ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 610 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 11:10
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135) (מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
ברנדה מורגנשטיין - מנהלת אגף פיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי

דורלי לבנסארט - שירותים מיוחדים, מנהלת קרן לילדים, המוסד לביטוח לאומי

גיא הרמתי - רפרנט ביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
.......
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135) (מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני, י"ד בטבת, ה-9 בינואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135) (מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון), התשע"ב-2011.
כמו שכולנו יודעים, הצעת החוק הזאת מתגלגלת מזה תשע שנים. היא באה כהצעה ראשונית ב-2003 עד 2007, אחר כך עד 2008, אחר כך עד 2009, אחר כך עד 2011 ועכשיו מבקשים עד 2014. אני מקבל בשמחה את בקשתכם אבל למה אתם לא עושים את זה קבוע? למה צריך כל שנה או שנתיים או שלוש שנים ולבזבז את זמנכם ואת זמננו שהוא פחות חשוב מזמנכם? אני חושב שזה צריך להיות קבוע או בכלל לא. אם אתם חושבים שלא צריך, אז לא צריך. אם צריך, זה צריך להיות קבוע.
ברנדה מורגנשטיין
שמי ברנדה מורגנשטיין, אני מנהלת האגף לפיתוח שירותים, אגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי שמאגד בתוכו מספר קרנות שחברי הוועדה מכירים, קרנות לאוכלוסיות בסיכון, לנכים, לקשישים מוגבלים, תחומי רווחה רבים וגם ילדים ובני נוער בסיכון.

כפי שאתה אמרת, ואני מודה לך על ההערה, החוק הזה עבר ומאז הפעלתו - אני רוצה לתת לכם נתון אחד חשוב ואנחנו גם חילקנו לכם חומר שאפשר לקחת הביתה - מאז ייסדנו את הקרן, אנחנו מימנו 188 פרויקטים שאלה פרויקטים של פיתוח.
היו"ר חיים כץ
את לא עונה לשאלתי.
ברנדה מורגנשטיין
אני עונה.
היו"ר חיים כץ
אתם עושים דברים חשובים.
ברנדה מורגנשטיין
אני רוצה לומר כמה הם חשובים כי הכסף הזה של שמונים מיליון שקלים ממנף עוד שישים אחוזים נוספים. זאת אומרת, פרויקטים בסדר גודל של כמעט מאתיים מיליון שקלים לטובת ילדים ובני נוער בסיכון.
דורלי לבנסארט
300 מיליון שקלים.
ברנדה מורגנשטיין
צודקת. כמעט 300 מיליון שקלים לילדים ובני נוער בסיכון. כל שנה אנחנו מגישים לוועדה הזאת בקשה להאריך את הקרן כי אנחנו לא מקבלים את הסכמת האוצר לעשות את הקרן הזאת כקרן קבועה כמו יתר הקרנות במוסד לביטוח לאומי ואני רוצה להדגיש את זה. כל הקרנות האחרות בהן אנחנו עושים עבודה מאוד חשובה לפיתוח שירותים לאוכלוסיות בסיכון, אלה הן קרנות קבועות בחוק. אנחנו יכולים לעבוד בצורה מסודרת על ידי כך שמודיעים לציבור לגבי התכנים שאנחנו מפתחים ומקבלים בקשות. בקרן הזאת אנחנו כל שנה חייבים להתחיל מחדש לעבוד ולחכות לחידוש. עובדה שכן מחדשים את החוק ואני מסכימה אתך שזה היה עדיף יותר לקבוע את החוק הזה כהוראת קבע. אנחנו לא הגשנו את זה כהוראת קבע כי לא קיבלנו את אישור האוצר לכך.
היו"ר חיים כץ
תכף הם יפתיעו אתכם.
ברנדה מורגנשטיין
אני רוצה להדגיש ולומר שהחוק הזה והקרן לא רק מפתחת שירותים יחידניים אלא יש שירותים ארציים רוחביים שהם לב ליבה של העשייה החברתית של מדינת ישראל. למשל, אנחנו הקמנו יחד עם משרד הרווחה ויחד עם קרן רש"י מרכזי סיוע לילדים שהם קורבנות פגיעה מינית ברחבי הארץ בתקציב מאוד גדול.זה פרויקט שלא צריך להסביר את החשיבות שלו במדינת ישראל. אנחנו עובדים עם ילדים שנשרו מבתי הספר ומכינים אותם לעבודה ושינוי מבחינת מסוגלות תעסוקתית. אנחנו עובדים עם האוכלוסייה הקשה ביותר שלולא השירותים שאנחנו מפתחים, לא היו מגיעים לאן שהם מגיעים. כמובן זה עניין של השקעה לאורך זמן.
היו"ר חיים כץ
בסדר, הקשבנו לך בקשב רב. אכן, אתם עושים דברים חשובים, מועילים ונחוצים וחבל שהם נחוצים. יסביר לנו נציג משרד האוצר למה צריך לבזבז את זמן האנשים במקום להתייעל. אם החוק הזה כבר נמשך תשע שנים ועכשיו יוארך עד 12 שנים, למה לא לעשות אותו כחוק קבוע?
גיא הרמתי
גיא הרמתי, משרד האוצר. אנחנו חושבים שבהתאם להחלטת הממשלה לדוח ועדת שמידט בנושא ילדים ונוער בסיכון כאשר הוחלט להקצות 155 מיליון שקלים לילדים ונוער בסיכון דרך משרד הרווחה שמתקצב, אפילו אם זה בשיתופי פעולה עם משרד הבריאות ומשרד החינוך, אבל מי שמתקצב ומי שמתכנן, זה משרד הרווחה ואנחנו חושבים שכל הפעילות למען אותם ילדים צריכה להישאר דרך משרד הרווחה. הפיכה של הקרן הזאת להוראה של קבע, את המקצה 155 מיליון שקלים קבוע דרך מתכנן אחד, משרד הרווחה, ועוד 15 מיליון שקלים דרך ביטוח לאומי. אנחנו חושבים שזה דווקא לא יעיל.
היו"ר חיים כץ
למה אישרתם שלוש שנים?
גיא הרמתי
כי זה בין לבטל לבין להשאיר את זה זמני.
היו"ר חיים כץ
אז למה לא אישרתם שנה? למה אמרתם שלוש שנים?
גיא הרמתי
כי בביטוח לאומי רצו קבוע ואנחנו לא יכולים לכפות את דעתנו עד הסוף.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא יכולים? כל יום אני לומד. אני חשבתי שאתם כופים את דעתכם עד הסוף.
גיא הרמתי
ביטוח לאומי רצה הוראת קבע ואנחנו מתנגדים לכך. המקסימום שאנחנו היינו מוכנים לתת, זה שלוש שנים הוראת שעה במקום לשנה אחת.
היו"ר חיים כץ
מה יקרה אם אני אבטל את זה בכלל? אתה תשמח לכך? אני אומר אתה ואני לא מתכוון אליך, אבל אתה זה שיושב כאן. אתה תשמח אם נזרוק את הילדים האלה לרחוב?
גיא הרמתי
לא, אני לא אשמח, אבל אני חושב שאלה לא יכולות להיות פעולות נקודתיות. אני חושב שמערכתית הכול צריך להיות מוקצה דרך גורם אחד ולא דרך פעולות נקודתיות. אתה אומר לי שאתה תבטל עכשיו 15 מיליון שקלים פעולה נקודתית, אבל צריך להמשיך את זה הלאה. זה צריך להיות כמערך, זה צריך להיות מתוכנן. למה לסטות מוועדת שמידט?
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך למה לסטות. כל הוועדות המקצועיות האלה הן ועדות מטעם. קודם אומרים להן מה לעשות ואחר כך מסמנים סביב זה עיגול. אלה ועדות מטעם ובדרך כלל אותם אנשים גם יושבים בתוך הוועדות, הם מקצועיים ומקבלים משכורת. לנו הוועדות האלה לא בגדר תורה מסיני. הן ממליצות את ההמלצות שלהן ואנחנו כאן כדי לחוקק.

אם אתה רוצה לבטל את זה, בוא נבטל את זה. אם אתה חושב שבמדינת ישראל לא צריך את הכסף הזה ולא צריך לעזור לילדים בסיכון, בוא נבטל. אתה מוסמך לאשר שינוי להוראה קבועה או אתה צריך לבקש אישור?
גיא הרמתי
לא מוסמך.
חיזקיה ישראל
חזקיה ישראל, אני יושב ראש הקרן לילדים בסיכון מטעם מועצת המוסד לביטוח לאומי. הנושא הזה עלה כאן גם לפני שנתיים כאשר הביאו הוראה. ביקשתי הוראת קבע כדי לאפשר לקרן לבנות תוכניות ארוכות טווח ולא לחיות מהיד אל הפה. לפני שנתיים כבוד היושב ראש הצליח להעלות את התקופה משנה לשנתיים. כרגע אנחנו ביקשנו שזאת תהיה הוראה קבועה, כפי שאמור לגבי קרנות אחרות במוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
הצלחנו להביא את זה לשלוש שנים.
חיזקיה ישראל
אני חושב שזה צריך להיות קבוע ולא ארעי כדי שאפשר יהיה לתכנן קדימה ולראות את האופק.

לגבי טענות משרד האוצר ביחס לוועדת שמידט. אני מכיר את הטענות האלה והן עלו גם בעבר. עובדה שממשלת ישראל לא קיבלה את דעת האוצר והחליטה להקים את הקרן הזאת. זה היה בשיתוף פעולה של משרד האוצר, ביטוח לאומי ומשרד ראש הממשלה. הייתי מעורב בתיקון הזה.

אופי הפעילות של הקרן איננו בדיוק אופי הפעילות של משרד הרווחה. אני מכיר את ועדת שמידט ומכיר את התקציבים שם. אנחנו עושים מיזמים נקודתיים במקומות שונים ביחד עם הקהילה. ברגע שהמיזמים האלה תופסים, כעבור שנתיים-שלוש משרד הרווחה רואה שהדברים האלה מתממשים ואז הוא יכול למסד את זה. בשיטה שמציין חברי מהאוצר, הדבר הזה לא אפשרי.

לכן גם ממשלת ישראל דאז החליטה להקים את הקרן הזאת ואני חושב שצריך להפוך אותה להוראת קבע. ברור שבמשוואה של להפיל או לא להפיל, לא הייתי רוצה להפיל את הקרן כי היא עושה דברים חשובים אבל אני לא מבין את ההערות ואת הטענה של האוצר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נאשר את זה לשלוש שנים ואני מקווה שהיועצת המשפטית תכתוב לי הצעת חוק. היא תכתוב אותה היום ונניח אותה היום ונבקש לאשר את זה באופן קבוע.

נעבור להקראה.
עמית קנובלר
אני רק אעיר כי זה לא ברור מהנוסח. הסכום של 15 מיליון שקלים מוצמד למדד המחירים לצרכן. הובהר לי על ידי הלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי. לא היה ברור להם כמה זה היום.
ברנדה מורגנשטיין
היום זה בערך 18.1 מיליון שקלים מעודכן לתקציב החדש.
עמית קנובלר
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135) (מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון), התשע"ב-2012.

1.
תיקון סעיף 74א

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, בסעיף 74א(ה), במקום "2011" יבוא "2014".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה. הצעת החוק אושרה ואנחנו נמשיך לנסות לשפר ולקבע את הנושא. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:15>

קוד המקור של הנתונים