ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2012

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 23), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 494>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ח' בשבט התשע"ב (01 בפברואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - זכאי שבות), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
יעקב אדרי

דוד אזולאי

אריה ביבי

אבישי ברוורמן

ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

אברהים צרצור

פניה קירשנבאום

מירי רגב

כרמל שאמה-הכהן
מוזמנים
>
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
שפירא יפה
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - זכאי שבות), התשע"ב-2011>
היו"ר אמנון כהן
הצעת חוק של חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אנחנו מכינים את החוק לקריאה הראשונה. הוועדה קיימה דיון ראשון גם יש התחייבות שיהיה מתואם עם הממשלה, אנחנו שלחנו להתדיין אם עדיין יש להם מה קריאה ראשונה, בהמשך. כבוד המציע אתה רוצה להגיד
אברהם מיכאלי
גם משרד הקליטה הביעו את עמדתם. מבחינתי כרגע הבנתי שיש דיבורים על הגבלה כזאת או אחרת, לקריאה שנייה אני מוכן לשקול את זה, נעביר את נוסח החוק כפי שהגשתי אותו, בכפוף מתחייב לבוא לקראתם. המהות כבר לא חולקים, הגבלהת כדי שנהיה סבירים, מצד אחד לא נפלה את זכאי השבות לעומת תיירים, שמישהו ינצל את זה לרעה. אחרי קריאה ש
היו"ר אמנון כהן
אנחנו משודרים
אברהם מיכאלי
מטרת החוק לעודד הגעתם זכאי השבות וללא מגבלות ביורוקרטיות לעומת תיירים אחרים שמגיעים לארץ, או לעומת עובדים זרים שבאים פה לעבוד במספר והמדינה לא מגבילה אותם, מאפשרת להם. הצעת החוק להתייחס, אני מדגיש שוב, אפשרותם להגיע לישראל לפי חוק ולחיות פה כאזרחים רגילים לכל דבר. במישור הראשון אשרה או ביקור כתייר, אפשרות להאריך את האשרות שיש להם כתייר למספר שנים נוספות, מבלי לטרטר אותם, שזה עד חמש שנים. הדבר השני, לתושבים ארעיים, מה שיש להם על פי החוק מי שרוצה להישאר בארץ כתושב ארעי יכול, המגבלות גם לא קיימות, בחקיקה, למנוע ביורוקרטיה, עם אותו אחד כל כמה זמן

לכן אנחנו הדגשנו לעודד יהודים שמהססים לפעמים להגיע הנה כתייר, או בשדה תעופה אצל הפקיד, רוצים הכול במסגרת המגבלה הסבירה, כתייר, או כתושב ארעי וינצל את המעמד הזה לרעה לעומת
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה כבוד המציע.

דנסל דניאל סלומון


כרצף תיירים, כחמש שנים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר המציע
אברהם מיכאלי
בסדר
היו"ר אמנון כהן
זה בסדר שנתקן את זה.

בבקשה אפשר להקריא
גלעד קרן
אנחנו מליטים אשרה לא יעלה על חמש שנים, לדבי בכל פעם עד חמש שנים אבל ללא הגבלה, היום,

הצעת חוק
נועה ברודסקי-לוי
נכון לקצוב בזמן, צריכים לחזור לוועדה אקראית, זאת הייתה החלטה של ועדת השרים
היו"ר אמנון כהן
למה
נועה ברודסקי-לוי
בכל מקרה לוועדת
אברהם מיכאלי
אנחנו ככנסת לא חייבים,
היו"ר אמנון כהן
טוב שאמרת, בסדר גמור
היו"ר אמנון כהן
הכנסת יכולה להביא מחר או בעוד שנה, זה עניין

רוצים להצביע על הצעת החוק ועדיין, אם יש משהו פתוח
אברהם מיכאלי
אני מסכים
היו"ר אמנון כהן
אפילו אמרתי פלטפורמה, להכנת שאם תרצו להוסיף עוד סעיף שזה מקל, בחקיקה, וודאי אנחנו מוכנים
אברהם מיכאלי
יש בעיות מינהלתיות, קבלת קהל, עומדים בתורים שעות
היו"ר אמנון כהן
הם צריכים להגיד, יש דבריםש אני לא יכול לכפות
אברהם מיכאלי
לא חושב שצריך לגלות נוקשות
היו"ר אמנון כהן
מעמידים להצבעה הצבעה על הכנה מי בעד עם התיקון שהציגו אושר פה אחד. הצעת החוק אושרה תעבור להצבעה במליאת הכנסת, אין לנו בעיה. תודה רבה. אני מודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה הבאה תודה רבה.

ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים