ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת החינוך התרבות והספורט
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 525 >
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
זבולון אורלב

יעקב כץ
מוזמנים
>
יוחנן בן יעקב - הממונה על המכינות הקדם צבאיות, משרד החינוך

שנית פנחסי הראל - עוזרת ליועמ"ש, משרד החינוך

משה שגיא - סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

אורי שמרת - רפרנט חינוך באגף תקציבים, משרד האוצר

סגן סתיו כהן - אגף תקציבים, משרד הביטחון

חנן ארליך - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יוסף אלדר - מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"ב-2011>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב. נפתח ועדת חינוך, תאריך 2 בינואר 2012, ז' בטבת תשע"ב, הנושא – הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"ב-2011, של חבר הכנסת אורלב, פ/2653, פרוטוקול 525. אנחנו מכינים לשנייה ושלישית?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר אלכס מילר
טוב, מה קורה? יש שינויים? אני שמעתי שיש שינויים.
זבולון אורלב
כן, יש בקשה.
מירב ישראלי
משהו שמשרד החינוך העביר.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך, אתם אוהבים להפתיע אותי? למה לא דיברתם איתנו על השינויים?
שנית פנחסי הראל
את העניין של הגידול הטבעי אנחנו העלינו בישיבה הקודמת, זה פשוט לא היה בנוסח.
היו"ר אלכס מילר
זה אני יודע. לא היה בנוסח. אז הגעתם להסכמה?
שנית פנחסי הראל
כרגע רק עגנו את זה בנוסח והשינוי השני הוא בעצם שינוי רק של העברה תקציבית בין המשרדים, זה לא משהו שהוא מהותי.
היו"ר אלכס מילר
ואתם הגעתם להסכמות?
זבולון אורלב
הם הגיעו להסכמות איתי. תראה, ההחלטה של ועדת השרים אומרת שועדת השרים תומכת בתנאי שהחוק יקודם בתיאום עם שר החינוך. בא שר החינוך ובפעם הקודמת העיר סמנכ"ל כלכלה ותקציבים משה שגיא, שהשר מבקש שהעלות של הגידול משנה לשנה זה לא יהיה על חשבון משרד החינוך, אלא כתוספת תקציבית שיקבלו מאוצר, כמו שכל החוק שעבר זה היה תוספת מהאוצר וכל הסוגיה של התיאום הפנימי היא בעיה פנימית שלהם. אם היינו מחויבים לעשות תיאום עם ועדת השרים או עם האוצר – היינו עושים את זה – אבל התיאום שלנו הוא תיאום כרגע מול שר החינוך.
היו"ר אלכס מילר
רגע, אבל הסעיף הזה לא היה בחוק בוועדת שרים, של הגידול הטבעי.
זבולון אורלב
לא, הגידול הטבעי לא היה בוועדת השרים אבל במקום זה יש לך את חובת התיאום מול הממשלה, מול השר הנוגע בדבר, כי ככה יכלו להחליט שזה יהיה בתיאום גם עם שר האוצר. שר האוצר אגב בעצמו התנגד לכל החוק הזה, רק לידיעתך.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור, אבל כשאתה מכניס סעיף שהוא נוגע למשרד כזה או אחר שלא היה בוועדת שרים לחקיקה, אז כמובן שאותו משרד שהסעיף נוגע אליו יש לו ---
זבולון אורלב
אני לא חושב כך, אני חושב שמי שהשר שאיתו צריכים לתאם החובה הזאת מוטלת עליו ושישברו ביניהם את הראש – שר האוצר ושר החינוך. מבחינתנו, מבחינת הכנסת שרוצה לחוקק את העניין הזה, עכשיו, אם הייתי חושב שהסעיף הזה ---
היו"ר אלכס מילר
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל כך בדרך כזאת שר החינוך יוכל להוסיף כל סעיף שהוא רוצה לתוך החוק בלי להתייעץ.
זבולון אורלב
לא. קודם כל זה נכון, יכול שר האוצר להגיד שהוא מתנגד, שיחזירו את זה לוועדת שרים. אנחנו נעשה את שלנו. קודם כל אנחנו מבחינתנו למה אנחנו מחוקקים את החוק הזה? כיוון שהניסיון מלמד שהמכינות הקדם צבאיות סובלות מחוסר התיאום בין משרדי הממשלה בכל הקשור להעברת הכספים. אנחנו רוצים פעם אחת ולתמיד לסדר את העניין הזה שיהיה ברור איפה בסיס התקציב, מי חייב לעדכן את התעריף משנה לשנה, מי מממן את הגידול, כל הדברים האלה חייבים להיות מוסדרים וזאת כוונת החוק, זה לא שאנחנו מוסיפים פה סעיף שהוא מנותק. יש ויכוח, כנראה בין משרד האוצר לבין משרד החינוך – מי יממן את התוספת. אין ויכוח שהתוספת הזאת היא בחוק, היא מחוקקת. בא שר החינוך אומר אני מבקש שתכתבו שהתוספת הזאת היא תוספת שהאוצר ייתן למשרד החינוך. אני לא רואה סיבה להתנגד לדבר הזה
היו"ר אלכס מילר
ומה היה ההסדר עד היום בכל הנושא של הגידול הטבעי?
זבולון אורלב
אין לי מושג, אבל אני חושב ---
קריאה
חצי חצי.
זבולון אורלב
חצי חינוך חצי אוצר.
קריאה
לא, חצי חינוך, חצי ביטחון.
זבולון אורלב
אה חצי חינוך, חצי ביטחון.
היו"ר אלכס מילר
עד היום האוצר לא השתתף בגידול טבעי?
זבולון אורלב
לא, ואנחנו רוצים עכשיו, שר החינוך רוצה שהוא ישתתף ואני לא רואה סיבה להתנגד. לא רק שאני לא רואה סיבות, אני תומך בזה.
היו"ר אלכס מילר
כן, משרד האוצר, על איזה סכום מדובר בערך?
אורי שמרת
תראו, קודם כל אני רק רוצה עוד פעם להדגיש, עד היום משרד האוצר לא מימן את הגידול הטבעי או את החוק עצמו. עכשיו, גם בוועדת שרים אנחנו התנגדנו להצעת החוק מהסיבה הפשוטה, לא חשבנו שמשרד החינוך צריך לממן לבד את הגידול הטבעי. לא דיברו איתנו מעולם שאנחנו נצטרך לממן את זה, אבל הסיבה היחידה באמת כי לא חשבנו. שדיברנו על כך עם משרד החינוך אמרו לנו אנחנו נתמוך בחוק, אנחנו נממן, ועכשיו, בדקה ה-90 מנסים לשנות פה סדרי עולם. להגיד עד היום האוצר לא מימן, מעכשיו תופסים טרמפ על הצעת החוק והאוצר גם יממן.
זבולון אורלב
לא בדקה ה-90.
אורי שמרת
בדקה ה-99 כי אותי לא יידעו אפילו. אני פעם ראשונה שאני רואה את זה זה כרגע.
זבולון אורלב
לא, היית צריך להיות בקריאה הראשונה.
אורי שמרת
הייתי בקריאה הראשונה ומשה שגיא אמר שהוא מתנגד לממן את הגידול הטבעי, זה כל מה שהוא אמר ואני מוכן להביא את הפרוטוקול לראות. אני הייתי פה בדיון ואני עוד אמרתי שאני מופתע וביקשתי שזה ייכנס לפרוטוקול, מופתע ממה שסמנכ"ל תקציבים של חינוך אמר, כי הוא בהצעת החוק לקח על עצמו לממן את הגידול הטבעי למעשה.
זבולון אורלב
אני לדעתי תסתדרו ביניכם, זה לא עניינה של הכנסת. מבחינת הליך החקיקה של הכנסת היא עושה את הדרוש.
היו"ר אלכס מילר
על איזה סכום מדובר?
אורי שמרת
מדובר על כ-7.5 מיליון שקלים בשנה הראשונה, שיגדל כל שנה ב-15%, ואם עד היום משרד האוצר לא מימן – אין שום סיבה שמשרד האוצר יתחיל לממן מהיום והלאה. זה לא היה תכלית הצעת החוק. תקן אותי זבולון אם אני טועה.
זבולון אורלב
תכלית הצעת החוק הייתה להוציא את המכינות מהמשחק בין משרדי הממשלה ושיהיה ברור כל דבר מי מממן ומתי מממן ומה התעריפים. זאת המטרה שלנו.
אורי שמרת
זה בסדר.
זבולון אורלב
ובא שר החינוך ואומר תשמעו, אתם לא יכולים להטיל עלי את נושא הגידול ופירושו של דבר אם תטילו עלי את הגידול, אני אצטרך להפסיק דבר אחר או לא לתת את הגידול הזה, ושוב מתחילות הבעיות. פעם אחת אנחנו מבקשים להוציא את הנושא הזה, הרי כל החוק הזה הוא לא חוק רגיל. בכמה חוקים יש סכומים ואחוזים, למה? כי הממשלה לצערי לא מסתדרת בתוכה, לכן אין לנו ברירה אלא להיכנס כאן ולקבל הכרעות מי מממן. תוציאו את הדברים האלה. אני הייתי מסתפק במכתב ביניכם. תן לו מכתב שאתם מממנים, נוציא את זה מהחקיקה.
אורי שמרת
אחד אני לא רואה שום סיבה שאנחנו נממן, שנית, אני מאד מתפלא על דברי שר החינוך, כי אנחנו בוועדת שרים אמרנו – אנחנו לא חושבים שמשרד הביטחון צריך להפסיק את מימון הגידול הטבעי, את חלקו. ועכשיו הוא אומר רגע, למרות שמשרד האוצר אמר את זה ואני הסכמתי לחוק, אני עכשיו משנה את הנוסח בדקה ה-90 ומעביר את מימון הגידול הטבעי על האוצר. שינוי נוסח כזה לא מקובל על אגף התקציבים באוצר.
זבולון אורלב
יש לי הצעה אדוני יושב הראש. אני מציע לקדם את החוק ולהביא אותו לקריאה שנייה ושלישית ושתבקש רביזיה עד אשר השרים יסדירו את זה.
היו"ר אלכס מילר
או שאני יכול להכניס את הסעיף הזה בהסתייגות ואז להסדיר את זה ולהעביר את ההסתייגות.
אורי שמרת
אני מבקש להחזיר את החוק לוועדת שרים.
היו"ר אלכס מילר
אני לא מחזיר חוקים לוועדת שרים. מי שמחזיר אותם זה השרים. אני מבחינתי אין לי מנגנון להעלות חוקים לוועדת שרים.
אורי שמרת
אז אנחנו נבקש מהשר.
זבולון אורלב
לא, שהם יגישו הסתייגות, שהחוק הזה יהיה והם יגישו הסתייגות.
היו"ר אלכס מילר
אז תראו מה שאנחנו נעשה ---
זבולון אורלב
כי אנחנו מחויבים בתיאום עם שר החינוך. אני לא הייתי רוצה שהוועדה, אני חושב שלא ראוי שהוועדה ---
היו"ר אלכס מילר
לא, אבל תקשיב ---
זבולון אורלב
שהוא יגיש את ההסתייגות.
היו"ר אלכס מילר
זבולון, אני אגיד לך, תראה, יהיו פה שתי אופציות. האופציה הראשונה קודם כל אני לא יעלה חוקים אם ההסתייגות של הממשלה למליאה, זה דבר ראשון. זה לא נהוג וזה לא מקובל וגם אתה לא היית עושה את זה. בהסתייגות של ממשלה כנגד ממשלה?
זבולון אורלב
לא של הממשלה, של שר האוצר.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז אני אומר שאני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב כזה. אני יכול להעלות חוקים עם הסתייגות של חברי כנסת, אין לי בעיה. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה, כי אם אנחנו נכניס את הסעיף זה, הם גם יכולים לטעון לסעיף תקציבי.
זבולון אורלב
לא, זה לא תקציבי, הממשלה אישרה.
מירב ישראלי
לא, לא, למעשה הסכום הזה קיים גם. הסכום הזה קיים, זה רק שאלה מי מממן אותו.
זבולון אורלב
מי מממן אותו, אין כאן הוצאה חדשה של אוצר המדינה.
מירב ישראלי
גם יש הסכמה בין שני ה---
היו"ר אלכס מילר
טוב.
אורי שמרת
אני כן חושב שזה תקציבי, למה זה לא תקציבי?
מירב ישראלי
זה לא תקציבי.
זבולון אורלב
הוא לא תקציבי, אתה לא הולך להוציא. החובה לממן 15% קיימת בחוק. תקציב המדינה צריך ---
מירב ישראלי
זה לא תוספת לתקציב המדינה.
זבולון אורלב
זה לא תוספת לתקציב המדינה, זה רק בעיה מי מממן את זה. זה החלטה של ועדת שרים, מה הבעיה?
מירב ישראלי
תקציבי זה תוספת לתקציב מדינה משנת תקציב לשנת תקציב. אין פה תוספת, זו רק שאלה מי מממן את זה.
אורי שמרת
אני לא מקבל את ה-, אני אסביר גם למה אני כן חושב שהיא תקציבית, כי אם היום ---
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, לא רבותי, אתם צריכים להבין כי בסופו של דבר אי הוודאות הזאת תעלה למליאה ושם נצטרך 51 חברי כנסת כדי להעביר.
מירב ישראלי
לא, לא נצטרך. אנחנו נגיד שאין ---
זבולון אורלב
לא, הלשכה המשפטית היא הקובעת והיא אומרת והיא צודקת מאה אחוזים. זה לא סעיף תקציבי.
היו"ר אלכס מילר
אז זה לא תקציבי, אוקי.
מירב ישראלי
הם יכולים להתנגד כממשלה וקואליציה, אבל זה לא שאלה של תקציביות.
זבולון אורלב
אין ספק שהקואליציה לא תתנגד, אני לא רואה שהקואליציה מתנגדת להסדיר את תקציב המכינות. אין לי שום ספק ואני גם בטוח שגם שר האוצר לא יתנגד.
אורי שמרת
אוקי, אנחנו נראה.
זבולון אורלב
יכול להיות שאגף התקציבים יתנגד, אבל אין לי ספק שלא תהיה התנגדות לדבר הזה.
אורי שמרת
לי יש ספק.
חנן ארליך
אני ממשרד המשפטים, אני חושב שאנחנו צריכים להחזיר את זה לוועדת שרים, את הנקודה הזו, לקבל את הסכמת הממשלה לתיקון הזה.
אורי שמרת
זה תיקון מהותי. מדובר פה על תיקון מהותי.
זבולון אורלב
זה לא תיקון מהותי, זו בעיה בין שני שרים. אין כאן עניין מהותי, החובה לממן את זה קיימת בחוק, כל השאלה מי מממן, זה לא עניין מהותי, מה מהותי כאן?
אורי שמרת
אני טוען שאם הגידול הטבעי מלכתחילה היה רשום שמשרד האוצר יממן אותו, אז היינו מבקשים שתהיה גם הסכמת שר האוצר ולטעמי גם היינו מקבלים את זה שזה יהיה בהסכמת שר האוצר. וברגע שבדקה ה-90 מכניסים לנו שאנחנו מממנים את זה וזה לא בהסכמת שר האוצר, כי מלכתחילה לא היינו צד. בהתחלה לא יכולנו לבקש שזה יהיה בהסכמת שר האוצר כי לא היינו צד לעניין. תקציב ביטחון עובר לתקציב חינוך, אנחנו לא מממנים, הכל בסדר.
זבולון אורלב
אני מציע עכשיו שחינוך יילחם על עצמו.
שנית פנחסי הראל
צריך לשים לב שגם בנוסח המקורי 15% דובר על השתתפות אוצר המדינה, אז לא ברור איך משרד האוצר יכול להגיד זה לא אני. כתוב אוצר המדינה – "לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור, לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה". זה בנוסח החוק הקיים, בכלל לא קשור לתיקון.
אורי שמרת
לא, אבל רשום שמי שיממן את זה ---
שנית פנחסי הראל
לא כתוב שמי שיממן את זה זה משרד החינוך, כתוב אוצר המדינה.
מירב ישראלי
לא, אבל שנית זה לא נכון, כי גם ברישה של סעיף קטן (ב) כתוב "תקציב שנתי לאישור אוצר המדינה ותקצובן ---
שנית פנחסי הראל
נכון, אוצר המדינה.
מירב ישראלי
"ותקצובן של כמה מכינות ייקבע בתחום פעולה נפרד בחינוך וביטחון". זה לא נכון מה שאת אומרת.
שנית פנחסי הראל
לא, אני מדברת ----
מירב ישראלי
... אוצר המדינה בסעיף המקורי הייתה ביטחון וחינוך, לא אוצר, בזה הוא צודק.
שנית פנחסי הראל
בסדר, דרך הצינורות שהם ביטחון וחינוך, ברור. זה חייב להיות, אוצר המדינה לא מממן ישירות.
מירב ישראלי
נכון, אז לכן עדיף להוריד את המילים במימון אוצר המדינה, זה לא אומר שמשרד האוצר צריך לממן.
שנית פנחסי הראל
לכן הוספנו את ההבהרה הזאת היום, בדיוק בגלל שזה לא אומר.
מירב ישראלי
אז אני אומר, אבל זה לא היה בחוק המקורי. בזה הוא צודק. הוא צודק, זה משהו חדש.
היו"ר אלכס מילר
טוב, בואו נעשה דבר כזה, בסדר, הוא בינתיים ---
זבולון אורלב
רק שנייה אחת, בינתיים קיבלנו את החלטת ועדת השרים, החלטה מספר 1982 של ועדת השרים לענייני חקיקה, מיום 17 ביולי 2011, אומרת ככה, ואגב היא קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מיום 4 באוגוסט 2011, ומספרה – 3577. נושא ההחלטה אומר כך:
"בהתאם לסעיף 56 בתקנון עבודת הממשלה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת חוק המכינות הקדם צבאיות (תיקון סעיף תקציב משרד החינוך) התשע"א-2010 של חבר הכנסת זבולון אורלב, פ/2653 ובתנאי שהמשך הליכי החקיקה ייעשו בתיאום והסכמה עם שר החינוך".
אורי שמרת
אני אגיד עוד פעם, היות ומשרד האוצר לא היה צד לחוק, אנחנו לא מממנים את הצעת החוק, לא מממנים את הגידול הטבעי - לא היה שום היגיון שזה יהיה בהסכמת שר האוצר. אם הנוסח כמו שהוא מופיע כיום ---
היו"ר אלכס מילר
טוב, בסדר, הבנו, הבנו. בואי נתחיל לקרוא.
מירב ישראלי
כן, אולי רק נדון בזה באופן מהותי.
היו"ר אלכס מילר
כשנגיע לגשר נעבור אותו, בבקשה.
מירב ישראלי
אוקי, הנוסח שעבר בקריאה ראשונה הוא: תיקון סעיף 3

1. בחוק המכינות הקדם-צבאיות, בסעיף 3(ב), במקום "מ-33 מיליון" יבוא "מ-49 מיליון", ובמקום "בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו ----
היו"ר אלכס מילר
טוב, בסדר, אני כבר הבנתי מה אנחנו הולכים לעשות.
זבולון אורלב
תדליף לי. תקשיב, אתה לא תגיע עכשיו עם שר האוצר ל... בעוד 10 דקות, אני כבר אומר לך. בסדר אין בעיה, תציע לו את מה שאני הצעתי, בהסתייגות. טוב, כן.
מירב ישראלי
אז כאמור, הנוסח שעבר בקריאה ראשונה

1. בחוק המכינות הקדם-צבאיות, בסעיף 3(ב), במקום "מ-33 מיליון" יבוא "מ-49 מיליון", ובמקום "בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד החינוך ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון", יבוא "בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד החינוך".
וסיכמנו שהתחילה תהיה למעשה משנת התקציב הקודמת.
היו"ר אלכס מילר
אוקי.
מירב ישראלי
עכשיו, הנוסח שהועבר אלינו על ידי משרד החינוך, למעשה מבקש לתקן את הנוסח שעבר קריאה ראשונה בשתי נקודות. אחת זה בעצם לקבוע הוראה מיוחדת - אני מבינה שזה עבור שתי שנות תקציב, גם 2011 וגם 2012?
משה שגיא
2012 ו-2013. 2011 נגמר.
מירב ישראלי
אבל למשרד הביטחון הייתה בעיה בהעברה גם ב-2011 אמרתם לנו.
משה שגיא
יש כמעט סגירה מלאה.
מירב ישראלי
אז זה לא נחוץ לצורך 2011, אלא רק לצורך התקציב של 2012.
משה שגיא
2012 ו-2013. תקציב 2012 הרי זה תקציב דו שנתי, תקציב 2012 כבר נתון.
מירב ישראלי
לא, לא, אני יודעת. אני רק שואלת על איזה סכום מדובר.
משה שגיא
בבסיס זה בסיס 30.
שנית פנחסי הראל
אבל ב-2012 זה בעצם חצי מ-49 או חצי מ-49 פלוס ---
מירב ישראלי
הבקשה היא כזאת, אולי אני אגיד את זה במילים פשוטות. הבקשה של משרד החינוך היא להכניס לחוק לא כפי שאתם הצעתם, אלא בסוג של הוראה מיוחדת לשנת הכספים 2012 או משהו כזה, שבשנת הכספים 2012 מחצית הסכום תעבור למעשה מבסיס תקציב משרד הביטחון לבסיס תקציב משרד החינוך, כך שיהיה ברור מאיפה מחצית הסכום מגיעה, ואחר כך זה כבר ירוץ בבסיס תקציב משרד החינוך מעתה והלאה. אז זה הנושא הראשון. אולי לזה יש הערות.
סתיו כהן
אפשר להגיב?
היו"ר אלכס מילר
כן. מי את גברתי?
סתיו כהן
שלום, בוקר טוב. סתיו כהן, אגף התקציבים במשרד הביטחון, יחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל. ראשית, אני רוצה להזכיר קצת היסטוריה. לפני שהחוק הנוכחי בתקציב המכינות הקדם צבאיות עבר, התקציב כולו היה במשרד החינוך. משרד החינוך למעשה נשא בכל העלות. ב-2008 עבר החוק שאומר שמחציתו יעבור לתקציב משרד הביטחון והיום אנחנו רוצים בעצם להחזיר את התקציב ממשרד הביטחון למשרד החינוך.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל מה הייתה הסיבה? למה זה עבר למשרד הביטחון החצי? יש סיבה מיוחדת?
סתיו כהן
הסיבה הייתה ששר החינוך הסכים לקבל את זה על עצמו. שר הביטחון, סליחה. שר הביטחון הסכים לקבל את זה על עצמו.
היו"ר אלכס מילר
באיזו שנה זה היה?
סתיו כהן
ב-2008.
קריאה
אבל לפני זה לא היה חוק, סתיו.
סתיו כהן
התקציב היה אבל במשרד החינוך.
מירב ישראלי
לא, לפי מה שאני זוכרת, לפחות לפי מה שנאמר בוועדה, אנחנו קיבלנו באיזה שהוא מקום מצב קיים, לפחות זה מה שאני זוכרת.
היו"ר אלכס מילר
לא, אני חושב שקודם כל באותה תקופה לא היה חוק, ואז היו צריכים להסדיר את זה בגלל כל המצב של הקיצוצים והבלגן שהיה במשרד החינוך, ואז אמרו נעשה חוק וניתן גם למשרד הביטחון להיות חלק, כי יש קשר כביכול למכינות קדם צבאיות, אמרו שמשרד הביטחון צריך להיות חלק מהעניין הזה כי יש פה איזה שהוא מרכיבים שהם קשורים למערכת הביטחון.
מירב ישראלי
זאת אומרת החוק בעצם בפעם הראשונה משרד הביטחון השתתף? כי אני זכרתי משהו אחר.
סתיו כהן
מ-2009.
יוחנן בן יעקב
ב-2008 על פי החלטת ראש הממשלה ---
מירב ישראלי
וזה היה לפני החקיקה, נכון?
יוחנן בן יעקב
היא החלטה מיוחדת של ראש הממשלה.
מירב ישראלי
זהו, זה היה לפני.
יוחנן בן יעקב
משרד הביטחון השתתף ב-3 מיליון, משרד ראש הממשלה ב-10 מיליון ומשרד החינוך הוסיף 3 מיליון.
מירב ישראלי
זהו, זאת אומרת זה לא היה המצב.
יוחנן בן יעקב
הרקע, צריך להבין, במאי 99' הייתה החלטת ממשלה. החלטת הממשלה דיברה על גידול של 10%. משרד החינוך לא עמד בזה. אנחנו קיבלנו כספים קואליציוניים, היה ברור לכולם שלא סביר לנהל את המכינות מכספים קואליציוניים, גם הם נגמרו. נוצר שם גירעון של 13 מיליון שקלים ב-2008, ושרת החינוך אמרה - אני לא לוקחת על עצמי את האחריות. ואז נפגשו שרת החינוך ושר הביטחון ---
מירב ישראלי
זאת אומרת שזה לא היה שהמשרד מימן את הכל גם קודם? זה לא היה המצב.
יוחנן בן יעקב
לא, לא. זו הייתה החלטה חד נקודתית של אולמרט לסוף 2008, כדי לאפשר לפתור. אבל כל החוק בא להסדיר תהליך בלתי מוסדר של כל השנים. גם שום בעיה אז, החוק היה בסעיף 3 (א) של תמיכות, התקציב היה בתמיכות. החלטת ממשלה קבעה שהוא מחולק כמו תקצוב. היה שם בלגן גדול והחוק הסדיר את זה פעם ראשונה. זו הייתה הסכמה בין שר הביטחון לשרת החינוך – חצי חצי, ועל בסיס זה החוק עבר - על בסיס הסכמה ביניהם – חצי חצי.
סתיו כהן
לגופו של עניין, בנושא העברת התקציב בבסיס ממשרד הביטחון למשרד החינוך, אנחנו בעד העברה בבסיס, בתנאי שתהיה העברה חד פעמית וסופית.
מירב ישראלי
כן, זאת הכוונה.
סתיו כהן
ברגע שנעביר את התקציב למשרד החינוך, משרד החינוך לא יוכל לבוא בדרישות ובטענות נוספות למשרד הביטחון בנושא התקציב. כמו כן התקציב צריך לעבור בהתאם לעלויות בפועל בשנת 2011.
היו"ר אלכס מילר
יש לי שאלה למשרד החינוך ולמשרד הביטחון. מ-2008 אתם הוספתם בפועל כסף כגידול טבעי? משרד החינוך הוסיף?
יוחנן בן יעקב
בוודאי.
היו"ר אלכס מילר
ומשרד הביטחון?
סתיו כהן
אנחנו גם שילמנו יותר.
יוחנן בן יעקב
בוודאי שכן.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא שילמנו יותר.
סתיו כהן
כן, שילמנו מעבר.
זבולון אורלב
אני רק רוצה להזכיר לך אדוני, שבישיבה הקודמת התברר שמשרד הביטחון בשנת התקציב 2011, עד לישיבה הקודמת, העמיד את העלות ב-50% שלו בכ-16 מיליון, בשעה שמשרד החינוך טען שהעלות של כל משרד היא 24 מיליון שקלים, סך הכל 49 מיליון, וקיבלנו החלטה, אגב קיבלנו את הגרסה של משרד החינוך, שהעלות בפועל ב-2011 זה 49 מיליון – 24.5 מיליון - וזה מה שהם צריכים להעביר בבסיס - 24.5 מיליון ואני מבקש לדעת האם משרד הביטחון מבין שזה מה שהוא צריך לעשות.
סתיו כהן
בדקנו את הנתונים בפועל ב-2011. הסיכום בין המנכ"לים היה שהתקציב יעמוד על 49 מיליון ובתנאי שהעלויות בפועל, התשלום יהיה לפי העלויות בפועל. אז בדקנו את הנתונים, אנחנו מגיעים לסכום של 22 מיליון להעברה בבסיס למשרד החינוך, וזה לפי הנתונים בפועל, ואין סיבה שנשלם יותר מאשר ---
זבולון אורלב
אדוני יושב הראש, זו הרי דוגמא מובהקת מה האחריות של הכנסת להגיד למשרדי הממשלה – עם כל הכבוד לכם, אתם מנהלים פה מאבקים על גבם של המכינות. המכינות יותר מדי יקרות לנו ואני אומר אנחנו צריכים לקחת אחריות ולקבוע דברים. לא 22 ולא זה ולא, צריכים לקבוע את הדברים בצורה ברורה, אחרת אני חושש מאד לגורלן של המכינות.
יוחנן בן יעקב
אני רוצה להעיר.
היו"ר אלכס מילר
כן.
יוחנן בן יעקב
אני רוצה להעיר איך בנוי תקציב המכינות. משרד החינוך מקבל מהאגף הביטחוני חברתי רשימה חניך, חניך, רשימה ארוכה של 2,000----
יהודית גידלי
האגף הביטחוני-חברתי של משרד הביטחון.
יוחנן בן יעקב
כן, וודאי. עכשיו, חלק מהחניכים, השנה מדובר, אם אני לא טועה, על 128 חניכים, שנמצאים בהליכי בירור האם יש להם דחיית גיוס, האם צה"ל מאפשר דחיית גיוס. הסברתי את זה לסתיו כמה פעמים. התוצאה היא שאם משרד הביטחון בפברואר יכיר בהם, אז הם חניכים מספטמבר, כי הם נקלטו במכינה בספטמבר. לשון אחר, הנתונים של 22 מיליון נכונים לרגע מסוים שהוא באמצע בירור. לקראת פברואר-מרס התמונה מתבררת ואז מתברר שזה 49 מיליון משני המשרדים.
זבולון אורלב
בפועל יש חניכים בהיקף של 49 מיליון.
יוחנן בן יעקב
יש חניכים בהיקף שחלקם יש לו עוד ויכוח עם לשכת הגיוס, או לחילופין חניכים שצה"ל לא רוצה אותם, שהמאמץ של המכינה היא להביא אותם לרצות ולהביא את הצבא לרצות אותם, כמו פטורי גיוס מטעמי בריאות או מכל מיני טעמים, יש חניכים שנפסלו. כל המאמץ של המכינה הוא להכניס אותם לתוך המערכת הצה"לית. הם משולמים ברגע שהצבא קלט אותם כמלש"ב. עכשיו, לפעמים זה בספטמבר, לפעמים זה באוקטובר, לפעמים זה בפברואר או במרס. לכן הנתונים של 22 מיליון הם נכונים לרגע, אבל האינטרס של כולנו הוא שכולם יהיו בצבא, שכולם יהיו חיילים.
זבולון אורלב
אדוני יושב הראש הרי ברור לך, אני מקווה, כמו שלי ברור, שאם נקבל את הנוסחה של סגן סתיו כהן, אני כבר רואה את הויכוח בחודש מרס-אפריל, שמשרד הביטחון יגיד בפועל זה כך וכך ומשרד הביטחון יגיד בפועל זה כך וכך, ותכלס לא יהיה כסף למכינות. לכן אני חושב שזאת אחריותנו לחתוך בעניין הכספי. אני לא רואה ברירה אחרת כי שוב נעמוד כאן בחודש מרס עם עוד כמה מיליונים שחסרים ולכן אין ברירה, אני מציע לחתוך את זה שאנחנו נחייב אותם להעביר לבסיס התקציב 24 מיליון שקלים ולא כל הסיפורים האלה.
יוחנן בן יעקב
אגב על זה יש הסכמה בין המנכ"לים ועל זה יש התחייבות חשב משרד האוצר למשרד הביטחון.
זבולון אורלב
אגב, כבר קראנו בפעם הקודמת את סיכום המנכ"לים מיום 6 באוקטובר 2011 – "תקציב המכינות הקדם צבאיות, תקציב 2011 יעמוד על 49 מיליון שקלים בלבד". אין כאן התניה של בפועל, לא בפועל.
יוחנן בן יעקב
הם מופיעים לביצוע וזה בצדק.
סתיו כהן
יצא תיקון לסיכום הזה שגם בוועדה הקודמת ---
יוחנן בן יעקב
אנחנו לא קיבלנו אותו. משרד החינוך לא ראה את התיקון עד היום.
זבולון אורלב
סתיו, את רק מחזקת את דעתי לא להשאיר את זה ככה פתוח, אין לי ספק מה יהיה הויכוח. כן בפועל, לא בפועל, כן משלמים ספטמבר-דצמבר, לא משלמים. אני כבר רואה את הויכוח הבא. תגידו תשמעו, גמרנו את הבירור בחודש פברואר, אין תשלומים רטרואקטיביים ולכן התשלום בפועל יהיה רק 22 מיליון לשנת 2011, ולא 24.5 מיליון.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז בואו נעשה דבר כזה, אנחנו נקבל את הסעיף כמו שאנחנו רואים לנכון.
מירב ישראלי
כמו שמשרד החינוך הציע, רק צריך לנסח את זה.
היו"ר אלכס מילר
כן, אז תנסחי את זה.
מירב ישראלי
בעצם אנחנו מוסיפים הוראה מיוחדת לשנת הכספים 2012 שאומרת שבשנת הכספים 2012 הסכום שהוא מחצית מ-49 מיליון, יעבור ---
שנית פנחסי הראל
לא, לא, 15%.
יוחנן בן יעקב
סליחה, על 49 מיליון ל-2011, זה היה הסיכום.
מירב ישראלי
זה מה ששאלתי אתכם עכשיו.
יוחנן בן יעקב
אז לזה צריך להוסיף 15% ל-2012.
מירב ישראלי
אז את זה שאלתי אתכם, הרי כרגע שאלתי אתכם.
זבולון אורלב
לא, למחצית השנייה של 2012, זה מספטמבר. אתה לא צריך את כל ה-15% לאורך כל שנת התקציב.
מירב ישראלי
אני שאלתי אתכם. אתם כתבתם שמחציתו תועבר בשנת 2012 מבסיס תקציב משרד הביטחון לבסיס תקציב משרד החינוך. אתם כתבתם. אני שאלתי אתכם ---
שנית פנחסי הראל
כי הבסיס הוא כבר 49, אבל צריך להוסיף לזה את ה-15%, זה הגידול הטבעי.
מירב ישראלי
אז זה לא מחציתו, זה מה ששאלתי אתכם.
יוחנן בן יעקב
מירב, מה שאני הבנתי זה שלכן הוסיפו פה למטה את התיקון שהתוקף הוא מ-2011 ואז ---
מירב ישראלי
אז אני שאלתי אתכם תגידו לי מה הסכום, האם זה גם כולל משהו מ-2011, הרי זה בדיוק מה ששאלתי אתכם. אמרתי לכם לא, זה כבר מסודר, משה שגיא אמר לי זה כבר מסודר, לא צריך להכניס את זה לחוק. זה מה שעכשיו משה שגיא אמר. הם אמרו לי, אין לי בעיה, תגידו לי סכום, אני אכניס סכום.
היו"ר אלכס מילר
תקשיבי, אני אסביר לך איך זה עובד. זה כמו דומינו, תקשיבי, יש לך כמה סעיפים שהם העבירו. הסעיף הראשון זה את המחצית, הסעיף אחר כך שהגידול הטבעי יהיה על האוצר והתחילה היא ב-2011. אז אם כולם עוברים, אז בעצם התחילה תהיה ב-2011, האוצר עד 2011 צריך להעביר את הגידול הטבעי ---
מירב ישראלי
לא, אז אני שאלתי אותם האם כאן מדובר גם על שיירים מ-2011 או על חצי פלוס 15% מ-2012, זה מה ששאלתי אותם. עכשיו, אם אתם משאירים את זה עוד פעם לחישוב, זה שוב יהיה בין המשרדים.
היו"ר אלכס מילר
אבל 15%, מי שצריך להעביר ל-2011 זה האוצר.
מירב ישראלי
השאלה אם מישהו יכול לתת לנו סכום, שאנחנו נקבע פה שזה הסכום שיועבר ממשרד הביטחון למשרד האוצר בשנת התקציב 2012, כי שנת התקציב 2011 זה כבר לא יקרה, אז אתם תגידו לי סכום ואני אכניס את זה. למה כל פעם להסתבך?
יוחנן בן יעקב
אז אני אומר, אלף יש התחייבות חשב משרד הביטחון לחשב משרד החינוך ל-2011 על 24.5 מיליון.
מירב ישראלי
אז לא צריך להכניס את זה לחוק?
יוחנן בן יעקב
דקה. קיימת, לא צריך להכניס אותה לחוק.
מירב ישראלי
אז זה מה ששגיא אמר.
יוחנן בן יעקב
שתיים, ל-2012 ה-49 ועוד ה-15% זה המקסימום. זה מגיע ל-57.5 מיליון בדיוק, כמעט 58 מיליון.
מירב ישראלי
אז אנחנו צריכים לכתוב חצי מ-49 פלוס 7.5 מיליון, זה מה שצריך לכתוב?
שנית פנחסי הראל
זה המחצית?
יוחנן בן יעקב
כן, או פלוס החצי וה-7.5 אחוז.
זבולון אורלב
מה אתה רוצה שהם יעבירו את הגידול של 2012 גם כן? לא הבנתי אותך.
יוחנן בן יעקב
איך שאתם מחליטים, חברים.
זבולון אורלב
לא, לא. חברים, צריכים להיות הגונים. אנחנו ממשרד הביטחון רוצים שהבסיס, כולל הגידול ל-2011, בחלק שלו יעבור לחינוך. אני שואל ---
יוחנן בן יעקב
מצוין, זה ה-24.5.
זבולון אורלב
זה מה שאני אומר. כל פרשת הגידול ב-2012 היא פרשה מול האוצר, היא לא פרשה מול משרד הביטחון.
יוחנן בן יעקב
אוקי, בסדר גמור.
מירב ישראלי
אז זה חצי מ-49, אם אני מבינה נכון.
זבולון אורלב
למרות שזה אהוד ברק, אני לא הולך עד הסוף.
יוחנן בן יעקב
נכון, זה נכון, בזה את צודקת.
מירב ישראלי
אוקי, אז הבנתי אתכם נכון מלכתחילה.
סתיו כהן
עמדת משרד הביטחון זה שהעברה בבסיס צריכה להיות בהתאם לנתונים כפי שאמרתי 22 מיליון שקלים ולא 24.5 מיליון. יש התחייבות חשב לשנת 2011 על 24.5 ובפועל התשלום יהיה על 22 מיליון, אלה הנתונים שקיבלנו ואין סיבה שנעביר מעבר לזה, זו העמדה של משרד הביטחון.
יוחנן בן יעקב
בסדר, אז אני מציע רק שמשרד הביטחון יודיע למכינות שבערך את ה-200 חניכים ישלחו הביתה עכשיו. הוא היה צריך להודיע את זה בספטמבר כבר שהוא לא מאשר אותם. בסדר גמור. שהאגף הביטחוני יודיע למכינות שקבוצת חניכים שלמה משוחררת, מספטמבר. זה שהחזקתם אותם – בעיה שלכם. זאת המשמעות.
היו"ר אלכס מילר
טוב, בסדר. נתקדם. אנחנו נחליט 24.5.
זבולון אורלב
24.5 מיליון מבסיס התקציב ל-2011 עובר לבסיס ---
היו"ר אלכס מילר
יש לנו עכשיו 780 מיליון בוועדת כספים. 2 מיליון זה ---
סתיו כהן
זה לא קשור.
היו"ר אלכס מילר
זה קשור, הכל קשור.
מירב ישראלי
עכשיו, אם אנחנו כותבים בשנת התקציב 2012 זה אומר שהם מעבירים מיד?
משה שגיא
2012 זה לא, זה פנייה ראשונה שתהיה. הרי תקציב 2012 ---
מירב ישראלי
אני שואלת אתכם מה לכתוב. אתם כתבתם לי ---
משה שגיא
כתבנו בבסיס. יש הבדל בין יובא ב-2012 לבסיס 2012.
מירב ישראלי
אתם כתבתם - יועבר בשנת 2012. אני שואלת האם אני כותבת פה לא בשנת 2012, אלא בשנת הכספים 2012, כי לדעתי זה מה שצריך להיות, האם זה מספק אתכם מבחינת תאריך ההעברה?
משה שגיא
צריך שיהיה כתוב בבסיס.
מירב ישראלי
כתוב, אני שואלת על התאריך עכשיו.
משה שגיא
כן, בסדר.
מירב ישראלי
אם אני כותבת בשנת התקציב 2012 זה מספק אתכם מבחינת תאריך ההעברה, כי הם יכולים להעביר לכם את זה גם בדצמבר 2012.
שנית פנחסי הראל
בסוף השנה. אתה רוצה להיות יותר מדויק?
משה שגיא
כדאי שזה יהיה בצורה רבעונית או בצורה כל תהליך מימון כלשהו, שלא יעבירו לי בסוף שנה.
שנית פנחסי הראל
השאלה אם אפשר לרדת לרזולוציה ממש של תאריך.
מירב ישראלי
לא יודעת, אני שואלת אתכם.
שנית פנחסי הראל
אנחנו מעדיפים שזה יהיה בהתחלה.
היו"ר אלכס מילר
אבל רק מי שמביא זה משרד האוצר, הוא צריך למשרד הביטחון, זה העברות בין המשרדים. אני יכול גם לקבוע פה לגפני מתי להעלות את זה להצבעה בהעברות? אל תגזימו.
מירב ישראלי
אז נכתוב בשנת הכספים 2012.
היו"ר אלכס מילר
אני אגיד לגפני מתי להעביר את זה בחוק?
סתיו כהן
אדוני יושב הראש, אני רק רוצה להתייחס לעוד עניין. אני יודעת שאתם לא אוהבים שאנחנו עושים את החיבור, אבל התחייבות חשב מלאה למורות חיילות טרם התקבלה ממשרד החינוך לשנת 2011, ואנחנו כבר סיימנו את השנה ועדיין לא קיבלנו התחייבות חשב מלאה. אנחנו לעומת זאת כן העברנו התחייבות חשב מלאה לטובת המכינות הקדם צבאיות לשנת 2011.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
מירב ישראלי
פה יש חוק. בסדר, אבל כמובן זה לא תלוי בזה. את זה כבר אמרנו בישיבה הקודמת. כאן עובדים לפי חוק.
היו"ר אלכס מילר
זהו? מה עוד?
מירב ישראלי
אוקי, זה התיקון הראשון שמשרד החינוך מבקש. התיקון השני זה באמת התיקון של הגידול הטבעי. מה שמשרד החינוך מבקש זה בעצם להוסיף אחרי המילים האחרונות בסעיף 3(ב):

מספר החניכים בכלל המכינות הקדם צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור, לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה, לעומת השנה שקדמה לה.

הם רוצים להוסיף לזה – (להלן הגידול הטבעי), השתתפות אוצר המדינה עבור הגידול הטבעי תתווסף מדי שנה לסעיף תקציב משרד החינוך.

זה למעשה מה ששנוי פה במחלוקת עם משרד האוצר. עכשיו, אני יכולה להגיד שחיפשתי דוגמאות בחקיקה לדברים דומים. הדבר היחידי שמצאתי זה משהו בחוק שירות ביטחון לגבי תגמול מיוחד לשירות מילואים והניסוח שם הוא כזה:

מימון התגמול המיוחד יהיה מאוצר המדינה והחל בשנת 1999 יתווסף לבסיס תקציב הביטחון כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסוד התקציב. כאילו זו ההוראה היחידה שמצאתי שהיא דומה איך שהוא לדבר הזה, בעצם. אז צריך לנסח את זה באיזה שהוא אופן דומה. אבל המהות היא שנויה כרגע במחלוקת.
היו"ר אלכס מילר
כן. איפה זבולון?
מירב ישראלי
אולי נדבר על התיקון האחרון בינתיים?
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
מירב ישראלי
אוקי, בישיבה הקודמת, הקריאה הראשונה, הוועדה ביקשה שנביא איזה שהוא נוסח שבעצם כמו שהסכום פר השתתפות לתלמיד בודד, לחניך בודד במכינה מתעדכן בעצם על ידי שר החינוך ואז זה נכנס אוטומטית לחוק, שלא נצטרך כל פעם לתקן את החוק ויהיה שם סכום לא מעודכן. אז התייעצתי עם הנסחית שלנו והיא הציעה ניסוח שבעצם יאפשר שגם הסכום הגלובלי יתעדכן פעם בשנה. הסכום האמור יעודכן אחת לשנה על בסיס העדכון הקבוע בסעיף קטן (א), שזה ה-24,000 שמתעדכן, והאמור בסעיף קטן זה, שזה הגידול הטבעי, ויפורסם ברשומות. זה כדי שיהיה איזו שהיא אסמכתה לזה שכל שנה הסכום עולה. ואז בעצם זה ייכנס אוטומטית לחוק ויעודכן.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
מירב ישראלי
אז זה עוד תיקון שמוצע בעקבות בקשת הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
כן.
חנן ארליך
חנן ארליך, משרד המשפטים. לסעיף התחילה להעיר עכשיו?
מירב ישראלי
רגע, לגבי הסעיף הזה שאמרתי עכשיו, יש למישהו הערות?
חנן ארליך
אני אעיר, שוב, זה נתון פה במחלוקת, אבל אני מזכיר, הדוגמא הבודדת שמצאת היא מלמדת על כך, אני לא אגיד ש-,
מירב ישראלי
היא היחידה שקיימת.
חנן ארליך
לא אתיימר להגיד שהבדיקה ממצה, אבל בדרך כלל בשביל זה יש חוק תקציב שנתי שקובע את הדברים האלה ולא בחקיקה ראשית. אז אני לא אומר שזה לא חוקתי או משהו, אבל אני חושב שזה לא מתאים---
מירב ישראלי
כן, זהו, אין פה בעיה חוקתית, היא יותר מנהלית, כן, על זה אני מסכימה. עכשיו לגבי הנושא של העדכון האוטומטי, יש למישהו הערות?
אורי שמרת
העדכון האוטומטי?
מירב ישראלי
זה פשוט כמו שהיום במקום שאנחנו בשלוש קריאות נעשה 33 הופך ל-49, זה פשוט יתעדכן על ידי ---
שנית פנחסי הראל
15%.
מירב ישראלי
בסכום הגלובאלי, בהתאם לחישוב.
סתיו כהן
אפשר לשאול? הכוונה היא שזה אחרי ההעברה בבסיס תקציב הביטחון?
מירב ישראלי
אחרי ההעברה.
סתיו כהן
תקציב הביטחון כבר לא יצטרך להשתתף בעדכון.
מירב ישראלי
אם הכל עובר אליהם. מ-2012 ואילך. אוקי, אז בעצם לגבי ההוראה המיוחדת ל-2012 יש החלטה ולגבי העדכון האוטומטי יש החלטה.
היו"ר אלכס מילר
והתחילה גם?
מירב ישראלי
אה, התחילה – בישיבה הקודמת וגם בקריאה הראשונה מה שעבר זה באמת שזה מתחילת שנת הכספים הקודמת.
אורי שמרת
את יכולה להסביר שוב את העדכון האוטומטי?
מירב ישראלי
כן. בעיקרון החוק קובע איזה שהוא מנגנון, איזו שהיא נוסחת עדכון בעצם שאומרת שההשתתפות בתקציב מכינה היא הסכום שנקבע פר חניך, שזה עכשיו 24,000, וזה מתעדכן על ידי שר החינוך וגם נכנס לחוק כבר. הסכום שיש בחוק זה לא הסכום המקורי, זה כבר סכום מעודכן לפי מה ששר החינוך מעדכן. אז המשוואה היא בעצם סכום פר חניך כפול מספר החניכים במכינה, כשיש על זה ... של 15% לשנה בעצם.
יוסף אלדר
על כלל המכינות.
מירב ישראלי
על כלל המכינות, כן. זאת אומרת, יש איזה סכום גלובאלי שהוא בכל שנה. עכשיו, איך הסכום הזה מחושב בעצם? כל התלמידים במכינות כפול הסכום של החניך הבודד, כפול 15 או פחות מזה, במקרה שהגידול הטבעי היה פחות מזה. זה אוטומטי, זה בחוק. עכשיו, יש איזו בעיה עם זה שהסכום של מה שיהיה עכשיו 49 מיליון לא מתעדכן, כי זה לא נכון. זה משאיר בחוק איזה משהו שהוא לא נכון. אז מה שהוועדה ביקשה בפעם הקודמת, שכמו הסכום לחניך שמתעדכן בתוך החוק, יהיה גם מנגנון של עדכון של הדבר הזה, רק שצריך לפרסם את זה כי לא תמיד זה 15%. צריך כאילו לבדוק פר שנה כמה הגידול ולפי זה לפרסם את הסכום הגלובאלי. אז זאת ההצעה שלנו.
זבולון אורלב
יש עם זה בעיה? לא, אין בעיה עם זה. גם זה מוסכם.
מירב ישראלי
אוקי, אז בעצם נשאר הדבר של הגידול הטבעי.
זבולון אורלב
אנחנו מחכים. אני בהתכתבות SMS עם השר שאומר לי שתוך דקה הוא מתקשר.
מירב ישראלי
אוקי, אז על התחילה אולי נעשה בינתיים.
זבולון אורלב
תעשו את התחילה.
מירב ישראלי
1 בינואר 2011 זה מה שהוחלט בפעם הקודמת, מפני ששם התחילו בעצם הבעיות.
חנן ארליך
אז ההערה שלי, של משרד המשפטים היא שבעצם מדברים פה על אטרקטיביות של כבר שנה קודמת ואנחנו מעדיפים להימנע ממנה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, נעשה הפסקה.
חנן ארליך
אם אפשר לעשות הערת מעבר שתגיד שהסכום לחישוב יתחיל כפי שהיה.
מירב ישראלי
הבנתי, אבל זה רק עניין של ניסוח.
חנן ארליך
כן.
מירב ישראלי
בסדר גמור.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:20 ונתחדשה בשעה 10:30.)>
זבולון אורלב
הצבעה.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא תהיה הצבעה. טוב, תראו, מה שאנחנו הולכים לעשות, איפה האוצר?
זבולון אורלב
איפה שגיא והאוצר? אפשר לקרוא לשגיא והאוצר?
חנן ארליך
רק אם אפשר, לגבי ההערה של סעיף התחילה, אם ההערה שלי מקובלת?
מירב ישראלי
כן, כן.
חנן ארליך
הוראת מעבר.
היו"ר אלכס מילר
תהיה עוד ישיבה על הנושא הזה.
מירב ישראלי
אוקי. אבל מה שהוא אומר מקובל. זאת אומרת עקרונית מה שאנחנו רוצים להשיג, שמעתה והלאה זה יהיה בבסיס תקציב משרד החינוך, ורק לגבי תקציב 2011 בעצם, יש את הוראת המעבר הזאת.
חנן ארליך
שיורו ב-2012, כאילו התקציב הוא ...
היו"ר אלכס מילר
טוב, משרד האוצר, אין מצב שאנחנו מוציאים מכם הסכמה על הסעיף, נכון?
אורי שמרת
לא.
היו"ר אלכס מילר
לא, טוב. אז תראו, מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. אנחנו משאירים את הסוגיה הזאת למשא ומתן בין שני המשרדים, בין שני השרים. כשתגיעו להסכמות על הסעיף הזה אנחנו נצביע על החוק, תודיעו לי על הסיכום. תעשו את זה בדרך שאתם רואים לנכון, אם זה דרך ועדת שרים ---
זבולון אורלב
וחשוב שתאמר שאנחנו עושים את זה על דעת שר החינוך.
היו"ר אלכס מילר
כן, בסדר. תראו, אני גם יכול להבין את שר החינוך, שכרגע עד היום הוא היה אחראי על חצי מהגידול הטבעי, עכשיו הגידול הטבעי במלואו נופל על המשרד. כמובן שזה לא פשוט מבחינת המשרד להכניס עכשיו למצב של אותו כסף שמדובר לגידול הטבעי, וכמובן נצטרך לקצץ במקומות אחרים. עכשיו, אני מאמין שניתן להגיע להסכמות. במילא הכסף הזה כך או אחרת היה מגיע לשם ואתם תגבשו בעצם יחד עם משרד החינוך, את המתווה שאתם רואים לנכון לפתור את העניין הזה, יכול להיות שלא בכל הסכום, יכול להיות מחצי משרד האוצר ישתתף, אני לא יודע. אבל תמצאו את הדרך. אני רק אומר לכם רבותי, זה פשוט מאד – כל עוד אתם לא מביאים את ההסכמה על הסעיף הזה, הכל בסדר שם עם העניין של המכינות. הכסף לא יעבור ושום דבר לא יעבוד. עכשיו, אם ישבו רגל על רגל, אז ככה זה גם יימשך. אנחנו מבחינתנו מוכנים לסגור את החוק, חייבים לסגור את הנושא הזה.

אז עכשיו זה אחריות על מי שנמצא בראש המערכת. כמה שיותר מהר תדחפו את העניין הזה לפתרון, ככה כמה שיותר מהר תיפתר הסוגיה של המכינות. תתחילו להתעכב עם העניין הזה, כל הנושא של המכינות יהיה באותו מצב כמו שזה היום, כי החוק לא יאושר.
יעקב כץ
מה המוטיבציה של האוצר לדחוף את זה קדימה?
היו"ר אלכס מילר
הם צריכים להבין שהם לוקחים על עצמם אחריות שכל המכינות האלה בבעיה מאד רצינית והם יודעים את זה וזה עליהם.
יעקב כץ
האם אפשר לאכוף עליהם פה בבחינת ---
יהודית גידלי
הר כגיגית.
היו"ר אלכס מילר
טוב, תודה רבה רבותי, אנחנו נגיע להסכמות.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים