ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
16/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 971 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
זבולון אורלב

יצחק וקנין

דב חנין

שי חרמש

גאלב מג'אדלה

שלמה מולה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני מבקש למסור הודעה בקשר להעברה תקציבית שהועברה בשנת 2011, בקשה מס' 9000 – 543 ו-8 – היה עבור כיבוי אש. מס' 8 לא הופיע ברשימה. אנחנו מוסיפים את ההעברה – ההעברה היתה עבור כיבוי אש, והושמט המס' 8 מבקשת ההעברה. אני מבקש להודיע שאנחנו מוסיפים את בקשה מס' 8 – הכוונה היתה לכיבוי אש, להוסיף עבור הכיבוי המוטס, נדמה לי. זו היתה תקנה שכולם הצביעו בעדה, וזו רק טעות טכנית.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים