ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2012

הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית מותנית באישור לימודים

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת החינוך התרבות והספורט
18/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 537>
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום רביעי, כ"ג בטבת התשע"ב (18 בינואר 2012), שעה 9:00
סדר היום
<הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית מותנית באישור לימודים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
דב חנין
מוזמנים
>
סתו ארז - ראש מחלקת אקדמיה, התאחדות הסטודנטים

עפרי רביב - סגן יו"ר, התאחדות הסטודנטים

עוזאל ותיק - דובר החברה, מוזמנים נוספים

פפי יקירביץ - יועצת משפטית, מל"ג

נדב שמיר - לשכה משפטית, מל"ג

אירית קדמי - לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

משה אמסלם - סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל
מנהלת הוועדה
גידלי יהודית
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית מותנית באישור לימודים>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, בתאריך 18 לינואר 2012. הנושא: הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית מותנית באישור לימודים.

נשמע הזוי ואבסורדי שדברים כאלה קורים כאשר סטודנטים צריכים לקבל הנחה או צריכים לשלם על העניין הזה. מדובר על אוניברסיטת תל אביב, כביכול אותם הסטודנטים שמבקשים לרכוש רב קו לא מכובדים על ידי סיטי-פס או כל מי שבעצם מוכר לא מכובדים על ידי תעודת סטודנט שהם מציגים, אלא מתבקשים להציג אישור לימודים, ואישור לימודים מונפק על ידי המוסד בגבייה של קרוב ל-35 שקלים.

יש לנו שני אופציות – האופציה הראשונה, משרד התחבורה, וכל מי שקשור למשרד התחבורה – רכבות, אוטובוסים, מכבדים את תעודת הסטודנט, או שאנחנו קובעים שאותו אישור לימודים שיהיה מונפק על ידי האוניברסיטאות, יהיה ללא תשלום, אז צריך להחליט. נמצאים כאן הנציגים של המועצה להשכלה גבוהה וגם של ועד ראשי האוניברסיטאות. אני חושב שזה צריך להיות גם איזשהו צעד שאתם צריכים להוביל, כי מדובר על הסטודנטים שלכם. אתם צריכים להחליט איך המנגנון הזה יעבוד, כי אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד אבסורדי, שבשביל לקבל הנחה צריכים לשלם על זה.
פפי יקירביץ
זה לא מדויק, אני מדבר מטעם ור"ה רק על האוניברסיטאות, כל האוניברסיטאות מנפיקות לפחות שני אישורי לימודים בתחילת שנת הלימודים ללא תשלום. יש אוניברסיטאות כמו האוניברסיטה העברית, בן גוריון, נדמה לי שסטודנט יכול להוריד מהאינטרנט כמה אישורים שבא לו. מעבר לשניים, יש כאלו שנותנות לפחות שניים מהמכנה המשותף שהיא לפחות שניים, כל האוניברסיטאות נותנות ללא תשלום. מבחינתנו אין בעיה להנפיק, צריך לראות מה קורה במכללות - זה לגבי האוניברסיטאות.
היו"ר אלכס מילר
את רוצה שאני אושיב כאן סטודנטית ושתגיד שכן הלכה לקבל באוניברסיטת תל אביב אישור לימודים - - -
פפי יקירביץ
היא דיברה איתי הסטודנטית מאוניברסיטת תל אביב. מה שקורה הוא, שהם לא מנפיקים חינם דרך האינטרנט, אלא דרך מכשירים שלא תקינים. זו בעיה שצריך לטפל בה, כלומר אין פה איזושהי אימרה של תל אביב שהיא לא רוצה להנפיק אישורים חינם, יש פה איזושהי בעיה טכנית, אנחנו נטפל בזה.
היו"ר אלכס מילר
למה מראש אתם לא סגרתם את העניין הזה של תעודת סטודנט?
פפי יקירביץ
תעודת סטודנט מונפקת לכל סטודנט.
היו"ר אלכס מילר
למה גם מול משרד התחבורה אתם לא יישרתם קו בעניין הזה. למה הם דורשים איזשהו דף מודפס ולא מכבדים תעודת סטודנט שהיא הרבה יותר - - -
פפי יקירביץ
אין לי מושג למה משרד התחבורה מתעקש על זה, מבחינתנו שייקחו תעודת סטודנט בכיף.
היו"ר אלכס מילר
התאחדות הסטודנטים, זה צריך להיות חלק מהעניין שלכם, מה קורה עם זה?
עפרי רביב
אנחנו פנינו מזמן לפני מספר חודשים לפני שההנחות החדשות בתחבורה הבין עירונית נכנסו לתוקף, פנינו למשרד התחבורה וביקשנו שלא יהיה צורך באישור לימודים, אבל רצוי רק להסביר את השתלשלות העניינים. בתחילת השנה עשרות אלפי סטודנטים לא קיבלו עדיין את כרטיסי הסטודנט שלהם, בגלל זה באותה תקופה פנינו למשרד התחבורה שנענה לבקשתנו להאריך, בעצם לעשות הסדר חדש שבמסגרתו אתה לא צריך כרטיס סטודנט כדי לקבל את ההנחות ולהנפיק חופשי סטודנטיאלי, אלא אתה יכול לעשות את זה באמצעות אישור לימודים.
היו"ר אלכס מילר
למה אי אפשר לעשות את שניהם?
עפרי רביב
כי לא היו כרטיסי סטודנט באותה תקופה, אחר כך באמת פנינו וביקשנו שיורידו את הצורך הזה באישור לימודים.
היו"ר אלכס מילר
לא צריך להוריד, אפשר גם את זה וגם את זה, מה הבעיה?
עפרי רביב
פשוט בהרבה מאוד מוסדות גובים באמת, גם האוניברסיטאות, למשל בר אילן ותל אביב, כמו שציינו פה, גובים כסף תמורת אישור לימודים, אגב, זה בניגוד לדוחות קיימים.
פפי יקירביץ
אחרי שני אישורים לא גובים כסף.
עפרי רביב
לפי הנתונים שלנו זה לא נכון. אנחנו מהשטח, אנחנו מביאים את הדברים של הסטודנטים שפונים למוסדות וזה מה שהם אומרים. לצערי הרב, לרוב מתברר שמה שאנחנו אומרים בשטח הוא נכון, אם זה בגלל משהו אחר - גובים כסף.
פפי יקירביץ
גם על זה לא הייתי - - -
עפרי רביב
אני לא מדבר בכלל על מכללות. במכללות רבות גובים כסף בניגוד לדוחות קודמים שיש בעניין הזה, שציינו שאסור לגבות כסף על אישור הלימודים, התופעה הפסולה הזאת עדיין ממשיכה, לכן ביקשנו שלא יהיה צורך באישור לימודים. משרד התחבורה מסיבותיו שלו, אני לא אייצג כאן את הסיבות, אמר לנו שהם רוצים גם אישור לימודים וגם כרטיס סטודנט. למעשה, רק עד ה-1.12 היה אפשר לקבל את החופשי סטודנטיאלי רק עם אישור לימודים וגם זה בעקבות פנייה שלנו. אמרתי בעקבות הבעיה הזאת שכרטיסי סטודנט לא יגיעו לעשרות אלפי סטודנטים בתחילת שנת הלימודים.
אני אומר לצערי, המערכת בנויה כך, שאני מבין את הבעיה של משרד התחבורה, אני לא מקבל אותה שצריך לתת לזה פתרון מערכתי שאני באמת אשמח עליו אם גם המל"ג וור"ה יהיו שותפים לו. עד היום אנחנו הגורם היחידי פחות או יותר שדוחף את זה, כאילו זה לא מעניינם, וזה לא יהיה באמת לטובת הסטודנטים שלומדים אצלם במוסד. אגב, יש לנו כמה הצעות לדרך לפתור את זה לשנה הבאה, אבל זה באמת מצריך התכנסות מיוחדת, אם אתה רוצה אני יכול לדבר על זה.
פפי יקירביץ
אולי באופן ממוחשב, הרי אנחנו במאה העשרים ואחת, אפשר היה להעביר קובץ, לא ברור לי למה צריך להתרוצץ.
עפרי רביב
זה בדיוק, אגב, גם ההצעה שלנו. אנחנו מציעים שיעבירו כל המוסדות את פרטי הסטודנטים שלומדים אצלם למשרד התחבורה לעשות את ההנפקה הזאת בצורה ממוחשבת.
היו"ר אלכס מילר
מי שבעצם נותן את הרב קו, יש לו אפשרות נגישות למחשב?
פפי יקירביץ
אפשר יהיה - - - אנחנו לא אוהבים שהקבצים - - -
היו"ר אלכס מילר
בשביל מה כל הבלאגן הזה? מה הבעיה שיכירו בתעודת סטודנט ובאישור לימודים?
עפרי רביב
אני אסביר. בתחילת השנה היו תורים של מאות סטודנטים שגם עם זה היו הרבה מאוד בעיות סביב הנפקת הכרטיסים כי הכול מתבצע סביב אותם ימים, וזה יצר מצב של פקקים מטורפים. אגב, שהיה עליהם אפילו דיונים בכנסת, כלומר, בוועדות אחרות היו עליהם דיונים. אנחנו במאה העשרים ואחת, בואו נעבור להנפקה ממוחשבת, לא צריך כל שנה להנפיק מחדש את הכרטיס. זה יוצר בעינינו ביורוקרטיה והוצאות שאין פשוט צורך להוציא אותם. אם אנחנו מסתכלים קדימה, הרי זה בסוף יהיה הפתרון. בעוד כמה שנים אנחנו נצטרך לתת את הפתרון הזה, אז אם אנחנו נתחיל עכשיו להתכוונן לכיוון השני, נחסוך הרבה מאוד בעיות.
היו"ר אלכס מילר
בדקתם אפשרות לפחות במוסדות הגדולות, כמו האוניברסיטאות והמכללות להציב דוכנים של משרד התחבורה?
עפרי רביב
כן, אנחנו בדקנו את זה, לצערי הרב, אגב, נאלצנו להתעקש על זה שיעשו את זה בתחילת השנה לא היה, והכריחו את הסטודנטים להגיע לתחנות המרכזיות, אבל אחר כך כן הצלחנו להגיע למצב שמגיעים להנפיק. אגב, המצב בירושלים במיוחד חמור בגלל הערבוב בין סיטי פס לבין אגד, אבל אני מקווה שזה הסתדר בשנים הבאות, וגם בתל אביב. אגב, שתיבנה הרכבת הקלה גם שם תהיה בעיה אני מניח, בסוף מהרגע שאתה מביא את האנשים לצוואר הבקבוק של עמדות ההנפקה האלה, אתה מייצר בלאגן. לפי דעתי, הכול צריך להיות ממוחשב, וצריך להתחיל להתכוון לזה, כלומר, יכול להיות שזה תהליך שייקח זמן. משרד התחבורה לבקשתנו בוחן את הנושא, ואמור להחזיר לנו תשובה לגבי הדבר הזה, אבל אני כן אשמח אם גם הוועדה תתן על זה דגש, וגם מל"ג וור"ה בעיניי צריכים להתייחס לזה.
היו"ר אלכס מילר
משרד התחבורה לא כאן משום מה.
לפי מה שאני מבין, שיש בעיה עם אוניברסיטת תל אביב. אז אנא תפנו לאוניברסיטת תל אביב, ותבקשו מהם שכל עוד יש להם שם כל מיני תקלות, זה לא צריך עניין אף אחד.
עפרי רביב
אני מבקש שתהיה פנייה לבר אילן.
היו"ר אלכס מילר
ההנחיה צריכה להיות ברורה, כל עוד לא הגעתם להסדר עם משרד התחבורה באיזה דרך זה הולך להיות, אם זה בתעודת סטודנט, אישור לימודים, קבצים, בינתיים אנחנו עובדים לפי השיטה הישנה. אני מבקש מכל האוניברסיטאות ומכל המכללות, אם אפשר להעביר את ההוראה שכל בקשה של סטודנט למתן אישור לימודים בעניין של קבלת הטבה כזו או אחרת, אני לא נכנס כרגע לתחבורה, או פתיחת תיק ברבנות, או כל דבר אחר. כל מתן אישור לימודים, או שכל אישור שהוא למתן הטבה שהיא לטובת הסטודנט תהיה ללא תשלום, זה לא בעיה לעשות את זה. אנחנו לא צריכים כל שבוע לדון על הטבה אחרת, כי מחר אתם תבואו ותגידו לי, הנה, לתחבורה הנפיקו לנו בחינם, עכשיו אני צריך אישור קצת שונה לקופת חולים או לרבנות, אז עכשיו אומרים לי עוד פעם לבוא. רבותיי, אנשים משלמים מספיק כסף למוסדות בשביל שאת הדף הזה אתם תנפיקו בצורה שהיא בצורה ללא תשלום, אני חושב שזה דיי הוגן גם כלפי הלקוחות שלכם שאלה הסטודנטים - זה לא בעיה.

אנחנו גם נפנה למשרד התחבורה ונבקש מהם לכבד גם את המנגנון של אישור לימודים למי שעדיין לא הונפק, וגם תעודת סטודנט, לא רואה שום בעייתיות בסוגיה הזאת. אם מכבדים את הדף בלי תמונה ובלי שום דבר, תעודת סטודנט לדעתי מבחינת זיהוי של אותו אדם, אותו סטודנט, הרבה יותר מכובד כאשר מבינים את העניין. לדעתי, לא צריכה להיות בעיה, מקבלים אישור לימודים, שיכבדו גם את תעודת סטודנט, ואז זה יפתור לדעתי כמה בעיות. גם אפשר לחשוב איך אתם עושים לאותם הסטודנטים שלמשל שנה ב', מהעבר כבר יש להם, לא צריך לחדש להם מחדש, אפשר להאריך להם - זו לא בעיה.
פפי יקירביץ
יש סטודנטים שלא ממשיכים.
היו"ר אלכס מילר
לדעתי, אנחנו התחלנו לעשות תעודות סטודנט שלא כל פעם זה כרטיס חדש. היה שם הארכה, גם לגבי הנושא של הארכה - לא צריך ללכת לחכות עד שינפיקו ולהזמין, זה בסך הכול מדבקה.
פפי יקירביץ
המדבקה נשלחת לכל הסטודנטים הביתה.
היו"ר אלכס מילר
פשוט צריך להיערך. אם האגודות יודעות שנוצרת בעיה, יחד עם משרד התחבורה, שיש תקופה בפתיחת שנת הלימודים של איזושהי בעיה של לחץ, אז צריך להיערך לכך. אם זה דוכנים במוסדות, אם זה חלוקת סטודנטים לפי מה כל אחד צריך, אז תהיה קבוצה שמקבלת אישור לימודים, תהיה קבוצה שמקבלת מדבקה, ותהיה קבוצה שמקבלת את התעודה, אותן שלושה קבוצות אפשר לעבוד איתם בצורה מסודרת, אז לדעתי לא תהיה שום בעיה. אני חושב שדווקא בנושא הזה אפשר גם להפעיל לפני, כי ברגע שהסטודנט מתקבל לשנה א', אז כבר אתם יודעים שהוא הולך להתחיל. למשל, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, כבר אפשר להתחיל לחשוב איך עושים את ההסדר הזה עם אותן ההטבות שהוא צריך לקבל. לדעתי, פגישה אחת משולשת עם ועד ראשי האוניברסיטאות והמכללות, התאחדות הסטודנטים משרד התחבורה יכול לסכם – המל"ג – מה הם יכולים לעשות?
נדב שמיר
אנחנו נשמח לסייע בכל דבר.
היו"ר אלכס מילר
אין להם שום דבר שתלוי בהם. הם לא רגולטור פנימי, כשיש אובר דעות זה כבר הופך להיות בעיה. אני חושב שמי שהיום בפועל אחראי על ההיבט המינהלי, או מי שהיום בפועל אחראי על היבט של רכישת מוצר של הסטודנטים, שם צריכה להיות ההסדרה עם משרד התחבורה שלפעם הבאה אנחנו לא נראה את התקלות האלה. מבחינתי, אני חושב שגם בעניין זה ור"ה צריכה להודיע לכל המוסדות שבעניין זה לאותן ההטבות שמגיע לסטודנטים צריך להיות פתוח ולא צריך לגבות על זה שום כסף.

בנושא של אוניברסיטת תל אביב - אנחנו נקבל תשובה על זה שבעצם כל אותם הסטודנטים שצריכים לקבל אישורי לימודים יקבלו את זה ללא תשלום, ואם יש כאלה ששילמו עבור העניין הזה בגלל תקלה כזו או אחרת, אני מבקש שיוחזר הכסף לסטודנטים בצורה מסודרת, וגם כמובן בכל שאר המוסדות, אם יש עדיין תקלות שקשורות להנפקת אישור הלימודים למען הטבות כאלה ואחרות, צריך לראות איך אתם מסדירים את העניין הזה. כמובן שגם מבחינת הסטודנטים אנחנו מצפים לאיזושהי אחריות שכל שבוע הוא לא הולך להוציא אישור לימודים – למשל, הוא הוציא, נתן למישהו, או איבד את זה - אז קצת אחריות. יכול להיות שבאגודות צריכים גם להסביר מה המשמעות של הדבר ברגע שהם מקבלים את הדף הזה.
יהודית גידלי
צריך להשאיר את אישור הלימודים במקום או מספיק רק להציג אותו?
עפרי רביב
יכול להיות שאפשר לצלם. אני יכול לומר לכם שסטודנטים לא מרבים לפנות להוציא אישור לימודים, הם מבינים שהיום זה תהליך שתודה לאל מקשים עליו מאוד, אז אף סטודנט לא שמח על כך.
יהודית גידלי
אני אגיד לך למה השאלה שלי, כי האוניברסיטה שהיא נותנת שני אישורים חינם, יכול להיות ששני אישורים לא מספיקים לכל המוסדות שצריך להשאיר שם את הדברים האלה.
עפרי רביב
נכון, זאת הבעיה. הבעיה היא שבכל מקרה צריך להשאיר את הטופס. השאלה אם חייבים להשאיר את המקורי, או שאפשר להשאיר את המצולם שזה הדבר היחידי שאני באמת לא סגור עליו.
יהודית גידלי
אם צריך יותר משני טפסים כדי להשאיר אחד בקופת חולים ואחד - - -
פפי יקירביץ
רוב הגופים הם הרבה יותר מתוחכמים, כמו קופות חולים. אני לא זוכרת שקופת חולים ביקשה אישור. רוב הגופים בהחלט לא עובדים עם צייטליך היום.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש מהתאחדות הסטודנטים שתעבירו לי תוך שבועיים, לדעתי זה מספיק, מסמך לגבי כל הגופים שנותנים היום לסטודנטים הטבות משמעותיות, אני לא מדבר על 5% בקפה קפה מול בר אילן, אני מדבר על דברים משמעותיים.
יהודית גידלי
אבל ארנונה בהחלט מבקשת אישור.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש להעביר לי מה כל גוף שנותן הטבות משמעותיות לסטודנטים שקשור למדינה כמובן בצורה כזו או אחרת, לא גופים פרטיים. זאת אומרת, אם הם דורשים אישור לימודים - מקור, העתק ואז נעשה ישיבה וננסה להביא לכאן את כל הגורמים גם ממשרד התחבורה, גם הרבנות הראשית, גם אם מדובר על השלטון המקומי. כל הגופים היום שבעצם מתעסקים בחיים הסטודנטיאליים, ואז ננסה לקבל החלטה כללית באיזה דרך זה הולך להיות שכולם יהיו מסונכרנים אחד עם השני, כל הגופים, וכמובן גם המוסדות והסטודנטים שכל סטודנט יידע בדיוק עם מה הוא צריך ללכת, כי אז מה שקורה, שהוא יכול ללכת עם תעודת סטודנט, אז הוא בזבז חצי יום, אמרו לו תודה רבה זה לא מתאים, לך חזרה, אז עוד חצי יום, ועוד חצי יום בשביל להוציא את זה, חבל. לדעתי, גם לא תהיה בעיה ברגע שיהיה סנכרון אז גם אגודות הסטודנטים יוכלו להנפיק ברגע שהסטודנט נכנס בפתיחת שנת הלימודים בכל גוף שהוא הולך עם מה הוא צריך ללכת לשם, אז זה יחסוך לדעתי המון זמן, וכך אנחנו לא נשב כאן כל פעם על איזשהו דבר שעולה מסוגיה כזו או אחרת.
עפרי רביב
אין לנו בעיה לעשות את, אני רק אומר שהמוסדות שדורשים כסף תמורת אישור לימודים בעצם עוברים על דוחות ויש כאלה לפחות עשרות. אגב, לביטוח הלאומי המוסדות מעבירים קבצים של מיהו סטודנט. זה דבר שבעיניי צריך להיות דוגמה איך אנחנו עובדים, ואיך אנחנו מתפעלים את הסוגיה הזאת. פשוט מגוחך שצריך כל הזמן את כל הטפסים האלה, ללכת ולהוציא וכו', זה ביורוקרטיה שמכבידה גם על המוסדות וגם על הסטודנטים, בעיניי, אגב, הפתרון צריך להיות באמת כמו עם ביטוח לאומי לעבוד עם קבצים שהמוסדות יודעים להעביר, בעיניי זה הכי פשוט.
היו"ר אלכס מילר
אתה מרכבת ישראל, איך זה עובד אצלכם?
משה אמסלם
השרות שאנחנו נותנים היום לסטודנט זה החל מה-1.1, רק הצלחנו לעשות את זה. הוא בא עם רב קו שלו, מניח אותו אצל הקופאית באיזהו מכשיר שיודע לקרוא את סוג ההנחה שמגיע לו, זה משדר לי ישר לקופה ואני נותן לו את ההנחה. היום בחברות תחבורה ציבוריות אחרות – אוטובוסים, אגד, דן, קווים וכו'.
היו"ר אלכס מילר
מי אחראי על רב קו – משרד התחבורה?
משה אמסלם
אחראי על הסוג של ההנפקה זה משרד התחבורה, זה באמצעות כרטיס קליפסו שהוא בכל חברות התחבורה הציבוריות בארץ, כולל אותנו.
היו"ר אלכס מילר
למי אני הולך עם תעודת סטודנט או אישור הלימודים?
משה אמסלם
לא, אצלי לא עם אישור לימודים. אני עדיין לא יודע להטביע לו את הזכאות על הכרטיס חכם שלו, אני עוד לא יודע לעשות את זה, בסוף השנה אני אדע לעשות את זה.
עוזאל ותיק
התהליך הוא כזה, באמת, מי שאחראי על רב קו זה משרד התחבורה, וגם ההנחיות הן הנחיות שניתנות על ידי משרד התחבורה, גורפות לכלל מפעילי תחבורה ציבורית. אנחנו כחברה שמפעילה רכבת בירושלים, הנפקנו כבר מעל 350 אלף רב קווים בירושלים. תהליך ההנפקה – בעצם אתה בא להוציא כרטיס, זה לוקח שתיים, שלוש דקות. בכרטיס עצמו בתוך הזיכרון שלו טוענים את הפרופיל שאותו אתה רוצה.
דב חנין
- - לא כולל את התואר אני מבין.
עוזאל ותיק
אצלנו אתה יכול לבוא לעמדות גם ברגע זה, העמדות ריקות, אנשים לא באים.
היו"ר אלכס מילר
אתה עושה לכולם את הרב קו?
עוזאל ותיק
אני עושה לכולם, לכל מי שרוצה להנפיק, אני מנפיק לו רב קו. בירושלים כבר הנפקנו יותר מ-350 אלף.
היו"ר אלכס מילר
מה אתה מבקש אישור לימודים או תעודת סטודנט?
עוזאל ותיק
לפי ההנחיות של משרד התחבורה, אנחנו צריכים בעצם – מי שרוצה לבוא להנפיק רב קו עם פרופיל סטודנט, צריך להציג לי שני דברים - תעודת זהות ותעודת סטודנט. הייתה תקופה קצרה בתחילת שנת הלימודים שבהם עדיין לא היו תעודות סטודנט, זה גם כל התורים שהיו אז בעמדות של אגד. אז נדרשנו על ידי משרד התחבורה משהו חלופי שזה אישור לימודים. אבל כרגע מי שצריך להנפיק רב קו עם תעודת סטודנט, מציג לי, הוא לא צריך להביא לי את זה.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, אתה היום תכבד את תעודת סטודנט.
עוזאל ותיק
בוודאי, הוא לא צריך להביא לי את זה, אני צריך לראות תעודת סטודנט, כמו שאני רואה תעודת אזרח קשיש, פנסיונר, זה אותו דבר.
היו"ר אלכס מילר
מי עוד היום מנפיק רב קווים?
עוזאל ותיק
"אגד", "דן".
עפרי רביב
בעצם כל חברות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ.
היו"ר אלכס מילר
יש להם גם דרישות אחרות?
עפרי רביב
הן אמורות לעמוד באותו סטנדרט. לצערי הרב, בגלל ריבוי החברות, יש כאלה שעוד לא לגמרי הפנימו את כל התהליך, אבל אנחנו כן עובדים על זה יחד עם משרד התחבורה להגיע לכל החברות האלה, חברות כמו אגד תעבורה שעושות קצת בלאגן עם הדברים האלה, אבל זה באמת מה שאני מאמין שהסתדר בתקופה הקרובה, חלק כבר סידרנו. הבעיה הגדולה היא, למשל, עם סיטי פס שבתחילת השנה הם לא ידעו להנפיק פרופיל סטודנט וכל הסטודנטים התנקזו לאגד, הלחץ היה אדיר על התחנות.
עוזאל ותיק
אתה מדבר על לקנות, לא על להנפיק. להנפיק אנחנו יודעים, לקנות – אין לנו חוזה כזה שנקרא סטודנט שנתי.
דב חנין
מה ההבדל בין הנפקה לבין קנייה?
עוזאל ותיק
הנפקה, זה אתה מוציא כרטיס. זאת אומרת, אתה בא ואתה רוצה להוציא כרטיס רב קו כדי לנסוע בו בלי כרטיסיה, זה להנפיק כרטיס, אין בו כלום, עכשיו אתה צריך ללכת ולרכוש, מה אתה רוצה, כרטיסיה, חופשי חודשי, שנתי?
דב חנין
מה לגבי ההטענה?
עוזאל ותיק
ההטענה - אנחנו יודעים להטעין את מה שיש לנו בחוזים שלנו, מה שאנחנו מורשים למכור בעצם. לנו אין סטודנט שנתי, סמיסטריאלי, כל מיני דברים כאלה. כיוון שאנחנו קו אחד בירושלים, אז אנחנו לא מורשים להנפיק את הדבר הזה, ולכן, זה רק אצל מי שכן מוכר, לדוגמה – "אגד" בירושלים.
היו"ר אלכס מילר
אם נוסע ב"אגד", אז הוא צריך ללכת ל"אגד", ואם ברכבת הוא צריך לרכבת.
עוזאל ותיק
להנפיק זה לא משנה איפה הוא הנפיק. אם הוא רוצה לקנות סטודנט מורחב או סמיסטריאלי, הוא צריך לגשת לאגד שהם יודעים למכור לו את זה, וזה תופס גם ברכבת. זה תופס אצלנו, אנחנו יודעים לכבד את זה, אנחנו לא יודעים למכור לו את זה, כי בסוף זה לא חוזה שמוגדר אצלנו.
יהודית גידלי
בכמה מקומות אפשר בירושלים להטעין את זה?
עוזאל ותיק
ב"אגד" בלבד, לנסיעות ברכבת זה משהו אחר, בכל תחנת רכבת יש מכונות טעינה.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת הרכבת היום לא יכולה להטעין את הנסיעות באוטובוס, ואלה שבאוטובוס יכולים להטעין את הנסיעות ברכבת.
משה אמסלם
רכבת כבדה, רכבת ישראל זה קצת יותר מורכב. שום כלי תחבורה ציבורי לא יידע לא עכשיו ולא בעתיד למכור חוזה של רכבת, זה נקרא חוזה, כל נסיעה שאתה מטעין זה נקרא חוזה. בכרטיס רב קוו כמו שהוא תיאר, אפשר להטעין עד 8 חוזים, ואחד מהחוזים יכול להיות נסיעה ברכבת או נסיעה משולבת. אני אדע לקראת סוף חודש פברואר, אני אדע להטעין נסיעות משולבות בכרטיס חכם לכלל הציבור, אני לא מדבר רק על סטודנטים, כמובן שגם לסטודנטים. היום כל סטודנט שבא, יודע לקנות אצלי כרטיס בהנחה שמגיע לו לפי סוג פרופיל שלו, בצורה אוטומטית הוא בא לקופה, מראה את הכרטיס שלו, מעבירים אותו, הוא מקבל את הכרטיס בהנחה שמגיעה לו. לגבי חופשי חודשי, הטענת חוזים בחברות אוטובוסים, אני אדע לעשות את זה החל מחודש הבא, אבל זה יהיה כרטיסים משולבים, מי שקונה כרטיס נסיעה ברכבת יחד עם נסיעה, כמובן שזה עם הנחה נוספת בתחבורה ציבורית, אם זה בתל אביב, איזור אלף, איזור בית או חיפה או כל מקום אחר.
היו"ר אלכס מילר
מבחינת שיתוף הפעולה שלכם שהיה לכם עם אגד או עם הרכבת, מבחינת הדוכנים, אתם יכולים לשים דוכנים כאלה למכירה בקמפוסים, בתקופות הלחץ לפחות?
משה אמסלם
מבחינה טכנית זה אפשרי, אני לא רוצה פה להתחייב.
היו"ר אלכס מילר
אתה יכול לנייד את המכשיר שמטעין את הרב קו?
משה אמסלם
אני לא יכול להצהיר בשם החברות, אנחנו אחרונים להכניס את הכרטיס חכם בארץ. לצערי, אני אומר את זה, אנחנו אחרונים, ואנחנו למעשה נהיה מוכנים רק בסוף השנה. כל מה שאמרתי לך עכשיו זה תרופות שעשינו כדי שנוכל לתת הנחה לסטודנטים, ודברים אחרים. מבחינה טכנית לדעתי זה אפשרי, לא צריכה להיות בעיה, אתה לוקח מחשב נייד, עם קורא חכם ואתה יכול לעשות את זה בכל מקום.
דב חנין
אפשר לשאול שאלה טכנית, סטודנט היום שעולה על אוטובוס בירושלים ובכל מקום אחר, ויש לו רב קו, כבר יש לו את הרב קו, הוא יכול לטעון טעינה של סטודנט באוטובוס?
עפרי רביב
לא, אין דבר כזה, זה בדיוק הנקודה שבגללה הצענו כבר למשרד התחבורה, ור"ה נענו לקריאה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לזה התאגדות של כלל הגופים וסיוע גם אולי מהוועדה, ואני חושב שכלל האוכלוסייה צריכה להיות זכאית לזה שיהיה אפשרי לעשות את הדברים האלה דרך האינטרנט. פשוט, אנחנו כל שנה מגיעים לאותו מצב, כל שנה אנחנו מגיעים, כלומר, אנחנו נאלצים לתאם עם כלל הגורמים, אם זה סיטי פס, אם זה הרכבת, אגד, להביא אותם לקמפוסים. אגב, אם הם יבואו, הם יבואו רק לקמפוסים הגדולים, כלומר, רק לאוניברסיטאות. וגם באוניברסיטאות הם יבואו רק לקמפוסים הגדולים של האוניברסיטאות, חלק מהאוניברסיטאות מפוצלות על כמה קמפוסים. כלומר, רק מיעוט מהסטודנטים יוכלו ליהנות מזה שמגיעים להטעין להם את זה קרוב לאיפה שהם עומדים. רוב הסטודנטים ייאלצו להיטלטל למקומות אחרים, לרוב לתחנות המרכזיות כדי להטעין את הדבר הזה.
אני מדבר פה על המכללות, בטח המכללות בפריפריה, הם לא יגיעו לשם – גם אם הם יגיעו לשם, זה יהיה באיחור, זה יהיה מעט, בשעות מאוד מסוימות ואחרי שאנחנו לחצנו והפעלנו את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא אותם לשם. אגב, אני חושב שגם כלל האוכלוסייה, כלל האזרחים במדינת ישראל צריכים לראות שיפור בתחום הזה. חבל לי שמשרד התחבורה לא נמצא פה, אבל לפי דעתי לא צריכה להיות בעיה להטעין לפחות את האקט של ההטענה בכסף לשים באשראי דרך האינטרנט, זה יקצר תורים, יקצר את התהליכים, כי כיום המצב הוא קטסטרופה בתחילת השנה, וזה חבל לכולנו, כלומר, זה מרחיק אנשים מהתחבורה הציבורית.
דב חנין
תודה אדוני היושב ראש, אני שמח שהגעתי לדיון כאן, כי אני חייב להודות שאני לא הייתי ער להיקף הבעיה. אני שמעתי תלונות מסטודנטים ממכללת ספיר, אבל האמת היא שאני הייתי משוכנע שזו בעיה מקומית, וככזו אני באתי להתריע על זה שבאמת כמו שאמר המשנה ליו"ר התאחדות הסטודנטים, הדברים לא מגיעים למכללות הקטנות. אבל כפי שהתמונה מצטיירת, אני חושב שאנחנו צריכים להיות דיי מודאגים. הרי המהלך של הנחות לסטודנטים הוא מהלך שיש מאחוריו הרבה מאוד הגיון, וההגיון הזה מכוון בעצם לשני מהלכים. מהלך אחד, סטודנטים ממילא הם אנשים שנמצאים בנטל כלכליים מאוד גדולים, והמדינה רוצה לסייע להם ככל הניתן בתחומים שבהם ניתן.

הדבר השני, יש פה עידוד לתחבורה ציבורית ולשימוש לתחבורה ציבורית במיוחד לאנשים צעירים, במיוחד לאנשים שעדיין לא עיצבו מודלים של התנהגות, לדברים האלה יש השלכות מאוד חשובות לטווח ארוך.

כפי שהתמונה מצטיירת פה, אנחנו בעצם הצלחנו לייצר - אולי ההחלטה היתה החלטה טובה, אבל המערכת שנוצרה היא מערכת מאוד לא ידידותית למשתמש. אם כל פעם אני צריך להגיע לאגד כדי לטעון אם אני סטודנט ואני לא יכול באוטובוס באופן ידידותי עליתי, כבר יש לי, כבר האישור שלי הוא אישור של סטודנט באופן בסיסי, אבל הטעינה מחייבת אותי עוד פעם להיטרטר וללכת, אני פשוט במקרים רבים אוותר על הטרטור.

לכן אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו צריכים אולי לקיים גם דיון המשך, עם נציגי משרד התחבורה, שגם אני מצטער שלא נמצאים איתנו כאן, כדי לבדוק איתם שני חלופות. חלופה אחת אם זה ניתן ברמה הטכנית, שמשרד התחבורה ינחה את כל המפעילים להיערך לכך, שכל מכונות ההטענה תהיינה, אם זה ניתן ברמה הטכנית, תהיינה מסוגלות לטעון לפי סוג הכרטיס. אם מדובר על סטודנט, טעינה לסטודנט. אם מדובר בילד למשל שגם הוא זכאי להנחה - - -
יהודית גידלי
אבל זה כנראה כן אפשרי לילד וקשיש אפשר באוטובוס?
סתיו ארז
יש רק בתל אביב משהו שנקרא הנחה צוברת, שבאמת מטעינים סכום כסף, ואת סכום ההנחה מקבלים כתוספת, אבל זה רק באזור המרכז.
דב חנין
הבן שלי שהוא משתמש בתחבורה ציבורית, טוען, והוא ילד, הוא טוען באוטובוס. ואם זה נטען לילד, אז זה נטען לסטודנט ברמת העיקרון.
סתיו ארז
אפשר לטעון כרטיסיות, סטודנטים יכולים. מה שכן יש בגוש דן שמקל בעצם על התורים ועל הטעינה, זה לטעון במכונות ולטעון הנחה צוברת, זאת אומרת, לא להתחיל לטעון עכשיו כרטיסיה שהיא רלבנטית רק לקו מסוים של אוטובוס, כמו שלדוגמה קורה כן בירושלים, אלא אתה טוען מאה שקלים, ויש לך סטודנט פלוס, אז נטען לך 150 שקלים, ואיתם אתה יכול לנסוע עכשיו בתחבורה הציבורית.
דב חנין
אני חושב שאת אותו מנגנון צריך להחיל על כל הארץ, זאת אומרת, גוש דן זה כמובן מקום חשוב, אבל הוא לא המקום היחיד. מה שנכון לגוש דן, צריך להיות מוחל בארץ כולה. אני אומר לחילופין, אדוני היושב ראש, אם וככל שהסתבר לנו שיש בכל מיני מקומות בארץ בעיות טכניות, הפנייה שלנו למשרד התחבורה צריכה להיות שלא הסטודנטים הם אלה שמשלמים על הקושי הטכני. זאת אומרת, אם יש קושי טכני לבצע את הטעינה בצורה הזאת, הדרישה צריכה להיות שהסטודנט יוכל לקבל את הכרטיס המוזל באמצעות קנייה שלו עם תעודת סטודנט באוטובוס או בכל מקום אחר, או במסוף הרכבת הקלה בירושלים. זאת אומרת, מה שניתן לפתרון טכני צריך להיפתר טכנית, ומה שלא ניתן לפתרון טכני, צריך להיפתר בהחלטת מדיניות שאומרת – שאנחנו מממשים את זה, גם אם יש קושי טכני כרגע לבצע את זה.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו גם חשבנו שהתקלה היא רק באוניברסיטת תל אביב, זה בעצם המקרה שהועבר לנו, שאוניברסיטת תל אביב מבקשת תשלום עבור אישור הלימודים, כי באחד המקומות לא קיבלו תעודת סטודנט, את הנושא אנחנו פתרנו כי באוניברסיטת תל אביב יש תקלה בהנפקה. לפי מה שהבנו, שעכשיו לא צריך בכלל אישור לימודים מספיק תעודת סטודנט, אישור לימודים נדרש רק לפתיחת שנת הלימודים לתקופה קצרה. תעודת סטודנט מספיק. לפי מה שאנחנו מבינים שיש פה בעיה לוגיסטית הרבה יותר גדולה. מה שאני קובע, שבעוד שבועיים אנחנו נעשה כאן ישיבה על כל המנגנון הזה של מתן הנחות בתחבורה לסטודנטים, ואם אתם מספיקים להביא לי חומר, אנחנו נעשה מתן הטבות בכלל בכל המגזרים שהם מגזרים ציבוריים לסטודנטים, אם זה רבנות, אמרתי.
עפרי רביב
ואישור לימודים?
היו"ר אלכס מילר
אנחנו נזמין לכאן את כולם גם את אגד וגם את משרד התחבורה, דן, כל מי שבעצם לוקח חלק בעניין הזה ומנסה לעשות כאן סינכרון בין כל הגופים. מה שחשוב לנו כיום, שאתם תנסו להביא לנו כמה שיותר חומר איפה התקלות. גם לעשות איזושהי השוואה של מה שקורה בשטח, כי כמובן שהם לא כל כך מעוניינים שנקפיד עליהם עוד תוספות של עבודה, אבל ברגע שאנחנו מזהים שאפשר לעשות חלוקה כמו שנגיד עושים למגזרים אחרים, אם זה פנסיונרים וכל מי שמקבל היום הטבות משמעותיות בתחבורה. אני לא זוכר, מה קרה עם אותו פס שהיינו שמים אותו על תעודת סטודנט, שאיתו היינו מקבלים - - -
עפרי רביב
היינו קוראים לזה מדבקת - - -
יש את זה עדיין, זה עדיין קיים, ואנחנו גם הצענו להשתמש בזה בצורה יותר מאסיבית.
היו"ר אלכס מילר
אם אני עכשיו נכנס לאוטובוס בלי רב קו.
עפרי רביב
לא, זה לא עוזר לך. גם אתה צריך אישור לימודים כדי להנפיק את הרב קוו. צריך אישור לימודים ותעודת סטודנט ביחד כדי להנפיק את הרב קו. זה הסיפור, מזה התחלנו. שם זה נמצא היום, לפחות אצל אגד זה המצב, לפחות בשאר חברות התחבורה הציבורית של האוטובוסים, זה המצב.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. מה שנעשה זה דבר כזה. בעוד שבועיים נקיים ישיבה עם כל הגורמים, כולל משרד התחבורה, אגד, דן, וכל מי שמתעסק והרכבת, ננסה להגיע לפתרון שהוא הרבה יותר ידידותי. אני מבקש גם מור"ה קצת להיות יותר אקטיביים בסיפור הזה. אתם בכל זאת מייצגים את האוניברסיטאות ויש לכם נגישות גם ליו"ר מל"ג שהוא שר בכיר בממשלה, הוא יכול ללחוץ על משרד התחבורה בעניין הזה.
פפי יקירביץ
נשתדל אדוני, גם המל"ג צריך ליטול חלק.
היו"ר אלכס מילר
מה הם יכולים לעשות?
פפי יקירביץ
כמו שאנחנו יכולים לעשות, גם הם יכולים לעשות, להם יש שר בממשלה.
דב חנין
אני מבין שאנחנו בישיבה הבאה נעסוק לא רק בהיבט התחבורה אלא כמו שאדוני סיכם, היום כל גוף אם אתה סטודנט אתה צריך להסתובב עם איזושהי תיקיה.
היו"ר אלכס מילר
בגלל זה ביקשתי מהתאחדות הסטודנטים לתת לנו קצת חומר איפה יש בעיות. אם יש לנו עיריות, רבנות, בנקים זה גופים פרטיים, אנחנו מדברים על הגופים שיש לנו איזושהי השפעה. אפשר להביא את בנק ישראל, אני לא יודע מי קובע היום בעצם את המנגנון לכל הבנקים, באיזה דרך, מה הם מקבלים.
דב חנין
אדוני צודק שהבנקים הם גורמים פרטיים ואנחנו לא יכולים לתת להם הנחיות, אבל אם בנק רוצה לתת עדיפות לסטודנטים, אנחנו כוועדה יכולים להמליץ יחד עם התאחדות הסטודנטים מהו הסטנדרט של מיהו סטודנט.
היו"ר אלכס מילר
כמו שאני מכיר היום את הבנקים - - -
דב חנין
הבנקים בישראל עוד יחסית בסדר, אני זוכר שעשיתי פוסט-דוקטורט באוקספורד, לפתוח חשבון בבנק שם הייתי צריך להביא ארון שלם מלא מסמכים כדי לפתוח איזשהו חשבון מסכן. אבל עדיין צריך איזושהי סטנדרטיזציה שלא כל בנק ימציא אישורים שלא קיימים.
היו"ר אלכס מילר
בעוד שבועיים נקיים ישיבה, מקסימום אתה יודע איך זה עובד, מגיע לפה איזשהו חוק של השכלה גבוהה, לוקחים תיקון קטן של תוספת של יושב ראש, הגופים שהם גופים ציבוריים יקבלו תעודת סטודנט בעת הנפקתו למתן הטבות אשר מופיעות אצלן, עושים את זה תוך שנייה, זה לא בעיה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים