ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדה משותפת כלכלה וחינוך לדיון בהצ"ח רשות השידור
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 11>
מישיבת הוועדה המשותפת
של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט

לעניין הצעת חוק רשות השידור
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 12:45
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011 - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ כרמל שאמה הכהן בסעיף 44 ג(ו) לחוק העיקרי>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

משה (מוץ) מטלון

חמד עמאר

נחמן שי
מוזמנים
>
ליאור רותם – דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
אמיר רוזנברג
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011 - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מאת חה"כ כרמל שאמה-הכהן בסעיף 44 ג(ו) לחוק העיקרי>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו פותחים את הישיבה בבקשה לדיון מחדש שאני הגשתי. אנחנו ישר ניגשים להצבעה בעניין הבקשה לדיון מחדש. מי בעד הבקשה לדיון מחדש?
נחמן שי
על מה? האם אתה יכול להגיד? - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, בטח. פורסם.
נחמן שי
- - או שזה סוד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, לא. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש מסעיף 44(ג)ו לחוק העיקרי בעניין הפחתת המחויבות של רשות השידור.
נחמן שי
אז למה אתה עושה עכשיו הצבעה? כי אתה צריך להצביע על זה מהר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נקבע לסדר-היום, יש הצבעה. ייפתח לדיון, ייפתח לדיון. לא ייפתח לדיון, לא ייפתח לדיון.

מי בעד ההצעה? 1. מי נגד?
הצבעה
בעד – 1
נגד – 2
נמנעים – 1
ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ההצעה לא נתקבלה.
נחמן שי
אני לא מבין, אני לא מבין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בזה תם הדיון, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים