ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., הרכב ועדות משותפות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
10/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 231>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ב (10 בינואר 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הרכב ועדות משותפות>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הרכב ועדות משותפות>
היו"ר יריב לוין
שלום, אני פותח את הישיבה. על סדר-יומנו: ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת לעניין הצעות לסדר היום – לא היו. לכן אנחנו עוברים לנושא ב': שינויים בהרכב ועדות משותפות.
חילופי אישים בוועדות המשותפות כדלקמן
1. לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (הוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע-2010, מ/472 – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חברי הכנסת איתן כבל ושלמה מולה יכהנו חברי הכנסת יצחק הרצוג ודורון אביטל.
הצבעה
בעד – פה אחד

ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
זה מאושר פה אחד.

2. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, במקום חברת הכנסת רונית תירוש תכהן חברת הכנסת נינו אבסדזה בשלוש הוועדות המשותפות הבאות:
הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט, לעניין הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010, מ/541; בוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה לעניין קידום מעמד האישה, לעניין הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011, מ/576; בוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת העליה, הקליטה והתפוצות לעניין הצעת חוק רשות השידור לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010, מ/505.
הצבעה
בעד – פה אחד

ההצעה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הוחלט פה אחד לאשר את החילוף בשלוש הוועדות המשותפות האלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים