ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2012

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
34
ועדת הכלכלה
25/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 729>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, א' בשבט התשע"ב (25 בינואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012
1. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ בסעיף 14 בעניין הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית.
2. הצעה לתוספת להצעת החוק מאת חה"כ רוברט אילטוב בעניין חברת החדשות.
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

רוברט אילטוב – מ"מ היו"ר
נינו אבסדזה

דוד אזולאי

אופיר אקוניס

יצחק וקנין

יואל חסון

עמיר פרץ
נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

ציפי חוטובלי

איתן כבל

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

אורי מקלב

ציון פיניאן

פאינה (פניה) קירשנבאום
מוזמנים
>
שר החינוך גדעון סער, משרד החינוך
עופר מרגלית - רפרנט תקשורת ותיירות באגף התקציבים, משרד האוצר

אייל בן ישעיה - לשכה משפטית, משרד האוצר

אביגדור דנן - יועץ משפטי של הטלוויזיה החינוכית, משרד החינוך

אלדד קובלנץ - מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, משרד החינוך

ערן דוידי - יועץ שר החינוך, משרד החינוך

הילה פאר - משרד החינוך

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דיאנה מגנאג'י - ראש מטה השר, משרד התקשורת

שריל קמפינסקי - עוד מחלקה משפטית, משרד התקשורת

טל רוזנפלד - לשכה משפטית, משרד התקשורת

קובי שמש - יועץ שר התקשורת

יאירה פרנקל - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

רפי יהושע - סמנכ"ל מידע וטכנולוגיה, רשות השידור

עידן אור - מנכ"ל איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

עפרה אייבר - איגוד המפיקים, ארגוני יוצרים ומבצעים

אסף אמיר - איגוד מפיקי קלנוע וטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

שחר בוצר - מנכ"ל שחם ארגון שחקני ישראל, ארגוני יוצרים ומבצעים

ניצן חן - יו"ר המועצה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

מנשה סמירה - מנהל כללי, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

נועה אלפנט - ראש תחום תכנון ופיתוח, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אייל כפרי ברכה - מנהלת פרויקט עידן, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אילת מצגר - סמנכ"ל טלוויזיה, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ - סמנכ"ל רדיו, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

מיטל שגב - דוברת, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

נועה גבע - עורכת דין, חברת יס

אברהם נתן - יו"ר, חברת קשת

טלי גורן - סמנכ"ל רגולציה, חברת קשת

זהר קדמון סלע - יועצת משפטית, חברת קשת

אלדד כורש - עו"ד, חברת רשת

אילאיל לבנת - היועצת המשפטית, חברת רשת

שאול מגנזי - משנה למנכ"ל, חברת רשת

אבי צבי - מנכ"ל, חברת רשת

יוסי ורשבסקי - מנכ"ל, ישראל 10

דבורה קמחי - יועצת משפטית, ישראל 10

מומו נקווה - גלגלים ברשת

רפאל רידניק - פעיל המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
אמיר רוזנברג - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012>
בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ בסעיף 14 בעניין הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית.
הצעה לתוספת להצעת החוק מאת חה"כ רוברט אילטוב בעניין חברת החדשות.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, אני רק אעיר בינתיים לנוכחים שמחויבת חוות דעת בעניין ההצבעות של סיעת קדימה, כי בישיבה הקודמת שדנה בנושא החוק הזה התגלו חילוקי דעות מי מוסמך לדון מטעם הסיעה ובעקבות ההצבעות - - -
לאה ורון
היועצת המשפטית, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ - - - ואני מציעה - - -
אתי בנדלר
כן, אני רק מודיעה שאני מתכוונת להתייחס לכך בהמשך. בעקבות ההצבעות שהיו, פנתה חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ ליועץ המשפטי לכנסת, ולאחר שאנחנו בדקנו את עצמנו בעניין הזה הגענו למסקנות לגבי המוסמכים להצבעה מטעם הסיעה. כמובן, לאחר שחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ תגיע, בסדר שיקבע היושב ראש, לא חובה לעשות את זה דווקא בתחילת הדיונים, אני אבקש להתייחס לנושא הזה.
היו"ר רוברט אילטוב
בתחילת הדיונים אנחנו נשמע את שר החינוך, כי אני מבין שיש לו עוד כמה סידורים מעבר לוועדת הכלכלה בתחום הממשלה, למרות שאני יודע שהוא באופן אישי מאוד אוהב להיות בוועדות הכנסת ובכנסת בכלל.
שר החינוך גדעון סער
כן, זה נכון, כי הוא קצת מתגעגע. אני מוכן גם להמשיך בשנים הבאות עם תדירות הביקורים הנוכחית שלי בוועדות.

אדוני היושב ראש, קודם כל תודה על רשות הדיבור. אני מתייחס לסוגיה שהיא בעצם נדונה על ידי הוועדה בישיבה הקודמת שנגעה לעניין החינוכית ב-DTT שבה השתתפתי.
היו"ר רוברט אילטוב
למען הפרוטוקול אני מודיע שהישיבה נפתחה.
שר החינוך גדעון סער
וכפי שאני הבינותי יש בעצם הסכמה שעליה שוחחתי גם עם יושב ראש ועדת הכלכלה, גם עם יושב ראש הקואליציה, גם לפני כן עם שר התקשורת, שעניינה כניסת החינוכית ל-DTT באופן שאינו מקנה, כפי שהיה קיים בנוסח החוק המקורי, באחוז מסוים משידוריה על פי הגדרה. כזכור ועדת השרים לחקיקה קבעה עמדה של 51% לפחות או שיעור גבוה יותר שקבע שר החינוך שבנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים ולנוער. אני מבהיר שאנחנו מבחינתנו הסכמנו ומסכימים גם היום לנוסח הזה של ועדת השרים לחקיקה. מאחר שהיו עמדות אחרות שהציעו עמדות אחרות אנחנו הסכמנו לבטל את ההתייחסות או לפצל את אותו חלק שהוא בא אחרי הרישה של סעיף 6(א)(6) וכמובן גם את סעיף 14 שיש בהצעת החוק שיש לו זיקה ישירה, כי הוא ההסמכה להתקנת תקנות לעניין האחוזים מהסעיף שקובע באופן יותר קצר, על פי ההסכמה, 'הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד, בטכנולוגיות חדות רגילה תחת הקביעה של צירוף למערכת הפרטית'. הדבר הזה יוצר מציאות שבה הטלוויזיה החינוכית יכולה להצטרף ל-DTT, אין התניה בהצעת החוק המתוקנת להצטרפותה ל-DTT וסוגיית תמהיל התכנים שלה תידון באופן מפוצל בעתיד על שני הסעיפים שמתייחסים לכך.
אתי בנדלר
ההתייחסות לנושא הטלוויזיה החינוכית, או בשם החוקי שלה, הטלוויזיה הלימודית, מצויה במספר סעיפים בהצעת החוק, כפי שהזכיר השר, בסעיף 6(א)(6), ובסעיף 14, אבל יש התייחסות לנושא הזה גם בסעיף 6(ב)(4), בסעיף 19 להצעת החוק, שמציעה לתקן את החוק הרשות השנייה, יש התייחסות שם בפסקאות נוספות. כל הסעיפים אושרו, למעט סעיף 6(א) שעדיין לא אושר, לא הוצבע עליו בכלל בוועדה, ובסעיף 14 שאושר, לגביו יש את הבקשה לדיון מחדש על חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
קריאה
מה היא מבקשת, גברתי?
לאה ורון
חברת הכנסת בדרך לפה ואני מניחה שהיא תציג את עמדתה.
אתי בנדלר
היא ודאי תציג את עמדתה. על כל פנים עמדתה מתייחסת, או בקשתה מתייחסת לשיעור מכלל שידורי הטלוויזיה החינוכית של השידורים שיהיו מיועדים לילדים ונוער. בעצם אם אני מדברת על סעיף 6(א)(6) שעדיין לא אושר בוועדה, דילגנו עליו כדי לסיים את הדיונים בנושא הטלוויזיה הלימודית, מכיל שני מרכיבים, כפי שהזכיר השר. קודם כל החלק הראשון שלו - - -
שר החינוך גדעון סער
אני רוצה לשאול שאלת הבהרה של היועצת המשפטית, מכיוון שברור לגמרי מבחינה עניינית שלא ניתן לבצע או לא ניתן מבחינה הגיונית לפחות לבצע את התיקון המבוקש, השמטת אותם שני סעיפים, כי סעיף 6(ב)(4) נותר על כנו והוא מתייחס להודעת שר החינוך על פי הסעיפים המושמטים. לכן יש שתי אפשרויות, או לנקות את החוק בהתאם להסכמה שהגיעו אליה, הגיעו אליה גורמים פוליטיים, לא הגיעו אליה הגורמים המשפטיים, אבל זאת דרך אחת. ואם אי אפשר ליישם את ההסכמה, אנחנו נחזור לנוסח המקורי של ועדת השרים לחקיקה. אני לא רואה אפשרות שלישית.
אתי בנדלר
תחילת דבריי התכוונה להגיע למטרה שאליה אתה מדבר. אני פשוט רוצה לפרוש יריעה קצת יותר רחבה.

סעיף 6(א)(6) שעניינו באותם ערוצים שאמורים לעלות במערך ההפצה הדיגיטלי שבו עסקינן, קובע כדלקמן, ואני אקרא אותו: 'הטלוויזיה הלימודית', זאת אומרת היא אחד מהערוצים שיועלו למערך הזה, 'אם ביקשה זאת, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיות חדות רגילה', וכאן יש המשך שיש לו שני מרכיבים ואני קוראת: (1) ובלבד ששר החינוך מסר לשר במועד הגשת הבקשה כאמור ובכל שנה לאחר מכן הודעה שלפיה נוכח', זאת אומרת קודם כל יש כאן עניין שהעלייה מותנית בהודעת השר בהתחלה ומדי שנה לאחר מכן. מה תוכן ההודעה? 'לפיה נוכח כי 51% לפחות משידורי הטלוויזיה הלימודית, או שיעור גבוה יותר שקבע שר החינוך לפי סעיף 14 הם בנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים או לנוער בהתאם לתקנות שקבע לפי הסעיף האמור'. זאת אומרת, כאמור, שני מרכיבים; אל"ף, התמהיל של השידורים בטלוויזיה החינוכית והדבר השני, התניית העלאת אותו ערוץ למערך הזה, או המשך הפצת שידוריו במערך הזה, בהודעה שנתית של השר.

אני אכן בישיבה שהנושא הזה עלה אמרתי שאני חושבת שראוי, כדי למנוע עכשיו את הדיונים בשאלה מה התמהיל הנכון, והאם יש צורך אכן בהודעה שנתית פוזיטיבית של השר כדי לאשר את המשך השידורים, כי גם לנושא הזה אני התייחסתי, אדוני השר, וחשבתי שאולי באמת ראוי לפצל את כל החלק הזה של הסעיף ולהמשיך את הדיונים בזה בהמשך. הייתה החלטה אחרת של ועדת הכלכלה שאמרה שלמרות שחלק מהסעיפים אושרו, כל שינוי שהוחלט עליו במועד מאוחר יותר, יגרור את השינויים המתחייבים בסעיפים אחרים גם אם הם אושרו לפני כן. זה בתשובה לשאלתך - - -
שר החינוך גדעון סער
זה בעצם מאפשר את התוצאה הזו.
אתי בנדלר
אני אבקש שהוועדה, אם היא תחליט על תיקון, תחזור ותבהיר את הדברים האלה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, החלטה כזאת נחוצה לא רק לצורך הטלוויזיה החינוכית אלא גם לצורך שינויים נוספים שנעשו ככל שהתקדמה הוועדה עם דיוניה בסעיפים אחרים, ולכן ככל שהוועדה תחליט עכשיו על פיצול אותו סעיף, כמובן שפיצול כזה מותנה בהחלטת הכנסת, אנחנו נניח את בקשת הפיצול על שולחן הכנסת, הרי שהמשמעות היא של פיצול, לאחר שהכנסת מאשרת את זה, שאותם סעיפים כאילו התקבלו עוד פעם בקריאה הראשונה. לכן אפשר יהיה לדון בהם מחדש, כאילו שמדובר בהצעת חוק חדשה ואני מדברת על פיצול של כל המרכיב כאמור, כל המרכיב שמדבר על האחוזים, הגדרת הרגולציה הקשורה לטלוויזיה הלימודית - - -
שר החינוך גדעון סער
כולל ב-6(ב)(4) ו-19.
אתי בנדלר
כולל בכל הסעיפים שאנחנו מדברים עליהם, שזה בסעיף 6, בסעיף 14 ובסעיף 19, ככל שיש התייחסות לנושא הזה של הרגולציה וההודעה של שר. אם הוועדה מוכנה לקבל את הרעיון הזה, אז אני מבקשת להעמיד את בקשת הטיפול על סדר היום.

ככל שכך ייקבע, זה יְיַתֵּר את הבקשה לדיון מחדש של חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, כי הבקשה שלה מתייחסת לנושא האחוזים.
היו"ר רוברט אילטוב
אז אני אבקש מהיועצת המשפטית לתת את הנוסח שאנחנו מעלים אותו לפיצול.
אתי בנדלר
הוועדה מחליטה לפצל את סעיף 6(א)(6) להצעת החוק, ואת יתר הסעיפים בהצעת החוק המתייחסים לטלוויזיה לימודית - - -
שר החינוך גדעון סער
6(א)(6) אחרי הרישה.
אתי בנדלר
6(א)(6) וכל יתר הסעיפים בהצעת החוק המתייחסים לטלוויזיה הלימודית כך שבנוסח הצעת החוק שהוועדה תאשר כרגע, או שהוועדה מכינה כרגע לקריאה השנייה והשלישית, ייקבע העיקרון שהטלוויזיה הלימודית תופץ באמצעות מערך ה - - -
נחמן שי
אני לא הבנתי מה המשמעות הפיצול, אם אפשר לדעת.
שר החינוך גדעון סער
היא מסבירה את זה עכשיו.
נחמן שי
אני עדיין לא מבין.
אתי בנדלר
כך שבשלב ראשון החוק שיונח על שולחן הכנסת יקבע שהטלוויזיה הלימודית תופץ במערך ה-DTT. בהמשך, במסגרת הפיצול, הסעיפים שיפוצלו מהצעת החוק, תדון הוועדה בנושא של תנאים נוספים, ככל שייקבעו, להפצת השידורים.
נחמן שי
מתי זה יהיה בהמשך?
אתי בנדלר
כמו כל הצעת חוק שמתקבלת בקריאה ראשונה, יושב ראש הוועדה הוא מחליט מתי לשים את הנושא הזה על סדר יומה של הוועדה.
נחמן שי
כשבסופו של דבר היא תחליט - - -
היו"ר רוברט אילטוב
בדיונים להכנה שנייה ושלישית.
נחמן שי
אז זה כבר יצורף.
שר החינוך גדעון סער
הכוונה היא לסיים את החוק בלי זה.
אתי בנדלר
לא, כרגע מטרת הפיצול זה להוציא את זה כרגע מהצעת החוק שהוועדה רוצה להניח לקריאה שנייה ושלישית, כדי לאפשר את הרחבת מערך השידורים במסגרת ה-DTT, ובהמשך, בשלב כלשהו, לכשיקבע זאת יושב ראש הוועדה, הנושא הזה יידון לחוד, במסגרת הצעת חוק נפרדת.
עופר מרגלית
אנחנו סברנו גם כשהונח החוק, וגם הממשלה סברה ככה, שהמשמעות של שילוב הטלוויזיה הלימודית במערך הוא מתן מענה לילדים ונוער. אנחנו חוששים שמהפיצול הזה הערוץ עכשיו יעלה בלי שום תנאים והתנאים האלה ייגררו למועד לא ברור.
שר החינוך גדעון סער
אני רוצה להבהיר להתייחסות משרד האוצר. ראשית, זאת כוונתנו, אין לנו כוונה ללכת בדרך אחרת, להיפך, יש לנו כוונה לחזק את התכנים החינוכיים. זאת מגמת פנינו.
היו"ר רוברט אילטוב
מה שמעניין שאת האוצר עכשיו מעניין התוכן.
שר החינוך גדעון סער
בסדר, אני מתייחס - - -
עופר מרגלית
לא, זה מערך של ילדים ונוער.
שר החינוך גדעון סער
אני מתייחס ברמה העניינית לגמרי. שנית, אנחנו היינו מוכנים, וגם היום אנחנו מוכנים, לקבל על עצמנו את אותן קביעות שקבעה ועדת השרים לחקיקה לעניין תמהיל התוכן. לא מאיתנו התעוררו סימני השאלה סביב הקביעות שהממשלה קבעה בעניין הזה. לכן, על מנת לסיים את הפרשה הזאת, שהעסיקה אותנו בחודשים האחרונים, קיבלנו על עצמנו שזה לא יעכב את כניסת הטלוויזיה החינוכית ל-DTT.
עופר מרגלית
לא, אבל זה עדיין נשאר כתנאי וכפוף לאישור התנאים - - -
שר החינוך גדעון סער
זה לא נשאר כתנאי.
אתי בנדלר
ממש לא, זו משמעות הפיצול. אני רוצה לומר לכם שאני מבינה את חשש האוצר, אבל מצד שני נאמנה לי עמדתי שהחוק הזה, או הצעת החוק הזאת, אפילו לפי שם החוק, זה לא חוק שאמור להסדיר, לקבוע את הרגולציה לערוצי השידור, אלא זה חוק שמדבר על הפצת שידורים באמצעות תחנת שידור ספרתיות.
שר החינוך גדעון סער
זאת הייתה ההזדמנות של משרד האוצר.
נחמן שי
יש כמה טרמפים שתפסו על החוק הזה.
אתי בנדלר
אני חושבת שנכון יהיה לפצל את זה ולדון בזה במסגרת הצעת חוק נפרדת.
היו"ר רוברט אילטוב
גם לנושא הקודם של ערוץ 10, שהוא העלה אותו.
נחמן שי
לא, אתה העלית אותו.
אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, החוק הזה הפך להסדרה של כל התקשורת בישראל וזה דבר שלא אמור היה להיות וצריך להגיד את הדברים. עשינו פה חוקים ענקיים, ענקיים, במשך שנתיים, בשנתיים הראשונות לכהונת הוועדה בכנסת ה-18 ופתאום מכניסים פה דברים... באמת, עם כל הכבוד, צריך קצת להתייחס לחוק הזה כאל החוק הזה. לא להסדרה, עם כל הכבוד למשרד האוצר, ובאמת הכבוד הגדול, אל תתערבו למשרד החינוך בתוך התכנים שהוא... תן למשרד החינוך לקבוע את אחוז התכנים ואת עומק התכנים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
חבר הכנסת אקוניס - - -
אופיר אקוניס
אני סומך, תאמין לי, גם על משרד החינוך שיידע איזה תכנים חינוכיים להכניס. שהאוצר פשוט לא - - -
עופר מרגלית
המטרה היא לא להסדיר את התכנים של משרד החינוך, אלא לדאוג שבמערך יהיה מענה לילדים ונוער, זה מה שחשוב.
שר החינוך גדעון סער
יהיה מענה לילדים ונוער. אני אגלה לך סוד ואני מקווה שזה לא ייצא מחדר הוועדה או מהאולם הזה, לא כל הדברים בעולם מעוגנים בחוק, ואני מודיע פה לפרוטוקול שיהיה למעלה מ-51%, לא יהיה 51%, ושכוונתנו היא לחזק את התכנים החינוכיים בטלוויזיה החינוכית ואת היכולת להשתמש בטלוויזיה החינוכית להגשמת יעדי מערכת החינוך, ואם היינו מקיימים דיון, אני לא יודע אם היינו צריכים לקיים אותו פה או בוועדת החינוך, בסוגיית הטלוויזיה החינוכית, גם הייתי מפרט. אין לנו כוונה לשנות את ייעודה. אם בכלל, יש לנו כוונה לחתור למימוש הייעודים המקוריים שלה.
עופר מרגלית
מה המצב כיום? אם היום היא הייתה עולה היית יכול לדווח שהיא מעל 51%?
שר החינוך גדעון סער
כן, בהחלט. נמצא פה מנהל הטלוויזיה החינוכית החדש, הוא יוכל לפרט גם מה המצב היום.
אופיר אקוניס
לא בירכנו אותו.
שר החינוך גדעון סער
זו הזדמנות לברך אותו.
נחמן שי
גם פה העברתם אותנו טירונות, עם המינוי הזה.
שר החינוך גדעון סער
נחמן, לא בטוח שאתה סבלת יותר ממני, אז אל תתלונן אתה.
נחמן שי
אני דחפתי אותך כל הזמן.
שר החינוך גדעון סער
אחרת הייתי יכול להגיע עד הלום? לולא הדחיפה שלך?
נחמן שי
אתה רואה? זה מצליח. יש עוד כמה מטרות שהושגו.
היו"ר רוברט אילטוב
נחמן, אני קורא אותך לסדר.
נחמן שי
לא, תעזוב, עוד לא קראו לי לסדר אף פעם. אבל אני רק רוצה לומר לדבריך, השר, שתחשבו גם על - - -
שר החינוך גדעון סער
עכשיו אתה צריך לדחוף - - -
נחמן שי
לא, אוכלוסיית המבוגרים שהיא גם כן קהל שבוי במידה מרובה והטלוויזיה החינוכית בשום אופן לא צריכה להתמקד בגילאי החינוך, אלא גם לקהל רב שצופה בה בשעות אחרות ויכול ליהנות מהשידורים שלה וזה בהחלט יכול להיות - - -
שר החינוך גדעון סער
בגלל זה מדובר על 51% לפחות, ולא 100%. יש תרבות, יש מורשת, יש שידור נגיד לעולים חדשים. עולים חדשים שהם לא בגיל הילדות, אפשר לשדר את זה בטלוויזיה שהיא טלוויזיה ציבורית, אבל עדיין התמהיל הוא כזה שהבסיס - - -
היו"ר רוברט אילטוב
יש גם חינוך מבוגרים.
שר החינוך גדעון סער
מנהל הטלוויזיה החינוכית עוד מתפקידו הקודם מכיר את לוח השידורים, הוא יכול לספר לוועדה מה קורה היום.
היו"ר רוברט אילטוב
טוב, אני מודה לכם.

יש מישהו שרוצה להתייחס לזה עוד? אז אנחנו בינתיים נתקשר ליושב הראש כי הוא ביקש כמה דברים.
אופיר אקוניס
אנחנו צריכים להכריע בעניין, לא, אדוני היושב ראש?
היו"ר רוברט אילטוב
כן.
אופיר אקוניס
אנחנו רוצים לאשר. בסוף צריך להכריע, האם אנחנו צריכים לחכות, גברתי מנהלת הוועדה, למגישת הרוויזיה?
לאה ורון
אם הסעיף יפוצל לא יהיה צורך ברוויזיה.
נחמן שי
אז בואו נזוז קדימה, חבל.
לאה ורון
הוא יהיה חלק מתוך הסעיפים שהשארנו על שולחן הוועדה.
נחמן שי
כבוד היושב ראש, יש סיבה לא לקדם את זה?
היו"ר רוברט אילטוב
כתוצאה מזה שאני רק מחליף את יושב הראש, אני רוצה לדעת מה המדיניות שלו, אני לא רוצה - - -
נחמן שי
בסדר, אתה צודק.

(היו"ר כרמל שאמה-הכהן)
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, אנחנו הגענו להסכמה.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, היה דיון, לאחר שהשר הציג את עמדתו בשאלה האם ראוי לפצל ומה שהתגבש בעצם זו איזה שהיא עמדה הייתי אומרת כמעט מוסכמת שטעונה כמובן הכרעה בהצבעה לפצל את כלל הסעיפים הדנים בטלוויזיה הלימודית באופן שבהצעת החוק שתונח על שולחן הכנסת, ככל שתאושר הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, ייקבע שהטלוויזיה הלימודית תופץ באמצעות מערך ה-DTT ובאמצעות תחנות השידור הספרתיות. באשר לרגולציה הקשורה לטלוויזיה הלימודית, דהיינו איזה שיעור מכלל שידוריה יהיו מכוונים לילדים ונוער, והאם המשך הפצתה יהיה טעון הודעה שנתית מאת השר, החלק הזה של הסעיפים לאורך החוק, ככל שהם מופיעים, יפוצלו ויידונו בוועדה במסגרת הצעת חוק נפרדת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה בדיוק בסיס ההסכמה בין שר החינוך, שר התקשורת וביני, הבנה שהגענו לפני הדיון ואני מברך על כך שזה גם מה שהוועדה הגיעה בדיון.
שר החינוך גדעון סער
אלה הדעות שהיו. אני רק מבהיר לדברי גב' בנדלר שהמשמעות היא אור ירוק לכניסה בלתי מותנית.
אתי בנדלר
ברור. אבל יהיה אור ירוק ברמזור נפרד לכך שהוועדה תדון בהמשך ברגולציה המתייחסת לטלוויזיה החינוכית.
שר החינוך גדעון סער
בהחלט בהמשך, בסוגיה נפרדת - - -
עופר מרגלית
אתי, ניתן לקבוע לוח זמנים להתקדמות באפיק השני?
אתי בנדלר
כפי שאני אמרתי, משיש הצעת חוק על שולחנה של הוועדה זו פררוגטיבה של יושב ראש הוועדה להחליט על מועד הדיונים.
אופיר אקוניס
מה הבהלה במשרד האוצר בנושא הזה? תסביר לי.
עופר מרגלית
הסברתי לך גם מקודם. החשש שזה לא יהיה לילדים ונוער.
אופיר אקוניס
אני לא מבין, חשש ממה?
עופר מרגלית
אנחנו רוצים שהמערך, בשביל שהוא יהיה כדאי לכל האזרחים ושאנשים יוכלו לעבור אליו ושהוא יהיה אלטרנטיבה, שיהיה בו מענה לילדים ולנוער, במסגרת המערך הדינמי. אין מה לעשות. זה תנאי בסיס.
שר החינוך גדעון סער
אני שב ואומר, יהיה בו מענה לילדים ולנוער.
אופיר אקוניס
ולעוד אוכלוסיות.
שר החינוך גדעון סער
את אותה מגבלה, או לא מגבלה, את אותו כלל שנקבע בהחלטת ועדת השרים לחקיקה נקבל על עצמנו באופן וולונטרי גם ללא עיגון סטטוטורי. ככה אנחנו רואים את הדברים, זה לא סותר את הגישה שלנו.
אלדד קובלנץ
אני רוצה להרגיע אותך כי כבר במצב הנוכחי הטלוויזיה החינוכית משדרת הרבה יותר מ-51% לילדים ולנוער.
רוברט אילטוב
אתה לא חייב להרגיע אותו, אתה יכול לדבר לוועדה, אדוני. עם כל הכבוד להם, אנחנו לא פחות אחראים מאשר האוצר. עם כל הכבוד להם. הדאגות שלהם - - -
אלדד קובלנץ
אני מסכים איתך לגמרי, אבל לאור העובדה שאתם נראים לי יחסית רגועים והוא לחוץ, חשבתי לפנות אליו. אני פונה אל הוועדה ויירשם לפרוטוקול שאני, בתור מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, אדאג להחזיר את הטלוויזיה החינוכית לייעודיה המקוריים.
אופיר אקוניס
תפתור את הסכסוך עם הוועד האולימפי, קודם כל.
שר החינוך גדעון סער
קישקשתא כרגע נראה משבר הרבה יותר גדול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו יכולים לעבור להצבעה בעניין הפיצול?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הפיצול כפי שהוצג? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד הפיצול - רוב

אושר פה אחד
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פה אחד.
אתי בנדלר
אדוני, אני מבקשת שתתקבל החלטה ברורה של הוועדה, הן לגבי הטלוויזיה הלימודית והן לגבי סעיפים אחרים, למרות שהדברים נאמרו, אבל אני רוצה שזה יהיה ממש בהצבעה, שככל שהוועדה מתקדמת ומשנה עקרונות, מה שקורה הוא שהצעת החוק בנויה בצורה כזאת שלכל נושא יש התייחסות במספר סעיפים, במועד מאוחר מקבלים החלטה שבעצם איננה מתיישבת עם החלטה קודמת בסעיפים אחרים שקיבלה הוועדה. אני מבקשת שיהיה ברור שככל שהוועדה מקבלת החלטה במועד מאוחר יותר, ההחלטה הזאת תשליך גם על החלטות קודמות, כי אני לא יכולה כמובן להניח הצעת חוק שיש בה סעיפים שאינם מתיישבים אחד עם השני. זה באופן כללי. למשל כאן, חלק מהסעיפים של הטלוויזיה החינוכית כבר אושרו, אבל ברור שההחלטה הזאת משפיעה גם על השאר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור.

הנושא הבא.
אתי בנדלר
אני רק מבקשת לוודא שיש החלטה מפורשת של הוועדה, כפי שאני ביקשתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא לאשר את בקשת היועצת המשפטית כפי שהבהירה אותה בדקה האחרונה. מי בעד? חבר הכנסת חסון, כבל?

הצבעה
בעד בקשת היועצת המשפטית - רוב

אושר פה אחד
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
את רואה? יש לך גיבוי מהוועדה.
אתי בנדלר
תודה. בעיקר לוועדה יש גיבוי להחלטותיה.

אם כך בקשתה של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, כפי שציינתי קודם, לדיון מחדש בנושא הטלוויזיה החינוכית, מתייתרת כרגע כי החלק הזה פוצל.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתם לא צריכים אותי בכלל, אתם עושים הכול לבד.
אתי בנדלר
האם ברור לסיעת קדימה מי רשאי להצביע? אמרתי שאני מתכוונת לפרוש כאן את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת ושלי בנושא זכויות ההצבעה של סיעת קדימה בעקבות מה שהיה בישיבה הקודמת.
שר החינוך גדעון סער
אני הייתי מציע להמתין עם הסוגיה הזאת חודשיים, כי יכול להיות שהדברים ישתנו באופן שכל הכרעה שתתקבל עכשיו לא תהיה רלוונטית.
נחמן שי
נעביר חוק שכל מה ש - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני חושב שזו כבר התעללות בקדימה. בואו נפסיק לדבר על מה שקורה בקדימה.
יואל חסון
אני מציע לשר החינוך לשמור את הכישורים החינוכיים שלו לעניינים של הליכוד ולא להתערב בענייני קדימה.
נחמן שי
זה אומר בוגר הליכוד, צריך לשמוע אותו.
שר החינוך גדעון סער
אני מודיע לחבר הכנסת חסון שכל עוד הליכוד בשלטון לא נוציא את חוש ההומור אל מחוץ לחוק.
יואל חסון
חשבתי שאתם מנסים גם בזה לפגוע, אבל לא נדבר על זה עכשיו, אבל בשורה התחתונה - - -
רוברט אילטוב
אנחנו נזדקק לו הרבה בזמן הקרוב.
יואל חסון
אדוני, כל אחד מתחרה מי ייתן את המשפט האחרון.
יואל חסון
לגופו של עניין, מכיוון שאני צריך ללכת בעוד חמש דקות, אז מבחינתי חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ תחליף אותי ותצביע בהצבעותיי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין ויכוח. יש עמדה משפטית שמכריעה.
לאה ורון
חבר הכנסת חסון, יוליה שמאלוב-ברקוביץ הצביעה במקום ישראל חסון.
יואל חסון
עכשיו היא יכולה להצביע גם במקום יואל חסון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא חשוב, אני - - -
אתי בנדלר
לחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ יש זכות, היא ממלאת מקום קבועה בוועדה והיא רשאית להצביע לפני כל חבר כנסת אחר מהסיעה שאיננו חבר כנסת קבוע בוועדה, או שאיננו ממלא מקומו של נחמן שי, שהוא מסיעת בל"ד. אני אסביר את זה.
לאה ורון
חבר הכנסת איתן כבל הצביע במקום חבר הכנסת עמיר פרץ.
אתי בנדלר
אדוני רוצה שאת חוות הדעת המפורטת אתן בהמשך?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
אתי בנדלר
אוקיי.
נחמן שי
סיימתם לדון בענייני קדימה? אפשר לדון בענייני התקשורת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. חבר הכנסת אילטוב, סוף סוף הגענו להצעתך.
רוברט אילטוב
טוב, אחרי, אם אני לא טועה, קצת יותר מחודשיים מאז שהגשתי את הבקשה, בעצם הבקשה שלי מדברת על אפשרות החזקה משותפת של חדשות ערוץ 2 בידי שתי החברות, גם אם חברה אחת נשארת בזיכיון והשנייה יוצאת לזיכיון, ברמה העקרונית, לא משפטית, כפי שההסדר הגיע בכל המקרים האחרים, כאשר שתיהן נשארות בזיכיון, כפי שהמצב היום, או כאשר שתיהן יוצאות לרישיון, מצב תיאורטי שהציבור היה רוצה ולכן בעצם הממשלה עשתה את הרפורמה כדי לפצל את החברות ובאמת להגיע למספר חברות גדול יותר בשוק התקשורת הישראלי כדי שתהיה תחרות ראויה. כבוד היושב ראש, בזמנו אני טענתי ואמרתי שרצוי להפריד בין שתי החברות ובאותה תקופה שהרפורמה מתחילה ביקשתי מכל קצוות התקשורת להשאיר את המצב של שתי החברות שיכולות להחזיק בחברת החדשות, השתכנעתי, אכן אנחנו סיכמנו גם עם השר באותה תקופה שבנושא ה-DTT יהיה דיון רחב יותר גם בנושא הערוצים וכתוצאה מזה ראינו הכנסה של הרבה מאוד ערוצים נושאיים וייעודיים ל-DTT שלציבור יהיה יותר מגוון בטלוויזיה ואכן הוסכם בינינו שאנחנו נדון גם על הנושא של החזקה משותפת, ואכן התיקון הזה בא עכשיו. לכן אני מבקש קודם כל לשמוע בדיון, לשמוע את כל הצדדים. נכון שכבר עכשיו השתנו הנסיבות והזמן להגשת הבקשות תם, אבל אין ספק שהכיוון והרצון שלנו הוא כן לעשות וכמה שיותר ערוצי טלוויזיה ולהתחיל את התהליך שיתחיל לזוז. למרות שטוענים שהבקשה שלי לא גורמת לכך, אלא הפוך, אני אומר שהבקשה שלי גורמת לכך שרשת וקשת בשלב הזה קודם כל ייפרדו. הרי אנחנו נתנו להם אפשרות להחזיק בערוץ החדשות בשני המקרים ביחד, ולכן אני רוצה לחזק את זה גם במקרה השלישי. תודה.
נחמן שי
מה זה המקרה השלישי?
רוברט אילטוב
כפי שאמרתי בהתחלה, כאשר אחת מהן מחזיקה ברישיון ואחת בזיכיון.
אתי בנדלר
אבל החוק בנוסחו היום איננו מאפשר כבר את הסיטואציה הזו ללא תיקונים נוספים.
רוברט אילטוב
אז בוא נשמע את משרד התקשורת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה התיקון שהוא מציע.
אתי בנדלר
לא. התיקון של חבר הכנסת אילטוב - - -
יצחק וקנין
זה בניגוד למה שנעשה בחוק.
אופיר אקוניס
לא, מה שאנחנו קבענו בחוק, שחברה שמבקשת רישיון, היא חייבת להקים חברת חדשות בשם הפלורליזם ואי סתימת הפיות. הרי השיח הציבורי מדבר על סתימת פיות, אנחנו פתחנו פיות. פשוט פותחים פיות, כדי שיובהר פה, אז אנחנו רוצים לשמוע איך אנחנו פותחים - - -
אתי בנדלר
אני רק רוצה להבהיר, ההצעה של חבר הכנסת - - -
נינו אבסדזה
אתה מהליכוד במקרה?
אופיר אקוניס
כן, אני בעד פתיחת פיות. כמה שיותר, גברתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קדימה, הבטחתם לנו שב-27 בינואר ערוץ אחד בישראל נסגר, ערוץ מסוים. אני רואה שיש לו לוח שידורים גם לפברואר.
יואל חסון
תודה שאתם מאשרים לפתוח פיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם מי שמבלף בזמן הווה צריך לדעת שהתאריך בעתיד מגיע מתי שהוא.
נחמן שי
זה לא היה - - -
אופיר אקוניס
אדוני היושב ראש, להערתו של חבר הכנסת חסון, חוק הרישיונות הוא החוק - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לפחות תסתירו את שלטי החוצות השחורים האלה והמגעילים.
אופיר אקוניס
חוק הרישיונות זה לא שלהם, זה של מפלגה אחרת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה היינו הך.
אופיר אקוניס
אבל חוק הרישיונות הוא החוק לפתיחת פיות. זה מה שאנחנו רוצים, זאת המדיניות שלנו.
נחמן שי
אוקי, אוקי, תיכף אני אתפוס אותך במלה שלך.
אתי בנדלר
אני רק אבהיר, הצעתו של חבר הכנסת אילטוב מתייחסת לאפשרות של החזקה משותפת של חברת החדשות במקרה שאחת משתי בעלות הזיכיון תעבור לשדר ברישיון והשנייה נשארת עם זיכיון. בהתאם לחוק, בנוסחו היום, יש שני מועדים בלבד שאפשר לעבור לרישיון, או בשנת 2013, או בשנת 2015. בשנת 2015 זה מועד תום הזיכיון גם של רשת וגם של קשת, אז יש הסדר אחר. האפשרות שאחת תישאר בזיכיון ואחת ברישיון הייתה רלוונטית אך ורק אם אחת משתי החברות האלה הייתה מבקשת רישיון. המועד לבקשת הרישיון חלף - - -
נחמן שי
ולא הוארך.
אתי בנדלר
אם אין תיקונים נוספים לחוק אי אפשר להגיש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נביא תיקון לחוק. אני אציע את התיקון.
נחמן שי
אבל אני רוצה ל - - -
אתי בנדלר
אבל כרגע ה - - -
נחמן שי
הדיון הזה הוא עקר. לפי דעתי הדיון עכשיו הוא עקר. חבר הכנסת שאמה, הדיון הוא עקר מפני שעבר המועד, כמו שאמרה היועצת המשפטית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אנחנו מתקנים את המועדים גם.
נחמן שי
אבל כרגע לא תיקנת, אז לכן זה לא רלוונטי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אציע כבר הצעה.
נחמן שי
מתי? אבל עכשיו זה לא עומד על סדר היום.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עומד על סדר היום.
נחמן שי
עכשיו אתה רוצה לפתוח מחדש את הבקשות? אוקי. אבל כרגע אנחנו מדברים על ביצה שלא נולדה.
אתי בנדלר
אני, אדוני, מוכרחה לומר שהנושא לא עומד על סדר היום. אני לא ראיתי שום הצעה קונקרטית.
נחמן שי
נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
החוק עומד על סדר היום.
נחמן שי
החוק כן, אבל דחייה, לא ראיתי בקשה לדחיית המועד של אפשרות לבקש רישיון. אני לא פוסל את זה, אבל זה לא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא מדובר בהצעות מסובכות ומורכבות עם אלפי סעיפים, מדובר בסך הכול במתן אולי סמכות או שינוי של תאריך, או מתן סמכות למישהו לשנות את התאריך. זה דבר מאוד פשוט, מאוד ברור וכל אחד יביע את עמדתו ונצביע בעד או נגד.
נחמן שי
יכול להיות שזה אפילו רעיון טוב, רק שהוא לא עומד על סדר היום כרגע. אתה צריך להעלות אותו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
החוק עומד, זה במסגרת החוק. מה, כל דבר שאני עכשיו מציע פה, צריך לשים אותו על סדר היום? נו, באמת. יש דברים ש - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל, כרמל, אנחנו רוצים בכוח לגרום להם ללכת לרישיון? שנה שלמה דיברנו על זה, הם לא רוצים - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל מותר להציע תיקונים להצעת החוק.
אתי בנדלר
הצעת החוק, חוק הפצת השידורים, זו שאלה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רגע, חברים, זה שינוי - - -
קריאות
זה לא - - - כן - - - ודאי שכן - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, אפשר לקבל קצת שקט?
יצחק וקנין
אם רוצים לשנות, אין בעיה, אבל זה בניגוד למה שכתוב בחוק הראשי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל שינוי הוא בניגוד לחוק. אבל צריך להבין, מרגע שההצעה של חבר הכנסת אילטוב הייתה על סדר היום, הרבה זמן היא כבר על סדר היום, גם בדיון תקשורתי וגם בדיון פרלמנטרי ויש בה דברים שצריך לסגור, כל מיני חוסרים, אז זה ברור מאליו שמותר להציע ולשפר את ההצעה הזו ולא להשאיר אותה חלולה. כי אם עבר המועד, הדבר האלמנטרי, שאם הוועדה רוצה לאשר את ההצעה שלו היא תצטרך גם להתייחס לעניין המועדים, בגלל זה לא צריך ישיבות חדשות ולא צריך להפיץ סדרי יום חדשים. יש גבול לפרוצדורה ולביורוקרטיה.

אולי נשמע את עמדת משרד התקשורת קודם.
דיאנה מגנאג'י
אנחנו נתמוך בכל מה שהוועדה תחליט.
אופיר אקוניס
אני מבקש לכבד אותנו ולהגיד מה העמדה של משרד התקשורת, לא מה אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו נחליט, זה ברור - - -
דיאנה מגנאג'י
שוחחתי הבוקר עם השר והוא ביקש להעביר שהוא עומד מאחורי כל החלטה של ועדת ה - - -
נחמן שי
יפה, הנה, אתה רואה, פתיחת פיות. דמוקרטיה. אתם מגבירים את הדמוקרטיה באופן שעוד מעט היא תגלוש.
אתי בנדלר
כל החלטה, חבר כנסת שי. לא בכיוון מסוים דווקא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש מישהו אחר ממשרדי הממשלה שיש לו עמדה אחרת?
יאירה פרנקל
אמרנו את הדברים בעבר, אבל אם זה עולה שוב לדיון, אנחנו עומדים על זה שאנחנו מתנגדים לביטול החובה של מחזיק ברישיון להקים חברת חדשות. אנחנו סבורים שאם יש כוונה שלאחת הזכייניות כן לתת רישיון, יהיה כדאי לה לצאת לרישיון, גם אם היא תקים חברת חדשות. זה עניין שמשתלם להם. שמענו גם שהזכיינית הקטנה מבין השתיים מסוגלת להחזיק חברת חדשות כזו לבד ואנחנו חושבים שזה אחד היתרונות החשובים שבפתיחת הפיות הזאת וביציאה לרישיונות מוותרים להם ומוחלים להם על חובות - - -
רוברט אילטוב
מה העמדה שלכם הייתה כאשר הוצבע פה בוועדה על החזקה משותפת של רישיונות של שתי החברות?
יאירה פרנקל
אנחנו התנגדנו.
רוברט אילטוב
התנגדתם בכל מקרה. והמצב של היום מספק אתכם.
יאירה פרנקל
אנחנו היינו תמיד שמחים לראות עוד, יש תנאים של זיכיון. אם משנים את תנאי הזיכיון ויוצאים לרישיון - - -
רוברט אילטוב
המצב של היום, כאשר שתיהן מחזיקות בזיכיון ושתיהן מחזיקות בחברה, שתי חברות שונות, זה מספק אתכם.
יאירה פרנקל
הן היום נמצאות על אותה משבצת - - -
רוברט אילטוב
מה אתם עושים כדי להפריד ביניהן?
יאירה פרנקל
היום אנחנו לא סבורים שיש מקום להפריד ביניהן.
רוברט אילטוב
למה? אבל זה המצב.
יאירה פרנקל
הן משדרות על אותו ערוץ, זו החלטת - - -
רוברט אילטוב
זה אותו מצב, זה שתי חברות שונות שמחזיקות בנכס שווה.
יאירה פרנקל
לא, זה לא אותו מצב, אנחנו מדברים פה על מצב שהוא שונה - - -
רוברט אילטוב
זה כן נכון, זה שתי חברות שונות שמתחרות אחת בשנייה, שמחזיקות בנכס אחד.
יאירה פרנקל
יש פה שינוי דרמטי - - -
רוברט אילטוב
יש פה לאקונה מהתחלה ולכן עכשיו להגיד לי שעכשיו אני יוצר לאקונה, זו טעות ביסודה. עם כל הכבוד.
לאה ורון
חבר הכנסת אילטוב, תאפשר לעורכת הדין פרנקל לדבר.
יאירה פרנקל
יש פה שינוי דרמטי בנסיבות, הרעיון במעבר מזיכיונות לרישיונות היה לפתוח את האפשרות שהזכייניות יוכלו כל אחת לשדר 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, על ערוץ שלם משלה, לאפשר להן להגדיל את הפעילות שלהן. חלק מהפעילות הזאת והפתיחה לתחרות של שוק השידורים שקיים בחדשות - - -
רוברט אילטוב
מה הבעיה שבמקרה הזה היום יחזיקו כל אחת בחברת חדשות? אין שום בעיה.
יאירה פרנקל
היום הן לא מחויבות וגם אנחנו לא רואים סיבה לחייב אותן.
רוברט אילטוב
אבל הלאקונה קיימת, היא אותה לאקונה, גברתי.
יאירה פרנקל
אם הן רוצות ליהנות מה - - -
רוברט אילטוב
בטח, אחד לאחד.
יאירה פרנקל
אם הן רוצות ליהנות מהמעבר לרישיון - - -
רוברט אילטוב
אחד לאחד, הלאקונה קיימת. ,
יאירה פרנקל
- - - לחייב אותן גם - - -
רוברט אילטוב
חברת החדשות הזאת מוחזקת על ידי שתי חברות מתחרות.
יאירה פרנקל
כן, אבל הן משדרות ביחד. כלומר כשהן משדרות ביחד לא ייתכן שאחת תשדר ביום ראשון וחברת חדשות אחרת ביום שני.
רוברט אילטוב
זו לאקונה זהה לחלוטין.
יאירה פרנקל
לא, אני חושבת שזה היה מה שחשבו עליו מראש.
רוברט אילטוב
עוד הערה. מה שאנחנו אפשרנו בחוק, כאשר הן מחזיקות היום, שתיהן ברישיון או שתיהן בזיכיון, עד שנת 2018 הן מחזיקות באותה חברת חדשות אחת, אז כל אחד שטוען היום שבמידה שערוץ 10 ייסגר או לא ייסגר, כל הסיפורים שמסתובבים מסביב לערוץ 10, שבעצם משפיעים היום על מהלך החקיקה ואז בעצם אנחנו יוצרים בכל מקרה אותו מצב כי על פי החוק שקיים היום, אדוני היושב ראש, חברות רשת וקשת יכולות להחזיק בחברת החדשות ברישיון או בזיכיון, כאשר הן שתיהן ביחד עד שנת 2018, ולכן אנחנו במקרה הזה נשארים עם חברת חדשות אחת ודווקא התיקון שלי מאיץ אותם ללכת ולהיפרד ביניהן ולפתח חברת חדשות אחת. אמנם זה מדורג הרבה יותר, אבל זה נותן להן אפשרות קודם כל להיפרד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
שלוש הערות. אחת, המועד להגשת הבקשות לרישיון חלף. גם הבקשה שהגיש ערוץ 10 אני לא יודע אם היא תקפה, כי היא הוגשה ללא ערבויות וכן הלאה. לא לי לבחון את זה, אבל נדמה לי שגם כאן יש בעיה. אבל בכל מקרה ברור שמי שרצה או מי שיכול היה להגיש בקשה לקבלת רישיון לא הגיש וממילא הוא לא יכול היום להיכנס לתוך המערכת הזאת. אם תקבע הוועדה הזאת מועד חדש, אז העסק הזה ייפתח מחדש. אני, אגב, בעד. אני בעד לתת הזדמנות חדשה, אני חושב שזה נכון, כי באופן כללי זה נכון לעבור מזיכיונות לרישיונות, אבל נכון לרגע זה אי אפשר לעשות את זה, כך שהדיון הזה נראה לי קצת תלוי באוויר.

הדבר השני שאני רוצה להדגיש אותו והוא בעיניי יותר חשוב זה איך לא נאבד את האפשרות שיש שתי חברות חדשות בטלוויזיה המסחרית במדינת ישראל. זה צריך להיות האינטרס של כולנו בחדר - - -
רוברט אילטוב
אבל נכון להיום נוצר מצב שנשאר ערוץ חדשות אחד אם ערוץ 10 נסגר.
נחמן שי
נכון, אז אני רוצה שאנחנו נקבע שאם אין עוד ערוץ אחד, 10 או שיהיה שמו אשר יהיה, לא נאפשר את השידור המשותף הזה כדי שלא נישאר עם חברת חדשות אחת לשלוש, ארבע, או חמש שנים. אני לא יודע למתי. אנחנו צריכים לאפשר - - -
רוברט אילטוב
אבל מה הם המהלכים המעשיים?
נחמן שי
אנחנו נבחן. כמו שעכשיו בודקים שינויים בחוק, אז נבדוק, כדי שיהיה תנאי, שגם האפשרות הזאת של שלוש שנים לא תתבצע. אנחנו אישרנו אותה בשעתו, גם אני תמכתי בה, אבל היא לא תתבצע אם לא נאפשר לציבור בישראל לקבל לפחות שתי חברות חדשות מסחריות. לא ייתכן שיהיה פה מונופול.
רוברט אילטוב
אני מוכן ל - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, לא, אתם לא מתווכחים ביניכם.
נחמן שי
זאת הנקודה. אני חושב שזה צריך להיות מעל התיקון שלך, זה צריך להיות עיקרון שינחה אותנו בעתיד. בשלב הבא צריך לבחון אם בכלל זה הזמן או המועד או המקום לדון בנושא הזה, כי היועצת המשפטית של הוועדה הגדירה אותו בעבר כנושא חדש, אז הוא מחייב גם טיפול אחר ושונה, אבל אנחנו עכשיו נכנסים עוד פעם לפיתולים של זה, כשבעצם פורמלית - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זו טענה שטוענים רק חברי כנסת. אתה טוען לנושא חדש?
נחמן שי
אל"ף, בהחלט כן. אבל היא גם אמרה בעצמה, אני פשוט נשען על הניסוח שלה. היא אמרה בשעתו, שני הנושאים האלה, מדובר בחריגה מגדר הנושא. היא אמרה את זה, אבל אם אתה רוצה שפורמלית אני אטען נושא חדש - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, לא, לא אמרתי שאני רוצה פורמלית.
נחמן שי
בסדר, אז אני אומר שכן.
לאה ורון
אז אתה טוען לנושא חדש.
נחמן שי
כן, אם נגיע לזה בכלל. אני חושב שאין מה להגיע לזה בכלל. אם תחליט, אם תפיל את כל ההסתייגויות האחרות, אז אני אעצור את זה בנושא של נושא חדש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז הוא עוד לא טוען נושא חדש.
נחמן שי
כרגע לא צריך, בגלל שלפי דעתי מראש הדיון הזה הוא עקר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה, חבר הכנסת נחמן שי.

אני רוצה להבהיר שני דברים. הבקשה של חבר הכנסת אילטוב נראית לי סבירה בבסיס וראויה, רק שני דברים צריכים באמת לטפל; אחד זה קביעת מנגנון לפתיחת המועדים לבקשת מעבר לרישיונות, והדבר השני – טיפול במקרה של מעבר למצב מונופוליסטי בשוק החדשות. אלה שני דברים שהוועדה תצטרך לשפר את הצעת חבר הכנסת אילטוב.
יצחק וקנין
רק להוסיף למה שאתה אומר. אני גם בעד מה שאתה אומר, אני חושב שמה שמעירה פה מהרשות להגבלים עסקיים, לא סתם בחקיקה המקורית הכניסו את הסעיף הזה בצורה כזאת על מנת שלא ייווצר מצב של מונופול. לדעתי יהיה מונופול בסופו של דבר, כיוון שאם זה הכיוון שאתם הולכים אליו, זה מונופול. חבר'ה, בואו לא נסתובב סביב עצמנו - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך אתה רואה את זה?
אתי בנדלר
חד משמעית, אדוני היושב ראש.
יצחק וקנין
זו המציאות שנקבל בסופו של יום.
רוברט אילטוב
אבל זה המצב שנוצר היום גם.
אופיר אקוניס
לא, זה לא המצב שנוצר היום, החוק לזיכיונות אומר אחרת.
יצחק וקנין
גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, אני שואל אותך, על פי החוק המקורי בוודאי שמה שהביאו לנו לפה היה כדי למנוע את מה שאנחנו אומרים. הדבר העיקרי הוא למנוע את ה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל לא הבנתי איך זה מעביר למונופול. כל עוד יש ערוץ 10, חדשות 10 ויש חדשות 2, איך יש מונופול?
אתי בנדלר
אני אומר לאדוני, כדי שלא יהיו ספקות כלשהם. אני קראתי בעיון את חוות דעתו של ידידי שאותו אני מוקירה מאוד, עורך דין אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שבעצם חוות דעתו היוותה בסיס להמשך שידוריה של ערוץ 10. אני מוכרחה לומר לכם, יש לי לא מעט הערות לחוות הדעת הזאת, שאם הוועדה תרצה אני אעיר אותן היום וכאן, או בכל מועד אחר שהיא תקבע. דבר אחד ברור עולה גם מחוות הדעת, ותתקן אותי גב' נויפלד שיושבת שם כנציגת משרד המשפטים, אם אין תיקון בחוק ערוץ 10 לא יוכל לקבל רישיון, חד משמעית .זה ברור, זה מחייב תיקון בחוק. זה אחת. שתיים, בהתאם לחוות הדעת ברור שלא ניתן להתייחס לאי תשלום החובות כאל הפרה זניחה וברור שמועצת הרשות השנייה צריכה להתכנס ולדון מה לעשות עם ההפרות האלה במהלך השנה הזאת. האופציות העומדות לפניה הן ביטול או הגבלה או התליה של הזיכיון, שברור שזה לא רלוונטי, כי רוצים לאפשר להם להמשיך לשלם, או מצד שני, חילוט הערבויות שלה. אז במצבם הכספי יחלטו להם ערבויות? על זה נאמר נו שוין, נו באמת. לכן אם מישהו נוח לו להאמין שחוות דעתו של עורך דין אבי ליכט סוגרת את הנושא ומאשרת המשך שידורים של ערוץ 10 ללא תיקון החוק הוא פשוט טועה, הוא לא מכיר את החוק. לכן אם החוק לא יתוקן בקשר לערוץ 10 יהיה מונופול.
יצחק וקנין
רבותיי, תאמינו לי, אני בעד שכל חבר כנסת יביא את מה שהוא חושב - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת וקנין, חבר הכנסת כבל - - -
יצחק וקנין
הבעיה שלי שמשרד התקשורת ממלא את הפה שלו מים, לא אומר לנו אמירה ברורה פה, מגמגם, תסלחו לי מאוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת כבל.
איתן כבל
תודה, אדוני היושב ראש. אני רוצה להציע לכולנו ולך בראש, ואני אומר את זה כמי שמלווה את כל החקיקה הזאת הרבה שנים, בואו לא נעשה עוד טלאי. לי יש עמדה, אני לא מתבייש להגיד אותה, אני לא מפחד מאף אחד, עמדתי היא שלא צריך להקים עוד חברת חדשות. אמרתי את זה מהתחלה, אמרתי את זה בצורה ברורה, אבל בדרך המלך לעשות את כל הדברים.
נחמן שי
מה זה עוד חברת חדשות? שלישית, אתה מתכוון?
איתן כבל
זה היה בסיס העניין.
אופיר אקוניס
כלומר אתה מתנגד לחוק הרישיונות במתכונתו הנוכחית.
איתן כבל
אני בחיים, אתם מפרשנים אותי?
אופיר אקוניס
לא, שואלים אותך.
נחמן שי
אני רוצה להבין את דעתך, חבר הכנסת כבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת כבל, לא להתווכח, דבר לעניין. עזוב הערות ביניים.
איתן כבל
אני לא מתווכח, אני מסביר את עמדתי. אני אומר שאני התנגדתי ומתנגד, אין שום צורך בחברת חדשות שלישית, אבל אנחנו נכנסנו פה ללופ שהוא לא פשוט וצריך להסדיר אותו. הוא לא יכול להיות עם הסתייגות של חבר הכנסת אילטוב, חברי, ככל שאני מכבד ומעריך אותו. משרד התקשורת לא רק ממלא פיו מים, גם חצץ במקרה הזה. כדי שזה יתייבש בפה. אני אומר את זה כיוון שבאמת המשרד עשה דברים מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, ששנים לא נראו במדינת ישראל, ודווקא במהלך הזה, שהוא צריך לקחת ולהגיד 'חברים יקרים, סליחה, הבאנו את חוק הרישיונות' שלעבדכם הנאמן היה חלק יותר ממרכזי בהבאתו לאוויר העולם, אומר, בואו נעשה עכשיו סדר, אני לוקח את עצמי חודש ומביא לוועדה, אני לא יכול להגיד שהוועדה תחליט מה שהיא רוצה, מביא לוועדה הסדרה שקובעת איך עושים את המעבר בין רשת וקשת בצורה מסודרת, איך סוגרים את המהלך של ערוץ 10 בצורה מהודקת, ברורה, על פי המשך הדברים שאמרה גם היועצת המשפטית של הוועדה, ומביאים חבילה שלמה. כי כבר הלכנו כל כך רחוק עם העניין הזה, בואו לא נעשה טלאי. ואז כל אחד יבוא ויאמר את דעתו. אני חושב שהדעות שלנו בסך הכול קרובות הרבה יותר ממה שנדמה, רק מה? כיוון שזה מובא בטלאי, כל אחד מנסה להבין מה בדיוק קורה פה, ואני אומר לכם, בואו נעשה את זה בדרך המלך. אני מציע לך, חברי היושב ראש, שאתה באמת עשית פה כל כך הרבה דברים גדולים, למה בעניין הזה הפרוטוקולים והתהליכים בסוף ייזכרו בצורה לא מכובדת כמו ש... היינו פה לפני עשור ואמרנו דברים ברורים על המצב אליו אנחנו ניקלע, גם על ערוץ 10 וגם על ערוץ 2 וקשת ורשת. הדברים כל כך ברורים. הם ממש ברורים וכולנו בעד. אני אומר לכם, אני בעד יציאה לשוק הרישיונות, אבל בואו לא נצא שבעוד... אתה כבר לא תהיה יושב ראש, אתה תהיה שר, בעזרת ה', ואקוניס יהיה חזרה יושב ראש הוועדה - - -
אופיר אקוניס
אם הוא יהיה שר בלי תיק, הוא יכול להיות יושב ראש הוועדה.
נחמן שי
הכול יהיה כשאתה תהיה מזכיר ההסתדרות. הכול קשור במינוי שלך למזכיר ההסתדרות, זו עסקת חבילה שעושה איתך איתן, אתה בהסתדרות, הוא בממשלה והוא בוועדה. זה סידור עבודה לכולם עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק לגבי ההערה לגבי שר בלי תיק - - -
אופיר אקוניס
אני הערתי. למען כבודה של הכנסת ושל ועדת הכלכלה אני אומר שבין שר בלי תיק - - -
נחמן שי
הם מחלקים את התיקים.
אופיר אקוניס
לא מחלקים שום דבר. בין שר בלי תיק ליושב ראש ועדת הכלכלה, זה יושב ראש ועדת הכלכלה.
נחמן שי
נדבר על זה בזמן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת אקוניס, בדיוק לפני שנה עשיתי את הבחירה הזו, בין לעבור לדרג המיניסטריאלי לבין לעמוד כיושב ראש ועדת כלכלה.
אופיר אקוניס
זו הודעה דרמטית, יש המון גילויים ראשונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה פורסם בתקשורת.

חבר הכנסת כבל, זמנך הולך ומתקצר.
איתן כבל
ברשותך, אדוני היושב ראש, אם נחזור מהנימה מהמבודחת אל המציאות, אני מציע לך באמת, לא יקרה כלום בחודש הזה, הרי מועד הגשת הבקשה לרישיונות חלף, הכול חלף, בוא נעשה מה שנקרא סדר ונצא לדרך באופן מסודר. תודה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה.

חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הצלחתם לבלבל אותי, כולם, באמת. אדוני היושב ראש, אם אני מבינה נכון על פי החוק, במידה שקשת ורשת לא הודיעו שהם רוצים לעבור לרישיון כרגע , ב-2015 הם עוברים לרישיון בכל מצב. זו שאלה שאני רוצה לשאול, אם ב-2015 הם עוברים בכל מצב לרישיון, למה צריך עכשיו להאריך את ה - - -
רוברט אילטוב
כי ב-2013 הם יכולים גם להודיע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, על פי חוק הם יכולים או עכשיו או ב-2015.
אתי בנדלר
הם היו יכולים ב-2013 לו היו מגישים בקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
והם לא הגישו. זאת אומרת שהמצב כרגע שבכל מצב הם מחויבים לעבור לרישיון, אם אני צודקת, ב-2015, נכון? גברתי היועצת המשפטית?
קריאה
נכון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אם הם עוברים בכל מצב ב-2015, כי זה מה שהחליטו שני הערוצים, למה צריך בכלל לעשות הצבעה כדי לתת להם אפשרות להודיע בקרוב שוב על ניסיון לעבור לרישיון? מישהו יכול לתת לי תשובה? אני לא יודעת את מי לשאול.
אתי בנדלר
חבר הכנסת אילטוב רוצה... נקודת המוצא היא, ככל הנראה, לפי מה שאני מבינה, שחברת קשת לא ביקשה לעבור לרישיון, לא ביקשה רישיון, משום שהיא לא מוכנה להקים בשלב זה חברת חדשות, אבל לו היה ניתן לה להמשיך להחזיק בחברת החדשות בשיתוף עם חברת רשת, היא כן הייתה, ככל הנראה, מבקשת לקבל רישיון. לכן מה שמציע חבר הכנסת אילטוב זה לאפשר את המצב הזה וכיוון שהחוק מונה מועדים שונים שהם תלויים בשני, שהמועד הראשון שבו זה מועד הבקשה להגשת בקשה לרישיון, אמר יושב ראש הוועדה שאם אכן הוועדה תדון בבקשתו של חבר הכנסת אילטוב, הוא ישלים את הבקשה על ידי הצעות לדחיית מועדים שונים שנקובים בחוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
עשית קצת סדר, לדעתי לא רק לי, להרבה אנשים שיושבים פה. ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה, אנחנו נורא פחדנו כל הזמן, אני לא האמת, אבל שערוץ 10 הולך להיסגר, ובאמת היה היגיון רב שבמידה שערוץ 10, למרות שאני לא מאמינה שזה יקרה, היה נסגר, אז באמת היה צריך לעשות את הכול כדי שיהיו שתי חברות חדשות. היום, כשאנחנו יודעים שערוץ 10 נשאר, אני לא רואה שום סיבה לא ללכת עם מה שמבקש חבר הכנסת אילטוב, כי יש שני ערוצי חדשות, 10 ו-2, וחברים, בואו לא נשכח, בלי שום קשר לסתימת פיות/לא סתימת פיות, אנחנו מדינה נורא קטנה, כמה חברות חדשות צריך לעשות פה? אני לא מבינה, באמת גם ככה כולנו פה בבעיות ובהיסטריה, כי כל הזמן אנחנו בחדשות. שום דבר טוב לא קורה.
נינו אבסדזה
זה מה שאמרו לפני פתיחת ערוץ 9. אז היית שמחה אם - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה, בבקשה, להמשיך את טיעוניי ולהגיד שלי יש בכלל רעיון. אם אתם רוצים כזה פלורליזם גדול, אני מציעה שמדינת ישראל תקטין את הדרישות מהכבלים ולוויין, והכבלים והלוויין יעשו עוד חברת חדשות. לא חברת חדשות מקומית בלבד, אלא חברת חדשות כלל מדינית - - -
רוברט אילטוב
בטח להגבלים עסקיים יהיה מה להגיד בנושא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יכול להיות. יש פה אנשים שרוצים הרבה חדשות, כל הזמן, כי חסר להם כנראה במדינת ישראל עוד חדשות, אז אני מציעה שאולי באמת נחשוב על זה שכבלים ולוויין יקימו חברת חדשות כדי שאנחנו לא נחשוב האם ערוץ 10 נשאר, או ערוץ 10 לא נשאר, כדי לתת את פתיחת הפיות שאתם מדברים עליה.

אני דווקא דוגלת במה שאתה אומר, אני יודעת שזה לא מתאים לרשת כרגע, מה שאני אומרת, אבל אני חושבת שיש פה גם את חברת החדשות עצמה שמנסה להיות מאוד נייטרלי ולא לדבר. אני חושבת שחברת החדשות עצמה קצת בהיסטריה שמה יקרה במידה שחברת החדשות תישאר אצל זכיין אחד שהיא לא תצליח להוביל אותה, ויכול להיות שגם שם יפוטרו אנשים, אז צריך למצוא את שביל הזהב. יש פה בעיה.
אופיר אקוניס
אם תוקם חברה נוספת, יהיה גיוס אנשים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, אבל השאלה באיזה רמה החדשות יהיו, אנחנו חוזרים עוד פעם על מה שדיברנו, כי היום חדשות עולות 25 מיליון דולר, האם רשת או קשת לבד יכולים להשקיע בשלוש השנים הקרובות 25 מיליון דולר?
רוברט אילטוב
אני רק רוצה להזכיר שהציבור גם משלם לרשות השידור שיהיו חדשות ויש, זה לא ערוץ חדשות בלעדי. אלה שאומרים שהוא לא נחשב, אני חושב שהם פוגעים ברשות השידור, הרשות הממלכתית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה יודע שאני מאלה שצועקים כבר הרבה זמן שצריך לסגור את רשות השידור ולפתוח אותה מחדש, וכל הצרות של אנשים שנמצאים פה נובעות אך ורק מכך שרשות השידור עדיין מדשדשת וממשיכה לפעול ב-850 מיליון שקל בשנה. עד שלא נסדיר שם, אנחנו פה נשב ונדון מה יקרה עם החדשות ומה עם ערוץ 2 ומה עם ערוץ 10 והבעיה היא רשות השידור שצריכה להוציא לאנשים שיושבים כאן 200 מיליון שקל גם על הפקות מקור, גם על דוקומנטרי וגם לעשות חדשות כמו שצריך. היא לא עושה את זה, אז אנחנו כל הזמן מחפשים והאור נמצא במקום אחר בכלל. זה מה שרציתי להגיד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה.

חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה.
אופיר אקוניס
תודה, אדוני. קודם כל, חבר הכנסת כבל, היה לי כבוד גדול להיות יושב ראש הוועדה, אני חושב שעשינו פה דברים ענקיים, לא קטנים, לא מינוריים, מז'וריים, בשוק התקשורת, בשוק הסלולר ובשוק התקשורת הדבר הגדול ביותר שעשינו, למעט הארכת הזיכיון לחברת ישראל 10 לשנתיים שהסתיימו והוארכו בימים אלה, אפרופו סתימת פיות, זה חוק הרישיונות. אדוני היושב ראש, אני חושב שאם תעשה בגוגל את צמיד המלים 'פלורליזם' בלעז, או 'ריבוי דעות' בעברית, אלה המלים שנשמעו הכי הרבה בשיח שקיימנו בוועדה הזאת בנושא חוק הרישיונות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חוץ מבגין וז'בוטינסקי.
אופיר אקוניס
יותר מבגין וז'בוטינסקי, בעניין הזה של חוק הרישיונות. במליאה אולי תתפוס - - -
רוברט אילטוב
הם לא דיברו על העניין הזה.
אופיר אקוניס
חבר הכנסת אילטוב, אני באמת מציע לך עצה ידידותית, תקרא מה הוא אמר בשנות ה-30 על חברה פתוחה, על חברה סובייטית סגורה, חברה שיש בה ריבוי דעות ומגוון דעות. ולמה הבאנו את חוק הרישיונות? הבאנו אותו בדיוק כדי לרווח את השיח הפוליטי בישראל, כי רצינו עוד חברות חדשות, זה מה שרצינו. האינטרס הציבורי, לפחות אצלי, עמד בראש מעייניי כדי בעצם לפתוח, וגם זה היה צמד מלים שנשמע כל הזמן, לרווח את השיח הציבורי. זאת הייתה עמדת הממשלה, אגב. חוק הרישיונות הוא לא חוק פרטי, חוק הרישיונות הוא חוק ממשלתי שהוביל שר התקשורת, ויפה מאוד עשה. אחרי ששנים דיברו, שנים ארוכות, כמעט כל העשור דיברו על רישיונות, בא שר התקשורת והוביל מדיניות ממשלתית להחליף את הדבר הסובייטי הזה של הזיכיונות המיושנים ולפתוח את השוק, למה? לתחרות. לנפץ מונופולים, לפתוח ריכוזיות. אדוני היושב ראש, מטרתה של הוועדה הזאת, העילאית, לפתוח שוק לתחרות ולהיאבק בריכוזיות הנוראית שיש במשק. לכן אני חושב ואני יודע שהדברים לא ימצאו חן, אני יודע שעכשיו, אברהם וטלי, לא מוצא חן בעיניכם מה שאני אומר. אני אומר לכם את זה בהגינות וביושר. גברתי היועצת המשפטית, אני מנסה להגיד משהו לחברת קשת ולמי שמוביל את התיקון, חבר הכנסת אילטוב. יש לי הערכה רבה מאוד לפעילות של קשת, אני חושב שנעשית בה טלוויזיה מצוינת עם סאטירה חשובה מאוד, וגם ברשת וגם בערוץ 10 וגם ברשות השידור יש יצירה טובה. אני אומר לכם, לא יכול להיות שעבדנו פה שנה וחצי על חוק הרישיונות ובאבחת חרב יבואו ויגידו מה פתאום, תהיה חברת חדשות אחת והיא תהיה... אני מצטער, זה בניגוד לתפיסות שלי. אני לא מצביע בניגוד לתפיסות שלי, אני חונכתי על משק פתוח, לא ריכוזי, תחרותי, אני חושב שהתפיסה הזאת גם מביאה צדק חברתי. אולי התפיסה שלי שגויה, אולי התפיסות של בגין וז'בוטינסקי שגויות, לא יודע, אני למדתי משהו ואני לא יכול להצביע בניגוד ליושר שלי, למוסר שלי ולתפיסות העולם שלי. זה לגבי חוק הרישיונות.

לגבי מועד ההארכה – אדוני היושב ראש, אני חושב שאפשר להביא מועד הארכה, זה לא דבר שהוא פסול. אפשר לעשות את זה, אבל לעשות את זה בצורה מסודרת, להודיע לנו שאנחנו באים פה לדיון על הארכה. אתה מביא עכשיו רעיון, זה בסדר גמור, אבל אף אחד בחדר הזה לא ידע שזה עומד על סדר היום. אפשר להביא, אני חושב שראוי לדון בזה, דרך אגב, ואני חושב שאני גם בעד זה. אני חושב שבמצב שנוצר, כשלא ידענו מה יקרה עם ערוץ 10 עד לפני שלושה ימים, כשאנחנו לא יודעים מה קורה בשוק התקשורת, זה דבר נכון לעשות אותו, או לפחות לדון בו, אבל לא בצורה שזה בא.

ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד אחרון, החוק הזה שאנחנו ככל שאנחנו מעכבים את ה-DTT, אנחנו פוגעים בציבור. כל יום אנחנו מביאים איזה תיקון חדש. בהתחלה רצו להביא את הארכת הזיכיון לערוץ 10 בחוק הזה, אחר כך רוצים להביא את קשת ורשת בחוק הזה. מה זה שייך בכלל? רוצים DTT, אני בעד DTT כמה שיותר מורחב, עם החינוכית ועם ערוץ 1 ועם ערוץ 10 ועם ערוצי הספורט ועם ערוץ הילדים, כמה שיותר, אבל אנחנו מעכבים ואנחנו פוגעים בציבור ובמי אנחנו פוגעים? בציבור החלש ביותר, בציבור שרוצה את ה-DTT, ואני משבח את שר התקשורת, שגם את זה הוא הוביל, זו מדיניות חברתית, DTT זו המדיניות החברתית ביותר ואנחנו מעכבים את זה כשאנחנו מכניסים לכאן תיקוני חקיקה רוצים לתקן את חוק הרישיונות? רוצים לתקן אותו? יכול להיות שהממשלה חושבת שלא עשינו אותו מספיק טוב, שיבוא בצורה מסודרת תיקון לחוק הרישיונות ולא בצורה הזאת.
אתי בנדלר
האם אדוני טוען שהנושא מהווה נושא חדש?
אופיר אקוניס
אני טענתי בצורה די ברורה את מה שטענתי.
אתי בנדלר
אני לא סתם שואלת, אני לא מתגרה כרגע, אני רוצה להבין.
אופיר אקוניס
אני לא טוען כלום, חבר הכנסת שי טען את ה - - -
רוברט אילטוב
הוא לא טוען נושא חדש.
נחמן שי
הוא מצטרף אליי.
אתי בנדלר
לא הייתה טענה פורמלית של נושא חדש עד עכשיו.
אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי טוען נושא חדש, אני טענתי את טיעוניי.
נחמן שי
אתה לא יכול, אתה בקואליציה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הפסקה חמש דקות בדיון.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:20 ונתחדשה בשעה 10:25.)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, אנחנו ממשיכים בדיון.
חברים, מאחר שנתבקשה בקשה לנושא חדש על ידי חברי כנסת בוועדה לגבי הצעת חבר הכנסת אילטוב.
נחמן שי
אני ביקשתי ואחרים הצטרפו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש כבר ריב על הקרדיט. אתם מאותה סיעה.
נחמן שי
אין שום ריב, אל תעשה מהכול עניין. אני שמח שיש יותר מחבר אחד שמבקש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקי, אז אמרתי. יכולתי להגיד רק נחמן שי ביקש.
נחמן שי
חבר הכנסת איתן כבל הצטרף. אני שמח על המעורבות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא עורך של העיתונים והאתרים. אנחנו עוסקים בדברים כאלה רציניים והוויכוח הוא בסוף מי הגיש את הבקשה.

הבקשה הזאת מכריחה את הוועדה לא להמשיך את הדיון ולהכריע, אלא לעבור לוועדת הכנסת שתכריע בשאלה אם באמת מדובר בנושא חדש. מאחר שהנושא הזה עלול לעכב את כל הרפורמה של עידן פלוס, שלה מחכים מאות אלפי ישראלים ודווקא אלה שיותר זקוקים לשירות הזה. מדובר בבשורה צרכנית רחבה לצופי הטלוויזיה שיכולים לצרוך פי שלוש או פי ארבע תוכן ללא עלות חודשית של דמי מנוי, אלא בעלות שהיא באמת זניחה ואפילו יש כאלה שיכולים, על פי החלטה קודמת של ועדת כלכלה, לקבל סיוע כספי לרכישת אותו ממיר שעלותו היא זולה מאוד. אז בסיכום עם חבר הכנסת אילטוב, הוא ימשוך את הצעתו, כדי שנסיים היום לקריאה שנייה ושלישית את חוק עידן פלוס, אבל משרד התקשורת יחזיר בזמן הקרוב את הבקשה הזו. אני מבין שזה התיאום?
דיאנה מגנאג'י
אנחנו נביא את הבקשה?
אתי בנדלר
בהצעת חוק נפרדת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה יכול לבוא כהצעת חוק נפרדת, זה יכול - - -
דיאנה מגנאג'י
את שינוי המועדים?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, זה לא רק שינוי המועדים, משהו יותר רציני. זה תיקון לחוק הרישיונות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, זה יכול לבוא בשתי צורות, אנחנו לא כובלים את עצמנו; אחת, שיבוא תיקון על ידי חקיקה ממשלתית ברוח הצעת חבר הכנסת אילטוב, אתם כמובן תשפרו או תשפצו אותה ככל שאתם מוצאים לנכון, וזה גם יכול לבוא... הרי פיצלנו סעיף מהחוק הזה, אז תמיד אפשר להמשיך גם על הסעיף הזה בנוסף. אבל נוצר עכשיו פרק של זמן שכולם יכולים ללמוד את כל ההצעות ולהביא הצעות חדשות.
רוברט אילטוב
אדוני היושב ראש, אני רוצה כמה מלים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני כן ביקשתי ממך שהדבר יבוא בצורה מסודרת, בתמיכתנו ובתמיכת חברי הכנסת מטעם משרד התקשורת, עם התיקונים הנדרשים במכלול הכללי של הדברים, מכיוון שאני סבור גם עכשיו שבמידה שהדבר הזה לא יקרה, לא ייווצר מצב שאחת החברות תצא לרישיונות ואנחנו בעצם תוקעים לחלוטין את הרפורמה הזאת וזה בניגוד לרצון הציבור ורצון של כל חברי הכנסת, כי בסך הכול כל חברי הכנסת רצו לדבר על כמה שיותר חברות וכמה שיותר חברות חדשות. אם התהליך הזה לא יתחיל, אנחנו פוגעים במטרות הרפורמה, להפריד בין הערוצים, להקים רשתות חדשות נפרדות. התיקון שלי בא לזרז את התהליך הזה וצר לי שחברי הכנסת לא הבינו. אני אומר לכם, חברי הכנסת, אם הדברים האלה לא יתוקנו ולא יסודרו, אתם תישארו עם ערוץ חדשות 2 כאשר הזכייניות יישארו כזכייניות, הן לא ייצאו עד שהחוק לא יכריח אותם לצאת לזיכיון. לכן צר לי שאתם משכתם את הנושא לכיוון הזה, אני חושב שאנחנו לא עשינו טוב לציבור, לא עשינו טוב לעצמנו. אני מודה לכולם.
אברהם נתן
אני מבקש בשם קשת, שמעתי מספר פעמים שדיברו בשמנו, להבהיר את עמדת קשת. קשת לא חוקקה את חוק הרישיונות, זה אתם חוקקתם. לנו יש בדין אפשרות לשדר עד 2015 ועכשיו אנחנו גם חושבים עד 2018 עם אותה חברת חדשות. אין לנו כוונה לוותר על זה. אם אתם חושבים ואתם רוצים, ודיברתם פה בשם פלורליזם, לאפשר לנו לצאת לרישיונות, צריכים להיות תנאים כלכליים כדי שהיא תעבור. לא יהיו התנאים הכלכליים האלה, אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נצא ובמדינת ישראל תהיה חברת חדשות אחת עד 2018 - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה? בינתיים כבר יהיו.
רוברט אילטוב
כן, זה מה שיהיה, אתם לא מבינים את זה. אלה הן העובדות, חברים. זה בחוק, אדוני. אז השינוי שלי מתבקש.
נחמן שי
אפשר להתנות את השידור המבוקש בחוק רק אם יהיו שתי חברות. לא יהיה. כמו שאת התאריך אפשר לשנות, גם את זה אפשר לשנות.
רוברט אילטוב
לא, חבר הכנסת נחמן שי, אתה יכול לשנות את זה, זה מה יש.
נחמן שי
הדברים שלך מאוד מטרידים אותי, אדוני, כי עולה מהם נימה מאוד מאוד לא נעימה.
אברהם נתן
אם הייתי מסיים היית מבין. יש לחברי כנסת הרבה כוח, אבל השאלה הזאת היא קניינית בכלל. זכינו במכרז, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שאתה יכול לנפנף אותו מצד לצד, אנחנו מאוד מברכים על האפשרות לתת עוד שנה זיכיון לערוץ 10, שלא תתבלבלו, אנחנו בעד פלורליזם, זאת לא השאלה. השאלה המצב שאנחנו כולנו כרגע נקלענו אליו או המצב שהיה קודם, אין שאלה של רישיון. אם רוצים לעבור לרישיון, באמצע התהליך, לפני 2018, יש פה שאלות כלכליות שאתם לא נתתם את הדעת עליהן, זה מה שאמרתי. לכן לא לראות אוטומטית מה קשת אומרת ולא לדבר בשם קשת, קשת יודעת טוב מאוד לעשות את החשבון הכלכלי שלה ואנחנו מאוד מאוד מודים לכם.
אופיר אקוניס
אני רוצה להגיד לכולם, לא לחברת קשת, לחברת רשת או לישראל 10, הכנסת, על פי הצעת חוק ממשלתית, נתנה את האפשרות לשוק להיפתח, אבל אנחנו הנחנו על השולחן את האפשרות, אנחנו לא מכריחים אף אחד לקחת את הרישיון, רק נותנים את האפשרות לקחת רישיון. השיקול הזה בתוך השוק החופשי שאני דוגל בו, כידוע לכם, זה שיקול שלכם, של רשת, של חברת ישראל 10 ושל חברות חדשות, שאם תהיינה כאלה - - -
אברהם נתן
אמרנו מראש שלא נעבור.
אופיר אקוניס
מאה אחוז, זה בסדר גמור.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני קודם כל חושב שקיבלנו החלטה נכונה, ואני אומר לך, חבר הכנסת אילטוב, שנכון עשית בעניין. הכוונה שלך, כמאמר הכוזרי, הכוונה היא נכונה, המעשה לא היה נכון. זו דעתי. אני אומר לכם פה, בין השיטין, אולי אתם לא מתכוונים לזה, אבל נשמעות - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לנו שתי דקות, אני חייב לעבור לקריאה.
איתן כבל
חשוב להגיד את זה, לקבוע למשרד התקשורת לוחות זמנים של להביא לנו את כל העניין הזה. אני אומר לך, אני שומע את חבר הכנסת אילטוב, העניין הזה של תהיה בסוף חברת חדשות אחת מורידה לי את השמיעה באוזן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת כבל, הסר דאגה מלבך.

הוועדה שמרה לעצמה את מרחב הפעילות המרבי, אל"ף, פיצלנו סעיף מהחוק הזה, כלומר יש פלטפורמה להמשיך ולדון גם על בסיס הסעיף המפוצל, ויש אפשרות שהממשלה, אם תרצה, תזדרז ותגיש הצעת חוק בעניין. עד אז כל חברי הכנסת וחברות הכנסת המלומדים ובעלי הניסיון של ועדת הכלכלה יחשבו איך הם רוצים לשנות את המצב בדרך שהם רוצים ולא יבואו לדיון הבא ויגידו 'פעם ראשונה אנחנו שומעים על זה'. זה סיפור נחמד.
רוברט אילטוב
במידה שזה לא יתקדם ממשלתית, אנחנו נתקדם עם הסעיף המפוצל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, מרוב ההתעסקות בנושא החשוב הזה, אבל לא התכליתי היום, אנחנו שוכחים שבעצם ועדת הכלכלה, יחד עם משרד התקשורת והממשלה, בהובלת השר כחלון, באמת מביאים... לא כל יום יוצאת מהמבנה הזה ומהאולם הזה בשורה כל כך חיובית וצרכנית לאזרחי ישראל ולצופי ישראל, שבאמת יש להם עכשיו תמריץ משולש ומרובע ללכת לרכוש את מכשיר עידן פלוס ולהשתמש ללא עלות ולצפות במספר רב יותר של ערוצים.

אז גם ברכת הצלחה לרשות השנייה ולצוות שלה.
אתי בנדלר
ולפני שאדוני נועל את הישיבה, אני רוצה להזכיר שאני ביקשתי לפרוש את חוות דעתנו בקשר לזכות ההצבעה בוועדת הכלכלה של חברי סיעת קדימה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל היא ביקשה את זה כשיהיה הרכב קדימה פה.
אתי בנדלר
האם, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, את מעוניינת שאני אדחה את ההתייחסות לנושא הזה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבקשת לדחות מאחר שאין פה אף חבר קדימה ואני חושבת שהם היו צריכים לשמוע את חוות הדעת. מאחר שהם לא כאן, אני מעדיפה שתעשי את זה במועד אחר.
אתי בנדלר
אוקי, המועד יתואם בינך ובין יושב ראש הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני גם רוצה להודות לחבר הכנסת רוברט אילטוב שגילה גמישות והבין את הצורך הציבורי. בדרך כלל חברי כנסת מתעקשים על משהו שהוא מוביל כבר חודשיים, תודה רבה לך.

אנחנו נועלים את הישיבה הזאת.
אתי בנדלר
עוד מלה אחת ברשותכם, האוצר שמר על זכות הסתייגות בסעיפים שונים. אני מבקשת לקבל עד סוף השבוע הבא לכל המאוחר את ההסתייגויות חתומות על ידי שר האוצר, שאם לא כן הן לא ייכללו.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:39.>

קוד המקור של הנתונים