ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2012

1.תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב), התשע"ב-2011 2.תקנות חינוך חובה וחינוך ממלכתי (רישום)(תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים