ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

שינוי בהרכב ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים