ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

תקנות הדואר (הוראת מס), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 958>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הדואר (הוראת מס), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

שי חרמש

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
ליאת גרבר - משרד האוצר

אשר גולדשלגר - ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
שני ארזי
מנהל הוועדה
טמיר כהו
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<תקנות הדואר (הוראת מס), התשע"ב - 2011>
היו"ר ציון פיניאן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ב-2011.
ליאת גרבר
התקנות שאנחנו מבקשים פה להאריך הן מכוח חוק הדואר. למעשה, רשות הדואר הפכה לגוף שדינו לעניין מס כדין כל גוף אחר שאינו המדינה. עובר להקמת חברת הדואר, היו ברשות הדואר עובדים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית, וכספי ייעודה שנצברו לזכותם הועברו לחברת הדואר עם הקמתה.

במסגרת הסכם קיבוצי חברת הדואר התחייבה להקים קופת גמל מרכזית לקצבה- - -
היו"ר ציון פיניאן
זה כספי העובדים, אני מבין.
ליאת גרבר
נכון, זה כספי העובדים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית, ושאמורים להיות מופקדים בקופת גמל מרכזית לקצבה, שעד היום לא הוקמה, שלא באשמת רשות הדואר; יש הליכי חקיקה- - -
שי חרמש
הם עוברים מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת?
ליאת גרבר
כן, אבל הכספים של מי שהיה בפנסיה תקציבית, יישמרו להם בקופה מרכזית.
שי חרמש
הם ינוהלו הלאה כפנסיה תקציבית?
ליאת גרבר
הם ינוהלו בקופת גמל מרכזית לקצבה בהתאם להסכם שנקבע שם.
זה לא קשור אלינו.

אנחנו מאריכים את התקנות מדי שנה. הואיל והקופה טרם הוקמה, ולמיטב הבנתנו מאגף שוק ההון, זה לא באשמת רשות הדואר אלא יש הליכים רגולטוריים מאוד ארוכים, אבל הם עומדים בפני סיום, לפי מה שהבנו, התקנות עומדות להיות מאושרות בימים אלה, לכן הכדור תכף יעבור למגרש של חברת הדואר, ולכן אנחנו מבקשים להאריך את זה לשנת 2011. נבחן בשנת 2012.
היו"ר ציון פיניאן
לייעוץ המשפטי יש כמה שאלות – בבקשה.
שני ארזי
רציתי שתסבירי לחברי הוועדה, איך הגענו למצב שבשנת 2012 אנחנו מאריכים עד סוף 2012, כשלמעשה יש פה שנתיים של חלל?
ליאת גרבר
נכון. למעשה, התקנות תוקנו בסוף שנת 2009. אנחנו היינו בדיונים עם אגף שוק ההון ועם חברת הדואר כדי לוודא, כלומר רשות המסים עוקבת מאוד מקרוב אחרי ההליך הזה, לא נרצה שכספי העובדים ינוהלו בצורה לא נכונה. היינו בדיונים עם חברת הדואר, לוודא שהם באמת מנהלים את הכספים כמו שצריך, והיינו בדיונים עם אגף שוק ההון כדי לראות איך ההליך מתקדם. אנחנו לא אוהבים להאריך את התקנות באופן אוטומטי כל שנה, לכן אנחנו עוקבים אחרי ההליך, אבל כמובן, אנחנו לא רוצים לפגוע בעובדים, לכן אנחנו כן מבקשים להאריך את התקנות. כפי שאמרתי, אנחנו צופים שהקמת הקופה תושלם בזמן הקרוב.
אשר גולדשלגר
מה קורה מ-2010 עד היום?
ליאת גרבר
2010 ו-2011 אנחנו מבקשים להאריך היום.
שני ארזי
תסבירי שלא נגבו הכספים.
ליאת גרבר
הכספים היום מנוהלים על-ידי חברת הדואר, לפי התקנות.
אשר גולדשלגר
השאלה, אנשים שצריכים לקבל גמל או פנסיה בשנים 2010 ו-2011.
ליאת גרבר
זה אנשים שאמורים לקבל פנסיה תקציבית.
שני ארזי
חשוב לי להבהיר שב-2010 ו-2011 בינתיים לא נגבה מס.
ליאת גרבר
נכון, ואגיד יותר מזה – הדוחות של 2010 אמורים להיות מוגשים בימים אלה. אישרנו להם להגיש ללא ניכוי המס תוך ציון מפורש של העובדה שהתקנות אמורות להיות מוארכות באישור ועדת הכספים.
היו"ר ציון פיניאן
בסדר.
מי בעד תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ב-2011, כפי שהוסברו וכפי שהוקראו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר ציון פיניאן
התקנות אושרו.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:01.>

קוד המקור של הנתונים