ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011, שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 952 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 17:45
סדר היום
<1. שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
ציון פיניאן
מוזמנים
>
דוד שטיינמץ - מנהל אגף בכיר לתקציבים ותוכניות עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שירלי באבד - אגף תקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף תקציבים, משרד האוצר

ערן הכהן - אגף תקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף תקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקין - אגף תקציבים, משרד האוצר

סיוון להבי - רפרנט תקציבים, משרד הפנים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת הוועדה. אני ממשיך בסדר-היום של שינויים בתקציב. מספר פנייה לוועדה 12-10, מערך הכבאות.
אנסטסיה סורוקין
הפנייה נועדה להעביר את בסיס התקציב של מערך הכבאות של שנת 2012, שעומד על כ-251 מיליוני שקלים חדשים. כמו כן יש 12 שיאי כוח-אדם ועשרה מיליוני שקלים הרשאה להתחייב - - -
היו"ר משה גפני
זה ל-2012?

<אנסטסיה סורוקין>
כן.
היו"ר משה גפני
מאוד חשוב. מי בעד הפניות? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 12-10 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

מספר פנייה 1007 ו-1008.
שירלי באבד
הפנייה נועדה לתקצב שמונה מיליון שקלים לסמינרים להוראה, וחמישה מיליון שקלים לקליטת עלייה בחינוך העצמאי.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1007 ו-1008 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

מספר פנייה 999, משרד הבריאות.
ערן הכהן
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים במשרד הבריאות ולהגדיל את התמיכות בארגונים רפואיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 999 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

מספר פנייה 1000 ו-1001.
אנסטסיה סורוקין
הפנייה נועדה לתגבר את התקציב השוטף של המשרד לביטחון פנים בסך 500 אלפי שקלים לטובת הרשות למלחמה בסמים. זה בהתאם לביצוע בפועל. בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים שעיקרם תקצוב בסך כ-8.7 מיליוני שקלים לתגבור קרן בלאי של המשטרה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1000 ו-1001 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מספר 1002 ו-1003.
דוד שטיינמץ
הפנייה הזאת נועדה להעביר כ-92 מיליון שקל לחברת אינטל עבור התחייבות המשרד בעבור ההרחבה של המפעל, פאב 28 בקריית גת, הרחבה שבה החברה עצמה כבר השקיעה למעלה מ-500 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1002 ו-1003 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 1005 ו-1006, משרד הפנים.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצב את תקציב השכר של משרד הפנים בסכום של 6,450,000 שקלים, בהתאם לביצוע בפועל, וביצוע שינויים פנימיים בתקציבי השכר ואיזונם.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפניות? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפניות – פה אחד

פניות 1005 ו-1006 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

מספר פנייה 1004.
סיוון להבי
משרד הפנים. הפנייה נועדה לתוספת של מיליון שקלים למענק הבירה.
היו"ר משה גפני
עבור מה?

<סיוון להבי>
מענק הבירה.
היו"ר משה גפני
עבור מה? למה עוד מיליון שקלים? הרי אישרנו שלושים מיליון ואישרנו עוד ארבעה מיליון. למה עכשיו עוד מיליון?
טוב , לא חשוב, מה זה משנה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה? מי נגד ומי נמנע?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 1004 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
ציון פיניאן
אישרת הכול?
היו"ר משה גפני
לא, יש עוד פנייה אחת.

<ציון פיניאן>
את זו של הסמים אישרת?
היו"ר משה גפני
אושרה.
<ציון פיניאן>
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
באמת? כל הכבוד.

<ציון פיניאן>
שמנכ"ל הרשות למלחמה בסמים ידבר איתנו.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.
לגבי פניות מספר 1000 ו-1001 יש רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן. את הרפרנטית של זה, נכון?
אנסטסיה סורוקין
כן.
היו"ר משה גפני
צריך לעשות את זה מהר. שידבר איתו מהר.
ציון פיניאן
או איתי או עם חבר הכנסת יעקב אדרי.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
אני לא עושה יותר השנה ישיבות על העברות.
אנסטסיה סורוקין
אני יודעת.
היו"ר משה גפני
אני מחכה עוד חמש דקות.

רבותיי, תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 18:00.>

קוד המקור של הנתונים