ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכספים
27/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 948 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011), שעה 15:10
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

אורי אריאל

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
מעין נשר - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

סיון להבי - משרד הפנים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.
חבר הכנסת אורלב ביקש הצעה לסדר.
זבולון אורלב
נכון. אני רוצה לשבח את מנהל הוועדה על דרך פעולתה של הוועדה, על כך שהמסמכים מגיעים בזמן וחברי הוועדה מקבלים את ההודעה בזמן. אני רוצה להודות לו מאוד.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, לגבי החוק של מחר.
זבולון אורלב
על איזה חוק מדובר?
רוחמה אברהם-בלילא
על הדיווח המקוון, העסקים הקטנים.
היו"ר משה גפני
אני מעדכן. רשות המסים שיהיה דיווח מקוון של עסקים ממיליון שקלים ומעלה וחברות מחצי מיליון שקלים ומעלה. המלכ"רים, אגב, זה היה אותו הדבר. על פי החוק, אותו הדבר. מה שאנחנו עשינו אתמול זה שאני הצעתי הצעת פשרה. הצעתי שזה יהיה 2.5 מיליון שקלים והמלכ"רים יהיו עשרים מיליון שקלים.
רוחמה אברהם-בלילא
מעל עשרים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כן. המלכ"רים אלה הרשויות המקומיות וכולי. אלה לא המלכ"רים עליהם אנחנו מדברים. עשרים מיליון שקלים במקום מיליון שקלים. ההצעה לגבי הנושא של הדיווח המקוון בעסקים היא שיהיה משניים וחצי מיליון שקלים ומעלה. עדיין שר האוצר דורש להפחית את זה.
גאלב מג'אדלה
אנחנו הצענו מעל ארבעה מיליון.
היו"ר משה גפני
לא. זה עכשיו למעלה מארבעה מיליון. החוק הקיים, אם מושכים את החוק, ב-2012, בעוד שבוע, זה יורד למיליון שקלים ולחצי מיליון שקלים.
גאלב מג'אדלה
אנחנו לא מושכים. אנחנו מציעים הצעת חוק משלנו.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להציע אבל הם יכולים למשוך את זה. זאת הצעת חוק ממשלתית.
גאלב מג'אדלה
לא, אנחנו נציע.
היו"ר משה גפני
נציע, בסדר, אבל אומר לי שר האוצר שהוא יפעיל את החוק.
גאלב מג'אדלה
אם הם לא באים לקראתנו. אנחנו רוצים הוראת שעה.
היו"ר משה גפני
נכון לרגע זה, אנחנו הצבענו על 2.5 מיליון שקלים, הצבענו על עשרים מיליון שקלים ועכשיו יש הרבה סעיפים שהם הלבישו על העניין כאשר חלק מהם אנחנו צריכים.
רוחמה אברהם-בלילא
היו סעיפים לא פשוטים שדנו עליהם תוך כדי הקראת החוק. גאלב, לא היית אתמול בדיון וזה דיון שהוא חוק. הם הלבישו הרבה מאוד סעיפים שלא קיבלנו אותם, תוך כדי הקראת החוק. היה סיכום של היושב ראש שאומר 2.5 מיליון שקלים ולא יהיו מיליון שקלים.
גאלב מג'אדלה
הם לא קיבלו את הצעת הפשרה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה לדווח מה היה. לאור ההתנגדות שהבענו אתמול ולאור הסיכום אתה הגעת אליו, אדוני היושב ראש, ואני תמכתי בסיכום הזה כפי שהצגת אותו, לחוק הזה היו עוד סעיפים רבים שהתווכחנו עליהם ובין היתר כל מה שקשור לסעיף הראשון בחוק.
היו"ר משה גפני
רגע. שמוליק, תתקשר ליד שרה ותשאל מה המחזור שלהם.
זבולון אורלב
מה המשמעות של המקוון, כמה הוצאות יהיו להם אם זה יהיה מקוון.
רוחמה אברהם-בלילא
זה 300 שקלים בחודש. בין 240 ל-300 שקלים בחודש. שאלתי גם את רואה החשבון ואת אנשי האוצר. כל ההוצאה שנגרמת לבעלי העסקים האלה, זה משהו בסדר גודל של 300 שקלים.
זבולון אורלב
עמותות, אלה תרומות.
רוחמה אברהם-בלילא
הסיכום היה מעל עשרים מיליון שקלים. אם אתה רוצה לפתוח את זה, ללכת על משהו חדש ולהעלות את זה, זה דיון אחר.
היו"ר משה גפני
אנחנו הצבענו על זה. אם נראה שזה קריטי, נראה מה לעשות.
רוחמה אברהם-בלילא
בין לבין היו שם סעיפים שלא אהבנו אותם. הסעיף הראשון שמדבר על כל הסוגיה הזאת של הכנסת השינויים של המע"מ במזומן. הם אמרו שהם יביאו את הנושא הזה לרבעון הראשון של השנה, הם יבדקו, הם יראו את זה עם גורמים נוספים, הם יפתחו שולחן עגול. הגענו אתם למסקנה שהסעיף הזה יורד לגמרי מהחוק.
היו"ר משה גפני
אבל יש שם הטבות.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אין שם כרגע הטבות.
היו"ר משה גפני
דיברנו על החברות הגדולות ועל החברות הקטנות.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, כל הנושא הזה של היחסים בין החברות הגדולות והחברות הקטנות, זאת לא הייתה הטבה. מהרגע שהחוק הוחל, החוק של מע"מ במזומן עד ה-15 מיליון שקלים, בפועל, בשטח, הוא לא קורה משום שאותן חברות גדולות מבקשות מבעלי העסקים להוציא חשבוניות והם נדרשים לשלם את המע"מ. יש בלגן שלם כרגע.
היו"ר משה גפני
החוק שלך.
רוחמה אברהם-בלילא
כן.
היו"ר משה גפני
מה שקורה בינתיים, וזה מה שדיברנו אתמול, זה שחברות גדולות לא עושות את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
מנצלות את זה לטובתן.
היו"ר משה גפני
כן, ואנחנו ביקשנו לתקן את זה בחוק. הם מסכימים לזה?
רוחמה אברהם-בלילא
כרגע סיכמנו שהסעיף הזה יורד בשלב הזה ומיד אנחנו נתכנס כדי לראות את כל הסוגיה אולי כדי להניח הצעת חוק חדשה שתתקן את הצעת החוק הקודמת ואולי לכפות על החברות הגדולות כן להחיל את זה. אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
איכפת להם אם נעשה את זה עכשיו?
רוחמה אברהם-בלילא
בחוק הזה אי אפשר לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
אפשר כל דבר, השאלה אם הם מסכימים.
רוחמה אברהם-בלילא
אני אומרת לך למען ההגינות שאני חושבת שאנחנו צריכים לשבת עם האנשים מתוך השטח ולבדוק איך אנחנו כן יכולים לעשות. לבדוק עם הארגונים המקצועיים. לעשות את זה בחטף, לא.

סעיף 4 שמדבר על כך שיוטל אחוז אחד קנס בלי ניהול ספרים, נאמר שלזה תוצמד ריבית והצמדה. כרגע הם מציעים שלא תהיה הצמדה וריבית אלא יוטל רק האחוז האחד הזה.
סעיף 6, כל הסוגיה הזאת שמדברת על הכנסה והוצאה דרך הרשות, ירד לגמרי.
היו"ר משה גפני
את ביקשת את זה? אנחנו לא התנגדנו לזה.
רוחמה אברהם-בלילא
דיברנו על כל הסעיפים. אתה הוצאת את הסעיף של 174א, עליו הצבענו, כולל העשרים מיליון שקלים ואמרנו שיש בחוק הזה עוד הרבה סעיפים.
היו"ר משה גפני
זה נראה כמו חוק ההסדרים.
רוחמה אברהם-בלילא
נכון. ראשית, נראה כמו חוק ההסדרים. שנית, הגענו למסקנה שזה לא מיטיב עם הציבור אלא מרע אתו ולכן סברנו שכדי להוריד את זה, צריך להוריד את זה בדרך ראויה.
היו"ר משה גפני
מה עוד?
רוחמה אברהם-בלילא
כל הסוגיה הזאת של המלכ"רים מעל עשרים מיליון שקלים, זה נמצא. כל הסוגיה של 174, שניים וחצי מיליון שקלים, כפי שאתה הגעת למסקנה, אם הם ירצו להפחית את זה, כמובן שזה יובא בצו של שר האוצר באישור ועדת הכספים.

סעיף ההגנות. למעשה שר האוצר רצה להחיל את סעיף ההגנות משנת 2014 אבל הוא יוחל מעכשיו על כל מי שמגיש דוח מקוון. כל הסוגיה הזאת של הקצאת חשבונית, שר האוצר רצה את זה מספטמבר 2013, שנאפשר לו לדחות את זה עד 2014 בערך.
אני רוצה להודות למי שעזר לי כאן מאוד מאוד, כרגיל, שזה מנהל הוועדה טמיר שיודע לעשות את זה בדרך מאוד מאוד מקצועית, יעילה ונכונה. טמיר, תודה.

אני חושבת שאם נקבל את הסיכום הזה פחות או יותר, זאת גזרה שאפשר לעמוד בה. שנינו לא אהבנו את החוק.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מחר נשמע גם את הגופים ונראה.
זבולון אורלב
נדמה לי שהגיעו עוד פניות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 944 – משרד התעשייה
אין רפרנט.
היו"ר משה גפני
שוב משרד התעשייה לא נמצא? פשוט לא יאומן.
רוחמה אברהם-בלילא
אם אני הייתי שרת התמ"ת והייתי יודעת שוועדת הכספים מתכנסת כדי לעזור.
היו"ר משה גפני
44 מיליון שקלים מענקים לעסקים קטנים.
רוחמה אברהם-בלילא
בפריפריה.
היו"ר משה גפני
זה היה בישיבה קודם והבאנו את זה עכשיו בתקווה שהם יבואו.
אורי אריאל
הם יודעים על הישיבה?
טמיר כהן
ודאי.
היו"ר משה גפני
מישהו מכם יכול לבדוק?
מעין נשר
אני שולחת לו הודעה לראות אם הוא יכול להגיע או למה הוא לא כאן.
היו"ר משה גפני
אנחנו חברי כנסת, דוחים את הדלקת נרות חנוכה, באים לכאן בזמן לא בזמן כדי לעזור למשרד. זה יכול להיות פרי הגליל.
זבולון אורלב
אל תעשה תקדים שאתה מעביר. שיבואו מחר בבוקר.
היו"ר משה גפני
נכון.
מעין נשר
אני יכולה לנסות אחר כך להסביר במקום הרפרנט או שהוא יבוא מחר?
רוחמה אברהם-בלילא
שערורייה. זה אומר שהם באמת חושבים עלינו כעל חותמת גומי.
גאלב מג'אדלה
קודם כל, בואו נשמע את ההסבר שלה.
מעין נשר
הוא לא ידע שהפנייה מגיעה. הוא לא ידע שהפנייה מוכנה ושהיא עלתה.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אנחנו לא ידענו.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת? זה היה בישיבה הקודמת. זה היה בישיבה הרגילה של הוועדה.
מעין נשר
אני לא יודעת. אני רק מעבירה את המסר.
היו"ר משה גפני
בסדר, זה יהיה מחר. זה באמת לעשות מאתנו צחוק.
מעין נשר
לא, זה לא כך.
היו"ר משה גפני
כואב לי הלב שאני אומר את זה בגלל שזה סוף השנה.
מעין נשר
אין שום כוונה לעשות מכם צחוק.
היו"ר משה גפני
לא, לא לעשות צחוק. סתם התבטאתי כך.

פנייה מספר 975 – משרד החקלאות
מעין נשר
הפנייה נועדה להעביר 7.5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לחטיבה להתיישבות לפעילות כפרי סטודנטים, זה על מנת להתאים את קצב ההרשאות למזומן. אין כאן שום הגדלה של שום התחייבות.
זבולון אורלב
למה זה הולך לחטיבה להתיישבות?
מעין נשר
זה נקרא כפר סטודנטים. המשמעות היא שזאת מעין שכונה, קהילה, בה יש דירות שמנהלת עמותת אילים שעושה את הפעילות עבור החטיבה להתיישבות.
היו"ר משה גפני
אני שם לב שכל ישיבה יש העברה כזאת.
מעין נשר
כן, הייתה תקלה במערכת של החטיבה ואני צריכה לבוא אליכם פעם שלישית עם זה. גם אני לא מרוצה מזה.
זבולון אורלב
אני בעד לאשר את הפנייה אבל שוב, פעם אחת הם צריכים להסביר לנו, אחרי ה-1 בינואר, למה צריכים לבוא ב-27 בדצמבר ולעשות העברה כזאת כשיודעים עליה לפחות שלושה חודשים קודם. הרפורמה במשק הלול והמטילות, יודעים עליה כבר לפני חצי שנה. כבר יודעים על זה כמה חודשים טובים ולכן למה צריכים ברגע האחרון באופן בהול לבוא?
מעין נשר
קודם כל, אני שמחה שאמרת את זה כדי שזה יהיה בפרוטוקול ואני אשלח את זה לחטיבה להתיישבות. זה לא בגלל שהיו לנו שם עודפים בלול שלא נוצלו אלא בגלל שהייתה איזושהי תקלה במערכת החטיבה והם לא צפו כמה הרשאות הם יצטרכו. גם אני לא מרוצה שזה ב-27 בדצמבר ואני מסכימה אתך. זה לא יקרה שוב.
גאלב מג'אדלה
מה זה כפרי הסטודנטים? מפלים כאן לטובה סוג מסוים באוכלוסייה.
זבולון אורלב
זה פתוח לכל הסטודנטים.
גאלב מג'אדלה
מה עם הסטודנטים האחרים?
מעין נשר
מה זאת אומרת האחרים?
גאלב מג'אדלה
בהתיישבות, בהתנחלויות, הערבים, במקומות אחרים, הסטודנטים החרדים. אני רואה כאן סקטור אחד.
מעין נשר
לא. לכפרי סטודנטים יכולים להתקבל גם סטודנטים מההתיישבות וגם סטודנטים ערבים. זה ללא אפליה של איפה אתה גר ומאיזה מגזר אתה. הרעיון הוא להביא אוכלוסיות חזקות לפריפריה ולהקים קהילות בערים שהן במצב כלכלי פחות טוב ולחזק את האוכלוסייה המקומית. הסברתי את זה גם אתמול.
גאלב מג'אדלה
אם הסברת אתמול, למה זה לא עבר אתמול?
מעין נשר
אתמול היה סכום אחר. לא איכפת לי להסביר שוב ושוב.
גאלב מג'אדלה
יש לך את הרשימה של הכפרים בהם מדובר?
מעין נשר
אני מוכנה להעביר לך. זאת רשימה ארוכה. יש כפר בדימונה, בקריית שמונה, באשלים בנגב. מדברים על פריפריה, על הגליל והנגב.
גאלב מג'אדלה
בסדר. אני רוצה את הרשימה.
מעין נשר
תקבל אותה.
גאלב מג'אדלה
איך אני יכול לאשר אם אין לי את הרשימה? כבוד היושב ראש, איך אני יכול לאשר בלי לראות את הרשימה ולדעת למי מעבירים? על איזה כפרי סטודנטים אנחנו מדברים?
היו"ר משה גפני
היא אמרה.
גאלב מג'אדלה
מה אמרה? היא אמרה בעל פה כמה כפרים. הבנתי שיש הרבה בגליל ובנגב. איפה הרשימה?
מעין נשר
הרשימה הועברה בעבר לוועדה.
היו"ר משה גפני
כן, העבירו אותה.
גאלב מג'אדלה
עכשיו אני שואל. היה כאן תייר ששאל, זה בסדר. עכשיו חבר ועדה שואל.
היו"ר משה גפני
לא. רוחמה שאלה או מישהו אחר.
רוחמה אברהם-בלילא
אני שאלתי. אני ביקשתי את הרשימה.
גאלב מג'אדלה
יופי. קיבלת?
רוחמה אברהם-בלילא
לא.
גאלב מג'אדלה
איפה הרשימה?
מעין נשר
רוחמה שאלה אתמול והיא תקבל. אין שום בעיה.
גאלב מג'אדלה
שיביאו את הרשימה. אחרי שנקבל אותה נאשר.
מעין נשר
הרשימה גם הועברה בעבר. זאת לא פעם ראשונה שמעבירים כספים לפעילות הזאת.
גאלב מג'אדלה
אני צריך לראות את הרשימה. כבוד היושב ראש, אנחנו לא מקבלים כאן חלקי חלקים וחלקיקים. אנחנו רוצים רשימה מסודרת. רוצים לראות כמה כל כפר מקבל. אולי כפר אשכנזי מופלה לטובה יותר מכפר ספרדי.
מעין נשר
זה נקרא כפר, אבל זה לא כפר.
גאלב מג'אדלה
אז מה זה, עיירה?
מעין נשר
לא.
גאלב מג'אדלה
שכונה?
מעין נשר
מספר דירות בתוך קהילה קיימת בערים. למשל בדימונה, דימונה היא לא כפר כמו שאנחנו יודעים.
רוחמה אברהם-בלילא
סליחה, אני מודה שדובר על דימונה וירוחם, אם אני לא טועה.
זבולון אורלב
יש יותר.
רוחמה אברהם-בלילא
דיברנו על הסוגיה הזאת.
גאלב מג'אדלה
יש רשימה ארוכה. איפה היא?
זבולון אורלב
אני רוצה להתייחס לרעיון. סטודנטים שמתארגנים, בדרך כלל יש גרעין שמתארגן, וזה פתוח לכלל הסטודנטים. הם מקבלים סיוע מהחטיבה להתיישבות בשכר הדירה או בהנחה כשהם מתגוררים בעיירת פיתוח, בשכונת מצוקה, והם מחויבים לקהילה. לדעתי זאת פעולה מבורכת מאוד. אני מכיר כמה כפרי סטודנטים.
גאלב מג'אדלה
זה הסבר יותר טוב משל האוצר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
גאלב מג'אדלה
רגע, איזה פנייה? אתה עושה צחוק מהוועדה? אני שואל שאלות ואתה מרים את הידיים, על מה?
היו"ר משה גפני
לא הסכמת?
גאלב מג'אדלה
לא. בטח שלא הסכמתי. אני שואל על הרשימה. כל פעם היא אומרת לי כפר ואני רוצה את הרשימה.
זבולון אורלב
תאשר ושיגיש רביזיה. עד מחר בבוקר תקבל את הרשימה.
גאלב מג'אדלה
אתה בבוקר בעיתון מאיים ובערב אתה מאשר. אני לא מבין. תן לי להבין. אני התבלבלתי.
היו"ר משה גפני
אם לא מאשרים את זה היום, זאת החלטה שאנחנו אומרים שהכסף יחזור לאוצר.
גאלב מג'אדלה
אפשר לאשר מחר. אני מוחל על כבודי, לא מוכן שיבואו נערי האוצר ויאמרו כמה מלים, זבולון אורלב מסביר יותר טוב ויותר מעמיק מהם ואתה מאשר.
היו"ר משה גפני
תן לי להשלים את המשפט. אני מציע לך, מכיוון שלך יש גם אחריות, אתה היית שר בממשלה.
גאלב מג'אדלה
נכון. לא בממשלה הזאת.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. מה זה משנה?
גאלב מג'אדלה
משנה. יש הבדל בין ממשלת שלום לבין ממשלת מלחמה. הממשלה מחוקקת חוקים גזעניים.
היו"ר משה גפני
אתה הרי מכיר את עבודת הממשלה. לזה התכוונתי. אני מציע שנאשר את זה. היא תעביר לך היום את הרשימה. יש לך רשימה?
מעין נשר
כן. אני יכולה להעביר אותה.
היו"ר משה גפני
היא תעביר אליך היום את הרשימה. במידה והיא לא מעבירה לך את הרשימה, אנחנו עושים רביזיה.
רוחמה אברהם-בלילא
גאלב, זה בסדר.
גאלב מג'אדלה
אתם ויתרתם אתמול.
רוחמה אברהם-בלילא
לא ויתרנו.
גאלב מג'אדלה
אנחנו משלמים את המחיר היום. זאת שיטת הסלאמי.
היו"ר משה גפני
גאלב, יש לך אחריות ממלכתית.
גאלב מג'אדלה
אם רוחמה אתמול הייתה מוותרת, היום אני הייתי צריך לצעוק.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה אליך. תשתדלי להעביר היום את הרשימה.
מעין נשר
איך שאני אחזור למשרד, אני אשלח את הרשימה. זאת לא בעיה להעביר אותה.
גאלב מג'אדלה
אני אקבל את הרשימה?
מעין נשר
כן.
גאלב מג'אדלה
מצוין. את מתחייבת שהיום אני אקבל את הרשימה.
מעין נשר
כן.
היו"ר משה גפני
תגידי בעזרת השם.
מעין נשר
בעזרת השם ואינשאללה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני אומר שבישיבה השנייה של היום הייתה לנו פנייה של משרד השיכון כמדומני, בה עמד הרפרנט ואמר שאין שום בעיה. אני אמרתי שאני רוצה לראות את רשימת הישובים, הצבעתם ואני ביקשתי רביזיה. הוא אמר לי שאין שום בעיה כי הרשימה מוכנה.

למען הפרוטוקול אני אומר שקיבלתי טלפון מאותו רפרנט של משרד השיכון שאמר שאין רשימה מוכנה וזה ייקח להם בין שבוע לשבוע וחצי להכין אותה.

אני לא מוכנה להסיר את הרביזיה. שיעבדו ויביאו לי את הרשימה, אלא אם כן תחליטו להעביר את זה כך, כפי שזה היה, אבל זה המצב.
זבולון אורלב
אנחנו בדרך כלל מעבירים בהסכמה.
היו"ר משה גפני
טמיר, תתקשר בבקשה למשרד השיכון ותגיד להם שאנחנו מבקשים את הרשימה ושהם יביאו אותה. לפחות שיביאו את העקרונות של הרשימה.
גאלב מג'אדלה
על איזה רשימה את מדברת?
רוחמה אברהם-בלילא
משרד השיכון. זאת לא הפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הפנייה של משרד החקלאות, מספר 975.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 975 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. משרד החקלאות יעביר לגאלב את הרשימה של כפרי הסטודנטים.
גאלב מג'אדלה
היא אפילו לא כאן.
היו"ר משה גפני
היא אמרה שהיא הלכה להביא. היא הסבירה ורצה מהר למשרד. אני אחראי לזה. אם לא, זה עולה מחר מחדש ולא נאשר את זה.
זבולון אורלב
הנה הרשימה מהאינטרנט.
גאלב מג'אדלה
אני לא מבין אתכם. בשביל מה אנחנו מאשרים העברות אם הם לא באים אלינו? אני צריך את האינטרנט? אני לא רוצה אינטרנט. אתה חושב שאין לי גוגל? אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה. אני צריך שאורלב יסביר לי וישכנע אותי?
היו"ר משה גפני
אתה הגעת היום עם מרץ.
גאלב מג'אדלה
אני תמיד במפלגת העבודה. אתה מתבלבל.
היו"ר משה גפני
אתה צודק.

פניות מספר 987 עד 992 –
סיון להבי
הפנייה נועדה להקדמת תקצוב 200 מיליון שקלים עבור מענקי איזון ברשויות המקומיות.
זבולון אורלב
מה זה הקדמה?
רוחמה אברהם-בלילא
למה זאת הקדמה?
סיון להבי
אנחנו מבקשים להקדים את מענק ינואר לתשלום.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת למה? אני ביקשתי. אני דיברתי עם ראובן קוגן. יש רשויות שנמצאות במצוקה גדולה ואני אמרתי להגדיל את מענקי האיזון. היה לי סיפור עם שדרות, היה לי סיפור עם חצור ועם מקומות נוספים.
זבולון אורלב
זאת הרשימה לאן זה הולך?
היו"ר משה גפני
אני חושב.
סיון להבי
לירושלים אין מענק איזון אלא יש מענק בירה.
רוחמה אברהם-בלילא
באר יעקב, באר שבע.
סיון להבי
נטולות מענק.
זבולון אורלב
גם מועצות אזוריות.
היו"ר משה גפני
רוחמה, אין החלטה בנושא הזה של שינויים במענקי האיזון.
אורי אריאל
הם עושים כאן משהו טוב.
רוחמה אברהם-בלילא
זה בסדר. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
עמד דוד בוסקילה והתחנן לשר האוצר כי הוא לא יכול לשלם משכורת וביקש שיקדימו לו את מה שמגיע לו.

אנחנו מצביעים.
רוחמה אברהם-בלילא
רגע. יש תוכניות הבראה, יש מענקים.
סיון להבי
71 מיליון שקלים זה מימון מזומנים לתקנת תוכניות ההבראה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה שיסביר לי את סעיף 3.
זבולון אורלב
רגע, אני בסעיף 2. יש רשימה?
סיון להבי
יש רשימה.
היו"ר משה גפני
תסביר את כל הפנייה.
סיון להבי
יש סיכום תקציבי בין משרד הפנים למשרד האוצר על העמדה של 670 מיליון שקלים לתוכניות הבראה בשנים 2011-2012. קצב חתימת תוכניות ההבראה, קשה לנבא אותו מראש. אנחנו מגיעים לסוף שנה ויש חמש תוכניות הבראה שעומדות להיחתם עוד השנה ובתקנה עצמה חסרים מזומנים. המטרה של הפנייה הזאת היא להביא מזומנים לתקנה כדי שנוכל להתחייב על תוכניות ההבראה.
רוחמה אברהם-בלילא
זה חשוב.
זבולון אורלב
תשלח לי היום את הרשימה. אני אאשר אותה. אני לא עושה רביזיה אבל אני מבקש לקבל את הרשימה.
סיון להבי
רק תחדד לי מה אתה רוצה.
היו"ר משה גפני
אלה שישים רשויות.
רוחמה אברהם-בלילא
רשימה של כל אותן רשויות שנמצאות בתוכנית הבראה.
סיון להבי
מועמדות לתוכנית הבראה.
זבולון אורלב
מספר 2. אתה הולך לחלק 71 מיליון שקלים.
סיון להבי
אני הולך לחלק 670 מיליון שקלים. לסוף שנה חסרים לי 71 מיליון שקלים.
זבולון אורלב
רשימה של ה-71, איך הם מתחלקים.
סיון להבי
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אלה שישים רשויות מקומיות.
זבולון אורלב
בסדר גמור. אין שום בעיה. אני לא מעכב.

מה זה מספר 3?
סיון להבי
תקצוב 8,5 מיליון שקלים לישובים גדלים. מענק האיזון, בנוסחה מוצבים נתוני אוכלוסייה של שנה קודמת, קרי, מענק על 2011 מחושב על נתוני אוכלוסייה ב-2010. אנחנו משפים רשויות שיש להן גידול משמעותי באוכלוסייה במהלך השנה מכיוון שהנתונים על האוכלוסייה בשנה שעברה כבר לא מעודכנים השנה.
רוחמה אברהם-בלילא
מאיזה ישובים?
זבולון אורלב
באותה רשימה, תוסיף גם את הרשימה הזאת.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אני דורשת אותה.
סיון להבי
בסדר.
זבולון אורלב
איזה היקף זה סעיף 4?
סיון להבי
השינויים הפנימיים?
זבולון אורלב
כן.
היו"ר משה גפני
זה מופיע בפנייה עצמה. הם כותבים את ההסבר הכללי.
סיון להבי
שינויים פנימיים, שמונה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
יש עוד שאלות? אין. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 987 עד 992 – פה אחד
הפניות אושרו
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה רביזיה עד שאני מקבלת את הרשימה.
היו"ר משה גפני
לא, אל תעשי את זה. את רוצה שאני אעשה לך טלפונים מכמה ראשי רשויות בקדימה? אני מבקש שתעביר את הרשימה. אני אחראי לזה שתקבלי את הרשימה הזאת.
זבולון אורלב
גם לאתר שלי באינטרנט.
היו"ר משה גפני
מענק בירה.

חבר הכנסת אורי אריאל, תרשום שהתגברתי על ייצרי.
אורי אריאל
רשמתי. אני אומר לפרוטוקול איזה הוא גיבור הכובש את ייצרו. לכן מוענק פרס לחבר הכנסת גפני.
זבולון אורלב
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שבכוונה לא התערבתי בחילופי הדברים בין חבר הכנסת אורי אריאל לבין חבר הכנסת גפני. היה לי מה לומר, אבל התגברתי על יצרי ולא אמרתי.
היו"ר משה גפני
במערכת הפוליטית, כנראה אין הכרת הטוב בכלל. תציג את הפנייה.
עמית סדן
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של שלושים מיליון שקלים עבור מענק הבירה. זה בהתאם לסיכום עם משרד האוצר להעלאת מענק הבירה.
זבולון אורלב
לא היה מדובר על יותר?
עמית סדן
לא, היה מדובר על ארבעים מיליון, מתוכם עשרה מיליון היו מותנים.
היו"ר משה גפני
הם היו כבר בפנייה קודמת.
עמית סדן
נכון, הם היו בפנייה קודמת.
היו"ר משה גפני
היה מענק מותנה.
גאלב מג'אדלה
לצורך מה זה הולך?
עמית סדן
מענק בירה הוא מענק מיוחד לפי חוק יסוד: ירושלים.
גאלב מג'אדלה
ירושלים המזרחית בפנים?
זבולון אורלב
ודאי.
אורי אריאל
גאלב מציע שיהיו שלושים מיליון למערבית ועוד שישים מיליון למזרחית.
עמית סדן
העירייה מקבלת את התקציב וחלק מהתקציבים כמובן מיועדים לשירותים במזרח ירושלים. אין לנו הפרדה.
היו"ר משה גפני
אמרו לי שאני אראה רע מאוד אם אני לא מאשר את זה היום. זה ילך לאיבוד.
גאלב מג'אדלה
אתה בקואליציה בירושלים?
היו"ר משה גפני
אני בקדחת. אורי אריאל שכנע אותי.
אורי אריאל
אתה יודע שלקיבוץ הדתי יש קדחת? קרן, דת, חינוך, תרבות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור מענק בירה – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:40>

קוד המקור של הנתונים