבר, פה אנחנו שמים גבול שהוא לא רחוק, החל מנובמבר. זה בסך-הכול 3 חודשים אחורה. זה נותן לך היערכות. בחודשיים הקרובים זה לא יחול. מה אתה מאבד פה? בסך-ה כול לא הרבה.
דורי ציקו
זה סך-הכול 3 חודשים שבהם יש לקוחות שקיבלו איזו תכנית שכוללת תנאים מסוימים ומתערבים בהסכמים קיימים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תרגיש את זה רק מאלה שירצו להתנתק. שים לב, זה רק מאלה שיתנתקו ולא יתנתקו בחודשיים הקרובים.
דורי ציקו
נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא נשאר לך הרבה.
דורי ציקו
נכון ועדיין מתערבים בהסכם קיים למרות שאין הצדקה מאוד רצינית לנושא. אין הצדקה מאוד רצינית כי גם הכנסת – הכנסת טענה את זה לא אני. זאת היתה הצעה של כבודו לעשות את ה-8%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אני הצעתי אפס. אני אוציא לך את הפרוטוקול. אני הצעתי אפס ואפילו היתה לי רביזיה על זה. אז הממשלה אמרה שאפס לא בא בחשבון ושזה אסון קולוסאלי. מתי חזרתי לאפס? כשראיתי שהממשלה תמכה בוועדת שרים לחקיקה בהצעת חוק אחרת.
דורי ציקו
מצד שני צריך לזכור שהמדינה רצתה 8%. סליחה, הממשלה רצתה 10% ובהמלצתך, אחרי שהחליטו שזה לא יהיה אפס, החליטו על 8%. כלומר, זה היה לגיטימי גם על-ידי המדינה. המדינה אמרה ש-8% זה לגיטימי. עכשיו אומרים שזה לא לגיטימי ורוצים פחות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שמור את הקרדיט שלך לויכוח הבא על הגדרת מנוי, הוא הרבה יותר משמעותי מבחינתך.
דורי ציקו
יכול להיות ועדיין - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על מה אנחנו מתווכחים פה? אם אני פורס את מספר המקרים שנופלים לגדר המתיחה שאנחנו עושים לאחור, אז המתיחה היא מאוד קלה ומאד מידתית ומאוד נכונה וגם משווה בין כל השחקנים בענף.
דורי ציקו
לגבי ההשוואה בין השחקנים בענף אני שמח שהמדינה רוצה להשוות בין שחקנים בענף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איפה שתגיד לי שמפלים אתכם לרעה תראה שאני אעזור לך. תבוא אלי עם דברים כאלה ביחס לשחקנים שאיתך באותו ענף.
דורי ציקו
ביחס לכלל השוק העסקי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, לא כל השוק העסקי, ענף התקשורת.
דורי ציקו
למה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כי ענף התקשורת הוא מיוחד בישראל.
דורי ציקו
מאוד מיוחד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה הולך ומשתנה.
דורי ציקו
נכון, הוא מאוד מיוחד, יש בו מיסים יותר גבוהים, יש בו עוד כל מיני דברים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, לא. היו עיוותים אבל האיזון הולך ומשתנה ואני מסכים איתך ואנחנו רגישים גם לזה. עובדה שאת ציוד הקצה אנחנו מורידים למחשבה מחדש בעקבות זעקותיכם. אין בעיה להעביר את זה פה היום ואין בעיה להעביר את זה במליאה. זה אפילו ניתוק זיקה מלא. מאחר ואמרו שזאת עלות שלכם של מאות מיליונים והמצב הפיננסי שלכם מתחיל להיות כזה ואחר, אז נדברנו השר ואני לבצע מחשבה נוספת בעניין. אתה לא יכול להגיד שלא קשובים אליכם לגמרי.
דורי ציקו
לא אמרתי שלא קשובים אלינו, חלילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות?
מיטל בשארי
המועצה לצרכנות מברכת על הצעת החוק הזאת. היא תגביר את השקיפות בין החברות, היא תגרום לחברות להילחם על הכיס של הצרכן.

הזכרת עכשיו את הורדת ציוד הקצה שבעינינו הוא מהווה חסם אחרון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם מבחינתי.
מיטל בשארי
לכן חשוב להכליל אותו בהצעת החוק ה זאת, אם אפשר, כי הצעת החוק הזאת מורידה את כל החסמים למעט החסם על ציוד הקצה. לכן, כמו שאמר יושב הראש בדיון הקודם - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עד אתמול הייתי נחוש להעביר את זה. אבל היתה לי שיחה ארוכה עם שר התקשורת בנושא הזה ואני מאוד מחשיב את דעתו. לא בהכרח כל מה שאתה חושב אתה צודק. זה לא שאנחנו חושבים שהנושא של ציוד קצה לא מצריך טיפול אבל בואו נעשה כרגע השהייה לראות איך השוק ממשיך לעכל את הרגולציה הכבדה שהופעלה על-ידי הכנסת ומשרד התקשורת על שוק הסלולאר והאחרים בתחום התקשורת ואז נבחן. אנחנו לא רוצים לתקן עיוותים וליצור עיוות אחר של קריסת החברות האלה. אנחנו שמים לב ואין בעיה להריץ הצעת חוק בעוד חודש ולקדם אותה.

אנחנו באמת לא רוצים לסיים את זה היום מתוך רצון לבחון את הנושא בתשומת לב ובזהירות רבה. זה לא כל העניין.

השר הציג לי נתון שזה עלול לעלות לחברות מיליונים. בסופו של דבר הן צריכות להרוויח כי הן מפרנסות עשרות אלפי עובדים וגם בעלי המניות שם יוזמים כדי להרוויח. לכן אנחנו אומרים שיש שינוי דרמטי בשנה האחרונה לטובת הצרכן ובכמה צעדים שהממשלה וועדת הכלכלה עשו.

יש מידתיות גם מצידנו. הקצב לדעתי הוא עדיין מהיר מאוד של רגולציה וכבד מאוד אבל אנחנו לא ויתרנו על זה לגמרי. אנחנו נמשיך לדבר גם עם חברות הסלולאר וגם עם הממשלה ולמצוא פיתרון כי יש עיוות בנושא ציוד הקצה בזה אין ספק.
מיטל בשארי
חוסר השקיפות של החברות מתבטא בכך שהצרכנים אינם מודעים למה שהם משלמים על ציוד הקצה שלהן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם כשעושים דיאטה למישהו, אי-אפשר להוריד לו 30 קילו מהמשקל כי זה יזעזע אותו יותר מידי. צריך לעשות לאט לאט. זאת המסקנה של השר ושלי מדיון עמוק וארוך שקיימנו בנושא הזה.

אז זה יחול על כל מי שהתקשר החל מה-1.11 וההוראה תיכנס לתוקף החל מ-1.4.
אלקנה אפרתי
כמובן 1.11.2011 כאשר ההוראה תיכנס לתוקף ב-1.4.

נבהיר, מי שהתקשר לפני ה-1.11 יחולו עליו ההוראות, ה-8%, כפי שהם קיימים היום.
טל רוזנפלד
אנחנו חושבים שהנוסח היום לא מספיק חד אבל נחדד את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוסמכתם לתאם את הנוסח אבל הכוונה ברורה.
אלקנה אפרתי
שוב, חוזים שנחתמו החל ב-1.11.2011 יחול לגביהם הנושא של 0% אבל גם זה וגם מי שההסכמים שלו הם מקודם לכן, החל מה-1.4.2012.
טל רוזנפלד
וגם הסכמים חדשים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסכמים חדשים – ברור.
טל רוזנפלד
הצטרף אחרי 1.11?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצטרף אחרי 1.11 ומנתק אחרי ה-1.4.
דנה נויפלד
יש שוני עכשיו בין ההסדר הזה לבין ההסדר הקיים לבין בעלי הרישיונות הקיימים שהם לא רט"ן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הכוונה?
טל רוזנפלד
אצלם כל ה סכם קיים הוא 8%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אצל מי?
טל רוזנפלד
אצל כלל השוק שזה לא סלולאר. כל הסכם קיים הוא 8%. כאן אנחנו עושים אבחנה, אנחנו אומרים שהסכם קיים שנחתם לפני נובמבר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אצלם כל הסכם שנחתם מנובמבר זה כבר - - -
טל רוזנפלד
הסכם קיים שנחתם לפני הכניסה לתוקף של החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא הבנתי למה את מתכוונת.
דנה נויפלד
יש לנו שני הסדרים. מה שמטריד אותי זה שאנחנו יוצרים פה חוסר סימטריה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תסבירי לי.
דנה נויפלד
הכוונה של ההצעה של אדוני באה ליצור סימטריה, לא משנה מאיפה אתה בא, אותו דין יחול עליך. נכון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
דנה נויפלד
הדין שחל על בעלי הרישיונות הרגילים שאינם סלולאר, שזה החוק הקודם שעשית - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי אלה? דברי איתי עברית.
דנה נויפלד
"הוט", "יס".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
"הוט" זה לא אפס כרגע?
דנה נויפלד
זה אפס אבל אני מדברת על המעבר. לא על הדין לעולם ועד אלא מה שקרה בין מי שקיים לבין מי שיבוא. לפי ההצעה הקודמת, כמו שטל אמרה, שחל על כל בעלי הרישיונות חוץ מהסלולאר, היה מצב של מה קורה מרגע כניסתו של החוק. אז היתה הוראת מעבר שאמרה שהסכמים קיימים ממשיכים להיות 8% והדין החדש יחול - - -
נתי ביאליסטוק
לא, הדין החדש שחל במועד מאוחר יותר חל גם פה.
עדי קאהן-גונן
לא, הוא חל אחורה על 8% על הסדרים קיימים עד נובמבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל מי שנכנס ל"הוט" ול"יס" מנובמבר משלם אפס בעצם. גם פה זה כך.
דנה נויפלד
עכשיו השאלה היא לגבי הקיימים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רבותיי, אנחנו עוד לא מבחינים בין חדשים לישנים אלא ממתי הם הצטרפו.
דנה נויפלד
יפה. מה קורה לגבי הקיימים? זה מה שאני מנסה להבין. אנחנו מנסים לעשות פה יישור קו, נכון?
טל רוזנפלד
לפי מה שאני מבינה את כוונת היושב ראש, אז כל מי או שהתקשר מנובמבר או יתקשר עד אפריל, אם הוא יבקש להפר את ההתחייבות באפריל הוא - - -
דנה נויפלד
זה לא המצב לגבי האחרים.
טל רוזנפלד
סליחה, זה גם אפילו לא מדויק מה שאמרנו עד עכשיו. החוק נכנס לתוקף באוגוסט. אמרו שמי שמתקשר בהסכם חדש מאוגוסט זה אפס אחוז ואין לו שום התחייבות. לעניין מנויים קיימים, אז מנובמבר זה יהיה 8%. זה מה שאמרו.

כלומר, אם אתה רוצה באמת ללכת עליכם אז זה אוגוסט. אנחנו לא חושבים שזה נכון. אנחנו חושבים - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אל תציעו משהו שהוא לא נכון.
טל רוזנפלד
לא, אנחנו חושבים שזה צריך להיות אותו הסדר שהיה שם. הסדר קיים שנחתם עד עכשיו, לא משנה אם זה בנובמבר או בפברואר – הסדר קיים זה יהיה 8%. לא דיברנו על זה אבל לדעתי התחילה יכולה להיות גם לפני אפריל. התחילה יכולה להיות ממרץ. מי שירצה לבטל ויש לו כבר הסכם קיים, יצטרך לשלם 8%. מי שיתקשר מאותו מועד, נניח מה-1.3 לא משלם יותר קנס בכלל.
עדי קאהן-גונן
השאלה האם זה זמן היערכות שמספק אותם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אנחנו נתנו להם מצד אחד זמן היערכות סביר ביותר ומצד שני אנחנו ניישר את הקו של נובמבר.
עדי קהאן-גונן
היום אין התחייבויות בכל ההתקשרויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם אין התחייבויות אז מה הבעיה?
עדי קהאן-גונן
היום אין התחייבויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היום כשלקוח מתקשר יש עדיין התחייבויות?
דורי צ'יקו
במגזרים מסוימים, זה בעיקר בשוק של העסקים הקטנים.
נתי ביאליסטוק
אדוני, אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא קוהרנטי לדברים האחרים אז לבוא ולקבוע שכל מי שהתקשר עם החברות מנובמבר, יחול עליו העניין של 8% עד מועד תחילת החוק. כל מי שהתחיל ממועד תחילת החוק להתקשר עם החברות, לא יחול עליו שום קנס.

אם אתה רוצה לתת איזה זמן היערכות של ביטול אחורה, אז המועד של אפריל נראה בסדר.
אלקנה אפרתי
נובמבר לא רלוונטי כי זה בכל מקרה 8%.
נתי ביאליסטוק
שזה יישאר ועד אפריל הם יוכלו להתארגן ל-8%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין, לא שכנעתם אותי.
נתי ביאליסטוק
לא ניסיתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שאתה צריך לעשות, אין לך ברירה אחרת.
נתי ביאליסטוק
קודם כל, אני חי בשלום עם כל האפשרויות שהועלו פה.
ניסית לעשות סדר ואמרת
בנובמבר 2011 נכנס לתוקף חוק שהחיל על כל יתר השחקנים בענף התקשורת למעט הרט"ן, אפס קנסות יציאה ממועד וזה והלאה.
עדי קהאן-גונן
הירידה לאפס התחילה באוגוסט. בנובמבר התחיל ה-8%.
נתי ביאליסטוק
לכל אלה שלא היה להם כלום קודם. המצב היה שזה יכול להיות 20% או 50%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתחיל התחיל אפס?
עדי קהאן-גונן
באוגוסט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בטוח?
נתי ביאליסטוק
למנויים חדשים.
אלקנה אפרתי
אני אקריא את מה שהוחלט שם:

"הוראות סעיף 51ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה" – זאת ההוראה שקובעת אפס.
דנה נויפלד
אתה צריך להתחיל לקרוא מפה.
אלקנה אפרתי
"הוראות סעיפים 51ד ו-51 ה' לחוק העיקרי כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה יחולו לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות כאמור באותם סעיפים ביום תחילתו של חוק זה ואילך" – וזה ביטול הקנסות לחלוטין.
טל רוזנפלד
כלומר, 0% מאוגוסט.
אלקנה אפרתי
זה 0% מיום התחילה.
היתה הוראה נוספת
"הוראות סעיף 51ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו מתום 3 חודשים מיום התחילה ואילך", שזה נובמבר, "גם לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות לפני יום התחילה וביטל במהלך תקופת ההתחייבות את הסכם ההתקשרות כאמור. ואולם בעל רישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד, לפי העניין, יהיה רשאי לגבות ממנוי כאמור תשלום או למנוע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול, ובלבד ששיעורם הכולל אינו עולה על סכום התקרה", זה ה-8%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
השאלה: מתי מתחיל פה ה-0.
אלקנה אפרתי
שם ההתחלה היתה מיום תחילת החוק לגבי חדשים ואחורה 8%. פה לא רלוונטי אחורה 8% כי זה כבר קיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנתי. מתי זה היה?
אלקנה אפרתי
באוגוסט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
באוגוסט התחיל החוק.
דנה נויפלד
באוגוסט התחיל לגבי החדש, נובמבר לגבי הישנים – 8%.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז זה מאוזן מה שעשינו. אין פה בדיוק סימטריה אבל לא נמשוך אותם אחורה עד אוגוסט.
דנה נויפלד
בכל מקרה לא תמשוך אותם אחורה עד אוגוסט כי שם זה החדשים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז תעשה כמו שאמרנו: 1.11 ותחילה מ-1.4.
טל רוזנפלד
אני שוב שואלת את השאלה רק כדי לחדד: אם אני מנויה חדשה ובאה להתקשר אז זה לא חל עלי אלא רק מאפריל?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, זה חל עליך.
נתי ביאליסטוק
לגבי מנויים חדשים מיידית אפס.
דנה נויפלד
היא צודקת. היתה לנו שאלה של היערכות וזה עד אפריל וזה לא קשור, זה בין אם לחדשים ובין אם לקיימים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נכון.
דנה נויפלד
החוק נכנס לתוקפו, לבקשתם, מה-1 לאפריל. מ-1 לאפריל, שזה יום התחילה, הסכמים חדשים הם אפס אחוז. לגבי אחורה זה יהיה 8%.
עדי קהאן-גונן
לא. מנובמבר עד אפריל הוא רוצה שזה יהיה - - -
אלקנה אפרתי
לא, יש פה מועד ביניים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
החל מ-1 לאפריל, מי שהתקשר מ-1.11 ישלם 0%. זה בעברית פשוטה.
אלקנה אפרתי
וזה חל גם על מי שמתקשר מיום פרסומו של החוק ואילך.
עדי קהאן-גונן
ומעמדו של מי שהתקשר בנובמבר ומי שהתקשר היום הוא זהה.
דנה נויפלד
אנחנו לא עושים שוויון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה?
דנה נויפלד
כי אצלם לא היה 0% לאחור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא קשור לאחור, זה ממתי הם עם 0%. ממתי משחקים עם התנאי הזה של 0%? לאחור או לא, זה יחסיות.
נתי ביאליסטוק
אם אתה רוצה לעשות את הדברים קוהרנטיים אחד לאחד, אתה צריך לבוא ולומר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, כי אם החקיקה הזאת היתה נמשכת והיו פה ויכוחים והתנגדויות אז יכולנו להגיע להכרעה גם בעוד שנה אז איפה שוויון אם בעוד שנה אפס? הצהרנו אז בוועדה שניישר קו והודענו את זה.
דנה נויפלד
עם כל הכבוד, הם אמורים לפעול לפי המצב החוקי. המצב החוקי כשהם פעלו היה שונה כי רק עכשיו אנחנו מתקנים את החוק. לכן, לבוא ולהגיד שהם היו צריכים לדעת מראש שהחקיקה אולי תעבור בעוד 6 חודשים, יש בזה משהו שהוא לא תמיד תואם את המציאות, הכוונות ובסוף הביצוע. לכן הם לא היו אמורים להתכונן לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרנו את זה באופן גלוי שלא כל מה שאנחנו אומרים קורה בסוף, אבל אמרנו את זה ולא הסתרנו את זה. שנית, אני לא רואה כאן חוסר מידתיות לעומת התיקונים הקודמים ל"הוט" ו"יס" וגם לסלולאר.
דנה נויפלד
ב"הוט" ו"יס" התחולה של האפס אחוז היתה רק קדימה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל היא נעשתה מזמן.
דנה נויפלד
זה לא משנה. מבחינתם הם ידעו שברגע שהחוק נכנס לתוקפו או אז יש להם את הסמכות. עכשיו אתה אומר להם גם לאחור. השאלה, אם אנחנו מיישרים עכשיו קו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל בעבר הלכתם 3 שנים אחורה.
דנה נויפלד
אני לא מתווכחת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פעם הולכים 3 חודשים אחורה, זה הכול.
דנה נויפלד
ביחס לתיקון שנעשה, כבר עשינו דברים דומים וזאת לא הטענה שלי. אם אתה אומר שאתה רוצה לעשות משהו קוהרנטי שהוא זהה, מבחינתם זה מיום התחילה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מבחינתי זה לא בפרוצדורה הזאת אלא במהות, ממתי הלקוחות משלמים אפס. הלקוחות משלמים אפס ב"יס" וב"הוט" מה-1.11. מבחינתי זה השוויון.
דורי ציקו
אם אפשר להציע, אני לא יודע אם זה רלוונטי מבחינת הרצונות של הגורמים השונים אבל אם זה יחול רק על הסכמים חדשים, יכול להיות שזה יותר פשוט במערכות ואז אפשר לצמצם את ה-1.4 ל-1.3 ואז להחיל את זה רק קדימה.
אלקנה אפרתי
זה מה שהציע משרד התקשורת.
דורי ציקו
אז כאילו נותנים לנו פחות זמן היערכות ממה שנתנו לחברות השידורים אבל מצד שני לא מחילים את זה אחורה.
יוליה מרוז
עדיף להלחיץ את המערכת ולהיערך כמה שיותר מהר ל-1.3 מאשר לגעת בחוזים הקיימים.
עדי קהאן-גונן
אולי זה באמת לא נוגע ללקוחות פרטיים אבל לגבי לקוחות עסקיים בינוניים ומעלה וזה עד 100 מכשירים, אז יכול להיות שכן יש התקשרויות שהרטרוספקטיביות באמת יוצר איזה נזק לחברות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי חברי כנסת להתייעץ איתם. זה החיסרון בלהיות לבד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש רעיון בנושא הזה?
קריאה
כן, לקבל את ההצעה שלך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בואו נעבור להגדרה של מינוי ובזמן הזה אני גם אחשוב.
קריאה
לגבי המנויים החדשים, אין היגיון להגיד שזה מ-1.4. ממילא אמרת שמי שמתקשר אחרי נובמבר זה 0% אז מי שיתקשר עכשיו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור, זה מה שאמרנו.
קריאה
לגבי מנויים חדשים התחילה צריכה להיות מיידית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא רואה אדם שמתחבר ומתנתק אחרי שבוע.
עדי קהאן-גונן
בגלל שהגנת הצרכן אינה חלה אם אתה פותח את המכשיר, אז יש אפשרויות כאלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנקודה פה ברורה. נעבור להגדרה של מנוי ובזמן הזה אני אחשוב.
נתי ביאליסטוק
אדוני, אני רוצה לבקש ממך בקשה בנוגע להגדרה של מנוי. אנחנו מתחבטים במשרד לגבי השאלה הזאת והשלכות רוחב שלה לגבי עניינים אחרים בתחום הרט"ן ועניינים אחרים שנוגעים בשוק התקשורת. אם אפשר לא לדון בזה במסגרת הזאת, אנחנו נביא הצעה בכל שנדרשת בחקיקה, ככל שנדרשת בתיקוני רישיונות במקרה הזה. לנושא הזה יש השלכות שמבחינתנו חלקן מאוד דרמטיות. למשל, אני אזכיר שבמכרז לגבי המפעיל הרביעי והחמישי, נקבע שהוא צריך להגיע לנתח שוק מסוים במגזר הפרטי. אם אנחנו לא נהיה קוהרנטיים בהחלטות לגבי הדבר הזה זה עלול ליצור ויכוחים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה הגדרת מנוי קשורה לחדירה בשוק הפרטי?
נתי ביאליסטוק
אם הגדרה של מנוי היא לא קוהרנטית לאורך כל החקיקה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
להיפך.
נתי ביאליסטוק
יתכן שנקודת המוצא שנגיע אליה במשרד היא שנגדיר מנוי פרטי לצורך המכרז אבל אני אומר שוב, אנחנו רוצים לראות אם אפשר לעשות איזו הגדרה שבאמת תכיל את הכול כי יש הרבה מאוד הגדרות בענף התקשורת שנוגעות ללקוח עסקי וללקוח פרטי.

רציתי שההגדרה של מינויים תישאר כפי שהיא כרגע ואם נצטרך לעשות שינוי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוא נראה לאיזה שינוי אנחנו מגיעים ואחרי זה נבחן מה המשמעות רוחב שלו ומה משמעות של דחייה שלו. אצלנו הצטברו הרבה מאוד תלונות ומצבים אבסורדיים כתוצאה מהגדרת המנוי.

לקוח בודד שהתקשר בסל של מאות מנויים משלם בעצמו בנפרד ורוצה לעזוב הוא לא יכול כי הם רוצים שכולם יעזבו. אני לא מבין למה הוא לא יכול לעזוב לבד. נשמע את זה עכשיו.
נתי ביאליסטוק
זה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו כרגע מתחבטים בו. יש יותר ממקרה אחד - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוא נראה איך אפשר להתחיל ולפחות לסמן את המקרים האבסורדיים האלה.
נתי ביאליסטוק
כרגע החוק מדבר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה ההגדרה של מנוי?
נתי ביאליסטוק
בנוגע לנושא של הסלולאר מדובר בחקיקה על כמות מכשירים. ברישיון יש הגדרות אחרות.
מיטל בשארי
אני רוצה להתייחס לתלונות שמגיעות למועצה לצרכנות. החברות משווקות מסלולים עסקיים ללקוחות פרטיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא קובע, קובע רק - - -
מיטל בשארי
נכון. בפסיקה הוכח שהשימוש הוא התופס.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, החוק עבר מבחן מאוד ברור, רק כמספר המנויים.
מיטל בשארי
החוק עבר אבל החברות מנסות להטות את זה לכיוונים אחרים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קווי טלפון זה עדיין פרטי.
עדי קהאן-גונן
כן, אבל בחוק הגנת הצרכן, לדוגמה, יש הגדרות אחרות של מנוי עסקי ומנוי פרטי ואז מנוי שרוצה להתנתק ולבטל עסקה תוך 14 יום, אם הוא מוגדר כעסקי הוא לא יכול. החברות לפעמים מושכות אנשים פרטיים - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לי רעיון ואני רוצה לשמוע את תגובתכם. הרעיון הוא שעד אחוז מסוים יוכלו להשתחרר. נניח שיש 200 מנויים בחברה, אני לא רואה למה 20 לא יכולים. חברה שמשלמת עבור כולם והיא לקוח אחד זה משהו אחד. אני מדבר על חברות שגם הבן של העובד לקח קו והוא משלם בעצמו ולא נכנס לאותו דיל. הוא נחשב לקוח עסקי?
נתי ביאליסטוק
זה לא בהכרח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הגדרה הוא נחשב ללקוח עסקי.
עדי קהאן-גונן
זה נורא מורכב.
מיטל בשארי
בפסיקה השימוש נקבע לפי שימוש פרטי. היו פסקי דין שצרכנים התלוננו. הוא היה לקוח עסקי והוא הוכיח - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פסיקה מהחודשים האחרונים?
מיטל בשארי
מהשנה האחרונה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ממתי התיקון?
מיטל בשארי
השימוש היה שימוש פרטי והשופטים התייחסו אליו כלקוח פרטי.
נתי ביאליסטוק
בהקשר של אבדן הטבה ההתייחסות בחקיקה כרגע מדברת רק על מי זכאי לאותה הגנה והיא מדברת על מספר מכשירים. בוא לא ניגע בזה מכיוון שכאן לא נשאלת השאלה האם זה עסקי או לא עסקי. החקיקה אומרת שגם אם אתה לקוח עסקי ויש לך 98 מכשירים אי-אפשר לבטל לך הטבה שהבטיחו לך. זה מה שאומרת החקיקה כרגע, ולא חשוב אם אתה לקוח עסקי או לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מדבר על עסקי, המבחן הוא כמות מכשירים.
עדי קהאן-גונן
לאו דווקא. ביחס לשאר השוק, אם יש "בנדל" שכולל גם שירותי רט"ן אז המבחן הוא 5,000 שקלים חשבון חודשי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה משהו אחר, אנחנו נוגעים עכשיו רק בהגדרה של מנוי בהגדרה המספרית.
נתי ביאליסטוק
זה לא נוגע לשאלה האם זה לקוח עסקי או לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו לא עוסקים בשאלה הזאת. אנחנו עוסקים בשאלה של המספר.
נתי ביאליסטוק
אם היינו עוסקים בשאלה של מי הוא לקוח עסקי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר לך שבעולם המציאות זה יצר כמה מקרים, לפחות מתלונות שהגיעו אלינו - - -
נתי ביאליסטוק
בעולם של המציאות, בעבר, כשהיה ניתן לקשור לקוח עסקי ל-36 חודשים ולקוח פרטי ל-18 חודשים, אז גם לקוח עם מכשיר אחד שהיה עוסק מורשה, היה לקוח עסקי לצורך העניין. העולם הזה נגמר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מדברים על שני דברים שונים.
עדי קהאן-גונן
20 מכשירים מתוך 200 רוצים לצאת - - -
דנה נויפלד
אפשר להתווכח על המספר אבל הרעיון היה שמי שיש לו מעל 100 מכשירים, מלכתחילה מצבו משופר מבחינת המשא ומתן שלו מול החברות. לכן, מכיוון שיש לו כוח מיקוח יותר גדול, מלכתחילה הקנס שהיה פוטנציאלית מושת עליו, היה יותר קטן מכיוון שיש לו כוח מיקוח יותר גדול.

זה שהם מעדיפים לשלם 0% או 8% זה ברור. השאלה היא, האם נקודת המוצא מלכתחילה היא שהתנאים שלהם משופרים ולכן הנזק שנגרם להם בזה שהם לא נכנסים לתוך ההגנה הזאת הוא יותר קטן. האם בזה אתה סבור שזה לא נכון עובדתית כי זאת היתה הנחת המוצא, דהיינו, שמלכתחילה מצבם הרבה יותר טוב.

אולי משרד התקשורת יודע להגיד האם ההנחה הזאת שאז הנחנו אותה היא נכונה או לא.
נתי ביאליסטוק
ההנחה הזאת נכונה אבל השאלה היא קצת יותר מורכבת. אני אתן לך דוגמה: לצורך העניין, "חבר" בא בשם כל יוצאי צה"ל וסוגר עסקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני חבר ב"חבר" והתקשרתי יחד עם הבן שלי ואני בודד.
נתי ביאליסטוק
אבל נהנית מכוח המיקוח, נכון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל זה לא מעניין אותנו.
נתי ביאליסטוק
זאת אומרת שמבחינת המהות יש יותר משאלה אחת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אנחנו לא מתערבים בסוגיה הזאת.
נתי ביאליסטוק
אני אחזור: "בזק", לצורך העניין, היא לקוח עסקי אבל בני משפחה של עובדי "בזק" הם לקוחות פרטיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו עוד לא הגדרנו את הבעיה פה, עזוב את "בזק" כרגע. אנחנו צריכים לדבר על אותו דבר.
נתי ביאליסטוק
"בזק" היא לקוח של חברת סלולאר. היא לקוח עסקי כי יש לה מעל 100 מכשירים. לעומת זאת, בן משפחה של עובד "בזק", אם הוא נהנה, לדעתי הוא לקוח פרטי. השאלה היא איך הדברים מוגדרים? יכול להיות שהוא נהנה מאותו כוח מיקוח שיש ל"בזק".

אתה בא ואומר שיש יותר מזה, שיש עובד של "בזק" שחלק מהחשבון הוא משלם וחלק מהחשבון משלמת חברת "בזק". האם הוא לקוח פרטי או לקוח עסקי?

זאת שאלה טובה. אנחנו צריכים לשבת על המדוכה הזאת אצלנו כדי להגיע להחלטה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טעינו שלא עשינו את האבחנה אז אבל האם יש הבדל בין חברה שמתקשרת בהסכם, למשל תע"ש, שלוקחת מאות מכשירים ומחלקת לעובדים ומשלמת להם לבן המפעל של אחי שיש בו 40 עובדים שקיבלו מכשירים ויש גם מכשירים של ילדים ובני זוג ובנות זוג. מה קורה כשהילד רוצה להשתחרר?
דנה נויפלד
השאלה האם הם קיבלו תנאים מועדפים? האם החברה שיש בה 40 עובדים רכשה 1,000 מכשירים, האם המצב שלה מבחינת המשא ומתן היה טוב יותר? ההנחה היא שכן. מי שמחזיק ב-1,000 מכשירים, יכולת המיקוח שלו יותר טובה. אם ההנחה הזאת היא לא נכונה - - -
מיטל בשארי
המבחן הוא בשימוש, השימוש הוא פרטי.
ד<דנה נויפלד
לא אמרתי שימוש, השאלה של מיקוח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מדברים על מסלול ההתקשרות.
עדי קהאן-גונן
השאלה אם זה מסגרת הסכמים שבו כל אחד חתם עליו בנפרד? השאלה מי משלם את קנס היציאה? האם העובד משלם את קנס היציאה או החברה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
העובד.
עדי קהאן-גונן
אני, כעובדת מדינה, אם מחר אני מחליטה לעזוב, אני מחזירה את הקו והקו נשאר של המדינה. אנחנו דנים בזה מזה זמן והשאלות צפות ועולות.
נתי ביאליסטוק
כל פעם יש איזו נקודה חדשה שלא חשבנו עליה קודם כי אנחנו מקבלים תלונות שלא חשבנו עליהן. למשל, יש חברה שעשתה את ההסכם אבל העובד שלה משלם את כל החשבון. לחברה יש גם הסכם עם העובד שאם הוא הולך הוא גם משלם את הקנס.
עדי קהאן-גונן
אבל התעריפים הם תעריפים מאוד נמוכים.
נתי ביאליסטוק
התעריפים מאוד נמוכים כי זאת חברה מאוד גדולה.
עדי קהאן-גונן
זה עסקי או פרטי? זאת שאלה מאוד סבוכה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פתרנו שאלות סבוכות מאלה.
נתי ביאליסטוק
אנחנו רוצים לחדד את הנקודה הזאת ולבוא עם איזו הצעה. מה שצריך לשים בחקיקה, נשים בחקיקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בדיון הקודם דיברנו על זה והכנסנו את זה לדברי ההסבר. אין פה טענה של אדם שיגיד: אני לא מוכן.
נתי ביאליסטוק
בדיון הקודם עלתה הטענה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם היו אנשים שבאו והעידו והתלוננו.
נתי ביאליסטוק
היו כאן נציגים של גורמים ספציפיים שבאו ואמרו: אני קונה אישית מחברת סלולאר 200 קווים ומממסר אותם הלאה. אני נותן למישהו אחר הנחה ועושה איזו עסקה בעניין הזה. זה סוג של ריסיילרים ודילרים כאלה. כשרוצה לקוח שלי ללכת אז הוא לא יכול כי הוא צריך לשלם את הקנס.

לדעתי זה אחד המקרים המובהקים של לקוח עסקי ולא לקוח פרטי. שוב, לא חידדנו את הנקודה הזאת עד הסוף. זה מקרה ספציפי קיצוני של גורמים שבכוונה באים לנצל יכולת מיקוח טובה יותר ולעשות על המרווח שבין ההצעה שניתנת ללקוחות הפרטיים לבין ההצעה שלוקח לקוח עסקי גדול, על המרווח הזה לעשות איזו הכנסה מול לקוחות פרטיים. אני לא יודע אם זאת הדוגמה, אבל לא גמרנו לחדד את זה.

זה מה שעלה אז. כנראה שלחלקם יש למעלה מ-100 מכשירים אז הם נפגעים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי שמתחת ל-100 בכל מקרה לא משנה?
נתי ביאליסטוק
לא משנה אם הוא עסקי או לא עסקי, מתחת ל-100 מכשירים, גם אם הוא מפעל, הוא לא משלם.

לכן אני אומר שלצורך העניין הזה בוא לא ניגע. אני חושב ש-100 זה מספר מספיק גדול ולא קטן מידי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לאו דווקא בחרתי לגעת במספר אלא לתת דרגת חופש. נניח שאחוז מסוים מהקווים יכולים כן להשתחרר.
נתי ביאליסטוק
אם במסגרת כזאת של לקוח עסקי מעל 100 קווים יש למעלה מאותו אחוז שהם זכאים, אז בוא ניתן לכולם. למה להגביל? ואז מי כן ומי לא?

אם יש יותר מ-20% שזכאים אז למה לתת רק ל-20%. לכן חשובה לנו ההגדרה כי אנחנו לא רוצים לפגוע בצרכנים, מצד אחד, אבל מצד שני לא רוצים ליצור דפורמציות.

כשהצעת החוק הראשונה נדונה המספר של 100 שיקף מצב שעד אליו זה לקוחות עם כוח - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עזוב, המספר 100 נקבע שרירותית. לא נעשתה איזו עבודת מחקר. אתה זוכר את הדיון? רצו 150, 50. היה ניסוי ותהייה ואני מקווה שזה הצליח.
נתי ביאליסטוק
ובלבד שהוא לא נוגע בהגדרה מהו לקוח עסקי ומה הוא לקוח פרטי בענף התקשורת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, מספר זה דבר יותר ברור, אני מסכים איתך.
נתי ביאליסטוק
לגבי המונח לקוח עסקי ולקוח פרטי, אני מסכים איתך שהוא נוגע גם לשאלות שנוגעות לתחומים אחרים בענף התקשורת שקיבלו את אותה התייחסות.

לכן אנחנו צריכים להיות קוהרנטיים בעניין הזה. לכן, ככל שצריך תיקון בחקיקה, נביא אותו לכאן. ככל שיתאפשר רק תיקון של הרישיונות, יהיה לנו קל יותר לעשות את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנו מה שאתם רוצים לבד.
נתי ביאליסטוק
אנחנו לא יכולים לתקן משהו כשהחוק אומר אחרת. אם זה לא עומד בהוראות של החוק אנחנו לא יכולים לתקן ברישיונות. לכן, ככל שהדבר הזה לא מצריך תיקון חקיקה – אם הוא צריך אנחנו נביא אותו לפה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המועצה לצרכנות, מה יש לכם לומר על הגדרה של מנוי?
מיטל בשארי
יש לנו בעיה עם העניין הזה. בגלל שחוק הגנת הצרכן מתייחס רק למנוי פרטי ולא למנוי עסקי, אנחנו נשמח מאוד אם תתקן את זה בהצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך?
מיטל בשארי
כמו שאתה אומר, לפי כמות או לפי גודל של צריכה על מנת להיות כמה שיותר צרכניים בחוק הזה ולפטור את הצרכנים מכל ההגדרות שהחברות עושות לפעמים.
קריאה
במקרה הזה את עלולה גם ליצור נזק. אצלנו יש לקוחות שלפי חוק הגנת הצרכן הם לא מוגדרים פרטיים ודווקא אצלנו הם כן מקבלים את ההטבות מפני שהם עסק קטן ויש להם פחות מ-100 קווים אז אפשר להכליל אותם.
נתי ביאליסטוק
חוק הגנת הצרכן קובע מה הוא לקוח עסקי ומה הוא לקוח פרטי?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה דעתך על אדם שמשלם את החשבון בעצמו?
נתי ביאליסטוק
ואם הוא משלם חלק מהחשבון?
אלקנה אפרתי
מניסיון בקבוצה כזאת, הוראת הקבע עברה לקבוצה הזאת שלה הייתי שייך אבל התשלום היה שלי. הקבוצה הזאת העבירה לחברת הסלולאר.
נתי ביאליסטוק
אתה שילמת לאיזה מתווך ששילם לחברת הסלולאר.
עדי קהאן-גונן
ואז בכל מקרה זה לא יחול.
נתי ביאליסטוק
אין פה מערכת יחסים בין לקוח הקצה ומנוי הקצה לבין חברת הסלולאר, בכל מקרה אנחנו לא נוכל להתייחס לנקודה הזאת.
מיטל בשארי
ההתייחסות צריכה להיות לפי השימוש של הצרכן, האם לשימוש פרטי או לשימוש עסקי?
מיטל בשארי
אם הילד שלי עושה שימוש פרטי ואני במסלול עסקי אני צריכה לשלם?
דנה נויפלד
מה קורה עם מי שעושה גם וגם?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל משתמש שמשלם בעד עצמו והוא פחות מ-100.
נתי ביאליסטוק
אם אתה רוצה להגדיל את המספר מ-100 ל-120 אנחנו לא נתנגד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המספר זה פחות דרמטי אבל אדם שמשלם על עצמו, זה יכול להיות מבחן מעולה.
עדי קהאן-גונן
אבל אם הוא משלם על עצמו כשיש תעריפים של 6 אגורות שהושגו על-ידי ההסכם הקולקטיבי, אז הוא לא יכול ליהנות משני העולמות. זה באמת מצב סבוך. השאלה גם האם אותו אחד שמשלם על עצמו גם משלם את הקנס על עצמו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מתאזן מעצמו כי מי שמשלם 6 אגורות לא עוזב. מי שהשיג תנאים טובים לא עוזב. אדם הולך לחפש חברה אחרת רק כשהוא מרגיש שמקפחים אותו.
נתי ביאליסטוק
אני אתן לך דוגמה. לפעמים יש גם דיפרנציאציה. עובד חברה משלם איקס ובן משפחה שהוא עובד חברה משלם איקס פלוס משהו, שזה עדיין יותר נמוך מהשוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז שיחליט. אתה לא מכתיב לו את רצון העזיבה.
נתי ביאליסטוק
אנחנו צריכים לחדד את הנקודה מהו לקוח פרטי ומה הוא לקוח עסקי כי זה חשוב לנו בהיבטים נוספים שנוגעים לניהול של הענף ולרגולציה שחלה עליו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל לקוח שמשלם בעצמו הוא לקוח פרטי. הוא צריך לצאת מההגדרה הזאת.
נתי ביאליסטוק
זה אחד המבחנים.
טל רוזנפלד
זה לא תיאורטי. יש חברה מאוד גדולה שיש לה מעל 10,000 עובדים. העובדים עצמם משלמים אבל החברה התקשרה עם חברת סלולאר והגיעה להסכם שהוא מאוד מיטיב עם העובדים והם משלמים בערך כמו עובדי מדינה ומשלמים תעריפים מאוד נמוכים. חסרים לנו נתונים עובדתיים: מי חתם על הסכם ההתקשרות? העובד חתום על הסכם ההתקשרות או החברה? אם העובד רוצה לעזוב את העבודה, הוא מחויב בקנס? יכול להיות שזאת הסיבה שהוא רוצה לעזוב, כי הוא עוזב את העבודה.
נתי ביאליסטוק
יכול להיות שהשאלה היא לא מי משלם את החשבון אלא מי משלם את הקנס?
עדי קהאן-גונן
יש מה שנקרא "פיצול אפס", מקרים שבהם המנוי הסופי משלם חלק מהחשבון - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם החברה משלמת את הקנס אין לי בעיה. אם מי שמקבל את ההחלטה לא כבול בקנס, אין לי בעיה שאם יש הסכם בין "סלקום" לחברת "אלקטרה תעשיות" והם משלמים להם קנס, שישלמו להם מיליונים קנס, זה לא מעניין אותי. זה לא כבל את ההחלטה של הלקוח עצמו. באמת לא אכפת לי, שייקחו קנסות כמה שהם רוצים. זה במסגרת העסקית בינם לבין עצמם.

חבל שלא הוצאתי את המיילים שקיבלתי - - -
נתי ביאליסטוק
גם אני מקבל אותם. אנחנו רוצים לתת להם פיתרון - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני שואל עוד פעם: האם לקחת מבחן של אדם שמשלם עבור עצמו שממנו אי-אפשר יהיה לגבות קנס. מאחרים תגבה מה שתרצה, גם עבורו.
עדי קהאן-גונן
החברה משלמת עבורו אבל הוא צריך לשלם את הקנס.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם החברה משלמת עבורו הוא לא נכנס לגדר ההצעה שהצענו.
נתי ביאליסטוק
אני אומר שוב. אחד המבחנים המהותיים יהיה מי משלם, אין לי ספק בכך. אני אומר שעדיין אנחנו צריכים לבדוק עוד כמה אספקטים על-מנת שנדע שאנחנו עושים הגדרה ברורה כי כנראה זה לא יהיה המבחן היחיד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי בעיה שתוסיף מבחנים. אני מדבר איתך פר מבחן.
נתי ביאליסטוק
אם אתה נוגע לי בהגדרה ומכניס אותה לחוק כרגע, דהיינו, הגדרה של לקוח עסקי ולקוח פרטי, אז יהיה לי קשה לעשות שם מבחנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אתן לך אפשרות בחוק לשים מה שאתה רוצה. עכשיו ננסח את זה ותוסיף מה שאתה רוצה.
נתי ביאליסטוק
אז בוא נגיע עם נוסח. אם אתה רוצה שנשים אותו בחקיקה, נשים אותו בחקיקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני איתך עכשיו בנוסח.
נתי ביאליסטוק
אמרתי לך, אדוני, שעדיין חסר לי מידע וחסרה לי היכולת לקבל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה אחרי חודשים שאנחנו דנים בעניין הזה, קשה לי לקבל את הטענה הזאת. אנחנו דחינו את זה עוד פעם בעקבות התערבות של המנכ"ל שלכם בשעתו, שביקש לבחון את זה ואמר שאתם מגישים. הוא דיבר גם איתך.
נתי ביאליסטוק
לא דיברנו על השאלה של מי הוא הלקוח.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דיברנו בנושאים אחרים וגם הנושא הזה עלה. בכוונה הכנסנו את זה לדברי ההסבר כדי שאף אחד לא יבוא היום בטענה פרוצדוראלית.
נתי ביאליסטוק
אני לא בא בטענה פרוצדוראלית אלא בטענה עניינית מהותית. אני אומר שכבר קבעת מבחן למי זכאי בלי קשר להגדרה שלו, האם הוא עסקי או לא. גם אם הוא עסקי גדול אבל יש לו עד 100 מכשירים הוא משוחרר מהקנסות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה רוצה להקטין את המספר הזה? אתה רוצה לשכנע אותי להקטין את המספר הזה? אני מוכן לשמוע.
נתי ביאליסטוק
לא, נהפוך הוא. מצידי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי בעיה. אם תגיד לי ש-100 זה גבוה מידי - - -
נתי ביאליסטוק
אדוני, המספר לא מעניין אותי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אמרתי לך שלי יש בעיה עם אנשים שהם לקוחות פרטיים בכל הגדרה, אלה שמשלמים לבד את החשבונות והם נכנסו לכל מיני קונסטלציות.
נתי ביאליסטוק
לפני שקבענו את המספר הזה, אדוני, אז לקוח שהיה לו מכשיר אחד אבל הוא היה עוסק מוכשר הוא היה כבול. קבענו את ההגדרה הזאת של 100 מכשירים - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יישר כוח אבל מה אתה רוצה?
נתי ביאליסטוק
אז למה להיכנס לשאלה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כי עדיין זה רחוק מלהיות מושלם. אנחנו רוצים לתקן כל הזמן ולשפר.
נתי ביאליסטוק
מתי אנחנו מוצאים את הבעיות האלה? איפה אנחנו מוצאים את הבעיות האלה? בכל מיני מקומות איזוטריים יחסית. לקוח שהוא מורכב מיותר מלקוח אחד, כי זה גם העסק וגם האדם הפרטי הוא לקוח, כי זה העסק ובן משפחה. לנו פשוט חסר כרגע המידע. אני רוצה להגן על הלקוחות ולא על החברות בהקשר הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך אתה מגן על ה לקוחות אם אני אומר לך שלקוח שמשלם בעצמו יהיה פטור מהקנס הזה ואתה מתנגד לזה? איך אתה מגן על הלקוחות?
נתי ביאליסטוק
אני לא אמרתי שאני מתנגד לזה. אני אמרתי שאני מתנגד לזה? איפה שמעת אותי אומר שאני מתנגד לזה? אמרתי שזה כנראה אחד המבחנים המהותיים. אני רוצה לוודא שאני לא מפריע להכניס מבחנים נוספים כדי שנדע בדיוק מי הוא לקוח פרטי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תן לנו גם קרדיט שאנחנו גם יודעים מה שאנחנו עושים ולפעמים יש לנו גם כיוונים נכונים. לפעמים אנחנו גם טיפה ממוקדים יותר. גם בויכוח על ההורדה לאפס ב"יס" וב"הוט", בהתחלה משרד התקשורת מאוד התנגד. אתם מאוד התנגדתם ואמרתם שזה יפגע בלקוח ובהטבות שאפשר לתת לו – עובדה.
נתי ביאליסטוק
אגב, אנחנו מטפלים כרגע בתוצאות של הדבר הזה, של ניסיונות לעקוף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור. אמרנו שזה לא מושלם. בלי הסדרה ורגולציה אמיתית על ציוד הקצה, בין אם זה ב"יס" וב"הוט" ובין אם בסלולאר, יש לך פרצה שיעבירו את הכבילה מהצד הזה של ציוד הקצה. אבל אתם עוד לא מגובשים במאה אחוז ואנחנו הולכים איתכם יד ביד בעניין הזה, גם בגלל האמון וגם בגלל היחסים הטובים שיש בין הועדה למשרד. אני חושב שבנקודה הזאת - - -
נתי ביאליסטוק
לכן, אדוני, אתה חושב - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מוכן לקחת סיכון בנקודות שהן לא קריטיות לענף וצריך להתקדם. אמרת שבנושא של ציוד קצה של ניתוק זיקה מלא אמרו שזה יכול להיות דרמטי ויכול להפיל חברות – אני לא מוכן לקחת על המצפון שלי ולא על האחריות שלי להפיל חברות סלולאר בישראל. שווה לי לחכות עוד חודש או עוד חודשיים לתיקון.

אבל, בנושא הזה של לקוחות פרטיים שמשלמים בעצמם, תסביר לי מה הדרמה? אתה עוד אומר לי שזה אזוטרי? כל פעם שתגיד לי אזוטרי אני אגיד לך שלא תתנגד לדברים אזוטריים.
נתי ביאליסטוק
בגלל שיש בעיות מסוימות ואנחנו מנסים למצוא פיתרון רחב לבעיית קצה, אני מאוד מודאג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יכול להיות שהפיתרון שמגיע לפה הוא לא מושלם - - -
נתי ביאליסטוק
אני אתן לך דוגמה עד כמה הנושא עלול להיות דרמטי. חברת "מירס" הפקידה בידנו ערבות של 700 מיליון שקלים שהיא תחולט במלואה אם תוך איקס שנים היא לא תגיע ל-7% בשוק הפרטי. אם אנחנו נגדיר כאן הגדרה מה הוא לקוח פרטי - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
להיפך, אני מרחיב לך את ההגדרה. דווקא בטיעון הזה שאתה חוזר עליו, אדרבה, אני עוזר לך בזה.
נתי ביאליסטוק
אתה לא עוזר לי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בטח שאני עוזר לך. אם אתה מפחד מהגדרה של לקוח פרטי, אז פה הגדרה של לקוח פרטי הופכת להיות רחבה יותר.
נתי ביאליסטוק
זה טוב או לא טוב? אני לא יודע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה טוב כי אתה מפחד שהוא לא יעמוד ביעד.
נתי ביאליסטוק
אני לא מפחד שהוא לא יעמוד ביעד. אני רוצה שהוא יעמוד ביעד הנכון. אני לא רוצה שחלילה הוא יראה לי שהוא עומד ביעד אבל הלקוחות הפרטיים הנכונים לא יקבלו את ההטבה. אתה מבין? פה זה עובד לשני הכיוונים, אדוני.

לכן, בכל לשון של בקשה, אני מבקש, על מנת שלא ניצור עיוותים בענף התקשורת, תן לנו זמן. אתה רוצה לקצוב לי את הזמן הזה לשבוע? אני אבוא לכאן בעוד שבוע. אתה רוצה לקצוב לי את הזמן הזה לעוד חודש, אני אבוא בעוד חודש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אגיד לך מה נעשה.
נתי ביאליסטוק
יש לזה השלכות כל-כך רחבות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אגיד לך מה נעשה. אנחנו נגמור את הנושא הזה היום. אין לי בעיה לשים הסתייגות שמאפסת את המצב. אם תשכנע אותי בשבוע הזה, אני גם ידעתי למשוך דברים שלי מהמליאה. אין לי בעיה אבל תשכנע אותי בצורה מוחלטת.
נתי ביאליסטוק
ברור. אדוני, אף פעם לא באתי הנה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מתבייש לעשות זאת. אם תשכנע אותי שהתועלת ברעיון שלי היא נמוכה - - -
נתי ביאליסטוק
אין לי בעיה עם התועלת, התועלת היא מוצדקת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנתי למה אתה מתכוון.
נתי ביאליסטוק
אני אומר רק שההגדרה לא תפגע - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסך הכול, אם ההחלטה שגויה, אז אנחנו נאפס אותה בהסתייגות במליאה. תהיה הסתייגות שלי על הצעה שלי, גם זה קורה. בסדר?
נתי ביאליסטוק
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין בעיה.
טל רוזנפלד
אני רוצה להעיר שהצוות שמטפל בעניין ביקשנו להזמין את כל החברות אלינו - - -
לאה ורון
הסתייגות זאת הצעה שצריכה להיות מועלית בוועדה ורק אם היא לא מתקבלת בהצבעה אז מעלים אותה למליאה כהסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו עושים הפסקה של רבע שעה להתייעצות.
לאה ורון
הדיון יחודש ב-12:30.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:10 ונתחדשה בשעה 12:30.)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הגעתם למשהו בזמן שלא הייתי פה?
עדי קהאן-גונן
התחזקנו בדעתנו.
נתי ביאליסטוק
אדוני, אמרתי לך. הקושי שלי היה בנושא של הגדרת לקוח פרטי ולקוח עסקי. ככל שזה לא מבטל מעבר לתיקון הזה, ההגדרה לא תעסוק בשאלה האם מדובר בלקח פרטי או בלקוח עסקי אלא לאותו לקוח שזכאי ליהנות מהחוק הזה, יהיה לי קל יותר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין בעיה, נטפל בזה.

ומעבר למהות? יש משהו לומר למהות? אנחנו מדברים על אדם שמשלם בעד עצמו.

עכשיו הבנתי משיחת טלפון שלרוב העובדים האלה יש השתתפות של המעביד בחשבון גם אם היא מינימאלית של כמה עשרות שקלים. החברות עומדות על זה שתהיה השתתפות ורק חריגים מצליחים להשתחרר מזה בהתקשרות. ברוב המקרים יש השתתפות של החברה. זה נכון?
נתי ביאליסטוק
כן. לרוב יש השתתפות של החברה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלומר, גם אם יש אדם שמשלם בעצמו את החשבון, אנחנו מדברים על מעט מאוד אנשים.
עדי ויינברג
ישנו עוד דבר מאוד חשוב. גם בגלל שזה עלה ולא היה מספיק זמן לבדוק את ההשלכות של זה, שאם עושים שינוי בנושא הזה שהוא לא יחול רטרואקטיבית. זה חייב לחול רק ממועד התחילה ולתת לנו איזו תקופה של התארגנות. לא חייבים הרבה זמן אבל זה חייב להיות רק קדימה. יכול להיות שיש היום הסכמים שיגרמו לנו להפסדים מאוד מאוד גדולים לכל החברות. אני לא חושבת שזה משהו שהייתם רוצים. בלי בדיקה מעמיקה, אני אפילו לא יכולה להגיד את סדרי הגודל. אני שמה כרגע בצד את השאלה האם אנחנו בעד ונגד ואת היתרונות והחסרונות, אסור שזה יהיה רטרואקטיבית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנתי.

מה עוד?
טל רוזנפלד
אני רק חוזרת לפרוטוקול שההצעה שלנו היא באמת שתיעשה עבודת מטה מסודרת של משרד התקשורת בעניין הזה. אנחנו לא ערוכים לתת התייחסות מאוד אינטליגנטית על כל סוגי ההסכמים שיש. זה עולם ומלואו. אם לא נשב ונגדיר ונענה בצורה מסודרת על כל האופציות השונות, אני לא חושבת שנעשה עבודה יותר מידי רצינית.
יוליה מרוז
רק לחזור ולהדגיש, כדי להכניס את הסיפור הזה לפרופורציה, שכבר היום ההגדרה מגדירה מעל 100 מכשירים, קרי, מדובר בלקוחות עסקיים מאוד גדולים עם הטבות מפליגות ועם תנאים באמת באמת ייחודיים ביחס לרוב הלקוחות ולרוב השוק.

זאת אומרת, שאותם לקוחות, גם אם הם משלמים בעצמם את החשבון, צריך לזכור שמלכתחילה הם נהנים מתנאים שהם לאין ערוך משופרים ביחס ללקוח פרטי רגיל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל לא מעט מההטבות בהסכמים כאלה מקבלים אלה שלמעלה. הם מקבלים רכזת לעסק, מקבלים מכשירים חינם.
יוליה מרוז
גם בתעריפים. כשמדובר בעסקים בסדר גודל של מעל 100 מכשירים זה גם בתעריפים וזה מאוד משמעותי.
דורי ציקו
בשוק הסלולאר, בכמות מנויים כאלה, היתרון שיש לחברה זה התעריפים שהיא מקבלת ועכשיו זה עניין של החלטה. אם רוצים להתערב שלא יהיו קנסות אבל אותם מקרים שבהם לקוח משלם את מלוא החשבון - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל החברות שקנו מכם בנק של דקות, זה לא מפעל עם עובדים. יש חברות שהם כמו מתווכחים. המתווכים לוקחים את כל ההטבה אליהם לרווח.
דורי צ'יקו
עם זה אין בעיה כי במקרה הזה, זה מקרים שבהם ההתקשרות שלי היא אל מול אותו מתווך בלבד. לכן הוא משלם את הקנס. אני לא יודע מי הלקוח בסוף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תסביר לי.
דורי צ'יקו
למשל, הדוגמה של הלקוח שהיה פה בדיון אחד לפני הקודם. זה מקרה של לקוח שקונה בעצם כמות קווים מאחד המפעילים והוא מוכר את זה לגורמים שונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה קורה כשהוא מתנתק? מי גובה את הקנס?
דורי ציקו
הוא גובה ממי שיש לו את הסכם, במקרה הזה אותו אדם שהיה פה. זה אם הבנתי נכון מאיך שהוא הציג את עצמו. כמו שהוא הציג את עצמו – זה המצב.

במקרה של מתווכים כאלה שהם מוכרחים אחרי זה ללקוחות קצה, אני בכלל מתנהל רק מולו ואני לא יודע בכלל מה החלק הבא. אני לא מכיר את הלקוחות, אין לי חשבוניות ללקוחות האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אתה אדיש לזה.
דורי צ'יקו
במקרה שלו זה נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם אני פוטר את הלקוח קצה מקנס - - -
דורי צ'יקו
זה במקרה שלו.
נתי ביאליסטוק
הלקוח קצה הזה לא יהיה פטור מקנס.

אני אסביר: נניח שיש אדם אחד בסביבה שלא שפר עליו מזלו, אין לו קרוב משפחה שהוא עובד מדינה או תאגיד גדול או חברה והוא בעצמו צריך לעמוד מול חברת הסלולאר ולקבל הצעה.
קם אדם אחר ואומר לו
במקום שתלך ותעמוד מול החברה תבוא אלי. אני הולך לחברה ונותן לה התחייבות על 200, 300 מכשירים, על אלפי דקות מראש ובגלל זה היא מורידה לי את המחיר. בוא תקנה ממני. במקום שהיית מקבל ממנה שקל לדקה, אני מקבל ממנה 50 אגורות לדקה ואני אתן לך את זה ב-75 אגורות לדקה. אני מרוויח 25 אגורות, אתה מרוויח 25 אגורות.

יש כאן שתי עסקאות נפרדות. יש את העסקה בין אותו מתווך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה ברור. השאלה מה קורה בשלב הקנס?
נתי ביאליסטוק
בשלב היציאה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלומר, בפועל יש פה עסקה עם לקוח פרטי במאה אחוז.
נתי ביאליסטוק
שנייה, אדוני. יש הבדל בין הפועל לבין המהות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מדבר במהות.
נתי ביאליסטוק
בפועל יש עסקה עם עסק גדול שיש לו מעל 100 מכשירים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה כמו מפעיל וירטואלי קטן.
עדי קהאן-גונן
לא. בגלל שאין לו רישיון תקשורת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, זה שאין לו זאת הגדרה משפטית. אני מדבר על המהות הכלכלית. כלכלית צרכנית זה כמו מפעיל וירטואלי.
נתי ביאליסטוק
במהות אתה צודק. מה עוד יש כאן במהות? במהות הלקוח קצה קיבל איזו הטבה שהוא לא ה יה מקבל אלמלא היה מצטרף לקבוצה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז הלקוח הגדול והמתוחכם הוא הריסיילר, שאותו אני לא רוצה לפטור מהקנס, שישלם לחברות את הקנס.
נתי ביאליסטוק
אבל החברות לא מכירות את לקוח הקצה.
עדי קהאן-גונן
המתווך הוא לא מפעיל תקשורת והחוק לא חל עליו, הוא לא חייב לגלגל את זה ללקוח הקצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל החוק יכול לומר שהאדם לא ישלם קנס - - -
נתי ביאליסטוק
חבר הכנסת שאמה רוצה שהמפעיל הזה יהיה שקוף. הריסיילר הזה, לצורך העניין, הוא כמו חברת "אינדיגו" והלקוחות שלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא לא כמו חברת "אינדיגו". חברת "אינדיגו" לא מרוויחה על זמן האוויר של העובדים שלה ועל השירותים - הריסיילר מרוויח.
נתי ביאליסטוק
מבחינת מערכת היחסים בין הריסיילר לבין חברת סלולאר איקס, יש אותה מערכת יחסים שיש בין "אינדיגו".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא.
נתי ביאליסטוק
בין חברת הסלולאר לבין המפעיל הזה יש אותה מערכת יחסים שיש בין חברה מסחרית שנותנת לעובדים שלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מתערב ביניהם בשכבה הזאת.
נתי ביאליסטוק
החברה הזאת לא מכירה את הלקוחות מאחוריו. חברת "סלקום" לא מכירה את הלקוחות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא מעניין אותי למי האדם משלם את הקנס.
נתי ביאליסטוק
הוא משלם לריסיילר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נחיל אותו עליו.
טל רוזנפלד
איך אתה יכול?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לא?
טל רוזנפלד
הוא אדם פרטי לצורך העניין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חוקים לא חלים על אנשים פרטיים?
נתי ביאליסטוק
הוא לא בהגדרה של בעל רישיון. החוק מדבר על בעל רישיון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נוסיף הגדרה.
נתי ביאליסטוק
אין לנו הגדרה כזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נגדיר.
עדי קהאן-גונן
זה בכלל לשנות את החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לדעתי עלינו עכשיו על נקודה שהיא ממחישה ביותר את הכשל בעניין הזה. לקוח שלקח מריסיילר, גם אם יש לו 300 קווים, אני אומר לך שהוא לא זכה לשום הטבות מיוחדות, אולי להיפך, והוא לקוח הכי פרטי שיכול להיות.
נתי ביאליסטוק
אדוני, להחריג את הריסיילר ואת "אינדיגו" לא? אתה יודע מה, בוא תחריג את כולם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמו שדיברנו קודם, אצל "אינדיגו" אתה יכול להניח שרוב ההטבות או מרבית ההטבות כתוצאה מהגודל, ישורשרו גם לצרכן הקצה. "אינדיגו" מוכרת טכנולוגיות ובדרך כלל היא לא הולכת להרוויח על העובדים שלה.
נתי ביאליסטוק
אני לא יודע. אולי בהסכם שלה עם "סלקום" יש "sharing".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו לא מבצעים חקירת הון. אני מדבר איתך בהגדרה. הרי ריסיילר מרוויח על הלקוחות שלו. את רוב ההטבות שהוא מקבל מחברות הסלולאר כתוצאה מהמקצוענות שלו ומהגודל שלו, הוא ישמור לעצמו כי זה מהות קיומו וזאת מהות העסק שלו. לקוחות הקצה שלו הופכים להיות שבויים וכבולים על-ידי קנסות גדולים. זה הכול, מה לא ברור בזה?
נתי ביאליסטוק
זה מאוד ברור. אתה יצרת עכשיו איזו מהות משפטית כלשהי שלא קיימת בחוק התקשורת. אין לנו רישוי לריסיילר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא אקבע רישוי לריסיילר.
נתי ביאליסטוק
איך תזהה אותו? איך תגדיר אותו?
עדי קהאן-גונן
איך תגיד שהוא לא ראש כת שיש לו 300 מאמינים? אולי הוא קיבוץ?
נתי ביאליסטוק
גם קיבוץ הוא ריסיילר.
עדי קהאן-גונן
איך תבחיל?
נתי ביאליסטוק
גם קיבוץ הוא ריסיילר. יש להם חברה שעוסקת בזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר לכם שוב: אדם שמשלם בעצמו את החשבון, לא ישלם קנס לאף אחד, לא לריסיילר ולא לחברת הסלולאר.
נתי ביאליסטוק
אבל אדם שמשלם את החשבון לריסיילר, אנחנו אפילו לא יודעים את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל הוא לא ישלם קנס, מה איכפת לך? אם הוא ירצה להתנדב ולשלם – שישלם. יהיה חוק, אנשים ישמעו עליו - - -
עדי קהאן-גונן
איך תדע למי הוא משלם?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אדם לא ישלם קנס - - -
נתי ביאליסטוק
אדוני, אדם משלם את החשבון לריסיילר שקוראים לה חברת "אלקטרה". האדם משלם לי את החשבון ולא לחברת "סלקום". "סלקום" גובה את הקנס ממני ואני משרשר אותו לאדם הפרטי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אני אומר שהאדם הפרטי לא ישלם על-פי חוק.
נתי ביאליסטוק
למי הוא לא ישלם?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לריסיילר.
נתי ביאליסטוק
מה זה קשור לריסיילר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא ייגבה. יהיה אסור לגבות קנס מאדם שמשתמש פרטי.
נתי ביאליסטוק
למי אסור לגבות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לכל אחד, לכל גורם, לכל אדם וחברה.
נתי ביאליסטוק
אדוני, סליחה. יכול להיות שאני כמעסיק שנותן לעובדים שלי אני אומר להם: כשאתה עוזב, אתה צריך להחזיר את הטלפון ואם אתה רוצה לקחת אותו אז תשלם קנס. גם אז אסור לי?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא דיברנו על טלפון דיברנו על קנס. מי שלוקח טלפון שישלם. אנחנו מדברים פה על המסלולים.
נתי ביאליסטוק
הוא גם לא יכול לנייד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מדברים על המסלולים. לא דיברתי על הניוד, דיברתי על הקנס.
נתי ביאליסטוק
אבל זאת המשמעות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דיברתי על הקנס, על כסף.
עדי קהאן-גונן
איך אפשר לאכוף ולפקח על דבר כזה כי אנחנו לא מכירים את האנשים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנשים התלוננו.
נתי ביאליסטוק
אנשים התלוננו ואז מה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש חוק במדינה. אם יש חוק שאסור לגבות – מי שיגבה יהיה קנס.
נתי ביאליסטוק
יתלוננו אלי ואני אגיד להם: סליחה, רבותיי, אני לא מכיר את הדבר הזה, זה לא בחצר שלי. ואז למי הוא יפנה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זאת אומרת שאתה לא מכיר?
דנה נויפלד
בואו נעשה סדר. אם חברת "סלקום" תלך ותגבה קנס ותעשה פעולה בניגוד לחוק ובניגוד לרישיון, יש את משרד התקשורת שרואה אותה מולו והוא יכול להפעיל נגדה סנקציות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי שירצה להיות עבריין, שיהיה עבריין. מי שלא ירצה להתלונן, שלא יתלונן. אדם שירצו ממנו קנס והוא ישמע שגבו ממנו שלא כדין, הוא ילך לבית משפט לתביעות קטנות. הוא לא צריך אותך אם אתה לא רוצה לפקח על זה והוא יתבע את מה שמגיע לו. נראה את הריסיילרים האלה גיבורים אחרי פסק הדין שהם יחטפו ונראה איך הם יתנהגו. מה העניין? אני לא מבין על מי אתה מגן פה.
נתי ביאליסטוק
לא יהיה שוק של ריסיילרים, ואני חי עם זה בשלום שלא יהיו ריסיילרים. גם לא יהיו מאחוריהם אותם לקוחות שמקבלים את ההטבות האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יהיה שוק של ריסיילרים הגונים ושקופים ויעילים שמרוויחים רווח אמיתי ולא על-ידי כבילה. מה העניין? מה הבעיה? שהלקוחות האלה יחזרו לחברות הסלולאר, הם צריכים לקוחות.
נתי ביאליסטוק
כשאתה אומר: מי שמשלם את חשבון הטלפון בעצמו, אתה צריך גם לומר "לכל אדם". זאת אומרת, גם אם הוא משלם בעצמו את כל מלוא חשבון הטלפון למעסיק שלו, אתה עדיין רוצה שהוא יהיה כפוף לחוק.

מה אני אגיד לך, אני ממש לא יודע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי שמשלם חשבונית למעל 100 איש, ברור שהוא לקוח עסקי ועל זה אין לנו ויכוח. הוא ישלם קנסות מעלה ועד עולם.
נתי ביאליסטוק
הריסיילר הזה הוא לקוח עסקי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שהריסיילר ישלם קנסות לחברת הסלולאר.
נתי ביאליסטוק
הוא ישלם את הקנס והלקוח שלו לא ישלם?
דנה נויפלד
יש פה נושא שכרגע נדון וזה בסדר. יש פה כנראה עוד קבוצה של אנשים שזה הולך להשפיע על ההתנהלות העסקית שלהם. אותם ריסיילרים שאני לא יודעת מי הם ושהם אפילו לא נמצאים פה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לך רשימה של הריסיילרים האלה?
נתי ביאליסטוק
לא, אנחנו לא מכירים אותם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך מזמינים את הריסיילרים לדיון?
נתי ביאליסטוק
אני לא יודע.
דנה נויפלד
זאת פעם ראשונה שאני שומעת על הדבר הזה.
קריאה
השאלה היא מי הוא ריסיילר?
דנה נויפלד
השאלה קודם כל איך מגדירים ובמי מדובר. אחרי שתדע את זה צריך להזמין אותם.
נתי ביאליסטוק
אני לא דואג לריסיילרים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תירגע. אתה לא רגוע, זה לא טוב.
נתי ביאליסטוק
חלילה וחס אני רגוע מאוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תביאי לי את היומן של הוועדה, אנחנו נזמין גם את הריסיילרים.
נתי ביאליסטוק
אתה מנסה להביא פה לחקיקה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אי-אפשר לעצור דיון בזה שאי-אפשר להזמין. אנחנו נפרסם שיש דיון. נפרסם באתר הכנסת. נזמן את מי שתרצו. אנחנו נעשה מאמץ כדי לאתר את האנשים האלה.
נתי ביאליסטוק
יש פה איזו נישה קטנה של אנשים שלא עשו שום דבר בענף התקשורת. הם לא תרמו כלום לתפוקות של ענף התקשורת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי אלה?
נתי ביאליסטוק
אותם ריסיילרים שכל מה שהם עושים – זה בטלפון, הם אפילו לא מחזיקים משרד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הדבר היחיד שאין לי תשובה עליו הוא שלאנשים האלה מגיעה זכות טיעון ולהגן על האינטרס שלהם. זה כללי הצדק הטבעי.
נתי ביאליסטוק
הוא רוצה לפטור אותם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אני לא פוטר אותם, אתה לא הבנת.

אנחנו נעשה עוד דיון.
לאה ורון
על-מנת שאנחנו נזמין אנחנו צריכים לדעת מי הוא ריסיילר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל מי שפה יחשוב על האנשים שצריכים להיות בדיון הבא שהוא יהיה דיון סופי ואחרון. אני באופן אישי אדאג שהצוות שלי יאתר. אני מניח שהאנשים האלה מפרסמים באינטרנט. לא צריך שכל הריסיילרים יגיעו. מספיק שיגיעו 4-5 שייצגו את האינטרסים וידעו לטעון את הטיעונים ומשם נמשיך הלאה.
דנה נויפלד
מה המאפיינים של אותה קבוצה שאנחנו פונים אליה? מי שהוא מוכר בשם אחרים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה עסקים שהתקשרו עם חברת סלולאר ומשווקים קווים לאנשים פרטיים.
עדי קהאן-גונן
לצורך העניין, גם קיבוץ חל בהגדרה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לקיבוץ אין בעיה, הוא משלם את הקנסות על החברים, זאת אותה קופה.
עדי קהאן-גונן
הוא מביא את זה מחברי הקיבוץ.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אי-אפשר לפטור אותם. הם התקשרו בהסכם.
אלקנה אפרתי
גם הוצג פה מקרה של חברה שחלק - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מדברים על קיבוץ שהוא מעל 100 קווים כי קיבוץ מתחת ל-100 קווים פטור ממילא. קיבוץ מעל 100 קווים הוא כמו כל עסק.
נתי ביאליסטוק
אם ההגדרה של 100 קווים מספיק טובה לך, אז תישאר בה. אם הגדרה של 100 קווים טובה לך, אז היא טובה גם לריסיילר. אם זה ריסיילר של 90 קווים אז הוא פטור. אם זה ריסיילר של 200 קווים אז הוא לא פטור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא הבנת משהו. ריסיילר של 90 קווים עדיין יכול לגבות קנס מהלקוח.
עדי קהאן-גונן
הוא לא יכול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בטח שהוא יכול. אנחנו נחסום גם את זה.
אלקנה אפרתי
זה כבר בחוק הגנת הצרכן, איך הוא מחייב אותו על דברים שהוא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה? אם הוא סיכם איתו? אם אתה לא אוסר על הקנס הזה – מותר. זה כמו חברות הסלולאר.
אלקנה אפרתי
זה המערכת החוזית זה לא בגלל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם הסכם עם חברת הסלולאר זאת מערכת חוזית פרטית ואתה בא ומתערב.
דנה נויפלד
השאלה: האם יש הצדקה?
עדי קהאן-גונן
חוק התקשורת עוסק בבעלי רישיונות.
דנה נויפלד
השאלה היא: מי הם אותם גורמים? מה המאפיינים שלהם? מה הנזק שנגרם להם כתוצאה מהדבר הזה לעומת התועלת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם יודעים לייצג את הנזק שלהם הכי טוב.
דנה נויפלד
זה מה שצריך לשמוע.
אלקנה אפרתי
אדוני, עלתה שאלה לגבי חברות עסקיות שיש להם עובדים שמקבלים את המכשיר עם החזר מלא או חלקי והן גם מציעות ןלבני המשפחה של העובדים. השאלה האם הן נחשבות לריסיילרים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המכשיר לא נכלל בסיפור.
אלקנה אפרתי
אני מדבר על הקו. הן מציעות גם לבני המשפחה של העובדים לשלם באופן פרטי. השאלה: האם הם נחשבים ריסיילר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. אותם אנחנו סוגרים מפינה אחרת לגמרי. מי שמשלם בעד עצמו לא ישלם קנס, אמרנו את זה. זאת כרגע ההצעה.
נתי ביאליסטוק
מי שמשלם בעד עצמו את מלוא החשבון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אולי נחריג כמה שקלים, נראה.
קריאה
משלם למי?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אומר לך שכיום אנשים שמשלמים לחברות הסלולאר הם עדיין משלמים קנסות ומשלמים עבור עצמם כי הם התקשרו דרך מפעיל גדול.
נתי ביאליסטוק
אם ההגדרה היא מי שמשלם - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו לא גומרים עכשיו את ההגדרה. רציתם עוד זמן? קיבלתם, בזכות הריסיילרים שלא נמצאים פה היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי אנחנו יכולים לעשות את זה.
לאה ורון
אנחנו נבדוק ביומן ביחד איתך ונודיע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רוצה שזה יהיה בתחילת השבוע הבא.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים