ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

צו עידוד השקעות הון (קביעת תחומי איזורי פיתוח א' ו-ב')(הוראת שעה)

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 954>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 19:50
סדר היום
<צו עידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב')(הוראת שעה)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

דוד אזולאי

אורי אריאל
שי חרמש
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<צו עידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב')(הוראת שעה)>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים בנושא: צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב')(הוראת שעה), תיקון התשע"ב-2011.

בסעיף 4 לצו עידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב')(הוראת שעה),שר האוצר ושרת החקלאות מבקשים להאריך את הצו בשנה אחת. במקום שהוא יפקע ב-ה' בטבת התשע"ב-31.12.2011, הוא יוארך עד י"ח בטבת התשע"ג-31.12.2012. מי בעד אישור הצו? מי נגד? מי נמנע?
אורי אריאל
אני נמנע.

הצבעה

בעד הארכת הצו – 3

נגד – אין
נמנע – 1

הארכת הצו אושרה.
היו"ר משה גפני
נמנע אחד.
אתה, חבר הכנסת אורי אריאל, מגיש רביזיה.

<אורי אריאל>
אני מגיש רביזיה, ונשתדל מחר או ביום ראשון לברר את הנושא. אם מישהו יסביר לי מחר, אני יכול להסיר את הרביזיה גם מחר.
שי חרמש
אתה יכול גם בטלפון, נכון?
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי. אבל שיסבירו גם לי.
אורי אריאל
אם את יכול לדאוג שמישהו יתקשר. שיסבירו לנו.
היו"ר משה גפני
שיסבירו גם לי וגם לאורי אריאל. ואל תסיר את הרביזיה עד שגם אני אבין, אחרת זה באמת נראה רע.

<אורי אריאל>
בסדר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 19:55.>

קוד המקור של הנתונים