ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
03/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 963>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ח' בטבת התשע"ב (03 בינואר 2012), שעה 10:50
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185)(אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים - הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס 2010), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון, משרד האוצר

משה אשר - ממונה פקיד שומה מפעלים גדולים, רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185)(אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים - הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס 2010), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185) (אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים – הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס 2010), התשע"א-2011.
משה אשר
שלום, משה אשר, פקיד השומה למפעלים גדולים וחבר בוועדה הנציבותית בנושאים האלה.

אני אתן קצת רגע. האמת היא שמה שאנחנו מבקשים היום הוא משהו יחסית מינורי והוא גם מוסכם.
היו"ר משה גפני
כן, אני הסתבכתי עם העניין הזה.
משה אשר
אני אנסה להסביר את הדברים ממש בקצרה. ביולי 2006 המוסד לתקינה בחשבונאות מאמץ או קובע את תקן 29 בחשבונאות שאומר שעל פי הוראות התקן הזה חברות ציבוריות שכפופות לרשות ניירות ערך יהיו חייבות לערוך את הדוחות הכספיים שלהן לפי כללי חשבונאות בין לאומיים, כללי דיווח בין לאומיים, מה שנקרא IFRS.

הרעיון הוא כמובן הגלובליזציה והאחדת כללי החשבונאות, החיבור של המשק הישראלי לעולם וכל הדברים הטובים והנכונים האלה. יותר מזה, התקן ההוא משנת 2006, תקן 29, מחייב החל משנת 2008 את כל החברות האלה אבל מאפשר להן גם לעשות אימוץ מוקדם יותר, החל משנת 2006, ומאפשר גם לחברות פרטיות, אם הן רוצות, להתחיל לדווח לפי כללי חשבונאות בין לאומיים.

מה הקשר בין כללי החשבונאות לבין דיני המס. באופן עקרוני דיני המס הם ניזונים גם מדיני החשבונאות. הקשר הוא כזה שככל שאין סתירה בין דיני המס, בין הוראות הפקודה, הפסיקה, לבין כללי החשבונאות, אז כללי החשבונאות מסייעים לנו בקביעת הכנסה חייבת, לכימות שלה, למדידה שלה וכדומה.
היו"ר משה גפני
מתי נחתם ההסכם?
ליאת גרבר
ב-2006.
משה אשר
התקן החשבונאי.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שיש הסכם בין לאומי.
ליאת גרבר
ב-2006 וב-2008.
משה אשר
לא, אני אחזור שוב. בשנת 2006 המוסד לתקינה בחשבונאות מאמץ את תקן 29 שאומר שהחברות הציבוריות החל משנת 2008 חייבות להגיש דוחות כספיים – לא דוחות למס אלא דוחות כספיים – לפי IFRS.
היו"ר משה גפני
החל מ-2008.
משה אשר
החל מ-2008 חובה, אבל אפשר לעשות אימוץ מוקדם.
היו"ר משה גפני
אנחנו היום ב-2012.
רוחמה אברהם-בלילא
מאז עברו כבר ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
מה היה במשך ארבע השנים האלה?
משה אשר
אני אסביר. כללי ה-IFRS, אלה שני כרכים אדירים של הרבה תקנים ומלים.
היו"ר משה גפני
מי הכין את זה?
משה אשר
הוועדה הבין לאומית לתקינה בחשבונאות שנמצאת באירופה. אנחנו היינו צריכים בשנים האלה, בתקופה הזאת, ללמוד את התקנים, לראות עד כמה הם משנים לנו בקביעת ההכנסה החייבת. את העבודה הזאת כבר סיימנו.
היו"ר משה גפני
למה אנחנו צריכים להצטרף לזה? מה הסיבה לכך? כי אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם?
משה אשר
המוסד לתקינה בחשבונאות, זה לא עניין של מסים אלא זה עניין של חשבונאות, בגלל הגלובליזציה בעולם וכדי שכל משקיע בעולם יקרא את הדוחות הכספיים של כל פירמה רצינית ציבורית נסחרת בשפה שהוא מכיר אותה. לכן יש מקום לאחד את השפה החשבונאית כדי שכל אחד יוכל לקרוא את הדוחות הכספיים באותה שפה. לא לכל מדינה יש את הכלל שלה אלא קוראים בשפה אחידה. זאת השפה האחידה.

מכיוון שדיני המס של מדינת ישראל נשענים חזק מאוד על כללי החשבונאות, היינו צריכים לבדוק מה קרה בדרך. האם כללי החשבונאות הישנים הישראלים לעומת ה-IRFS, האם קרה שם משהו שישפיע על חבויות המס של החברות השונות.

הוועדה עבדה ופעלה שנים ביחד עם לשכת רואי חשבון, עם לשכת עורכי הדין, עם נציגי פורום מנהלי כספים ראשיים וכדומה והגענו למסקנות שרובן משותפות. כבר גיבשנו תזכיר חוק. ממש בימים אלה תזכיר החוק פורסם ואנחנו הולכים לעשות דיון נוסף עם אותן לשכות, ממש בזמן הקרוב, כדי לגבש ברמת הניסוחים כדי שנגיע לכאן עם כמה שפחות מחלוקות בנושאים האלה. בינתיים מה שקרה כבר אז בתיקון 174 בשנת 2010 אמרנו שכרגע בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס, נשהה את ההשלכות של ה-IFRS. זה כבר תיקון שנעשה. קבענו את זה לשנים 2007, 2008 ו-2009. עכשיו צריך להאריך את זה ל-2010 ו-2011. הארכות אלה מוסכמות. אני אישית דיברתי עם נציגי הלשכות.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל אתה לא מדבר כאן על 2011.
משה אשר
אנחנו מבקשים להוסיף. האמת היא שתזכיר החוק הזה היה בשנה שעברה ולא הגיע. היינו צריכים לסיים את זה בשנה שעברה, אבל לא הגענו לשם.
שגית אפיק
אם היינו מסיימים בשנה שעברה, הייתם מסתפקים ב-2010?
משה אשר
כן.
שגית אפיק
אבל תזכיר החוק עדיין לא מוכן.
משה אשר
תזכיר החוק מוכן.
שגית אפיק
כן, אבל הוא עדיין לא יצא.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אם הוא מופץ, לפעמים לוקח חצי שנה.
שגית אפיק
אתם הבאתם את זה בסוף 2011 בכל מקרה כהצעת חוק.
פניה קירשנבאום
הם הביאו את זה כבר כהצעת חוק או כתזכיר חוק?
שגית אפיק
אל הוועדה זה הגיע באוגוסט. אני חושבת שפרסמתם אותה ביוני ועד שזה עבר קריאה ראשונה, לקח זמן.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל מה הדחיפות לעשות עכשיו חצי תיקון?
משה אשר
לא, זה למעשה לשמור על המצב הקיים. בואו נעשה סדר. כרגע אנחנו רוצים לשמור על מצב רגיל. כרגע יש הוראת השהייה ל-2007, 2008 ו-2009.
היו"ר משה גפני
זה נוגע רק לרשות המסים?
משה אשר
זה תיקון של פקודת מס הכנסה. זאת רק רשות המסים.
היו"ר משה גפני
אני ראיתי פנייה למנהל הרשות לניירות ערך, פנייה של אחת מחברות הכנסת שכתבה שלא מפעילים את ה-IFRS ברשות לניירות ערך ויש מישהו מהטייקונים שניצל את זה וכן פעל על פי ה-IFRS שגרם לו להרוויח כסף. מכתב של חברת כנסת.
משה אשר
זה לא קשור למסים, כך שאני אישית לא מכיר את זה.
היו"ר משה גפני
לכן אני שואל אותך. דיברתי אתה.
משה אשר
אני אומר שזה בעולם החשבונאי נטו. קודם כל, ה-IFRS חל על החברות האלה..
שגית אפיק
גם על הציבוריות וגם על הפרטיות.
ליאת גרבר
הפרטיות יכולות לבחור אם לאמץ.
משה אשר
כן. אני אומר שרשות ניירות ערך למעשה אחראית, היא מפקחת על החברות הציבוריות והיא באמת מחייבת אותן ליישם את ה-IFRS ובודקת את זה.
היו"ר משה גפני
לא, אני הבנתי שהם עדיין לא עושים את זה.
משה אשר
לא, הם עושים את זה כבר שנים. נכון שב-IFRS יש הרבה באגים אבל אלה באגים של כל העולם ואלה לא המצאות שלנו. אנחנו שואבים בצורה אוטומטית את ה-IFRS.
היו"ר משה גפני
ה-IFRS חל גם על הרשות לניירות ערך.
משה אשר
ודאי.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים עכשיו שזה לא יחול אצלכם.
משה אשר
תקופת מעבר קצרה.
פניה קירשנבאום
זה כבר מ-2006.
היו"ר משה גפני
מ-2008. ב-2006 זה נקבע וזה יתחיל ב-2008. אין לי עמדה בעניין הזה.
משה אשר
אני אומר שהדברים מסוכמים אתם.
פניה קירשנבאום
אני לא מכירה את מה שקורה שם. אל תסביר, אני אקרא את זה אחר כך כי חבל על הזמן שלנו, אבל אני שואלת האם ה-IFRS הוא מחמיר את התנאים.
משה אשר
הוא שונה לכל הכיוונים.
פניה קירשנבאום
אבל זה משנה את רמות המיסוי?
משה אשר
זה דבר שהוא להרבה כיוונים. צריך פשוט לנטרל אותו, לגמור את העבודה שעשינו כדי שהעבודה אותה עשינו לא תהיה רטרואקטיבית שנה אחורה. אנחנו נגמור את זה השנה ואנחנו רוצים לעשות את זה מתחילת ינואר.
פניה קירשנבאום
אז אתם מתחילים ממש שיטת מיסוי חדשה.
משה אשר
לא. אלה התאמות. בסופו של דבר יהיו מספר התאמות ל-IFRS.
ליאת גרבר
בכללים החשבונאים יש מה שנקרא דוח התאמה למס שמתאים לכללים החשבונאים לדיני המס.
פניה קירשנבאום
מדובר על החברות הגדולות והציבוריות.
ליאת גרבר
זה נכון תמיד. בגלל שהכללים החשבונאים שונו, למעשה כללי המשחק שונו, אנחנו צריכים לעשות התאמה לצורכי מס וההתאמה צריכה להיות בסיכום עם כל הגופים.
שגית אפיק
מתי אתם מעריכים שזה יגיע אלינו?
משה אשר
תזכיר חוק כבר הפצנו. אנחנו קבענו סדרת דיונים.
היו"ר משה גפני
מה זה תזכיר חוק? מה גודלו של תזכיר החוק?
משה אשר
הוא לא גדול. עמודים בודדים.
פניה קירשנבאום
170-180.
משה אשר
לא. אני חושב שלושה-ארבעה עמודים. מסתבר שפקודת מס הכנסה הייתה די מוגנת מה-IFRS ויש לנו רק התאמות.
היו"ר משה גפני
מה יש בתזכיר החוק?
משה אשר
זה כבר להיכנס לעומק.
היו"ר משה גפני
לא פרטים אבל מה יש בו.
משה אשר
התאמות. דבר כזה יחול ודבר כזה לא יחול.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שתזכיר החוק הוא ארבעה עמודים.
משה אשר
כללי החשבונאות הם ספרים והיינו צריכים ללמוד את הכול ולהשוות לעומת הספרים שיש היום בכללי החשבונאות הישראלים, לראות מה הפערים, לראות האם זה משליך על מס הכנסה או שמס הכנסה ממילא לא שם. בסוף נשארו דלתות.
ליאת גרבר
למעשה אנחנו מאמצים את כל התקן ורק דברים מסוימים שרצינו לעשות בהם התאמות, רק את ההתאמות הללו עשינו.
היו"ר משה גפני
וזה ארבעה עמודים?
משה אשר
כן. נצטרך להסביר לכם את הכול.
שגית אפיק
אצלנו בוועדה זה ייקח זמן רב.
ליאת גרבר
לא, חלילה. לרואי החשבון נצטרך להסביר הרבה זמן, אבל לא לכם.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה עוד?
משה אשר
זהו. רק להחיל על 2010 ועל 2011 כדי לייצר רציפות בדיני המס.
היו"ר משה גפני
פניה, מה את אומרת?
פניה קירשנבאום
עכשיו הודיעו לי ששני כרטיסי אשראי שלי ברשימה של ה-400 אלף ואני צריכה לדעת מה עושים עם זה. האקרים פרצו למאגר ויש רשימה.
היו"ר משה גפני
את מסכימה להצעת החוק? אני בעד.
שגית אפיק
נקריא את הצעת החוק.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185) (אי תחולת תקני דיווח כספי בין-לאומיים – הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס 2010), התשע"ב-2012

1.
תיקון כותרת פרק שביעי לחלק ד'

בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), בכותרת פרק שביעי לחלק ד', במקום "2007, 2008 ו-2009" יבוא "2007 עד 2011".

2.
תיקון סעיף 87א

בסעיף 87א לפקודה, במקום "2007, 2008 ו-2009" יבוא "2007 עד 2011".
היו"ר משה גפני
יש מישהו שמשתתף בישיבה ורוצה להביע עמדה? אין.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הצעת החוק אושרה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00>

קוד המקור של הנתונים