ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/01/2012

תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשע"ב-2011, בדבר הפחתת שיעור התמלוגים שישלם בעל רישיון לשידורי כבלים

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה
30/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 731 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012), שעה 10:00
סדר היום
<תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשע"ב-2011, בדבר הפחתת שיעור התמלוגים שישלם בעל רישיון לשידורי כבלים>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – היו"ר

רוברט אילטוב

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
>
אייל בן ישעיה - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עופר מרגלית - רפרנט תקשורת ותיירות באגף התקציבים, משרד האוצר

דורין מוסקונה - לשכה משפטית, משרד התקשורת

מוהנד נאסר - לשכה משפטית, משרד התקשורת

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ניצן חן - יו"ר, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אסף אמיר - איגוד מפיקי קלנוע וטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

אריק בורנשטיין - קולנוען

יורם מוקדימיכל פליישר - מנהלת אגף אסטרטגיה ורגולציה, הוט-טלקום
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשע"ב-2011, בדבר הפחתת שיעור התמלוגים שישלם בעל רישיון לשידורי כבלים>
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב, רבותיי. לפני שאתחיל את הדיון, אני רוצה לברך את תלמידי בית-הספר התיכון הממלכתי בראשון לציון.

אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: "תקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון), התשע"ב-2011, בדבר הפחתת שיעור התמלוגים שישלם בעל רישיון לשידורי כבלים." אומר מספר מילים לגבי מה עומד לפנינו. בשנתיים האחרונות היה דיון בנושא הפחתת התמלוגים או ביטולם. הדבר הזה הגיע לבית-המשפט. בית-המשפט נתן לזה את הסידור לשנים 2011 ו-2012 – התמלוגים ייקבעו לפי 1.75%. לשנת 2013 בית-המשפט השאיר את שיקול הדעת לוועדה.
אנחנו עוסקים פה בשתי חברות
חברת "יס" נדונה בוועדת הכספים, וחברת "הוט" נדונה בוועדת הכלכלה. מה שעומד לפנינו זה לאשר את התקנות, שעל פיהן בשנת 2012 זה יישאר בשיעור 1.75%, וב-2013 זה ירד לאפס. הייתי בוועדת כספים, ושם לא אישרו את זה, כי בית-המשפט נתן את זה לשיקול הדעת בהתאם למצב הכלכלי של המדינה – לפי מצב ההכנסות ועוד. הרי מדובר על הכנסות מדינה שמוותרים עליהן בתקנות.

אבל אני לא מתכוון להשאיר את זה כמו בוועדת הכספים. אנחנו צריכים לקבל החלטה, ולא שהדבר הזה יישאר תלוי באוויר. ולכן אני רוצה לשמוע את משרד התקשורת, לפני שאני אתן לאחרים להביע את דעתם. משרד התקשורת, בבקשה, אמרו מה דעתכם. אתם בעד התקנות – שזה יהיה אפס אחוז?
מוהנד נאסר
אנחנו בעד התקנות. משרד האוצר הגיש לבג"ץ הודעה שלפיה אנחנו מסכימים לקבל את הסדר הפשרה שלו, כמובן בכפוף להמשך הליכי החקיקה, כלומר, בכפוף לאישורי ועדות הכנסת – ועדת הכלכלה וועדת הכספים. ולכן אנחנו עומדים מאחורי התקנות.
היו"ר יצחק וקנין
אז אתם בעד ההפחתה לאפס ב-2013, ובשנת 2012 – 1.75%.

<מוהנד נאסר>
אני רק אציין להשלמת התמונה בפני יושב-ראש הוועדה ש-1.75% בשנת 2012 זה חלק מהסדר הפשרה שהציע בית-המשפט.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. כבר אמרתי את זה. ניצן חן, בבקשה.
ניצן חן
תודה, אדוני היושב-ראש. מועצת הכבלים והלוויין קראה עוד בטרם פשרת בג"ץ לשר התקשורת ולוועדה הנכבדה להקל בעניין התמלוגים ולהעמיד אותם על אפס. זאת משני נימוקים מרכזיים: 1. החובות הרגולטוריים של 8% ליצירה הישראלית, בעיקר בתחום הפקות מקור, אלה חובות שאמנם גורמים לחברות הכבלים להשקיע בהפקות מקור אך גם לנזק כלכלי - - -
אסף אמיר
נטל כלכלי. אל תקרא לזה "נזק".
ניצן חן
לנטל כלכלי. לא אמרתי "נזק" אלא "נטל".
אסף אמיר
זה לא נזק, זו הסיבה שיש את הערוצים האלה.
ניצן חן
אסף, אתה צריך לתמוך במה שאני אומר.
אסף אמיר
אני תומך בהורדת תמלוגים, אבל לא בלקרוא "נזק" ל - - -
ניצן חן
התכוונתי לומר "נטל", לא "נזק".
רוברט אילטוב
הייתה פליטת פה. בואו נמשיך.
ניצן חן
הפחתת התמלוגים גם תאפשר לרגולטור לדרוש מחברות הכבלים והלוויין עוד מטלות בתחום התוכן והיצירה הישראלית. אני חושב שזה לא נכון להעביר את זה לאגף התקציבים ולקופת האוצר. טוב מאוחר מאשר לעולם לא. תודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יצחק וקנין
עוד מישהו רוצה להתייחס?
יורם מוקדי
בקצרה, אדוני. יש פה היסטוריה ארוכה מאוד בנושא התמלוגים. הייתה ועדת קרול שהמליצה על הפחתתם, הייתה ועדת גרונר שגם המליצה על הפחתתם, וזה כבר הגיע למצב שהיה מתווה שהאוצר ביקש - - -
היו"ר יצחק וקנין
מזל שאני זוכר את הכול.

<יורם מוקדי>
עכשיו אנחנו אחרי הסדר פשרה בבג"ץ, ובמצב שבו כולם מסכימים שהתמלוגים האלה צריכים לחלוף מן העולם. במאמר מוסגר אני אזכיר ש"הוט" משלמת עבור התשתית שלה מעין תמלוגים בהסדר אחר מול האוצר. היא עדיין משלמת לאוצר תמלוגים על התשתית שלה. זה אולי הדבר היחיד שהיא אי פעם קיבלה ומצדיק תשלום תמלוגים. מעבר לזה, התמלוגים האלה עדיין משולמים, לצערי הרב.
היו"ר יצחק וקנין
עוד משיהו רוצה להתייחס? אני מבקש להקריא את התקנות.
מוהנד נאסר
אני קורא:

תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשע"ב-2011"
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6לו(א) ו- 59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן-החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שנתמנתה לפי החוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 6 לח(א) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון השם
1.
בשמן של תקנות הבזק (זיכיונות), התשמ"ח-1987 (להלן – התקנות העיקריות), במקום "תקנות הבזק" יבוא 'תקנות התקשורת (בזק ושידורים)'"


עם הפרטת חברת בזק, שמו של החוק שונה מ"חוק הבזק" ל"חוק התקשורת". כרגע, מאחר שמדובר בשינוי בתקנות הבזק, שינוי שהוא בגופן של התקנות העיקריות, אנחנו מבקשים להתאים את השם מבחינה צורנית – במקום "תקנות הבזק", יהיה " תקנות התקשורת (בזק ושידורים)". זה שינוי צורני בלבד. הסעיף הבא, סעיף 2, הוא גם שינוי צורני בלבד:

"תיקון הפתיח
2.
בפתיח לתקנות העיקריות, במקום "לחוק הבזק" יבוא "לחוק התקשורת (בזק ושידורים)"."
התיקון הבא הוא התיקון המהותי לענייננו
"תיקון תקנה 42
3.
בתקנה 42(ג) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (7) יבוא:

"(7) בשנים 2010 עד 2012- 1%;
(8) החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) – 0%.""
היו"ר יצחק וקנין
יש סיבה למה אתם רושמים 1% ולא 1.75%?

<מוהנד נאסר>
כן, אני תכף אסביר. ברשותך, רק אסיים לקרוא את תאריך התחילה, כי גם זה סעיף מהותי:

"תחילה
4
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)."


אני אסביר למה ייכתב בתקנות העיקריות 1% בשנים 2012-2010 למרות שבפועל גובים 1.75%. ההסדר של 1.75% הוא הסדר שמצוי בהוראת-שעה שאמורה לפקוע החל מאחד בינואר 2013. בנוסף, בהוראת-השעה יש גם תנאי מתלה שבהתקיימותו הוראת-השעה פוקעת אפילו לפני 2013, והוא הרחבת מערך ה-DDT – מערך הטלוויזיה הדיגיטלית, שמנוהל היום על-ידי הרשות השנייה. וככל שהוא פוקע, אחוז התמלוגים צריך לחזור לפי הקבוע בתקנות העיקריות, קרי – ל- 1%. גם אם זה קורה לפני 2013. ולכן חשוב מאוד לעגן את ההוראה שקובעת שבשנים 2012-2010 יהיה כתוב: 1%. כי היום בתקנה 7, העיקרית בתקנות, כתוב שהחל משנת 2010 אחוז התמלוגים הוא 1% בלבד.
היו"ר יצחק וקנין
מה שמפריע לי זה שזה עלול להיות פתחון למישהו להגיד: בוא'נה, אתה רשמת 1%, אז אני אשלם 1%.
<מוהנד נאסר>
גם על זה חשבנו, ויש לנו את סעיף התחילה, שבעצם אומר שתיקון הזה ייכנס לתוקף רק מאחד בינואר 2013, התאריך שבו הוראת-השעה תפקע בוודאות ויחול ההסדר החדש שלפיו החל משנת 2013 יהיה 0% תמלוגים.
יורם מוקדי
אנחנו לא נטען את זה כמובן, אדוני. אנחנו חלק מזה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין שאתם חלק מההסכם, אבל זה קצת צורם את האוזן. אתם, היועצים משפטיים, דווקא אתם אלה שצריכים - - -
מוהנד נאסר
בדיוק בגלל זה ניסחנו את זה איך שזה מנוסח. אם יורשה לי עוד שתי דקות, אני אוכל להסביר את זה בצורה יותר מפורטת.
היו"ר יצחק וקנין
לא צריך, כבר קיבלתי הסבר לפני-כן, וגם הוא לא הניח את דעתי. אבל אם זה מה שאתם רוצים וזה מקובל עליהם - - -
דנה נויפלד
זה רק עניין של טכניקה. בהוראה - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין – טכניקה. אביגל, את רוצה להתייחס?
אביגל כספי
לעניין הטכניקה. אנחנו פוחדים שטכניקה כזאת עלולה ליצור בעיות, אבל משום שמה שנקבע בפועל זה לא מה שכתוב בתקנות אלא רק בהתייחס להוראת-השעה, ומשום שזה עניין של ניסוח – אנחנו משאירים את זה למשרד התקשורת, כל עוד יש אישור של היועץ המשפטי שם שזה - - -
מוהנד נאסר
אני רק אחדד נקודה אחת: אנחנו לא קובעים עכשיו 1% בשנים 2012-2010. שימו לב בבקשה, לתקנת 42(ג)(7), הקיימת כיום בתקנות. הרי התיקון של 1.75% הוא בהוראת-שעה שהיא חיצונית לתקנות. זאת אומרת, ש-1% עדיין קבוע כיום בתקנות העיקריות. יש לי פה את הנוסח של התקנות העיקריות, וכשנפנה להוראת-השעה אני יכול להניח אותו.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. עוד הערות לפני ההצבעה? אין הערות. מי בעד אישור התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר יצחק וקנין
התקנות אושרו. אני לא יודע מה חברת "יס" תעשה עכשיו. כנראה שהם יצטרכו להעתיק מפה משהו ולהעביר אותו לשם. לא יודע מה הם יעשו. בכל אופן, אנחנו אישרנו את התקנות. תודה לכולם.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים