ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה., הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 8) (מתן צווי הגבלה ופיקוח על יישום החלטות בית הדין), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 229>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 12:15
סדר היום
רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש בהצעת חוק נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות המינויים לנושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (פ/3506/18), הנדונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

רחל אדטו

יצחק הרצוג

נסים זאב

ציפי חוטובלי

דב חנין

יואל חסון

אחמד טיבי

אברהם מיכאלי
חמד עמאר
יוחנן פלסנר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש בהצעת חוק נציגי לשכת >עורכי הדין לוועדות המינויים לנושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (פ/3506/18), הנדונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר יריב לוין
בקשת רביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש בהצעת חוק נציגי לשכת עורכי הדין לוועדת המינויים לנושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (פ/3506/18), הנדונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, נפלה טעות בדף שחולק. לא כתוב שבקשת הרביזיה היא של חבר הכנסת טיבי, ולכן אני מבקש לדחות את הישיבה.
יצחק הרצוג
והרצוג.
אחמד טיבי
והרצוג. אני מבקש לדחות את הישיבה.
היו"ר יריב לוין
בקשתך נדחתה.
אחמד טיבי
בקשתי נדחתה, תודה רבה.
יואל חסון
אפשר רביזיה על ההחלטה - - -
היו"ר יריב לוין
לא, כי לא הייתה הצבעה. אם אנחנו כבר רוצים לדייק אז בואו נלך עד הסוף.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, התקיימה הצבעה על נושא מהותי שהעלינו חבר הכנסת הרצוג ואנוכי. על סמך מה שאמרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה המצב שנוצר הוא חוק חדש – כך היא אמרה. מבחינת הפירוש שלה הממשלה היא נגד החוק החדש. ההצבעה שנערכה הראתה 9 נגד נושא חדש, ו-7 בעד. לכן ביקשתי לעשות רביזיה בתקווה שאנשים עם מצפון - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, חבר הכנסת טיבי דיבר על אנשים עם מצפון, והנה הופעת כאן.
נסים זאב
אנשים או נשים?
היו"ר יריב לוין
אנשים. אז קיבלת מחמאה מידי חבר הכנסת טיבי בתיאום מושלם.
אחמד טיבי
אתה נכנסת באקראי בדיוק כשדיברתי על עניין המצפון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, שום דבר לא מקרי. בקואליציה הזאת אפילו זה מתוזמן ומכוון.
אחמד טיבי
אני מבקש להצביע, אדוני.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, רבותיי. אני עובר להצבעה. מי שבעד בקשת הרביזיה מצביע "בעד" - -
יוחנן פלסנר
אני גם רוצה רשות דיבור.
היו"ר יריב לוין
רביזיה, יוחנן, נו, באמת. ברביזיה אין - - -


מי בעד בקשת הרביזיה – מצביע בעד. מי שנגד – כמובן, מצביע נגד.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

הבקשה לא נתקבלה
דב חנין
מוסרית אני בעד הבקשה, אבל אין לי זכות הצבעה.
היו"ר יריב לוין
5- בעד, 7- נגד, אין נמנעים. הרביזיה נדחתה. תודה רבה. הנושא חוזר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים