ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/01/2012

חילופי גברי בועדת המשנה לנושא בטחון הפנים , מינוי נציג ציבור בהנהלת הקרו לשמירת הניקיון

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הפנים והגנת הסביבה
16/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 486>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<1. מינוי נציג ציבור בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון>
<2. חילופי גברי בועדת המשנה לנושא בטחון הפנים>
נכחו
חברי הוועדה: >
היו"ר אמנון כהן

אורי מקלב
מוזמנים
>
גיל ליבנה - ראש מועצת שוהם

שירלי ברנע - אגף תקציבים, המשרד להגנת הסביבה

ג'וש פדרסן - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

גמי ברזילי - ראש מינהל איכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי

אליהו נכט - עוזר פרלמנטרי, כנסת ישראל

שני גולדברג - המשמר החברתי

ליטל סבר - חברת לובינג
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<מינוי נציג ציבור בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב ושבוע טוב לכולם. הנושא הראשון שלנו הוא מינוי נציג ציבור בהנהלת ה"קרן לשמירת הניקיון". קיבלנו מכתבים, גם מהשר גלעד ארדן, לגבי מינוי נציג וגם מהשלטון המקומי – אם כי אנחנו לא מחויבים לשלטון המקומי - - -
גיל ליבנה
המלצה, המלצה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו יכולים גם להמליץ על אנשים שאנחנו חושבים שהם ראויים, טובים. אנחנו בוודאי נתקלים באנשים ראויים שיכולים לעשות את המלאכה על הצד הטוב ביותר. אבל כאן, בגלל שמדובר במועמד ראוי ושמו הולך לפניו והוא מקדם את העיר החשובה במדינת ישראל לעילא ולעילא, אנחנו מקבלים את זה.
כבוד היועץ המשפטי, מה יש לך להגיד בנושא הזה, אדוני?
תומר רוזנר
רציתי לומר שלושה דברים: ראשית, להפנות את תשומת לב הוועדה שלפי הנחיית יושב-ראש הוועדה העברנו למועמד שהומלץ על-ידי מרכז השלטון המקומי שאלון לעניין ניגודי עניינים ובעיות אחרות שעלולות היו להתעורר לגבי המינוי.

המועמד העביר לנו את תשובותיו לשאלון הזה ולפי התשובות מצאנו שאין מניעה למנות אותו. כך גם המשרד להגנת הסביבה – שהעברנו אליו עותק של השאלון – מצא שאין מניעה למנות את המועמד.
דבר שני להבהרה
כפי שאדוני היושב-ראש אמר בתחילת דבריו, אין שום מחויבות של הוועדה – לא בהסכם ולא בדרך אחרת – למנות נציגים של מרכז השלטון המקומי או של רשויות מקומיות לקרן. בעבר מונה נציג אחד, על פי המלצת הוועדה, שהוא ראש רשות מקומית, כעת מבקשים להמליץ על מינוי של ראש רשות מקומית נוסף. אבל הוועדה בהחלט רשאית ורואה את עצמה מוסמכת למנות כל אדם אחר שנראה לה מתאים, גם אם אינו נציג של רשות מקומית.

הנושא השלישי – הייתי מציע לוועדה לשקול להתנות את המינוי בשני תנאים: האחד, שמתייחס לכך שהמינוי יותנה בכך שכל עוד אותו מועמד מכהן כראש העיר שבה הוא מכהן - - -
היו"ר אמנון כהן
לי נראה שהוא יהיה 20 שנה שם, לכן אין סכנה.
גיל ליבנה
אני לא כל-כך צעיר, למרות שאני נראה.
תומר רוזנר
הדבר השני: לקצוב את הכהונה בזמן. להמליץ לשר לקצוב את הכהונה בזמן, כך שאפשר יהיה להחליף או לשקול שוב את המועמדות לתקופה נוספת, כפי שהוועדה תמצא לנכון.
יפה שפירא
זה לא קצוב בזמן, בדרך כלל?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה להגיד משהו, אדוני.
גמי ברזילי
כנציג מרכז השלטון המקומי, אני רק יכול לברך - -
היו"ר אמנון כהן
אותי?
גמי ברזילי
- - לברך את הוועדה ולברך על המועמד שאנחנו הצגנו.
היו"ר אמנון כהן
כן, אדוני.
ג'וש פדרסן
אני עורך-דין בלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה ואני מלווה את הקרן לשמירת הניקיון.
היו"ר אמנון כהן
אתה חושב שזו טעות למנות את מר גיל ליבנה?
ג'וש פדרסן
אני רוצה להגיד, בהמשך ישיר לדברי עורך-דין תומר רוזנר, אין לי מה להוסיף על ההערות שלו, הן מקובלות עלי. אבל לעניין של לקצוב בזמן: בוודאי שהוועדה יכולה להמליץ, אבל סמכות השר למנות. אין שם קציבה בזמן – זה לפי שיקול דעת השר. ההמלצה היא בהחלט עניינית אבל סמכות השר למנות היא לא בהכרח קצובה בזמן. אני מציין את זה - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אנחנו לא עובדים אצל השר.
ג'וש פדרסן
אין לי מה להוסיף.
היו"ר אמנון כהן
במדינת ישראל יש הפרדת רשויות. חבר הכנסת אורי מקלב, אתה רוצה להגיד משפט?
אורי מקלב
אם אתה תומך - - -
היו"ר אמנון כהן
תומך נלהב.
אורי מקלב
אם אתה תומך נלהב בעניין, אז מי אנחנו?
היו"ר אמנון כהן
אני גם חושב שהוא מועמד ראוי, כך שאנחנו יכולים רק להתברך בכישוריו ובניסיונו. אז אנחנו ממנים או מאשרים?
תומר רוזנר
ממליצים למנות.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו ממליצים לשר להגנת הסביבה למנות את מכובדנו מר גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם – אתה גם יושב ראש איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי?
גיל ליבנה
ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
ויושב-ראש ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, לכהן כדירקטור – ככה זה נקרא שם?
אורי מקלב
דח"צ.
תומר רוזנר
נציג ציבור.
היו"ר אמנון כהן
לכהן כנציג ציבור ב"קרן לשמירת הניקיון". ואני חושב - - -
אורי מקלב
לא נקרא דח"צ? מה נקרא דח"צ?
תומר רוזנר
זה בחברה. פה זו. זו קרן של המשרד – לא חברה ולא עמותה.
היו"ר אמנון כהן
השר יחליט מה שהוא רוצה, אבל אני חושב ואמרתי: זה איש ראוי שיעשה את עבודתו נאמנה וייבחר לעוד הרבה שנים. אבל עד הבחירות הבאות לרשויות המקומיות אפשר להשאיר את זה כך? להמליץ בפני השר – השר יוכל להגיד מה שהוא רוצה, זה עניין שלו – מתי הבחירות? בשנת 2013, נכון?
גיל ליבנה
נובמבר 2013.
היו"ר אמנון כהן
נובמבר 2013, עד אז, בעזרת השם, אנחנו נראה את כישוריו, את חותמו, בכל הנושא של הקרן.
אורי מקלב
הקרן עצמה מדווחת לוועדה על הפעולות שלה?
היו"ר אמנון כהן
כן, כן, בוודאי. אנחנו מאשרים את זה עד הבחירות העתידיות לרשויות המקומיות בחודש נובמבר 2013, זאת ההמלצה לשר. השר יכול להגיד שהוא רוצה עוד 30 שנה מראש. מי בעד האישור?

הצבעה

בעד – פה-אחד
ההצעה למינוי מר גיל ליבנה כנציג ציבור בהנהלת ה"קרן לשמירת הניקיון" נתקבלה
היו"ר אמנון כהן
פה-אחד, אדוני, פה-אחד של כל חברי הוועדה. אנחנו מאחלים לך הצלחה, יקירי, ואנחנו בטוחים שיהיה לך מה לומר שם ותיתן את חותמך במקום הזה. יהי רצון שתמשיך שם עוד שנים רבות, גם שם גם בכיסאך שאתה יושב עליו כראש המועצה המוכשר.
גיל ליבנה
זה בשידור, כן?
היו"ר אמנון כהן
כן, הכול בשידור.
גיל ליבנה
יש לי כמה תושבים שבכל זאת צופים בערוץ הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
אני אומר שאנחנו כוועדה, רואים את פעילותך הענפה והיפה ואנחנו גם שכנים בכל מיני וריאציות. אתה עושה עבודה מצוינת. עיר כזאת, שאמנם הרבה תושבים שם באו מרמלה ומלוד ובנו את מודיעין - - -
גיל ליבנה
הטובים הגיעו.
היו"ר אמנון כהן
כולם טובים, כולם טובים.
אורי מקלב
שוהם זו אבן חן, אחת מאבני החושן.
היו"ר אמנון כהן
אין ספק שהשתבחת באוכלוסיה מצוינת.
גיל ליבנה
צריך להצדיק את השם.
היו"ר אמנון כהן
יקירי, אתה תצא לדרך ותתחיל לעבוד עכשיו.
גיל ליבנה
אני רוצה להודות לכם על התמיכה והאמון. אני רוצה להודות גם לשר שתומך וגם מגבה ובכלל על שיתוף הפעולה בינו לבין השלטון המקומי. אני מלווה את "קרן הניקיון" כמשקיף בשלושת השנים האחרונות, מעת שהיא התעצמה כתוצאה מהיטל ההטמנה. אני רואה בשליחות הזאת שליחות מאוד חשובה ואחראית כדי לסייע למשרד להגנת הסביבה לנצל את המשאב, את המנוף המשמעותי הזה, להשגת היעדים הסביבתיים שהקרן אמונה עליהם.
היו"ר אמנון כהן
תודה ובהצלחה. הישיבה הזאת נעולה.
(הישיבה נפסקה בשעה 09:48 ונתחדשה בשעה 09:50.)
<חילופי גברי בועדת המשנה לנושא בטחון הפנים>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח שוב את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא השני: חילופי גברי בועדת המשנה לנושא בטחון הפנים. ביקשה ממני חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, שהיא חברת ועדת המשנה, שבכוונתה להתחלף עם חבר הכנסת חמד עמאר, מבחינת סיעה.
אנחנו כמובן מקבלים את זה בברכה. אנחנו מודים לחברת הכנסת פאינה קירשנבאום על תרומתה הרבה בדיונים פוריים שהיו כאן בנושאים הללו וממשיכים ומאחלים הצלחה לחבר הכנסת חמד עמאר. אנחנו גם בטוחים שעם חגורה דאן 5 הוא יידע להוביל את המערכת על הצד הטוב ביותר, להיות שותף לנו בנושא בניית אמון הציבור במערכת של המשטרה וביטחון הפנים. ביחד, יהי רצון, שניתן - - -
אורי מקלב
התכוונת לביטחון פנים פה?
היו"ר אמנון כהן
גם פה. ניתן לאזרחי המדינה תחושה של ביטחון יום-יומי שאנחנו עובדים על כך, ובאמת המשטרה משתדלת לעשות את עבודתה – אבל עדיין יש חוסר אמון. אנחנו פה, בוועדה המיוחדת הזאת – ועדת המשנה – נטפל בדברים באלה: גם בצד הביקורתי וגם הסיוע למשטרה לעמוד באתגריה.
תומר רוזנר
רק להוסיף שהוועדה נועדה לדון בעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת ולכן, כמקובל בכנסת, הייצוג בוועדה הוא על בסיס אישי ולא על בסיס סיעתי. כמובן שאין מניעה להחליף חבר כנסת זה בחבר כנסת אחר, אבל הוועדה צריכה לדעת שהייצוג הוא ייצוג אישי ולא סיעתי.
אורי מקלב
כמה חברים בוועדה?
תומר רוזנר
חמישה.
היו"ר אמנון כהן
אם אין מניעה, אז אנחנו מכבדים בדרך-כלל מפתח כזה או אחר, כשזה נהנה וזה לא חסר. אם יש גם אדם ראוי והוא גם מסיעה שונה – כדי שגם יהיה ייצוג – אז אנחנו מכבדים את זה. אני חושב שחבר הכנסת חמד עמאר הוא ראוי ואנחנו מברכים אותו. אנחנו מצפים שלדיון הבא יביא עוגה וכל מה שצריך מסביב, על המינוי, ודאי. תודה רבה. אישרנו?

הצבעה

בעד – פה-אחד
הבקשה לחילופי גברי בוועדת המשנה לנושא בטחון הפנים נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
פה-אחד. כל הח"כים הצביעו, לכן אושר המינוי.תודה רבה. הישיבה הזו נעולה. מתי הישיבה הבאה, המנהלת?
יפה שפירה
הישיבה הבאה בשעה 11:00.
היו"ר אמנון כהן
בשעה 11:00 נושא חשוב, אדוני, כבוד חבר הכנסת מקלב.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:55.>

קוד המקור של הנתונים