ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2012

חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
03/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 965>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ח' בטבת התשע"ב (03 בינואר 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

ליה שמטוב
מוזמנים
>
עפרה רוס - מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

עו"ד גליה מאיר אריכא - היועצת המשפטית, הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

סופי כהן לבלוביץ - תקציבאית הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

עו"ד אורית בקר - המשרד לאזרחים ותיקים

אריאלה מלכה - מנהלת נושאי נכי השואה, הכנסת

אסנת כהן - מנהלת אגף זקנה ושאירים, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

עו"ד יוסי חיות - מנהל הקליניקה לזכויות ניצולי שואה, אוניברסיטת תל אביב

שיר לכיש - סטודנטית אוניברסיטת תל אביב

יונתן וולקן - סטודנט, אוניברסיטת תל אביב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א-2011 של חבר הכנסת זאב בילסקי.
חבר הכנסת בילסקי, בבקשה.
זאב בילסקי
תודה רבה אדוני היושב ראש. במהלך הטיפול שלי בנושא של ניצולי השואה, מצאתי בוועדה הזאת עזר רב ביותר ואני באמת מודה לך אדוני היושב ראש בפתח דבריי על הרגישות המיוחדת שאתה מפגין כלפי ניצולי השואה.
חלק מהרגישות הזאת באה לידי ביטוי בהצעת החוק הזאת שהממשלה הסכימה לה. זאת הצעת חוק שהיא ערכית. זאת לא הצעת חוק כספית, היא לא עולה אגורה אחת לאף אחד אלא אנחנו פשוט חושבים שהמלים נצרך ונזקק, אלה לא מלים שמתאימות לניצולי השואה. בכך אנחנו מביעים יחס של זלזול וחוסר כבוד לניצולי שואה, ברגע שאנחנו אומרים לו שהוא עכשיו נזקק ונצרך.

כל מה שאני מבקש אדוני היושב ראש, ואני אשמח לכל הצעה יצירתית, זה פשוט לשנות את המינוח הזה כדי להחזיר את קצת הכבוד שאנחנו יכולים לתת לאלה שחיים בתוכנו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מציע, כדי לא לפגוע בניצולי השואה מבחינת המינוחים, וזאת בעצם הכוונה שלך שעומדת ביסוד חקיקת החוק הזה ואני לגמרי מסכים אתה. אני מציע שיהיה כתוב זכאי לתשלום מיוחד במקום נצרך. מישהו מתנגד?
גליה מאיר
אני היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי השואה.
היו"ר משה גפני
הרשות עושה עבודה מצוינת.
גליה מאיר אריכא
תודה.
היו"ר משה גפני
כך אומרים העוזרים שלי.
זאב בילסקי
גם אני אומר.
ליה שמטוב
אני מצטרפת.
היו"ר משה גפני
גם אני אומר.
גליה מאיר אריכא
בחקיקה יש לנו הגדרה של תגמול מיוחד, גם בחוק נכי מלחמה בנאצים וגם בחוק נכי רדיפות הנאצים.
שגית אפיק
אולי נאמר תשלום מיוחד א' לנצרך ותשלום מיוחד ב' לנזקק.
גליה מאיר אריכא
תשלום יכול להיות קצבתי ולאו דווקא מענק.

נצטרך להגדיר כאן שתי זכאויות, לא רק נצרך אלא גם נזקק.
שגית אפיק
כן. נעשה תשלום מיוחד א' ותשלום מיוחד ב'.
היו"ר משה גפני
כן.
יוסי חיות
אנחנו לא בטוחים שצריך. אנחנו חושבים שתגמול זה יכול להיות דבר שהוא מספיק גם לנצרך וגם לנזקק. אלה הגדרות שלא חייבות להופיע בחוק. אני כאן עם שני סטודנטים שלי שעזרו לי בעבודה. יזמנו את זה אחרי שפנו אלינו ניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
מה העמדה שלכם לגבי מה שהצעתי עכשיו?
יוסי חיות
אנחנו הצענו הרחבת תגמול כדי לא ליצור קטגוריזציה נוספת בתוך החוק.
היו"ר משה גפני
זה לא מועיל. אתם מתנגדים לזה שיהיה כתוב תשלום מיוחד א' ותשלום מיוחד ב'? אתם מתנגדים לזה? אם אין התנגדות, לי זה חשוב מאוד שזה יהיה בנוסח הזה בגלל טובתם של ניצולי השואה ואני לא רוצה לפרט. כוונת המחוקק – אני רוצה להגיד לפרוטוקול באופן חד משמעי – במקרה הזה חבר הכנסת זאב בילסקי לא מתכוון לשנות בהחלטות הכנסת, בהחלטות הממשלה, בכל הנושאים שנוגעים לטובתם של ניצולי השואה. הוא לא מתכוון לשנות שום דבר. הוא רוצה שלא תהיה פגיעה בכבודם של ניצולי השואה דרך מינוחים שאולי פוגעים בהם. לכן אני מציע את ההצעה הזאת כאשר מדובר במינוח שכמובן לא פוגע בהם אבל לא משנה כלום, לא בהליך חקיקה שמתנהל כאן ולא בחוקים שכבר התקבלו.
יוסי חיות
הערכתי הרבה לחבר הכנסת בילסקי. את הצעת החוק יזמנו אפילו יחדיו כדי שיהיו ניצולי שדואה שלא באו למצות את הזכויות שלהם כי הם לא רצו להיקרא נזקק או נצרך.
היו"ר משה גפני
זה מה שמשתנה.
יוסי חיות
זה מה שאמור להשתנות. זה שינוי סמנטי אבל יש לו חשיבות רבה מאוד לעניין מיצוי הזכויות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מצוין.
אורית בקר
עורכת דין אורית בקר מהמשרד לאזרחים ותיקים. אני אומר שלושה דברים. ראשית, במוקד הפניות של המשרד התקבלו בעבר פניות מניצולי שואה שהתרעמו על אופן המינוח ומצאו שזה פוגע בהם בצורה זו או אחרת.
היו"ר משה גפני
עכשיו בילסקי משנה את זה.
אורית בקר
יחד עם זאת, היות שמדובר בחוקים שנמצאים תחת סמכות הרשות, אנחנו כן נתיישר עם ההגדרות שמתאימות להם כמובן כי מדובר בתשלומים. אני חושבת וסבורה שמן הראוי במינוחים שמתחלפים להתייעץ גם עם הארגון היציג של ניצולי השואה שהוגדר בהחלטת הממשלה ולכן צריך לשמוע גם את דעתו.
היו"ר משה גפני
דעתך מקובלת עלי. יש עוד מישהו שרוצה להעיר? לא.

אני מקבל את עמדת המשרד לאזרחים ותיקים ולקריאה השנייה והשלישית, לפני שנשלים את החקיקה, נזמין את הארגון היציג של ניצולי השואה. לקריאה הראשונה ננסח את זה. מה שמציעה עורכת הדין אורית בקר, צריך לומר לארגון היציג של ניצולי השואה שיבואו לישיבה לקראת הקריאה השנייה והשלישית ואז נשלים את העניין הזה.

אני מדגיש וחוזר ומדגיש לפרוטוקול שהצעת החוק של חבר הכנסת זאב בילסקי כפי שנאשר אותה היא אך ורק לתת כבוד לניצולי השואה מבחינת המינוח. הוא לא משנה, לא מעלה ולא מוריד, לא בחקיקה קיימת, לא בחקיקה שמתנהלת עכשיו, לא קשור בכלל לעניין הזה. זה בא רק על מנת לתת כבוד, ויש לז גם השלכה מעשית כפי שנאמר כאן כי יש ניצולי שואה שבגלל המינוח הזה לא פונים.
עפרה רוס
כן. זה מקובל עלינו אבל שנעשה את זה בתיאום. שכל הקטע של החקיקה ייעשה אתנו בתיאום.
היו"ר משה גפני
בסדר. ודאי. מה שהן לא מסכימות, גם אני לא מסכים.
שגית אפיק
התיקון צריך להיעשות גם בחוק נכי רדיפות הנאצים וגם בחוק נכי המלחמה בנאצים. תנו לנו איזושהי הסמכה לניסוחים הקטנים כי זה צריך להיות.
היו"ר משה גפני
תעשי את זה בהסכמה עם המציע.
שגית אפיק
בהסכמה עם המציע, בוודאי. יש חוק נוסף שעוסק בניצולי שואה וזה חוק הטבות לניצולי שואה אבל אנחנו לא בטוחים אם צריך לתקן שם, מה גם שלמשרד המשפטים יש עמדה בעניין הזה. בשלב של הקריאה הראשונה אנחנו לא נתקן את חוק הטבות לניצולי השואה ונבחן את זה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר משה גפני
אנחנו משנים את זה לתשלום מיוחד.
שגית אפיק
משנים את זה לתשלום מיוחד א' ותשלום מיוחד ב'. זה גם בחוק נכי רדיפות הנאצים וגם בחוק נכי המלחמה בנאצים. אני מבינה שאין עלות תקציבית לחוק הזה אלא מדובר בסמנטיקה בלבד.
היו"ר משה גפני
אין עלות תקציבית מכיוון שאין שום שינוי בכל המערכות שנוגעות בעניין הזה, לא בחקיקה קיימת ולא בחקיקה שמתנהלת עכשיו.
שגית אפיק
זאת תהיה זכאות לתשלום מיוחד.
היו"ר משה גפני
כן. זכאות לתשלום מיוחד א' ו-ב'.

אנחנו מצביעים על אישור החוק לקריאה ראשונה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.
זאב בילסקי
אדוני היושב ראש, אני רוצה להודות לעורך דין יוסי חיות ולסטודנטים שבאו אתו. הוא הקים בהתנדבות קליניקה של סטודנטים שעוזרים לניצולי שואה ואילולא אתם, החוק הזה לא היה בא לעולם. אני רוצה להודות לכם. שגית, אני רוצה להודות לך באופן מיוחד. אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר לך שאם היית יודע באיזה שעות אנשי הוועדה מטפלים בחוקים, פשוט לא להאמין.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
זאב בילסקי
הם עושים זאת ברצינות. כבוד לי לעבוד אתכם. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מתקדם משהו עם הזכאות למקבלי השלמת הכנסה?
עפרה רוס
כן. מתקדם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:40>

קוד המקור של הנתונים