ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע-2010, חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 605 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 13:05
סדר היום
<1. הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט-2009>
<2. הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

ציון פיניאן
מוזמנים
>
גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סויטאם - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד שי סומך - משרד המשפטים

נורית תשובה - ועד הפעולה של נכי הפוליו בישראל

יהודה לשם - ועד הפעולה של נכי הפוליו בישראל

רחל לב - ועד הפעולה של נכי הפוליו בישראל

מאיר זוארץ - ועד הפעולה של נכי הפוליו

חיה קינן - יו"ר ארגון נכי הפוליו

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו

נתן סעיד - ארגון נכי הפוליו

שמחה בניטה - ארגון הנכים בישראל

מומו נקווה - ארגון הנכים בישראל

משה בסעד - ארגון הנכים בישראל

אלי כהן - ארגון הנכים בישראל

משה דר - יו"ר עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

דניאל גלילי - מזכיר עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים

אסף אוחיון - נפגע פוליו

ליליה צארב - נפגעת פוליו

שירי בס ספקטור - מרכז המחקר והמידע, הכנסת

אליעזר שוורץ - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק פיצוי נפגעי פוליו (תיקון - נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט-2009>
<הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה),
התש"ע-2010>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, ז' בטבת, ה-2 בינואר 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק פיצויי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שנולדו מחוץ לישראל), התשס"ט-2009 של חבר הכנסת ציון פיניאן והצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התש"ע-2010 של חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה.
הבוקר אמרו לי שנציגי עורכי הדין של הביטוח הלאומי בשביתה. לא ידעתי איך לנהוג, האם לקיים את הישיבה או לא, אבל לפרוטוקול יאמר נציג האוצר בביטוח הלאומי את מה שאמר לי.
דב בארי
דב בארי, משרד האוצר. לקראת הדיון אני דיברתי - לא היום כי היום הם בשביתה ולא דיברו אתו – עם נציגי הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
הם היו כאן בבוקר על הדיון על הרטרואקטיביות של קצבת זקנה.
דב בארי
אתמול, לפני שהתחילה השביתה באופן רשמי, דיבר אתי נציג הביטוח הלאומי, עורך דין רועי קרת, ובנושא הזה, ככל שנתבקש בהמשך הדיון להציג את עמדת הממשלה, יש כאן עמדה שמסוכמת גם עם משרד המשפטים, גם משרד האוצר, גם משרד הבריאות וגם המוסד לביטוח לאומי.
ציון פיניאן
אם הם לא יציגו, אני אציג את הנושא.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת ציון פיניאן, אנחנו דנים בהכנה לקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק ותגיד מה שיש לך לומר. לאחר מכן חבר הכנסת עפו אגבאריה יאמר את מה שיש לו לומר. אחר כך יתייחסו נציגי הממשלה.

יש כאן הרבה משתתפים ויכול להיות שלחלקם הנושא נוגע ולחלקם לא. כאן נציגי הממשלה יגידו את מה שהם חושבים גם אם זה לא נראה לכם. אתם אחר כך תוכלו להגיב בצורה מסודרת. גם אם הם אומרים הפוך ממה שאתם חושבים, אתם לא מפריעים להם לומר את הדברים.
ציון פיניאן
בשנת 2007 חוקק חוק נפגעי הפוליו לגבי כל החולים שנפגעו בתחום מדינת ישראל והוא אושר. לאחר כשנה או שנה ומשהו היו מספר חברי כנסת שהגישו הצעה וניסו לתקן את העוולה שנגרמה, כך שזה לא יחול רק על נפגעים שנפגעו בתוך מדינת ישראל אלא יחול גם על העולים שמגיעים מהמדינות השונות מחוץ למדינת ישראל ושנפגעו במחלת שיתוק ילדים.
היו"ר חיים כץ
וגם לפני קום המדינה.
ציון פיניאן
כן. וגם לפני קום המדינה. לגבי אלה שנפגעו לפני קום המדינה, זאת הייתה החלטת בג"ץ.
שמרית שקד
כן. זאת הייתה החלטת בג"ץ.
ציון פיניאן
אני מתכוון חולים שלקו במחלה מחוץ לגבולות ישראל.
היו"ר חיים כץ
את זה יש בסעיף 2.
ציון פיניאן
כן. זה החוק של עפו אגבאריה. זה חוק אחר. אני מדבר על החוק שלי. אני מדבר על חוק מספר 480.
עת נבחרתי, הגשתי את הצעת החוק לתיקון, עברתי כמה ישיבות גם בוועדת האתיקה כדי שלא יהיה הניגוד עניינים, כי אני חולה במחלת הפוליו, וקיבלתי את האישור.
היו"ר חיים כץ
החוק הזה יחול עליך?
ציון פיניאן
כן. יחול עלי. קיבלתי את אישור הייעוץ המשפטי לפיו אני יכול להגיש את הצעת החוק.
שמרית שקד
ועדת האתיקה.
ציון פיניאן
כן. ועדת האתיקה. הגשתי את הצעת החוק.

הצעת החוק אושרה על ידי ועדת שרים בתנאי שיהיה תיאום עם כמה משרדים. ישבנו כשלוש-ארבע ישיבות ואפילו יותר כאשר הם באו בעמדה נחושה שהם לא מוכנים לתיקון וזאת מהסיבות שלהם.
היו"ר חיים כץ
אז למה הם אישרו את זה בוועדת שרים?
ציון פיניאן
אישרו את זה.
היו"ר חיים כץ
כדי שתרגיש שהעברת הצעת חוק טרומית?
ציון פיניאן
כן. אנחנו כאן כדי לתקן את המעוות. כל הניסיונות שלנו לשכנע אותם, והבאנו גם ייעוץ בנושא של הפוליו, כבר בישיבה הראשונה ראיתי את אנשי משרד המשפטים, את אנשי האוצר ואת אנשי הביטוח הלאומי, בחורים, כל אחד בפני עצמו עלם חמודות, אבל הם באו מקובעים ואי אפשר לשכנע אותם. אני לא רוצה להתבטא במילה מהמקורות לגבי כל האנשים שבאים מקובעים כי זה לא נעים, אבל הם באו מוכנים לטרפד את ההצעה ולא מוכנים לשמוע כלום. הזמנו את פרופסור אורי שהוא מומחה בעל שם עולמי בנושא הזה והוא נתן הרצאה מאלפת ובה נאמר שהאנשים האלה קיבלו טיפול לקוי. החוק הזה צריך לחול עם עלינו.
ההצעה שלי באה למרות התנגדות האוצר, הביטוח הלאומי ומשרד המשפטים.

לגבי ביטוח לאומי,כל הזמן אני אומר שבמדינת ישראל יש שלוש מדינות כאשר מדינה אחת היא מדינת ישראל, האחת הביטוח הלאומי והאחת מינהל מקרקעי ישראל.
עד כאן ההקדמה.
היו"ר חיים כץ
עפו, בקשה.
עפו אגבאריה
אנחנו הגשנו את הצעת החוק שלנו לגבי נפגעי פוליו.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על נפגעים לפני קום המדינה.
עפו אגבאריה
כן. מדובר בקבוצה קטנה של אנשים, ילידי הארץ הזאת, האדמה הזאת. קמה המדינה ומה העוול שהם עשו כך שהמדינה לא תכיר בנכות שלהם כמו ביתר הנפגעים אפילו אם הם נפגעו יום אחד אחרי קום המדינה? היה תאריך מסוים, 14 במאי 1948, וכל מי שנפגע אחרי התאריך הזה – מוכר, אבל מי שנפגע יומיים לפני התאריך הזה, הוא לא מוכר.
היו"ר חיים כץ
מה היה הרציו?
עפו אגבאריה
כאילו המדינה לוקחת אחריות על הטיפול שהיא נתנה. זה היה יכול להיות לגבי הילדים שנפגעו בשנות ה-60 או ה-70 והיו מקרים כאלה כי החיסונים לא היו כל כך מתאימים אבל לפני כן לא היה טיפול.
היו"ר חיים כץ
מה אמר בג"ץ?
שמרית שקד
בג"ץ קבע שהכנסת לא התכוונה להוציא מתחולת החוק את אותם חולים שחלו במחלה בישראל לפני קום המדינה.
היו"ר חיים כץ
למה אתם מגישים הצעת חוק אם יש לכם את זה בבג"ץ?
עפו אגבאריה
אם זה מוכר, זה בסדר, אבל אם זה לא מוכר? כנראה זה לא בוצע. אם זה כך, שזה יבוצע. מדובר בסך הכול בקבוצה של כשישים אנשים בכל המדינה שפנתה למוסד לביטוח לאומי אבל נדחתה על ידו. נאמר להם שהם לא יכולים לקבל את הקצבה כי הם נולדו לפני קום המדינה.
היו"ר חיים כץ
הבנתי. אני פונה לאוצר. אתה הנציג הבכיר של האוצר כאן, האחד והיחידי. תגיד לי, כמה זה עולה לנו, שתי הצעות החוק בנפרד?
דב בארי
לעניין הצעת החוק שחבר כנסת אגבאריה דיבר עליו, למיטב ידיעתי זה מיושם כיום והאנשים האלו זכאים. כל מי שלקה במחלה לפני 1948, זכאי וזה בעקבות הפסיקה של בית המשפט.
עפו אגבאריה
זה מיושם?
דב בארי
למיטב הבנתי והבנתי, כן.
עפו אגבאריה
כנראה שזה לא מיושם.
היו"ר חיים כץ
הוא ילד רציני.
דב בארי
אפשר לבדוק את זה מול ביטוח לאומי כמובן.
היו"ר חיים כץ
קיבלו?
קריאה
קיבלו.
עפו אגבאריה
אם כן, למה שזה לא יהיה בחקיקה?
היו"ר חיים כץ
זה ישנו. לחוק שלך אין בסיס כי אין בעיה.
עפו אגבאריה
אני רק אשמח אם אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
אם כן, הצעת החוק הזאת, אנחנו לא מטפלים בה.
ציון פיניאן
זה רק מחריף את הבעיה ולכן עולה השאלה למה אנחנו לא מקבלים.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים יש וכמה זה עולה לנו?
דב בארי
לגבי הצעת החוק הפרטנית של חבר הכנסת פיניאן, אנחנו יודעים כמה זה יעלה לנו במינימום אבל אנחנו לא יודעים כמה זה יעלה לנו במקסימום ואני אסביר מדוע.

יש לנו מאגר נתונים לגבי אוכלוסייה שתבעה גמלה ונפסלה בגין הנימוק הזה. אנחנו מדברים על קרוב לאלף אנשים.
קריאה
מה פתאום? 400.
היו"ר חיים כץ
סליחה, אני אמרתי שאף אחד לא יעיר גם אם הוא טועה. כאן אין ויכוח. אם את רוצה לדבר אחר כך, אתן לך להגיד מה שאת רוצה כי אחרת לשם מה אני עושה דיון? אני אשב אתך וזהו.
דב בארי
אלה מספרים שיש לנו דרך מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי והם קיבלו סימוכין גם במסמך של מרכז המידע של הכנסת שיכול להיות שהוא אפילו על שולחן הוועדה.

אנחנו מדברים על עלות שנתית של כ-35 מיליון שקלים ועלות חד פעמית של 75 מיליון שקלים.
ציון פיניאן
מדובר על כ-600 חולים, פלוס-מינוס.
היו"ר חיים כץ
כמה אמרת שפנו?
ציון פיניאן
אלף.
דב בארי
אני מכיר מספר של 900.
ציון פיניאן
מדובר על 600.
היו"ר חיים כץ
למה אתה אומר 600 אם פנו אליו 900?
ציון פיניאן
הוא לקח גם אנשים שלא מגיע להם ושלא עומדים בקריטריונים של מתחת לעשרים אחוזים.
קריאה
הם לא היו חולי פוליו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה מדבר על 600 והוא מדבר על 900. אתה מדבר על עשרים מיליון לחודש וחמישים מיליון חד פעמי.
ציון פיניאן
45 מיליון חד פעמי. ברגע שהגשתי את הצעת החוק, הם דיברו על 200 מיליון פלוס מיליון.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על עשרים מיליון וחמישים מיליון.
ציון פיניאן
חד פעמי 45 מיליון ועשרים מיליון חודשי.
דב בארי
לדעתי העלויות המקוריות כללו גם את לפני 1948.
ציון פיניאן
אם כך, אני צודק.
עפו אגבאריה
כן, זה כלול כי אז היו כ-500 ונשארו כ-400-450.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים, מה רצית להגיד?
שי סומך
את עמדת הממשלה. אני אומר קודם כל כמה דברים בתחום הביטחון הסוציאלי בתחום הנכות. בביטחון הסוציאלי בתחום הנכות, המחלה ככלל לא אמורה להוות פרמטר. מה שאמור להוות פרמטר ככלל, זאת דרגת הנכות הרפואית ו/או התפקודית, לפעמים יש גם תוספת סוציאלית כך שזה מצב סוציו אקונומי. זה מה שאמור להיות. אם יש שני אנשים שאחד חולה במחלה מסוימת והשני חולה במחלה אחרת ושניהם באותו מצב רפואי ובאותו מצב תפקודי, הם צריכים לקבל אותו הדבר. זה ככלל. כך צריך להיראות ביטחון סוציאלי וכך זה לדעתי נכון.
חוק הפוליו שעבר ב-2007, ידוע שהדרגים המקצועיים בממשלה התנגדו לו והוא לא עולה בקנה אחד עם העיקרון הזה ולכן אני יכול לומר גם בדיעבד שהוא מעורר קושי.
דבר נוסף שמעורר קושי הוא שאוכלוסיית נכי הפוליו היא אוכלוסייה שיחסית מופלית לטובה במערכת הנכות הכללית.
קריאה
נכות הביטחון. לא צה"ל.
שי סומך
חיילי צה"ל, זאת קטגוריה אחרת. אני מדבר כרגע על האוכלוסייה של הנכות הכללית. האוכלוסייה של הנכות הקבלית מקבלת שר"ם יחסי גבוה, בסביבות 4,500 שקלים לחודש במקסימום.
היו"ר חיים כץ
אתה מסביר לי עכשיו למה אתם מתנגדים?
שי סומך
כן. הם מקבלים הטבות ברכב וגמלת ניידות שבמקסימום יכולה להגיע ל-7,700 שקלים.
ציון פיניאן
במאה אחוזי נכות.
היו"ר חיים כץ
סיכמנו שגם אם הוא טועה, לא מדברים.

תשמע, יש כאן אנשים שבקיאים בנושא כי הם מקבלים את הגמלה כל חודש. תשתדל לדבר במספרים האמיתיים. אחר כך אני בא לדיונים ואומר שפקידי הממשל באים לכאן ומפריזים אבל כועסים עלי ושואלים אותי למה אני אומר דברים כאלה. דבר על ממוצעים. אל תדבר במקסימום אלא בממוצעים. לגביך ממוצע זה כמו מקסימום. כמו שאתה לא אומר מינימום, אתה משחק אתי בלקנות או למכור. דבר ממוצע.
שי סומך
נכה שרמת התפקוד שלו היא 150 אחוזים בשר"ם מקבל 4,500 שקלים לחודש. גמלת הניידות היא מ-2,000 שקלים עד ל-7,700 שקלים. אני לא מהביטוח הלאומי ולכן אין לי את הממוצע. זה מה שמצאתי באתר של הביטוח הלאומי.

זה מה שהיה בחוק הפוליו, אבל בחוק הפוליו שהיה מאוד בעייתי לתפיסתנו כי הוא סטה מהעיקרון הכללי שאמרתי קודם שמחלה לא אמורה להוות פרמטר בביטחון הסוציאלי, הוציאו את הנכים מחוץ לארץ. הוציאו את הנכים שחלו בחוץ לארץ כי יש הבדל בין הנכים שחלו שם לבין אלה שחלו כאן.
היו"ר חיים כץ
למה?
שי סומך
ההתפרצות. האחריות הייתה על התפרצות המחלה.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שאנחנו מדינת היהודים. עפו, אל תגיד כלום אבל חשבתי שאנחנו מדינת היהודים.
עפו אגבאריה
אם זה רק בגדר מחשבה, הבאתם את היהודים מחוץ לארץ, אז טפלו בהם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נביא עוד. אל תדאג.
עפו אגבאריה
תביאו עוד. אין לי בעיה. תאמין לי שאין לי בעיה, אבל תטפלו בהם בשוויון. אל תפלו אותם לרעה.
שי סומך
דרך אגב, הצעת החוק הייתה של חבר הכנסת בשארה.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שאנחנו מדינת כל אזרחיה.
עפו אגבאריה
תיקנת את דבריך.
היו"ר חיים כץ
באים לכאן מכל העולם, אבל רק יהודים מקבלים אזרחות. פיניאן, לפי מה שהבנתי החוק הזה חל עליך לפי ועדת האתיקה.
ציון פיניאן
כן.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה בארץ?
ציון פיניאן
מ-1956.
היו"ר חיים כץ
הוא בארץ כבר 55 שנים.
שי סומך
ההתחשבות במחלה כפרמטר היא מאוד מאוד חריגה. להתחשב במחלה שפרצה בחוץ לארץ, זה מחמיר את הקושי.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין מה אתה אומר?
שמחה בניטה
זאת מגיפה בינלאומית.
היו"ר חיים כץ
יש מספר אנשים מוגדר. זה מחנה סגור שהולך ומצטמצם ולא הולך וגדל. הכול מוגדר ואתם יודעים כמה יכולות להיות העלויות ואתם יודעים לכמה שנים זה יתפרס לפי האקטואריה. אתם יודעים הכול. אתה יכול לומר לי שהעלות היא 500 מיליון שקלים פרוס על פני 25 שנים. אם הגיל הממוצע של האנשים האלה הוא שישים, תוחלת החיים היא גיל 81 ואצלם תוחלת החיים יותר נמוכה, אבל קח תוחלת חיים 81 ואתה רואה שעולה לך 500 מיליון שקלים שפרוסים על פני 25 שנים.
דב בארי
אני רוצה להדגיש כאן את הנקודה כדי לשים פה שוב את עמדת הממשלה. זאת הצעת חוק שיש בה תמימות דעים בקרב כל נציגי המקצוע בממשלה שדנו בהצעה הזאת. למרות מה שאמר המציע, חבר הכנסת פיניאן - גם אני הייתי בישיבה בה הגיע הרופא והסביר על הנושא הזה – כל אחד שומע את מה שהוא רוצה או מבין את מה שהוא רוצה לשמוע. אני דווקא קיבלתי שם חיזוקים לטענות שאני מציג כאן.

צריך להבין, יש כאן חקיקת חוק מחלות. חקיקת חוק מחלות היא חקיקה מאוד בעייתית. כפי שאמר נציג משרד המשפטים שי סומך, אנחנו במדיניות הסוציאלית שלנו בוחנים כל אחד באשר מצבו הוא. היום זה חולי הפוליו ומחר אלה חולים אחרים. כל אחד ומצבו, וכמובן כל אחד ומצבו הקשה, אבל מדינת ישראל, מדינת הרווחה, צריכה לדעת להתמודד עם כולם יחד והיא לא יכולה לקחת סגמנטים של האוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
יש לנו כאן שתי ברירות ואתה תחליט. בכל מצב, לפי מה שאתם אומרים, הצעת החוק הזאת היא תקציבית אלא אם באה הממשלה ותומכת. אם הממשלה תומכת, הצעת החוק הזאת לא תקציבית. אם הצעת החוק הזאת היא תקציבית, אתה צריך 50 חברים.
שמחה בניטה
אנחנו נחתים חמישים חברים.
היו"ר חיים כץ
להחתים לא שווה כלום.
ציון פיניאן
לא, הם יבואו להצביע.
שמחה בניטה
הם גם יצביעו.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך חמישים אנשים.
שמחה בניטה
אנחנו נחתים שבעים.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך לחשוב עם עצמך ועם החברים טוב. אם אתה אומר לי שלמרות התנגדות הממשלה אתה ניסית לתאם ואתה רוצה להעביר את הצעת החוק בוועדה, לדעתכם היא תעבור ולדעתכם היא תעבור גם במליאה בקריאה ראשונה – אני אתן לך את מה שאתה מבקש.
ציון פיניאן
אני מחזק את דברי אדוני היושב ראש בסיפא של דברים.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להעביר אותה לקריאה ראשונה.
ציון פיניאן
כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. נעבור להקראה.
שמרית שקד
הצעת חוק פיצויי נפגעי פוליו (תיקון – נפגעים שטופלו בישראל במחלת שיתוק ילדים שבה לקו מחוץ לישראל), התשע"ב-2011

1.
תיקון סעיף 1

בחוק פיצוי לנפגעי הפוליו, התשס"ז-2007 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "שיתוק ילדים" יבוא "או שקיבלו טיפול רפואי בישראל בשל מחלת שיתוק הילדים שבה לקו מחוץ לישראל".

2.
תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 2 לחוק העיקרי -

(1)
אחרי ההגדרה "השכר הממוצע" יבוא "טיפול רפואי ומחלת שיתוק ילדים שנעשה בישראל על ידי המדינה, הסוכנות היהודית, קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 או ההסתדרות המדיצינית הדסה או מטעמם ועד ליום 1 בינואר 1970".

(2)
בהגדרה נפגע פוליו, האמור בה יסומן (1) ולפניו יבוא: "כל אחד מאלה" ובסופה יבוא:

"(2)
תושב ישראל שלקה מחוץ לישראל במחלת שיתוק ילדים ושקיבל טיפול רפואי בישראל למחלת שיתוק הילדים ושרופא מוסמך או ועדה רפואית, כאמור בסעיף 7, קבעו כי נגרמה לו נכות עקב מחלת הפוליו".

3.
תיקון סעיף 7

בסעיף 7ב לחוק העיקרי, בפסקה (2), לפני "אם התובע" יבוא "לעניין נפגע פוליו כאמור בפסקה (1)" ובסופה יבוא "לעניין נפגע פוליו, כאמור בפסקה (2) בהגדרה נפגע פוליו", אם התובע קיבל בישראל טיפול רפואי למחלת שיתוק הילדים".
היו"ר חיים כץ
מישהו ממשרדי הממשלה רוצה לומר משהו?
דב בארי
לפרוטוקול אני רוצה לומר שעמדת הממשלה היא להתנגד והצעת החוק היא תקציבית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

כל חברי הכנסת שנמצאים כאן תמכו והוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה ראשונה והיא קובעת שהיא הצעת חוק תקציבית.
ציון פיניאן
במידה שהממשלה תתנגד.
היו"ר חיים כץ
אמרו לך. הצעת החוק היא תקציבית ואני מקווה שבכל זאת היא תאושר במליאה.
עפו אגבאריה
תצביע גם על הצעת החוק שלי.
היו"ר חיים כץ
אין מה להצביע. זה מיושם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35>

קוד המקור של הנתונים