ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2012

בקשות יו"ר ועדת החוץ והביטחון וחבר הכנסת איתן כבל לקיים רביזיה בדבר קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבה בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011 מ/641 .

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
11/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 233>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), שעה 10:45
סדר היום
<בקשות יו"ר ועדת החוץ והביטחון וחבר הכנסת איתן כבל לקיים רביזיה בדבר קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבה בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011 מ/641 .>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

מיכאל בן-ארי

דוד רותם
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור

ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<בקשות יו"ר ועדת החוץ והביטחון וחבר הכנסת איתן כבל לקיים רביזיה בדבר קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבה בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011 מ/641 .>
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום שתי בקשות: בקשת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת שאול מופז, ובקשה של חבר הכנסת איתן כבל לקיים רביזיה בדבר קביעת ועדת הפנים והגנת הסביבה כוועדה שתדון בהצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבה בשירות בתי הסוהר)(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, מ/641.
אני מבין שגובשה הסכמה על דעת יושב-ראש הקואליציה, לקבל את הרביזיה, ולהעביר את הדיון בחוק לוועדת החוץ והביטחון מהנימוקים כפי שפירט אותם חבר הכנסת שאול מופז בפנייה שלו מיום 9.1.12. מישהו רוצה להתייחס? הערות?
דוד רותם
איפה הם? כשאני מבקש רביזיה, אתה תמיד אומר לי שצריך להופיע.
היו"ר יריב לוין
כי על שלך יש מחלוקת; פה אין חילוקי דעות. אנשים עובדים מאחורי הקלעים וסוגרים את הקצוות.
מירי פרנקל-שור
יש הסכמה של כולם - התקיימה אתמול פגישה בין חבר הכנסת אלקין- - -
היו"ר יריב לוין
מי בעד קבלת בקשת הרביזיה של חבר הכנסת שאול מופז? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1

נגד – 1

נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה נדחתה, רק נשארה הרביזיה של איתן כבל, אז לא הצליח לך...

מי בעד בקשת הרביזיה של חבר הכנסת איתן כבל?

הצבעה
בעד – 2

נגד – אין
נמנעים – אין

הרביזיה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך התקבלה בקשת הרביזיה של חבר הכנסת איתן כבל, ואנחנו עוברים להצביע על השאלה, לאיזו ועדה תלך הצעת החוק הזו, ובהתאם למה שהתבקש ברביזיה, אנחנו מציעים את ועדת החוץ והביטחון שתדון בהצעת החוק. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד ההצעה – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, אין נגד, אין נמנעים, לפיכך נקבע פה אחד שעבר לוועדת החוץ והביטחון.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:55.>

קוד המקור של הנתונים