ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2012

חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
35
ועדת המשנה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות

להצעת חוק הציוד הרפואי, התשע"א-2010
17/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי


**
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
להצעת חוק הציוד הרפואי, התשע"א-2010
יום שלישי, כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצ"ח הציוד הרפואי, התשע"א-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אריה אלדד – היו"ר
עפו אגבאריה

רחל אדטו
מוזמנים
>
סגן השר יעקב ליצמן - סגן שר הבריאות

ד"ר אסנת לוקסנבורג - ראש מינהל טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

נדב שפר - ממונה יחידת האמר, משרד הבריאות

עו"ד נילי דיקמן - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ד"ר זמיר גת - ראש אגף רכש ולוגיסטיקה, קופת חולים מאוחדת

ד"ר זיו רוזנבוים - ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית

עו"ד אייל זליכה - שירותי בריאות כללית

אליהו צימלס - מנהל אגף לוגיסטיקה, קופת חולים לאומית

אושיק מור - מכבי שירותי בריאות

עו"ד דובב אפל - התאחדות התעשיינים

אבנר ספקטור - איגוד תעשיות האלקטרוניקה

עו"ד דן כרמלי - סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר

אבי סלע - איגוד לשכות המסחר

רחל בראון - יושבת ראש ארגון הקוסמטיקאיות הארצי

יורם גלר - יו"ר פורום IPL ולייזר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצ"ח הציוד הרפואי, התשע"א-2010>
היו"ר אריה אלדד
שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוסקים היום בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של חוק האמר, האביזרים והמכשירים הרפואיים. לאחר הפסקה ארוכה בדיונים על החוק הזה, חוק ממשלתי, התחלנו בעבודה עליו עוד בכנסת הקודמת והחלנו עליו דין רציפות. אני מקווה שהתגברנו על חלק מחילוקי הדעות שהיו בין הממשלה וגורמים אחרים שמעוניינים או שיש להם עניין בחוק. מה שלא התגברנו בהכנות, נפתור במהלך הדיונים.

הוועדה הזאת היא ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שתכין את החוק להחלטה ולהצבעה של מליאת הוועדה.

בדיון הראשון, ואני מקווה שנצליח לקיים דיונים מדי שבוע פחות או יותר, אני ארצה לשמוע בקצרה ככל האפשר סבב התייחסויות עקרוניות של המעוניינים, גם של המשרד, גם של קופות החולים וכל מישהו אחר שנוגע לעניין. לאחר מכן נתחיל בקריאת החוק. כל סעיף שלא תהיה עליו התנגדות, אנחנו נאשר אותו ונשמור לסוף את אותם סעיפים במחלוקת. מי שמתנגד, יביע את התנגדותו וינמק אותה בקצרה. נדחה את המשך הדיון לסבב האחרון של אותם סעיפים שיש עליהם מחלוקת. כך אני מקווה הדיונים יהיו תכליתיים וגם בקצב מהיר.

משרד הבריאות, דוקטור לוקסמבורג, את רוצה לפתוח?
אסנת לוקסנבורג
רק לומר בכמה מלים שכפי שצוין בדיון הקודם שהתקיים כאן, אנחנו רואים חשיבות רבה בחוק הזה. אני שמחה שגם הוועדה רואה בכך חשיבות.
היו"ר אריה אלדד
לא רק את אלא גם סגן שר הבריאות, שר הבריאות בפועל, מכבד אותנו בנוכחותו ובהשתתפותו. אנחנו מקבלים את פניו בברכה.
אסנת לוקסנבורג
סגן השר, אתה רוצה להתייחס?
סגן השר יעקב ליצמן
לא, תתחילי את.
אסנת לוקסנבורג
מבחינתנו זו השלמה מאוד חשובה לרגולציה שקיימת בנושא של טכנולוגיות רפואיות, השלמה שהיא עם אותם קווים מנחים כפי שנעשית כיום על תרופות וצריכה להיעשות גם על כל נושא האביזרים והציוד הרפואי. אנחנו מבחינתנו נעשה כל מאמץ כדי לקדם את החוק ולעמוד לרשות הוועדה לפי לוח הזמנים שהיא תקבע.
היו"ר אריה אלדד
תודה. השר, אתה רוצה להתייחס עכשיו ולומר דברי פתיחה?
סגן השר יעקב ליצמן
אחר כך אני אתייחס. כדברי פתיחה אומר משהו פשוט מאוד. הגיע הזמן להעביר את זה ולסיים את זה. אני מקווה מאוד שבישיבה היום נסיים את זה.
היו"ר אריה אלדד
נדמה לי שאני אפילו לא אנסה לסיים את זה היום אבל אני אנסה להיות מאוד תכליתי. נקיים היום סבב התייחסויות עקרוניות ואז נתחיל לקרוא את החוק.

ביקשו את רשות הדיבור מטעם התאחדות התעשיינים, עורך דין דובב אפל.
דובב אפל
כן. אנחנו שותפים בסך הכול לעמדה שהחוק הזה רצוי וראוי ובמובן הזה גם היצרנים וגם היבואנים תמימי דעים בכך שהסוגיה הזאת של ציוד רפואי צריכה להיות מוסדרת בחקיקה.
יש לנו הערות ספציפיות להסדרים השונים שאומצו בהצעת החוק, אבל אני אתייחס אליהם כאשר נגיע לסעיפים.
סגן השר יעקב ליצמן
יש מישהו שמתנגד?
היו"ר אריה אלדד
נדמה לי שכולם בעד החוק ולפחות אלה שנגד, לא רוצים לומר זאת בגלוי, אבל הם ינסו להביע הסתייגויותיהם במהלך הדרך.

מישהו מקופות החולים רוצה להתייחס?
אליהו צימלס
קופת חולים לאומית. אנחנו בעד. אני אחראי על אגף לוגיסטיקה ועל הרכש. אני רק רוצה להדגיש, וחשוב לנו מאוד, כמו שיש בתרופות רשימה מפורסמת בפומבי, אנחנו מבקשים שאותו הדבר יהיה גם כאן. זאת אומרת, יהיה באינטרנט ואפשר יהיה להיכנס ולראות גם את ההסתייגויות לפי מה שכתוב בחוק אבל שיהיה אפשר להיכנס ולראות את זה ולא לחכות שנקבל אישור.
סגן השר יעקב ליצמן
אולי תסביר לי כי אני חדש בעניין. תסביר לי מה מפריע לכם אם אנחנו נדרוש בכלל על הכול. מה מפריע לך? אנחנו רוצים לעשות סדר במדינה והגיע הזמן לעשות את הסדר הזה. למה אני צריך לפרסם על איזה דברים כן ולא? הגיע הזמן שכל תכשיר כל ציוד וכל דבר שזז, אנחנו רוצים רישיון, אישור. עשינו את זה לגבי כל מיני דברים פרה-רפואיים ורופאים. בכל הדברים אנחנו עושים סדר וגם כאן אנחנו רוצים לעשות סדר. למה אתה רוצה שמשרד הבריאות יפרט בתוך הרשימה?
היו"ר אריה אלדד
לא, הוא רוצה שהפנקס יהיה מפורסם כדי שהציבור יוכל לעיין בו.
סגן השר יעקב ליצמן
מי שרוצה משהו במדינה, ציוד רפואי, הוא צריך לבוא ולאשר אותו. נקודה.
היו"ר אריה אלדד
אני הבנתי את דבריו שאם אני אזרח ומציעים לי טיפול בלייזר מסוים, שאני אוכל להיכנס לאתר משרד הבריאות ולראות אם המכשיר רשום.
סגן השר יעקב ליצמן
זה אוטומטי. מי שמשתמש באינטרנט. כן.
זיו רוזנבוים
דוקטור זיו רוזנבוים, ראש אגף טכנולוגיות רפואיות בשירותי בריאות כללית. אנחנו ישבנו יחד עם משרד הבריאות וניסינו להגיע להבנות לגבי טיוטת הצעת החוק. בראש ובראשונה חשוב לי להבהיר שאנחנו מברכים על עצם החוק. אני חושב שהחוק הוא מאוד מאוד חשוב והוא בא להסדיר נושא מאוד ראוי. יחד עם זאת יש מספר דברים עקרוניים בחוק שאנחנו חושבים שאין המקום לשים אותם במסגרת החוק הזה. הדבר הראשון שאנחנו חושבים שלא נכון לשים אותו במסגרת החוק הזה הוא הסתרת השימוש בציוד רפואי על ידי המטפלים, על ידי הרופאים, על ידי אחיות וכולי. כל מדינות העולם, הרגולטור מפקח על היצרנים, הספקים והמשווקים והוא שולט בכל הטכנולוגיות שניתן לשווק אותן במדינה. כך פועל ה-FDA. ה-FDA אינו עושה רגולציה של הפרקטיס אוף מדיסין. כאן, לשון החוק כפי שהיא רשומה כיום, יש כוונה לבצע רגולציה דרך חוק האמר או חוק ציוד רפואי של הפרקטיס אוף מדיסין. אני חושש, תפיסתית אני חושב שזה לא נכון, ושנית, אני חושב שזה כלל לא ישים. זה לא ישים מכיוון שמשרד הבריאות, יחידת האמר שהיא יחידה מפוארת, היא דלת משאבים במיוחד בהשוואה ל-FDA.
סגן השר יעקב ליצמן
תן דוגמה כדי שנבין.
היו"ר אריה אלדד
אני אתן לך דוגמה. למשל, אם האמר יאשרו מכשיר רנטגן, אפשר יהיה לשים אותו בכניסה למס הכנסה כדי שידעו כמה כסף יש לי בארנק ולפי זה לכתוב לי את השומה. נראה לך הגיוני? כל אדם יוכל להשתמש בכל מכשיר כאשר ידבנו ליבו?
זיו רוזנבוים
לא. אנחנו מדברים על הפרקטיס אוף מדיסין. אני רוצה להסביר ממה זה נובע.
סגן השר יעקב ליצמן
תן דוגמה לאיזה מכשיר לו כדי שאני אבין.
היו"ר אריה אלדד
מכשיר שלדעתך לא צריך להגיד למי מותר ולמי אסור להשתמש בו.
זיו רוזנבוים
הנקודה המרכזית היא שהמחקר הרפואי מתקדם הרבה יותר מהר מתהליך הרגולציה. מי שפונה בבקשה לרישום, הוא אותו ספק או יצרן. אנחנו הרופאים פועלים על פי פרקטיקה רפואית מקובלת שהיא מתקדמת הרבה יותר מתהליך הרישום. לכן אסור שאנחנו הרופאים נהיה חבים באחריות פלילית על שימוש שנעשה שלא בהתאם להגדרות הרישום.
היו"ר אריה אלדד
זה מה שנקרא באנגלית אוף לייבל.
זיו רוזנבוים
למשל.
היו"ר אריה אלדד
אם ההתוויה של מכשיר רנטגן היא לזהות שברים בעצמות, אפשר יהיה להשתמש בו כדי לטפל בגזזת. זה להצעתך. אוף לייבל. מדינת ישראל עוד לא גמרה לתקן את הנזקים ולפצות את הנפגעים של מי שסבר שאפשר לקחת מכשיר שנועד לייעוד אחד ולעשות בו שימוש אחר.
זיו רוזנבוים
חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד, הצורך שלנו בפיקוח של איזה רופא ישתמש באיזה פריט ולאיזו מטרה, הוא צורך ראוי אבל הוא להבנתנו הוא לא צריך להיות מפוקח על ידי חוק האמר שתכליתו לטפל בשיווק של ציוד רפואי.
היו"ר אריה אלדד
כלומר, לדעתך צריך להיות חוק אחר שיאמר שמכשיר א' לייעוד א'. לא בחוק הזה אלא בחוק אחר.
זיו רוזנבוים
לא. אני אומר שזה לא נושא לחקיקה.
היו"ר אריה אלדד
למה בתרופות, אתה רושם תרופה להתוויה מסוימת ואם אתה רוצה להשתמש בה למחלה אחרת, אתה צריך לעבור דרך איזושהי מסננת של אישורים ומכשיר שיודע לעשות תועלת או נזק במידה רבה יותר או במידה מעטה יותר, למה שם אסור לעשות את זה?
סגן השר יעקב ליצמן
למה אתה לא אומר לנו איזה דבר לא? תן לי דוגמה פרקטית כדי שאני אבין מה אתה לא רוצה.
זיו רוזנבוים
אני אתן דוגמה פשוטה. היצרן רושם התקן מסוים להרחבה של עורקי הלב והרפואה מתקדמת ונמצא שאותו התקן מתאים גם להרחבה של דרכי השתן. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בחסדיו של ספק כזה או אחר כדי שיפנה למשרד הבריאות ולהמתין חודשים ארוכים, ולפעמים יותר מכך, עד אשר יהיה אישור של משרד הבריאות לעניין הזה. אנחנו זקוקים לאפשרות הרחבה.
היו"ר אריה אלדד
בארצות הברית על פי אישור FDA לתכשיר להרחבת כלי דם קורונאריים אתה יכול היום להרחיב דרכי שתן בלי שיקראו אותך בבית משפט אחרי שקרעת פעם ראשונה למישהו את האורתרה?
זיו רוזנבוים
שאלה נהדרת. מכיוון שבחוק ה-FDA לא מפקח על הפרקטיס אוף מדיסין, כל רופא חייב לעבוד על סמך האמת הרפואית והעדויות הקיימות בספרות הרפואית. אם חלילה הוא פעל לא נכון, הרי שהוא אחראי לתביעה של נזיקין ורשלנות רפואית אבל הוא לא אחראי אחריות פלילית.
היו"ר אריה אלדד
הבנו. אני מציע שכאשר נגיע לסעיף, תתייחס. עמדתך העקרונית הובהרה וגם הדעות לכאן ולכאן. יש עוד מישהו מקופות החולים שרוצה להתייחס?
נילי דיקמן
נילי דיקמן, משרד הבריאות. אנחנו חולקים על העמדה שלהם.
זיו רוזנבוים
עוד נקודה עקרונית, ברשותכם. בחוק יש אחריות פלילית על מטפלים. זאת אומרת, רופאים ומטפלים אחרים יהיו חבים באחריות פלילית אם הם לא ידעו מה הם תנאי הרישום של פריט כזה או אחר. אנחנו חושבים שזה פשוט לא ישים. זה לא ישים שרופא ידע בכל רגע נתון, ידע מה הספרות הרפואית אומרת אבל לדעת בכל רגע נתון ולזכור מה הם תנאי הרישום של כל פריט ופריט, לצערי זה בלתי אפשרי. זה פשוט לא ישים. אפשר לתבוע אותו על רשלנות.
היו"ר אריה אלדד
על תרופה אתה יודע. יש הרבה יותר תרופות ממכשירים. על תרופה אתה יודע? אתה רוצה שרופא ידע על כל התרופות ואם לא, שיפתח ספר ויבדוק מינונים, תופעות לוואי וכולי?
זיו רוזנבוים
הרופא יודע. מינונים ותופעות לוואי, בוודאי.
היו"ר אריה אלדד
והתוויות?
זיו רוזנבוים
הוא זוכר את ההתוויות הקיימות ברשומה הרפואית. הוא לא יודע מה אוף לייבל ומה לא אוף לייבל היום. היום שישים אחוזים מהשימוש בתרופות במדינת ישראל, כמו בעולם המערבי, הוא אוף לייבל כי הכול נבדק למשל במבוגרים ויש מעט תרופות שנבדקו בילדים. לכן הרופא לא יודע ולא מעודכן לגבי כל שינוי שמתבצע ברישום. הוא מעודכן לגבי מה שקורה בספרות הרפואית וזאת חובתו לדעת. אם הוא טועה, ויש רופאים שטועים, הוא יכול להיות אחראי ברשלנות רפואית, אם חלילה נגרם נזק, אבל לגרום לכך שהוא יהיה אחראי אחריות פלילית בכך שהוא השתמש בניגוד לתנאי הרישום, זה פשוט לא ישים שהרופאים ידעו את זה. אין גם שום מנגנון נכון להיום של הטמעה של המידע הזה לרופאים.
היו"ר אריה אלדד
מה אומר משרד הבריאות על העניין הזה? אני לא רוצה לצלול לתוך הנקודות כי נגיע לזה כאשר נקרא את הסעיפים.
זיו רוזנבוים
אני מדבר על עצם האחריות הפלילית הגורפת.
נילי דיקמן
אנחנו חושבים שאם רופא יכול לדעת את הספרות על אוף לייבל, הוא צריך גם לדעת מה הלייבל.
היו"ר אריה אלדד
בעברית, ההתוויה.
נילי דיקמן
כן. נתנו פתרונות כדי לעשות שימוש באוף לייבל כי יש מקרים שמצדיקים זאת, אבל צריך שתהיה מודעות של הרופא לזה שהוא עושה אוף לייבל והוא צריך לתת את הדעת האם יש ספרות מתאימה.
היו"ר אריה אלדד
נגיע לסעיף ונדון בזה. עוד הערות מהקופות?
אושיק מור
אושיק מור, מכבי שירותי בריאות. אנחנו מברכים על הצעת החוק. גם היום אנחנו מקפידים לרכוש דברים עם האמר. גם היום, עוד לפני החלת החוק, אנחנו נתקלים בבעיה של לוחות זמנים ברישום עד כדי מצב של עיכוב בהתקשרויות עם ספקים והדבר המרכזי שצריך לקחת בחשבון ולתת לו מענה זאת התאמה מבנית ביחידת האמר שתאפשר רישום בזמן שהוא קצר ואני מציע לא יותר משלושה חודשים, ולתת גם אפשרות לרישומים בזמן קצר במקרים מיוחדים. זה אולי הדבר המרכזי.
סגן השר יעקב ליצמן
מה לגבי שלושת החודשים? לא הבנתי.
אושיק מור
עד שלושה חודשים יסתיים אישור האמר מרגע הגשת הבקשה.
סגן השר יעקב ליצמן
אני חושב שאתה מגזים. זה צריך לקחת בדיוק שבועיים.
אושיק מור
היום אנחנו נתקלים במצבים שזה לוקח גם יותר משנה, כולל הפעלת כל מיני גורמי ביניים לצורך העניין. זה דבר שהוא משמעותי.

אנחנו רוצים גם לשקול אם למוצר יש FDA, אולי לעשות איזשהו מסלול מהיר.
היו"ר אריה אלדד
זה מוטמע בחוק. תקרא את טיוטת החוק ותראה שזה כבר כתוב. גם לוח הזמנים מוגדר בחוק.
אושיק מור
בסדר. אני מצטרף לבקשה שיהיה אתר.
זיו רוזנבוים
לא מוגדר זמן. מוגדר כפי שייקבע בתקנות.
היו"ר אריה אלדד
אתמול ראיתי מספרים. יכול להיות שאני מחזיק נוסח אחר.
זיו רוזנבוים
היה עד 120 יום, אבל זה נמחק.
אושיק מור
אדוני היושב ראש, אני מצטרף לבקשה שהמידע יהיה נגיש דרך אתר אינטרנט לכל פריט, איזה אישור יש לו, מה סטטוס ההגשה וכולי.
היו"ר אריה אלדד
אתה מתפרץ לאתר פתוח.
אושיק מור
כשיגיע ויהיה, נברך. תודה.
אייל זליכה
עורך דין אייל זליכה מטעם שירותי בריאות כללית. אני רוצה לעניין הזה של משכי הזמן להעיר הערה. התקיים בוועדה המכובדת הזאת בעידן אחר אי שם בספטמבר 2008 דיון שבין היתר דיבר על הסוגיות הללו והיושב ראש ביקש שתיעשה איזושהי עבודה, סקר השוואתי בנושא משך הזמן הסביר לקבלת תשובות. בינתיים באמת מניין הימים ירד מהצעת החוק והועבר לתקנות, אבל אני חושב שזה משהו מהותי להתייחס אליו כבר עכשיו עוד לפני שאנחנו ממשיכים.
היו"ר אריה אלדד
סגן השר היה ברור מאוד ואני מצטרף לדעתו. אולי לא בלוח הזמנים הזה, אבל אני אנסה לגרום לכך שבחוק תהיה מסגרת זמן.
זמיר גת
שמי דוקטור זמיר גת, קופת חולים מאוחדת, מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה. אנחנו בעד החוק ותומכים בו בשתי ידיים.
היו"ר אריה אלדד
תודה רבה. אני רואה שדן כרמל, סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר ביקש את רשות הדיבור.
דן כרמלי
תודה אדוני היושב ראש. אדוני היושב ראש, אומרים שאין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל במקרה הזה צריך לומר. אך לפני שלושה שבועות קיימנו דיון לפני אדוני כשאדוני ישב כיושב ראש ואדוני קיבל החלטה לקדם את חוק האמר.
היו"ר אריה אלדד
אתה רוצה לשבח אותי?
דן כרמלי
כן.>
היו"ר אריה אלדד
אתה יכול להרחיב ולפרט?
דן כרמלי
כן. אני עושה זאת.>
היו"ר אריה אלדד
תודה. בוא נתקדם.
דן כרמלי
אדוני לא רק החליט אלא גם עשה עוד מוקדם מן הצפוי ואנחנו כמובן מברכים על כך. זאת הייתה אחת מההחלטות של הדיון הקודם בנושא הזה.
אני מבקש לומר שהנוסח שהונח בפני הוועדה הנכבדה, בפני חברי הכנסת, הוא נוסח ששונה ממה שהיה קיים בחלקים מסוימים ואני חושב שכדאי וראוי שנקיים איזשהו דיאלוג משלים עם משרד הבריאות בזמנים מאוד קצרים וקצובים כדי שנוכל להגיע לכאן עם מקסימום ההסכמות בין הצדדים, כדי שלא נשחית את זמנו של אדוני ושל חברי הכנסת לשווא.

שוב תודה על קידום העניין.
היו"ר אריה אלדד
תודה רבה. מי עוד ביקש את רשות הדיבור? מר יורם גלר, יושב ראש פורום חברותIPL ולייזר.
יורם גלר
אני מייצג 14 חברות ששיווקו כ-6,000 עד 7,000 מכשירי IPL בעיקר, הלייזרים יחסית במספרים זניחים.
היו"ר אריה אלדד
אפשר להסביר להדיוטות שבחבורה, ואני אחד מהם, שלא יודעים מה זה IPL?
יורם גלר
מכשירים פולטי קרן אור. IPL – אינטנס פול סלייט. זה הולך בפולסים, לעומת לייזר שהוא אנרגיה רבת עוצמה רציפה.

החלוקה בינינו הייתה כזאת, למרות שלא היה חוק.
היו"ר אריה אלדד
כשזה בפולסים, זה גם נגד עין הרע.
יורם גלר
צריך לומר מיד שכשמונים-תשעים אחוזים מלקוחותינו ב-15 השנים האחרונות הן קוסמטיקאיות ויתר הלקוחות הם רופאים. בינינו נוצרה איזושהי אתיקה שלייזרים רבי עוצמה מופנים לרופאים ואינם מותרים לקוסמטיקאיות. בשנה האחרונה, לאחר שנכחנו שהחוק כלשונו פוגע בנו, פוגע בלקוחותינו, ואנחנו כאן כדי לדאוג להם ולהמשך פרנסתם ופרנסת החברות, צריך לומר מיד שאני מייצג בין השאר את החברות המובילות בעולם בתחום קרני אור, קרינה בלתי מייננת וזה יכול לפגוע בתעשייה, רובה ככולה. לשון החוק פוגעת בפרנסתן של קוסמטיקאיות. בשנה האחרונה הייתי במגעים די אינטנסיביים עם גורמים מקצועיים במשרד הבריאות. בין השאר נפגשתי עם כבוד סגן השר הרב ליצמן שנתן הנחיה והבין את המצוקה. החוק גורם לכ-7,000 קוסמטיקאית להיות עברייניות כשהן עובדות עם מכשירים במשך כ-15 שנים רובן ככולן ללא בעיות.
אני יודע שיש יחסי ציבור לעתים לא טובים למקצוע הקוסמטיקאית אבל חברות הביטוח מבטחות ברשלנות מקצועית את הקוסמטיקאית בכ-300 עד 350 דולר לשנה, מה שמראה שהנזקים שקוסמטיקאיות גורמות שואפים לאפס. אני עצמי וחבריי אחראים לדעתי לעשרות, אם לא מאות, מיליוני טיפולים, כדוגמה הסרת שיער, וב-15 השנים האחרונות רמת התביעות שואפת לאפס. אני אחד המשווקים הגדולים וחברי משמאלי גם כן. במשך 15 השנים האחרונות עומדות לפנינו בין תביעה לאפס תביעות וגם התביעה האחת דינה להימחק.

אנחנו בעד החוק, אם הוא מסדיר את מקצוע הקוסמטיקאית ביחס לטיפולים במכשירים.
היו"ר אריה אלדד
החוק לא יסדיר את מקצוע הקוסמטיקאית.
יורם גלר
נכון. ביחס לתפעול מכשירים ולא מכשיל את הקוסמטיקאיות לאחר שהן קנו מכשירים שחלקם מתחיל בשבעים אלף שקלים עד 240 אלף שקלים וזה מקור פרנסה עיקרי.

צריך לומר מיד שלהפתעתי חולקה כאן טבלת אנרגיות שאני וחבריי המלצנו עליהן וצריך לומר מיד שמי שהרים את הכפפה הוא מר נדב שפר, מנהל האמר במשרד הבריאות, והממונים עליו. לכן הטבלה נמצאת כאן. זאת טבלה שאנחנו מסכימים.
היו"ר אריה אלדד
אתה מבין שמשרד הבריאות לפחות פועל ליצור דיפרנציאציה במכשירים השונים בין כאלה שעלולים לגרום נזק למטופל לבין כאלה שהסיכוי לנזק הוא קלוש או לא קיים.
יורם גלר
נכון. הגישה חיובית.
היו"ר אריה אלדד
אם זאת הגישה, אנחנו לא נגן על מקצוע הקוסמטיקאית כי הוא לא מוגדר בחוק ואנחנו לא נוכל להגדיר אותו דרך החוק הזה.
יורם גלר
אינני רוצה לעסוק במקצוע הקוסמטיקאיות.
היו"ר אריה אלדד
אם מקצוע הקוסמטיקאיות יוגדר בחוק או תיקבע לו איזושהי הגדרה חוקית, זה במסלול אחר לגמרי ולא דרך החוק הזה.
יורם גלר
אני מסכים. לא בזה עסקינן. אני מייצג יצרנים ומשווקים. אני אתבטא אחרת ואומר שצריך לקבוע לאנשים שאינם רופאים, מה יותר להם בתחום לייזרים ו-IPL כאשר חלק מהמכשירים מתקדמים ואינם גורמים נזקים, במיוחד אלה מהשנים האחרונות.
היו"ר אריה אלדד
אני מציע שכאשר נגיע לטבלה, נוכל דרך הטבלה להגדיר את גבולות הסיכון והנזק ולפי זה להתקדם.
יורם גלר
אני מסכים. צריך לומר עוד משהו והוא שמאחר משדובר כאן ב-99 אחוזים נשים מתוך 7,000 קוסמטיקאיות, וברוח הימים האלה, זאת הדרת נשים פרופסיונאלית מפני שזה פוגע בנשים.
רחל אדטו
לא, אל תעביר את זה לרמה הזאת. זה לא.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו מחפשים דיון ענייני ולא פופוליסטי.
קריאה
לקוסמטיקאיות יש כאן נציגות.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו מיד נגיע אליהן. גברת רחל בראון, יושבת ראש ארגון הקוסמטיקאיות הארצי.
רחל בראון
שלום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אריה אלדד, חברי כנסת נכבדים, אני רוצה לתת לכם כמה מלים.
היו"ר אריה אלדד
רק בקצרה אם אפשר כי זה באמת לא לב החוק.
רחל בראון
בקצרה. אני מדברת על הציוד הרפואי. אנחנו מדברים על הציוד בלבד. חברי כנסת נכבדים ואורחים יקרים. את שמי שמעתם. אני יושבת ראש ארגון הקוסמטיקאיות בישראל, שזאת נגזרת בתוך התאחדות המלאכה והתעשייה. זה משמש לנו כאיגוד מקצועי של הקוסמטיקאיות. אנחנו מקבלים לשורותיו רק קוסמטיקאיות בעלות תעודה מוסמכת מטעם משרד התעשייה פלוס סידסקו שהוא הארגון הבין לאומי לקוסמטיקה ואסתטיקה שמקום מושבו בשוויץ ואנחנו חברים בו למעלה מחמישים שנים.

אני רוצה לומר לכם שבין השורות שלנו אפשר למצוא אחיות מוסמכות, אקדמאיות, בוגרות אוניברסיטה שעשו הסבת מקצוע.
היו"ר אריה אלדד
את מבינה שהחוק לא יגביל משהו כך שכל פליט או מבקש עבודה מאריתריאה יוכל לקנות מכשיר לייזר בעוצמה נמוכה ולהוציא שערות מאיפה שהוא רוצה.
רחל בראון
אנחנו עוברות הכשרה.
היו"ר אריה אלדד
את יכולה, אבל החוק לא יגביל רק לך. החוק לא יגבל רק לקוסמטיקאיות או לרופא. לכן כל אחד יוכל לקנות את המכשיר ולעשות בו מה שהוא רוצה.
רחל בראון
מדובר בקוסמטיקאיות מוסמכות שלמדו. כל הקוסמטיקאיות המוסמכות עברו בחינות מטעם משרד התעשייה ואצלנו הן עוברות השתלמויות, כנסים מקצועיים עדכניים כדי לשמור על הרמה ועל הסטנדרט המקצועי, ימי עיון, קונגרסים בהם משתתפים פרופסורים ורופאים בכירים מהארץ ומהעולם שבאים אלינו כמרצים.
היו"ר אריה אלדד
הגברת בראון, אנחנו לא עוסקים במקצוע הקוסמטיקה. הוא לא מוגדר בחוק. בחוק הזה המילה קוסמטיקאית לא יכולה להיות כתובה משום שהמקצוע הזה לא מוגדר בחוק.
רחל אדטו
אני רוצה להציע משהו. אני חושבת שכל הנושא הזה של הלייזר והטיפול בלייזר והקוסמטיקאית בהחלט בעייתי בגלל שהוא מערב 7,000 נשים שעוסקות בזה כרגע וצריך לתת לזה מענה. עם זאת, אפשר בהחלט להתייחס לזה במסגרת הרחבה של תקנות משרד הבריאות כנספח לחוק, מי רשאי ומי לא רשאי ואז להכליל את ייחוד המקצוע או להכליל את הקריטריונים שאומרים למי מותר למי לא, לא ברמה של החוק עצמו אלא כתוספת לחוק. אז להגדיר את העיסוק, למי מותר, איזו הרשאה או הסמכה במסגרת התוספת הזאת.
היו"ר אריה אלדד
אם רוצים להגדיר את המקצוע הזה, זאת חקיקה ראשית.
רחל אדטו
לא, זאת הרשאה.
היו"ר אריה אלדד
הרשאה למי? לקוסמטיקאית?
רחל אדטו
למי שעבר קורס או מי שעבר הסמכה.
יורם גלר
של משרד העבודה. זה קורס ידוע בן שנה וחצי.
היו"ר אריה אלדד
נגיע למכשור הזה, נפתח סעיף וננסה לדון בזה האם דרך חוק האמר נוכל להגדיר מקצוע. אני חושב שזאת בריחה מכוונת החוק.
רחל בראון
זאת לא הגדרת מקצוע. זה שילוב. הרשאה לשימוש במכשירים.
היו"ר אריה אלדד
למי?
רחל בראון
לקוסמטיקאיות שעברו הכשרה.
היו"ר אריה אלדד
קוסמטיקאיות לא מוגדרות בחוק. בזאת סיימנו את העיסוק בנושא הזה. כשנגיע בסעיף על המכשירים הספציפיים, נתעסק בשאלה האם אנחנו דרך חוק האמר רוצים להגדיר מקצוע חדש במדינת ישראל שלא הוגדר בחוק עד היום. בצדק מי שיתנגד יוכל לטעון לנושא חדש ולכן אי אפשר יהיה להעלות אותו לקריאה שנייה ושלישית.
יורם גלר
ממשלת ישראל כבר הכירה במקצוע. היא נותנת תעודה מקצועית לכך.
היו"ר אריה אלדד
אז שהיא תכתוב חוק.
יורם גלר
המקצוע הזה קיים כבר שלושים שנים.
היו"ר אריה אלדד
תראו לי את החוק שאומר מהי קוסמטיקאית. אני אשמח להישען עליו ולהגדיר מי כן ומי לא יוכל להשתמש.
יורם גלר
על פי תוכנית הלימודים של משרד העבודה.
היו"ר אריה אלדד
זה לכתוב חוק, זה להגדיר מקצוע. תוכנית לימודים של שום מוסד או משרד ממשלתי.
קריאה
אתה מקדם כאן רגולציה שמונעת עיסוק של קוסמטיקאיות.
היו"ר אריה אלדד
אני עוד לא עושה שום דבר. אני עוד מעט אתחיל לקרוא את החוק, נקרא סעיף-סעיף וכשתגיעו לאותו סעיף שלהערכתכם פוגע, תתייחסו.
קריאה
אבל אי אפשר לטעון שאין זיקה לקוסמטיקאיות ברגע שאתה יוצר רגולציה שמונעת את חופש העיסוק במקצוע.
היו"ר אריה אלדד
אפשר לטעון מה שאנחנו רוצים. אם תהיה לכם התנגדות לסעיף מסוים בחוק, אל תעלו לי את הנושא העקרוני עוד פעם, תוכלו להתייחס.
קריאה
יש לנו התנגדות לשלושה סעיפים.
היו"ר אריה אלדד
כשתגיעו בנספח לרשימת המכשירים, תוכלו להגיד למי כן ולמי לא, וכאשר תהיה איזושהי התנגדות לסעיף מסוים, אחריות פלילית או משהו אחר, תבוא ותטענו. אז נדבר. אבל האמירה העקרונית, שמענו, לדעתי קשה מאוד להגדיר את המקצוע דרך החוק הזה. אם תסבו את תשומת לבי להגדרה חוקית אחרת, יכול להיות.
קריאה
זאת לא הגדרת המקצוע, זאת שלילת עיסוק קיים. באמצעות החוק הזה אתה שולל עיסוק קיים של קוסמטיקאיות.
היו"ר אריה אלדד
לא.
רחל אדטו
לא, אין שום כוונה לעשות את זה.
היו"ר אריה אלדד
אני הסברתי ואני רוצה לסגור בזה את הנקודה. אם לא תבינו שהחוק יאפשר לכל אדם בלי שום הכשרה לקינות מכשיר ולהשתמש בו, לא קוסמטיקאית, בלי הגדרה מקצועית, כל אדם בלי שום הכשרה מקצועית יוכל לקנות כל מכשיר ולהשתמש בו כטוב בעיניו, אז אתם צריכים להגן על המקצוע שלכם.
יורם גלר
אנחנו איננו מעוניינים בכך. אני מוכר מכשירים ואני דורש מהקונה תעודת קוסמטיקאית במינימום ובמקסימום רופא.
היו"ר אריה אלדד
אתה יכול גם לדרוש תעודת עורך דין.
יורם גלר
לא. זאת תעודה של ממשלת ישראל באמצעות משרד התעשייה מסמיכה קוסמטיקאיות.
סגן השר יעקב ליצמן
אתה מבין שגם אם אין לו את התעודה, הוא יכול להשתמש בזה.
יורם גלר
לא. אני לא מרשה זאת.
סגן השר יעקב ליצמן
אתה לא, אבל מישהו אחר כן.
היו"ר אריה אלדד
הוא יקנה את המכשיר ביבוא אישי ויעשה אתו מה שהוא רוצה.
יורם גלר
הוא לא יכול לפעול בלעדיי. זה מה שנקרא רגולציה פרטית.
היו"ר אריה אלדד
כל אדם יכול לקנות מכשיר יד שנייה מקוסמטיקאית. אתה משגיח עליו?
יורם גלר
בוודאי.
היו"ר אריה אלדד
איך אתה יכול?
יורם גלר
הוא חייב להגיע אלי ולקבל שירות.
היו"ר אריה אלדד
הוא קונה את המכשיר ומתקן אותו בבית.
יורם גלר
טכנית הוא לא יכול. מה שאמרתי עכשיו כבר מבוצע 15 שנים.
היו"ר אריה אלדד
ועדיין אדם יכול להביא כל מכשיר ביבוא אישי.
יורם גלר
התשובה היא לא.
היו"ר אריה אלדד
למה לא?
יורם גלר
הוא צריך להעביר את זה במכון התקנים, הוא צריך לעבור מספר רגולציות.
היו"ר אריה אלדד
המכשיר יהיה מצוין אבל היום שום דבר לא מחייב אותו אישור חוקי להשתמש במכשיר.
רחל אדטו
חבל להסב את הדיון עכשיו לזה. הבעיה הזאת חייבת לקבל פתרון ראוי והיא תקבל פתרון ראוי במסגרת החוק. אנחנו לא ננשל במכוון, ביודעין וברצון. חבל להסב את הדיון כרגע כשהחוק כל כך מרכזי וחשוב.
יורם גלר
אני מחזיק סיכום עם משרד הבריאות, אותו נספח שאתם אומרים שכבר עלה יצורף לחוק.
היו"ר אריה אלדד
אדוני, תודה. אנחנו מתחילים לקרוא את החוק. תודה רבה. יש עוד מישהו שביקש להתייחס?
אבנר ספקטור
אבנר ספקטור, איגוד תעשיות האלקטרוניקה. יש כמה דברים שחשובים מאוד לאיגוד תעשיות האלקטרוניקה. האחד הוא מה שכולם הזכירו, קיצור זמן הטיפול באישורים. נדב עושה ככל מאמציו, אבל כוח האדם שעומד לרשותו לא מאפשר זאת. דבר שני שחשוב לנו הוא תוקף רישום לכל תקופת חיי המוצר, כפי שמקובל ב-FDA ושלא כל שנה צריך לחדש אותו. פעם מוצר אושר, בזה זה נגמר.
היו"ר אריה אלדד
אתה לא חושב שלמשל אחרי שנה יכולות להתגלות תופעות לוואי חמורות ביותר במכשיר מסוים ואתה רוצה שלרגולטור תהיה אפשרות להסיר את האישור?
אבנר ספקטור
בהחלט יכול לקרות. יש תופעה של רי-קול וכל מיני דברים כאלה בחוק. הרגולטור תמיד רשאי למחוק אישור של כל מוצר שאושר אם עולה חשש. הנקודה היא הטרחה של רישום מחדש כל שנה. המוצר נרשם והרגולטור בכל עת יכול להוציא אותו מהרשימה. החברה יכולה בכוחות עצמה לעשות מה שנקרא רי-קול ויש חובת הודעה על בעיות רפואיות.
סגן השר יעקב ליצמן
אתה מדבר מבחינת עלות או מבחינה עקרונית?
אבנר ספקטור
עלות, פרוצדורה ובהיקף כוח האדם שיש ביחידת האמר, היחידה לא עומדת בעומס.
סגן השר יעקב ליצמן
אפשר לתגבר את היחידה. זה עולה כסף או בגלל שלא כדאי?
אבנר ספקטור
מבחינת עלות, אם ניכנס לנושא, זה נושא מאוד חשוב. כאיגוד תעשיות האלקטרוניקה כדי לקדם את התעשייה בארץ, מאוד חשוב לקבוע אגרת רישוי מינימאלית לחברות מתחילות, סטרט-אפים וכדומה. שנית, תשלום אגרה אחת של היצרן על כל המוצרים כפי שמקובל בארצות הברית, בקנדה ובכל מיני מקומות כאשר פעם בשנה אתה עושה ריניואל ומשלם אגרה אחת על הכול ואתה מודיע איזה מוצרים אתה עדיין ממשיך לשווק והם בתוקף. במסגרת שאתה מקבל תשלום אגרה, כשאתה עושה ריניואל של התיק שלך במשרד הבריאות, אתה מודיע למשרד הבריאות מה המוצרים שאתה עדיין מתוך הרשימה שלך ממשיך לשווק.
היו"ר אריה אלדד
אתה מסכים שלאגף האמר בוודאי יש השקעת עבודה אחרת לאדם שמייצר מדחום לעומת אדם שמייצר 800 מכשירים שונים. הוא צריך לבדוק אותם, הוא צריך להעריך אותם, הוא צריך לדעת מה רשום במקום מסוים, מה לא רשום במקום מסוים וכולי.
אבנר ספקטור
אני מסכים אתך כרגע. אני כרגע מדבר על מכשירים שכבר אושרו.
היו"ר אריה אלדד
אתה מדבר על חידוש האישור.
אבנר ספקטור
כן, וזה דבר מהותי במיוחד להקל על תעשייה בארץ כי תעשיין מוכר לכל העולם.
סגן השר יעקב ליצמן
היום זה כל שנה?
אבנר ספקטור
כל שנה.
סגן השר יעקב ליצמן
אני אגיד לך את האמת, לא יודע מה אומר החוק.
אבנר ספקטור
סליחה, אחת לשלוש שנים.
סגן השר יעקב ליצמן
אם זה אחת לשלוש שנים, זה סביר. עם כל הכבוד, זה סביר.
אבנר ספקטור
יש מה שנקרא במערכות הרישוי בעולם סלף דקלריישן. לדוגמה, חברה שהוכרה מבחינת רמת QA ברמה גבוהה.
היו"ר אריה אלדד
בקרת איכות.
אבנר ספקטור
כן. זה קצת יותר מזה כי אלה גם תיקים רפואיים.
היו"ר אריה אלדד
יכול להיות. אם אתה רוצה לומר QA, תצטרך לתרגם.
אבנר ספקטור
יש חברות שהן עושות סלף דקלריישן. זאת אומרת, החברה מצהירה ורושמת בעצמה וזה מקובל ב-CE. אני כמנכ"ל של חברה בארץ, והוכרנו ברמת אבטחת איכות ואנחנו מבוקרים כל שנה על ידי גורמי ה-CE.
היו"ר אריה אלדד
אנא, אני מבקש מכל המשתתפים. זה יהיה דיון טכני. אני מבקש לדבר עברית או אם הם משתמשים בראשי תיבות, להסביר מה הן ראשי התיבות.
אבנר ספקטור
לצורך אישור המכשיר בשוק האירופאי, בדירקטיבה האירופאית. מי שחותם על האישור לשוק האירופאי, עם כל הכבוד, אני חותם בחברה שלי וזה מקובל בכל אירופה ובזה נגמר תהליך הרישוי שלי. לשם כך החברה מבוקרת על ידי גוף אירופאי שהוא בודק את כל התיקים ושהכל נעשה כמו שצריך. לכן מספיקה החתימה שלי. בארצות הברית יש דבר נוסף שהוא מאוד מעניין והיה כדאי לאמץ אותו בחוק והוא נקרא ליסטינג, רשומה. אם יש מוצר שמופיע ברשומה ומוגדר כרמת סיכון נמוכה, מה שהם קוראים רמה אחת, כל מה שאני צריך לעשות זה תהליך שנקרא רישום וברישום אני מגיש את האופרייטד מנו, ממלא כמה טפסים וההגשה עצמה, מספר ההגשה שאני עושה, זה מספר האישור בלי שמטילים עומס על יחידת האמר.
הדברים האלה מתבצעים בארצות הברית וגם באירופה. הדברים האלה מתבצעים בהיבט הזה שלפחות בארצות הברית מה שאנחנו תמיד מפחדים שאנשים ישתוללו וינצלו את החוק, במקום להפיל חובת אחריות קשה על האמר, יש אחריות פלילית למי שעובד לא נכון וזה השוט אתו אפשר להבטיח שהיצרנים יפעלו בהתאם לחוק, בהתאם לתקנים, בהתאם למקובלות ויעשו את העבודה נכונה.
היו"ר אריה אלדד
אתה באמת מצפה שמשרד ממשלתי גם יגן על המטופלים, על החולים, מעבר לאחריות הפלילית של היצרן. זה נכון שליצרן שייצר רעל במקום תרופה תהיה אחריות, אבל אתה מצפה שמשרד ממשלתי שמאשר שימוש באותה תרופה, תהיה גם איזושהי יכולת לפקח על מה יש בפנים.
אבנר ספקטור
בהחלט. זה לא סותר את מה שאני אמרתי. כשאתה עושה את הליסטינג, אתה מספק את כל המידע. המידע נמצא שם ואז בצורה אקראית, לפי רצון או שם של יצרן או שם של נושא או כל דבר כזה, משרד הבריאות יכול להחליט להרים את התיק ולבדוק ויכול להחליט ולשנות מה שהוא רוצה. אני יכול לתת דוגמה. קיבלתי אישור מה-FDA לרישום מסוים, אחרי זמן מה הוא עשה בדיקה והחליט שאת אותו מוצר הוא מחליט להגדיר בקטגוריה אחרת. זאת זכותו וזאת עדיין זכות לי החוק כאן שמשרד הבריאות בכל שלב יכול לעשות הערכת עמדה, להחליט שמשהו יותר מסוכן, יותר קל, לשנות סיווג.
היו"ר אריה אלדד
מה אומר המשרד? הוא מעדיף את הבחינה על הסף ושהוא יגדיר את הקטגוריה?
רחל אדטו
לפני עמדת המשרד, אני רוצה לדעת על מה ספציפית אתה מדבר במסגרת כל החוק הזה. בכל החוק הזה, למה אתה מתייחס?
אבנר ספקטור
יש כמה דברים. את אומרת חובת רישוי וצורת רישוי.
רחל אדטו
אתה נכנס לסעיפים.
אבנר ספקטור
כן, זה להיכנס לסעיפים.
היו"ר אריה אלדד
שמענו את העיקרון. נשמע את עמדת המשרד ואחר כך כשנגיע לסעיפים, אפשר יהיה לראות אם אנחנו מחלקים את זה לתת-קטגוריות לפי מידת הסיכון היחסי.
אסנת לוקסנבורג
אנחנו במידה מסוימת מנסים ללכת לקראת ולפשט את התהליכים ולכן אם תראה בהצעת החוק המעודכנת, לגבי רישום ראשון אנחנו מקפידים. אנחנו כמובן מגדירים בחוק אלו האמרים כן נכללים ואלו לא, כך שבאופן מסוים זה ייתן מענה להאמרים שנמצאים בדרגות סיכון נמוכות שאולי לא יצטרכו כלל לעמוד ולקבל את האישורים שלנו. לגבי חידושים, תראו אחר כך בהמשך בסעיף 7(ה) בו אתם רואים שאנחנו רשאים לקבוע בתקנות סוג מסוים של ציוד שעל ידי הודעה אלינו ומתן הפרטים והמסמכים הנדרשים, היבואן או היצרן יוכלו לעשות את זה ולהקל על התהליכים.
במידה מסוימת תהיה הקלה על הדברים אבל לא באופן גורף ותוך כדי זה שאנחנו שומרים על בריאות הציבור.
היו"ר אריה אלדד
תודה רבה. כל מי שלא הצליח להתבטא עד עכשיו או שיהיו לו עוד דברים נוספים, יוכל לעשות זאת במעלה הקראת החוק.

אפשר להתחיל לקרוא את החוק.
רחל אדטו
אני בעד להעביר את כל הסעיפים בהם יש הסכמה ונשאיר את הסעיפים שאין עליהם הסכמה.
היו"ר אריה אלדד
כן. נקרא את סעיף ההגדרה.
אייל בן ארי
הצעת חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012
פרק א'
הגדרות

1.
הגדרות

בחוק זה –
"אצווה" – סדרת ייצור, כמות של ציוד רפואי שיוצרה בתהליך ייצור אחד.

"בעל רישום" – מי שלבקשתו נרשם ציוד רפואי בפנקס לפי סעיף 5(ה).

"המנהל" – המנהל הכלי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין חוק זה, כולו או חלקו.

"טיפול רפואי" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

"ייצור" – לרבות מיזוג, ערבוב, הרכבה, זיקוק, עיבוד, שינוי צורה, תכנות והפעלת כל תהליך כימי, פיזיקלי או ביולוגי אחר לשם הכנת ציוד רפואי, וכן אריזתו של ציוד רפואי, לרבות ייצור חלקי ואריזה מחדש ולמעט פעולות שהן חלק מהשימוש בציוד הרפואי לצורך מתן הטיפול ופעולות תחזוקה שוטפת.
רחל אדטו
לגבי ההגדרה האחרונה, הייתי מבקשת הבהרה.
נילי דיקמן
רצינו למעט כאן ולומר שאנחנו לא רואים כייצור פעולות שונות שבזמן מתן הטיפול אתה מפרק ומרכיב את המכשיר לצורך השימוש שלו. זה צריך להיות ברור. לצורך מתן הטיפול, אנחנו לא רוצים לייחד את זה רק לידי המטפל כי יש פעולות שגם נעשות על ידי המטופל עצמו.
רחל אדטו
אני לא מבינה.
היו"ר אריה אלדד
אם המכשיר הולך לתחזוקה שוטפת בחברה שמייצרת אותו או אצל הספק, טיפול 10,000 לאיזשהו מכשיר. זה לא נחשב ייצור. כלומר, לא צריך יהיה רישום מחדש של המכשיר לאחר תחזוקה שוטפת שלו.
נילי דיקמן
אנחנו קיבלנו הערות וחשבנו לנכון להבהיר את זה.
רחל אדטו
אסנת, המשפט האומר "למעט פעולות שהן חלק", אפשר לקבל דוגמה מה זה למעט פעולות שהן חלק מהשימוש?
אסנת לוקסנבורג
שוב, זאת הערה שקיבלנו מקופות החולים, בעיקר מקופת חולים כללית. הם מבקשים לגבי תחזוקה שוטפת, אולי הם יפרטו יותר בהמשך אבל יש להם חברה שעושה תחזוקה שוטפת של חלק מהאביזרים והמכשור הרפואי שהם משתמשים בו. על מנת שלא יעלה חשש פן החוק יחול על רישום מחדש, הם ביקשו שנציין את הנושא הזה.
ד"ר זיו רוזנבוים
למען ההבהרה. מכיוון שהגדרת הייצור כוללת גם את המלים "וכן אריזתו של ציוד רפואי" ומכיוון שאנחנו משתמשים גם בציוד רב-פעמי שהולך לעיקור באספקה סטרילית ובאספקה סטרילית בוודאי אורזים, רטרקטור לחדר ניתוח למשל, נדרשים לארוז אותו. אנחנו לא רוצים שישתמע מהחוק שאספקה סטרילית שאורזת ציוד היא יצרן של ציוד רפואי.
היו"ר אריה אלדד
אתה בוודאי צודק.
ד"ר זיו רוזנבוים
כנ"ל לגבי אחזקה. אם צריך לבוא ולבצע תיקון או אחזקת שבר או אחזקה מתוכננת במכשיר רפואי, מפרקים.
היו"ר אריה אלדד
כתוב כאן לרבות ייצור חלקי ואריזה מחדש. כלומר, אריזה לצורך סטריליזציה לא תהיה כלולה בהגדרה.
ד"ר זיו רוזנבוים
וגם לא לצורך תיקון המכשיר.
היו"ר אריה אלדד
בסדר גמור. אתם מתנגדים.
דן כרמלי
אנחנו מבקשים להוסיף בסיפא של הגדרת הייצור – בהתאם להתווייתו הרשומה של הציוד הרפואי המקורי שנרשם ולהוראות היצרן המקורי בנוגע לשימוש בו. החשיבות של העניין ברורה לחלוטין.
היו"ר אריה אלדד
זה נכון לכל סעיף וסעיף מסעיפי החוק הזה. הוא תמיד יצטרך לעלות בקנה אחד עם מטרת החוק, עם מטרת המכשיר, עם ההתוויות.
דן כרמלי
אני מבין מה אדוני אומר, אבל אני אסביר.
רחל אדטו
זה מוקש מאוד משמעותי. תשלים את הדברים ואני אתייחס.
דן כרמלי
המטרה היא אחת וברורה. היצרן הוא האחראי והוא יודע ונותן את ההוראות הברורות ואני לא צריך להסביר את זה. יש מקרים בהם ציוד שאמור לשמש באופן חד פעמי למרות התוויית היצרן המקורית.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו נגיע לנושא המחזור.
דן כרמלי
יש חשיבות להבהיר, ושהחוק הזה יבהיר, שפעולות מחזור הן סוג של ייצור. אם לא נכניס את זה להגדרה, זה עלול להיות מאוד בעייתי.
היו"ר אריה אלדד
אני לא רוצה להכניס את זה לכאן, לסעיף הייצור.
רחל אדטו
זה לא בסעיף הייצור.
היו"ר אריה אלדד
מחזור זה לא ייצור, כמו שסטריליזציה היא לא ייצור.
קריאה
זה בדיוק ייצור.
רחל אדטו
לא. זה לא ייצור. חד משמעית.
היו"ר אריה אלדד
כאן יש רק עניין אחד והוא בטיחותו של החולה ולא רווחי היבואנים או היצרנים שלא מעניינים אותי כאן. תורידו את זה מסדר היום. אם אני אשמע בחוק הזה טיעונים על רווחי היבואנים או היצרנים שרוצים להימנע ממחזור אלא רוצים שכל ציוד יהיה חד פעמי, זה דיון אחר ונגיע אליו בנושא מחזור. אל תביאו את הטיעונים האלה בהגדרות.
דן כרמלי
אדוני היושב וגברתי חברת הכנסת, זה לא העניין. העניין הוא שאם לא נכניס את זה כאן להגדרת הייצור, מחזור לא ייחשב לייצור.
היו"ר אריה אלדד
אני אומר לך פעם שלישית. אנחנו נעסוק במחזור בסעיף אחר, בסעיף נפרד. נעסוק בשאלת המחזור אבל אני לא רוצה להגדיר מראש מחזור כייצור כי להבנתי אין זאת כוונת המחוקק וגם לא כוונת השכל הישר בנושא המילה ייצור.
רחל אדטו
בהצבעה אני אתנגד לתוספת הזאת. אני כבר אומרת. אם אתה רוצה להצביע על התוספת הזאת, אני מתנגדת.
היו"ר אריה אלדד
איזה תוספת?
רחל אדטו
מה שהם מציעים. אני לא מסכימה שזה יהיה בסעיף הזה. כמובן צריך להתייחס לזה אבל לא כאן.
היו"ר אריה אלדד
אני רוצה להבין מה אמרה חברת הכנסת אדטו. את אומרת שאת תומכת בהגדרה כפי שהיא רשומה כאן.
רחל אדטו
אני תומכת בהגדרה. אני מתנגדת להוסיף. אני חושבת שבהחלט בחוק הזה שווה להתייחס לנושא המחזור אבל בוודאי לא כאן.
היו"ר אריה אלדד
אנחנו נעסוק בנושא המחזור. הערות להגדרה ייצור.
אבי סלע
אבי סלע, איגוד לשכות המסחר. אדוני טוען שמחזור הוא לא ייצור ויש כאן בעיה של חבות המוצר. אם אני מייצר מוצר מסוים ומישהו ממחזר אותו, ואנחנו לא מגדירים כאן בדיוק על מי חלה החובה, החובה חלה עלי במידה וקורה משהו למכשיר עצמו.
רחל אדטו
את מי אתה מייצג?
אבי סלע
את לשכות המסחר. לכן אני חושב שצריך כאן להתייחס ולראות בממחזר כי אחרת זה נופל לפתחו של היצרן.
היו"ר אריה אלדד
אני מוציא את הייצור מהגדרת הסעיפים שיש עליהם הסכמה. כשנגיע למחזור, נדון מחדש בהגדרה. הסעיף הולך לדיון מחדש. אני לא רוצה לשמוע יותר דיון על ייצור כי אנחנו לא מאשרים אותו היום.
אייל בן ארי
"מדינה מוכרת" – כל אחת מהמדינות המנויות בתוספת הראשונה.
היו"ר אריה אלדד
אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, ארצות הברית, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, נורבגיה, ניו-זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שוודיה, שוויץ.
קריאה
יש לנו משהו לומר לגבי המדינות.
היו"ר אריה אלדד
סתם קראתי את הרשימה. הרשימה עצמה תידון כשנגיע לרשימה. אנחנו מגדירים. התוספת, אפשר יהיה לגרוע או להוסיף כשנגיע לדיון בה.
אייל בן ארי
"מוסד בריאות" – כל אחד מאלה:

(1)
קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ט-1994.


(2)
בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם 1940.

"מטופל" – מי שמקבל טיפול רפואי.
"מטפל" – מי שנותן טיפול רפואי.
רחל אדטו
יש רק שני מוסדות בריאות? איפה עוד? מרפאות פרטיות, מכונים.
נילי דיקמן
הם לא מקבלים מעמד של מוסד בריאות. ההגדרה של מוסד בריאות היא לצורך סעיף 6.
היו"ר אריה אלדד
זה לא רק שמשתמשים במכונה אלא מי פטור מראש בגלל גודל.
קריאה
הלוואי והיה פטור, אדוני יושב הראש.
היו"ר אריה אלדד
זה חורג מטווח הטיפול של החוק.
אייל בן ארי
" הפנקס" – פנקס הציוד הרפואי, המתנהל לפי הוראות סעיף 3.
דן כרמלי
אדוני, אני ביקשתי הערה לעניין מטפל. אנחנו מבקשים להוסיף כפי שכתוב, מי שנותן טיפול רפואי לרבות מוסד בריאות. דרך אגב, זאת הגדרה שמקובלת בעולם כולו, בארצות הברית ובמדינות אירופה.
היו"ר אריה אלדד
אתה מדבר על רובוטיקה.
דן כרמלי
לא.
היו"ר אריה אלדד
אין מוסד אלא אם יש בקצהו מישהו שגם מטפל.
דן כרמלי
נכון, אבל יש כאן גם עניין של אחריות וחבות. דרך אגב, אני ציפיתי שגם רופאים יבואו ויבקשו את ההשלמה הזאת. יש כאן אחריות מיניסטריאלית לצורך העניין של מוסד הבריאות שנותן טיפול לפציינטים באמצעות רופאים.
היו"ר אריה אלדד
למשרד יש התנגדות לכך?
נילי דיקמן
אני חושבת שההגדרות צריכות להיות כלי שמשמש לצורך הוראות החוק. אני לא רואה איך זה תורם לחוק.
דן כרמלי
בעניין האחריות. יש סעיפי אחריות לרבות חבות פלילית.
היו"ר אריה אלדד
בסעיף האחריות יש רק המטפל אחראי ולא המוסד במסגרתו ניתן הטיפול?
נילי דיקמן
כן.
קריאה
סעיף האחריות הוא מאוד רחב.
היו"ר אריה אלדד
גם נושא משרה בתאגיד.
דן כרמלי
אבל איזה תאגיד?
היו"ר אריה אלדד
בית החולים הוא תאגיד. קופת חולים היא תאגיד.
דן כרמלי
אבל זה לא מוגדר כך.
היו"ר אריה אלדד
אני מציע שכאשר נגיע לסעיף האחריות, תוודא שמובהר שם שגם המוסד הוא לצורך העניין המטפל. סתם להגדיר מטפל כמוסד, נראה לי עיוות של הגדרה.
דן כרמלי
אנחנו בדקנו את זה וזאת הגדרה מקובלת בארצות הברית ובאירופה. אני מסב את תשומת ליבו של אדוני.
היו"ר אריה אלדד
אם הדבר היחידי שמטריד זה עניין האחריות, אני מסכים שצריכה להיות אחריות גם למוסד וגם לרופא המטפל, אבל נגדיר את זה באותו סעיף ונאמר לרבות.
דן כרמלי
תודה רבה אדוני.
אייל בן ארי
"פקודת הרוקחים" – פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981.

"פרסום" – פרסום בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, של ציוד רפואי המכוון לציבור או חלקו.
דן כרמלי
אדוני, לעניין פרסום. אנחנו מבקשים להחריג בהגדרה, מכיוון שההגדרה הזאת קשורה לאחר מכן לסעיף שנותן בעצם לרגולטור, למשרד הבריאות, אפשרות ברישיון לאותו ציוד להגביל את הפרסום, להגביל את זה רק לגבי הציבור הרחב ולא לקהילה המדעית המקצועית. דרך אגב, נכון להיום ברור הוא שהקהילה המדעית המקצועית מקבלת פרסומים ללא שום קשר למוצר. היא מקבלת פרסומים מקדימים מדעיים. בעצם נעשה אתה אפילו הייתי אומר סוג של התייעצות מקדימה עוד טרם התהליך של אישור אותו מוצר ביחידת האמר.

אני חושב שהחרגה כזאת לא תפגע באינטרס הציבורי ובבטיחותו ובכל זאת תאפשר מנגנון טוב שקיים היום מבלי להגביל את היבואנים ואת היצרנים בכל מה שקשור לפרסום לקהילה המדעית הרפואית.
היו"ר אריה אלדד
איך זה מגביל אותך?
דן כרמלי
אני אפנה לסעיף.
היו"ר אריה אלדד
איך זה מגביל אותך להודיע לרופאים מה שאתה רוצה?
דן כרמלי
אני מיד אפנה את אדוני לסעיף הרלוונטי.
היו"ר אריה אלדד
רגע. יש לנו תגובה של משרד הבריאות.
נילי דיקמן
רק להבהיר. האיסור על הפרסום הוא לא כמו שנעשה בתרופות, שם יש איסור גורף. אין איסור גורף.
דן כרמלי
דרך אגב, גם את זה אנחנו לא כל כך מבינים אבל בסדר.
נילי דיקמן
האיסור כאן הוא ספציפית לציוד מסוים אגב תעודת רישום ואז האיסור מופנה מלכתחילה רק לבעל עניין ושיווק הציוד הרפואי או מי מטעמו. זה לא מופנה לאנשי מחקר ולרופאים שמבקשים לפרסם בעיתונות המקצועית.
דן כרמלי
אבל זה חלק מהרישוי.
היו"ר אריה אלדד
ואם נכתוב כאן למעט פרסום מקצועי למטפלים?
נילי דיקמן
אני חושבת שזה ברור בסעיף 6.
דן כרמלי
זה לא ברור.
רחל אדטו
אתם רוצים לאסור באמצעות פרסום? מה המטרה?
נילי דיקמן
שלא ישווק בהתוויה שהיא לא התוויה רשומה, לדוגמה. אני לא אאסור ספרות מקצועית.
רחל אדטו
ואם יש כאן איזה מכשיר חדש שכתבי הבריאות כבר העלו באינטרנט ואומרים שעוד מעט הוא הולך לקבל אישור בארץ, גם את זה תאסרו עליהם?
נילי דיקמן
לא. אני מפנה רק למי שהוא בעל עניין מקצועי.
היו"ר אריה אלדד
את לא רוצה להוסיף כאן "למעט"?
נילי דיקמן
אני חושבת שאין צורך.
היו"ר אריה אלדד
מורידים את הפרסום. הורדנו את הפרסום מסעיפי ההסכמה של ההגדרות.
אייל בן ארי
"ציוד רפואי" – מכשיר, לרבות תוכנת מחשב, אביזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אביזר, חומר כימי או מוצר כאמור, במסגרת טיפול רפואי, עדשות מגע או מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת, המשמש בטיפול קוסמטי, שאינו משמש בטיפול רפואי, למעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים.
יורם גלר
יש לנו הערה לעניין הציוד. נושא של הגדרת הקוסמטיקה חוזר ועולה. ציוד שמשמש היום בטיפול קוסמטיקה אלה אותם מכשירי IPL שמשמשים כ-7,000 קוסמטיקאיות, אם לא יותר וזה יכול גם לשמש כשלושים אלף קוסמטיקאיות שכל אחת מהן מקבלת הכשרה לשימוש במכשיר וכרגע אתם לוקחים להן את מטה לחמן בהינד עפעף כי זה הופך להיות ציוד רפואי.
היו"ר אריה אלדד
הגדרת ציוד רפואי עוברת לסעיפי המחלוקת. נתחיל לנקות את השולחן מדברים שאין עליהם ויכוח ואחר כך נחזור ונתמקד בדברים שיש עליהם ויכוח. אולי זה ישחרר חלק מהמשתתפים.
אייל בן ארי
"רופא" – רופא שיניים או מרפא שיניים כהגדרתם בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 ופקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשנ"ט-1979.
רחל אדטו
מה עם רפואה משלימה?
היו"ר אריה אלדד
אם אנחנו מתעסקים עם מרפא שיניים, זה מקצוע שהולך ועובר מן העולם, ולא מזכירים את השיננית, אולי כאן אנחנו חוטאים להגדרה.
רחל אדטו
ברופאים יש לנו הגדרה אחרת. השארנו בחוק את הכירופרקטיים, את הפדיאטריים שנכנסו במסגרת ההגדרה היום.
היו"ר אריה אלדד
נכון מאוד. מותר להם להפעיל מכשור.
קריאה
פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק.
היו"ר אריה אלדד
אני מניח שהם לא תחת הגדרת רופא.
רחל אדטו
הם לא נכנסו כרופאים אלא הם נכנסו כמקצועות שיש להם רישוי רפואי.
היו"ר אריה אלדד
כמטפל. זה בסדר. כלומר, אני לא צריך לפרט פירוט מלא. אם מטפל הוא מי שמעניק טיפול רפואי ופודיאטר לצורך העניין נותן טיפול רפואי כירורגי, הוא מוגדר כמטפל. אני לא רואה בעיה עם הגדרת רופא ואני לא חושב שצריך להכניס מרפא שיניים או שיננית לסעיף הזה. הם ייכנסו במטפלים.
נילי דיקמן
ההגדרה של רופא משמשת רק לצורך סעיף 6, שם אנחנו אומרים שיש סמכות להגביל את השימוש בהוראה של רופא.
היו"ר אריה אלדד
בטח לא הוראה של מרפא שיניים.
נילי דיקמן
אני אומרת לגבי שיננית.
היו"ר אריה אלדד
לא צריך. משכתי את הצעתי הנואלת. מרפא שיניים יהיה בגדר של מטפל.
נילי דיקמן
ההגדרה של רופא נדרשת רק למקרה שאנחנו רוצים הוראה.
היו"ר אריה אלדד
אם כן, רופא או רופא שיניים.
קריאה
מרפא שיניים הוא לא רופא?
היו"ר אריה אלדד
אתה גורר אותי למחוזות שאני לא יכול להתבטא בהם באופן חופשי
אייל בן ארי
האם מרפא שיניים יכול לעשות את אותן פעולות שעושה רופא שיניים?
נילי דיקמן
לפי פקודת רופאי השיניים נתנו להם מעמד. אולי כדאי שנעשה בדיקה האם הם עדיין פעילים ונראה אם זה רלוונטי.
היו"ר אריה אלדד
לצורך העניין, גם פודיאטר עושה פעולות כירורגיות אפילו ונתנו לו אבל לא בכל מקום שנכתוב רופא, נכתוב פודיאטר.
נילי דיקמן
נכון.
היו"ר אריה אלדד
לכן הוא יהיה בגדר מטפל. חשבנו לא לפגוע בהם, אבל השאלה היא זה עדיין רלוונטי בעידן של היום.
אסנת לוקסנבורג
וגם יש מענה במסגרת מטפל.
היו"ר אריה אלדד
אם כן, נשאר רופא – רופא שיניים.
אייל בן ארי
"שיווק" – מכירה, הספקה, יבוא, יצוא או העברת בעלות או חזקה בדרך אחרת.
זיו רוזנבוים
אנחנו מבקשים להחריג הספקה בתוך מוסד בריאות. שירותי בריאות כללית לדוגמה, יש לה מינהל הספקה ואנחנו מעבירים את הציוד בתוך המוסד, בתוך הארגון, אל בתי החולים שלנו. מינהל הספקה כשלעצמו אינו משווק ציוד רפואי.
היו"ר אריה אלדד
אפשר יהיה לכתוב למעט הספקה בתוך מוסד רפואי?
נילי דיקמן
שוב, השאלה למה משמשת ההגדרה. אנחנו לא מדברים כאן במנותק מהוראות החוק. אנחנו חושבים שהחוק חייב לחול על כל שלבי שרשרת ההספקה ואם יש איזושהי בעיה עם ציוד רפואי שהתגלתה בשלב ההספקה הפנימית של בית החולים, גם בשלב הזה החוק צריך לחול. לכן אם סעיף 2 מחיל את האיסור של שיווק של ציוד רשום, אני חושבת שזה צריך לחול גם על השלבים שהם שלבי הביניים.
היו"ר אריה אלדד
איפה מופיע הביטוי שיווק?
זיו רוזנבוים
לכל אורך החוק, אבל אם רוצים להגביל גם הספקה במידה מסוימת בסעיפי חוק שונים, אבל לא נכון לקשור הספקה תוך ארגונית בשיווק. אנחנו לא משווקים. אנחנו לא מפרסמים ולא משווקים.
רחל אדטו
אבל יש לכם נקודת קצה אצלכם. יש לכם מינהל הספקה, אגף הרכש, והוא מבחינת החוק זה שעושה את השרשור לאורך הדרך. לכן הגוף של השיווק הוא נקודת הקצה.
זיו רוזנבוים
לא, הוא לא רושם ציוד, הוא לא מוכר אלא הוא רק מעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב'.
היו"ר אריה אלדד
זה נכון, אבל אנחנו רוצים לוודא שאם אגף האמר אישר שימוש בגזה רפואית מסוג מסוים, שבמהלך ההספקה לא שמרו אותה במשך חודשיים בתמיסת ביוב מטעמי חוסר מקום במחסן. יכול להיות שציוד יתקלקל ויינזק באופן בלתי הפיך בצינור ההספקה שלו.
זיו רוזנבוים
אפשר להגדיר הגדרות להספקה, שינוע והחזקה וכל מיני דברים נוספים, אבל בהגדרה להכניס את זה לעניין שיווק, אנחנו חושבים שזה לא נכון. זה לא שיווק. אפשר להגיד בסעיף החוק הספציפי שיווק ו/או הספקה אבל זה לא שיווק.
נילי דיקמן
זה מופיע בסעיף 4(א).
היו"ר אריה אלדד
אם יש הצעה ספציפית לעניין הזה, בסדר. אם לא, הדחנו את סעיף השיווק מרשימת הסעיפים שיש עליהם הסכמה.
אייל בן ארי
"תאגיד" – תאגיד שנוסד לפי החלטות ממשלה לשם הספקת ציוד רפואי, לשיווק ציוד רפואי לבתי חולים ממשלתיים.
"השר" – שר הבריאות.
רחל אדטו
למה רק לבתי חולים ממשלתיים?
נילי דיקמן
אנחנו אמרנו רק בזמן שהוא פועל לשיווק ציוד לבתי חולים ממשלתיים, להבחין מהפעולות המסחריות הרגילות.
רחל אדטו
למה?
נילי דיקמן
הסעיף הזה משמש לצורך מתן פטורים מסוימים במסגרת סעיף 6.
רחל אדטו
זה סעיף מקפח.
היו"ר אריה אלדד
אם הוא ציוד, הוא ציוד, הוא ציוד, הוא ציוד. את חושבת שהוא ימכור ציוד פגום?
נילי דיקמן
בסעיף 6 נתנו פטורים מסוימים למוסדות בריאות למשל מהוראות של הובלה או חיוב לספק עלון לצרכן. שם אנחנו רוצים להשוות את המעמד של שראל שמספק לבתי חולים ממשלתיים לצורך מתן אותם פטורים, אבל אם הוא לא יעסוק בפעולות האלה לתוך בתי החולים הממשלתיים, הוא לא יוכל ליהנות מהפטורים.
רחל אדטו
השאלה אם זה לא מרע את מצבם של אחרים יחסית לבתי החולים הממשלתיים.
נילי דיקמן
לא. זה לא מרע.
רחל אדטו
אני רוצה לדעת שבשינוי הזה לא יהיה מצב הפוך ממה שאת כרגע אומרת, שלא נמצא את עצמנו מרעים את מצבם של אחרים בתוקף הרצון שלך להתיישר אתם.
נילי דיקמן
אני חושבת שאם תקראי את הסעיף המהותי, תביני שאנחנו רק משווים את המעמד של הממשלתיים למוסדות בריאות אחרים.
רחל אדטו
אני מבקש להשאיר את הסעיף הזה בצד עד שנקבל הבהרה.
היו"ר אריה אלדד
נשאיר אותו בצד. בזאת אנחנו מסיימים את הדיון. בדיון הבא אנחנו נתחיל לקרוא את פרק ב'. הדיון תם וההתקהלות נחשבת לבלתי חוקית.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים