ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2012

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת לזכויות הילד
03/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 156 >
מישיבת ועדת לזכויות הילד
יום שלישי, ח' בטבת התשע"ב (03 בינואר 2012), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
>
ד"ר פרץ סגל - ראש תחום, משרד המשפטים

עו"ד נעה ברודסקי לוי - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

הילה סגל - מפקחת על מניעת התעללות בילדים, משרד החינוך

אלי לוי - מנהל רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עו"ד אודליה אדרי - רשות האוכלוסין, משרד הפנים

דבורה איציק - משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011>
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לזכויות הילד.
ביקשה נירה לאמעי, היועצת המשפטית של הוועדה, ואני אישרתי – ואני תמיד מאשר את בקשותיה – לקבוע כמה דקות.
נירה לאמעי רכלבסקי
לדיון מחודש על פי סעיף 110.
היו"ר זבולון אורלב
דיון מחדש על פי סעיף 110 לתקנון, שאומר?
נירה לאמעי רכלבסקי
שאומר שבכל מקרה שיש רוב בוועדה הדורש לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה בוועדה, יש לדון מחדש.
היו"ר זבולון אורלב
אני דורש לדון מחדש בנושא יום התחילה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור ההחלטה לדון מחדש – פה אחד

ההחלטה לדון מחדש אושרה

אני קובע שפה אחד הוחלט לדון מחדש.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה סעיף שלא קיים אבל נדון בו. אני הוספתי סעיף כזה.

פנו אלינו מהממשלה וטענו שיהיה קשה להיערך בעניין של פקיד מרשם האוכלוסין שחייב לקבל כתובת נוספת למענן רשום של קטין. יש להיערך לכך מבחינה טכנולוגית איזושהי היערכות קצרה.
היו"ר זבולון אורלב
כמה זמן? שבועיים?
נירה לאמעי רכלבסקי
הם ביקשו מספר חודשים.
אודליה אדרי
אני אסביר.
נירה לאמעי רכלבסקי
יום התחילה לא חל על כל החוק הזה מכיוון שהחוק הזה מדבר על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ושם אין לנו בעיה להחלה מיידית. רק לעניין של הפנייה לפקיד הרישום.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל, תתחילי מהסוף ותאמרי כמה זמן אתם צריכים.
אודליה אדרי
אנחנו צריכים בין שלושה לשישה חודשים.
היו"ר זבולון אורלב
שישה חודשים? זה מוגזם.
אודליה אדרי
אני אסביר למה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מרתון ליישום החוק הביומטרי וגם מערך המחשוב וגם גורמי המרשם שהם בעצם הגופים שאמורים לטפל בנושא הזה נמצאים בהפנמה והטמעה והפעלה של כל המערכת, בהדרכות וכולי. לכן זה לא פשוט ליישם גם את החוק הזה. אם היה מדובר בזמן רגיל, ברור שהייתי מסכימה שזה זמן רב, אבל אנחנו צריכים גם להפנות את אנשי המחשוב שיפתחו מערכת שתקלוט את זה וגם פקידי המרשם צריכים לדעת איך להתמודד עם זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אתם יודעים שהייתה לכם ועדה משותפת בכנסת לדון בכל התקנות שתביאו. אין הסכמה בכנסת על הקמת הוועדה המשותפת לפי החוק הביומטרי והעניין הזה פתוח.
אלי לוי
יש מחלוקת לגבי היושב ראש או משהו אחר?
נירה לאמעי רכלבסקי
על היושב ראש. מאיר שטרית כבר לא נמצא. צריך לעזור בעניין הזה כי אחרת פשוט לא תהיה ועדה.
היו"ר זבולון אורלב
אם כן, כמה חודשים אתם צריכים?
אודליה אדרי
בין שלושה לשישה חודשים.
היו"ר זבולון אורלב
אין בין שלושה לשישה חודשים. צריך לקבוע יום תחילה. ארבעה וחצי חודשים? תשעים ועוד 45.
אלי לוי
135 ימים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רק אוודא לגבי הימים. אנחנו מתכוונים לארבעה וחצי חודשים.
אודליה אדרי
עוד דבר, אם אפשר. לגבי הנתיב שהכנסתם, אנחנו רוצים שזה יהיה גם בסעיף 2 לחוק כאשר לחוק מרשם האוכלוסין יתווסף פריט הרישום. שהתחולה תהיה גם על זה.
היו"ר זבולון אורלב
אני אמון על משנתו של המר זיכרונו לברכה והוא אמר אף פעם לא לריב על הזמן כי גם הזמן החדש מגיע. אל תבזבזו על זה הרבה אנרגיה. שלושה חודשים, חמישה חודשים, גם החמישה חודשים מגיעים.
נירה לאמעי רכלבסקי
תצביע על סעיף 2 ו-3.
פרץ סגל
אני מבין שלגבי ההסתייגות של חבר הכנסת שטרית אנחנו לא נדון.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא.
פרץ סגל
יש לנו קושי אתה.
נירה לאמעי רכלבסקי
היא נדחתה. היא לא נכנסה. זכותו להגיש את ההסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
היא נדחתה ואני מקווה שהקואליציה תדחה אותה. על כל פנים, אני אפנה לקואליציה ואני אבקש לדחות.
נירה לאמעי רכלבסקי
4.
תחילה

תחילתו של חוק זה, למעט הוראות סעיפים 18(ב)(2) ו-(ה) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962, ולמעט הוראות סעיף 18(ג) ו-(ד) לחוק האמור, לעניין גופים המנויים בתוספת לאותו חוק, ארבעה וחצי חודשים מיום פרסומו.

אני אבחן את הנושא של 11(ב).
היו"ר זבולון אורלב
על זה אני צריך להצביע עכשיו?
נירה לאמעי רכלבסקי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מצביעים על הסעיף שהוקרא על ידי היועצת המשפטית.

הצבעה
בעד אישור סעיף 4 – פה אחד

סעיף 4 – אושר

אני קובע שהסעיף אושר פה אחד.
נירה לאמעי רכלבסקי
בדקנו אחד לאחד וזה אמור לחול אך ורק על הסעיפים שאתם צריכים שקשורים למרשם האוכלוסין.
אודליה אדרי
דווקא סעיף 2 לתיקון בחוק מרשם האוכלוסין, בסעיף 2(א) אחרי פסקה (11)(א) יבוא: כתובת נוספת, דווקא לגביו אנחנו צריכים להיערך.
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון ולכן הוא נכלל בכניסה בעוד ארבעה וחצי חודשים לפי הנוסח שקראתי.
פרץ סגל
נאמר למעט.
אודליה אדרי
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
אני שוב מצביע עכשיו על כל החוק כפי שהוקרא בישיבה הקודמת ובישיבה הזאת.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

אני קובע שהחוק אושר פה אחד לקריאה שנייה ושלישית, כולל מועד התחולה המוסכם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:20>

קוד המקור של הנתונים