ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה - רפואיים לילדים אוטיסטים

פרוטוקול

 
PAGE
5
הוועדה לזכויות הילד
10/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 158 >
מישיבת הועדה לזכויות הילד
יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ב (10 בינואר 2012), שעה 11:00
סדר היום
<היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה - רפואיים לילדים אוטיסטים>
נכחו
חברי הוועדה: >
זבולון אורלב – היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
>
פרופ' אשר אור נוי - מנהל המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות

ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה לשלום הילד
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
קצרנית פרלמנטרית
ד.ש. - חבר המתרגמים
<היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה - רפואיים לילדים אוטיסטים>
היו"ר זבולון אורלב
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

יש לנו ישיבה מוקדמת של רבע שעה, שהיא טכנית בעקבות הנושא הראשון שלנו , היערכות קופות החולים למתן טיפולים פרה רפואיים לילדים אוטיסטיים.

כזכור, קיימנו ישיבה בנושא וזה סיכום הישיבה. אנחנו קיימנו ישיבה ביום שלישי י' בכסלו תשע"ב, שישי בדצמבר, בסוגיית היערכות קופות חולים למתן טיפולים פרה רפואיים לילדים אוטיסטיים, ושם חשפנו פער מאוד בעייתי בין החובות שמטיל החוק, שאמור להיכנס לתוקפו בראשון לראשון, נכנס לתוקפו בראשון לראשון 2012, לבין היערכות בשטח. התברר שיש פער גדול ולכן תבענו ממשרד הבריאות תביעות שונות. אני מוכרח לומר שהופתעתי לטובה, באופן יחסי, בכך שמנכ"ל משרד הבריאות ביקש פגישה, יחסית דחופה, ונפגש איתי בעשרים בדצמבר כלומר, תוך שבועיים מיום הישיבה שקיימנו כאן, יחד עם הצוות המקצועי שלו ופרס בפני את הפיתרונות שהוא רוצה לתת לתקופת הפער.
הפנייה הגיעה גם בכתב ואני ביקשתי מפרופסור אור נוי להגיע, ולהציג את תשובת המנכ"ל, ואנו נכניס את זה לפרוטוקול. אני לא מקיים על זה דיון, אני הודעתי מראש, כמו שאומרים בבתי משפט, זאת ישיבת תזכורת, משהו מהסוג הזה. נמסר לי שגם קופת חולים מכבי רצתה להשמיע הודעה. שוב, אנחנו לא מקיימים דיון. אנו נקבל מהם מסמך, כדי שירשם בפרוטוקול. איפה הנציגה של קופת חולים מכבי?
רחל סעדה
בכניסה.
היו"ר זבולון אורלב
תגידי לה שחבל לה להיכנס, אני לא אעכב אותה.

פרופסור נוי, מנהל המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות, בבקשה.
אשר אור נוי
בחקיקה בפברואר 2009 כאשר שנים 2010, 2011 למעשה הורים לילדים בספקטרום האוטיסטי, שאינם מטופלים דרך התכנית שממומנת על ידי משרד הבריאות, רשאים לשלוש שעות של טיפול בשבוע, שזה בערך מאה עשרים-מאה שלושים שעות טיפול בשנה. וסל הטיפולים, הוא מתוך סל הטיפולים להתפתחות הילד.
בשנתיים הראשונות- 2010 ו- 2011, הקופות היו אמורות להחזיר להורים עבור השירותים שההורים קנו.
מינואר 2012 למעשה, הקופות אמורות לתת את השירותים בעצמם או לקנות ישירות את השירותים, כדי שההורים לא יצטרכו להיות המתווכים, שמשלמים ובינתיים, ואחרי זה מקבלים החזר. כי העובדה הייתה, שבמהלך אותם שנתיים 2010 ו2011 בין רבע לשליש מהילדים טופלו בהסדר הקודם. והקופות ביקשו הארכה בגלל שהם אינם, לא היו ערוכות להתחיל במימוש של החוק מינואר 2012.
היה דיון עם מנכ"ל משרד הבריאות והמנהלים הרפואיים של הקופות, היתה שם גם גברת בלה, שהיא בעצם אחראית במשרד הבריאות על כל הנושא של ילדים אוטיסטים, ואני ישבתי שם, והסיכום הוא שהקופות מתחילות לקנות את השירותים עבור המטופלים או לתת אותם בעצמם. הקופות טענו שבמתקנים שלהם הם לא ערוכים לתת את הטיפולים הללו לילדים. כתוצאה מזה, הגיע אחרי הדיון שחבר כנסת אורלב דיבר עליו, הגיע המכתב של מנכ"ל משרד הבריאות שאומר את הדברים הבאים: "אלף, הסיכום עם קופות החולים, אנחנו מבקשים לאשר אותו מפני שבהסדר קודם הרבה מאוד או מרבית הילדים לא קיבלו טיפול, שזאת הנקודה המרכזית ביותר. מאחר ואין מספיק עובדים במקצועות ההתפתחותיים, שמסוגלים או יש להם את הידע לטפל בילדים בספקטרום האוטיסטי, צריך לזכור מדובר בילדים עד גיל שמונה עשרה, משרד הבריאות יוצא ויצא ויוצא וימשיך לצאת בקורסים של הדרכה לעובדים אשר אמורים אחר כך לספק את השירותים. ולמעשה אנחנו חושבים שזה ההסדר הטוב ביותר.
זה יפתור את הבעיה של אותם ילדים שלא טופלו קודם לכן. עכשיו, כדי לא ליצור באופן, הייתי אומר מיידי, איזשהו עומס בלתי נסבל, למעשה משרד הבריאות גם החליט שאותם הורים אשר קונים שירותים כיום, יוכלו להמשיך לקנות שירותים. אני מדגיש עוד פעם, זה בערך רבע עד שליש מכלל הילדים המטופלים, וייכנסו למעגל הטיפול באחריות קופות החולים כל יתר הילדים שהיום לא מקבלים טיפול. באופן הדרגתי, אני מניח תוך שנה שנתיים, כאשר יוכשרו העובדים, הרי הקופה תצטרך להיות אחראית על מאה אחוז של המטופלים, מבחינת מתן הטיפולים.
קורס אחד כבר ניתן ובחלק כללי. שוב, הקורסים ניתנים באחריות של הגברת בלה בן גרשון בבריאות הנפש, אגף בריאות הנפש. זה הקורס הראשון. עכשיו מתחיל קורס שני, אנחנו מוסיפים עוד גם טיפול ייעודי או שיעורים או הדרכה בטיפולים ייעודיים על ידי עובדי מקצועות הבריאות, ומתוכננים קורסים נוספים, כך שבסופו של דבר אנחנו מניחים שכאלף אנשים, אני חוזר עוד פעם, זה פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטים, שיעברו את הקורסים הללו ויקבלו את ההכשרה המינימאלית. צריך להדגיש שאחרי קורס כזה לא הופכים לאנשי מקצוע בדרגה הראשונה, אבל אין לנו דרך אחרת, לפחות לדעת משרד הבריאות, אלא לנהוג בצורה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.

שרון הפנתה את תשומת ליבי לסעיף 10 במכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות אלי בנושא שאנו דנים, המכתב הוא מיום ג' בטבת תשע"ב עשרים ותשעה בדצמבר 2011. מאחר ואני רוצה שזה ייכנס לפרוטוקול, אני אקריא את המכתב:
"...משרד הבריאות נותן חשיבות מרבית ליישום חוק מתן טיפול לילדים בספקטרום האוטיסטי. מקופות החולים לבסיס התקציב של קופות חולים, עבור הטיפולים בילדים אוטיסטים הועבר סכום של שלושים ואחד מיליון ש"ח. החל משנת 2009 לקראת המעבר לשנת 2012 קיים המנכ"ל ישיבה עם כל קופות החולים, נפגש עם מנכלי"ת אלו"ט ומנכלי"ת האגודה לילדים בסיכון, וכן החליט על מספר רב של צעדים לצורך העמדת סיוע לקופות להסדרת פעילותן.
1 - הובהר לקופות חולים כי החל מה1.1.2012 הן מחוייבות לספק את השירות ולא תהיה דחייה במועד זה.
2 - הוחלט כי קופות חולים ימשיכו במתן החזרים לילדים אשר נמצאים כבר היום בטיפול דרך מטפלים פרטיים, כדי לא לפגוע ברצף טיפולים. בנוסף הוחלט כי ההחזר יעלה לגובה מלוא התעריף משרד הבריאות, מאה שמונים ש"ח פחות השתתפות העצמית המותרת, עשרים וחמישה ש"ח, קרי מאה חמישים וחמישה ש"ח.
3 - הוחלט כי קופות החולים ייתנו את השירות לילדים, שעדיין אין מקבלים טיפול, באמצעות התקשרות עם מטפלים.
4 - משרד בריאות מסייע לקופות החולים --- עם מטפליהם בנושא טיפול בילדים אוטיסטיים. ההכשרה הזאת תסתיים בחודש מרץ 2012.
5 - משרד הבריאות יערוך החל מחודש ינואר הכשרה לאומית לתשע מאות חמישים פסיכולוגים, קלינאי תקשורת, ומרפאים בעיסוק במערכת הבריאות בפריסה ארצית, כדי לבנות מאגר מטפלים עמם יוכלו הקופות --- ההכשרות ינוהלו וימומנו על ידי המשרד. ההכשרה הזאת תאפשר לפסיכולוגים התמחויות נוספות חינוכיים, רפואיים, שיקומיים והתפתחותיים ולמטפלים במקצועות הבריאות, יטפל בילדים אוטיסטים וכך תגדיל משמעותית את מאגר המטפלים בתחום. לגבי תעודות ההכשרה, יתחייבו לעבוד עם אוטיסטים במסגרות ציבוריות. בנוסף הוחלט כי קופות חולים ידווחו למשרד עד אחד בפברואר 2012 על היקף המטפלים הקשורים אליהם ואשר השתתפו בהכשרה הלאומית.
6 - המנכ"ל הורה לקופות להעביר אליו עד סוף חודש ינואר את הסדרי התקשרותם עם המטפלים. פעולה זו תסייע במיפויי האזורים בהם קיים מחסור במטפלים.
7 - מחלקה לאוטיסטים באגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים יבצע בקרה תקציבית ומקצועית מוגברת על מנת להבטיח כי החוק ייושם כנדרש.
8 - המשרד בודק את האפשרות לאפשר לקופות חולים לרכוש שירותים במרפאות בריאות הנפש לילדים, בהם יש מאגר מטפלים באוטיזם.
9 - המשרד פועל להשגת תקציב ייעודי נוסף ממשרד האוצר לקופות חולים על מנת שיוכלו להרחיב את יכולתם להתקשר עם מטפלים מתאימים.
10 - המשרד פנה, משרד החינוך פה? נכון? רעיה פה. משרד החינוך למוסד לביטוח לאומי. במקרה המוסד לביטוח ללאומי פה? אין. תרשמי, אני ושימי לב לסעיף עשר ,אני אצטרך לבצע אותו.
המשרד פנה למשרד החינוך ולמוסד לביטוח לאומי לצורך מיפוי הילדים האוטיסטים, שמעל גיל שבע ואשר לא נמצאים במסגרות החינוך המיוחד על מנת ליידע את קופות החולים בדבר היקף הילדים המבוטחים בכל אחת מהן. בנושא זה תועיל התערבותך מול שני המשרדים הללו בהשגת המידע במהירות האפשרית.
משפט סיכום, משרד הבריאות ממשיך בטיפול אינטנסיבי וממוקד בנושא זה על מנת להעמיד מערך טיפול איכותי וזמין לכלל הילדים האוטיסטים הזכאים לכך.

בכבוד רב, פרופסור רוני גמזו מנכ"ל משרד הבריאות...".
עם העתקים לכל הנוגעים בדבר.

דוקטור יצחק קדמן, רצה להעיר הערה קצרה.
יצחק קדמן
אנחנו לא תמיד רגילים שמשרדי הממשלה, וודאי לא בדרג של מנכלים, כותבים תשובות כל כך מפורטות, חיוביות בתוך זמן כה קצר. שלושה עשר יום מאז שכתבת לו, אני חושב שצריך לדעת גם להגיד תודה והערכה למנכ"ל משרד הבריאות, שפועל כך גם בעניינים אחרים, אבל לפחות לפי ההתרשמות שלי, במקרה הזה תשובה עניינית, דברים יתחילו לזוז, ובאמת צריך להגיד מילת תודה.

לגבי מספרים, אני רוצה לברך ולהודות בשם המשרד. יש כארבעת אלפים, בסך הכול הביטוח הלאומי מממן, משלם גמלה לששת אלפים ארבע מאות ילדים מגיל שנה וחצי, שמתחילים לאבחן, עד גיל שמונה עשרה. ילדים שייכנסו למעגל הטיפול הזה, זה בערך ארבעת אלפים חמש מאות ילדים. זה מה שהיה חסר במכתב.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.

חבר כנסת אורבך, אין לך רשות דיבור. אדוני, אני אמרתי לא מתקיים דיבור, זאת ישיבת דיווח ורציתי שהדיווח, במקום שאני אקבל את המכתב ואתייק אותו, שהמכתב הזה יהיה גלוי שכולם יראו אותו ויקבלו אותו ואנחנו נעשה ישיבת מעקב. אני לא מקיים דיון, אני לא נכנס לעניין הזה.

חבר הכנסת אורבך העיר לי, שבסעיף שלוש בסיכום של הדיון מיום שישי בדצמבר, קבענו:

"...הועדה מבקשת ממשרד הבריאות לקבל מידע על סכום הכסף, שהועבר לקופות חולים עבור הטיפולים לילדים אוטיסטים, הסכום שנוצל ב- 2009 2010 וזאת תוך שלושים יום.

כמו כן הוועדה מבקשת לקבל בחודש מרס את המידע לגבי הסכום שנוצל בשנת 2011...".
אנחנו נדחה את הכול ואנחנו נקיים ישיבה מעקב בחודש מרס גם על הדבר הזה, וגם מה שהתחייבתם על 2009 2010. אנחנו רוצים לקבל מידע מלא על הכספים שהועברו ועל ניצול הכספים בכל אחת מהשנים 2009, 2010, 2011, יש לכם זמן להיערך.

אני אמלא את בקשתו של המנכ"ל, אני אפנה למשרד החינוך ולביטוח הלאומי כדי שיסייעו למשרד הבריאות במידע, אם העתק למנכ"ל.

אני גם כן רוצה לומר, שכמי שבקיא בעבודת הכנסת, שבאמת מן הראוי לחרוג ממנהגינו, שאנחנו בדרך כלל רק מבקרים ומפקחים ותמיד יש לנו ביקורת, שאני חושב שההתגייסות של המנכ"ל בסוגיה הזאת, גם אם היא לא מלאה, גם אם היא לא שלמה, גם אם לא כל תאוותינו יצאנו, אבל ההתייחסות הייתה התייחסות ראויה, מהירה ואני מבקש להודות למנכ"ל גם באמצעותך.
הסוגיה הזאת תמה, תודה לך פרופסור אור נוי.

הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:15.>

קוד המקור של הנתונים