ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
10/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 970>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ב (10 בינואר 2012), שעה 12:45
סדר היום
<כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
שי חרמש – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
לילי איילון - סגנית מנהל הרשות, רשות החברות הממשלתיות

גונן גומלסקי - עו"ד, רשות החברות הממשלתיות
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ב - 2011>
היו"ר שי חרמש
אנחנו מתחילים בנושא הבא: כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ב – 2011.
גונן גומלסקי
אבל זה במילא שום דבר חוץ מתיקון.
היו"ר שי חרמש
גונן.
גונן גומלסקי
נמצאת כאן סגנית מנהל רשות החברות הממשלתיות.
היו"ר שי חרמש
נעים להכיר.
לילי איילון
נעים מאוד. רשות החברות הממשלתיות לאחרונה מבקשת להסדיר חוסר הלימה בין כללי החברות הממשלתיות למינוי רואי חשבון, לבין חוק החברות הכללי. התיקון דן בתקופה שאליה מתמנה רואה החשבון, כאשר בחוק החברות הכללי כתוב שרואה חשבון מתמנה עד לאסיפה הכללית הבאה.
היו"ר שי חרמש
סליחה, בשניהם האסיפה הכללית היא זאת שממנה את רואה החשבון.
לילי איילון
בשניהם האסיפה הכללית ממנה את רואה החשבון, כמובן, אבל ההבדל היה שבחוק החברות הממשלתיות, בכללים למינוי רואה חשבון, נאמר תמיד המועד של המינוי. זאת אומרת, רואה החשבון התמנה מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. זה יצר הרבה מאוד בעיות בפרקטיקה - - -
היו"ר שי חרמש
כי אם לא היתה אסיפה כללית, לא היה מי שיבחר ויאריך.
לילי איילון
לכאורה, פג - - -
היו"ר שי חרמש
רגע, זה כל הסיפור?
לילי איילון
זה כל הסיפור.
היו"ר שי חרמש
הישיבה נעולה.
לילי איילון
רגע, חשוב מאוד לציין שזה על דעת משרד המשפטים ועל דעת לשכת רואי חשבון.
היו"ר שי חרמש
זה גם על דעתי. אז מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
התיקון התקבל.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>

קוד המקור של הנתונים