ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2012

חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדה משותפת

לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות והספורט

לדיון בהצעת חוק רשות השידור
07/02/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי


*
<פרוטוקול מס' 13 >
מישיבת הוועדה המשותפת
לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות והספורט

לדיון בהצעת חוק רשות השידור
יום שלישי, י"ד בשבט התשע"ב (07 בפברואר 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן-היו"ר

ישראל אייכלר
אלכס מילר

נחמן שי
ראלב מג'אדלה
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אופיר אקוניס
אבישי ברוורמן
מוזמנים
>
עידו אציל - עוזר ליועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרים מלכין - מרכז בכיר אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

יעל מבורך - רכזת תקשורת באג"ת, משרד האוצר

יונתן רזניק - משרד האוצר

אייל בן ישעיה - עו"ד, משרד האוצר

אסף אמיר - יו"ר איגוד המפיקים, ארגוני יוצרים ומבצעים

שחר בוצר - מנכ"ל שח"ם - איגוד שחקני המסך, ארגוני יוצרים ומבצעים

ירמיהו קדושי - מפיק ותסריטאי, הפקות המזרח, ארגוני יוצרים ומבצעים

יעקב לזוביק - גנז המדינה, גנזך המדינה

שירן שושנה - יועמ"ש, גנזך המדינה

נילי בן גיגי – וולף - מנכ"לית, האגודה לזכות הציבור לדעת

אלי פולק - יו"ר, האגודה לזכות הציבור לדעת

רות אלמגור-רמון - יועצת הלשון ברדיו, האקדמיה ללשון העברית

טלי בן-יהודה - מנכ"לית האקדמיה, האקדמיה ללשון העברית

דורון קרני - מזכיר ארצי, הסתדרות עובדי המדינה, ההסתדרות הכללית החדשה

עלאא עבדאללה - יועץ משפטי, מרכז אעלאם

חני לוז - מנהלת, מרכז תדמי"ת

אמיר גילת - יו"ר, רשות השידור

ערו הורן - סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

חנה מצקביץ' - יועצת משפטית, רשות השידור

תומר קרני - עו"ד לשכה משפטית, רשות השידור

פאני ביטון - ועד מטה, רשות השידור - ועדי עובדים

גדי בן יצחק - חבר ועד אגודת העיתונאים, רשות השידור - ועדי עובדים

דני זקן - יו"ר אגודת העיתונאים, רשות השידור - ועדי עובדים

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים, רשות השידור - ועדי עובדים

שגב משה - יו"ר ועד טלוויזיה טכנאים, רשות השידור - ועדי עובדים

ענת עוזרי - יו"ר ועד משולב טלוויזיה, רשות השידור - ועדי עובדים

יצחק שבו - יו"ר ועד משולב מטה, רשות השידור - ועדי עובדים

משה זמיר - עורך תכניות בקול ישראל, רשת מורשת

משה בר - יו"ר עמותת הנכים

דריאל גלילי - עוזר יו"ר עמותת הנכים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"א-2010>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים, אנחנו פותחים את הדיון בהצעת חוק רשות שידור (תיקון מס' 27), התשע"א-2010. יש מספר הצעות ובקשות לדיונים מחדש. מה הראשון שאנחנו עוסקים בו?
לאה ורון
אני מציעה להקדים את סעיף 2ג, מאחר וחבר הכנסת נחמן שי צריך לצאת מהישיבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה צוות הדה-לגיטימציה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה מה שאני ואתה, לא?
קריאה
כן, כן, זה צוות של..
לאה ורון
מדובר בבקשה לדיון מחדש לסעיף 23(א) לחוק העיקרי, סעיף 13 להצעת החוק, בעניין ביטול הצורך באישור הממשלה למינוי מנכ"ל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת נחמן שי, תציג בבקשה את הבקשה שלך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה ואני והוא?
אופיר אקוניס
כתוב רונית תירוש ונחמן שי.
לאה ורון
לא, זאת חברת הכנסת תירוש. ברוויזיה הבאה תהיו שותפים, שזה סעיף ד' שעל סדר היום.
נחמן שי
הנושא של מינוי מנכ"ל בראשות היושב-ראש היה ונשאר אחד ההישגים החשובים של אותו חוק שהוכן בטרחה גדולה ובשקדנות גדולה. הוא נועד לשחרר את הרשות, לתת לה עוד מימד של חופש, שהוא חיוני, ולעשות את זה דרך מינו מנכ"ל.
העובדה שהיום התמנה המנכ"ל על ידי הממשלה, וכך יהיה גם בעתיד אחרי שהחוק חוזר אלינו, אומרת שהממשלה מסרבת לוותר על בעלות הבית שלה, היא רוצה להמשיך ולנהל את הרשות באמצעות המנכ"ל, יהיה אשר יהיה. היא עושה את זה היום בדרך של שינוי החוק מחדש. מי שרוצה בעצמאות השידור הציבורי במדינת ישראל, בחופש הפעולה שלו, בפעילות שלו על פי אמות מידה מקצועיות - אני חושב שיש פה רבים מעובדי רשות השידור שיודעים היטב למה אני מתכוון - צריך לתמוך בהחזרת המצב לשלב החוק. לא הממשלה צריכה למנות את מנכ"ל רשות השידור. אין שום סיבה בעולם. המועצה הזאת, הכלים שיש בידיה, הדרכים שהיא תבחר לעצמה – חלקן מפורטות בחוק, חלקן היא תגבש לעצמה - יכולה וצריכה למנות את המנכ"ל. היא יכולה גם לפטר אותו, כמו שמקובל במקומות שפועלת מועצת מנהלים. זו מעין מועצת מנהלים. העובדה שהחוק חוזר אלינו במתכונת הזאת אומרת את מה שכולם יודעים בחדר הזה, שהממשלה היא בעלת הבית ברשות השידור, שהיא רוצה להיות בעלת הבית. היו דברים מעולם, אני לא מתכחש לזה. חשבנו שהרשות יוצאת פה לחופש, אבל התשובה היא לא. אני מבקש להחזיר את הסמכות לידי המועצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם עכשיו המועצה ממנה, לא?
נחמן שי
לא, עכשיו שינינו את זה לממשלה.
אתי בנדלר
המועצה, באישור הממשלה.
נחמן שי
בסדר, זה אותו דבר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
השר לא יכול למנות בלי המועצה. זה המצב. תסתכל מהכיוון הזה.
אתי בנדלר
לא השר, הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הממשלה או השר.
אתי בנדלר
.. תמנה באישור הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
באישור הממשלה. הממשלה לא יכולה למנות בלי המועצה. המועצה היא שלב הכרחי במינוי.
אופיר אקוניס
אתה רוצה שזה לא יבוא למליאת הממשלה?
נחמן שי
לא צריך את הממשלה. מספיק.
אופיר אקוניס
אפשר לשאול שאלה את משרד המשפטים? האם היא יכולה לתת לנו כמה דוגמאות למינויים שנדרשים באישור מליאת הממשלה, כמו למשל שגרירים, יושב ראש חברת חשמל, מפעל הפיס או מקורות בשירות הציבורי, כדי שלא יבואו ויגידו אחר כך..?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ולא חברות ממשלתיות, אלא גופים ציבוריים אחרים?
דנה נויפלד
יש רשימה שלמה שמביאים אותה לאישור הממשלה.
אופיר אקוניס
שורה ארוכה.
קריאה
רשות השידור היא לא חברה ממשלתית.
אופיר אקוניס
דנה לא ענתה.
דנה נויפלד
זאת הייתה שאלה מנחה. התשובה ניתנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא שאלה מנחה, שאלה חדה. האם את רואה בהסדר הקיים שהוועדה הגיע אליו הסדר שלוקה בחסר מבחינת..?
אתי בנדלר
היא לא יכולה לענות על שאלה כזאת, אדוני היושב-ראש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מבחינה משפטית.
נחמן שי
זאת גם שאלה מנחה.
אתי בנדלר
היא לא יכולה לענות על זה, היא מייצגת עמדה ממשלתית. מה שאתה יכול לשאול אותה, אדוני היושב-ראש, זה שתתן לנו דוגמאות שבהן..
אופיר אקוניס
זה בדיוק מה שביקשתי, גברתי היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
היא לא יכולה לצאת נגד עמדת הממשלה.
אופיר אקוניס
לכן היא גם אמרה שהשאלה היא חדה.
עידו אציל
צריך לציין רק שיש תהליך איתור שקבוע בהצעת החוק. תהליך האיתור הזה לא מאפשר איזה שהוא שיקול, כמו שנרמז עליו, פוליטי במינוי מנכ"ל.
נחמן שי
הוא לא נרמז, הוא נאמר בצורה מפורשת.
עידו אציל
יש תהליך איתור מקצועי שקבוע בהצעת החוק, אחרי זה זה מובא לאישור המועצה, כשהאישור הסופי שנדרש הוא של הממשלה.
אופיר אקוניס
נכון, כמו למשל מנהל רשות המסים שבג"ץ ביקש מהממשלה לאשר ביום ראשון הקרוב. האם הממשלה תאשר או לא תאשר את מינויו אינני יודע. אני מניח שכן. הוא בא לאישור של מליאת הממשלה.
נחמן שי
מה זה שייך? מסים ורשות השידור זה לא אותו דבר. יש פה עוד סעיף. הלא גם הפסקת הכהונה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה? מסים זה קצת יותר רגיש מרשות השידור.
נחמן שי
לא. ממש לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה קצת יותר רגיש.
נחמן שי
ממש לא. אתה, כי אתה בא מהמגזר של..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוי לנו אם לא.
נחמן שי
אותו דבר הפסקת כהונה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עם כל הכבוד לרשות השידור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אגרה זה גם מסים.
אופיר אקוניס
הוא בא מהמגזר של משלם מסים כמו כולנו.
נחמן שי
יש פה גם הפסקת כהונה. זה אותו דבר. התהליך דומה. כרמל, אתם מדברים על המינוי, אבל גם הפסקת כהונה היא באותו תהליך.
אופיר אקוניס
המועצה תמליץ לממשלה על הפסקת כהונה.
נחמן שי
לא. לאחר ששמעה את טענותיו של המנהל הכללי לפנות בעניין הממשלה להמליץ על הפסקת כהונתו של המנהל הכללי בשל טעם מהטעמים הבאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על איזה סעיף אתה מדבר?
קריאה
זה אותו דבר.
דנה נויפלד
זה הגוף הממנה. הרעיון הוא שהגוף הממנה הוא גם הגוף..
נחמן שי
נכון, אז הממשלה יכולה גם לפטר מנכ"ל. אם זה נראה לכם נכון, אז..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בלי אישור המועצה?
אופיר אקוניס
אולי נשאל את מר אולמרט איך הוא פיטר מנכ"ל.
נחמן שי
אל תתגעגע.
אופיר אקוניס
אני ממש לא מתגעגע. זה ראש המפלגה שלך לשעבר.
נחמן שי
אבל עשינו חוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
להיפך. אני רואה שהמועצה גם בלי השר יכולה להפסיק את כהונתו.
אתי בנדלר
נכון.
נחמן שי
נכון, אבל השר יכול..
עידו אציל
יש תהליך לפני כן שקובע שהשר צריך לפנות למועצה רק אם המועצה לא דנה. זה תהליך..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. למה? המנהל הכללי יחדל בלי קשר לממשלה.
אתי בנדלר
המועצה יכולה על פניו להפסיק את כהונתו..
נחמן שי
זה בסדר.
אתי בנדלר
אם התקיימה אחת העילות להפסקת הכהונה והמועצה לא דנה בכך, אז השר ולא הממשלה גם רשאי לפנות.
דנה נויפלד
נכון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רואה הסדר מאוזן מאוד.
נחמן שי
ההסדר הזה משאיר את הכוח בידי הממשלה, כרמל, זה ברור לך. תשווה את זה לנוסח הקודם, תשווה את זה לנוסח הזה. זה משאיר את הכוח..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזה נוסח קודם?
דנה נויפלד
היא דיבר על תיקון 18, הצעת החוק שהייתה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היא לא הונחה בפנינו.
אופיר אקוניס
ב-2005.
נחמן שי
שעברה בכנסת.
דנה נויפלד
היא עברה קריאה ראשונה בכנסת. עדיין לא הוחל עליה רציפות.
נחמן שי
נכון. היא נגנזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו שינינו את הנוסח שהוצג בפנינו לכיוון שאתה מדבר עליו.
נחמן שי
אני לא רואה את הבלמים פה.
אופיר אקוניס
יש המון בלמים, חבר הכנסת שי. יש בלמים ואיזונים.
נחמן שי
יש לכם רוב, אז מה זה משנה מה אני אומר בסוף. אם אתם חרדים לשידור הציבורי במדינת ישראל, אל תשוו אותו..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת נחמן שי, היה לנו גם רוב לפני 10 דקות. עובדה שאנחנו מדברים. זה לא שחיכינו שאנשים יגיעו לחדר.
נחמן שי
לא אמרתי כך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה שמקשיבים ומדברים.. למרות שהגיע חבר בכיר ועוד חבר בכיר.
נחמן שי
מנקודת ראותי, הבנתי והיכרותי את הנושא אני רוצה לנתק את הממשלה מרשות השידור, אני רוצה לתת לרשות השידור להתנהל על פי אמות מידה ציבוריות, בכפוף לאותה מועצה שאנחנו ממנים פה, שהממשלה ממנה. עזוב, לא ניכנס לתהליך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עדיין אני חושב שהמנכ"ל פה כפוף למועצה בצורה די ברורה.
נחמן שי
זה בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היא יכולה להפסיק את כהונתו. היא יכולה גם לפטר אותו. הממשלה צריכה למנות אחרי שהמועצה ממליצה. המועצה יכולה באופן בלעדי להפסיק את כהונתו.
אתי בנדלר
רק בהתקיים אחת מהעילות.
עידו אציל
זה מוגבל רק לאותן עילות שמפורטות..
אופיר אקוניס
סיום עבודתו הוא לא באישור הממשלה.
עידו אציל
רק אם השר פונה למועצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כתוב שהמועצה קבעה ברוב של שני שלישים מחבריה שאינו ממלא את תפקידו כראוי ושהיא מפטרת אותו.
נחמן שי
אני לא לוקח מהמועצה את תפקידה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם היא רוצה היא מפטרת.
נחמן שי
אני לא חושב שראוי להכניס את הממשלה לתוך התהליכים, הן של המינוי והן של..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המועצה פה יותר מהממשלה בתהליך. הממשלה לא יכולה לפטר בלי מועצה.
נחמן שי
בסדר. אני לא אומר שלא חיזקו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המועצה יכולה לפטר בלי ממשלה. מי יותר חזק פה? תגיד לי. זה המצב, תקרא את החוק.
נחמן שי
אני אקרא את החוק.
ראלב מג'אדלה
מליאת המועצה זו הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם אלוהים ברא את כולנו. אין לזה סוף.
אופיר אקוניס
זה לא נכון.
ראלב מג'אדלה
זו תשובה למה שאתה אומר. המועצה לא יותר חזקה מהממשלה.
עידו אציל
במועצה יש תהליך של איתור מקצועי. רק בסוף התהליך אתה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
המצב הוא כזה: הממשלה לא יכולה למנות בלי המועצה, המועצה לא יכולה למנות בלי הממשלה, המועצה יכולה לפטר בלי הממשלה והממשלה לא יכולה לפטר בלי המועצה. מי יותר חזק? תסביר לי.
ראלב מג'אדלה
הממשלה.
אלכס מילר
הוא סתם זרק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא מדליק אותך סתם.
ראלב מג'אדלה
אני לא מדליק אותו. אני אומר לך, אל תיתמם. אגב, אני פה ממלא מקום של עמיר פרץ.
לאה ורון
אדוני לא יכול למלא את מקומו של עמיר פרץ, מאחר ואנחנו מדברים על ועדה משותפת לכלכלה וחינוך. חבר הכנסת פרץ איננו חבר.
אלכס מילר
אני חושב, חבר הכנסת שי, שיש פה איזו שהיא פרנויה סביב..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת שי, אתה עדיין עומד בדעתך שנצביע..?
נחמן שי
בטח. זה יגיע אליכם. רק עוד שנתיים, עוד 4 שנים תגידו פרנויה. בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא אמרנו פרנויה.
נחמן שי
גם לפרנואידים יש לפעמים פחדים אמיתיים. הפחדים שלי מבוססים על הניסיון. הייתה פה הזדמנות - אנחנו מחמיצים אותה - לשנות את דרכה..
אופיר אקוניס
הניסיון שלהם.
ראלב מג'אדלה
נחמן, תן להם..אנחנו בעוד שנתיים..
נחמן שי
מספיק. אני לא רוצה לטלטל את החוק זה. אם פעם אחת עושים חוק רשות שידור חדש ועושים בו שינויים, אני לא רוצה להחזיר אותו לשולחן הזה כל פעם, לגזול את זמנם ואת תשומת ליבם של כל האנשים הטובים האלה. אני אומר, בואו נלמד מהלקחים לאורך ההיסטוריה.
לאה ורון
חבר הכנסת אופיר אקוניס מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון בוועדה המשותפת, חבר הכנסת יעקב כץ איננו יכול להצביע, חבר הכנסת מג'אדלה איננו יכול להצביע וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ - אם היא תיכנס, כי היא אמורה להיכנס בכל רגע - מצביעה במקום חברת הכנסת נינו אבסזדה.
ראלב מג'אדלה
מי נציג העבודה במשותפת?
לאה ורון
אין נציג העבודה, יש נציג לעצמאות, חברת הכנסת וילף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתמטיקה קואליציונית.
ראלב מג'אדלה
צריך לעשות סדר במדינה הזאת. ל-4 יש נציגות ול-8 אין?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
5.
ראלב מג'אדלה
החמישי בדרך לסין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד בקשתו של חבר הכנסת נחמן שי לדיון מחדש?

ה צ ב ע ה

בעד – 1


מי נגד?
נגד – 3


הבקשה לא התקבלה.
נחמן שי
אני מבקש להגיש הסתייגות. אנחנו נחזור לזה.
אופיר אקוניס
יהיה דיון ארוך במליאה בנושא החוק הזה.
נחמן שי
עכשיו אני רוצה לעבור להסתייגות אחרת שהצעתי. עכשיו לגבי הסעיף על הטאלנטים, נדמה לי בסעיף 24.
לאה ורון
סעיף 24(ב), שזה סעיף 14 להצעת החוק.
נחמן שי
מאותה נקודת ראות שהנחתה אותי קודם, שרוצה לתת בידי ההנהלה והמועצה הציבורית את היכולת לנהל את ענייניה הכספיים והאחרים. משום מה נקבע פה – אם אני צודק, זה מופיע למטה. הרבה שינויים חלו פה – שאם רוצים לתת הסכמים מיוחדים וכן הלאה, צריך לקבל את אישור שר האוצר. כתוב שיותקנו תקנות וכן הלאה. פתאום נכנס לי שר האוצר. הוא יחליט על מידת הכישרון ושיקול הדעת של הדרג המקצועי של רשות השידור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה הנושא של שנינו?
לאה ורון
כן.
נחמן שי
אני חושב שאם מדינת ישראל מחליטה להטיל על מועצה ועל הנהלה מקצועית לנהל ארגון - יש ותהיה לנו תמיד ביקורת - צריך לתת לה את חופש הפעולה לבחור. אני לא רוצה ששר האוצר יחליט אם אמן מסוים צריך לקבל משכורת כזאת או אחרת, או לגבי מה שנקרא טאלנט - כשרון בעברית. אני לא רוצה את המעורבות של שר האוצר בענייני רשות השידור. אני אומר את זה בכל מקום שאני יכול. אני חוזר על זה גם עכשיו.
אופיר אקוניס
הכוונה היא הממונה על השכר, אדוני היושב-ראש?
נחמן שי
אני יודע? הוא יעצים את זה.
אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, זאת שאלה נבונה. דווקא בעניין הזה אפשר להבין את הרציונאל. אגב, גם בקודמת אפשר להבין את הרציונאל, רק לא הסכמנו. כשאתם כותבים באישור שר האוצר לקביעת תנאי עבודתם, האם מדובר על הממונה על השכר?
קריאה
כן.
אופיר אקוניס
כך מקובל גם היום?
קריאה
כן.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב לכך שסעיף קטן (ב) מדבר על התפקוד של עובדי הרשות.
נחמן שי
אני לא רוצה את זה. אני אומר שלא צריך את זה. אני לא רוצה פקיד באוצר שישב עליהם ויחליט בשבילם אם נכון לתת חוזה מיוחד או לא לתת חוזה מיוחד. אם הם לא טובים הם ילכו.
אתי בנדלר
לא בזה מדובר, חבר הכנסת שי. סעיף 24(ב) מדבר על התפקוד של עובדי הרשות, תקן השכר, הגמלאות ותנאי העבודה של עובדי הרשות. סעיף קטן (ג) הוא הסעיף שמדבר על טאלנטים, על החוזים המיוחדים, כאשר בו אין התייחסות של שר האוצר.
נחמן שי
אם אין התייחסות של שר האוצר אני מושך את ההסתייגות. לפי מיטב ידיעתי הייתה, לכן העליתי.
לאה ורון
ב(ב) יש.
אתי בנדלר
רק ב(ב) על עובדי המדינה, לא על הטאלנטים, לא על החוזים המיוחדים.
נחמן שי
אם זאת ההבהרה, ואם..
אופיר אקוניס
גם היום חוזי הכוכבים מאושרים על ידי הממונה, לא? הכל מאושר על ידי הממונה.
נחמן שי
אז למה זה לא יוצא?
גדי בן יצחק
וכי למה? אם זה עצמאות רשות השידור, למה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גם עובדי הרשות.. למה שר האוצר צריך?
קריאה
לא שר האוצר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כתוב שר האוצר.
אופיר אקוניס
עובד מדינה.
גדי בן יצחק
אם עובד מדינה, למה..?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה שר האוצר? אתם רוצים את שר האוצר על הראש?
קריאה
לא רוצים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא רוצים את שר האוצר.
קריאה
זה ברור שהם לא רוצים את שר האוצר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נמחק את שר האוצר מהסעיף.
קריאה
אם אפשר, מעכשיו למחוק רטרואקטיבית.
קריאה
למחוק לגבי הכל.
ראלב מג'אדלה
איך את עומדת למחוק את שר האוצר?
אתי בנדלר
סעיף 24 דן בקבלת עובדים ותנאי עבודתה של רשות השידור.
נחמן שי
אני מקבל את מה שמתיישר עם המקובל בשירות המדינה.
אתי בנדלר
סעיף קטן (א) לא רלוונטי לצורך העניין. סעיף קטן (ב) אומר –אני אקרא אותו בנוסח אחרי החלטות הוועדה – שהתפקוד של עובדי הרשות, התקן, השכר, הגמלאות ותנאי העבודה יהיו כשל עובדי המדינה למקצועותיהם, בהתחשב באופיים המיוחד..
נחמן שי
גם לזה יש היסטוריה.
אתי בנדלר
..של תפקידים מיוחדים לרשות בלבד, ובשים לב לכך הם ייקבעו על ידי המועצה באישור שר האוצר.
קריאה
למה אישור?
אתי בנדלר
בסעיף קטן (ג) כתוב: "אין האמור בסעיף זה גורע מסמכות הרשות לחתום על חוזים מיוחדים". כאן סעיף קטן (ג) הוחלף, אני אקרא את הנוסח החדש: "הרשות רשאית להתקשר לתקופות מוגבלות או למשימות מוגבלות עם אדם אם קיימת בנסיבות העניין הצדקה..
אפרים מלכין
מתחום התוכן והיצירה, לא?
אתי בנדלר
לא, זה שונה. "..אם קיימת בנסיבות העניין הצדקה מיוחדת להתקשרות - אתה צודק - בתחום התוכן והיצירה, ובשים לב לכישוריו המיוחדים של אותו אדם". כמובן אני חייבת לומר שמה שאני קוראת כרגע זה לא הנוסח הסופי שיונח על שולחן הוועדה, אבל זה קובע את העקרונות. בסעיף קטן (ה) כתוב: "אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות הרשות להתקשר בחוזים מיוחדים במקרים או לפי תנאים שבהם ניתן להעסיק עובדים בשירות המדינה בחוזה מיוחד, וכן עם סוגי עובדים שקבעה המועצה". זה מה שרלוונטי לעניין הזה.
נחמן שי
השאלה אם התוספת הזאת לא נכנסת בגדר סעיף (א). האם זה עצמאי? האם הרשות יכולה להתקשר ולקבוע? כמובן שאני מדבר על היגיון, לא על דברים פרועים. השאלה אם העניין של שר האוצר לא נמשך לאורך כל הסעיף הזה. מזה אני חושש. לא הייתי רוצה ששר האוצר יהיה מעורב בהחלטות המקצועיות.
אופיר אקוניס
מי קובע את הסכום עצמו?
אמיר גילת
עד 90% קובע המנכ"ל, מעבר לזה האוצר.
נחמן שי
זה לטאלנטים.
אופיר אקוניס
אבל הטאלנטים מרוויחים הרבה יותר משכר מנכ"ל, פי 2 משכר מנכ"ל בשירות..
נחמן שי
זה בסדר. צריך לתת להם את הגמישות. צריך לתת להם לנהל את הרשות. אם הם לא טובים אנחנו יודעים מה עושים, אבל צריך לתת להם גמישות ניהול.
אופיר אקוניס
אני מסכים איתך.
אמיר גילת
המצב הנוכחי הוא פתח להתערבות פוליטית בטאלנטים, בניהול. מה שהיום קורה זה קטסטרופאלי.
אפרים מלכין
הרשות בלי זה הצליחה יופי.
נחמן שי
זה נכון, אבל השאלה אם החוק הזה מתקן את המצב.
אמיר גילת
כל המעורבות של האוצר בתוכן..
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
האוצר לא יכול להיות מעורב בתוכן.
אפרים מלכין
האוצר לא קשור לתוכן. חוק יסודות התקציב קובע שבכל התאגידים הסטטוטוריים - בכללם רשות השידור - תנאי השכר כפופים לאישור שר האוצר. משם הסמכות של האוצר לפקח. בגלל שתיקון החוק הזה מאוחר לחוק יסודות התקציב רצו שהוא יהיה באותה הרוח. הדבר הזה לא מרחיב את סמכותו של שר האוצר, הוא מרחיב את האפשרויות של רשות השידור להעסיק לצורך העניין לא רק אנשים בתנאים של עובדי מדינה אלא גם אנשים שהם טאלנטים בכל מיני חוזים מיוחדים. החלות של סעיף 29 לחוק יסודות התקציב חלה בכל מקרה, גם אם ספציפית יורד סעיף כזה או אחר. זה לא משנה שום דבר.
גדי בן יצחק
לכן אתה לא צריך את זה.
אפרים מלכין
כל הסעיפים האלה מרחיבים בחוק של הרשות את האפשרות שלה להעסיק עובדים בתנאים שהם יוצאי דופן בגלל כל הטאלנטים.

לעניין כל ההתערבות בתוכן. האוצר אף פעם לא מתערב האם לתת תנאים כאלה לאדם כזה או אחר. הוא אומר שיש 30 איש שאפשר לתת להם 20, 30 או 40 אלף שקל. הוא לא נכנס אם לתת לא' , ל-ב' או ל- ג'.
גדי בן יצחק
רק 30? למה לא 40?
אופיר אקוניס
יש גם יותר, לא?
גדי בן יצחק
לא חשוב. זה עצם העניין.
אופיר אקוניס
אתה מדבר על טאלנטים.
גדי בן יצחק
כבוד חבר הכנסת, בעצם זה ברור. האוצר יקבע לרשות השידור איך היא תעסיק את עובדיה. חוק יסודות התקציב – אמר טוב נציג האוצר – קיים. סעיף 29(ב) לא נותן לאף גוף ציבורי לעשות מה שהוא רוצה בעניין הזה. יש פיקוח - אין ויכוח על זה - כל עוד אנחנו חיים במדינה מסודרת. רמת הכניסה לתוך הקרביים של רשות השידור, שעכשיו הכנסת, ובצדק, סוף סוף רוצה לעשות אותה עצמאית, היא בלתי נסבלת. הוא רק אמר: "אנחנו נקבע כמה. במקרה גם נקבע את רמת ההתעסקות שלהם". אנחנו מוגדרים בחוק הזה כעובדי מדינה, אבל היחידים בכל השירות הציבורי שעוד לא קיבלו פיצוי על שחיקה של 5% לפני 3 שנים ו-7%. עכשיו זה אנחנו. בגלל זה יש היום עיצומים. מתייחסים אל עובדי רשות השידור – עדיין לא עצמאיים על פי החוק - כעבדים. מה שהאוצר רוצה זה מה שיקרה איתנו. זה מה שקורה גם היום. אתם מדברים עוד מעט גם על למכור את הנכסים שלנו. מישהו לקח בחשבון שיום אחד העובדים לא ירצו סתם שייקחו אותם for granted? לפי הסעיף שלכם, מישהו שבא היום לעבוד ברשות השידור אפשר לגביו לעשות דלת מסתובבת ולהכריז עליו כעובד קבלן. זה נכון שאתם מדברים על סכום גבוה לטאלנטים, אבל הטאלנט הכי גדול שהיה ברשות השידור - על פי השכר לפחות - קוראים לו חיים יבין. הוא היה מוגדר כעובד קבלן. הוא נתן שירותים לרשות השידור כדי לעקוף את העניין הזה.
אופיר אקוניס
עובד קבלן בתנאים לא רעים. לעובד הקבלן הזה היו תנאים מצוינים.
גדי בן יצחק
אבל אתה אומר שהממשלה נותנת לאנשים שהיא בוחרת בצורה זו או אחרת, כמו המנכ"ל, כמו היושב-ראש, אפשרות להעסיק אנשים. למה להגיד להם איך ולמה? אם הם חרגו יש את חוק יסודות התקציב. אמר נציג האוצר שהוא רוצה כאן אזיקים על אזיקים.
אפרים מלכין
לא, ממש לא.
גדי בן יצחק
יש לו את סעיף 29(ב). מספיק.
אפרים מלכין
אדוני לא מבין. זה מרחיב את האפשרות של רשות השידור להעסיק עובדים, נותן להם אפשרות להעסיק ביותר. חוק יסודות התקציב חל בכל מקרה.
אופיר אקוניס
איך?
קריאה
בלי פיקוח.
אפרים מלכין
הוא חל בכל מקרה.
גדי בן יצחק
היא הנותנת.
אופיר אקוניס
עקרונית אני תומך במה שאמר גדי בן יצחק ובמה שאמר חבר הכנסת שי. הוא אמר דברי טעם. מה לעשות שאחד הכוכבים הגדולים שלכם נבחר למפקד גלי צה"ל. אני מברך אותו. אני חושב שזאת בחירה טובה לגל"צ, אובדן גדול לקול ישראל. אתם רוצים טאלנט. האם אתם יכולים להציע לו – אני שואל גם אותך, אבל יותר את רשות השידור – 100 אלף שקל, 120 אלף שקל? מי ישים את הלימיט? אני מסכים שלא צריך לפקח. כל הפיקוח הזה הוא קצת דבר סובייטי. אני נגד דברים סובייטים.
אפרים מלכין
הפיקוח קיים בכל מקרה.
אופיר אקוניס
האם יש גבול מסוים שרשות השידור תעמוד בו, או שזה פרוץ לגמרי? כל זה בהנחה שאנחנו תומכים ברוויזיה.
אמיר גילת
אני אתן לך דוגמה שתפריך את כל מה שטוען פה האוצר. לקול ישראל חסר כתב מדיני. אנחנו לא יכולים למנות כתב מדיני בגלל האוצר.
נחמן שי
למה?
גדי בן יצחק
כתב כלכלי במשך שנים.
אמיר גילת
זה קשור לחוזה האישי שלו מהאוצר. עד היום לא קיבלנו את החוזה.
גדי בן יצחק
וכתב כלכלי בגלל אותה סיבה.
אופיר אקוניס
למה אתם צריכים לאשר להם כתב מדיני?
אפרים מלכין
זה ממש לא נכון. אם רשות השידור הייתה רוצה לקלוט עובד בתנאים רגילים, כמו כל שאר העיתונאים..
נחמן שי
אין לך בעיה עם זה.
אפרים מלכין
אין בעיה. ברגע שהם באים ואומרים, "שמע, הבן אדם הזה, רמות השכר שלו חריגות", אז האוצר נכנס לתמונה.
קריאה
איך אתה יודע שזה חריג?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אתה צריך להיכנס לתמונה? שהוא יחליט את מי הוא רוצה לקחת.
אופיר אקוניס
אתה צריך לתת להם את היכולת להתחרות.
נחמן שי
לא חשוב מה המצב כיום. אנחנו עוסקים עכשיו בחקיקה שעתידה לשנות את זה. אני שואל. לא קיבלתי מאתי תשובה מספיק זהירה בשביל להגיד לי שהיא בטוחה בכך שהחוק החדש לא מאפשר לכם לשים וטו על נושא כזה.
אפרים מלכין
זה לא קשור לחוק החדש, כי בכל מקרה סעיף 29 חל.
נחמן שי
חוק יסודות התקציב.
אפרים מלכין
החוק הזה רק מרחיב את האפשרות של הרשות.
נחמן שי
אתם צריכים להביא כל טאלנט אליו לאישור?
קריאה
כל דבר חריג.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זו ממש בדיחה, אני מצטערת.
אמיר גילת
אם סעיף 29 בכל מקרה חל, למה הם צריכים את הסעיף הזה?
גדי בן יצחק
כדי לגור בבניין ולהגיד לנו מה לשדר. מה זאת אומרת, זה לא ברור?
קריאה
מה זה חריג?
אתי בנדלר
אני רוצה לשאול את נציג הממונה על השכר. אין מחלוקת שחוק יסודות התקציב חל. זאת נקודת המוצא. אם לפי חוק יסודות תקציב צריך את אישור שר האוצר לכל מה שמופיע בסעיף קטן (ג), כמו גם בסעיפים אחרים, בשביל מה לכתוב את זה כאן פעם נוספת?
אפרים מלכין
העניין הוא שרצינו להרחיב את הסמכות של הרשות, שאומרת שמחר יבוא הממונה על השכר ויגיד שלצורך העניין כולם עובדי מדינה. אמרנו שנכתוב במפורש שלרשות, בגלל המאפיינים הייחודים, יש אפשרות להעסיק בתנאים חריגים. זה נועד להרחיב את מגוון האפשרויות של הרשות.
גדי בן יצחק
אז..
דנה נויפלד
זה בדיוק הפוך.
אתי בנדלר
אולי אתה יכול להסביר לי איך זה מרחיב. אני רואה שבסעיף קטן (ג) הקיים היום יש משהו די דומה. האם כי כאן יש התייעצות עם שר האוצר ועכשיו הורדתם את ההתייעצות? אני רוצה להבין איך זה הרחיב.
אפרים מלכין
השאלה על איזה סעיף את מדברת. על סעיף (ב) או על סעיף (ג)? מה שהטריד את חבר הכנסת נחמן שי היה סעיף קטן (ג).
לאה ורון
מה שהיה על סדר היום היה סעיף (ב) בפנייה שלו.
קריאה
זה הפך ל-(ג).
אפרים מלכין
לגבי סעיף (ג) זה רק מרחיב את האפשרות של הרשות, כי כתוב פה שזה נותן לה אפשרות להעסיק אנשים מיוחדים או טאלנטים. זה כל מה שזה אומר.
חנה מצקביץ'
אני יכולה להסביר מה הייתה כוונת הסעיף. אני לא רוצה להתייחס לכנסת ולאישור של הסכומים. אתם יודעים שאנחנו היינו מעסיקים עובדי ש.ת. זה עקף את כל הנושא של תקן העובדים. אנחנו עשינו ישורת, הכנסנו את כל העובדים לתקן. הם אפשרו פה את הגמישות להעסיק עובדים לתקופות מסוימות. הכוונה בסעיף הזה הייתה לאפשר לנו בכל זאת את הגמישות כדי להעסיק טאלנטים, את אותם אנשים לא כעובדים קבועים של הרשות אלא בתנאים מיוחדים. אני לא מדברת פה עכשיו על האישורים ועל השכר, אבל זאת האפשרות שלנו בסעיף קטן (ג).
קריאה
מי מגדיר מה זה טאלנט?
אופיר אקוניס
רשות השידור.
גדי בן יצחק
באישור האוצר.
אופיר אקוניס
המועצה מאשרת בכל מקרה, נכון?
חנה מצקביץ'
כן. בדוח מבקר המדינה הייתה הערה לגבי העסקת טאלנטים. נקבע שאנחנו צריכים לעשות איזה שהם כללים לקבלת טאלנטים, זאת אומרת שהרשות צריכה לקבוע לעצמה מה הם התנאים ובמי היא רואה טאלנט.
גדי בן יצחק
יש גם הסכם עם האגודה, לא כל אחד יכול לבוא להיות טאלנט.
אופיר אקוניס
גדי, גם האגודה קובעת מה הוא טאלנט?
גדי בן יצחק
ברמות השכר. הרמות האלו לא יהיו בהסכם קיבוצי.
אופיר אקוניס
אבל הטאלנט לא בהסכם קיבוצי.
גדי בן יצחק
נתנו אפשרות בהסכם קיבוצי להביא טאלנטים בתנאים מסוימים, אחרת טאלנט נקרא למי שיקבל 300 שקל לחודש, כאשר כל חודשיים יבוא מישהו אחר. הנה לך עובד קבלן בלי לקרוא לילד בשמו.
אופיר אקוניס
אני בטוח ששום טאלנט לא יקבל 300 שקל בחודש.
גדי בן יצחק
יש לי בשבילך דוגמאות אחר כך. אני לא רוצה לבייש אנשים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה לא טאלנט. איזה טאלנט יעבוד..?
אופיר אקוניס
זה דווקא מעניין.
חנה מצקביץ'
מטרת הסעיף הייתה לאפשר לרשות השידור גמישות בהעסקת עובדים לתקופות גדולות ובמקצועות..
משה זמיר
אני טאלנט. אני עובד רשת מורשת. כל חברי הכנסת מכירים את הרשת הזאת עם תנאי העבדות והגיבוי של ועד העיתונאים ואגודת העיתונאים. זה היה גיבוי מלא של האגודה. למה? מכיוון שאין להם ייצוג והם עסוקים במינוי מנהלים ולא בתנאי עובדים, אז אפשר להעביד את האנשים האלה בתנאי עבדות בלי שום התייחסות מקצועית. כל אחד שיש לו היום אפצ'י ילך הביתה. זה תנאי העבדות.
אופיר אקוניס
למה אתה לא בוועד העיתונאים?
משה זמיר
אין לי אמון בוועד העיתונאים, הוא לא מייצג אותנו. הוא לא מייצג אותנו כעיתונאים. אגודת העיתונאים נועדה להמליך מלכים ברשות השידור, מי יהיה מנהל, מי לא יהיה מנהל. זה התפקיד של אגודת העיתונאים. הכספים שם שהולכים לתביעות משפטיות כנגד ההנהלה זה דבר בלתי נסבל . אין שום תביעה של השנים האחרונות של אגודת העיתונאים על תנאי ההעסקה של העובדים, על החוזים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא הסעיף עכשיו.
גדי בן יצחק
אין לך אמון בי?
משה זמיר
בך כן, באגודת העיתונאים לא. זה פשוט בלתי נסבל כל מה שנעשה שם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש הרבה מתערבים.
אופיר אקוניס
רשות השידור זה טלנובלה. אתם כבר טאלנטים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה שר האוצר. שיתנו להם לעבוד.
אופיר אקוניס
רק ההתנהלות..
חנה מצקביץ'
בעקבות תלונות לגבי רשת מורשת שעלו פה נכנס סעיף קטן (ו) על ידכם.
אופיר אקוניס
שמה הוא אומר?
חנה מצקביץ'
הוא אומר שבקביעת תנאי עבודתם של עובדי הרשות לא תהיה אפליה בין עובדי המחלקות השונות, ובכלל זה של עובדי רשת מורשת של הרשות, לרשתות אחרות ברדיו.
משה זמיר
גם היום יש אפליה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
החוק עוד לא עבר. כשהחוק יעבור תיפסק האפליה.
אופיר אקוניס
איפה הסעיף?
אתי בנדלר
זה לא מופיע בנוסח שלכם. זאת החלטה של הוועדה. זה יהיה בנוסח החוק שיונח בקריאה שנייה ושלישית.
אופיר אקוניס
אז למה זה לא מופיע בתוך החוק?
אתי בנדלר
כמובן שיש אפשרות שהממשלה, ששמרה על זכותה להסתייג, תגיש הסתייגות והמליאה תצביע על כך.
דורון קרני
אני רואה פה איזה שהוא סוג של אפליה בין עובדים. הרושם שמתקבל לפחות כאן זה איזה שהוא סוג של אפליה. מצד אחד יש את כל מי שמועסק על פי הסכמים קיבוציים ובפיקוח משרד האוצר. למה אני אומר את זה? אם יהיו מגבלות וכללים מאוד מאוד ברורים אני מאמין שאפשר יהיה לחיות עם זה. אסור לנו לשכוח שבמשך השנים רשות השידור הגיעה לאן שהגיעה בין היתר כתוצאה מהניהול הכושל וההוצאות המרובות. מה אתם עכשיו נותנים להם פתח לעוד הוצאות מרובות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הוצאות מרובות למי? לעובדים, לא?
דורון קרני
טאלנטים הם לא עובדים?
גדי בן יצחק
אל תדאג, עוד מעט אין תקציב. הורידו את האגרה.
אופיר אקוניס
את מוזמנת לקרוא בדוח מבקר המדינה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה טאלנטים? אם היו לכם טאלנטים אולי רשות השידור..
אופיר אקוניס
היה דוח מבקר המדינה, הוא אמר דברים מאוד ברורים על ההנהלה הקודמת.
דורון קרני
בעניין של העובדים יהיה פיקוח ובעניין האחר של הטלאנטים לא יהיה פיקוח?
גדי בן יצחק
בטח שיש פיקוח.
דורון קרני
זאת השאלה. זה מה שלא ברור לנו.
גדי בן יצחק
אתה לא הבנת. טאלנטים צריכים להיות מועסקים על פי הסכם קיבוצי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא צריך שיהיה פיקוח. תפסיקו עם הפיקוח כבר. תנו להם לעבוד.
דורון קרני
בבקשה.
גדי בן יצחק
יהיה איזה אחד, שניים. הייתי מצפה מנציג ההסתדרות לשאול גם למה מורידים את האגרה. ממה ישלמו לי את השכר?
קריאה
למה עובדי הטאלנט הם רק עיתונאים ורק כתבים? אין עובדים טכניים מוכשרים שיכולים להיות עובדי טאלנט?
אפרים מלכין
מבחינתנו אפשר להוריד את הסעיף. חשבנו שזה עוזר.
אתי בנדלר
למחוק את המילים "באישור שר האוצר"?
אפרים מלכין
את המילים "באישור שר האוצר". חשוב להגיד שזה לא גורע מסעיף 29. סעיף 29 עומד בלי קשר לחוק הזה.
אתי בנדלר
אין ספק שסעיף 29 עומד בלי שום קשר לחוק הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
צריך להחליף את סעיף 29.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לך אין בעיה להוריד את המילים?
אפרים מלכין
אין בעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת עמדתך הסופית?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה לא בחוק הזה.
אפרים מלכין
כן.
לאה ורון
צריך לפיכך לקבל את הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הבקשה לדיון מחדש?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה

אנחנו מצביעים עכשיו על הסעיף ללא המילים.
אתי בנדלר
בסעיף 24(ב)..
אופיר אקוניס
נא להסביר לחברת הכנסת שמאלוב שהרוויזיה שלה התקבלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לשמוע.
אופיר אקוניס
אפילו הקואליציה תמכה בהם, שלא יגידו שפה זה פוליטי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הכותרת: הקואליציה תמכה ברוויזיה של חברת הכנסת שמאלוב.
אופיר אקוניס
ברוויזיה הגיונית נתמוך.
אלכס מילר
זאת הכותרת שתפתח את כל מהדורות החדשות.
אתי בנדלר
הבקשה לדיון מחדש התקבלה ולפיכך יש להצביע על סעיף 24(ב) בנוסחו החדש. מה שיופיע שם: בסעיף קטן (ב), במקום הסיפא החל במילים "לפי הצעת הוועד המנהל" יבוא "על ידי המועצה"; המילים באישור "שר האוצר" – יימחקו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצבעה על זה במועד מאוחר יותר. הבקשה הבאה.
אלכס מילר
שאלת הבהרה. כפוף למה המועצה מאשרת את כמות האנשים שמביאים מבחוץ? כפוף למצב הכלכלי של הרשות?
קריאה
ההסכם שנחתם איתם.
אלכס מילר
שלא יקרה מצב שיאשרו היום כך וכך, כאשר מחר יבואו ויגידו, אין לנו תקציב, תעלו אגרה כי אנחנו לא עומדים בהוצאות. המועצה כפופה לאיזה שהוא משהו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזה עוד בקשות יש לנו לדיון מחדש?
ראלב מג'אדלה
אדוני היושב-ראש, מה שאומר יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט זה שלא ייווצר מצב שבעוד כמה שנים חוזרים לאותו מצב של גירעון, תכנית הבראה, מינוי מנכ"ל חדש, יושב-ראש חדש וכל העניין חוזר על עצמו. זה בעברית קלה.
לאה ורון
הנושא הבא הוא בקשתו של חבר הכנסת אופיר אקוניס לדיון מחדש לסעיף 14(א)(5) לחוק העיקרי, סעיף 8 בהצעת חוק, בעניין מינוי "נציג פריפריה".
אופיר אקוניס
מנהלת הוועדה, אני מקווה שלמרות שהנוסח פה הוא מ-25 במאי, עדיין השינוי הזה לא נכנס. אני מבקש להכניס אותו. מה שביקשתי בזמן שהיה פה דיון נרחב ועמוק - אני מבין שלא הסתיים משום שהרוויזיה הבאה גם היא קשורה לעניין הזה של הרכב המועצה, איך מגיעים לאיזונים, איך מגיעים לא רק לגיוון השידורים אלא גם לגיוון במועצה, בחברי המועצה - זה פשוט להוסיף את נציג הפריפריה בסעיף 5. אני כבר אומר מעכשיו - שלא יהיו אי הבנות – שהנוסח, מבלי להתייחס לרוויזיה, שאמר ששני נציגי ציבור הידועים בפעילותם בתחום החברתי והפועלים שלא למטרת רווח לקידום אינטרסים של כלל הציבור בישראל או חלק, ובכלל זה לקידום שוויון בחברה ולקידום ערכים דמוקרטיים ולהעצמת מורשת ישראל, הוא נוסח בעייתי. זה מצוין הנוסח, רק מי יקבע מי הוא חברתי. אנחנו בדיון ענק עכשיו שמתקיים בחברה הישראלית על מי הוא חברתי. בתוך הדיון הזה היו גם ויכוחים עם פרופ' ברוורמן לגבי מי הוא חברתי. זה דיון שאין עליו, אדוני היושב-ראש, תשובה. לא מי שאומר, אני חברתי הוא בהכרח חברתי, או מישהו שאומר באיזו שהיא סיסמא באינטרנט שהוא בעד צדק חברתי באמת מביא לצדק חברתי. יש לי ויכוחים קשים ונוקבים עם חברים רבים בבית הזה, כולל עם פרופ' ברוורמן ואחרים. גם הנוסח הזה לכשעצמו בעייתי, בעיני. אם בכל זאת יהיה הנוסח הזה, אני מבקש בצורה ברורה – יש פה נציג פריפריה - שיהיו 2 נציגי פריפריה.
דנה נויפלד
מה זה פריפריה?
אופיר אקוניס
אתם צודקים. אני מסכים איתכם, זה באמת דיון.
יעקב כץ
פריפריה זה גם יהודה ושומרון.
קריאה
מה שבטוח זה שאין חובת התייעצות לגבי השאלה את מי ממנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו דנים כרגע בהצעתו של אקוניס.
אופיר אקוניס
הבקשה שלי היא קודם כל לפתוח את הסעיף ורק אז להגיע להסכמות – אני מקווה – להיטיב את ההגדרות שהן מאוד כלליות.
ראלב מג'אדלה
אני רוצה להרחיב את ההצעה של אקוניס..
אופיר אקוניס
כבוד גדול בשבילי.
ראלב מג'אדלה
..ולקרוא לייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית. אני מצטרף לאקוניס. אנחנו מרחיבים את זה לאוכלוסיה הערבית.
אופיר אקוניס
תצביע איתי. אין בעיה, אני חושב שמגיע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עכשיו שכנעתם את חבר הכנסת אלכס מילר להצביע..
אלכס מילר
אני מבקש להוסיף נציג יו"ש.
אופיר אקוניס
זה דבר שיכול.. הוא לא רצה להגיד נציג אריאל, אז הוא אמר נציג יו"ש.
ראלב מג'אדלה
גם אריאל בסדר, הרי מפנים אותה עוד מעט.
היו"ר לכרמל שאמה-הכהן
לא תזכה ליום הזה. לא תזכה ליום שאריאל תפונה.
ראלב מג'אדלה
אתה לא מעודכן.
אופיר אקוניס
יש לך איזה שהוא עדכון?
ראלב מג'אדלה
ראש הממשלה מתכנן לכם משהו משהו. איך הוא אמר שתי מדינות לשני עמים?
אופיר אקוניס
הוא לא אמר איפה.
ראלב מג'אדלה
זה מה שהוא מתכנן לכם.
יעקב כץ
אמנם, חבר הכנסת מג'דלה, ביהודה ושומרון יש היום..
אופיר אקוניס
324 אלף. זה מהמכתב שלך.
ראלב מג'אדלה
307 אלף.
אופיר אקוניס
סליחה, 342 אלף.
יעקב כץ
342 אלף.
ראלב מג'אדלה
זה כולל גם גויים, אלה שעוד לא.. אני רוצה שהוא ידייק.
יעקב כץ
342 אלף יהודים, שזה כמעט כמידת גודלה של העיר תל-אביב, כמעט כמו כל תושביה היהודים של תל-אביב.
ראלב מג'אדלה
אל תטעה את הציבור. תל-אביב הרבה יותר מזה.
יעקב כץ
בתל-אביב כ-400 אלף. אמרתי בכנסת שזה מלבד 300 אלף היהודים שגרים בשכונות המזרחיות של ירושלים ששוחררו במלחמת ששת הימים.
קריאה
הם בטוח לא פריפריה.
יעקב כץ
כ-700 אלף יהודים. זה כמעט פי 2 מכמות היהודים בתל-אביב. זה נכון שהצמיחה באזורים שלנו היא כ-4.5%,5%,6% לשנה. גם בתל אביב, אגב, יש צמיחה של 6%, אבל של מסתננים. אצלנו הצמיחה היא של יהודים. אמנם אנחנו במרכזה של ארץ ישראל מכל הכיוונים, קרובים מאוד..
ראלב מג'אדלה
מה נושא הדיון? חשבתי שהתבלבלת, באת לוועדה אחרת.
יעקב כץ
אני רוצה להסביר את הסברות למה זה אמנם לא פריפריה אבל כן פריפריה. זה לא פריפריה, כי זה במרכז הארץ, זה קרוב לכל המקומות, אבל בגלל אפליה של שנים רבות.. אמנם היה לנו שם נציג בשם שקלאר, שהיה מנכ"ל..
אופיר אקוניס
תושב עפרה. זה הנציג הכי מובהק.
קריאה
לא ידענו שהוא היה נציג. עכשיו אנחנו מבינים שהוא היה נציג. עד אז הוא היה משרת ציבור.
ראלב מג'אדלה
מה חשבת? על מה הם נאבקו? על שקלאר.
קריאה
הון פוליטי.
יעקב כץ
אני חושב שלמרות הכמות הגדולה, למרות שזה במרכז הארץ, בגלל שנים של אפליה צריכה להיות נציגות גם לתושבי יו"ש.
קריאה
אפליה מתקנת.
אופיר אקוניס
אני רק רוצה להבהיר שדיברתי כרגע רק על פריפריה, כדי שלא יהיו אי הבנות.
ראלב מג'אדלה
ההצעה שלנו..?
ישראל אייכלר
אני לא יודע מה זו פריפריה, אבל אני יודע שהכסף שמממנים את רשות השידור זה כסף ציבורי, זה כסף שמגיע ממסים. אין אדם שפטור ממסים במדינה הזאת, למרות התעמולה העוינת בתקשורת הישראלית.
קריאה
זו אגרה, זה לא מסים.
ישראל אייכלר
לא רק האגרה. אני מדבר על התקציב של רשות השידור.
דנה נויפלד
לא, זה מאגרה.
ישראל אייכלר
צריך להיות ברור באופן חד משמעי שהמועצה צריכה לשקף ולייצג את כל גווני האוכלוסייה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש סעיף כזה.
דנה נויפלד
יש סעיף כזה.
ישראל אייכלר
כשאומרים פריפריה אני לא יודע מה ההגדרה, אבל אם מישהו ירצה להגדיר פריפריה כלכלית, פריפריה גיאוגרפית, פריפריה סוציאלית, פריפריה השקפתית.. יש המון פריפריות. יש כל מיני השקפות שנמצאות בפריפריה, למשל ההשקפה שלנו שהיא לא במרכז, היא לא בקונצנזוס, היא קצת בפריפריה. אני חושב שצריך להבטיח שבמועצה יהיו אנשים מכל הגוונים. כמובן גם מהציבור החרדי, שהוא צרכן גדול מאוד של רשות השידור ברדיו - אם לא בטלוויזיה - גם מרכיב מרכזי באוכלוסיה וגם מותקף כמעט קבוע ברוב התכניות של השידורים. צריך שיהיה לו איזה ייצוג ואיזון גם במועצה.
אבישי ברוורמן
באתי לפה להגיד רק שתי מילים. הייתי השר שאחראי על ענייני המיעוטים במשך מספר שנים. ברור לחלוטין שבמצב הפוליטי והסקטוריאלי של ישראל צריך שיהיו קודם כל אנשים ראויים. הסכנה היא שכל אחד ייצג מגזר ויהיה לא ראוי, או שיהיה מטעם זה ומטעם זה ומטעם זה. אני מקווה שיהיו אנשי ונשות חיל, דוברי אמת, שונאי בצע, יראי אלוהים במובן הרחב של המילה.

מעבר לזה באתי להדגיש דבר אחד. במאבק שלנו שהיה לגבי שינוי האוכלוסייה הערבית והדרוזית והשיבוצים שלה, ראינו שבשירות הציבורי המספרים מאוד נמוכים. תאמינו לי, לא בגלל חוסר איכויות, אלא מכיוון שבוגרים שלי לשעבר באוניברסיטאות ואנשים במקומות אחרים לא נכנסו. התחיל להיות מהלך שיותר ויותר, גם בבנק ישראל, גם באוצר, מכניסים אנשים. אנשים רואים פתאום שזה נהדר. זה מזכיר לי רק דבר אחד. הייתה תקופה שהייתי בוועדה עם אלי הורוביץ המנוח ועם יוסי ורדי לגבי סינון דירקטורים לבנקים. עד אז הכל היה חבר מביא חבר, גבר מביא גבר, כשאז פתאום הייתה תקנה שצריך שתהיה אישה. פתאום התחילו להסתכל וראו שיש גם נשים, חוץ מגליה שתמיד הייתה בתוך זה. על גליה אני לא מדבר. ההערה שלי, מעבר לנושא של האיכות, זה שכדאי שיהיו מכל הציבורים. הגיע הזמן שלסקטור הערבי והדרוזי יהיה ייצוג. הדבר הזה צריך להיות ברור, כי אנחנו מדינה שמנסה לייצג את כל אזרחיה. היא צריכה לעשות את זה לא רק בהכרזות אלא גם בביצוע.
אופיר אקוניס
אתה בעד לפתוח.
אבישי ברוורמן
ידידי אופיר הסביר שאני בעד לפתוח את הסעיף לגבי האוכלוסייה הערבית.
עידו אציל
הסעיף כפי שהוא מנוסח כעת לגבי הרכב המועצה אמור לשקף את האוכלוסייה הישראלית על כל גווניה. בהתאם יש סעיף מפורש שאומר שהרכב המועצה ישקף במידת האפשר את מגוון הדעות הרווחות בציבור. בנוסף, יש סעיף מיוחד לגבי חברי המועצה, שנאמר ששניים יהיו נציגי ציבור הידועים בפעילותם בתחום החברתי ופועלים שלא למטרות רווח לקידום אינטרס של כלל הציבור בישראל או חלק רחב ממנו, ובכלל זה לקידום שוויון בחברה, לקידום ערכים דמוקרטיים ולהעצמת מורשת ישראל. ההרכב כפי שהוא עכשיו דווקא נותן את המענה. מה שהצביעה עליו והעירה קודם נציגת משרד המשפטים, שגם תוכל להרחיב, שחלק מהמטרות של הסעיף זה לפשט את הליך המינוי, כאשר הליך המינוי נעשה תוך שיתוף כלל הציבור. אפילו נעשית פנייה לציבור במסגרת ההליכים. הפישוט הוא בהגדרות, שלא יהיו אלפי ארגונים שיהיה צריך להתייעץ עם כל אחד.
אסף אמיר
מה כל כך קשה להתייעץ עם כל אחד? הוא עובד בכל יתר המקומות.
עידו אציל
אנחנו מפרסמים מודעה לציבור.
אסף אמיר
מה הבעיה להוריד את ההתייעצות? זה יותר שקיפות.
אסף אמיר
כל אחד שירצה יוכל להיענות למודעה.
אסף אמיר
הכל כל כך נפלא שאתה רוצה להוריד את השקיפות? על הכיפאק.
עידו אציל
למה להוריד? אני אומר לך שתהיה הודעה לציבור.
אסף אמיר
ברשות השנייה יש התייעצות, במועצת הכבלים יש התייעצות. בכל מקום יש התייעצות, רק ברשות השידור לא צריך התייעצות.
עידו אציל
ברגע שאתה אומר נציגי פריפריה ומכניס הגדרה שהיא לא בהירה ועמומה אנחנו ניתקל בעתיד בעוד בעיות.
אסף אמיר
תשים הודעה בעיתון ובזה זה נגמר, פנית לכל העולם. את חובת התייעצות החליטו להוריד. עכשיו מחליטים שרשות השידור זה המקום הכי נפלא, הכי שקוף, הכל עובד מצוין. דווקא שם מורידים את חובת ההתייעצות שיש בכל גוף אחר. הדבר הזה..
עידו אציל
הרחבנו את חובת ההתייעצות. יש פרסום הודעה לציבור.
אסף אמיר
פרסום הודעה לציבור זאת חובת התייעצות? כך נראה לך?
עידו אציל
עם כל הציבור.
אסף אמיר
דנה, תסבירי לו בבקשה. אני שותק.
דנה נויפלד
ההליך היום של הרכבת המליאה הוא הליך ארוך, מורכב ומסובך וגורם לזה ששוב אחרי שוב ההליכים האלה מתעכבים כיוון שיש צורך להתייעץ עם 132 גורמים. זה לא הגיוני. במשך השנים זאת לא הייתה המטרה של חובת ההיוועצות עם 132 גורמים. בהצעה הזאת מוקמת ועדת איתור שאמורה לאתר את אותם מועמדים. המועמדים אמורים להיות בעלי כישורים שרלוונטיים לרשות השידור, בהתאם להרכב שנקבע במועצה. נפלה פה טעות. אין פה נציגים של אף מגזר. הנציגים לא אמורים לייצג פה אף אחד, אלא להיות המועצה המנהלת את רשות השידור. הם לא נשלחו ולא מייצגים אף אחד. אין פה שום קשר לנציגים מטעם מגזרים מסוימים . זה לא אמור לשקף שום מגזר. זאת לא המטרה של המועצה הזאת.
ישראל אייכלר
אני צריך לממן מועצה שלא מייצגת אותי? למה? בשביל מה אני צריך את המועצה הזאת? המועצה חייבת לייצג את כל..
דנה נויפלד
השאלה אם היא מייצגת או לא היא לא במובן של נציגים מטעם. ודאי שהמועצה אמורה לשקף את מגוון הדעות בציבור.
ישראל אייכלר
זה בסדר, אבל הם צריכים לייצג את המגוון של הדעות.
דנה נויפלד
כרגע, לגבי מי שיש לו עניין לבוא ולהציע הצעות לגבי מועמדים האפשרות מתרחבת. זה לא רק שישלחו לך רשימה שלגביה תביע את דעתך, אלא אתה תוכל להציע את מי שתמצא שהוא ראוי ומתאים ונכון לשרת בתפקיד הזה. זה מרחיב את האפשרות להתייעץ איתך.
אסף אמיר
מה אתה עושה כאזרח כשיש מודעה בעיתון?
דנה נויפלד
אתה שולח לוועדת האיתור אם אתה עומד בתנאים.
אסף אמיר
ומה ההתייחסות? יש בחוק איזו התייחסות לזה, או..?
דנה נויפלד
ודאי, זה מופיע..
גדי בן יצחק
דנה, מה מחייב את ועדת האיתור לקחת בחשבון את דעתי?
אסף אמיר
מה מחייב את ועדת האיתור?
דנה נויפלד
בסעיף הזה מופיעה האופציה לפרסם. אם הוועדה רוצה אפשר לשנות ולחייב אותה לפרסם את המודעה. ההנחה היא שוועדת האיתור הזאת, שזאת כל ייעודה, תרצה לאתר אנשים ראויים. האופן שבו היא תוכל לעשות את זה הוא על ידי פרסום המודעה ובקשה מהציבור שמי שרואה את עצמו מועמד יוכל לשלוח..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת אקוניס, אנחנו מצביעים על ההצעה שלך. אני מקיים דיון בעניין. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת אקוניס לדיון מחדש בסעיף ?
ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד - אין

הבקשה אושרה.
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות את תשומת הלב שהבקשה מתייחסת רק לפסקה (5).
אופיר אקוניס
כן, אני מאוד ברור.
אתי בנדלר
רק על נציגי הציבור הידועים בפעולתם בתחום החברתי והפועלים שלא למטרת רווח לקידום אינטרסים.. אין בקשות לדיון מחדש בקשר לנציגים האחרים או למספר הנציגים. אפשר לדון לגבי מה יבוא במקום שני נציגי הציבור החברתיים.
יעקב כץ
בסעיף 14(ד) בהצעת חוק רשות השידור כתוב: "הרכב המועצה ישקף במידת האפשר את מגוון הדעות הרווחות בציבור". ההגדרה של מידת האפשר יוצרת לגיטימציה בכל הרכב של מועצה, למשל במליאת רשות השידור. אני לא קונה את מה שדנה הסבירה פה על העדר כוונות, כי אם היינו עושים היום סקרים בציבוריות הישראלית אני לא בטוח שציבורים רבים שאני מכיר שמחים עם מה שרשות השידור משדרת היום, עם מה שהיא מגוונת, או עם מה שהיא משמיעה בדיבוריה ובשידוריה. יש לי ספק גדול. בהרכב הקודם היו רק שני נציגים חובשי כיפה מתוך 31. זאת רק דוגמה לחוסר הייצוג של האוכלוסייה במועצה . צריך להזכיר בצורה פרדוקסאלית שבסיום קורס קצינים של הילדים שלי..
אלכס מילר
למה? זה שיש לו כיפה מסמל את הדעות שלו?
יעקב כץ
כן. אנשים עם כיפה נותנים כיוון יותר תורני, מסורתי לאומה שנמצאת היום בתהליך של חזרה בתשובה. כך אני רואה את זה. כבוד היושב-ראש , בסיום קורס קצינים של בה"ד 1, של חי"ר, של יחידות העילית של צה"ל אני רואה 40% עם כיפות, 50% עם כיפות. אני לא אציין לך מה קורה ביחידות העילית של צה"ל, בכל הסיירות ובמקומות אחרים. גם בכנסת ישראל אנחנו לא מהווים פחות מ-5%. חבר הכנסת מילר, אדם עם כיפה, גם אם הוא בעל דעות שמאלניות או בעל דעות מתונות, מייצג כיוון של בית ישראל, סבא של עם ישראל, כאשר הדעות הפוליטיות הימניות או השמאלניות לא רלוונטיות לנושא הזה. 2 מתוך 31 מהנציגים היו אנשים עם כיפות. ישנם רבים הסבורים שהיותם של שידורי רשות השידור רחוקים כל כך מרוח הקונצנזוס הישראלי נעוצים בהעדר גוף מפקח שאכן מייצג את האוכלוסייה שרשות השידור משדרת אליו, לכן לדעתנו יש לפעול לתיקון הסעיף לפי אישור החוק.
הצעה נוספת קטנה היא שצריך להרכיב איזה שהוא סכום של כסף כדי לבדוק באמת אם רשות השידור עומדת ביעדים. אני מבקש ממך, כבוד יושב ראש הוועדה, שהדבר הזה יילקח לתשומת לב, משום שרבים בציבור הישראלי לא מרגישים ששידורי רשות השידור מייצגים חלק גדול ממה שהציבור הישראלי חש או מרגיש בנושא מסורת, בנושא תורה, בנושא אמונה, בנושא ארץ ישראל, בנושא המדיני וובנושא שהם מאמינים.
גדי בן יצחק
למה הוא מדבר רק על גברים ששומרים מצוות? מה עם הנשים? אי אפשר לספור נשים לפי כיפה?
קריאה
חצאית.
קריאה
לפי מטפחת.
אופיר אקוניס
אני תומך בהצעתו של חבר הכנסת כץ. נדמה לי, חבר הכנסת כץ, שאני אומר את זה מבלי להעליב אף אחד בערוצים המסחריים. אני יודע שרשות השידור מביאה בצורה המקסימאלית את מגוון הדעות - היא כמובן יכולה להשתפר - בכל מה שקשור לתכניות דת, תכניות מסורת ותכניות שהן ציון תאריכים מסוימים לדברים גדולים בתולדות המדינה. זה הדבר הקרוב ביותר למה שאנחנו רוצים, אבל מצד שני אני תומך בפתיחת הסעיף. הדבר לא מתנגש בעיני.
אלכס מילר
נחלק את כמות האנשים לפי חובשי כיפה, לפי..?
אופיר אקוניס
לא אמרתי מה יהיה בסוף.
אלכס מילר
רבותיי, קצת פרופורציות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איך אתה רוצה לייצג אותם? איך הם צריכים לקבל ייצוג?
אלכס מילר
ייצוג לפי האדם אם הוא חובש כיפה או לא? זה הייצוג שלו?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא. בן אדם חובש כיפה מקצועי.
יעקב כץ
לכן אמרתי שהרכב המועצה משקף באופן הקרוב ביותר ליחסיות המספרית של הזרמים החברתיים במדינה.
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה זה זרם חברתי.
יעקב כץ
חבר הכנסת מילר, אני רק חושב מה יקרה אם כל חברי המועצה יהיו מחר עם שטריימלים ועם כיפות על הראש. מה הייתם מרגישים?
גדי בן יצחק
לא היו משדרים בשבת.
יעקב כץ
אפשר לעשות בדיחות. בעזרת ה' יבואו גם ימים שרשות השידור תפעל לפי ההלכה. זה יהיה בקרוב בימינו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רשות השידור כבר לא משדרת בשבת.
יעקב כץ
מה היה קורה, כבוד היושב-ראש, אם כל חברי המועצה, להוציא שניים, היו עם כיפות וכיפות שחורות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כצל'ה, שכנעת אותנו לפתוח את הסעיף.
אופיר אקוניס
רק הערה כללית. היה כבר מנכ"ל עם כיפה סרוגה. הוא היה אמור להיות..
יעקב כץ
הוא היה החייל שלי בסיירת.
ישראל אייכלר
אני רוצה להצטרף לדברים שאמר אופיר על כך שרשות השידור יחסית לכלי התקשורת אחרים – הוא אמר הכי טובה - הכי פחות עוינת לציבור החרדי. יש שם לפעמים גם ביטוי לציבור החרדי. לא בכל מקום. היא הכי טובה מכולם. אני מסכים עם כצל'ה בדבר אחד, מתנגד לדבר שני. כצל'ה, תדע לך שאנשים עם כיפות עשו לפעמים את הצרות הגדולות ביותר לציבור היהודי והחרדי, לכן אל תגיד כיפות או לא כיפות, אלא אנשים, מינויים ראויים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת כצל'ה?
ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נמנע – 1

הבקשה אושרה
אתי בנדלר
יש כאן שתי בקשות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש רק בקשה אחת לדיון מחדש, השנייה היא להוסיף.
אתי בנדלר
בנושא הזה זה להוסיף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נוסיף כשנגיע לזה. יש עוד בקשות לדיון מחדש?
לאה ורון
יש בקשה של ראש הממשלה בנושא..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבקשה שלו?
עידו אציל
יש לנו בקשה אחת מחוק הארכיונים. נמצאת פה נציגת הגנזך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על מה? אין עוד דיון.
קריאה
זה על הדיון הקודם, לדעתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין דיון קודם. הסעיף הזה רק נפתח לדיון. עוד אין דיון.
עידו אציל
נמצא פה גם גנזך המדינה. הם יוכלו להציג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה העניין? תיקון לסעיף שמצריך פתיחה מחדש?
דנה נויפלד
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם צריכים להגיש בקשה לדיון מחדש.
לאה ורון
הם הגישו. זה על סדר היום. זה סעיף ה': בקשת ראש הממשלה לתיקון סעיף 48(א) לחוק העיקרי, בעניין אחידות החקיקה בתחום הארכיון.
יעקב לזוביק
החוק שנדון פה אמור לטפל במגוון רחב של נושאים של רשות השידור. על הדרך הייתה כוונה לראות כיצד רשות השידור מטפלת בחומרים שלה, שזה דבר מבורך. הניסוח, כפי שראינו אותו לאחרונה, אמר שרשות השידור תקים ארכיון. ברגע שהכנסת תחוקק חוק על כך שמישהו מקים ארכיון אנחנו ניכנס לדיון. זה פותח שורה ארוכה של סוגיות מה זה ארכיון, מה הקשר בין הארכיון הזה לבין חוק הארכיונים, מה הקשר בין הארכיון הזה לארכיון המדינה. יש שם הרבה סוגיות שצריך לדון בהן. נראה לנו שזה לא המקום לדון בהן. אתם מנסים להשלים תהליך ארוך של חקיקה, לכן בדיבור שעשינו עם הנציגים של המשרדים הרלוונטיים, כולל עם רשות השידור, ההצעה שלנו הייתה שהתוכן, המעשה שהתכוונו לעשות ייעשה ולא ייכתב שמקימים ארכיון.
אלכס מילר
אתם רוצים להוציא את ההוראה בחוק? אתם רוצים להקים ארכיון של רשות השידור?
יעקב לזוביק
אנחנו רוצים להוציא את המילה "ארכיון". אנחנו רוצים שהם יעשו את המעשים..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבקשה שלכם לפי מה שכתב ראש הממשלה לוועדה מתואמת עם משרד המשפטים, עם האוצר ועם נציגי רשות השידור.
יעקב לזוביק
נכון.
ישראל אייכלר
אני רוצה להתייחס לדבר הזה בהקשר לדבר אחר. אדוני היושב-ראש, הרי פיצלו את החוק ואמרו שיגישו הצעת חוק נפרדת בגלל רשת מורשת. אחר כך אמרו לי במשרד ראש הממשלה שהם לא ידעו שזאת הכוונה, שהם היו מאשרים את החוק הזה של הכמה מיליונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אישרנו.
ישראל אייכלר
זה לא אושר בסוף. רשת מורשת?
אופיר אקוניס
לא. את רדיו רקע פיצלנו. במליאה הצבענו בעד. זה היה רדיו רקע ועוד..
אתי בנדלר
באמהרית..
קריאה
ברוסית ובאמהרית.
ישראל אייכלר
הם אמרו שהם לא ידעו. אני רוצה לשאול אם אפשר.., או לכלול את זה בארכיונים?
לאה ורון
זה לא רלוונטי לנושא של הארכיונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אייכלר, אנחנו מדברים עכשיו על הארכיונים.
ישראל אייכלר
אולי לכלול את זה בארכיונים.
אסף אמיר
האם מותר לנו להביע את עמדתנו? האם יהיה דיון מחדש? אסור לנו להביע את עמדתנו?
אופיר אקוניס
על דיון מחדש אסור לך. בדיון אתה יכול.. הכל כאן נפתח בלאו הכי. זה מה שניסיתי להסביר לך מקודם.
ישראל אייכלר
מתי אפשר יהיה להעלות את הנושא של רשת מורשת? בדיון הבא?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תדבר עם לאה כך שתשים את זה בסדר היום. אנחנו עכשיו מצביעים על בקשתו של ראש הממשלה לפתוח לדיון מחדש. מי בעד?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושרה הבקשה

כל הדיונים ייערכו בישיבה הבאה. סיימנו את כל הסעיפים שעל סדר היום.
לאה ורון
לא, יש בקשת ראש הממשלה להוספת סעיף 44(ו) לחוק העיקרי.
אתי בנדלר
יש עוד הוספות. יש גם את ההצעה של..
אלכס מילר
יכול להיות שאני אבקש איזו הוספה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כל ההוספות בדיון הבא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתי, מה איתי?
אתי בנדלר
זה בסעיפים שעדיין לא נדונו. בהוראות המעבר הוועדה עדיין לא דנה דיון ראשוני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הישיבה נעולה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:21.>

קוד המקור של הנתונים