ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 953 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 18:45
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

יצחק וקנין

שי חרמש
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת הוועדה. אני ממשיך את הסעיף של השינויים בתקציב. אורי, עשיתי ישיבה קודם ואישרתי את הכול, חוץ מרביזיה שביקש חבר הכנסת ציון פיניאן לגבי פנייה 1000 ו-1001.

מכיוון שנודע לי שלא כולם קיבלו את ההודעה, אני עושה את הישיבה שוב. לא הזמנתי את הרפרנטים. אמרתי להם לא לבוא, אלא אם כן מישהו מחברי הוועדה יבקש, ואז אני אעצור ואקרא להם. הייתה פה תקלה.

מספר פנייה 999, תקציב משרד הבריאות. הנושא הוא מנהל הרפואה, אגף הגריאטריה. הוא הסביר את זה קודם, העברה לתמיכות בארגונים רפואיים אחרים. יש מישהו שמתנגד להעברה הזאת?
מי בעד אישור הפנייה לוועדה? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 999 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

מספר פנייה 1000 ו-1001. זה מה שהוא הגיש רביזיה. יש אלות, רבותי? על זה ציון מגיש רביזיה.
אורי אריאל
נו, אז אתה רוצה להצביע?
היו"ר משה גפני
כן. אני מצביע על כולם. אני לא עושה עוד ישיבה. מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1000 ו-1001 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. יש רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.
מספר פנייה 1002 ו-1003, חברת אינטל. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1002 ו-1003 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1005 ו-1006, תקציב השכר של משרד הפנים. היה פה עובד משרד הפנים והסביר שזה הנושא של עדכוני השכר של עובדי משרד הפנים. יש שאלות? מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1005 ו-1006 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

מספר פנייה 1004, מילון שקל למענק בירה. זו תוספת למענק בירה. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 1004 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
אורי אריאל
היה לבירה איזה תקציב להפרטת הניקיון? 20 מיליון או משהו כזה?
היו"ר משה גפני
היה 30 מיליון שאישרנו להם.

<אורי אריאל>
30, אתמול.
היו"ר משה גפני
זה מה שהתכוונתי כשאמרתי לך שהתגברתי על יצרי.

פניות מספר 1006 ו-1007, הנושא של שמונה מילון סמינרים להוראה וחמישה מיליון לקליטת עלייה.

<אורי אריאל>
זה הליבה של החרדים?
היו"ר משה גפני
זה לא הליבה של החרדים. זו קליטת עלייה וסמינרים להוראה. זה חרדים אבל לא ליבה. לומדים ליבה בכל המקומות האלה, אם זאת השאלה.
קריאה
אנחנו לא מעבירים - - -
היו"ר משה גפני
מה?
קריאה
אנחנו לא מעבירים - - -
אורי אריאל
חרדים זה על ראש שמחתנו. בעד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות מספר 1006 ו-1007 אושרו.
היו"ר משה גפני
האחרון זה מערך הכבאות. תקציב ל-2012.
שי חרמש
אתה רוצה לאשר את זה עכשיו?
היו"ר משה גפני
כן. זה מה שמבקשים. מספר פנייה לוועדה 10 עד 12. הפנייה נועדה להעברת בסיס התקציב של מערך הכבאות, 251 מיליון שקל, ועשרה מילון שקל ל-12 שיאי כוח אדם. מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 10 עד 12 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

יש צו על הנושא של הארכת המועד של עידוד השקעות בחקלאות.
שי חרמש
חתום, אבל הוא נסע לתל-אביב. יש את כרגע בלשת שר האוצר. אתה רוצה לקבל את זה מהם?
היו"ר משה גפני
אפשר לקבל את זה?
אורי אריאל
איזה צו זה?
שי חרמש
הארכת תוקף לאזורי עדיפות לאומית לחקלאות. הוא החזיק את זה פה ביד, אבל הוא נסע עם זה.
אורי אריאל
מי?
שי חרמש
נמרוד ספיר. הוא הראה לי את זה. עכשיו הוא כבר בדרך לתל-אביב.

גפני, זה משמעותי אם זה לא יהיה היום?
אורי אריאל
זה לא משמעותי. רק משמעותי שאין שם את יהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
שי, אתה יכול להביא את הצו הזה?
שי חרמש
אם תצלצל ללשכת שר האוצר, אתה יכול לקבל את זה עכשיו.

זה בוער להעביר כרגע? או שאפשר גם ביום שני?
קריאה
כמו שהוא כתוב עכשיו, אי-אפשר יהיה להעביר ביום שני.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר יהיה להעביר ביום שני. יום שני זה 2012.
שי חרמש
אוקיי, אתה ואני עוד נמצאים פה. מקסימום נעשה את זה פה אחד.
היו"ר משה גפני
אבל אם כן, צריך לשים את זה על סדר-היום. זה לא על סדר-היום.
טמיר כהן
שנמרודי ידאג להעביר את זה לפה. שיתקשר וישלח את זה לפה.
שי חרמש
טמיר, בוא נצלצל ללשכת שר האוצר.
טמיר כהן
אנחנו יכולים לדבר, רק תגיד לנמרוד שידאג שישלחו את זה בפקס.
שי חרמש
אם זה לא עובר היום, צריך את כל החתימה מחדש ביום שני.
היו"ר משה גפני
בוודאי, זה צו אחר לגמרי, זה דבר חדש. עכשיו זה עדיין צו של הארכה משום שאנחנו עדיין ב-2011.

אם הצו חתום , למה הוא לא השאיר לך אותו?

<שי חרמש>
הוא אמר לי שהוא לא יכול להשאיר לי אותו. הוא אמר לי: נביא את זה היום. הוא הביא את זה היום ונסע עם זה.
אורי אריאל
משה, אתה יכול לבקש שהממשלה קודם תאשר את זה, ורק אחרי זה התקציב - - -
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה של רבע שעה. אם לא יגיע כלום ננעל את הישיבה. עכשיו שבע ושתי דקות, נחזור בשבע ושבע-עשרה דקות.
<הישיבה ננעלה בשעה 19:02.>

קוד המקור של הנתונים