ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות (מכתב מיום 9.1.12)

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים
10/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 968>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ב (10 בינואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות (מכתב מיום 9.1.12)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

גאלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
שי חרמש - מ"מ
ניצן הורוביץ
דב חנין
מוזמנים
>
סטס מיסז'ניקוב - שר התיירות

נועז בר-ניר - מנכ"ל משרד התיירות

מעוז שהרבני - רפרנט תעשיות, החשב הכללי, משרד האוצר

מאיר שמרה - מנהל יחידת ההפרטה, רשות החברות הממשלתיות

יובב גביש - רפרנט, רשות החברות הממשלתיות

מיכל שמואלי - עו"ד, רשות התאגידים

אבי פלדר - מנכ"ל תעשייה צבאית

ניצה פוזנר - יו"ר תעשייה צבאית

זמירה גנני - סמנכ"ל כספים, תעשייה צבאית

יצחק יהודה - יו"ר ארגון העובדים, תעשייה צבאית
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<אישור העמדת הלוואה לחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות (מכתב מיום 9.1.12)>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מקדם בברכה את שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב. ברשותך, אדוני השר, אנחנו נתחיל בנושא קצר שהוא מאוד חשוב, כנראה גם לך. אנחנו עוסקים בעניין של תע"ש – של התעשייה הצבאית – לגבי הפיתרון של המצוקה התקציבית במתווה שאנחנו הולכים בו כדי לפתור את הבעיה. אנחנו הקמנו צוות, שבראשו עומד חבר הכנסת שי חרמש, ומסייע לו מנהל הוועדה טמיר כהן. אנחנו מתקדמים עם העניין הזה. שי, אתה רוצה להגיד כמה מילים?
שי חרמש
אני מניח שכן.
היו"ר משה גפני
לא, חשבתי שהיום אולי החלטת לא לדבר.
שי חרמש
לא, אני אקצר.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך לקצר, לא אמרתי לקצר.
שי חרמש
לא, לפרוטוקול - - -
היו"ר משה גפני
עכשיו הבמה היא שלך. זה לא העגבניות של אתמול.
שי חרמש
הדעה שרציתי להציע אתמול באמצע הדיון על המים של הנכים – קודם כל לסגור את ברזי המים בכנסת, ואז אפשר לחסוך מים.
היו"ר משה גפני
זה רעיון.
שי חרמש
הגיעה הודעה בדיוק באמצע הדיון. בוקר טוב לכולם. אני שמח – בשם הצוות שמטפל מטעם ועדת הכספים במשבר בתע"ש, בהשתתפותו, בעזרתו הרבה של טמיר כהן והשתתפותי בנושא – לדבר כרגע על התקדמות של שלב אחד נוסף במאמץ להביא להבראת החברה, ולהכנתה – על-פי מה שסוכם עם כל הגורמים – בשלב כזה או אחר להפרטה מלאה.
לפנינו עומדות כרגע כמה בעיות
תהליך הכנת ההסכמים וההסדרים בין ההסתדרות לבין משרד האוצר, שעה שקיימת הסכמה מלאה בין שני הגופים, הן ביחס ל-950 העובדים שייצאו לפרישה מוקדמת, והן ביחס לרשת הביטחון. ביחס לעובדים הנוספים – יש הסכמה מלאה שניתנה מצד האוצר, והסכמה של ההסתדרות לתנאים האלה – הן לעלויות והן לתהליך. מטבע הדברים, טיפול בחברה עם אלפי עובדים, הוא מהלך שלוקח זמן, שדורש זמן. על דעת אנשי הצוות מוועדת הכספים ​– סברנו שיש לתת את הזמן הראוי לנושא הזה, לא לפעול בנחרצות ובמהירות, אלא לפעול בנחישות ובהיגיון רב, ולהגיע לסיכומים שייתנו מענה ראוי, נכון ומדויק, וללא טעויות; מה גם שמדובר פה על סכומים מאוד גדולים של כספים שצריכים להינתן פה.
ניצן הורוביץ
בכמה מדובר – ההלוואה?
שי חרמש
תיכף נגיע להלוואה. ההלוואה היא רק חלק מפיתרון של חוב, כך שההלוואה היא הסיפור הקטן בעניין, ניצן.
היו"ר משה גפני
150 מיליון.
שי חרמש
מה שהוא אומר פה כרגע זה 150 מיליון, אבל הסיפור הוא יותר משמעותי מה-150 מיליון. על דעת טמיר ועל דעתי, באנו בפנייה – גם למשרד האוצר וגם למשרד הביטחון – למנוע את הסאגה שבתחילת כל חודש, ב-7 לחודש, מצלצלים אנשי ועד העובדים, מבקשים את המשכורות שאינן - - -
היו"ר משה גפני
כולל אם זה ערב סוכות.
שי חרמש
כולל ערב סוכות, בהתראה של 90 דקות להגיע לכנסת. למדנו את הלקח הזה. הבנו שכל ההסדרים האלה ידרשו סדר גודל של חודשיים-שלושה להגיע לכל ההסכמות, לכל המסמכים, לכל החתימות. באנו היום לוועדה בבקשה לאשר העברה של מה שנקרא, טכנית לפחות, 150 מיליון שקל הלוואת משרד האוצר לתע"ש. מי שקרא את המסמך שנמצא לפניכם – זו הפעם הראשונה שמופיעה האמירה שאומרת שה-150 מיליון האלה יהיו חלק משינוי מבנה ההון שתע"ש תעבור בסיוע האוצר לקראת ההפרטה. אף אחד הרי לא מעלה על דעתו שאפשר להפריט חברה שהגירעון בהון העצמי שלה הוא 2.4 מיליארד שקל. האוצר ייקח על עצמו – בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון – לגבי פיתרון לנושא הזה. טכנית, ניצן, זו נקראת הלוואה. גם נאמר פה במפורש בנייר שאף אחד לא חושב שההלוואה הזאת תוחזר, זו גם לא הכוונה, רק צריך – בזכות המילה – לדעת איך להעביר את הנושא.
אנחנו עומדים היום בציפייה, היושב-ראש, שבשלושת החודשים הקרובים ייקרו הדברים הבאים: יושלמו הניירות והמסמכים בין ההסתדרות לבין האוצר – יש הסכמות על הכול, צריך לעבוד על זה. יושלם התהליך מול משרד הביטחון על אבטחת - - לא מקובל לדבר שחברי כנסת - - -
היו"ר משה גפני
רק רגע, רבותי, אי-אפשר לנהל כך ישיבה. אני מבקש להפסיק את הדיבורים, מי שרוצה לדבר – שייצא החוצה.
שי חרמש
יושלם המהלך עם משרד הביטחון לגבי הקווים האסטרטגיים - - -
היו"ר משה גפני
שי, תשאיר משהו לדיון עצמו, שיהיה בעוד כמה חודשים.
שי חרמש
אין לך מה לדאוג, יש כל-כך הרבה – לסמינר, לא לדיון. הנושא השלישי הוא נושא הצפת ההון של החברה, שאנחנו נהיה מעורבים בו כדי לאפשר את הוצאת הדוחות הכספיים של החברה – כמה שנים שהדוחות לא מוצאים מהתראת עסק חי. לאפשר לחברה לצאת למקורות בנקאיים חוצניים ולנהל את עצמה בעצמה.
מה שעומד פה כרגע על סדר היום הוא דבר אחד לידיעה ודבר אחד לאישור. מהטכניקה והפורמליסטיקה אנחנו נתבקש לאשר היום עוד 150 מיליון שקל הלוואה לתע"ש, שתגדיל את צבר ההלוואות לאוצר לסדר גודל של כמיליארד ו-400 מיליון שקל, שכמובן, יצטרכו להיות מומרים בסופו של יום להון בעלים. אנחנו מקבלים לידיעתנו שמשרד הביטחון מגדיל את המקדמות באופן מיידי ב-150 מיליון שקל. אגב, יש גידול משמעותי בצבר ההזמנות של מערכת הביטחון לתע"ש, כאשר יש גם על עוד הרבה לעבוד. נמצא פה אבי פלדר, המנכ"ל, ניתן לו דקה או שתיים הזדמנות גם להגיד - - -
היו"ר משה גפני
אם אני אתן לו.
שי חרמש
אם אתה תיתן לו, לא אני.
היו"ר משה גפני
זה נראה כאילו עברת לליכוד וקיבלת את ראשות ועדת הכספים, ואתה עוד לא עברת לליכוד - -
שי חרמש
אגב, אני הייתי קרוב - - -
היו"ר משה גפני
אני עוד לא התפטרתי.
שי חרמש
הייתי קרוב לזה שסטס יתפטר, אבל זה לא הסתדר ברגע האחרון.
היו"ר משה גפני
הולך לנו פה נורא ואיום. תגיד לי, אצלך זה גם היה ככה?
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
לא, שי תמיד עזר, הוא לא הפריע.
היו"ר משה גפני
כן, גם לי הוא עוזר, זו האמת. אנחנו מפעם לפעם מחליפים בדיחות.
שי חרמש
זה הכול, תאמין לי – בחיובי.
היו"ר משה גפני
אוקיי.
שי חרמש
בשלושת החודשים הקרובים אנחנו לא נעסיק את הוועדה.
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
בתקופה שלי – איפה שיושב שי, ישבה שלי יחימוביץ.
שי חרמש
אתה מוכן להחליף?
היו"ר משה גפני
האמת היא שגם בתקופה שלי, עד שהיא נבחרה לראשות מפלגת העבודה. עוד לפני זה כבר. גאלב החליף אותה.
פניה קירשנבאום
אתה יכול להיות יושב-ראש המפלגה בפעם הבאה.
שי חרמש
איזו?
פניה קירשנבאום
מה זה משנה עכשיו?
שי חרמש
אני פנוי להצעות. נסיים את העניין בצורה פשוטה. טמיר ואני נלווה, בשלושת החודשים הקרובים, את כל ארבעת התהליכים – בחלק מהם אנחנו מעורבים, בחלק פחות. לא נטפל בנושאים הרגישים של הקווים האסטרטגיים – את זה מערכת הביטחון צריכה לפתור לבד. אנחנו מעוניינים להגיע למצב שבו לפני היכנס הפסח, כבר אפשר יהיה לבוא עם תוצאות ברורות, לא להגיע לעוד הסדרי ביניים כמו הדיון הזה, אלא להציג את המצג הסופי המלא, שייתן מענה על הכול.
אני מוכרח לומר עוד מילה אחת – דבר שלא מקובל בציבוריות הישראלית – תהיה פה עבודה מתואמת בין כל הזרועות: ביטחון, אוצר, ועדת כספים, ועד העובדים וההסתדרות. אין פה משחקי אגו. טמיר ואני מקבלים אינפורמציה שוטפת ומלאה, ברמה יום-יומית, בצורה הגלויה ביותר. כדאי לציין את זה כי זה לא דבר טריוויאלי, מה גם שמדובר פה על הסדר שבסופו של דבר יגיע לסדר גודל – ניצן, שאלת כמה – למעלה משלושה מיליארד שקל, אבל יביא מענה לאחת התעשיות האסטרטגיות הבסיסיות שנמצאות כבר שנים ארוכות בין קיום ללא קיום, בין משבר למשבר נוסף.
עד כאן סקרתי את הדברים. אני מבקש את אישורכם להעברת מה שנקרא "הלוואה" של עוד 150 מיליון שקל. הכוונה היא כמובן שהכול יומר להון בעלים בשלב מאוחר יותר.
היו"ר משה גפני
אני אביא את זה להצבעה כמובן.
שי חרמש
ואני רוצה להציע, גפני, עם כל הלחץ שישנו על נושא קציר ים המלח, נמצאת פה נציגות תע"ש, זה מאוד חשוב לי לשמוע גם אותם – דקה או שתיים – איפה עומדת היום תע"ש, מעבר להסדרים האלה.
היו"ר משה גפני
גם למלח?
שי חרמש
המלצתי היא - - -
היו"ר משה גפני
לקציר המלח?
שי חרמש
לא, לפני קציר המלח.
היו"ר משה גפני
אה, לפני קציר המלח.
שי חרמש
קציר המלח הוא עניין חקלאי, אבל אנחנו עוסקים ב - - -
היו"ר משה גפני
אוקיי, תודה רבה שי. אדוני השר, אני רוצה לומר לך, מה שנוגע לוועדת הכספים – אתה יודע, אתה היית יושב-ראש פה – האם אנחנו מאשרים את ההלוואה או לא מאשרים את ההלוואה. יכול להיות שזה גם היה בזמן שלך, אבל אנחנו נוהגים להיכנס לסוגיה כזאת בכל הכוח, מכיוון שקודם כל, טובת העובדים לנגד עיננו. מדובר על 3,000 עובדים - - -
טמיר כהן
3,500.
קריאה
3,400
היו"ר משה גפני
3,500, 3,400 – למעלה מ-3,000 עובדים. מדובר על מהלך שהיה נגמר בסופו של דבר, והיתה פה כבר דעה שלא לאשר את העברות הכספים הללו, מכיוון שהממשלה ורשות החברות הממשלתיות והנהלת החברה לא הגיעו לפתרון. אז אנחנו עשינו את הדבר שאנחנו עושים בכמה מקומות – בעיקר במפעלים, אבל לא רק – שהוועדה מלווה את התהליך. ברגע שהוועדה מלווה את התהליך – והם באמת עושים עבודה טובה, שי חרמש וטמיר – יש התקדמות, מה שלא היה במשך כל השנים הללו, או במשך כל התקופה הזאת, ובאמת עומדים בפני פיתרון. אני אבקש מרשות החברות הממשלתיות – מאיר שמרה, אם אפשר בקצרה.
מאיר שמרה
בקצרה מאוד. מסתמן שהגענו להבנות עם הסתדרות העובדים - - -
היו"ר משה גפני
מישהו בסוף יגיד תודה לוועדת הכספים, או שבסוף תהיה מסיבת עיתונאים שבה שר האוצר יגיד, יחד עם ראש הממשלה, שהם פתרו את הבעיה של תע"ש? אתה יודע לענות על זה?
קריאה
- - - לוועדת הכספים.
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
- - -
היו"ר משה גפני
בגוף הסרט.
קריאה
לא יקרה.
מאיר שמרה
אני מניח שתע"ש יגידו את זה. אבי – זה רשום לו - -
היו"ר משה גפני
לא יקרה.
מאיר שמרה
לאבי פלדר, נכון?
אבי פלדר
אתה צודק.
קריאה
רק שטייניץ - - -
היו"ר משה גפני
לא רק שטייניץ, גם נתניהו. כן?
מאיר שמרה
אבי אומר שזה רשום לו, אבל בכל מקרה - - -
היו"ר משה גפני
הם יושבים במסיבת עיתונאים והם אומרים: "אנחנו הפחתנו את מס ההכנסה למעמד הביניים" – כמה הייתי צריך להילחם איתם, הם הרי התנגדו. "הפחתנו את מחירי התחבורה הציבורית" – כמה הייתי צריך להילחם איתם. "הפחתנו את מס הרכישה" – הממשלה החליטה לא להפחית את מס הרכישה.
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
אני יכול להתערב?
היו"ר משה גפני
אתה יכול, אתה בכל הבית פה, אתה יושב-ראש הוועדה לפניי.
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
היתה פעם פרסומת לטוטו, בשנות ה-80, שם אמרו: "השקענו בחממה, השקענו בטכנולוגיה". אני ממלא את הטוטו, אז גם אני שותף. זה בדיוק ה - - -
היו"ר משה גפני
זה נכון. שותפים, ברור. בבקשה. טוב, זה היה סתם – התוכנית האומנותית של הדיון. אנחנו יודעים את הסוף, הכול בסדר, אבל אנחנו עושים את מלאכתנו, ואנחנו נשמח מאוד, אנחנו נחגוג כאן בוועדה, ברגע שהבעיה של תע"ש תיפתר.
מאיר שמרה
בקצרה רבה, אנחנו אכן מביאים לפה בקשה לאשר הלוואה של 150 מיליון שקל במתכונת שנעשתה בחודשים הקרובים. מעבר לזה, כפי שמפורט פה בסעיף 7, נחתם מול משרד הביטחון סיכום, כאשר משרד הביטחון מממן דרך הקדמת מקדמות. תשלום מקדמות – עוד 150 מיליון שקל, בסך הכול אנחנו מדברים על 300 מיליוני שקלים, שאמורים להספיק לטווח של מספר חודשים. בטווח הזמן הזה אנחנו עובדים, התחלנו כבר, עבודה מאוד מוקפדת מסביב לשעון עם הנהלת החברה ועם ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתה מעריך?
מאיר שמרה
אני מעריך – הרצון שלנו, מבחינת לוחות הזמנים, הוא בסוף הרבעון הזה - - -
היו"ר משה גפני
דבר בעברית – לפני פסח?
קריאה
כן.
שי חרמש
ערב פסח.
מאיר שמרה
סוף מרץ.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני אתחיל לחפש בלוח? פני פסח או אחרי פסח?
מאיר שמרה
לפני פסח.
היו"ר משה גפני
נתכנן כבר את הישיבה של ערב פסח, כמו ערב סוכות.
שי חרמש
פסח זה בחודש ניסן.
מאיר שמרה
זה יקרה לפני פסח, זה הלו"ז שלנו - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, דבר בעברית.
שי חרמש
עד תענית אסתר זה גמור.
היו"ר משה גפני
תענית אסתר לא חשוב עכשיו, עכשיו חשוב לפני פסח.
מאיר שמרה
כאשר במועד הזה של לפני פסח אנחנו נרצה במקביל, מחד, לחתום הסכמים מחייבים – שכרגע עמלים על כתיבתם – מול ההסתדרות וארגון העובדים. מאידך, לאשר בוועדת השרים לענייני הפרטה את מהלך ההפרטה, ולאשר פה בוועדה – בוועדת הכספים של הכנסת – את דרך ההפרטה, כדי שהדברים יסתדרו ונצא לדרך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, מצוין. אבי פלדר – אתה רוצה להגיד משפט?
אבי פלדר
- - -
היו"ר משה גפני
ניצה, אוקיי, בבקשה. יושבת-ראש תע"ש.
ניצה פוזנר
הגענו לקו הסיום. לפחות התנאי ההכרחי התמלא. מסתמן שוועדת הכספים בראשות היו"ר, חבר הכנסת גפני, ויו"ר ועדת המשנה - -
היו"ר משה גפני
אין לך מה לדאוג – זה לא יהיה בעיתונים. בעיתונים יהיו נתניהו ושטייניץ.
ניצה פוזנר
- - חבר הכנסת שי חרמש, ובליוויו המסור של מנהל הוועדה, טמיר כהן - - -
היו"ר משה גפני
שי חרמש.
ניצה פוזנר
אמרתי.
היו"ר משה גפני
לא שמתי לב.
שי חרמש
לא, יכתבו שטייניץ.
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
מההתלהבות של המתקפה על - - -
ניצה פוזנר
הם הצליחו לעשות את מה שאף אחד לא הצליח לעשות, וזה להעמיד את נושא קידום הסדר תע"ש בראש סדר העדיפויות של המשרדים – האוצר והביטחון – לזמן קצר אבל מספיק, למרות הנושאים הדחופים שיושבים אצלם על השולחן, ואני לא מזלזלת בזה. עשיתם את הבלתי אפשרי. לכן אני מבקשת להודות ליו"ר גפני, ליו"ר ועדת המשנה, חרמש ולמנהל הוועדה, טמיר כהן, וכמובן, גם לאנשי רשות החברות.
היו"ר משה גפני
לכל חברי הוועדה.
ניצה פוזנר
למנכ"ל - - -
היו"ר משה גפני
לכל חברי הוועדה.
ניצה פוזנר
תיכף, אנחנו גם נגיע אליהם. למנכ"ל, דורון כהן, למשנה, מאיר שמרה ולאחראית על התעשיות הביטחוניות, קרין טננבאום – שלה גם שלוחה ברכת מזל טוב, נולד הלילה בנה הבכור - -
היו"ר משה גפני
מזל טוב, יפה.
ניצה פוזנר
- - יחד עם ההסדר, וזה חשוב מאוד. וכמובן, כל חברי הוועדה ועובדי הרשות - - -
היו"ר משה גפני
היא לא תקרא לו "תע"ש".
דב חנין
ותודה להורינו שהביאונו עד הלום.
ניצה פוזנר
לא, גם אם אנחנו לא מודים, זה כבר לא משנה. אני מקווה שתוך חודשים ספורים התהליך יבשיל, ויחזור לוועדה לאישור הליך ההפרטה, כשכולם, גם בלי הקרדום של כל חודש דיון, יתגייסו לזה ויעשו את מה שצריך, כי זה שלושה חודשים וזה מעט זמן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תודה, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. אתה רוצה להגיד משפט?
אבי פלדר
אני רק רוצה להגיד דבר אחד: קודם כל, תודה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, תודות – זה כבר בסדר.
אבי פלדר
אבל אני מציע גם שטמיר יצטרף ל - - - של תע"ש בסוף, כי הוא עובד תע"ש בחודשים האחרונים. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא לעשות שום דבר מאחורי גבי, קודם אני צריך לשחרר אותו מכאן.
אבי פלדר
במקביל למה שנעשה בוועדה ובפעילות הזאת – החברה כחברה, אני רק רוצה להגיד: בשנת 2011 צבר ההזמנות לעומת המכירות שלה עלה. זאת אומרת, החברה ממשיכה לפעול, לתפקד. הכסף שמושקע כאן הוא כסף טוב שיביא הרבה תשואה לעם ישראל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
ניצן הורוביץ
משהו חשוד שכולם מסכימים, מה אין אף - - -
היו"ר משה גפני
פה בוועדה זה דבר מקובל, זה לא דבר חריג. כן, דב, אני אתן – תאמר משפט, בסדר?
דב חנין
משפט אחד, אדוני היושב-ראש. כפי שאדוני יודע, אני הגעתי לדיון אחר ואני לא מתכוון כרגע להשבית פה את השמחה. אבל אני רוצה להעיר ברמה העקרונית שסוגיות של הפרטה תמיד ראויות לבחינה מאוד מעמיקה - -
היו"ר משה גפני
נכון.
דב חנין
- - תמיד בסופו של דבר, מתגלה לנו, אחרי כמה שנים, שהפסדנו נכסים, הציבור הפסיד הרבה נכסים, ומישהו עשה רווח מאוד גדול על חשבונו. אז אני מציע, אדוני היושב-ראש, בתבונתך, לזמן את הוועדה כדי לבחון את הדברים גם מבחינת מספרים ונתונים.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. מה שעלה כאן – נושא ההפרטה יובא לכאן לדיון. הברירות שעמדו לפנינו היו ברירות - - היתה ברירה טובה, אבל בלתי אפשרית. היה נושא – אני לא רוצה להיכנס לפרטים, בגלל שחלק מהפרטים הם לא פרטים שראויים לעלות על השולחן, והם נידונים בחדרי חדרים. היתה אפשרות יותר טובה, היא היתה בלתי אפשרית בגלל סיבות שונות. הנושא של ההפרטה במקרה הזה – והוא יידון בנפרד, כאשר הוא יובא, כאשר הוא ייחתם – הוא הברירה הטובה ביותר מבין כל הברירות. אחרת היה מצב שלאנשים לא היה שכר, החברה היתה מתפרקת.
אנה אנו באים? לפני כמה חודשים עמדנו ממש חסרי אונים מול הדבר הזה, שהוא היה נורא. את הדברים שאמרת – ואתה יודע, אני לא בעד הפרטה, אני לא חושב שזה דבר נכון, אבל גם מתנגדי ההפרטה בוועדה תומכים – נכון להיום – במהלך הזה.
יושב-ראש ועד העובדים, אחרון הדוברים, ואנחנו עוברים לסעיף המרכזי.
יצחק יהודה
קודם כל, תודה רבה, יושב-הראש - - -
היו"ר משה גפני
תודה – זה בסדר.
יצחק יהודה
לא, תודה לך שמינית את הצוות הזה, שהאיץ את התהליך – מה שנקרא, היה קטליזאטור נהדר – גם חבר הכנסת חרמש וגם מנהל הוועדה טמיר. אני רק לא רואה פה מסיבת סיום, אני שומע - - -
היו"ר משה גפני
נכון, ממש לא.
יצחק יהודה
- - - אנחנו עוד נמצאים בתהליך. יש לנו את ההסכמות עם האוצר, יש לנו הסכמות עם ההנהלה, יש לנו הסכמות עם כולם. עדיין יש את המכשול של משרד הביטחון, שכנראה בתקופה האחרונה החליט לשנות את עורו, או אחד מהדמויות. אז יש גם דברים אישיים בנושא הזה.
אני תקווה שבפרק הזמן שעד פסח אנחנו נצליח לחתום על הסכם כזה – הסכם של הפרטה, חברי הכנסת הנכבדים, לא נעים. בנסיבות שנוצרו אנחנו נאלצנו להסכים למהלך ההפרטה הזה. אני מקווה שהוא יהיה כפי שרצינו, כל תע"ש ביחד, כגוף אחד, ולא ייפרד מתע"ש חלק אחד. היום יש כבר מכשול – רוצים לקחת נכסים מתוך החברה הזאת.
אם לא יהיה לנו את הביטחון הסוציאלי, יהיו לנו כל ההזמנות ביד, ואנשים ידעו שיש להם ביטחון כלכלי – לכל העובדים שנשארים בחברה – כי זה לא פשוט לי כיושב-ראש ארגון להוציא ממעגל העבודה היום 950 עובדים. זה לא פשוט. אנחנו נוציא אותם לפנסיה בכבוד, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנשארים תוחלת להרבה, הרבה, הרבה שנים של עבודה למען ביטחון המדינה. תודה רבה לכם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, יצחק יהודה, יושב-ראש ועד העובדים. דב, המשמעות של העניין – אני קיבלתי ממנו טלפון, טלפון מאוד מרגש, כשאנחנו אישרנו פה בחטף, ממש – מה שאנחנו לא נוהגים לעשות בוועדה – לשלם בערב החג את המשכורות של העובדים, כשהיתה התנגדות להעביר את הכסף הזה – בצדק, התנגדות פורמאלית, נכונה מבחינה מנהלית.

אף על פי כן, באתי במיוחד, קבעתי ישיבה בתוך שעה – ערב סוכות, עזבתי את הסוכה, נסעתי מבני-ברק לכאן, כינסו את הוועדה. הייתי לבד, הגיע חבר ועדה שהתנגד – בצדק, אני שמח על זה שהוא התנגד. קראתי לו פה לחדר והסברתי לו שזה למעלה מ-3,000 עובדים שלא תהיה להם משכורת ערב החג. הוא הסיר את ההתנגדות שלו בתנאי שאנחנו נכנסים לעניין בכל הכוח. נכנסנו לעניין בכל הכוח, ואני שמח שאנחנו פה.
העמדת ההלוואה לחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, כפי שמונחת אצל חברי הכנסת, הלוואה של 150 מיליון שקל. מי בעד אישור ההלוואה – ירים את ידו.

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין, מי נמנע? אין. ההלוואה אושרה. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:30.>

קוד המקור של הנתונים