ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2012

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - חובת הפנייה לוועדה מיוחדת טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים