ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/01/2012

לחצי משרד החינוך על בית ספר ערבי עקב השתתפות תלמידים במצעד זכויות האדם, נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות אדם, נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות אדם, השתתפות בית הספר ערערה במצעד זכויות האדם

פרוטוקול

 
PAGE
30
ועדת החינוך התרבות והספורט
09/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 531 >
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, י"ד בטבת התשע"ב (09 בינואר 2012), שעה 11:00
סדר היום
<1. נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות אדם>
<2. לחצי משרד החינוך על בית ספר ערבי עקב השתתפות תלמידים במצעד זכויות האדם>
<3. השתתפות בית הספר ערערה במצעד זכויות האדם>
<4. נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות אדם>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר

אריה ביבי

זאב בילסקי

מוחמד ברכה

מסעוד גנאים

דני דנון

חנין זועבי
ג'מאל זחאלקה
דב חנין

ראלב מג'אדלה

אברהם מיכאלי
אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
>
רמי בן גרא - מפקח כולל מחוז חיפה, משרד החינוך

עורסאן עיאדאת - מפקח מחוז חיפה לחינוך הערבי, משרד החינוך

עקל חאדר - מנהל ביה"ס ערערה, משרד החינוך

עטילה כמאל - דובר המגזר הלא יהודי, משרד החינוך

שרף חסאן - מנהל מחלקת חינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל

עלוה קולן - האגודה לזכויות האזרח

מחמד מחמוד בויראת - רכז מקצוע האזרחות בתיכון ערערה

איה בן עמוס - יוזמתות קרן אברהם
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות אדם>
<לחצי משרד החינוך על בית ספר ערבי עקב השתתפות תלמידים במצעד זכויות האדם>
<השתתפות בית הספר ערערה במצעד זכויות האדם>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדר היום. אנחנו בתאריך 9 בינואר 2012, י"ד בטבת תשע"ב, הנושא – הצעה לסדר היום, דיון מהיר, נזיפה של משרד החינוך למנהל בית ספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות האדם של חבר הכנסת ברכה. לחצי משרד החינוך על בית ספר ערערה עקב השתתפות תלמידים במצעד זכויות אדם של חברת הכנסת זועבי, השתתפות בית ספר ערערה במצעד זכויות האדם של חבר הכנסת דנון ונזיפה של משרד החינוך למנהל בית הספר ערערה שלקח את תלמידיו למצעד זכויות האדם של חבר הכנסת מג'אדלה. פרוטוקול מספר 531.
רבותי, אנחנו נפתח. אז אנחנו נעשה את זה מצד שמאל.
דני דנון
אולי אדוני הצעה לסדר שנשמע את משרד החינוך קודם, לפני שנשמע את חברי הכנסת.
מוחמד ברכה
לפי סדר המציעים.
היו"ר אלכס מילר
לא, צריך להציג את זה בהתאם לתקנון. אין בעיה, בבקשה, אז חבר הכנסת ברכה, אחריו זועבי וגאלב.
מוחמד ברכה
אדוני יושב הראש, רבותי חברי הכנסת, אורחים נכבדים. ההצעה לדיון מהיר בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת באה בעקבות הידיעה שהתפרסמה נדמה לי בעיתון "הארץ" בהתחלה אודות שימוע ונזיפה שנערכה למנהל בית ספר תיכון בערערה, לאחר ההשתתפות של תלמידי בית הספר במצעד לזכויות אדם. הדברים הם בבחינת כרוניקה של תאריכים, ב-10 בדצמבר התקיים המצעד לזכויות האדם בתל אביב וזה לא היה יום לימודים בבית הספר והייתה יוזמה מקומית של בית הספר, של התלמידים בעיקר, אבל שזכתה, אני מניח וככה צריך להיות, לעידוד של מורים ומחנכים להשתתף במצעד. ואכן השתתפו על חשבון זמנם הפרטי ולא על חשבון הלימודים, על אף שהייתי רואה את זה בחיוב רב, אם במהלך הלימודים הפורמאליים היו משלבים גם מעורבות כזו. וב-13 בדצמבר, אדוני יושב הראש, התקבל מכתב ממשרד החינוך אצל מנהל בית הספר, שבו הוא נקרא לשימוע בעקבות ההשתתפות הזו. אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי תקין לחלוטין. משרד החינוך שוקד ודואג, לפחות בדיבורים, על כך שיש מקום לייצר מעורבות חברתית אצל התלמידים וכשהדברים נעשים, אז זה מחייב שימועים ונזיפות. זה דבר לדעתי שאין לו שום מקום במערכת, ההיפך. אני חושב שיש מקום לעודד תלמידים למעורבות, במיוחד על בסיס של תפיסה וערכים אוניברסאליים, שזה זכויות אדם וזה לא יכול להיות סקטוריאלי ולא יכול להיות כיתתי ולא יכול להיות מצומצם. זה הדבר הכי נשגב שאפשר להתחבר אליו ושיכולים להתחבר אליו תלמידים בשלב של עיצוב זהותם ואישיותם.

ולכן אני פשוט רואה בתמיהה רבה את עצם הזמנת, את עצם השימוע והנזיפה ולהיפך, אני חושב שיש מקום לברך את בית הספר, את מנהלו, את מוריו, את תלמידיו על היוזמה, ואני מבקש, לאחר שנשמע כמובן את ההסברים של משרד החינוך, אם אכן הדבר נעשה כפי שזה פורסם ---
דני דנון
אולי ניתן בונוס לבית הספר. אפשר לתת לו בונוס.
מוחמד ברכה
לא, לא, אתה לא מקשיב, אני אומר מעבר לזה. ואם יתברר שהדברים הם נכונים וכמובן אחרי שנשמע את משרד החינוך, אני חושב שמשרד החינוך צריך לפרסם התנצלות לתלמידים ולבית הספר ולמנהל ולמורים, ולהיפך – לציין לשבח את בית הספר על היוזמה. מי שמפריעים לו זכויות אדם והשתתפות במצעד של זכויות אדם, משהו לקוי בסולם הערכים שלו, משהו לקוי בשיקוליו, משהו לקוי בהתנהלותו. אני יכול לצפות לדבר כזה מאנשים עם אג'נדה פוליטית. חברי כנסת למשל זה שיושב לשמאלי. אבל אני לא יכול להבין שהדבר הזה יכול להיכנס לשיקולים של משרד החינוך בשום פנים ואופן. ועל כן אני חושב שוועדת החינוך צריכה לעמוד על העניין, כמובן אחרי שנשמע את ההסברים ואת העמדה של משרד החינוך. אבל שני מרכיבים אני מבקש - לעודד ולברך את בית הספר ושיתנצלו, אם אכן הדברים קרו כפי שפורסם. תודה רבה אדוני.
היו"ר אלכס מילר
תודה. בבקשה.
חנין זועבי
תודה רבה. אני גם מברכת את הנוכחים. אני חושבת קודם כל לפרטים, שני פרטים למקרה הזה ואחר כך לתופעה, מה עומד מאחורי המקרה הזה. העסיקו את בית הספר למשך שבועיים-שלושה שבועות בבירורים, גם אם בירורים טלפונים. פתאום, אחרי הפרסום ב"הארץ" – אני חושבת הבירורים הופסקו, מסע הטלפונים לבית הספר הופסק. קודם כל התקשרו לבית הספר, כנראה למישהו, מישהו לא היה מרוצה מהתשובה, מהמענה של בית הספר, אז הם המשיכו בבירורים עד לפרסום ב"הארץ".

קודם כל אני גם מצטרפת, מברכת ומעודדת את המנהל ואת כל בתי הספר, לא רק להשתתף בהפגנות למען זכויות אדם, אלא כי אנחנו חושבים ומאמינים שהערכים הם הבסיס לחינוך. אין חינוך בלי חינוך לערכים.
דני דנון
אולי אפשר לעשות גם ... בשביל התלמידים ...
חנין זועבי
אין חינוך בלי חינוך לשוויון. אין חינוך בלי חינוך לחירות, לשוויון ולדמוקרטיה. יש אנשים שלא מאמינים בערכים, הם גם כן יושבים סביב לשולחן הזה. מסביב לשולחן הזה אכן יש חברי כנסת שלא מאמינים בשוויון. יש חברי כנסת שלא מאמינים בערכים. אנחנו כן מאמינים בערכים, בבסיסם הערך של שוויון וחירות, וזה הבסיס של התהליך החינוכי בבתי הספר. אבל מה עומד מאחורי המסע הזה, האם זה מקרה חריג או האם זו מדיניות? זו השאלה שאנחנו צריכים גם כן לשאול. האם מישהו מעוניין במסע של הפחדה למנהלי בתי הספר הערביים. האם מישהו במשרד החינוך מעוניין במסע של הסתה נגד המנהלים ונגד המורים. האם המטרות של החינוך הערבי עצמן מתקיימות. למשל להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה של הערבים – האם זה מתקיים בתוך בתי הספר? או האם יש מי שגם כן עוקב אחרי הפעילות בתוך בתי הספר, מה מלמד המנהל, מה מלמדים המורים. האם אפשר, האם כן ללמד, ואני פה לא רק מדברת על המקרה הזה, אבל אני גם כן רוצה להרחיב. ואנחנו צריכים דווקא לעשות שימוע למשרד החינוך. שתי קבוצות של מורים יהודיים, ששלחו מכתבים למשרד החינוך על אווירה גזענית בתוך בתי ספר היהודים, שגם בתי הספר הם הרי חלק מהחברה עצמה. החברה בישראל הולכת לצד הימני של המפה הפוליטית. הממדים, ערכים של גזענות, של אי השוויון הם ערכים שעכשיו הם בבסיס, במרכז התרבות הפוליטית בחברה ומשרד החינוך צריך גם כן לקחת חלק בתרבות הפוליטית שנמצאת מחוץ לבתי הספר. במקום שמשרד החינוך ---
דני דנון
ואת ....
חנין זועבי
אני עכשיו מציגה, אני לא מעוניינת בדו שיח איתך. אני לא מעוניינת. אני מבקש מיושב ראש הוועדה שישתיק אותך גם.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת דנון, אתה מדבר אחריה. אנא לשמור ברשותך על תרבות הדיון.
חנין זועבי
תדבר מה שאתה רוצה. לא מעניין אותי מה שאתה אומר, אני גם לא רוצה לענות לך.
היו"ר אלכס מילר
תודה. חבר הכנסת דנון, בבקשה.
חנין זועבי
אני חושבת לא רק לדון במקרה הזה. אני חושבת שיש מקום, גם אם לא בדיון הזה, ונכון, אולי הדיון הזה אנחנו נתמקד בשימוע ובבירורים המיותרים שנעשו לבית הספר, ומה הרושם? הרושם שבתי הספר, מה הרושם שלוקחים אותו הסטודנטים? התלמידים? המנהלים? המורים? שיותר טוב וזה יותר בטוח לא להשתתף בהפגנות ולא לעשות כלום. יותר טוב להיצמד לפיזיקה ולנושאים הפורמאליים ולשכוח גם כן מהערכים, לשכוח ---
דני דנון
בלי הפוליטיקה, בלי ההסתה, נכון.
חנין זועבי
לא, פוליטיקה זה לא ערכים.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת דנון.
חנין זועבי
אנחנו מדברים על ערכים. מי שחושב ששוויון וזכויות אדם זה חלק מהפוליטיקה ולכן אנחנו נוציא את זה מבית הספר, אני חושב שהוא לא מבין כלום בחינוך, ולא ממטרת החינוך עצמו. אין, אנחנו בונים בני אדם. אנחנו בונים אזרח, אזרח אקטיבי. ואני לא חושבת, מה שמפחיד אותך גם חבר הכנסת דנון, לא עצם שהסטודנטים, שתלמידים ערבים משתתפים בהפגנות, אלא שאנחנו פה בונים אולי אזרחים שהם לא מפחדים. ההפגנה הזאת לא משנה ערכים של בני אדם. ערכים יש לנו. אנחנו לא בעצם השתתפותנו בהפגנה אז אנחנו נדע שיש הרס, יש הרס של אדמות ---
דני דנון
לא מפחדים לא ממך ולא מההסתה הזאת.
חנין זועבי
יש הפקעה של אדמות, יש הרס של בתים.
היו"ר אלכס מילר
טוב, מה קשור עכשיו? חברת הכנסת זועבי.
חנין זועבי
לא, את הערכים האלה אנחנו יודעים, בני אדם לא משנים ערכים על ידי כך שהם משתתפים בהפגנות, אבל אנחנו בונים את האישיות של התלמידים וכנראה מישהו במשרד החינוך, ומחוץ למשרד החינוך לא אוהב את החינוך הזה, החינוך לאישיות חזקה ולנוקשות ולעמידה על הזכויות שלנו.

לכן אני חושבת שיש מקום לדיון רחב על המדיניות הזאת של הסתה, של הפחדה למנהלים. פה אנחנו דנים במקרה הזה. יש אלפי מקרים שמורים ערבים נקראים לשימוע על מה הם מלמדים, איזה סופרים פלסטינים הם מלמדים ---
דני דנון
על ההסתה שלהם. על חבירה לארגוני טרור, על זה חוקרים אותם.
חנין זועבי
לא על הסתה. תשמע, אתה יכול לדבר על הסתה, כן, אתה יכול. אני יכולה לדבר על זכויות, אני מדברת על הנושאים האלה. אני חושבת שצריכים קודם ---
מוחמד ברכה
איזו רמה זאת? למה אתה לא מוציא אותו?
חנין זועבי
אני חושבת שצריכים קודם כל להתנצל ---
היו"ר אלכס מילר
מה הוא עושה?
דני דנון
תעשה לי שימוע אולי גם.
גאלב מג'אדלה
אם אתה לא מוציא אותו אני אוציא אותו.
דני דנון
תודה רבה. אם זה היה תלוי בכם לא היינו פה מזמן.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו כבר ראינו דוגמאות חינוכיות של שימוש בכוח.
חנין זועבי
אתה לא יכול להיות דמוקרטי, אבל אתה יכול להיות רציני?
דני דנון
תוציאי את הילדים מהפוליטיקה וההסתה הזאת.
חנין זועבי
עכשיו, אני חושבת שמשרד החינוך ---
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת דנון, אתה רוצה לוותר על זכות הדיבור שלך?
דני דנון
הצגת הנושא, אני אשמח.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אתה תדבר אחריה, עוד שנייה.
חנין זועבי
משרד החינוך צריך להתנצל בפני מנהל בית הספר. הוא צריך להתנצל בפני המורים, ואני חושבת דווקא הקריאה וההמלצה של הדיון הזה צריכה להיות לחזק את המנהל ולחזק את החינוך לערכים ואת ההשתתפות האקטיבית של התלמידים במאורעות ובאזרחות אקטיבית ובחיזוק הערכים של שוויון ושל דמוקרטיה.
היו"ר אלכס מילר
טוב, תודה. בבקשה, חבר הכנסת דנון.
דני דנון
תודה רבה אדוני יושב הראש. אנחנו רואים פה את חברת הכנסת זועבי, גיבורת המרמרה, מטיפה מוסר לשר החינוך ---
חנין זועבי
אני גיבורה בכל מקום.
דני דנון
למחלקת החינוך, ומה היא רוצה אולי? שניקח את התלמידים מהמגזר הערבי לסיור על המרמרה, ניתן להם תעודת הוקרה? סליחה, תוציאי את הפוליטיקה מבתי הספר. את ההסתה שאתם עושים במסגדים ואתם אל תעשו במימון המדינה בבתי הספר. אל תעשו את זה במימון המדינה. בתי ספר שמקבלים מימון מהמדינה, תחנכו, תעשו, תלמדו, תקדמו, תוציאו את הפוליטיקה. אתם מזכירים לי, חברת הכנסת זועבי, שהמחבלים לוקחים את הילדים, מלבישים אותם בחגורות נפץ ומצלמים אותם. מה זה צריך לעבר כרגע את התלמידים במאווים הפוליטיים שלכם? בהצהרות שלכם, בתהלוכות שלכם. תשאירו את התלמידים ללמוד, שהם יגדלו והם יחליטו שהם רוצים ללכת להפגין – שיפגינו.

אדוני יושב הראש, אם היינו מקיימים פה דיון היום והיינו הופכים את היוצרות ---
מוחמד ברכה
אתה לא נורמאלי. אתה איש לא נורמאלי. אתה חולה. אתה סובל ממחלה קשה.
דני דנון
ומדברים על מנהל בית ספר בהתיישבות ביהודה ושומרון, המחלה שלי שאני רואה את המציאות.
מוחמד ברכה
אבל אתה חולה. אתה אדם מופרע.
דני דנון
... ואתה גם רופא.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת ברכה ---
מוחמד ברכה
כן,כן, יש לי אבחנה מאד מהירה. השתגעת? נו, תציג את הנושא, מה אתה מדבר? מה זה?
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. אנחנו לא מסננים כאן דברים. זכותו להגיד מה שהוא רוצה.
דני דנון
אדוני יושב הראש, אם היינו מדברים על מנהל בית ספר באחד היישובים ---
מוחמד ברכה
וזכותי להגיד מה שאני רוצה.
היו"ר אלכס מילר
אז תגיד. הייתה לך זכות, דיברת, מה אתה רוצה? בבקשה.
דני דנון
אני שמח שחברי הכנסת הערבים לא מסכימים איתי. כנראה זה כואב להם אדוני יושב הראש, אבל בוא רגע נשנה את השמות ונקרא למנהל בית הספר ---
מוחמד ברכה
זה סוג של ---
דני דנון
סליחה, אל תפריע לי. אל תפריע לי.
מוחמד ברכה
זה סוג של רחמים.
דני דנון
אל תפריע לי, תודה ואל תחלק ציונים. אם היינו קוראים עכשיו למנהל בית ספר יהודי, במקום אחר, לא יישוב ערבי ומשנים את זה שהוא היה לוקח את התלמידים לא להפגנה שאת ארגנת, חברת הכנסת זועבי, להפגנה של ארגון ימין שהיה לוקח חבר הכנסת בן ארי להפגנה, מה הייתם אומרים אז על אותו דבר? למה אתם עושים, סליחה, מה שאתם עושים זה כמו, זה אותו דבר ---
מוחמד ברכה
כל הכהאניסט אתה מדבר? אתה מגן על הכהנאיסט?
דני דנון
זה אותו דבר. הקיצוניות שלכם היא אותו דבר. ההסתה שלכם, ולכן אדוני יושב הראש, אנחנו צריכים פה להיות כוועדת חינוך של הכנסת – הגונים. והגונים היא להוציא את הפוליטיקה מבתי הספר. מנהלי בתי הספר, היינו פה בדיון אדוני יושב הראש עם מנהל בית ספר מצפון תל אביב, לא זוכר את שמו.
היו"ר אלכס מילר
רם כהן.
דני דנון
רם כהן הופיע פה, אין לו תלמידים ערבים, וגם שם אמרנו לו, עם כל הכבוד לדעות שלך על המחסומים, על החיילים – עם כל הכבוד לך, אל תחנך את התלמידים על הדעות הפוליטיות שלך. וזה מה שאנחנו אומרים היום למנהלי בתי הספר פה. אל תשתמשו בתפקיד שלכם, במשכורת שאתם מקבלים ממשלמי המיסים במדינת ישראל, להסתה ולאג'נדה פוליטית. ואני רוצה לחזק את משרד החינוך ולקרוא---
חנין זועבי
שוויון זו הסתה?
דני דנון
התהלוכות האלה זה הסתרה.
חנין זועבי
דמוקרטיה זו הסתה?
דני דנון
התהלוכות שלכם זה הסתה. ראינו לאן זה מוביל. ואני קורא מפה לשר החינוך לפטר את מנהל בית הספר הזה, גם את אותו מנהל בית ספר בערערה וגם את מנהל בית הספר שהיה בצפון תל אביב ---
מוחמד ברכה
ירדת מהפסים האיש הזה.
דני דנון
ולהוציא את הפוליטיקה מבתי הספר. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
עקל חאדר
אבל אדוני, אנחנו נעתרנו ל---
היו"ר אלכס מילר
סליחה אדוני, אתה רוצה לצאת מכאן?
גאלב מג'אדלה
לא, יש זכות דיבור.
היו"ר אלכס מילר
לקחת לעצמך איזה שהוא תפקיד מיוחד שאני לא מכיר אותו להתפרץ לי כאן בישיבה?
מוחמד ברכה
ירדת מהפסים לגמרי.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה.
מוחמד ברכה
אני מתבלבל, הוא מזמן ירד מהפסים.
דני דנון
תודה רבה. אל תצביע לי בבחירות לכנסת. אני בטוח לא אקבל ----
מוחמד ברכה
אתה שקוף בעיני.
היו"ר אלכס מילר
טוב, נו. בבקשה.
גאלב מג'אדלה
אדוני יושב הראש, בו נחזיר את הדיון למסלול האמיתי שלו. חבר הכנסת דנון, אתה התבלבלת כנראה. אנחנו לא דנים בנושא שאתה מעלה כאן. אנחנו דנים בהשתתפות תלמידים ביום החופש שלהם במצעד זכויות האדם, שזה ארגון לגיטימי, מוסכם. אני חושב שהוא התבלבל בנושא לדיון, הוא נקלע לדיון אחר.
אנסטסיה מיכאלי
לא, אבל למה אתה מדבר בלעדיו?
מוחמד ברכה
זה הוא יצא.
אנסטסיה מיכאלי
זה לא מקובל ---
גאלב מג'אדלה
קודם כל דיברתי בנוכחותו, אל תטיפי מוסר. את האחרונה שיכולה להטיף מוסר למישהו כמוני.
אנסטסיה מיכאלי
תודה רבה, תודה.
גאלב מג'אדלה
קודם כל דיברתי בנוכחותו.
אנסטסיה מיכאלי
אתה חוצפן. אתה חוצפן.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, רבותי, תעשו לי טובה, אל תתחילו עכשיו לתקוף פה אחד את השני. אנחנו לא פה ב----
גאלב מג'אדלה
זה שאתם מנסים ---
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אנא, בבקשה, תתייחס לנושא. לא צריכים להתייחס לכל הערה.
גאלב מג'אדלה
אני עדיין בנושא, רק בנושא. אני רק בנושא. זה שאתם בימין מנסים להסיט את הדיונים ---
אנסטסיה מיכאלי
זה לא קשור לימין, זה קשור לכבוד של חבר כנסת.
גאלב מג'אדלה
זה קשור לפאשיזם שלכם ולגזענות שלכם.
אנסטסיה מיכאלי
זה לא קשור לפאשיזם.
היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת מיכאלי, חבר הכנסת דנון לא צריך את ההגנה שלך פה.
גאלב מג'אדלה
זה שאתם מסיתים את הדיון לסמטאות לא שלהם. אנחנו דנים בבית ספר ערערה בהשתתפות במצעד זכויות אדם. את והוא מסיתים לכיוונים אחרים כדי לקבל כותרות מהפאשיזם והימין הישראלי. עד כאן זה עומד.
אנסטסיה מיכאלי
תתבייש לך.
גאלב מג'אדלה
עכשיו, כרגע לגופו של עניין. אנחנו דנים בנושא שסותר את חוזר המנכ"ל. אנחנו דנים בנושא שבית הספר נהג על פי חזר המנכ"ל והשר, דברים של השר. אני רוצה לשאול ולדעת – מי הזמין אותם לשימוע. האם השימוע נעשה על דעת מנכ"ל ושר החינוך או מישהו החליט לעשות לעצמו דין. וזו הזדמנות גם לאודות לעיתון "הארץ" שהעלה את הנושא לסדר היום הציבורי. ואני אומר לך, אדוני יושב הראש, תחזרו לשפיות. מדובר בתלמידים שחייבים לקחת חלק במעורבות בחברה הישראלית. זה לא ילדים בגן. זה גיל 17. הם העתיד שלנו. אנחנו צריכים להאיץ בהם לקחת חלק בסדר יום הציבורי ולבנות את האישיות שלהם על פי ערכים אוניברסאליים. אף אחד לא יקבע להם איזה ערכים, הם באים מבתים שיש להם ערכים, יש להם חינוך, יש להם סדר יום. אני לא מבין מה קורה. לאיזה סמטאות אתם מובילים אותנו? לאיזה סמטאות אתם לוקחים אותנו? בית ספר ביום החופש משתתף במצעד, השתתפו אלפים, לתלמידים היהודים מותר? אני לא שמעתי ששום בית ספר יהודי הוזמן לשימוע. לא שמעתי בית ספר אחד שהוזמן לשימוע מהיישוב היהודי. מה, יש לכם מדיניות אחרת לחברה הערבית?
אנסטסיה מיכאלי
אתם צועדים כנגד המדינה. אתם מסיתים את כל ---
גאלב מג'אדלה
את תשתקי, את אל תפריעי.
אנסטסיה מיכאלי
אתה תשתוק.
גאלב מג'אדלה
ואל תפריעי. חוצפנית, אל תפרעי.
אנסטסיה מיכאלי
אתה אל תדבר איתנו ככה.
גאלב מג'אדלה
אני אדבר אליך ככה, אני בתור שלי מדבר, תשתקי ואל תפריעי לי.
אנסטסיה מיכאלי
זה פשוט חוסר כבוד לאישה ולמקום בכנסת. תתבייש לך.
גאלב מג'אדלה
אל תפריעי לי, תשתקי.
מוחמד ברכה
זה מהסיעה שלך, תשתיק אותה.
גאלב מג'אדלה
היא מדברת לא בזמן שלך.
אנסטסיה מיכאלי
אני מופתעת שבכלל ---
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אם לא תירגעו הדיון הזה ---
גאלב מג'אדלה
אנחנו לא בשכונה שלך. אנחנו פה לא ישראל ביתנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו. זה ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני מבקש שתציג אותה.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, חבר הכנסת, אתה רוצה להמשיך בדברים שלך?
גאלב מג'אדלה
אני רוצה שאתה יושב הראש תראה את חובתך כלפי חברת הסיעה שלך, או שתוציא אותה או שתשתיק אותה, אחד משניהם.
היו"ר אלכס מילר
שמעתי אותך.
גאלב מג'אדלה
אני לא מוכן לקבל את זה.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, יש לנו עוד חצי שעה.
גאלב מג'אדלה
חוצפנית, חסרת סדר.
אנסטסיה מיכאלי
לך תלמד את כללי האתיקה.
גאלב מג'אדלה
אני יש לי 40 שנות ניסיון מהלימודים שלכם. אתם פעם אחת ולתמיד תשתקו.
היו"ר אלכס מילר
סיימת?
גאלב מג'אדלה
לא, לא סיימתי, סליחה, אני בדברים שלי.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה.
גאלב מג'אדלה
לא היא ולא אף אחד אחר ישתיקו אותנו. אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים על אפו ועל חמתו של כל אחד. זה בית המחוקקים, נבחרנו לזה, חובתנו וזכותנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו כאן.

אני אומר לך אדוני יושב הראש, הנושא הזה לא ייעצר כאן. אני מתכוון לקחת אותו למסלולים נוספים ולעשות ממנו דבר שישמש דוגמא לכל מי שרוצה להיות בישראל איש בעל ערכים. עד כאן. אף אחד לא ייקח לעצמו דין ואף אחד לא יתנהג עם בית ספר כפי שהוא רוצה. נגמרה החגיגה. אנחנו לא בעידן הממשל הצבאי. הממשל הצבאי הסתיים ב-66.
קריאה
דיר באלק, דיר באלק (בערבית)
היו"ר אלכס מילר
הי, הי, מה את עושה?
חנין זועבי
אוי, המג'נונה.
קריאה
היא משוגעת זאת.
קריאה
היא משוגעת זאת. היא זרקה עליו כוס מים.
גאלב מג'אדלה
אדוני יושב הראש זה אומר הכל. חבל שהיא בסיעתך. אני בטוח שאתה לא תסכים להתנהגות פרועה, חוצפנית, פאשיסטית זו. אבל אני אומר לך, אני אפילו לא מתרגש. אתה שם לב? אני אפילו לא מתרגש. זה צפוי. אני אומר לך, הנה ביושר. אנחנו נלך לוועדת האתיקה ואנחנו נקרא לה לסדר. אנחנו לא ניתן לפאשיזם הזה להשתלט על הבית. חבר הכנסת מג'אדלה כסגן יושב ראש הכנסת ושר לשעבר יודע להתנהג באופן ראוי, גם עם פאשיסטית, כי אני אתנהג בהתאם לערכים שלי ולא אגרר למחוזות ולסמטאות שהיא רוצה. אנחנו דנים בנושא ערכי, חינוכי, רעיוני ממדרגה ראשונה ואני אומר לך את זה ביושר ---
מוחמד ברכה
יש לי הצעה לסדר, אדוני יושב הראש.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
גאלב מג'אדלה
אני אומר לך את זה ביושר – זאת שעת מבחן ---
חנין זועבי
אני חושבת ש---
גאלב מג'אדלה
סליחה, לא להפריע לי. תעשו לי טובה, לא להפריע לי. אני מסיים, רק אל תפריעו לי.
היו"ר אלכס מילר
זה לא הספיק? סליחה, רבותי.
גאלב מג'אדלה
אדוני יושב הראש, זו שעת מבחן שלך כיושב ראש וועדת החינוך, התרבות והספורט. אלף כל לשדר מסר לציבור שהתנהגות פרועה כזאת לא יאה פרלמנטארית ולא במחוזותינו תקבל את המענה. והדבר השני, הנושא שהוא יותר חשוב מכל דבר, היום תעשה את המהלכים והצעדים הדרושים כדי שהדבר הזה לא ישנה. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
מוחמד ברכה
יש לי הצעה לסדר, אדוני יושב הראש.
היו"ר אלכס מילר
רק שנייה, אדוני.
מוחמד ברכה
הצעה לסדר, אדוני.
היו"ר אלכס מילר
כן, מה ההצעה לסדר שלך.
מוחמד ברכה
הצעה לסדר, אני מציע שנשמע בקיצור נמרץ את משרד החינוך ומנהל בית הספר, דקה ודקה ונסיים את הישיבה ובמחאה על ההתנהגות הבלתי נתפסת שקרתה כאן. אני גם מבקש מוועדת החינוך והתרבות כוועדה, תפנה לוועדת האתיקה, כוועדה, ולנשיאות הכנסת ואנחנו נעלה את זה היום בנשיאות הכנסת בעוד רבע שעה, עשרים דקות. אבל וועדת החינוך לא יכולה להמשיך בוועדה כאילו ששום דבר לא קרה במהלך התנפלות פרועה, אין מילים, אין מילים. לכן אני מציע לצמצם את הישיבה ולקבל את ההחלטה בנושא הנדון, ומיד אנחנו נפנה לוועדת האתיקה, שאני מבקש להתכנס כבר היום כדי להסיק מסקנות כנגד ההתפרעות, פשוט חסרת התקדים הזאת.
היו"ר אלכס מילר
תודה. משרד החינוך. מי נמצא כאן ממשרד החינוך? טוב, תשמעו. שמענו כאן הצגה של חברי הכנסת על הנושא. אני אשמח לקבל מכם פרטים על עצם המהלך שנעשה, למה בעצם הייתה החלטה של משרד החינוך להפעיל מנגנון של שימוע, מה הייתה הסיבה בפועל ואיפה הדברים עומדים כיום ואם אפשר גם קצת להרחיב על מדיניות המשרד בתחומים של פעילות שהיא פעילות חוץ בית ספרית, במנגנון של המורים או מנהלי בתי הספר מבחינת הפעילות שהיא פעילות כמובן שלא בתוך שטח בית הספר. בבקשה, תציג את עצמך, את תפקידך.
עורסאן עיאדאת
שמי עורסאן עיאדאת ואני מפקח המחוז לחינוך הערבי של מחוז חיפה ובית הספר תיכון ערערה נמצא בתחום המחוז. אני אקדים ואומר, אני חושב שיש פה טעות בסיסית. לא מנהל בית הספר ולא אף אחד מבית הספר לא הוזמן לשימוע ולא ננזף, בניגוד ---
מוחמד ברכה
לא הוזמן ולא ננזף.
עורסאן עיאדאת
לא הוזמן לשימוע ולא ננזף, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית ומנהל בית הספר נמצא פה, אם הוא רוצה לומר משהו בנושא הזה. כי שמעתי פה כמה פעמים, אני מבין על סמך גם הכותרת שהייתה בעיתון "הארץ" שכותרתה – 'משרד החינוך נזף במנהל בית ספר ערבי שלקח את תלמידיו למצעד זכויות האדם'. אני חוזר ומדגיש, מנהל בית הספר לא ננזף ולא נערך איתו שימוע או בירור. זה דבר אחד.

הדבר השני, בית ספר תיכון ערערה ומנהלו הם חלק אינטגראלי ממערכת החינוך הכללית, בה מתקיימת תכנית הלימודים המאושרות על ידי משרד החינוך. משרד החינוך כמדיניות, גם על פי אגרת שר החינוך מה-9 בנובמבר 2011 וגם על פי חוזרי מנכ"ל וחוזרים שונים – כמדיניות, מעודד השתתפות אזרחית פעילה של המורים ושל התלמידים. ראייה לכך, שלקראת יום זכויות האדם הבינלאומי, היום הבינלאומי לזכויות האדם, משרד החינוך, המפמ"ר ללימודי אזרחות, הוציא חוזר מסודר לפעילת בתוך בתי הספר הערביים, בשפה הערבית, במשותף עם האגודה לזכויות האזרח. הלוגו של שני הגופים, גם של משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, וגם של האגודה לזכויות האזרח, יצא לבתי הספר הערביים, בשפה הערבית. יש שם עידוד מאד רציני למעורבות חברתית, מעורבות אזרחית,כולל פעילויות, הצעה לפעילויות שבתי הספר אמורים לעשות.

אני חוזר ומדגיש, אין פה. שמעתי שיש פה מסע הפחדה ומסע הסתה ומילים כאלה. הדבר הזה לא קיים ואני אומר את זה באחריות מלאה. בתי הספר שלנו הם בתי ספר שעושים את העבודה שלהם בצורה טובה, בצורה נכונה.
מוחמד ברכה
אדוני, היה שימוע או לא היה שימוע?
עורסאן עיאדאת
אתה דיברת בטלפון אדוני, אבו סעיד, לא היה שימוע ולא הייתה נזיפה.
מוחמד ברכה
כן, כי קרה משהו עכשיו ואתה ראית את זה ואני מטפל בזה בדרכי.
עורסאן עיאדאת
כן, כן. יורשה לי להגיד שאני כאיש חינוך ותיק וכאדם שמכיר את האנשים, אני צר לי, אני מצטער מאד, עצוב לי שאני ראיתי כאזרח את הדברים מה שראיתי פה. אבל אני רק רוצה להגיד שלא הייתה נזיפה ולא היה שימוע למנהל בית הספר. אנחנו, כשראינו את הכתבה באחד האתרים בערבית, ביקשנו ---
מוחמד ברכה
ב-13 בדצמבר נשלח מכתב ממשרד החינוך.
עורסאן עיאדאת
לא היה מכתב. ביקשנו התייחסות של מנהל בית הספר, כי בסך הכל ראינו תלמידים שלנו ולא ידענו על הפעילות. ביקשנו התייחסות, אני חושב שמותר לנו לבקש התייחסות.
חנין זועבי
התייחסות לעצם ההשתתפות בהפגנה.
עורסאן עיאדאת
לפרסום, לעצם הפרסום.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, אתם צריכים להיות גם קצת הוגנים ---
עורסאן עיאדאת
לא, לא, אני אומר את זה באופן גלוי.
היו"ר אלכס מילר
עם החקירה שאתם מנסים לעשות כאן. אם יוצאים תלמידים ויש איש חינוך יחד עם התלמידים מחוץ לבית ספר, למשרד החינוך מינימום של המינימום שהם יכולים לשאול – למה התלמידים נמצאים מחוץ לבית הספר עם המחנך. ברגע שיש הבהרות עושים כפוף לזה. מה החקירות שאתם עושים?
עורסאן עיאדאת
לא היה, אדוני יושב הראש ---
מוחמד ברכה
התשובה ברורה. התשובה ברורה.
עורסאן עיאדאת
התשובה ברורה, לא היה שימוע, לא הייתה נזיפה.
מוחמד ברכה
אנחנו שמחים לשמוע את התשובה.
עורסאן עיאדאת
אני חייב להגיד לכם שבתי הספר שלנו מקיימים פעילות של חינוך לאזרחות גם לבד וגם ביחד עם תלמידים יהודים וערבים מקשת מגוונת של דעות ויישובים יהודים וערבים ביחד. ואני רק חוזר ומדגיש, עצם זה שיצא חוזר משותף של המפמ"ר לאזרחות והאגודה לזכויות האזרח, זה רק מראה שמשרד החינוך ---
היו"ר אלכס מילר
סליחה, מה הייתה תשובת ---
עורסאן עיאדאת
שמשרד החינוך ---
היו"ר אלכס מילר
סליחה אדוני, מה הייתה תשובתו של מנהל בית הספר במסגרת ---
עורסאן עיאדאת
הוא פה.
היו"ר אלכס מילר
תיכף, אני רוצה לשמוע ממך.
עורסאן עיאדאת
הוא בהחלט הסביר את עצמו בצורה נכונה, בצורה טובה. הוא הסתמך על החוזר שיצא של המפמ"ר לאזרחות והאגודה לזכויות האזרח, וקיים את הפעילות שלו. אנחנו ביקשנו התייחסות שלו והוא התייחס לדברים האלה ובזה מבחינתנו זה נגמר. לא ננזף ולא הוזמן לשימוע. משרד החינוך עושה את העבודה שלו בצורה טובה. צריך לא לשכוח שכל בתי הספר, כולל בתי הספר הערביים, כפופים לחוזרי מנכ"ל ואנחנו אמורים, אמונים על בדיקה - אם בתי הספר שלנו באמת עושים את העבודה שלהם על פי חוזר מנכ"ל. לא הייתה נזיפה, לא היה שימוע, נקודה.
היו"ר אלכס מילר
כן, מנהל בית הספר נמצא כאן?
עורסאן עיאדאת
החבר שלי רק רוצה להוסיף משהו.
היו"ר אלכס מילר
מי זה?
רמי בן גרא
מהמחוז, רמי בן גרא.
עורסאן עיאדאת
גם חבר שלי מהמחוז.
היו"ר אלכס מילר
מה זה חבר שלך?
עורסאן עיאדאת
זאת אומרת חבר לעבודה.
היו"ר אלכס מילר
מה אתם, באמת, נו?
עורסאן עיאדאת
חבר לעבודה, רגע. עמיתי, עמיתי.
חנין זועבי
אולי נשמע את המנהל.
היו"ר אלכס מילר
תודה. לא צריך לנהל אותי, בבקשה.
רמי בן גרא
אני רק אומר מילה.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, תפקידך בפועל.
רמי בן גרא
רמי בן גרא, מפקח כולל מחוז חיפה.
עורסאן עיאדאת
והרפרנט לנושאים.
רמי בן גרא
רפרנט. אני רק אומר, אני לא אחזור על דברים שנאמרו --- משרד החינוך בכלל ומחוז חיפה בפרט מאד מעודדים את הנושא של לקרב בין יהודים ובין ערבים. רק לאחרונה ביום חמישי קיימתי דיון עם המפמ"ר על מדיניות שלנו לייצר מפגשים. אני חושב שזה צו השעה ואנחנו חושבים שאנחנו עושים את זה ואנחנו מודעים לרגישות הקיימת, אבל באמת, במציאות שקיימת אנחנו בהחלט רואים בזה דבר שהוא משמעותי לחברה הישראלית בכלל, ויש בתי ספר שמקיימים את זה. אנחנו חושבים שגם הנושא של גזענות, קיימנו השתלמות לא מזמן, כי קיימת בהחלט, יש אמירות לפעמים שאנחנו כולנו מכירים, ובהחלט התופעה הזאת היא תופעה שצריך להוקיע מכל כיוון פוליטי. אנחנו אנשי חינוך וכל אמירה שלנו היא אמירה נטולת כל פניות, היא עניינית ומקצועית וככה אנחנו משיך. אין לנו שום עניין, לא מימין ולא משמאל, אלא לטובת העניין.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. כן, מי מנהל בית הספר.
עקל חאדר
אני אדוני.
היו"ר אלכס מילר
כן, שמך.
עקל חאדר
עקל חאדר, מנהל בית הספר התיכון בערערה. אני מאד שמח לשמוע את חברי, עורסאן עיאדאת, עם ההצהרה שלו. כלומר, הנה עכשיו בטוח שלא היה שימוע, ובאמת לא היה שימוע ולא הייתה נזיפה ואני בטוח יותר שלא יהיה שימוע ולא תהיה גם נזיפה. לפחות את הקטע הזה שמענו טוב ואני שמח. אבל יורשה לי, אני ממש המום ממה שהיה כאן, ממה שראיתי, לא ענייני ועניינכם.

אדוני, אנחנו בית ספר מבוסס פדגוגיה וחינוך בצורה רוויה מאד. הראייה, כל זה אנחנו מוכנים ---
עורסאן עיאדאת
שאלה, באמת לא הייתה נזיפה ולא היה שימוע.
עקל חאדר
לא הייתה נזיפה ולא היה שימוע. לא הייתה.
היו"ר אלכס מילר
זה לא בעיה שלכם, זה בעיה יכול להיות של מי שהעלה את הסוגיה הזאת, כי צריך גם לבדוק דברים לפני. אוקי, בבקשה.
עקל חאדר
אנחנו מקבלים מדובר משרד החינוך למגזר הלא יהודי, מר כאמל עטילה, שמופנה למפקח המרכז, מר עורסאן עיאדאת. הוא אומר לו וזה לא שאלה אדוני של בירור, יעני לברר מה קרה פה או משהו. עכשיו, יש פה נימה מאד מאיימת, מאד, תפסנו אותה, קלטנו אותה כמשהו מאד שלילי. לא ציפינו ממישהו במשרד החינוך, ולי משרד החינוך יקר לי מאד והמערכת יקרה לי מאד.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, תקשיב, אני כרגע, תבין אדוני, אתה עכשיו כרגע הולך להיכנס לסוגיה שהיא סוגיה שיש לה שני צדדים. כרגע אנחנו, לפחות אותי מאד מעניין האם המנגנון של הפעילות החוץ בית ספרית, מבחינתך צריכה להיות באישור לאחר פעילות או לפני פעילות? זו שאלה שאני שואל, קודם כל.
חנין זועבי
אולי נשמע אותו אדוני יושב הראש?
היו"ר אלכס מילר
אולי לא תעזרי לי? גברתי, סליחה ---
חנין זועבי
לשמוע אותו ואחר כך. אבל אנחנו רוצים להקשיב לו ---
היו"ר אלכס מילר
תודה.
חנין זועבי
ולשמוע את הדעה שלו. הוא עוד לא הספיק להגיד שני משפטים.
היו"ר אלכס מילר
סליחה. קודם כל כאן בוועדה לי לפחות, ככה נהוג לתת ---
חנין זועבי
תפאדל.
היו"ר אלכס מילר
אה, תודה רבה על אישורך. מה שאני שואל זה דבר כזה, האם בית הספר עשה פעילות שהיא חוץ בית ספרית ולא הודיע למערכת החינוך. הילדים הוצאו על ידי אותו מחנך כבקשה או כמשהו של חלק ממערכת החינוך של בית הספר שמוביל אותו, והאם הדיווח הזה הועבר למערכת החינוך. כי היום זו יכולה להיות הפגנה שהיא הפגנה לזכויות אדם, לכל דבר ודבר. מחר זה יכול להיות הפגנה שיכול להיות שם מקרה כזה או אחר. הילדים בחוץ, האם הילדים שם, שהיו שם מבוטחים על פי החוק של חינוך חובה, שהם צריכים להיות, הם תחת מסגרת הפעילות החינוכית, יש ביטוח לילדים. מה קורה אם משהו היה קורה לילד כזה או אחר. מי היה מתמודד עם ההשלכות, חס וחלילה אם מישהו היה נפגע. מבחינת התכנים, האם אתה כמישהו שעומד בראש של בית הספר שלך, בדקת האם התכנים הם במסגרת של מערכת החינוך, שהמחנך שלך לקח על עצמו אחריות לקחת את הילדים להפגנה או למצעד כזה או אחר. כל הדברים האלה נבדקו, או הדברים האלה היו בדרך של – מה שיקרה יקרה – העיקר שהם יהיו שם, כי זה חלק מפעילות. זה דברים שחשובים לי לשמוע כוועדת חינוך.
עקל חאדר
אדוני, אנחנו לא יוצאים לשום פעילות שהיא לא מאורגנת או שלא מתוכננת. כל ההשתתפות בצעדה הייתה מתוכננת, מאושרת לפי כל הכללים של ---
היו"ר אלכס מילר
מי אישר? משרד החינוך ביקש ממך הבהרה אחר כך. הם אומרים שהם לא ידעו מזה.
עקל חאדר
לא, זה לא משרד החינוך שצריך לאשר. יש לנו פה את האישור הישיר של כבוד השר. כבוד השר ב-10 בדצמבר, ב-9 בנובמבר, חודש לפני זה, הוציא, שלח את דבר השר ליום זכויות האדם הבין לאומי, רשום תאריך והכל, והוא אמר במפורש ואני מצטט אותו – "תפקידכם כאנשי חינוך המשמשים מורי דרך לתלמידים, לחנכם כי לצד השמירה והחובה על זכויות אדם, ישנה ציפייה מהם לגלות מעורבות ואחריות אישית, חברתית, אזרחית ולאומית. מעורבות זו תביא אותם להשתתפות ועליהם להאמין כי ההשתתפות אכן תתרום לעיצוב דרכה של המדינה". את זה שר החינוך אומר וכמובן קיבלנו. אנחנו יודעים שיש את היום, מכירים את הקטע הזה של יום הזכויות הבין לאומי. הוא משוריין אפילו בתכנית העבודה שלנו כיום שצריך לזכור אותו וצריך לעשות בו ---
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אבל השאלה אם זה נעשה בשטח של בית הספר או מחוץ לשטח של בית הספר.
עקל חאדר
הצעדה?
היו"ר אלכס מילר
כן.
עקל חאדר
הצעדה מחוץ לכותלי בית הספר.
היו"ר אלכס מילר
אז השאלה שלי שאני שאלתי, האם מבחינת ---
עקל חאדר
אנחנו כבית ספר עמדנו על זה ---
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, אבל האם מבחינת, הרי אתה מבין שלפעילות שהיא מחוץ לבית ספר, ההתייחסות של משרד החינוך היא שונה. אם זה במסגרת המנגנון שמשרד החינוך מפעיל אותם ויש ביטוח על ילדים וזה מאושר במנגנון של תכנית הלימודים של משרד החינוך – אין שום בעיה עם זה. אם זה דבר שנעשה מחוץ לכותלי בתי ספר ---
מוחמד ברכה
אדוני יושב הראש, הם לא בעמדת הנאשמים כאן. אתה מוביל את הדיון למקום ---
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה להבין האם ---
מוחמד ברכה
אסור לך ...
היו"ר אלכס מילר
סליחה, למה אתה מסנן אותי?
מוחמד ברכה
אתה לא מבין מה אתה עושה עכשיו.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אני יודע בדיוק מה אני עושה.
מוחמד ברכה
אנחנו הגשנו הצעה לדיון בנושא מסוים. הוא לא עומד כנאשם כאן.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, אז בסדר, דיברת.
מוחמד ברכה
הוא מסביר מה קרה לו ואתה שאלת אותו פעם ופעמיים ושלוש ואתה מדבר יותר ממנו.
היו"ר אלכס מילר
תודה. תודה. בבקשה.
עקל חאדר
אנחנו השתתפנו בדיוק וביצענו את כל הנהלים, לפי כל הנהלים של שר החינוך, כבוד שר החינוך ושל הפיקוח על האזרחות. כלומר, הפיקוח על האזרחות במשותף עם כל האגודות לזכויות אדם ואזרח המדינה, שותפים לזה. משטרת ישראל מאשרת את הצעדה הזאת. אנחנו השתתפנו בדיוק באורח הזה, לפי כל הציפיות שנמצאות כאן. אישורי הורים ישנם. המפקח הישיר של בית הספר לא צריך לאשר את הצעדה הזאת או את ההשתתפות בצעדה הזאת. אף אחד לא אמר את זה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא פעם ראשונה שאנחנו משתתפים בצעדה. בצעדה הזאת ספציפית, זאת לא הפעם הראשונה. ראינו שיש לה ערך חינוכי גדול ממדרגה ראשונה. היא עושה המון דברים טובים לתלמידים, מפגישה אותם עם מדינת תל אביב, עם כל מרכיבי החברה הישראלית וראינו רק דברים טובים שם. בגלל זה אנחנו השתתפנו וככל הנראה אנחנו גם נשתתף גם בעתיד. כי רואים את זה בדיוק בקטע, בקונספט של חינוך לדמוקרטיה וחובתנו לשמור על הדמוקרטיה וגם לחנך לזה. וברור, כלומר אי אפשר בלי זה, בלי לחנך לדמוקרטיה, אני לא מניח, אני לא חושב שאפשר להגיע לאיזו שהיא אזרחות טובה, מבלי לקחת את המרכיבים האלה, הכי חזק שיכול להיות.
חנין זועבי
אז איזה סוגים של בירורים אתה קיבלת?
עקל חאדר
אנחנו נדרשנו להסביר. כאילו משתמע מהמכתב שנשלח כאילו שעשינו פה משהו לא בסדר. אנחנו, התלמידים ----
חנין זועבי
יש לך את זה בכתב?
עורסאן עיאדאת
רגע, מותר למשרד החינוך לבקש הסברים לפעמים או לא?
עקל חאדר
מותר, וודאי מותר.
עורסאן עיאדאת
אז ביקשנו.
עקל חאדר
וודאי מותר.
עורסאן עיאדאת
לא, כי שמעתי פה שאתה הוטרדת במשך שבועיים בטלפונים. כמה פעמים אני דיברתי איתך וביקשתי את ההסבר? אולי פעם אחת.
עקל חאדר
פעמיים שלוש דיברנו.
עורסאן עיאדאת
אז לא צריך פה לעשות מזה עניין כאילו שאתה מוטרד פה ומסיתים נגדך וכו'. חאדר, אתה יודע שיש לך את כל הכבוד הראוי ממשרד החינוך, מהפיקוח.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, סליחה, סליחה ---
עורסאן עיאדאת
זה הכל. לא הוזמת לא לשימוע ולא לנזיפה.
היו"ר אלכס מילר
תקשיב ---
מוחמד ברכה
אולי תיתן לנו להתרשם, לקרוא פסקה או שתיים מהמכתב שקיבלת? נתרשם ואז ---
היו"ר אלכס מילר
אני כרגע לא שופט לא את משרד החינוך ולא את מנהל בית הספר. מה שחשוב לי לדעת זה המנגנון שבעזרתו הילדים יצאו משטח בית הספר. אם משרד החינוך מבחינתנו המנגנון לא היה לקוי, הילדים שהיו בפעילות שהיא פעילות בית ספרית מחוץ לבית ספר מבוטחים, ואם חס וחלילה היה קורה ---
מוחמד ברכה
אבל לא הייתה נזיפה ולא שום דבר.
היו"ר אלכס מילר
אל תעזור לי שנייה.
מוחמד ברכה
אמרו לך שלא הייתה נזיפה ולא היה שימוע, משמע ששום דבר כידוע לך לא קרה.
היו"ר אלכס מילר
אני שואל שאלה פשוטה מאד את משרד החינוך, האם הפעילות שנעשתה נעשתה לפי המנגנון שמשרד החינוך קבע. הילדים היו מבוטחים כשהיו מחוץ לכותלי בית הספר ומבחינתכם פעילויות מסוג כזה לא צריכות דיווח, לפני שילדים יוצאים מבית ספר להפגנה כזו או אחרת.
עורסאן עיאדאת
ילדי בית הספר מבוטחים 24 שעות, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, בית הספר מקיים פעילות באופן שוטף בנושא של אזרחות על פי חוזר המפמ"ר לאזרחות. אנחנו היינו מעדיפים והיינו רוצים שבית הספר יודיע לנו מראש על הפעילות שהוא הולך לקיים מחוץ לכותלי בית הספר. במקרה הזה לא הודיעו לנו, אבל זה גם היה למען ההגינות לא יום לימודים. הילדים לא יצאו מיום לימודים כדי לעשות את הפעילות הזו .ולכן אנחנו לא ראינו לנכון ולא הייתה גם כוונה. ביקשנו התייחסות, ביקשנו לברר את הדבר אחרי שראינו את הכתבה. לא הייתה לא כוונה לעשות שימוע, בוודאי לא כוונה לנזוף ובאמת זה לא נעשה. לא בעקבות ההזמנה ולא בעקבות זה שהדברים עלו בכנסת ושאילתה כזו או אחרת אנחנו פתאום פחדנו במשרד החינוך לא לעשות את זה. לא הייתה כוונה מראש לעשות את זה. כשראינו כתבה ביקשנו לברר את הדברים כמו שאנחנו מבררים את הדברים עם הרבה מאד בתי ספר נוספים בפעילות כזו או אחרת.
היו"ר אלכס מילר
אתם גם בודקים שהפעילות שנעשית, אותן ההפגנות ואותן מה שקורה היום, ואני לא מדבר כרגע על בית הספר הזה ספציפית, אני מדבר באופן כללי. עד כמה בעצם אותם ילדים נחשפים לתכנים שהם יכול להיות מבחינתכם לא חינוכיים. איך אתם יכולים לפקח על הסוגיה הזאת?
עורסאן עיאדאת
אני לא יודע עד כמה אפשר לפקח על הנושא הזה. ילדי תיכון הם אזרחים של מדינת ישראל, הם מושפעים לא רק מההפגנות האלה אלא גם מתכניות במדיה כאלה ואחרות, ואנחנו דואגים רק לכך שהתלמידים שלנו והמורים שלנו ילמדו וילמדו על פי תכנית לימודים מאושרת ומסודרת של משרד החינוך. הפעילויות שנעשות בתוך בית הספר נעשות במסגרת התכניות המאושרות של המשרד.
רמי בן גרא
אני רק אוסיף שמבחינתנו הנושא של שיקול הדעת של המנהל הוא מאד מרכזי. זאת אומרת המנהל הוא יודע וצריך לנווט את הנושא של שיקול הדעת שלו כשהוא מוציא תלמידים. זאת אומרת איפה ---
חנין זועבי
והוא עשה זאת.
רמי בן גרא
זאת אומרת הנושא של אם אכן הדברים נעשים ברוח דמוקרטיה וקרבה ורוח שיש בה חיוב, אז בוודאי שאנחנו נאפשר.
עורסאן עיאדאת
חינוך לאזרחות.
רמי בן גרא
חינוך לאזרחות, שזה המוטו המרכזי בגדול.
היו"ר אלכס מילר
תודה. חבר הכנסת גנאים, בבקשה ואחריו חבר הכנסת חנין.
מסעוד גנאים
אני תחילה אצטרף לחבריי שלא, אדוני יושב הראש, אני מצטרף לחבריי שלא לעבור על סדר היום בקשר למה שקרה עכשיו. דבר אנטי חינוכי כזה ששידר לכל תושבי ישראל ולאורחים פה – לא צריכים לעבור לסדר היום. אחרת תגיד לנו שבפעם הבאה כולנו יבואו או בבגד ים, או שיהיו מוכנים באמת לשחות. וזו לא פעם ראשונה שחברת הכנסת ההיא מתנהגת בברוטאליות, באלימות כזו, ואיפה? בוועדת חינוך. אז מאחר שאני רק שתי מילים בקשר, אני שמח שמנהל בית הספר לא ננזף ולא היה שימוע. אני שמח.
חנין זועבי
אבל הוא לא סיים את הדברים שלו.
מסעוד גנאים
אבל יש דברים אדוני יושב הראש, אם אתה שומע, היו לנו הרבה מקרים ואני אישית וגם חברי הכנסת שכאשר נכנסנו לבתי ספר, עשו שימוע למנהלי בתי ספר בגלל שאנחנו השתתפנו, למרות, ואני לא רוצה להגיד הרבה, לא רוצה להגזים, אבל פעמים רבות המטרות, מה שמציעים ---
מוחמד ברכה
מתי הייתה הפעם האחרונה?
מסעוד גנאים
בעראבה.
מוחמד ברכה
באוקטובר בעראבה, כשהיינו שנינו שם.
מסעוד גנאים
באוקטובר בעראבה, כשהיינו, נכון.
מוחמד ברכה
והמנהל הוזמן לשימוע.
מסעוד גנאים
היינו שנינו. במכתבה שלחה לי מנהלת המחוז, שלחה לי כתשובה לשאילתא שלי - למה מטרידים, לא מטרידים, למה שולחים לו לשימוע, למה וכל הדברים האלה, היא מפנה אותי לחוזר מנכ"ל שאומר ככה: 'התלמידים יחשפו למגוון דעות מהקשת הפוליטית מפלגתית בישראל בהתאם לנושאי הדיון, להזמין רק מועמדים מצד אחד של המחלוקת או השיח הפוליטי'. הכוונה פה יש שטח אפור שלא מדויק. מה זה למגוון פוליטי ערבי? אני מרע"מ-תע"מ, חבר הכנסת ברכה מחד"ש, חברת הכנסת חנין זועבי מבל"ד? מה זה רב? זה אחד. שניים, אני חושב שמשרד החינוך הוא רוצה מנהיגים חינוכיים ולא רוצה עבדים. אם רוצים מנהיגים חינוכיים ממנהל בית הספר ומהמורים, אז צריך לפתוח את הפיות ולא לעשות סתימת פיות לכל אנשי החינוך, כי זה נוגד אפילו את מטרות משרד החינוך ומטרות החינוך, כי בסוף בתי הספר, אם אנחנו רוצים, כך מגדירים אותם, עושים בבית הספר סוציאליזציה. הכוונה – מכינים אותם לחיים ולחיי החברה ובחברה יש את כל המגוון הזה שצריך לחנך.
רמי בן גרא
מסכים איתך. אין חולקים.
עורסאן עיאדאת
בקצרה, כי אני רוצה לתת למנהל בית הספר אם הוא רוצה להשלים את תשובתו.
היו"ר אלכס מילר
כן, בבקשה, חבר הכנסת חנין.
דב חנין
תודה, אדוני יושב הראש. אני מאד מודאג ממה שקורה במשרד החינוך ובמערכת החינוך והפרשה הזו היא פרשה מקוממת ומרגיזה, והיא מסמנת משהו מאד לקוי במערכת. אני חושב שמערכת חינוך ראויה הייתה צריכה לעודד תלמידים להגיע ולהשתתף במצעד של זכויות האזרח. אני חושב שזה דבר ראוי, זה דבר מצוין, בוודאי שהתלמידים עושים את זה על חשבון זמנם הפרטי. אני הייתי אומר התלמידים האלה ראויים לתעודות הוקרה וגם בית הספר ראוי לתעודת הוקרה על העידוד של התלמידים לעשות כזה דבר. אני הייתי שמח שתלמידים יהיו מעורבים ופעילים ומגויסים ועושים כמיטב יכולתם למען זכויות האזרח וזכויות האדם במדינת ישראל.

אבל אדוני יושב הראש, יש משהו מאד מדאיג באפקט הרוחב של מה שקרה כאן. כי בעצם מועבר פה מסר להרבה מאד מנהלים של בתי ספר, גם אם בפועל בסוף לא היה שימוע. אז אני שמח שלא היה שימוע ואני שמח שלא היה בירור ובוודאי חס וחלילה לא הייתה נזיפה. אבל הרבה מנהלי בתי ספר בישראל קראו את הידיעה על זה שמנהל בית ספר הוזמן לשימוע והם אומרים לעצמם – למה אני צריך להסתבך? למה לי ללכת ולעשות מצעד זכויות אדם ולעשות דיונים בנושא הזה ולשלוח את התלמידים לדברים האלה, בסופו של דבר אני אשלם על זה מחיר. זה מה שנקרא אפקט מצנן והאפקט המצנן הזה עובד במערכת החינוך במלוא העוצמה והוא מצנן את אלה שרוצים כן לחנך את התלמידים בדיוק לערכים שמופיעים בחוק החינוך, כמטרות של מערכת החינוך. לחנך לזכויות, לדמוקרטיה, לכל הדברים האלה שמערכת החינוך חייבת לחנך אליהם.

אדוני יושב הראש, באותו זמן אני רוצה רק לשים על השולחן שחלקים גדולים במערכת החינוך לגמרי לא פתוחים, לא פלורליסטים. אני לא יודע מתי חבר הכנסת ברכה הוזמן לאחרונה למשל לבית ספר בחינוך הממלכתי הדתי. או אולי חבר הכנסת מסעוד גנאים. אני בוודאי לא הוזמנתי, אבל אולי חבר הכנסת גאלב מג'אלדה הוזמן.
גאלב מג'אדלה
אנחנו פוגשים אותם כאן בכנסת.
דב חנין
אז אני אומר, יש חלקים גדולים במערכת החינוך שהם ---
היו"ר אלכס מילר
אתה יכול לחוקק חוק ---
דב חנין
שהם הפכו להיות לנחלה אידיאולוגית של הימין הקיצוני ושם באותם שמורות אנטי טבע, מעבירים רק מסרים מכיוון אחד ורק פוליטיקה מאד מאד מוגדרת ואינדוקטרינציה פוליטית ואידיאולוגית מכיוון אחד, ומשרד החינוך יושב בחיבוק ידיים ומסתכל על התופעה הזאת. לכן, משהו מאד מאד מסוכן ומדאיג קורה במערכת החינוך ואני חושב שצריך לפעול בו. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. בבקשה, חבר הכנסת בילסקי ואני סוגר כאן. אין לי זמן.
זאב בילסקי
אדוני יושב הראש, האמת שקצת עצוב לי היום מהכמה דקות שאני נמצא פה בדיון. אני מתחיל להבין, אתה יודע, שמה שאנחנו לא עושים לבד אז כבר יש, אנחנו כבר דואגים עוד יותר שזה יהיה. אני רואה פה מנהל בית ספר שהוא נראה לי סביר מאד מכל מנהלי בתי הספר שאני מכיר, ואני מכיר הרבה. אני רואה פה ממשרד החינוך שהוא אומר תשמע, אני לא נזפתי, אני לא זה. הייתה איזו שהיא פעילות, הייתה איזו שהיא כתבה, עשיתי בירור הבירור הזה לא היה לוחצני, ויכול להיות שהבעיה היא שאנחנו לוקחים ועכשיו נתחיל ללבות את העניין הזה לכל אחד זה והבעיה היא שצדיק באמונתו יחיה. כל אחד אני בטוח שצודק, כל אחד יש לו את המטענים שלו, אבל סך הכל אם אני יכולתי, אדוני יושב הראש, לתרום את תרומתי הצנועה לדיון הזה, זה לבקש, אנחנו הסך הכל מדינה אחת, כולנו חיים בה. בואו ננסה כולנו לגלות את מידת האחריות, כדי שגם מנהלי בתי הספר וגם האחראים יוכלו ללמד את הילדים שלנו כדי שיהיו אזרחים טובים ומועילים במדינת ישראל ולאפשר לכולנו רב שיח ולא להקצין את זה למקומות כאלה שיכול להיות שעצם ההקצנה אחר כך תיצור הקצנה אחרת. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. כן, בבקשה.
שרף חסאן
שרף חסאן, מנהל מחלקת חינוך באגודה לזכויות האזרח. אלף אני מאד מברך את מה שנאמר כאן על ידי משרד החינוך. ההבהרה הזאת מאד חשובה. עם זאת, חבל שזה לא פורסם בעיתונות, שזה נשאר רק תגובה כאן. בעיתון "הארץ" אז לא הייתה תגובה של משרד החינוך וזה בעצם פתח את כל הדיון הציבורי כאילו משרד החינוך מתנגד להשתתפות תלמידים במצעד זכויות אדם. לא מדובר בהפגנה איך שחלק מחברי הכנסת הציגו את הדברים כאן, מדובר ביום זכויות אדם, מצעד זכויות אדם. יום שמציינים אותו בכל העולם. מערכת החינוך גם מציינת את היום הזה, שר החינוך בעצמו כותב כל שנה מכתב לבתי הספר ויש המון פעילויות במערכת החינוך וזה חלק מהדברים שמערכת החינוך מעודדת. אבל, מה שקרה כאן, מסע של דה-לגיטימציה, שלדעתי ישפיע בשנה הבאה על השתתפות בתי ספר וזה חבל.
היו"ר אלכס מילר
של מי? של מי? מסע של מי?
שרף חסאן
אלף כל הדיון כשהמצעד הוצג כדבר שאסור להשתתף בו. עבירה על החוק, כאילו עבירה, חוזרים על ---
היו"ר אלכס מילר
על ידי מי?
שרף חסאן
וזה לא כאן. אני מדבר על אווירה ציבורית, אדוני יושב הראש, לא מדבר על מה שיש בחוק ולא מדבר על תגובת משרד החינוך. אני מדבר על האווירה הציבורית ואני חושב שדווקא עכשיו, לאור כל הנסיגה בערכים הדמוקרטיים במדינה, לפי הגזענות שמאד מתפשטת בקרב בעיקר בני נוער. יש חשיבות שהוועדה תדגיש היום, דווקא היום את חשיבות החינוך לדמוקרטיה, חשיבות החינוך לאזרחות פעילה ברוח החוק וברוח חוזר המנכ"ל, ברוח הדברים שנאמרו כאן על ידי משרד החינוך. השתתפות בית הספר בערערה במצעד זכויות האדם יש לה חשיבות רבה גם לא רק בחינוך לדמוקרטיה, חינוך לזכויות אדם, אלא גם חינוך לחיים משותפים. זאת פעם ראשונה שבתי ספר ערבים נפגשים וצועדים ביחד עם בתי ספר בחברה היהודית. דרך אגב, כל שנה משתתפים בתי ספר, כל שנה משתתפים תנועות נוער, כל שנה משתתפים מכינות, ארגונים, מסגרות חינוך רבות משתתפות במצעד זכויות אדם. אבל הסיפור הזה, איך שנעשה לדעתי זה פגע במסר החינוכי, פגע בהזדמנות החינוכית, ולדעתי חובה גם על הוועדה הזאת, כי חלק מהדברים שהוצגו לא היו מדויקים כאן. אבל מבחינה ציבורית יש מסר שצריך לחזק שזה מסר של חשיבות להמשיך לעשות מה שהם עושים. חשוב לברך את בית הספר על מה שעשה ולעודד בתי ספר אחרים לפעול לפי הדבר הזה. ככה עושים חינוך. חינוך לא עושים רק בכיתה, אדוני יושב הראש. חינוך עושים גם בפעילויות אקטיביות, אקטיביזם, וזה חלק מהמסר החינוכי שלדעתי חשוב מאד שהוועדה הזאת תוציא. וחשוב, אני קורא למשרד החינוך גם שהתגובה שהייתה כאן שתוציא החוצה, תוציא החוצה גם לדברר, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית.
עורסאן עיאדאת
אתה יודע שאני לא יכול להיות אחראי לכותרות בעיתונים.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, סליחה.
שרף חסאן
בהחלט.
היו"ר אלכס מילר
תודה. טוב, רבותי, אני אישית חושב שהדיון הזה הוא היה דיון ---
חנין זועבי
... הוא אחראי.
היו"ר אלכס מילר
סליחה גברתי, את מפריעה לי, אני באמצע סיכום.
חנין זועבי
אז אתה תחכה לי עד שאני אסיים. אני הערתי פה ---
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, אנא תצאי החוצה בבקשה, תודה רבה.
דב חנין
למה? מה קרה?
היו"ר אלכס מילר
זה לא עובד ככה. את לא תדברי באמצע דברים של יושב ראש שהוא מסכם את הדברים ואת בשיא החוצפה גם אומרת לי שאני אחכה שאת תסיימי את ההערות הצדדיות שלך.
חנין זועבי
אני הערתי ---
היו"ר אלכס מילר
את הערת באמצע שאני הערתי, אז היית צריכה לשתוק ולחכות שאני אסיים.
חנין זועבי
אבל ---
היו"ר אלכס מילר
זה לא עובד בצורה כזאת.
חנין זועבי
אני מבקשת ---
דב חנין
אדוני, ההערה הייתה לגופו של העניין ולגופו של הדיון.
היו"ר אלכס מילר
תודה, תודה. רבותי, אני חושב שהדיון הזה היה דיון מיותר. אני גם מציע להבא שחברי כנסת שפונים לנשיאות הכנסת או לוועדת החינוך, עם הנושאים שקשורים לדברים שעושים עליהם פרסומים בתקשורת כזו או אחרת, לבדוק את הדברים לפני. כי אני חושב שאנחנו עכשיו בזבזנו ודיברנו על הנושאים שבתכל'ס לא היה מאחוריהם שום דבר שעליהם דרוש דיון בוועדת החינוך של הכנסת, זה דבר ראשון. אני לא שמעתי כאן שום בעיה לא מצד אחד ולא מצד שני של הקשת הפוליטית שהוצגו בפני בצורה כזאת שיוכלו להצביע קודם כל על המצב שאותם ילדים השתתפו במצעד שהוא היה בצורה כזו או אחרת פוגע בהיבט החינוכי שלו כמנגנון של מערכת החינוך, ומצד שני אני גם לא שמעתי שאף אחד פה הגיע עם איזו שהיא בעיה בעקבות העניין הזה.

משרד החינוך תפקידו וסמכותו לבדוק כל דבר ודבר, ואם ביקשו הבהרות גם לעתיד וגם מסוג זה – אין שום בעיה, אדוני המנהל, להבהיר את הסוגיה שביקשו ממך להתייחס. אני לא חושב שבשביל זה על כל מכתב עכשיו של הבהרה על נושא כזה או אחר, אנחנו צריכים לקיים דיון בוועדת הכנסת. ההבהרות הן נעשות, אף אחד לא נזף בך, אף אחד לא עשה לך שימוש.
אם מערכת החינוך בחוק של חוזר מנכ"ל של שר החינוך נתנו לך כלי לעשות פעילות כזו או אחרת, אתה עובד לפי החוק. ברגע שהנושא הזה הובהר, אני לא חושב שהיו צריכים בכלל לפתח את הנושא הזה לרמות כאלה שכאן שופכים כוסות מים על חברי כנסת, מעלים את זה כסוגיה כללית של פגיעה בחופש הביטוי או חופש ההתארגנות, בצורה כזו או אחרת. ואני חושב שבסופו של דבר מי שנפגע כאן זה רק כנסת ישראל. כי אנחנו לקחנו דבר שהוא דבר שנמצא בשוטף היום במערכת החינוך. אין לי שום ספק שעל כל הסוגיות האלה שיכולים להביא למצבים כמו שאנחנו ראינו, מצבים של התחממות פוליטית כזו או אחרת. למשרד החינוך יש סמכות אחרי שכתבות כאלה ואחרות יוצאות – לבדוק את העניין הזה. אבל רבותי, להביא לכאן את המצב ולהכליל אותו ולעשות מכל דבר, ואני גם לא יכול על פי הבקשות כאן גם מי שמבקש מאיתנו להתייחס לעניין הספציפי הזה של ברכות או לא ברכות. אם תציגו בפני ועדת חינוך את העניין הזה, מה היה בפועל שם ובאיזו דרך זה התנהל, אנחנו עכשיו נתחיל ללכת, תחשבו מה אתם מבקשים. שאנחנו נתחיל עכשיו ללכת לכל הפגנה והפגנה ולבדוק כל בית ספר ובית ספר ולהתחיל עכשיו לברך או לא לברך על כל מה שהיה שם? אתם מאבדים כאן פרופורציות על דברים שמעלים כאן לדיון הזה.

רבותי, שוב, אני חושב שהדיון הזה היה מיותר. אני חושב שמערכת החינוך היום צריכה להקפיד על הכללים, גם אם זה במנגנון של הפיקוח, גם אם זה במנגנון של הביצוע. שוב, אם הדברים, כמו שאנחנו שמענו כאן ואף אחד לא סתר אותם, נעשו כהלכה – אין לי שום בעיה עם זה. אני לא רוצה לעבור כאן על כל סעיף וסעיף, עכשיו להתחיל בהצבעות, כי אני גם לא אעשה את זה. אם הייתה בעיה, אז אין שום בעיה גם למנהל בית הספר להתייחס לאותן סוגיות שמתבקשות.

אני גם מבקש בעתיד, לכל מי שלוקח את התלמידים לפעילויות כזו או אחרת, אין שום בעיה גם להודיע למשרד החינוך על זה שילדים יוצאים לפעילות כזאת או אחרת. זה לא פשע, זו לא בעיה. זה שאנשים שיודעים שאתם עושים את זה, הרי אתה מבין שאתם היית פונה אליו ואומר – תשמע, ביום ככה וככה אני מוציא כיתה לשם או לשם, אף אחד אפילו לא היה שואל אותך אחר כך. הרי אתה מבין את זה. אז מישהו שבא ושאל ואז ניפחו את זה ובסדר, חברי כנסת יודעים להתייחס לכל דבר ועניין, ועיתון "הארץ" יודע לפרסם את מה שהם מפרסמים והכל טוב ויפה.

אנחנו נמצאים במערכת ציבורית שיכולה להתחמם תוך שנייה על כל דבר ודבר. רבותי, אתם חייבים, כאחראים על המערכת הביצועית, לשמור על הדברים האלה אצלכם.
מוחמד ברכה
יושב ראש הוועדה, אדוני, אני מציע שהוועדה תרשום לפניה את הודעת משרד החינוך שלא היה שימוע ולא הייתה נזיפה. זה דבר אחד. אני חושב שזה חשוב.

הדבר השני, אני מציע שהוועדה תדגיש את החשיבות של קיום הדיון הזה בעקבות האווירה הציבורית שהייתה ושהוועדה מחזקת את מערכת החינוך ואת בתי הספר למעורבות חברתית, מחזקת את בתי הספר ומערכת החינוך במעורבות חברתית.
הדבר השלישי שאני מציע אותו, ואני חושב שאנחנו לא יכולים להתפזר בלעדיו, קרה משהו במהלך הישיבה. ועדת החינוך מגנה את ההתנפלות חסרת התקדים בחייה של הכנסת על סגן יושב הראש, חבר הכנסת מג'אדלה מחברת הכנסת מיכאלי, והוועדה תגיש תלונה רשמית, בשם הוועדה, בגלל שהדבר הזה קרה במהלך ישיבת הוועדה, לוועדת האתיקה. אנחנו כחברי הנשיאות, גם אני וגם חבר הכנסת מג'אדלה, אנחנו נעלה את זה עוד כמה דקות בישיבת הנשיאות, אבל אני מציע שהוועדה תקבל סיכום של שלוש הנקודות, רשמה לפניה, מחזקת ותומכת במעורבות וגינוי של ההתנהגות הברוטאלית וחסרת התקדים שהייתה כאן. זו ההצעה שלי.
היו"ר אלכס מילר
שוב, חבר הכנסת ברכה, את ההצעה שלך שמעתי. אני אומר לך, אני לא הולך לערבב בין דבר אחד ---
מוחמד ברכה
זה קרה בוועדה שלך, אתה לא יכול לעבור על זה לסדר היום.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז כל חבר כנסת, אני לא עובר על זה ---
מוחמד ברכה
כיושב ראש ועדה.
היו"ר אלכס מילר
כל חבר כנסת, אני אמרתי שלא מקובל עלי קודם כל ההתנהגות של חברי כנסת שהופכת להיות התנהגות, במיוחד בוועדת החינוך, התנהגות לא נאותה, זה דבר ראשון. כל חבר כנסת וחבר כנסת ---
ג'מאל זחאלקה
אז תתנצל אתה, תתנצל אתה בפני חברת הכנסת זועבי שאמרת ---
היו"ר אלכס מילר
תגיד לי, אתה עוד תגיד לי מה לעשות?
ג'מאל זחאלקה
אני, מן הראוי, אני הולך לפני הנהלים שלך.
היו"ר אלכס מילר
כל חבר כנסת עם הדרך שלו ---
ג'מאל זחאלקה
אני אגיד לך גם מה לעשות, למה לא?
היו"ר אלכס מילר
יכול לפנות לוועדת אתיקה, הכלי קיים.
ג'מאל זחאלקה
כדאי לך לשמוע, אתה תשתכנע.
היו"ר אלכס מילר
הכלי קיים ואתם יכולים להשתמש בו בדרך ש---
מוחמד ברכה
אני מציע שהוועדה בעצמה כוועדה תפנה, כי זה קרה במהלך ישיבת הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
אני בלי שום קשר, ---
מוחמד ברכה
זה אקט אנטי חינוכי בוועדת החינוך.
היו"ר אלכס מילר
אני בלי שום קשר הולך לקיים ישיבה נפרדת על כל הנושא של הפעילות החברתית כמו שאתה ציינת אותה במערכת החינוך והכללים היום, והכלים היום שעומדים למערכת החינוך בעניין של מעורבות תלמידים בפעילות חברתית כזו או אחרת.

מבחינת הדיון הזה – כמו שאני ציינתי – שהוועדה שמעה גם את משרד החינוך וגם ---
מוחמד ברכה
אני מבקש להצביע על ההצעה שהבאתי במלואה.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. אם אתה מבקש להצביע, רבותי, ההצבעה תהיה במועד מאוחר יותר. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים