ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 227>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 10:00
סדר היום
<1. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת>
<2. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון.>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – מ"מ היו"ר

אורי אורבך

רוברט אילטוב

עינת וילף

נסים זאב

אחמד טיבי

אברהם מיכאלי
משה מטלון

טלב אלסאנע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
אור שושני
<הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון.>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה של ועדת הכנסת. על סדר-היום שתי סוגיות: 1. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון; 2. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדת הכספים ובוועדת חוקה, חוק ומשפט, לפי בקשת יושב-ראש סיעת רע"מ תע"ל.

אני אתחיל בסעיף הראשון. כידוע, ועדת תקציב הביטחון מורכבת מחמישה נציגים מוועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים. לפני כמה חודשים שני חברים בוועדת הכספים הפסיקו להיות חברים בוועדת הכספים, ולכן הם לא יכולים לתפקד בוועדת תקציב הביטחון.

היושב-ראש הקבוע הפנה את תשומת לבה של ועדת הכספים לחסר. הייתה טעות: יושב-ראש ועדת כספים הוציא לפני חודש מכתב ישירות לוועדת חוץ וביטחון, ולא לפה. אז כולם היו בטוחים שהליך ההחלפה הושלם, אבל אתמול – כשרצו לכנס את הוועדה – התברר ששני חברים עוד לא הוחלפו.

יושב-ראש ועדת הכספים דיבר איתי ותיקן את עצמו, והעביר לי הבוקר את הבקשה שהוא העביר קודם לשם. הוא מבקש מאיתנו להחליף שני חברים: במקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ תכהן חברת הכנסת עינת וילף, במסגרת ההסכמים שהיו בזמנו בין סיעת העצמאות לסיעת העבודה לאחר הפילוג; ובמקום חבר הכנסת אמנון כהן יכהן חבר הכנסת יצחק וקנין. אלה שני החילופים בוועדת תקציב הביטחון.

אני מביא את העניין הזה להצבעה. מי בעד לאשר את הבקשה של יושב-ראש ועדת הכספים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה לשינויים בהרכב ועדת תקציב הביטחון – פה אחד

ההצעה אושרה
היו"ר זאב אלקין
יש עוד בקשה על שולחן ועדת הכנסת בעניין ועדת תקציב הביטחון, בקשה שלי כיושב-ראש סיעת הליכוד. אני ביקשתי להוסיף ממלא-מקום בוועדת תקציב הביטחון מטעם סיעת הליכוד. יש לנו שם שלושה חברים קבועים, והיות שלא ניתן להכניס לשם ממלאי-מקום זמניים, ביקשנו להוסיף ממלא-מקום אחד קבוע, את חבר הכנסת ציון פיניאן, שהוא חבר קבוע בוועדת הכספים.
רוברט אילטוב
לישראל ביתנו יש חבר?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. ההרכב של ועדת תקציב הביטחון הוא זה: חבר הכנסת שאול מופז הוא היושב-ראש, יש נציג אחד מקדימה, שלושה לליכוד, אחד לישראל ביתנו, אחד לש"ס, אחד לאיחוד לאומי ואחד לסיעת עצמאות.
נסים זאב
מי מש"ס?
היו"ר זאב אלקין
יצחק וקנין. הוא מטעם ועדת הכספים.
נסים זאב
אז אני מטעם ועדת חוץ וביטחון. נו, באמת.
היו"ר זאב אלקין
לא אני קובע את זה. נסים, את זה תסדרו בתוך הסיעה. קובעים את זה - - -
אברהם מיכאלי
היה אמנון כהן.
היו"ר זאב אלקין
היה אמנון כהן מטעם ועדת כספים, ויכול להחליף אותו רק חבר מטעם ועדת כספים – או אזולאי או וקנין.
אברהם מיכאלי
נסים, נדון בזה בסיעה. אם אתה חושב שצריך להתחלף איתו, תתחלף איתו.
היו"ר זאב אלקין
אם אין מי שרוצה להוסיף על זה, אני מביא להצבעה את הבקשה להוסיף לוועדת תקציב הביטחון ממלא-מקום מטעם סיעת הליכוד, את חבר הכנסת ציון פיניאן. מי בעד הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה להוסיף את חבר הכנסת ציון פיניאן לממלא-מקום בוועדת תקציב הביטחון – פה אחד

ההצעה נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה אושרה.

<הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדת הכספים ובוועדת החוקה, חוק ומשפט – בקשת יו"ר סיעת רע"מ-תע"ל>
היו"ר זאב אלקין
סעיף ב' בסדר-היום הוא בקשה של סיעת רע"מ-תע"ל. לסיעה יש חבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט וחבר בוועדת כספים. הם מבקשים להוסיף ממלא- מקום קבוע לחבר בוועדת כספים וממלא-מקום קבוע לחבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת טיבי, הכוונה היא שחבר הכנסת טלב אלסאנע יהיה ממלא-מקום בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ואתה תהיה ממלא-מקום בוועדת כספים?
אחמד טיבי
חלום חיי הוא להיות ממלא-מקום של טלב אלסאנע איפשהו.
היו"ר זאב אלקין
המשמעות של זה היא שמוסיפים - - -
קריאות
- - -
רוברט אילטוב
אני שמעתי מדודו רותם שלא רק הסיעה הזו לא מגיעה, גם סיעות אחרות לא מגיעות לדיונים.
היו"ר זאב אלקין
אז אולי כשתמנה ממל- מקום - - -
אברהם מיכאלי
שדודו לא ישמיץ. שיבוא לוועדות אחרות לראות מי מגיע באופן קבוע. זה ההרכב הגרוע של הכנסת, של איך שהיא מתפקדת פה.
רוברט אילטוב
אני בוועדת כלכלה באופן קבוע.
אברהם מיכאלי
אז אתה לא מגיע לוועדות אחרות. זו בדיוק הבעיה: אתה לא יכול להיות בארבע ועדות בחצי שעה.
היו"ר זאב אלקין
אני אסביר, חברים. בשונה מוועדת חוץ וביטחון או מוועדת תקציב הביטחון, אין לזה שום משמעות אמיתית, כי כל חבר סיעה יכול להיכנס ולהצביע במקום חבר קבוע. מדובר בעיקר בצעד סמלי ובעדכון. ממלא-מקום מקבל עדכון שוטף מהוועדה בענייניה, וזה פוטר אותו מהצורך לעקוב אחרי סדר-היום שמתפרס באינטרנט.
אחמד טיבי
זה היתרון.
היו"ר זאב אלקין
והתמונה שלו מתנוססת באתר הוועדה.
נסים זאב
יש כאלה שלא מזהים אותם בתמונות, כי אלה תמונות מלפני 30 שנה.
היו"ר זאב אלקין
אם מחפשים, יש גם רשימה. אבל תמונות רואים מיד.
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
אני בעד לכבד את הבקשה של סיעת רע"מ-תע"ל. חברים, אני מביא לאישור את הבקשה של סיעת רע"מ-תע"ל להוספת שני ממלאי-מקום קבועים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הבקשה של סיעת רע"מ-תע"ל – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה. אני סוגר את הישיבה. תודה רבה לכל החברים.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים