ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2012

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 619>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2011,

של חה"כ נחמן שי, חה"כ איתן כבל, חה"כ מירי רגב, חה"כ אלי אפללו, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ יואל חסון, חה"כ רונית תירוש, חה"כ אריה אלדד, חה"כ דורון אביטל, חה"כ שלי

יחימוביץ (פ/3552)
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
חברת הכנסת מירי רגב
דבורה ספיר-אליעזר - הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת

חיים בן עמי - ר' אגף ביטחוני חברתי, משרד הביטחון וצה"ל

אהוד דרור - ע' בכיר לגיוס משרד הביטחון, משרד הביטחון וצה"ל

אירית ברוק - מנהלת המחלקה לתנועות נוער ושנת שירות, משרד החינוך

ורד וייץ - עו"ד באג"ם בהסתדרות החדשה

אורי מיכאל - דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
עמית קנובלר – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2011>
של חה"כ נחמן שי, חה"כ איתן כבל, חה"כ מירי רגב, חה"כ אלי אפללו, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ יואל חסון, חה"כ רונית תירוש, חה"כ אריה אלדד, חה"כ דורון אביטל, חה"כ שלי יחימוביץ (פ/3552)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. היום עדיין יום ב' בשבוע, כ"א בטבת, 16 לינואר 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2011, של חברת הכנסת מירי רגב ואיתן כבל ונחמן שי, ואפילו אלי אפללו שעוד מעט מתפטר, ושלמה מולה, ו-, ו-, ו-. אני לא מבין איך לכולם יש אותו הרעיון כל הזמן, לא מבין איך כולם הוגים וחושבים על אותו רעיון כל הזמן.
חברתי, חברת הכנסת מירי רגב, תציגי את הצעת החוק.
מירי רגב
תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. אני אעשה את זה בקיצור. אתה בסך-הכול מכיר את החוק הזה. אתה מתעסק עם הנושא של שירות לאומי ושירות צבאי בכל ההיבטים שלו, גם בקבע, גם בסדיר וגם במילואים.

החוק הזה בא לתקן עוול שבמסגרת הפיצויים שמקבלים בדבר פיטורים, מקבלים חיילים או חיילות אם הן מתגייסות לצה"ל, ואם הן מתגייסות לשירות לאומי, ואם הן מתגייסות לשירות אזרחי. שנת שירות לא נכנסת לתוך העניין הזה.
יש כל-כך הרבה ילדים טובים, ערכיים, שהולכים לשנת שירות. הם מטפלים בחולים בבתי-חולים, בנוער במצוקה בשדרות, בקריית שמונה. אני לא צריכה לספר לך שמדובר באנשים שעושים עבודת קודש הדוחים את השירות שלהם. הם אומרים: אנחנו מוכנים לתרום למען הקהילה שנה מהחיים שלנו כי זה חשוב לנו, כי זה נכון. אלו אנשים ערכיים, אנשים טובים. אבל, הם לא מקבלים פיצוי פיטורים. למה? כי זה לא נמצא בחוק. כי רק אם אתה הולך לשירות צבאי, אם אתה הולך לשירות אזרחי, או שירות לאומי.

אנחנו מבקשים לעשות פה תיקון חקיקה, ולהכניס את אלה שהולכים לשנת שירות כך שגם הם יוכלו לקבל את פיצוי פיטורים. אני חושבת שזה יעשה חסד עם כולם, זה יעשה צדק חברתי אמיתי עם אנשים שתורמים לטובת הקהילה. הכנסת תמלא בזה את תפקידה כראוי, בוודאי באמצעות הוועדה הזאת שאתה יושב בראשה.
היו"ר חיים כץ
סביר להניח שאין פה התנגדויות לעניין.
חיים בן עמי
לא. יש לי שאלות לפני זה.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
חיים בן עמי
ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון. אנחנו עובדים בנושא שנת שירות בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, מינהל חינוך.
היו"ר חיים כץ
למי יש לך שאלות?
חיים בן עמי
השאלה הראשונה, מי זה "אישר השר"? אני לא יודע איזה שר.
מירי רגב
שר הביטחון.
נעה בן-שבת
לא, לא שר הביטחון. זה שר הרווחה, הוא מאשר לפי חוק הביטוח לאומי.
מירי רגב
שר הרווחה אתם רוצים? אנחנו נחליט לפי חוק הביטוח הלאומי, אין בעיה.
חיים בן עמי
לא, לא. יש לנו פה שאלה. שר הרווחה לא אישר, ואיננו מאשר שום משימה שהיא מוגדרת שנת שירות של מתנדבי שירות כמו שאני מבין שכוונת חברי כנסת מציעי החוק במשחק. ולכן, אנחנו הופתענו כי ההצעה עברה איזה תיקון בין השלב שהגענו לפה לבין השלב הקודם.

השאלה הראשונה היא מי השר?
היו"ר חיים כץ
שר הביטחון הוא שר עסוק. בדרך כלל אין לו זמן לאשר דברים, רק דברים גדולים.
מירי רגב
הרי שר הרווחה לא יאשר את זה לבד. מן הסתם, יהיה נציג שלכם.
חיים בן עמי
זה או שר הביטחון או שר החינוך. מתנדבי שנת שירות שהם חברי תנועות נוער, ארגוני נוער, וכיוצא בזה, מטופלים על ידי שני גופים במדינת ישראל. על-ידי גוף אחד שנמצא במשרד החינוך, ועל-ידי גוף שנמצא במשרד הביטחון. אנחנו איחדנו את שולחן הגדרת המשימות והאישורים. אנחנו גם מאשרים את כל דחיות השירות. יש עוד גוף אחד שמתעסק במתנדבים לשירות ציבורי וזה השירות הלאומי. הוא כבר נמצא בחוק.

משימת התנדבות לאומית שאישר השר – אני נותן דוגמא, אני מניח שזו לא הכוונה שלך, שתלמיד בישיבה שתורתו אומנתו שעובד ב"יד-שרה", הוא לא יקבל את פיצויי הפיטורים.
היו"ר חיים כץ
אל תעני לו.
חיים בן עמי
לו זו כוונת המחוקק. אנחנו רוצים להגדיר שמשימות שאושרו על ידי מערכת הביטחון ומערכת החינוך לארגוני ותנועות הנוער המוכרים על-ידם, הם ייכללו בהסדר הזה. אנחנו מברכים על המשימה, ולו רק מהטעם האחד שזה מסר של הריבון, נציג הריבון, של הכנסת, כלפי מתנדבי שנת השירות שאנחנו איתם ואנחנו תומכים בהם.
היו"ר חיים כץ
תסביר לי מה זה עניינכם בכלל? אתם אישרתם למישהו לבוא לשנת שירות, והוא בא לשנת שירות. מה זה עניינכם מי שמאשר. אותו אחד צריך לקבל פיצויים. מה אתם נדחפים בכלל לקטע מי יאשר, מי לא יאשר? אתם לא משלמים, לא עולה לכם. אתם לקחתם מישהו לשנת שירות. ברגע שאישרתם לו שנת שירות, הוא בשנת שירות. מה איכפת לך איזה שר מאשר?
חיים בן עמי
הוא יוצא מקופח. למה שהוא יצא מקופח?
היו"ר חיים כץ
למה הוא יוצא מקופח?
חיים בן עמי
כי אם הוא בא ואומר: אני עכשיו מתנדב לשנת שירות - אם הוא מתנדב לשירות לאומי, אז הוא קיבל פיצויי פיטורים, אם הוא הלך לצבא הוא מקבל פיצויי פיטורים.
מירי רגב
אבל, הוא אומר שהוא מתקן את זה. הרי היום גם אתה לא מתעסק עם מי שמקבל פיצויים על שירות אזרחי או שירות לאומי. מה עניינך גם בעניין הזה? נכון שאתה מתעסק בנושא. אבל, מה זה עניינך?
היו"ר חיים כץ
כמה זה עולה לך?
חיים בן עמי
פיצויי הפיטורים לא עולים לי כלום.
היו"ר חיים כץ
נכון, אז מה אתה מתערב?
מירי רגב
אז למה אתה צריך לאשר את זה?
היו"ר חיים כץ
אתה לא היית באירוסין, לא תהיה בגירושין.
נועה בן-שבת
אבל, אני לא מבינה את ההערה. כי ההערה גם לפי הנוסח המקורי של הצעת החוק, מדובר על שנת שירות לפי פסקה (4) להגדרה - "ילד" בסעיף 238. פסקה (4) לאותה הגדרה אומרת שלא מלאו להם 21 שנה, משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר, ובתנאים שקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, תקופה שאינה עולה על 12 חודשים. שירותם הסדיר נדחה עקב שירותם - - -
היו"ר חיים כץ
שר והביטוח הלאומי.
חיים בן עמי
זאת אומרת, הוא לא אישר אף אחד ממתנדבי שנת שירות שאנחנו מאשרים.
נועה בן-שבת
אם אתה אומר שהוא לא אישר אף אחד אז הם לא זכאים לקצבת שארים, והם גם לא זכאים עכשיו ל - - -
חיים בן עמי
- - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי רגע. אתה תיתן לה לגמור לדבר.
נועה בן-שבת
עקרונית, הייתי יכולה להשאיר את זה בשירות למטרה ציבורית כאמור בפסקה (4). אבל, בשביל לדייק ולהגיד: שאישר לפי פסקה (4). אבל, בעצם אפשר היה להגיד את זה גם: לשירות מטרה ציבורית או לאומית כאמור באותה פסקה (4), וזו היתה אותה תוצאה שהשר צריך לאשר. הוא צריך לקבוע תקנות. אישר השר בתנאים שקבע, באישור ועדת העבודה והרווחה. סליחה, יכול להיות הוא ללא אישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
כן. גם אני לא צריך לאשר שום דבר פה.
אירית ברוק
שמי אירית ברוק, אני מנהלת המחלקה לתנועות נוער ושנת שירות במשרד החינוך. רק לומר ששנת שירות אצלנו לא מוגדרת כך. הנוסח שהגיע לעיוננו היה הנוסח לפני התיקון.
מירי רגב
הוועדה עשתה תיקונים לפי החוק.
נועה בן-שבת
את מפנה לפסקה (4), להגדרת "ילד". באותה פסקה (4) כתוב: שירות למטרה ציבורית או לאומית.
אירית ברוק
אני לא מפנה לזה.
נועה בן-שבת
אז מה היה הנוסח שהיה לפנייך? לא הנוסח שהוגש כהצעת החוק המקורית?
אירית ברוק
הנוסח שלפני התיקונים.
נועה בן-שבת
האם תוכלי להקריא לי את הנוסח שהיה, הנוסח המקורי שהגיע לעינכם? יכול להיות שיש פה איזה טעות. יכול להיות שזה לא הנוסח הכחול.
אירית ברוק
אני בוודאות יודעת שזה לא הנוסח, מפני שאצלנו שנת שירות לא היתה מחוקה. פה שנת השירות מחוקה. את הנוסח הקודם אישרנו. את הנוסח הזה לא ראו אצלנו בלשכה המשפטית. אנחנו נעביר לעיונם, ויחזירו תשובה.
היו"ר חיים כץ
באתם בלי עורך-דין?
אירית ברוק
אני לא רואה פה עורך-דין של הלשכה המשפטית שלנו.
היו"ר חיים כץ
איך זה יכול להיות? אחד המקרים הבודדים בכנסת שמגיע נציג משרד, ואין לו 17 עורכי-דין מלווים.
אירית ברוק
שנינו עורכי דין. אולי בגלל זה - - -
חיים בן עמי
אנחנו מלווים האחד את השני, שנינו עורכי-דין.
דבורה ספיר-אליעזר
הניסוחים של הלשכה המשפטית של הכנסת הם ניסוחים טכניים לחלוטין. הם לא פוגעים במהות של הדברים שהיו כתובים לפני, בהצעת החוק הפרטית, כך שזו בדיוק אותה הצעת החוק, רק דייקו בקשר לאותם אישורים שנדרשים לפי חוק הביטוח הלאומי. אבל, ההפניה לחוק הביטוח הלאומי היתה גם בהצעת החוק הפרטית, כך שזה לא ברור.
נועה בן-שבת
הדבר היחיד שהוסף זה העניין של התנאי של: שירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות. זה תנאי שהוסף, ושהוא תנאי שהוא קיים לגבי שירות לאומי, הוא תנאי שקיים לגבי שירות אזרחי. הוא קיים גם לגבי מי שמתגייס למשטרה.
היו"ר חיים כץ
את הנוסח הכחול הזה שהיה מונח בוועדת שרים לענייני חקיקה הממשלה אישרה. אם מתעוררים עכשיו, זה בסדר. אבל, זה אושר.
אירית ברוק
לא, העניין פה שנמחקה שנת שירות.
היו"ר חיים כץ
נמחק מאיפה? זה מישהו הגיש. נמחק – זה בסדר.
אירית ברוק
אנחנו מדברים על זה או על זה?
וילמה מאור
על הכחול.
מירי רגב
תראי את הכותרת למעלה.
אירית ברוק
אה, אוקיי. כי מונח לפנינו הדבר הזה שהוא אחר.
מירי רגב
היא לא מבינה, היא לא יודעת לקרוא את הדבר הזה. תקשיבי, את רואה למעלה: התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות? זה הדבר המוביל, זה הנושא העיקרי של התיקון. את רואה? זה תיקון חוק פיצויי פיטורים שמוסיפים לשם את שנת השירות.
אירית ברוק
אני מסתכלת על הנוסח הלבן הזה שמונח לנו על השולחן. להתייחס אליו או לא?
וילמה מאור
הלבן הוא שיקוף של הכחול.
אירית ברוק
הוא אחר.
נועה בן-שבת
הוא אחר, ודאי שהוא אחר. אבל, הוא אחר בגלל שאתם משתמשים במונח שנת שירות שאינו קיים בחוק הביטוח הלאומי. אתם מפנים לחוק הביטוח הלאומי, לפסקה (4) בהגדרת "ילד" בסעיף 238. שם לא כתוב שנת שירות, שם כתוב: שירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר וכו' וכו'. לכן, אם אתם מפנים לאותה פסקה ואתם אומרים: אנחנו מדברים על הדבר הזה שבגללו הילד נחשב וממשיך להיחשב ילד גם אחרי גיל 18, והוא זכאי לקצבת שארים, ועכשיו היה פה תיקון לחוק שהוא גם יקבל פטור מדמי ביטוח בזמן שהוא משרת באותה שנת שירות, אז לא מכנים אותה בכינוי שנת שירות. אבל, זה בדיוק שירות שמדובר עליו.
אירית ברוק
אז בואי נגיד שכאילו לתיקון העקרוני אין לנו שום התנגדות, להיפך. אבל, לפה אני הייתי רוצה שיראו אצלנו, ושיחוו את דעתם בצורה מקצועית.
היו"ר חיים כץ
"יראו אצלנו" – זה דבר טוב.

כן, אדוני.
חיים בן עמי
בדיוק מה שאמרה היועצת המשפטית, בדיוק מזה אני חרד.
היו"ר חיים כץ
חרד תרתי משמע?
חיים בן עמי
לא אמרתי חרדי, אמרתי "חרד" – זה הבדל.
היו"ר חיים כץ
את רואה? עורכי-דין.
חיים בן עמי
אבל, זה מדויק.

הפער בתוצאה שנוצרת עכשיו זה שהמשימות שמאושרות ברמת הקהילה - - -. אגב, בביטוח לאומי מתנדבי שנת שירות שלנו פטורים מתשלום ביטוח לאומי. אנחנו מבקשים להבטיח שמתנדבי שנת השירות מארגוני הנוער ותנועות הנוער - -
היו"ר חיים כץ
יפה אתה עושה.
חיים בן עמי
- -שעושים פעילות מאושרת על-ידינו, יהיו נכללים בתוך התהליך הזה.
היו"ר חיים כץ
וגם אנחנו רוצים שמתנדבי השירות שמאושרת על-ידם יהיו בתוך התהליך הזה. זאת אומרת, השר כבר לא מעניין. השר לא מעניין, השר זה הביטוח הלאומי. לא מעניין השר. הוא מוחל על כבודו של השר, וזה בסדר. גם אני מוחל על כבודו.
חיים בן עמי
לא, אני לא מוחל על כבודו.
היו"ר חיים כץ
אני מוחל על כבודו.
נועה בן-שבת
זאת אומרת, יש לנו שירות אזרחי שאנחנו יודעים כי אישר אותו השר. יש לנו שירות לאומי שאנחנו יודעים מהו כי אישר אותו השר.
היו"ר חיים כץ
נועה, אתם - עורכי-הדין - תכתבו את מה שאנחנו מתכוונים פה עכשיו, שכל מי שהולך לשנת שירות - - -
נועה בן-שבת
מהי שנת שירות?
היו"ר חיים כץ
מוגדרת.
נועה בן-שבת
היא לא מוגדרת. כי אם אני אומרת: כל מי שהולך לשנת שירות כפי שקבע האגף ל -, ואתם תגידו תיכף מה - - -
היו"ר חיים כץ
מי ייתן לו ללכת? מי אישר לו שנת שירות?
מירי רגב
משרד הביטחון.
היו"ר חיים כץ
אז תגדירו את זה.
נועה בן-שבת
אם אנחנו מנתקים שנת שירות מהאישור הזה של השר שקובע: זה שנת שירות, ובגללה גם קצבת שארים וגם דמי ביטוח וכו', אז אנחנו לא יודעים מי אישר את זה. גם המעביד, העובד אומר לו: תשמע, אני הולך ל - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה "לא יודעים"? נועה, כנסי לחיים. תצאי רגע מהפילוסופיה. לא קם בן-אדם בבוקר והולך לשנת שירות. הוא צריך להתגייס לצבא. הוא לא קם והוא מרגיש פתאום עצמאי מגיל 18, והוא הולך לו. אין דברים כאלה. אם הוא הולך לשנת שירות, מוגדרת שנת שירות. אחרת הוא הולך לצבא, או שהוא לא מתגייס בכלל. המסגרת של שנת שירות היא מסגרת ברורה.
נועה בן-שבת
ברורה למי? ברורה היום למי שיושב עם הנהלים האלה שאני לא יודעת מי מכיר אותם, ומי לא. עד היום כשאמרו שנת שירות בחקיקה, דיברו והיפנו לא סתם לפסקה (4) בהגדרת "ילד". לא איכפת לי לשנות את זה חזרה ולהגיד את זה בצורה עמומה: לשירות, כאמור בפסקה (4) להגדרת "ילד", אם אתם לא רוצים למטרה ציבורית או לאומית. אני חושבת שזה לא נכון - - -
היו"ר חיים כץ
אז לאן הוא הולך? תשמעי, את חוזרת להיות עורכת-דין, ואנחנו מדברים על החיים. הניסוח פה פחות חשוב. חשוב שאותו ילד הולך לשנת שירות, הולך לתרום שנה מחייו לקהילה במסגרת כזאת. זה אצלך כבר הפך להיות פחות חשוב.
חיים בן עמי
לפני צבא.
היו"ר חיים כץ
לפני צבא.
נועה בן-שבת
כן. אבל, לא כל קהילה. כי אם אני הולכת לעזור לקהילה במה שאני חשבתי לעשות, לא - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, מי ייתן לו? מי ייתן לך? את לא מוגדרת.
מירי רגב
משרד הביטחון מאשר והחינוך.
היו"ר חיים כץ
אחרת הוא לא דוחה לך שירות.
חיים בן עמי
הבעיה יכולה להיות – מה שאמר קודם חבר הכנסת כץ – שמישהו קיבל, במירכאות אני אומר, ולא זו הכוונה שלכם - פטור בתור תורתו אומנתו. הוא הולך ואומר: אני מתנדב עכשי גם ב"יד-שרה".
מירי רגב
לא, זה לא נחשב לו לשנת שירות. אתה יודע טוב מאוד שזה לא שנת שירות, אל תתחיל לערב. ידוע לכולם מה זה שנת שירות.
היו"ר חיים כץ
זה לא שנת שירות.
חיים בן עמי
אבל, היא לא יודעת מה זה שנת שירות.
נועה בן-שבת
אני יודעת טוב מאוד, אני יודעת שזה מה שכתוב בפסקה (4). אבל, אני מבהירה את פסקה (4), ואתם אומרים: אנחנו לא מכירים.
חיים בן עמי
אז יש בעיה.
מירי רגב
תעשי את מה שאמר כאן חיים, הוא אמר הצעה מאוד נכונה. את משפטנית, תוסיפי פה: שנת שירות כפי שהוגדרה על-ידי משרד הביטחון והחינוך, זהו.
נועה בן-שבת
אבל, אתם אומרים להוריד את פסקה (4) להגדרה.
מירי רגב
אל תורידי אותה, תגידי: בנוסף.
חיים בן עמי
ובנוסף. כמו שמוגדר או בנוסף, או שנתקן את ההגדרה של סעיף בתקנה (4). מה זה משנה? שכוונת המחוקק תבוא לידי ביטוי בסעיף (4). מה זה משנה?
נועה בן-שבת
אני רוצה להבין מהי כוונת המחוקק שאתה מייצג אותה עכשיו. המחוקק אמר שהוא רוצה שנת שירות, שירות בהתנדבות כאמור בפסקה (4) להגדרת "ילד".
חיים בן עמי
זה התיקון שנעשה על-ידיכם.
נועה בן-שבת
לא. זה מה שכתוב בנוסח הכחול שאתם מחזיקים אותו. תקרא את הנוסח הכחול.
היו"ר חיים כץ
זה לא נעשה על-ידינו. אלה שהגישו את הצעת החוק, לזה הם התכוונו. הם לא ראו אותך, הם לא ראו אותי. אלה הם המחוקקים.
נועה בן-שבת
הנוסח הכחול אומר: הוא החל להתנדב בשנת שירות; לעניין זה "שנת שירות" – שירות בהתנדבות כאמור בפסקה (4) להגדרת "ילד".
אתה אומר לי עכשיו
תעזבי את פסקה (4) להגדרת "ילד, ותלכי ותגידי שאני האגף שקובע מהי ההגדרה של שנת שירות. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אתה יודע מה? אני מוכנה לא לתקן את כל התיקונים האלה של הנוסח, להשאיר את זה בנוסח הכחול. אבל, אני לא חושבת שעכשיו אפשר לבוא ולהמציא שנת שירות חדשה שהיא לפי הוראות האגף, והיא בכלל מנותקת מפסקה (4).
חיים בן עמי
היא לא מומצאת. אנחנו במשך שנים רבות בשיתוף פעולה שעובר גלים בין משרד החינוך למשרד הביטחון מאפשרים אלפי - - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי רגע. אנחנו עוצרים את הישיבה לעשרים דקות. תשבו ותלבנו ביניכם את כל העניינים, ותחזרו מסודרים. תבדקי את העניין.

תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה של עשרים דקות. כולם יוצאים להפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:20 ונתחדשה בשעה 12:40.)>
היו"ר חיים כץ
עדיין יום שני בשבוע, כ"א בטבת, ה-16 לינואר. אני מחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מקווה שכל הנוגעים בדבר הבינו את הניסוחים והכול בסדר. ואם הכול בסדר, אנחנו נעבור להקראה. אם יהיה למישהו הערות לאחר ההקראה, תעירו את ההערות.
נועה בן-שבת
"הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2012
תיקון סעיף 11. 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 11(ג), אחרי פסקה (3) יבוא:


"(4) הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר..." – אנחנו צריכים להגיד שר הרווחה והשירותים החברתיים – "...לפי פסקה (4) להגדרה "ילד" של סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ושירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות.".
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו הערות?
חיים בן עמי
ההערה היא שכללו רק את סעיף (4), וצריך לכלול גם את סעיף (2) ו-(3). הם חלק מהמשחק.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, אתם צוחקים עליי?
חיים בן עמי
לא. מקובל עלי מה שישנו, הראית לנו את התקנה - - -
היו"ר חיים כץ
אתם ישבתם ביניכם.
חיים בן עמי
לא ישבנו, כי לא יכולנו לשבת.
היו"ר חיים כץ
אז עמדתם?
חיים בן עמי
התשובה היא כן.
נועה בן-שבת
הראיתי לך את התקנות שקבע השר. התקנות אומרות שבתוקף סמכותו הוא התקין תקנות אלה שהשירות למטרת ציבורית הוא כל אחד מאלה: הדרכת נוער, טיפול חינוכי, וכו' וכו'.
חיים בן עמי
זה (1).
נועה בן-שבת
הוא אומר מהו ילד. יראו אותו כמשרת, מי שהתקיימו בו התנאים. בין השאר, אגף הנוער והענף במשרד הביטחון, שאני מבינה שזה אתם.
חיים בן עמי
זה (2).
נועה בן-שבת
אישר על גבי טופס שקבע השר. והוא רשאי להפנות מתנדבים למטרה צבאית או לאומית אם הוא מתנהל ללא כוונת רווח וכו' וכו', ויש לו שימוע. זה הכול בתקנות. אנחנו מפנים לכל התקנות האלה ברגע שאנחנו מפנים לפסקה (4).
חיים בן עמי
לכל התקנות מקובל עליי.
נועה בן-שבת
אבל, אף אחד לא אמר שלא מפנים לכל התקנות.
חיים בן עמי
אמרתי, לכל התקנות מקובל עליי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ירים את ידו? תודה רבה. בעד חברת הכנסת מירי רגב. היא מצביעה במקום חבר הכנסת ציון פיניאן.

הצבעה
בעד – פה אחד

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2011, אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה תמכו בהצעת החוק. הוועדה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה שנייה שלישית.
וילמה מאור
אנחנו בקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
מה, ראשונה?
וילמה מאור
זה הצעת חוק שאתה הקדמת והבאת אותה לדיון בוועדה. היא בסך-הכול הוגשה אלינו לוועדה לפני שבועיים-שלושה.
מירי רגב
בסדר, אז מה? אז קידמנו אותה.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מביאים את הצעת החוק להכנה לקריאה ראשונה. אחרי שהיא תעבור בקריאה ראשונה נביא אותה במהרה לקריאה שנייה ושלישית, ובא לציון גואל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים