ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכלכלה
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 708>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"א-2011
של חה"כ דני דנון, חה"כ אורי אורבך, חה"כ אברהם דיכטר, חה"כ אברהם מיכאלי,
חה"כ אריה אלדד, חה"כ יוחנן פלסנר, חה"כ חמד עמאר, חה"כ יריב לוין, חה"כ אורי מקלב (פ/1893) - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ מקלב בסעיף 8, בעניין האזהרה.
נכחו
חברי הוועדה: >
דני דנון – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
חבר הכנסת אלכס מילר
חבר הכנסת אורי מקלב
אלינה פיפלקס - מפקחת התמכרויות, משרד הבריאות

מרינה אוסטפלד - שרות המזון הארצי, משרד הבריאות

נעמי רייש - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

יאיר גלר - מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון הפנים

יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

גלעד היימן - דובר הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון הפנים

צבי הנדל - יו"ר מועצת הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון הפנים

יוסי הראל פיש - מדען ראשי, המשרד לביטחון הפנים

נירית להב קניזו - עוזרת יועמ"ש , משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

ערן קמין - ראש מחלקת נוער באח"מ, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

רעיה שטנר - עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

נגה נחשון - מדריכה ארצית ביחידה למניעת סמים ואלכוהול, משרד החינוך

אופיר ביתן - עוזר יועמ"ש, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ - סמנכ"ל רדיו, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עינת אלירז - אחראית שיווק, רשות שדות התעופה

מיקי מירו - מנהל הרדיו, רשות השידור

שירה בריק - חיימוביץ' - עו"ד, ידיעות אחרונות, מו"לים ובעלי עיתונים

כרמית אבישר - מנהלת תחום רגולציה, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

צחי דותן - מנכ"ל, מועצת גפן היין

ישראל איבצן - יו"ר ומנכ"ל אגודת הכורמים, יקבי כרמל, נציגי יקבים

כרמית פולק – כהן - עו"ד, המועצה לשלום הילד

יצחק קדמן - מנכ"ל, המועצה לשלום הילד

שני אלוני - תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל

סער פאוקר - עו"ד, התאחדות האיכרים, תנועות ההתיישבות

לימור דויטש - יועצת משפטית, התאחדות האיכרים

יהודה כהן - מנכ"ל התאחדות בעלי האולמות

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
אמיר רוזנברג - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"א-2011 של חה"כ דני דנון, חה"כ אורי אורבך, חה"כ אברהם דיכטר, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ אריה אלדד, חה"כ יוחנן פלסנר, חה"כ חמד עמאר, חה"כ יריב לוין, חה"כ אורי מקלב (פ/1893) - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ מקלב בסעיף 8, בעניין האזהרה.>
היו"ר דני דנון
צהריים טובים לכולם. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. אני מקווה שזוהי הישיבה האחרונה בנושא חשוב. אנחנו עוסקים בנושא הגבלת הפרסומות והשיווק של משקאות אלכוהוליים.
מה על סדר-יומנו?
לאה ורון
על סדר-יומנו הבקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חבר הכנסת מקלב בסעיף 8 בעניין האזהרה.
היו"ר דני דנון
חבר הכנסת מקלב פנה בבקשה לדיון מחדש והסתייגויות להצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים. בבקשתו הוא מבקש שבנוסח שהתקבל יהיה שינוי, כך שלא יהיה כתוב: נוסח, אלא יהיה כתוב: נוסחים – שתהיה אפשרות לשר להתקין מספר נוסחים שונים. תיכף הוא יגיע והוא יוודא שאנחנו מדייקים בבקשתו, ובכך אנחנו דנים היום.

אנחנו נמצאים בסעיף 8, נכון?
אתי בנדלר
נכון. מכל מקום, אדוני יכול כבר לקבל החלטה, אם הוא מעוניין בכך, על עצם הבקשה לדיון מחדש, אם הוא מחליט לפתוח באמת, לקיים דיון מחדש בסעיף 8.
היו"ר דני דנון
אוקיי, אנחנו נצביע על הנושא, על פתיחת הנושא לדיון מחדש על סעיף 8. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

הבקשה לפתוח לדיון מחדש את סעיף 8 נתקבלה.
היו"ר דני דנון
אנחנו פתחנו מחדש את סעיף 8, ואנחנו כרגע דנים בסעיף 8 לחוק שאני פותח אותו כעת.

אנחנו כתבנו בסעיף 8(א): "לא ישווק אדם משקה משכר במכל, אלא אם כן מודבקת או מודפסת על פני המכל, או על התווית שעליו אזהרה.


(ב) שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה - - -
אתי בנדלר
לא. סליחה, הנוסח שאנחנו כבר עדכנו וקיים כרגע הוא: "לא ישווק אדם משקה משכר במכל, אלא אם כן מודבקת או מודפסת על פני המכל או על תווית שעליו, אזהרה באופן ובנוסח שקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.". זה הנוסח של סעיף קטן (א). סעיף קטן (ב) מדבר על נושא אחר - נושא קשור, אבל אחר.
כרקע לדברים אני רוצה להזכיר. אגב הדיון בסוגי האלכוהול השונים, היו ניסיונות להחריג סוגי אלכוהול אלה או אחרים מהחוק. הוועדה החליטה, בסופו של דבר, לקבוע שיהיו שני סוגי משקאות משכרים - אחד רגיל, והשני חזק – כשרוב ההוראות חופפות לגבי שני סוגי האלכוהול, למעט שתי הוראות שכרגע לא רלוונטיות.

אבל, לגבי סעיף 8, כפי שקראתי אותו, הוא מדבר באופן כללי על משקה משכר. זאת אומרת, על שני סוגי האלכוהול. אני רוצה רק להזכיר ולצטט את עצמי מהדיון הקודם שהתקיים בראשון לנובמבר 2011 בשני מקומות. במקום אחד אני אמרתי: "אני רוצה להבהיר" – אגב איזשהו נושא – "היתה כאן הצעה שהחוק כולו לא יחול על יין. מה שמוצע כרגע, הבנתי מדבריו של מר הנדל ומהדוברת הנוכחית, שייתכן שיש מקום לא להחריג את היין. אבל, לקבוע נוסח אזהרה שונה לגבי יין. זו הצעה אחרת שבהחלט אפשר לדון בה, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו מדברים כרגע על סעיפים 7 ו-8 שאם מסמיכים לקבוע את נוסח האזהרה בתקנות, אפשר לכתוב שלא רק שישנו מעת לעת את נוסח האזהרה, אלא גם לקבוע נוסחי אזהרה שונים לגבי סוגי אלכוהול שונים. זו כבר הצעה אחרת. לא החרגה של היין, אלא הוראות שונות לגבי האזהרה.".

ובהמשך הזכרתי את זה עוד מספר פעמים. כך, למשל, אמרתי: "מה שרציתי להציע זה לא רק שהשר יקבע את זה בתקנות, אלא שהוא יהיה רשאי לקבוע אזהרות שונות לגבי סוגי אלכוהול שונים. האם זה רלוונטי וכו'.". ואז התשובה של מנכ"ל משרד הבריאות היתה חד-משמעית לא, והוועדה קיבלה את עמדתו.

היום אני מבינה שחבר הכנסת מקלב בעצם מציע כן לאפשר לשר - לקבוע בסעיף 8(א) שהשר במסגרת ההסמכה שלו לקבוע אזהרות באופן ובנוסח שקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, במסגרת אותה הסמכה הוא יהיה רשאי לקבוע אזהרות שונות לגבי סוגים שונים של אלכוהול. האם אני מבינה נכון את הצעת אדוני?
אורי מקלב
ראוי לציין שבמקור ההצעה שלי, התכוונתי באמת להחריג בכלל את סעיף 8 לגבי יין וכדו'. אבל, גם פנייתן של חברים מהוועדה, פנייתו של יושב-ראש הוועדה כעת, וגם עוד חברים מהמועצה לשלום הילד, ועוד חברים שביקשו. הם אמרו שההשלכה של ההחרגה הזאת תביא גם כן להחרגה של הבירות שכן מהוות סכנה. אנחנו יצאנו מנקודת הנחה שהיין הוא לא הבעיה אצל בני הנוער. אבל, מעבר לזה, גם ראינו ביין משהו ערכי. אני עושה קידוש בשבת עם יין שהוא דבר חשוב במיוחד, דבר שיש עליו ברכה מיוחדת. היו מנסכים אותו גם על גבי המזבח.
היו"ר דני דנון
אדוני, אתה מבקש שאנחנו נשנה את זה מ"נוסח" לנוסחים.
אורי מקלב
נוסחים. קודם כל, הסברתי מה היתה כוונתי. הכוונה שלי היתה להחריג לגמרי את היין. אבל, מכיוון שאדוני פנה אליי, ועוד חברים פנו אליי בעניין הזה, ומכיוון שעוד ארגונים שפועלים כשהמטרה שלהם היא למנוע ולהזהיר על הסיכון ועל ההשלכות שיש לשתיית אלכוהול, לכן, על אף שאני ראיתי בהצעתי ביין משהו ערכי, אבל מכיוון שלא מצאנו אפשרות להחריג את היין מאלכוהול, נניח, שהוא פחות ממנו, כגון: בירות.
היועצת המשפטית ישבה איתי ארוכות. חיפשנו כל מיני אפשרויות בכל אופן להפריד, להחריג רק את היין. הצענו כמה הצעות. הייתי גם בקשר עם הארגונים המקצועיים האם אפשר לתת הגדרה מקצועית רק ליין, וכפי שאומרת היועצת המשפטית לא מצאנו החרגה כזאת.

לכן, אני הסכמתי שההחרגה תהיה רק לגבי מתן האפשרות לשר – נוסחים או נוסחאות שונות לגבי האזהרה – ושזה באמת תלוי במידת האלכוהול, והתאמה למידת האלכוהול שבמוצר.
היו"ר דני דנון
תודה רבה. אנחנו נצביע על הצעתו של חבר הכנסת מקלב אם אין הערות למישהו או הסתייגויות או התנגדויות להרחיב את הסעיף.
אתי בנדלר
אדוני, אני ברשותך מבקשת. ב-11 לדצמבר נשלח ליושב-ראש הוועדה מסמך של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון, ובו הסתייגויות בקשר לסעיפים שונים. כידוע, הסתייגויות זה הצעות שמנמקים אותן בוועדה, מצביעים עליהן. ואם הן לא מתקבלות, הן הופכות להסתייגויות ככל שהמציע שהוא שר או חבר הכנסת מעוניין לרשום הסתייגויות.

במסגרת המסמך הזה שאני מייד אתייחס אליו באופן כללי, יש הצעה לגבי סעיף 8. וכאן אולי גברת רייש, נציגת השר כרגע - - -
היו"ר דני דנון
אני מציע כרגע, אני לא ראיתי את הנייר הזה.
אתי בנדלר
אבל, הוא עומד בפנינו. אנחנו לא רוצים לעשות עוד דיון מחדש. הוא הגיע לוועדה, איך שלא יהיה.
אורי מקלב
מתי הוא הגיע?
היו"ר דני דנון
אני גם רוצה לומר פה לנציגי התמ"ת שאנחנו באנו בדברים עם השר, והחוק עצמו שונה בעקבות הסכמות שהגענו אליהן פה בוועדה. אם יש כוונות כאלו ואחרות להחריג את היין ולחזור לנקודת ההתחלה, אז אנחנו צריכים לפתוח את כל החוק. כל הוויתורים שנעשו פה בוועדה לגבי נושאים כאלו ואחרים הם לא קיימים על שולחננו. ולכן, אני מציע שאנחנו נתקדם להערה שהתקבלה על-ידי חבר הכנסת מקלב שקראנו, למדנו, דיברנו. אני אבוא בדברים עם השר. אם הוא יחליט ללכת עם ההסתייגויות, פתוחה דרכו להביא את זה בפני המליאה. אבל, כרגע לבוא עם הסתייגויות האלה זה בעצם לחזור לפתיחתו של החוק. גם מה שקיים היום בחוק, הם דברים שלא היינו מסכימים להם – חברי הכנסת פה – אם היינו יודעים שחוזרים לנקודת אפס. יושבים פה נציגי היקבים ונציגים אחרים שישבו פה שעות רבות בנושא הזה. אני גם אומר בצורה ברורה – אם לא יהיו הסכמות, נחזור לנקודת ההתחלה, ונביא את זה להכרעה. ואז החוק יעבור במתכונת הנוכחית שלו, כמו שרצו אותו המציעים המקוריים, או שהוא יעבור עם הסתייגויות שלפי פרשנותי הן לא אפשריות חוקתית לגבי ההחרגה.
אתי בנדלר
אכן, גם לפי פרשנותי. כפי שאני אמרתי לוועדה, החרגה של יין לכשעצמו איננה עומדת במבחנים שדורשים שוויון. גם הנימוקים שהועלו בפני הוועדה – אני הכנתי את כל החומר. אבל, אין טעם שאני אסקור את זה כרגע שוב בפני הוועדה - הנימוקים לבקשה להחריג את היין כדי להגן על ענף מסוים לעומת ענף אחר וכו', אינני חושבת שיכולים לעמוד באיזשהו מבחן.

קודם כל, אם השר עדיין מעוניין בסעיף הזה להחריג את היין, אני מציעה שבכל מקרה תהיה על כך הצבעה כדי לדחות את הבקשה הזאת. ואז אם גברת רייש אומרת שהשר בכל זאת שומר על זכותו להגיש הסתייגות ככל שההצעה הזאת תידחה עכשיו, בעניין הזה, כמו גם בסעיפים אחרים, ייתכן – כך אני הבנתי בשיחה שקדמה לתחילת הישיבה – שנציגי שרים אחרים רוצים גם הם לשמור על זכותם להגיש הסתייגות נגד.
היו"ר דני דנון
בהחלט. נציגת התמ"ת, אתם מעוניינים שנצביע?
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, אבל אתה יודע שלא מקובל – ואנחנו בוודאי כחברי קואליציה – להצביע נגד הסתייגות של שר. אני לא חושב שאנחנו עושים את זה, שאני אצביע נגד הסתייגות של שר. ראשית, אם השר מסתייג אז למה שאני לא אחזיר את הסתייגות שלי גם כן?
היו"ר דני דנון
שנייה, בוא נעשה סדר. ראשית, אני מציע כרגע שאנשי התמ"ת יבדקו עם השר את העניין. אני גם אומר פה לנציגי היקבים, כי כשדיברנו והגענו להסכמות, ההסכמות חייבו גם אתכם לדברים מסוימים ולמיצוי הליכים, כך נקרא לזה. כרגע יש פה חזרה ממיצוי ההליכים. אני אומר את זה בצורה ברורה, וגם ישבתי איתכם לפני זה, אם אתם הולכים על ההסתייגויות, מבחינתי, מבחינת המציעים האחרים שלא פה – אבל, לוין ואחרים - אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה מבחינת החוק, ונקדם את החוק כלשונו המקורית. כרגע אני מבקש – עד שתבדקו את זה במשרד התמ"ת – להצביע על בקשתו של חבר הכנסת מקלב לגבי הרחבת - - -
אורי מקלב
אני אומר עוד הפעם, במידה והשר מחזיר את ההסתייגות שלו, אני רוצה להשאיר לעצמי את הזכות להצטרף.
היו"ר דני דנון
לא, לא. חבר הכנסת מקלב, אנחנו - - -
אורי מקלב
אני אומר ליועצת המשפטית, במידה שיחזור, אז ההסתייגות שלי גם כן צריכה להישאר בעינה.
לאה ורון
אז אתה מודיע את זה לוועדה.
אורי מקלב
אני מודיע לוועדה שבמידה וההסתייגות של השר תבוא להצבעה, אז אני גם תומך בהסתייגות הזאת. אני הורדתי את זה לפי הבקשה כפי שהרחבתי ודיברתי בעניין.
אתי בנדלר
אולי כדאי שתשמע לא רק את דבריי ששמעתי אותם יותר מאשר פעם אחת, גם בשיחות אישיות, אלא גם את עמדתם של נציגי המשרדים האחרים כדי לגבש עמדה בנושא.
אורי מקלב
זה לא סותר שבמידה ו - - -
אתי בנדלר
לא, זה סותר כי זה סותר. יש הבדל בין אזהרה שונה על יין לקידוש לבין החרגה של כל ענף היין מהחוק. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי.
היו"ר דני דנון
ברשות הגברת, אני רוצה להצביע כרגע על התיקון. לא יעבור השינוי שחבר הכנסת מקלב הציע – לא יעבור. פתחנו את הנושא לדיון והצבענו עליו. ואם יש עוד הצעות והסתייגויות של אנשים שאפשר להעלות, נעלה. אבל, אני לא מוכן כרגע שנפתח שוב את הסאגה הזאת מחדש.
אתי בנדלר
לא, לא. רק לגבי סעיף 8, אדוני. רק לגבי סעיף 8.
היו"ר דני דנון
אז קודם כל, לגבי סעיף 8, הצעתו של חבר הכנסת מקלב - - -
לאה ורון
רגע, נציגת משרד הבריאות מבקשת רשות דיבור.
היו"ר דני דנון
בבקשה, רק לגבי הצעת מקלב בלבד.
לאה ורון
נוסח אזהרה.
מרינה אוסטפלד
נוסח אזהרה, אני מדברת רק על זה. אני מבקשת ברשותכם להבהיר את עמדתו של משרד הבריאות. העמדה היא חד-משמעית, וכרגע אני חוזרת על מה שאמרה גברת היועצת המשפטית. הנוסחים של סעיפים 7 ו-8 קשורים אחד לשני. הם אושרו. הם מתייחסים לנוסח אחיד ללא הבדל בבידול של משקאות אלכוהוליים לעניין אחוזי האלכוהול. העמדה הזאת הובהרה גם על-ידי המנכ"ל באופן חד-משמעי בפרוטוקול. יש לזה סיבות מקצועיות ומהותיות ברורות לחלוטין. אם תרצו אשמח לפרט.

מדובר על נוסח שמתייחס לצריכה מופרזת של משקאות אלכוהוליים, וככזה הוא מתאים לכל סוג משקה אלכוהולי, לא משנה מה הוא, ולא משנה מה אחוז האלכוהול בו. אנחנו עומדים על כך באופן ברור - זה דבר אחד.
שנית, אני אתייחס גם, למשל, לנוסח הודעת האזהרה המצויה בתקנות בתי העסק, תקנות רישוי עסקים - הודעת אזהרה, הוראת שעה, שהתקבלה בשנת 2011. מדובר על שלט אזהרה שאמור להיות מצוי בבתי ממכר, והנוסח שלו מתייחס גם כן למשקאות אלכוהוליים ללא שום הבדל לסוג כזה או אחר של המשקה. זה עוד דבר. אני מניחה שיש לכך גם אסמכתאות של אנשי המקצוע, גם של המחלקה להתמכרויות. אם יהיו פה עוד אנשים שירצו להביע את אותה העמדה, אני אשמח.
עוד הבהרה קטנה. הבידול בין שני סוגי משקאות אלכוהוליים התייחס בעיקר לסעיפים הנוגעים לשיווק של אותם המשקאות. סעיף 6, למשל. אין לזה שום השפעה על נוסח האזהרה, ואין לזה שום השפעה גם על סעיף 7, על עצם המצאות תווית האזהרה על סוגי משקאות כאלו או אחרים. אני מבקשת שזה יהיה ברור. זו העמדה של משרד הבריאות.
אורי מקלב
האם גם עמדת השר? אני שמעתי מהשר דברים אחרים לגמרי. הוא בהחלט רואה נוסחים שונים לגבי מידת החוזק של - - -
היו"ר דני דנון
תודה, העמדה הוצגה בצורה ברורה.
אתי בנדלר
אני גם רוצה לומר שהסעיף הוא סעיף שמתיר לשר, לא מחייב אותו.
אורי מקלב
וכל שר בזמנו ובעיתו - - -
היו"ר דני דנון
תודה. אני מביא כרגע להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת - - -
לאה ורון
רגע, יש שם נציג של התאחדות היין.
אתי בנדלר
גם הגברת רייש מבקשת רשות דיבור לנושא הזה.
היו"ר דני דנון
לנושא הספציפי הזה של הרחבת הנוסחים.
סער פאוקר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ד"ר סער פאוקר, התאחדות האיכרים.

נוסח האזהרה הוא הנושא הכמעט היחיד שנותר במחלוקת אחרי אותה התייעצות ארוכה שהיתה שם בחוץ בישיבה הקודמת. בנושא הזה אנחנו, התאחדות האיכרים, חושבים שצריך לשמור על שיקול הדעת של השר האם להציע נוסחים שונים. יש סוגים שונים של משקאות אלכוהוליים. זה יחזור לשולחן הזה בתקנות. התקנות הרי טעונות אישור של השולחן הזה. כאן אנחנו נעשה את הדיון איזה נוסח – נוסח כזה או נוסח אחר. אבל, הסמכות - שלא יבואו ויגידו לנו בישיבה הבאה שתהיה בשולחן הזה על התקנות, זה חייב להיות נוסח אחיד. את זה אנחנו רוצים למנוע. לכן, עם כל הכבוד, אנחנו מצטרפים לעמדה שהציג חבר הכנסת מקלב הנכבד.
היו"ר דני דנון
תודה. הגברת רייש.
נעמי רייש
בדיון הספציפי הזה אנחנו מעוניינים כן להתייחס רק כפי שהוגדר הנושא של הדיון לגבי סעיף 8 - -
אורי מקלב
איזה משרד? משרד התמ"ת?
נעמי רייש
משרד התמ"ת.

- -למרות שההסתייגות שנשלחה מלשכת השר מתייחסת לכמה וכמה סעיפים. אבל, היועצת המשפטית ועו"ד אלקנה גם יודעים מה הרקע של ההסתייגויות האלה מבחינה פרוצדוראלית.

לעניין ההסתייגות, סעיף 8 – אנחנו מעוניינים שתהיה אפשרות לקבוע נוסח שונה בסעיפי האזהרה. אנחנו מעוניינים שהתקנות גם יותקנו ביחד עם שר התמ"ת, ושאפשר יהיה ---
קריאה
מה פתאום שר התמ"ת? איך קשור שר התמ"ת לזה?
קריאה
בהתייעצות עם שר התמ"ת.
יצחק קדמן
מה, שר התמ"ת מבין בנזקים של אלכוהול? הוא מבין בתעשייה, זו אזהרה בריאותית.
נעמי רייש
הוא מבין בתעשייה.
קריאה
שר הבריאות הוא הממונה על החוק, והוא אחראי על הביצוע שלו, נעמי.
היו"ר דני דנון
אולי נוסיף: בהתייעצות עם שר התמ"ת?
קריאות
לא. למה? זה לא קשור.
היו"ר דני דנון
ההתייעצות לא מחייבת, הוא יכול להתייעץ עם כולם. גם עם המשרד לביטחון הפנים.
טלי שטיין
לא, היא מחייבת.
היו"ר דני דנון
היא מחייבת מבחינת ההתייעצות, מבחינת קבלת העמדה.
יצחק קדמן
האם בסיגריות כתוב: בהתייעצות עם שר התמ"ת? לא. זה נזק בריאותי. יש גם תעשיית סיגריות.
היו"ר דני דנון
תודה.
נעמי רייש
בכל מקרה, המשרד והשר שומרים על זכותו להסתייג בעתיד גם לסעיף זה וגם סעיפים אחרים.
היו"ר דני דנון
תודה. יואל, בבקשה.
יואל הדר
גם בלי שום קשר לעמדת משרד התמ"ת - לא לגבי הנוסח של זה, כי אני מבין שאנחנו דוחים בעצם את ההכרעה האמיתית לנוסח לישיבה אחרת שתצומצם לנושא הזה כשיידון הנושא של המדבקה. אלא כשיידון נושא נוסח המדבקה, אז יהיה פה דיון חוזר על הנושא מה יהיה כתוב. זה מה שקורה פה בפועל, ואין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה. רק מה? אני שומר לעצמי פה, לביטחון הפנים - - -
אורי מקלב
לא, אבל אל תתעלם מכך, אל תתעלם מכך.
היו"ר דני דנון
שנייה, סליחה. יואל, בבקשה.
אורי מקלב
לא, אל תגיד: הוא לא ידע מזה קודם. אנחנו יודעים - - - שנוסחים שונים - -
יואל הדר
אבל, זה לא פסול.
אורי מקלב
- - לפי מידת האלכוהול – שלא יבואו ויגידו שלא ידענו.
יואל הדר
השר לביטחון הפנים שומר לעצמו את הזכות להגיש הסתייגות לסעיפי החוק בלי שום קשר. גם לסעיף הזה, אבל לא רק לסעיף הזה. עוד לא קיבלנו את הנוסח הסופי. אנחנו נבחן את כל החוק אחרי זה. אנחנו פשוט רוצים שיהיה לפרוטוקול רשום שזכותו. את ההסתייגות למליאה. הכוונה – הסתייגות למליאה, לא ההסתייגות לוועדה, - - - את כל סעיפי החוק.
היו"ר דני דנון
תודה. אני רוצה להקריא את הנוסח. בסעיף 8(ב): שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת יהיה רשאי לקבוע אזהרות שונות לגבי סוגי אלכוהול שונים - - -
אתי בנדלר
ובסופו של סעיף קטן (א) המוצע – ייתכן שאני אנסח את זה, בסופו של דבר, קצת אחרת – והוא יהיה רשאי לקבוע אזהרות שונות לגבי סוגי אלכוהול שונים.
קריאה
בהתייעצות עם משרד התמ"ת?
היו"ר דני דנון
לא.

מי בעד? מי נגד?
צבי הנדל
כמעט הרמתי יד.
היו"ר דני דנון
אני הייתי שמח בנושא הזה, חבר הכנסת לשעבר הנדל.

מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

ההסתייגות נתקבלה.
לאה ורון
חבר הכנסת מקלב מצביע במקום חבר הכנסת אייכלר.
היו"ר דני דנון
ההסתייגות התקבלה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:05.>

קוד המקור של הנתונים