ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/01/2012

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 493>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
>
אילת פישמן - מפקחת על הבחירות, משרד הפנים

דור פישר - ע' יועמ"ש פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

עמי ברקוביץ - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יצחק -שייע ישועה - מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

<הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הוועדה כבר דנה בנושא בדיון קודם וביקשה לבחון אם אפשר שהבחירות לשלטון המקומי יתקיימו באותו מועד. ביקשנו שתבחנו את הסוגיה, תבדקו אותה לעומק ותתייעצו עם כל אלה שצריך להתייעץ איתם.

אם זה אפשרי, אנחנו נשמח מאוד כי אז כל אזרח יידע שפעם בחמש שנים יש לו את החובה לבחור את נציגיו לשלטון המקומי. בערים, יבחרו בראש העיר ובמועצות המקומות יבחרו את ראשי המועצות. הבנתי שבמועצות יש גם ועדים פנימיים ומזכירים. אני מבין שזה לא פשוט, אני מבין גם שאולי זה מצריך עיבוי בכוח אדם, אבל אנחנו נערכים.

אני מבין שזה יהיה ב-2018 ולכן יש מספיק זמן כדי להיערך. אם יהיה צורך בתקציב נוסף נעזור לכם גם בוועדת הכספים וגם מול השר כדי שתוכלו להיערך.

אם יש בעיות נוספות או אם אתם לא מסכימים, אז תגידו. הכיוון הוא שהולכים לכיוון הזה.
אילת פישמן
ממש לא. שנינו היינו באותה ישיבה וכנראה שהבנו דברים שונים. בישיבה הקודמת נאמר שאנחנו נבחן את הנושא.
היו"ר אמנון כהן
בחנתם?
אילת פישמן
אכן, כפי שאמרת בפתיחת דבריך, הנושא נבחן ועמדת משרד הפנים היא להתנגד להצעה. אנחנו מבקשים שתאושר ההצעה המקורית שלנו כלשונה.
היו"ר אמנון כהן
מה הנימוקים להתנגדות?
אילת פישמן
יש מספר רב של נימוקים. ראשית, במישור המהותי, אנחנו חושבים שעולמות התוכן של מועצות אזוריות ושל רשויות מקומיות עירוניות הם שונים לחלוטין. תהליך הבחירות הוא שונה לחלוטין, שיטת הבחירות היא שונה. במגזר העירוני אנחנו מדברים על שיטה יחסית במגזר הכפרי על שיטה אזורית. תהליך הבחירות באורכו שונה, במהותו שונה.
היו"ר אמנון כהן
מה שונה באורכו?

<אילת פישמן>
ברשויות מקומיות מדובר על כ-4 חודשים ובמועצות אזוריות מדובר על כ-7 חודשים.
היו"ר אמנון כהן
מהמועד שיהיה עכשיו?
אילת פישמן
זה לא קשור למועד. יש תהליך בחירות שקבוע בחקיקה שיש לו אורך מסוים. הרי החוק קובע באיזה מועד לעשות כל פעולה. במועצות מקומיות התהליך ארוך יותר מרשויות מקומיות.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך להיות מקובעים, אנחנו צריכים להגיע לשינויים, לעשות אחידות.
אילת פישמן
זה בסדר גמור, אנחנו לא חייבים לעשות - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שאנחנו מדינה צעירה.
אילת פישמן
אדוני, אני לא מתכוונת להיכנס איתך לויכוח.
היו"ר אמנון כהן
זה לא ויכוח.
אילת פישמן
השאלה היתה: מה עמדת משרד הפנים? משרד הפנים מתנגד.
היו"ר אמנון כהן
אני גם יכול להגיד שאני לא מקבל את העמדה.
אילת פישמן
אין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לשמוע את הנימוקים למה אתם מתנגדים. לא שכנעת אותי בינתיים, בואי נשמע. אני לא עובד במשרד הפנים.
אילת פישמן
אני דווקא כן.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני כן, אני לא מחויב.
אילת פישמן
חובתי להציג את עמדת השר שלי ואדוני יעשה מה שהוא חושב..
היו"ר אמנון כהן
תגידי לי את הנימוקים, אני עוד לא השתכנעתי.
אילת פישמן
כפי שאמרנו, הנימוק הראשון הוא נימוק מהותי. אנחנו חושבים שמהותית זה לא נכון לאחד את מועד הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
למה?
אילת פישמן
אמרתי ואני אומר את זה שוב: תהליך הבחירות בשני סוגי הרשויות הוא שונה לחלוטין. אנחנו יכולים לומר שנקיים אותו בד בבד, כל אחד לפי התהליך שלו. אני חושבת שזה לא יחזיק ולא יאריך ימים ובסופו של דבר השינוי יזלוג למגזר הכפרי.
היו"ר אמנון כהן
למה את חושבת שזה לא יחזיק? אני עוד לא מבין את זה.
אילת פישמן
מכיוון שברגע שהמועד יהיה כללי, המגזר הכפרי ישאף להתיישר לפי המגזר העירוני. אני חושבת ששיטת הבחירות כרגע במגזר הכפרי הוכיחה את עצמה. המועצות האזוריות, בהשוואה למגזר העירוני, הן רשויות יותר טובות, מתנהלות יותר טוב, מתפזרות פחות.
בצורה פשטנית
אם משהו עובד, בוא לא נקלקל אותו.
היו"ר אמנון כהן
מה זה קשור?
אילת פישמן
במישור הטכני יותר אבל גם ברמת הפיקוח והניהול. שוב, זה כאילו טכני אבל בעיניי זה מהותי. אנחנו מדברים על מצב שבו בבחירות לרשויות מקומיות על כל סוגיהן, אין לנו יום שבתון במשק מכיוון שכאן בבית החליטו שהבחירות האלה לא חשובות ולא מצדיקות שבתון. זה כבר עשרות בשנים וזה לא דבר חדש. הדבר הזה מקשה עלינו מאוד במציאת מקומות קלפי ובגיוס מזכירים, גם ברשויות המקומיות וגם במועצות האזוריות.

כאשר תהיינה בחירות לשלטון המקומי ברמה ארצית זה יהיה כמובן כשר ביותר. אלה קשיים שבבחירות לכנסת לא קיימים מכיוון שהשבתון כמובן קיים.
היו"ר אמנון כהן
את אומרת שבגלל שאין שבתון בבחירות לשלטון המקומי זה מקשה למצוא מקומות לקלפי.
אילת פישמן
קשה למצוא מקומות קלפי - - -
היו"ר אמנון כהן
איך זה במועצות? גם שם אין שבתון.
אילת פישמן
במועצות האזוריות אין שבתון.
היו"ר אמנון כהן
אז זה אותו דבר.
אילת פישמן
אני מנסה להסביר. כאשר אני צריכה למצוא 5,000 קלפיות ביום אחד בהיעדר שבתון, או 10,000 קלפיות ביום אחד, בהיעדר שבתון, אתה מבין בוודאי את הקושי.
היו"ר אמנון כהן
זה במקומות שונים.
אילת פישמן
אסביר עוד פעם.
היו"ר אמנון כהן
את לא צריכה לחזור. אני אומר שאם הבחירות יתקיימו ביום אחד בתחילת השנה או בסוף השנה אלה אותם מקומות שהיו לפני 10 שנה ו-20 שנה, למעט אולי מקומות קטנים שהשתנו. בגדול, הרי כולנו יודעים את אזור ההצבעה. לפעמים יש ניוד כזה או אחר, בגלל שבית הספר נסגר או בגלל שהאוכלוסייה הזדקנה ובית הספר הפך להיות משהו אחר.
אילת פישמן
סליחה שאני אומרת אבל זה לא מדויק.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שאנחנו חיים באותה מדינה.
אילת פישמן
לגמרי, רק מי שצריך למצוא את מקומות הקלפי זאת אני.
היו"ר אמנון כהן
20 שנה אני בוחר באותה עיר ו-20 שנה אני בוחר באותו מקום. מה השתנה?
אילת פישמן
אדוני, זה מאוד פשוט. אם מעניין אותך לשמוע אותי, אני אדבר בשמחה. אם לא, אני אפסיק כעת מכיוון שאתה לא מאפשר לי להשלים משפט אחד רצוף.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, תמשיכי.
אילת פישמן
בוא תפרגן לי עוד שני משפטים.
היו"ר אמנון כהן
אני אפרגן לך גם 20 משפטים.
אילת פישמן
אני מנסה להסביר: כאשר כל בתי הספר פועלים וכל מוסדות הציבור פועלים, יותר קשה לי לאתר קלפיות.

הנקודה השנייה היא לגבי מזכירי קלפי. כאשר אני אומרת לאדם: קח חופשה מעבודתך על חשבונך תמורת 1,200 שקלים שאני משלמת לך, יותר קשה לי לגייס 15,000 איש כאלה ביום מאשר לגייס חצי מהכמות כפי שאני צריכה כרגע.
היו"ר אמנון כהן
זה יכול להיות.
אילת פישמן
אם נשווה לבחירות לכנסת, אז בכנסת יש שבתון ואין שום בעיה. האדם ממילא בשבתון והוא יבוא בשמחה להיות מזכיר.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת, אם היינו קובעים בחוק שיש חצי יום שבתון, זה היה מקל עליך?
אילת פישמן
אני לא יודעת.
היו"ר אמנון כהן
אני שואל.
אילת פישמן
יכול להיות שזה היה מקל עלי. אני חושבת שאיחוד מועדים, שבעיניי הוא שינוי תפישתי כולל, הוא לא דבר שאפשר לעשות אותו כך, בשתי מילים של סעיף. אפשר להגיד שאנחנו נחשוב על זה.
היו"ר אמנון כהן
אפשר לעשות פה דיון מהותי בעוד חודש.
אילת פישמן
אני מבקשת דבר מאוד פשוט: להביא את החוק שלי כמו שהוא. אם בהמשך אדוני יחשוב שיש מקום לשינוי נוסף, נדון בשינוי הנוסף. אני לא חושבת שצריך להלביש את הרפורמה הזאת על החוק שלי.
היו"ר אמנון כהן
ואם אני אומר לך כרגע שנשאיר את החוק על השולחן, נעשה דיון עוד חודש, נלמד את כל ההשלכות. אם נשוכנע בסוף שאי-אפשר אז נאשר ואם לא נשתכנע נביא הצעה ונשב עם משרד הפנים.

האם החוק ממש דחוף? האם אפשר לקיים עוד חודש דיון מעמיק ונשמע את הצדדים ? אני רוצה ללמוד את הנושא לעומק. אני חושב שצריך לשנות את התפישה, אני מבין את הבעייתיות שאת מציינת כאשת מקצוע. את רוצה ש הבחירות יהיו במועדן, דמוקרטיות, יהיו איכותיות, שיהיו אנשי מקצוע מיומנים, שיתקיימו במועדן וכדומה. צריך ללמוד את הסוגיה, אני מבין את הקושי.

כמדינה, אנחנו צריכים להגיד לאזרחים שפעם ב-5 שנים יהיו בחירות לשלטון המקומי ופעם ב-4 שנים תהיינה בחירות לכנסת. אנחנו גם מתאימים חקיקות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. היה חוק הנכים שעבר, והמלווה יצטרך ללוות בשלטון המקומי כמו בשלטון המרכזי. זאת אומרת, אנחנו משווים.
עמי ברקוביץ
מה זה משנה ממתי סופרים 5 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע, אני שואל.

אני חושב שעדיף שהבחירות יתקיימו ביום אחד. בצדק אתם אומרים שזה יותר סבוך ויותר מורחב. אם זה לא דחוף, אני אתם לכם זמן להיערך, תבדקו את ההשלכות הכספיות והכלכליות וכל מה שאת צריכה. במידה ויוחלט שיהיה יום בחירות אחד לשלטון המקומי, מה זה מצריך מכם? אף פעם לא גזרנו על מישהו גזירה שאי-אפשר לעמוד בה. לא נעשה משהו שלא תוכלו לעמוד בו.

אם המחוקק ירצה לעשות זאת, אז יהיה צריך א', ב', ג' ו-ד'. אז נבחן האם האוצר מוכן, האם משרד הפנים מוכן, האם המועצות האזוריות מוכנות.
אילת פישמן
אני מבקשת - - -
היו"ר אמנון כהן
תעני לי אם זה דחוף או לא. האם אפשר לעשות חושבים בעוד חודש. אם זה קריטי נחשוב אחרת.
אילת פישמן
תראה, אני לא יודעת מה זה קריטי כי הבחירות באמת לא מחר בבוקר. אני חושבת שהנושא הזה לא יכול להיפתר רק ברמת משרד הפנים מול הוועדה. יש כרגע עמדת ממשלה שתומכת בחוק הזה. ההצעה שלך לא עלתה לוועדת השרים ואני לא יודעת מה עמדת הממשלה.

אני מבקשת לא להלביש את הגיבנת הזאת על החוק שלי. זה הכי פשוט שבעולם.
היו"ר אמנון כהן
איזו גיבנת? אתם מביאים גיבנת על גיבנת.
אילת פישמן
הגיבנת של רפורמה בבחירות - - -
היו"ר אמנון כהן
אתם מביאים גיבנת, אנחנו רוצים ליישר את הגיבנת.
אילת פישמן
אני מבקשת לא להלביש את הרפורמה הזאת על החוק שלי. אם אדוני מעוניין ברפורמה, אפשר להגיש את זה אחר-כך כחוק אחר. אני מבקשת להעביר את החוק שלי כמו שהוא.
היו"ר אמנון כהן
שעיה, מה אתה אומר, זאת בעיה?
יצחק -שייע ישועה
קודם כל אני רוצה להודות ליושב ראש שהתעניין בשלומי כאשר שכבתי עם פריצת דיסק. תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל ובכללם לידידי שועה.
יצחק -שייע ישועה
אני מקווה שגם בהמשך הישיבה תתחשב בדעתי.
היו"ר אמנון כהן
בדרך-כלל דעתך נשמעת ומתקבל.
יצחק -שייע ישועה
כידוע ליושב ראש, הבחירות הקרובות יתקיימו במועצות האזוריות ב-4.12.2012 והחלק השני בדצמבר 2013. זאת אומרת, אם אני מבין נכון בכל מקרה לא מדובר על הבחירות האלה ולכן לא צריך למהר.

אני רוצה לומר שביוזמה של משרד הפנים ושלנו אנחנו איחדנו את הבחירות של המועצות האזוריות. אני מניח שכבוד היושב ראש יודע זאת.
גלעד קרן
זה החוק הזה.
היו"ר אמנון כהן
הסיכום שלכם בא לידי ביטוי בחוק הזה שמביא משרד הפנים.
יצחק -שייע ישועה
ההצעה שיום הבחירות שלנו יהיה יחד עם הבחירות לערים היא הצעה לא טובה.

ברשות היושב ראש, אני אסביר בכמה מילים מה זה מועצות אזוריות. אני עברתי 4 מערכות בחירות. כידוע הייתי ראש מועצה אזורית 4 קדנציות. יש שוני אדיר בין מועצה אזורית לבין עיר. אני הייתי במועצה אזורית לב השרון.

מה בוחרים למועצה האזורית? בוחרים את ראש המועצה אותו דבר. אצלנו אין מפלגות, אל תכניסו אלינו את המפלגות, תנו לחיות בשקט . 53 מועצות מתנהלות בצורה עניינית לא כמפלגות. כל מושב בוחר לו את הנציג למליאה. אני יכול להעיד שאני נבחרת 4 פעמים - - -
היו"ר אמנון כהן
זה יישאר כך, לא משנים.
יצחק -שייע ישועה
לא, תכף אסביר למה לא.

דבר ראשון, בוחרים את ראש הרשות כמו בתל-מונד, פרדסיה, אבן יהודה וכפר יונה שהיו שכנים שלי.

דבר שני, במליאה אין מפלגות, תשמרו על זה.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה יישאר.
יצחק -שייע ישועה
לא, זה לא יישאר. אני אגיד לך למה זה לא יישאר. אם זה באותו יום, ברגע שמפלגות יעבדו על הישובים הסמוכים, הם ייכנסו גם למועצות האזוריות כי זה באותו יום. היום הם בכלל לא נכנסים אלינו.

אני הייתי חבר מפלגה שהיתה במיעוט מבחינת התושבים. זה מראה שהבחירות היו ענייניות. למה אתם צריכים לקלקל את זה?
היו"ר אמנון כהן
אין בכוונתנו לקלקל.
יצחק -שייע ישועה
אבל זה כן יקלקל כי ברגע שזה יהיה באותו יום, המפלגות ייכנסו למועצות האזוריות.
היו"ר אמנון כהן
תסביר לי איך.
יצחק -שייע ישועה
היום הם לא נכנסים היות והמועצות האזוריות אמרו להם שיעזבו אותן. ברגע שהבחירות בתל מונד, פרדסיה, אבן יהודה, כפר יונה ולב השרון באותו יום, אותו רכז של אותו מפלגה, הוא יעשה גם בחירות בלב השרון ויכניסו דבר שלא היה 80 שנה במועצות האזוריות.
היו"ר אמנון כהן
זה צריך להיות בחוק, הם צריכים לסגור את זה.
אילת פישמן
במשך ה-6 שנים החוק השתנה.
יצחק -שייע ישועה
כבוד היושב ראש, אני אומר לך מניסיון: עד היום המפלגות, ובצדק, לא נכנסו והשאירו את המועצות האלה מחוץ לתחום.

עכשיו נראה מה בוחרים במועצות האזוריות: ראש רשות – אותו דבר. נציג למליאה לא הולך על מפלגות, כל ישוב בוחר את האדם המתאים שלו. אין מפלגות אצלנו.
היו"ר אמנון כהן
זה יישאר, הלאה.
יצחק -שייע ישועה
דבר שלישי, שלא קיים בכלל ערים וזה ועד מקומי. אין דבר כזה בכלל כזה בערים.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה גם נשאר, לא לוקחים לך את זה.
יצחק -שייע ישועה
זה שונה.

דבר רביעי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היתה עכשיו "ועדת דני רייף", שאיילת ואני היינו חברים בה לגבי כל נושא ההרכבות. גם לגבי ועדות ביקורת במועצות המקומיות יבחרו גם כן ביום הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה יישאר, לא נוגעים בזה.
יצחק -שייע ישועה
אני רוצה להבין איזה יתרון יהיה לך. כאזרח מדינה וכאדם פעיל אני אומר לך שיש היום 53 מועצות, 780,000 תושבים. הבחירות מתנהלות באופן ענייני בלי מפלגות.
היו"ר אמנון כהן
ימשיכו כך.
יצחק -שייע ישועה
לא, זה לא ימשיך כך, כי המפלגות לא יתנו לשבת בשקט. גם בפעמים קודמות המפלגות ניסו להיכנס. גם חברים שלנו, ראשי מועצות מהליכוד או מש"ס אמרו: עזבו אותנו, תנו לנו להמשיך לנהל את המועצות.
היו"ר אמנון כהן
מי רצה רפורמה בתכנון ובבנייה? אף אחד לא רוצה, תשאיר אותנו ככה. אנחנו יודעים את התהליך, יודעים את הדברים אבל המדינה עושה שינויים.
יצחק -שייע ישועה
כבוד היושב ראש, רוב התכנון זה באמת דברים ענייניים, אלה שני דברים נפרדים בכלל. כאן אין שום הצדקה לזה. אולי חיסכון, אבל גם זה לא בטוח.
אילת פישמן
זה בדיוק להיפך.
יצחק -שייע ישועה
אנחנו כן הלכנו לקראת, שהבחירות למועצות יהיו באותו יום, 53 מועצות באותו יום. עכשיו זה יהיה במועד אחד ולא בשני מועדים כפי שזה עד היום.
אילת פישמן
אנחנו נפתור את זה רק אם זה יעבור, זה עוד לא פתור.
יצחק -שייע ישועה
אני אומר שזאת היתה הצעה שלנו.

אני אתן עוד דוגמה ובזה אסיים. אני בטוח שאנחנו לא טובים יותר מאחרים. אני לא אומר את זה באירוניה. אנחנו שווים לכל התושבים במדינת ישראל ולכל הערים. אבל, בעובדה, כנראה שהמבנה שלנו גורם לזה - אין לנו ועד ממונה, אין לנו אדם שממנים. 53 מועצות לא פושטות את הרגל, מתנהלות לדוגמה. תשאירו אותנו, עזבו אותנו.
היו"ר אמנון כהן
אבל לא נוגעים בזה. חס וחלילה אם מישהו ייגע בזה.
יצחק -שייע ישועה
כבוד היושב ראש, יש קשר בין הבחירות, בין המבנה ובין העניין הזה. המועצות היום מתנהלות לדוגמה, תנו לנו להמשיך להתנהל כך ואל תיגעו בנו. תאמין לי, עזבו אותנו.
גלעד קרן
אף אחד לא מבקש לשנות את מבנה הבחירות.
אילת פישמן
גלעד, אבל זאת רק שאלה של זמן עד שבבית הזה ידאגו לשנות – סליחה, בוא לא ניתמם.
גלעד קרן
אבל את זה יכולים לשנות גם בלי קשר ליום הבחירות. אף אחד לא מבקש לשנות - - -
יצחק -שייע ישועה
אני חושב שב-53 מועצות אף מפלגה לא נכנסה. חברים, אתם יודעים שזה דבר ללא תקדים. אם זה יהיה באותו יום כל המפלגות ייכנסו.
עמי ברקוביץ
הדינאמיקה תהיה כזאת שזה יקרה.
גלעד קרן
ההצעה של היושב ראש לא מבקשת לשנות את מבנה הבחירות. מבנה הבחירות יישאר בדיוק כפי שהוא היום, לפחות זאת ההצעה. בסך-הכול מבקשים להזיז את זה מיום איקס ליום וואי.
אילת פישמן
· - -
גלעד קרן
אני מבין את הבעיות של משרד הפנים. את העניין של המועצות האזוריות? אף אחד לא מדבר על זה.
אילת פישמן
ברמה העקרונית אני מבינה שאנחנו לא מצליחים לשכנע, אפשר לדבר על זה עוד שעה.

ברמה המעשית, אני יכולה לומר מבחינתי: גם לעשות את כל 54 המועצות ביום אחד, ה-1,000 ישובים האלה, גם זאת מטלה מאוד מורכבת עבורי שעוד לא בצעתי אותה אף פעם. אני אמורה לבצע אותה לראשונה בעוד 6 שנים. בואו ננסה לראות איך זה עובד. יכול להיות שזה יעבוד מקסים ונראה שזה היה בקלי קלות ואז נתרחב.

בואו ננסה לראות פעם אחת איך זה עובד. עבד מקסים? נפלא, נעבור לשלב הבא.
יצחק -שייע ישועה
יש לי עוד הצעה. במידה ולא שכנענו אתכם, אין מה למהר. נמשיך בדבר הנוכחי - - -
היו"ר אמנון כהן
אם אני לא מאשר אז אין נוכחי. אם החוק לא עובר, הסיכום האחרון שהיה איתכם עם משרד הפנים לא עובר.
עמי ברקוביץ
נשאר המצב המשפטי.
יצחק -שייע ישועה
את דצמבר 2012 ו-2013, את זה אי אפשר לשנות.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מבקש?
יצחק -שייע ישועה
אני מבקש שתעזבו אותנו. אם אתם נכנסתם, סליחה על הביטוי, לאמביציה בעניין, לנו שאלת המבנה היא ממש שאלת חיים.

אנא מכבוד היושב ראש, צריך ללמוד את העניין הזה. תקים ועדה, שתף אותנו, נשב על העניין הזה ונראה מה זה אומר. יש זמן, הבחינות הבאות הן בדצמבר 2013 ועד אז לא יהיה שינוי.
היו"ר אמנון כהן
תקריאי את החוק.
אילת פישמן
"הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 7), התשע"א-2011

החלפת סעיף 3

1. בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 3 יבוא"
היו"ר אמנון כהן
תשנו את זה לתשע"ב.
אילת פישמן
"מועד הבחירות לכל המועצות האזוריות

3. הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש טבת; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש".

תיקון סעיף 4

2. בסעיף 4 לחוק העיקרי -

1. בסעיף קטן (א), במקום "לאותה מועצה אזורית" יבוא "למועצות האזוריות".

2. בסעיף קטן (ב), המילים "הכלולות בחלק שבתוספת שבה כלולה אותה מועצה אזורית" – יימחקו ובמקום "הכלולות באותו חלק" יבוא "לפי הסעיף האמור".

3. בסעיף 4א(ג) לחוק העיקרי, המילים "וביום א' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 7:00 עד 18:00" – יימחקו.
4. סעיף 5א לחוק העיקרי – בטל.
5. התוספת לחוק העיקרי – בטלה."
היו"ר אמנון כהן
מה זה 5א?
אילת פישמן
הסעיף מדבר על שינוי התוספת, שינוי החלוקה בין שתי הקבוצות.

"6.

1. תחילתם של סעיפים 3 ו-4 לחוק ה עיקרי כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק העיקרי ותחילתם של ביטול סעיף 5א לחוק העיקרי וביטול התוספת לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 4 ו-5 לחוק זה, ביום ב' בשבט התשע"ד (3 בינואר 2014) (בסעיף זה – יום התחילה)."

הכוונה מייד לאחר הבחירות לקבוצה השנייה.

"ב.
על אף הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, הבחירות הראשונות שלאחר יום התחילה, לכל המועצות האזוריות, יתקיימו ביום ט"ו בסיון התשע"ח (29 במאי 2018), והבחירות שלאחריהן יתקיימו ביום כ"ד בטבת התשפ"ג (17 בינואר 2023)."

אני רק אציין שכמובן, כמו כל דבר חקיקה, בהנחה שהחוק הזה עובר, אנחנו נצטרך לעשות את ההתאמות המתבקשות בתקנון המועצות אזוריות יו"ש.
היו"ר אמנון כהן
היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.
גלעד
יש נושא שלא התייחסנו אליו בכלל. אולי כדאי שאיילת תתייחס לסעיף 3 בהצעה.
אילת פישמן
למעשה ההצעה כוללת שני אלמנטים שעל אחד מהם דיברנו הרבה ועל אחד מהם דיברנו מעט מאוד וזה הנושא של הצבעת חיילים. כמו שאנחנו יודעים, הצבעת חיילים במועצות אזוריות שונה מהצבעת חיילים בכנסת וברשויות המקומיות. כלומר, לא נפתחות קלפיות בבסיסי צה"ל, בעיקר המספר הקטן של החיילים. בעצם נפתחות קלפיות חיילים בכל מועצה אזורית. יש קלפי אחת מרכזת שנקראת "קלפי חיילים" והיא פועלת בסוף השבוע שלפני הבחירות. היא פועלת בחמישי, שישי, מוצאי שבת וראשון. הקלפיות האלה פעלו כבר מספר פעמים ואנחנו צברנו נתונים בדבר אחוזי הצבעה בכל אחד מהימים. הגענו למסקנה שביום א' מצביעים חיילים בודדים. הדבר כמובן מצריך מאיתנו היערכות לוגיסטית והוצאות.

לכן ביקשנו, וזה הוסכם על-ידי מערכת הביטחון, לוותר על יום אחד מתוך הארבעה ולהשאיר את הצבעת החיילים בחמישי, שישי ומוצאי שבת. כמובן שאם חייל לא מגיע בסוף השבוע ומגיע ביום הבחירות עצמו, הוא יכול להצביע כמו כל אזרח.
היו"ר אמנון כהן
ואם הוא לא יוצא?
אילת פישמן
זה חשש שתמיד קיים. לפעמים יש אילוצים מבצעיים שחייל לא יכול לצאת. גם בבחירות לרשויות מקומיות יכול להיות שחייל לא יגיע לקלפי שבבסיס כי הוא בדיוק במבצע או באירוע. זה באמת בשוליים.
היו"ר אמנון כהן
הוא תמיד יכול לנסוע בשעות האלה.
אילת פישמן
לא תמיד. אין עוד אופציה לחייל?
אילת פישמן
כרגע יש לו 4 ימים שמתוכם הוא יכול לבחור: חמישי, שישי, שבת ושלישי שזה יום הבחירות עצמו.
היו"ר אמנון כהן
יש לכם מה לומר על זה?
דור פישר
ההצעה תואמה איתנו ואנחנו מסכימים.
היו"ר אמנון כהן
מהם הנתונים? כמה אנשים הצביעו במוצאי שבת וכמה היו ביום ראשון.
דור פישר
ביום ראשון זה היה 10% מהמצביעים.
אילת פישמן
השוני היה מאוד בולט.
דור פישר
הנושא של יום ראשון הוא גם משמעותי לצבא מבחינת התכנון. זה הרבה יותר נוח שזה יהיה ביום הראשון של השבוע מאשר היום האחרון כי הרבה יותר קל לשחרר ביום חמישי, שישי או שבת מאשר ביום ראשון.
אילת פישמן
לפי הנתונים שלנו פחות מ-10% מהחיילים שהצביעו בסך הכול בקלפיות החיילים, הצביעו ביום ראשון. כלומר, רוב החיילים הגיעו בסוף השבוע.
אורי מקלב
כמה הצביעו במוצאי שבת?
אילת פישמן
אני לא זוכרת.
היו"ר אמנון כהן
מכל המצביעים 10% ביום ראשון והשאר מתפרס על סוף השבוע.
דור פישר
כמעט באופן שווה. 21% ביום חמישי, 29% ביום שישי ו-41% במוצאי שבת.
אורי מקלב
יכול להיות שלאור השינוי בהסעות יכול להיות שישתנו הנתונים.
אילת פישמן
עכשיו החיילים צריכים לנסוע יותר באוטובוסים.
אורי מקלב
אנחנו מורידים להם יום אז אולי אפשר להוסיף את זה ביום רביעי.
היו"ר אמנון כהן
אחרי הבחירות?
אורי מקלב
לא, ביום רביעי שלפני הבחירות. להוריד יום זה מאוד קל.
אילת פישמן
זה בכלל לא קל וזה לא נעשה בקלות דעת. אני אומרת שוב, הכוונה היא לא לפגוע בחיילים אלא לא ליצור מצב שיושבת קלפי ריקה ואנשים יושבים וחושבים על החיים כל היום.
גלעד קרן
כאשר אומרים 10%, בכמה אנשים מדובר?
אילת פישמן
זה תלוי במועצה. יש מועצה שזה בודדים ויש מועצה - - -
גלעד קרן
כמה זה בסך-הכול במועצות האזוריות? כמה חיילים יש במועצות האזוריות.
אורי מקלב
מה מספר החיילים המצביעים?
אילת פישמן
אין לי את הנתונים. מדובר על אנשים בודדים. הכוונה שלנו היא לא לפגוע בחיילים או בזכות שלהם אלא לעשות איזון בין הזכות שלהם לבין ההתנהלות שלנו. מבחינתנו זה לא אסון. אם הוועדה חושבת שצריך להשאיר את ארבעת הימים, נשאיר אותם.
היו"ר אמנון כהן
אולי חלק מיום ראשון, לפני שהולכים לצבע.
אילת פישמן
אני מודה שמבחינתנו זה פחות דרמטי.
היו"ר אמנון כהן
אולי מוצאי שבת ארוך? עד איזה שעה זה במוצאי שבת?
דור פישר
היום זה עד 23:00.
אורי מקלב
בקיץ השבת יוצאת אחרי שמונה וחצי.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה סבורה שהרעיון הוא שמדינת ישראל צריכה להתקדם ולהבשיל את הרעיון שהבחירות לשלטון המקומי יהיו במועד אחר. צריך להכין את עצמנו ולשאוף להגיע לתאריך הזה.

לא שוכנעתי שאי-אפשר לעשות את זה. אולי מבחינה טכנית והיערכות אנחנו עדיין לא הבשלנו. אני אבקש לעשות עבודת מטה במשרד הפנים בשיתוף פעולה עם הנוגעים בדבר: השלטון המקומי, עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות.

ניתן לכם חצי שנה לבחון את כל הסוגיה הזאת כולל עלויות כלכליות, הכשרת אנשים. בדיקה האם צריך שבתון או לא. אולי נעשה יום שבתון לבחירות בשלטון המקומי. זה יישקל בחיוב. כמו שנעשה בבחירות לכנסת ובגלל מרחב הזמן, יהיה לכם יותר זמן לגייס את האנשים ואת הפעילות. אתם תחליטו אם צריך חצי שבתון, יכול להיות שגם זה מספיק. אפשר לבחון את כל הסוגיה הזאת חצי שנה. אתם תבדקו ותבחנו.

מנהלת הוועדה תרשום את התאריך שבו נקיים דיון. אני מבקש שלדיון יגיע מנכ"ל משרד הפנים עם מצגת ואיך הוא רואה את הדברים. נבקש מהממ"מ לבדוק איך זה נעשה בעולם. אולי אפשר לקחת משהו מהגויים שעושים עבודה טובה. לא תמיד זה טוב לנו אבל מה שטוב, אפשר לקחת. צריך לשאוף להגיע לתאריך הזה שיש בחירות פעם אחת לפרלמנט ופעם אחת לשלטון המקומי. זאת צריכה להיות השאיפה.

לעת הזאת, כשעל שולחן הוועדה מונחת על שולחן הוועדה הצעת חוק ממשלתית שמבקשת לאשר אותה ללא שינוי. אנחנו מכבדים את בקשת משרד הפנים.

חבר הכנסת מקלב, לגבי יום ראשון הם הגיעו להסכמות. אני חושב שגם ה-10% האלה ימצאו זמן במוצאי שבת או בחמישי למצוא את הזמן ולממש את זכותם כאזרחים שווים ולבחור ולהשפיע על כל תהליך הבחירות.
אורי מקלב
אם זה היה בקיץ - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, זה יהיה בשעון חורף.
יצחק -שייע ישועה
אם אפשר, יש לי הערה.

אני הייתי מבקש שפסק הזמן שאתה נותן יהיה כדי לבחון את העניין. לא לבחון בשביל לאחד, אלא לבחון את העניין. אתם יוצאים מראש מתוך הנחה שלאחד זה בסדר. אם החלטתם לבוא בדף חלק, תשמעו אותנו.
היו"ר אמנון כהן
דף חלק, בוודאי.
יצחק -שייע ישועה
אז זה לבחון את העניין.
היו"ר אמנון כהן
בוחנים, מה אמרנו?
יצחק -שייע ישועה
יש שני דברים. אם אומרים לבחון את העניין במגמה לאחד או לבחון את העניין.
היו"ר אמנון כהן
לבחון את העניין בתקווה לאחד. אנחנו לא אומרים שום דבר מתחת לשולחן.
אילת פישמן
התקווה היא בת שנות אלפיים, אדוני היושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
זה לא משנה, אבל השאיפה היא לעשות עבודת מטה ולראות. לראות מתי זה יבשיל כדי שתגיד: עכשיו אני בטוח שגם למועצה, גם נציג במליאה, גם ועד מקומי, גם ועדת ביקורת – הכול יהיה באותו מקום. אני כבר יודע לעשות את זה, אני ילד גדול ולא פוגעים בי.

אני שם לך מגנים בהצעה כדי שאף אחד לא יתערב לך. אם לא נעשה את זה, זה לא יהיה. אנחנו רוצים לתת לך אבל זאת העבודה. השאיפה היא להגיע לאותו יעד שאנחנו מכוונים אליו.
יצחק -שייע ישועה
ההצעה שלנו היא שזה ייבחן.
היו"ר אמנון כהן
אדוני, אני קובע שאנחנו בוחנים את הסוגיה תוך חצי שנה. המטרה היא לאחד את הבחירות בשלטון המקומי.

מי בעד הצעת החוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון מס' 7), כפי שהוקראה והושמעה. מי בעד?

אושר פה אחד.

משרד הפנים, יישר כוח. תמשיכו לעשות בעשייה הציבורית ולמען הציבור ותבחנו את הסוגיה. אנחנו עומדים לרשותכם להגיע למטרה הסופית בשיתוף כל הגורמים.

תתחיל לעשות אצל עבודת מטה ואל תתנגד ישר.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים