ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכנסת
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 224>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 8:45
סדר היום
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
<2. פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין
– היו"ר

זאב אלקין
– מ"מ היו"ר
ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

עינת וילף

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
דוד אזולאי
אורית זוארץ
דב חנין
יואל חסון
איתן כבל
אלכס מילר
כרמל שאמה-הכהן
נחמן שי
מוזמנים
>
עידו אציל - עו"ד, משרד ראש הממשלה

אתי בנדלר - ייעוץ משפטי, ועדת כלכלה

לאה ורון - מנהלת ועדת כלכלה

אודי ירושלמי - ע. יו"ר, רשות השידור

דבורה קמחי - סמנכ"ל ערוץ 10

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים

עדן גוריון - יוצר, איגוד התסריטאים

אמיר גילת - יו"ר רשות השידור

עידן אור - מנכ"ל אקט - איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל

ניר טווב - יוצר, פורום היוצרים

אורי רוזנווקס - יוצר, פורום היוצרים

ליאורה קמינצקי - יוצרת, איגוד התסריטאים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.>
<פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.>
היו"ר יריב לוין
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום פנייה של יושבי ראש הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט, שדנה בהצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25) התש"א-2010 (מ/541), בדבר שתי טענות שעלו לגבי חריגה מגדר הנושא, וכן בקשה של הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית.

אני אבקש, תחילה, מנציג הממשלה לנמק לנו בקצרה את הבקשה לפטור מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית. אחר כך אבקש את יו"ר הוועדה המשותפת, חה"כ כרמל שאמה-הכהן, להסביר לנו את הפנייה שלו בעניין שתי הבקשות לנושא חדש.
עידו אציל
בחוק רשות השידור קבועות מכסות בהן מחויבת הרשות בשנת 2011, לעניין הפקות מקומיות קנויות. רשות השידור כנראה תתקשה לקיים את מצוות החוק בשנת 2011.
יואל חסון
זה הערוץ היחיד שמתקשה לעמוד במטלות שלו?
נחמן שי
אפשר לעשות מאמץ.
היו"ר יריב לוין
חה"כ חסון, כדי לשאול צריך קודם כל להבין מה רוצים.
יואל חסון
אנחנו מבינים.
היו"ר יריב לוין
אני לא מבין. אני יותר איטי ממך בשעות האלה של הבוקר.
עידו אציל
על מנת למנוע מצב בו הרשות מפירה חוק ולסייע לה גם לצלוח את הרפורמה, הממשלה החליטה להעביר הצעת חוק שתסמיך את השר הממונה לתת היתר לרשות להפחית במכסות שבה היא מחויבת על פי חוק. הדחיפות שבהצעת החוק נובעת מהעובדה ששנת 2011 עומדת להסתיים, ואנחנו רוצים למנוע כבר בשנת 2011 מצב בו הרשות היא מפרת חוק.
יואל חסון
האם הרפורמה אושרה?
עידו אציל
הרפורמה בתהליכים. יו"ר הרשות נמצא פה, והוא יוכל להסביר לך.
היו"ר יריב לוין
שאלות והתייחסויות תהיינה אחר כך. חה"כ כרמל שאמה הכהן, יו"ר הוועדה המשותפת, בבקשה.
כרמל שאמה הכהן
בעצם במהלך הדיון בהצעת החוק המפוצלת העלו חברי כנסת שונים בקשה להגדיר את ההצעות כנושא חדש. סעיף 1 עוסק באותו סעיף שהציג כרגע נציג הממשלה. על כך נטען נושא חדש. אני חושב, שאין מדובר בנושא חדש. חוק רשות השידור עסק בסוגיה הזו בעבר. בסך הכל מדובר בהארכת מועדים ובהארכת סמכות. לכן, לאחר שתישמע עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה, אני מציע שלא לקבוע שמדובר בנושא חדש.
לגבי הנושא השני, הנושא שהעלה חה"כ איתן כבל – לדחות את חובות ערוץ 10, שם גם נטענה טענת נושא חדש. אמרתי עוד במהלך הדיונים, כי אין להשוות בין הדברים. לפנים משורת הדין, הסכמנו בכלל להתחיל ולעסוק בכך. אני ביקשתי מהחברים לא לקרוא נושא חדש לסעיף הזה, לאור רגישות העניין. ניסיתי לשכנע במהלך הדיון את חברי האופוזיציה והקואליציה, לרדת מהטיעונים של נושא חדש. לצערי, לא הצלחתי לשכנע אותם. מרגע שהועלתה הטענה הזו, אין אלא לבחון אותה בכלים משפטיים. העמדה של הייעוץ המשפטי של הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך היא ברורה בעניין, והיא תוצג לפניכם.
היו"ר יריב לוין
חה"כ נחמן שי, לעניין הטענה שלך באשר לנושא חדש, בבקשה.
נחמן שי
תודה רבה, אדוני היו"ר. אנחנו זקוקים לאקרובאטיקה יוצאת דופן כדי להבין את הקשר בין הדברים, ואיך אנו נדרשים עכשיו לדון בסוגיית המחויבות של רשות השידור, שהיתה ידועה, למיטב הבנתי, כבר 6 שנים. מאז 2005 הרשות אמורה להפנות יותר ויותר הפקות לשוק החיצוני ולעודד אותו. מסתבר, ששבוע-עשרה ימים לפני המועד הקובע, נודע שמתוך 180,000,000 שקלים שהיא היתה אמורה לעשות, היא עשתה 25,000,000 שקלים, שזה במקרה הטוב 20%, ואפילו פחות. אני חושב, שזה מחדל חמור, שאי אפשר לעבור עליו לסדר בשום צורה שהיא. אם הרשות ידעה שהיא לא תעמוד בכך, היא היתה צריכה לבוא הרבה יותר מוקדם לכנסת ולבקש את אישורה. ברור, שפה מנסים לכסות על חור גדול וחמור ביותר. לכן, חשבתי שאין מה לערב את זה בהצעה הקיימת, שגם היא עוברת טלטולים. צריך לדון בזה בנפרד. שני הדברים האלה לא שייכים. זה לערב מין בשאינו מינו.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חה"כ כבל, בבקשה.
איתן כבל
תודה, אדוני היו"ר. אני רואה מה שקורה כאן מסביב. אני אדם פוליטי, ואני מבין את הפוליטיקה שבעניין. בשלב הזה, אני לא רוצה להלין עליה. התוצאה כאן היא די ברורה. יו"ר ועדת הכלכלה ויו"ר ועדת הכנסת, אני רוצה לפנות ולבקש ששני הצדדים יסירו את העניין של נושא חדש. ראוי שהדבר יבוא, ויהיה דיון ענייני ועקרוני, לכאן ולכאן, בשאלות האלה. אם כל אחד ימשוך את הטענה הזו, אני אשמח. כאן לא צריך להתקיים הדיון, אם צריך למחוק או לא צריך למחוק לערוץ הראשון, או מה צריך שייעשה עם ערוץ 10. אני אומר את זה, בחברות, לחה"כ נסים זאב. על המשקל נמצאים נושאים כבדי משקל. מעבר לזאת, לגופו של עניין, אני רוצה לטעון טענה, בהנחה שחה"כ נסים זאב לא ימשוך את הטענה של נושא חדש – ואני פונה אליך בכל לשון של בקשה למשוך את הטענה של נושא חדש. אין לי ספק, שגם חה"כ נחמן שי ימשוך את הטענה, בהתאמה.
היו"ר יריב לוין
אז למה זה לא נעשה קודם? אני באמת שואל.
נסים זאב
אגב, בסעיף אחר כן עשינו את זה.
לאה ורון
בנושא של בקשה לדיון מחדש.
איתן כבל
אני רק יכול לבקש את זה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שלא היתה נכונות כזו קודם.
איתן כבל
אני מקווה שחה"כ נסים זאב יסגור כאן את כל העניין. הרי ממילא נקיים דיון בוועדה. חה"כ אלקין, אני אומר את זה גם לך. לך זה לא מתאים.


חה"כ אלקין, התגובה האינסטינקטיבית שלך: "זה לא אני", הזכירה לי את הילדה שלי בת ה-3. אתה יודע שיש לך מילה כאן. יש לך מילה, שאני מכבד ומעריך. אני אומר: במקום שנפיל את זה על עניין טכני-פרוצדוראלי – זה אפילו לגופו של עניין, לא נכון. הרי יש לך את הרוב פה או שם, להפיל אותי בכל מקרה, אבל בוא נעשה את זה לפחות על פלטפורמה עניינית.
כרמל שאמה הכהן
חה"כ כבל, מי שהתחיל עם הבקשות לנושאים חדשים בדיון היום, זו היתה האופוזיציה. אני עניתי לחה"כ נחמן שי, ואמרתי לו: "תמשוך את הבקשה".
איתן כבל
יש לך קצת דיליי.
כרמל שאמה הכהן
למה?
איתן כבל
כי סימסת באותו זמן.
כרמל שאמה הכהן
לא, לא.
איתן כבל
עכשיו אני אענה לך לגופו של עניין. כאשר חה"כ שי הגיש את הבקשה, אפילו חה"כ נסים זאב עוד לא היה בתוך הדיון.
היו"ר יריב לוין
אבל, רבותיי, ההיסטוריה הזו לא חשובה.
איתן כבל
אתה צודק.
היו"ר יריב לוין
מה המשמעות? חה"כ נסים זאב, האם אתה מוכן למשוך את הבקשה לנושא חדש?
נסים זאב
אני רוצה להסביר למה אי אפשר למשוך את הבקשה.
איתן כבל
אני רוצה לטעון לגופו של עניין. אדוני היו"ר, חברים, למרות שההחלטה ברורה מראש, תקשיבו בכל זאת. הרי מה קורה פה? הוצאנו סעיף אחד, שהוא הסעיף שנוגע, והוא כנראה הסעיף היחיד שיישאר. בחוק רשות השידור, שאנחנו עובדים עליו תקופה ארוכה, הוצאנו את הסעיף המדבר על מכירת נכסים. זה לא שעכשיו אנחנו באים, דנים ומבקשים. אחרת, הממשלה לא היתה מקיימת דיון, וקובעת בהחלטת ממשלה נושא אחר. היא היתה יכולה להביא את זה על הפלטפורמה הקיימת. מה כל כך מסובך? לאורך כל הדרך, בחוק החדש, לא עלה ולו פעם אחת הנושא הנוגע לחובות רשות השידור. לא עלה הנושא הנוגע למחיקת חובות רשות השידור, ובצדק. זה עלה מסביב, אבל לא בתוך המהות של החוק. לכן, אני אומר שאם רצתה הממשלה, היתה מביאה את הדברים בדרך המלך, אבל גם היא ראתה. זאת אומרת, גם היא ראתה שהפלטפורמה הנוכחית היא לא בדיוק האכסניה. לכן, היא שלחה את חה"כ זאב אלקין לעשות את אותו תרגיל, שהוא תרגיל מחוכם וענייני. אני לא תוקף אותך עכשיו על הפלטפורמה שאתה השתמשת בה. אני אומר לך, אדוני, שאם יש החלטה שנכון להביא את הבקשה למחוק כ-300,000,000 שקלים, ולא בשנה הראשונה, בדיוק באותו מקום עם אותם טיעונים אין שום סיבה בעולם שלא להביא את הבקשה של ערוץ 10, שלא מבקש למחוק לו חובות אלא רק לדחות מועד של ביו 45,000,000 ל-60,000,000 שקלים. אני אומר לכם: בואו נוותר כאן על העניין הטכני. בואו נקיים את הדיון. אני מודה לאדוני, יו"ר הוועדה, שיש לו את הרצון הטוב להתייחס לגופם של הדברים ולא להפיל אותם על עניין פרוצדוראלי. הלוואי וכולם יתחברו לעניין הזה.
היו"ר יריב לוין
חה"כ כבל, אולי אנחנו נפנה ביחד למיטש גולדהאר ונציע לו, שיפנה את הכסף, שהוא משקיע במקום מאוד לא נכון, לערוץ 10.
איתן כבל
אתה מתחיל לתת מתחת לחגורה.
היו"ר יריב לוין
הנה נתתי לך אתגר.
נחמן שי
אני מציע, שאוהדי מכבי תל-אביב יקבלו את המקום המגיע להם.
יואל חסון
אני מציע, שממשלת ישראל תדאג לתרבות ישראל.
נחמן שי
מכבי תל-אביב זה נושא חדש.
עמית ליאור
זה נורא מצחיק שהתרבות העברית והשפה העברית יורדות לטמיון בגלל שיקולים מפלגתיים ושני זאבים.
היו"ר יריב לוין
אדוני, נאפשר לך לדבר בתורך. חה"כ נסים זאב, בבקשה.
אופיר אקוניס
האם ערוץ 10 תרם לשפה העברית?
עמית ליאור
תרם הרבה יותר ממך, ומכל הצחוקים שאתה עושה.
אופיר אקוניס
תדבר אליי יפה.
עמית ליאור
אני אדבר איך שאני רוצה.
היו"ר יריב לוין
סליחה. אני לא רוצה להוציא מכאן אף אחד. אם תרצה לדבר, תוכל לדבר. לא עכשיו.
אופיר אקוניס
אני לא רוצה חברים כמוך.
היו"ר יריב לוין
חה"כ אקוניס, אל תענה לו. בפעם הבאה שהוא יתפרץ, הוא ייצא.
איתן כבל
אני מגן על חה"כ אקוניס. זה לא לעניין, חבר'ה.
היו"ר יריב לוין
לא מכובד, ולא ראוי. חה"כ נסים זאב, בבקשה.
יואל חסון
אדוני, אתה יכול לרשום אותי ברשימת הדוברים לפני שחה"כ אלקין מחליף אותך? הוא לא ירשום אותי. אצל חה"כ אלקין אין זכות דיבור.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, אנחנו ממשיכים בדיון. חה"כ חסון, זה נכון שזכות שהיו"ר שעזב לרשום, אבל מי שצריך לתת לך את זכות הדיבור זה עדיין אני.
איתן כבל
הוא יודע את זה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו ממשיכים בדיון, בדיוק באותו סדר כפי שהוריש יו"ר הוועדה. חה"כ נסים זאב, זכות הדיבור שלך. לאחריך נשמע את הייעוץ המשפטי, ולאחר מכן נעבור לחברי הכנסת.
נסים זאב
לא צריך להיות משפטן, בשביל להבין שאין קשר בין ערוץ 10 לרשות השידור. מה הקשר בין הדברים? זה עירוב מין שבאינו מינו. אין לי בעיה עם ערוץ 10. שימחקו להם את החובות, ושהמדינה תיתן להם כסף כמה שהיא רוצה. השאלה היא האם זה הדיון.
יואל חסון
אז למה לא הצבעת בעד? בדיון הקודם-הקודם על ערוץ 10 הצבעת נגד.
נסים זאב
אני לא יודע. אני לא חבר בוועדת כלכלה. הייתי ממלא מקום. אתה יודע שאף אחד לא שלח אותי. לא הייתי בשליחות של אף איש. כאשר נכנסתי לנושא, הבנתי שמנסים לתפוס טרמפ על נושא שלא קשור לעניין, לא ממין העניין, ולומר: אם כבר אנחנו הולכים לרפורמה ברשות השידור, כאשר חלק זה מחיקת חוב וחלק זו הלוואה, בואו נעשה את אותו הדבר בערוץ 10.

אין לי בעיה אם הממשלה או גורם מוסמך אחר, כמו ועדת כלכלה, יחליט לקיים דיון בנושא של ערוץ 10. אני בעד. נקיים דיון רציני ללכת לקראתם. זה לא המקום ולא הזמן.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חה"כ זאב. אני חושב, שהדברים ברורים. אנחנו נשמע את העמדה של הייעוץ המשפטי, ולאחר מכן חה"כ יואל חסון.
רוברט אילטוב
אולי לפני כן נשמע את יואל חסון.
כרמל שאמה הכהן
אולי הייעוץ המשפטי ישכנע אותו.
אתי בנדלר
כאמור, לגבי שתי תוספות מתבקשת חוות דעתי לגבי טענת נושא חדש. הנושא הראשון הוא התיקון המוצע בהצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), בו מוצע לשלב גם תיקון לסעיף 44ג לחוק העיקרי. במה עוסקת הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25)? זו הצעת חוק מאוד ארוכה ורחבה, שמקיפה נושאים רבים בחוק רשות השידור. היא מציעה מצד אחד שינויים מבניים במוסדות רשות השידור, ומצד שני היא מציעה תיקונים שונים, הנובעים כתוצאה משינויים ותמורות שחלו בשידורים מאז חקיקת החוק בשנת 1965. אני מצטטת שני משפטים מהמבוא לדברי ההסבר להצעת החוק (תיקון מס' 25): "בהצעת החוק מוצע שינוי מבני ברשות השידור...כמו כן, מוצע להתאים את פעילות הרשות לשינויים שחלו בשוק התקשורת בשנים האחרונות, כך שתוכל לקיים את מטרות השידור הציבורי בסביבה הרב ערוצית, לאור השינויים הטכנולוגיים שחלו בתחום".
אכן, הצעת החוק הזו כוללת סעיפים שונים, שאינם קשורים בהכרח אחד לשני. היא מיועדת לקדם את הרפורמה ברשות השידור, והיא מהווה חלק מהרגליים עליהם נשענת הרפורמה המקווה, שתצא לפועל ברשות השידור. כך, למשל, אחד מהסעיפים שפוצלו מהצעת החוק, בהחלטת הוועדה שאושרה בכנסת, מדבר על נושא של מכירת הנכסים. הבסיס של הקדמת הדיון באותו סעיף, הוא לאפשר לרשות השידור להתמודד עם המצוקה הכספית שבה היא נתונה. לאפשר לה בעצם להשיג מקורות כספיים נוספים לצורך קידום הרפורמה, להתמודד עם מצבה.

כפי שאני מבינה, גם מטרת תיקון סעיף 44ג(ו), שעליו מדובר כרגע, היא התמודדות עם הקשיים התקציביים של רשות השידור. מה אומר אותו סעיף? הסעיף אומר: "על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר להתיר, למשך תקופה, שאותה מוצע להאריך לשנה נוספת, הפחתה בהיקף השידורים המפורט בסעיף זה ובתוספת, ובסכומי ההוצאה, המפורטים בתוספת, שבהם מחויבת הרשות". דהיינו, כאשר נחקק אותו סעיף ונקבעו סכומי ההוצאה שעל רשות השידור להוציא לצורך הפקות מקומיות, בעיקר הפקות מקומיות פנויות, ידעו שהמצב הכספי הנוכחי – כפי שהיה כבר אז - של רשות השידור, איננו מאפשר לה לעמוד במחויבות הזו. לכן, אפשרו לשר האחראי, בהתאם לחוק רשות השידור, להפחית את היקף ההוצאות.

לכן, אני חושבת, שכאשר אנחנו מדברים על הצעת חוק המתמודדת עם קשיים כספיים רציניים, לא ניתן לומר שיש כאן חריגה מגדר הנושא. יתרה מזו, אני רוצה להזכיר שגם תשלום המשכורות המוטלות על רשות השידור, זה חובה חוקית. רשות השידור לא יכולה שלא לשלם את המשכורות לעובדיה. היה ברור שכל עוד לא תצא הרפורמה לדרך ולא יפוטרו חלק מהעובדים באופן שישחררו סכומים לצורך עמידה במחויבויות הקשורות להפקות מקומיות פנויות, שני הדברים האלה לא יוכלו ללכת יחד. מדובר בשתי מחויבויות שנקבעו בחוק - עם המקורות התקציביים העומדים לרשותה של רשות השידור, בעיקר בהתחשב בהפחתת האגרה - שלא ניתן לקיים את שתיהן יחד. לכן ניתנה אותה סמכות לשר הממונה – במקרה הזה הוא ראש הממשלה.
לכן, לא מדובר כאן בחריגה מגדר הנושא, הכלול בהצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25). אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכך, שהמבחנים בהם אני משתמשת הם מבחנים משפטיים בלבד. אינני דנה בתוצאות הראויות או הלא ראויות. אינני מביעה עמדה ערכית, אלא עמדה משפטית בלבד.

כבר בבג"צ 4513/97, אבו ערר נ' יו"ר הכנסת, אמר בית המשפט העליון: "הנושא של הצעת החוק הוא המכתיב את גבולות הפעולה של הוועדה בבואה לדון בהצעה שלפניה. לא הרי הצעת חוק אשר מובא בחוק שלם, אשר חובק הסדרים וסוגיות לרוב, כי הרי הצעת חוק אשר מוצע בה לתקן הוראה אחת העוסקת בנושא נקודתי. ברור כי היקפו של הנושא במקרה הראשון יהיה רחב בהרבה מהנושא במקרה השני". לפיכך, כפי שאמרתי, מאחר שהיקפו של חוק רשות השידור (תיקון מס '25) הוא רחב, הוא עוסק במגוון נושאים, ביניהם גם התמודדות עם המצוקה הכספית של רשות השידור, להבנתי, מבחינה משפטית, קשה לקבל את הטענה כי מדובר כאן בנושא חדש.

לגבי הבקשה של חבר הכנסת נסים זאב, לראות בדחיית חובותיו של הערוץ השלישי נושא חדש - אני מזכירה לכם, שאנחנו מדברים כאן על תיקון חוק רשות השידור בלבד. לא מדובר פה בחוק העוסק בכל המדיה המשודרת. לא מדובר כאן בחוק, שעוסק בערוצי התקשורת השונים. לא מדובר כאן בחוק העוסק בערוצים המסחריים. החוק הרחב הזה, כפי שאני הגדרתי אותו – חוק רשות השידור או הצעת החוק לתיקון חוק רשות השידור (תיקון מס' 25) - עוסק במגוון רחב של נושאים הקשורים לשידור הציבורי בלבד, ולא בנושאים אחרים. כאן מוצע תיקון חוק אחר לגמרי. מדובר על תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אשר משם נובעות חובות ערוץ 10.
כפי שטענתי במהלך הדיונים בהצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – חוק הידוע כחוק ה-DTT או "עידן פלוס", שוועדת הכלכלה דנה בו בימים אלה – הועלו שתי הצעות. הועלתה הצעה, שמציעים אותה היום חה"כ כבל ואבסדזה, אבל הוצעה קודם ע"י חה"כ אבסדזה, לעניין דחיית חובות ערוץ 10. במקביל, הוצעה גם הצעתו של חה"כ אילטוב לגבי המשך החזקה משותפת של רשת וקשת בחברת החדשות של ערוץ 2, במקרה שאחת משתי החברות האלה תבקש רישיון.
איתן כבל
האם זה לא נושא חדש?
אתי בנדלר
אני מייד אגיד. זה במקרה שאחת תעבור לשדר מכוח רישיון, והשנייה תמשיך להחזיק בזיכיונה. אני טענתי אז, שאינני יכולה, לפי התקנון, כיועצת משפטית, לטעון טענת נושא חדש. אם מי מנציגי הממשלה או מחברי הכנסת יטען כי מדובר בנושא חדש, אני אודיע בפני ועדת הכנסת – אם אני אוזמן להביע את דעתי – שאכן בשני הנושאים האלה מדובר בחריגה מגדר הנושא, ובנושאים חדשים. כפי שהצעת החוק ההיא מדברת רק על פלטפורמה להפצת השידורים באמצעות הממיר הדיגיטאלי ולא דנה בתיקון הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בהקשר של דחיית חובות וחברות החדשות – גם שם מדובר על נושא חדש – אני עקבית בעמדתי. אני מצטערת, אבל נדמה לי שגם בהקשר הזה, דחיית חובות של ערוץ 10 הוא נושא חדש, ככל שמדובר בתיקון חוק רשות השידור.
איתן כבל
אם הנושא הזה לא ירד כנושא חדש, אני מודיע כאן כי הנושא שאת התייחס אליו כאן לגבי קשת ורשת, ההצעה של חה"כ אילטוב, הוא גם נושא חדש.
אתי בנדלר
בסדר. תטען את זה שם.
היו"ר זאב אלקין
תטען את זה שם. מה זה רלוונטי לפה?
רוברט אילטוב
אנחנו שמענו את עמדת האופוזיציה בנושא הזה.
יואל חסון
זה לא עניין של אופוזיציה-קואליציה. זה מבחינת השכל הישר. לא צריך להיות במשבצות האלה של קואליציה ואופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו ננהל דיון מסודר. כרגע, אתם גוזלים את זמנו של חה"כ יואל חסון. שמענו את העמדה הברורה מאוד של הייעוץ המשפטי, שאמר לגבי בקשה אחת שהוא לא רואה בזה נושא חדש ולגבי בקשה אחרת שהוא רואה בה נושא חדש. שמענו גם עמדה לגבי חוק אחר, אפשרות אחרת. אם יהיו חברי כנסת שיטענו שם נושא חדש, זה בוודאי יגיע לשולחן הזה ונשמע עוד פעם את הייעוץ המשפטי.
אתי בנדלר
כפי שאני אמרתי את זה ביותר מאשר ישיבה אחת, ואפשר למצוא את הדברים בפרוטוקול.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
איתן כבל
למה להעלות את זה?
היו"ר זאב אלקין
חה"כ כבל, דיברת והצגת את הדברים. אנחנו כרגע אנחנו דנים בחוק רשות השידור ובשתי הבקשות שהיו כאן. יואל חסון, לרשותך 3 דקות.
יואל חסון
תודה, אדוני היו"ר. ידעתי ששלטונך בניהול הישיבה הוא שלטון לא פשוט, ואני אנסה להתמקד ב-3 הדקות שנתת לי. חוות הדעת המשפטית, היא חוות דעת משפטית ברורה. לחברי הכנסת יש שיקול דעת גם מעבר לחוות דעת. צריך להבין, שלא מדובר כאן בשתי מדינות שונות. לא מדובר כאן באווירה שלא קשורה לשום דבר. פתאום חוק רשות השידור. אני בעד חוק רשות השידור. אני בעד שיתנו ויעזרו לרשות השידור לעמוד על הרגליים. אני בעד השידור הציבורי, ללא שום ספק. אני בעד מרחב פעולה של השידורים בכלל. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש משבר בעולם התקשורת. יש ערוץ מאוד חשוב, שהוא על סף סגירה. אי אפשר לבוא עכשיו ולומר, שכל מה שקורה עכשיו לא קשור לזה. הכל קשור להכל. חוות הדעת המשפטית היא חשובה ומכובדת, אבל יש שיקול דעת של חברי הכנסת, שאמורים להסתכל על האינטרס הציבורי. אני מציע, להפסיק להסתכל על זה רק בעיניים של אופוזיציה-קואליציה. תפסיקו עם זה כבר. אתם פשוט מוכיחים כל ישיבה, שכל ההתנהלות סביב ערוץ 10 היא פוליטית לגמרי. איזו מוטיבציות יש כאן של הקואליציה? איזו מוטיבציה? תסביר לי מי מפעיל אתכם. מי משחק בחוטים מעל ראשך, אדוני היו"ר? מי? למי כל כך חשוב להרוג, לנתק את צינורית החמצן מערוץ 10, ולא משנה מה תהיינה ההשלכות של זה? מי עושה את זה? תוכיחו לנו אחת ולתמיד שאתם ענייניים, שזה לא פוליטי, שזו לא תוכנית סדורה מראש, תוכנית מתוכננת לפרטי פרטים. תוכיחו. עד עכשיו אתם מוכיחים ההפך.

אנחנו באים פה רק מתוך ההיגיון והשכל הישר, שאומר לשמור כאן על מפת השידורים הכללית במדינת ישראל. אתם, אדוני היו"ר, עושים דבר שלא יעשה. לכן, אני מבקש את שיקול הדעת של חברי הכנסת, לקבל את האפשרות ולאפשר לנו לדון גם בנושא של ערוץ 10 במסגרת הדיונים האלה, ולהסתכל בראייה כללית על הנושא הזה ולא רק בראייה פוליטית, שזה מה שאתם עושים ומוכיחים את זה פעם אחר פעם.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחה"כ יואל חסון. לפי מה שרשום אצלי, כרגע אין עוד חברי כנסת שביקשו לדבר. ביקשו לדבר מספר נציגים שהם אינם חברי כנסת, אבל הבקשה היא פרוצדוראלית. אנחנו לא דנים בצד של התוכן, ולכן זה לא רלוונטי.
עדן גוריון
לא תוכן. זה פרוצדוראלי.
היו"ר זאב אלקין
לכן, אני עובר להצבעה על שלושה נושאים, שהציג אותם יו"ר הוועדה.
עדן גוריון
ביקשנו לדבר פרוצדוראלית. אנחנו מבקשים שתשמעו אותנו. זו לא יכולה להיות חומה בצורה פה.
היו"ר זאב אלקין
כאשר מתקיים דיון בוועדת הכנסת בסוגיות האלה, מדבר הייעוץ המשפטי, הגורם המבקש וחברי הכנסת.
עדן גוריון
אנחנו רוצים להבהיר את הדברים שנאמרו על ידי הייעוץ המשפטי. יש לנו הערות על הדברים שנאמרו. למה אי אפשר?
יואל חסון
תן להם לדבר.
היו"ר זאב אלקין
אדוני, לא ביקשת את זכות הדיבור.
עדן גוריון
ביקשנו. למה אי אפשר לקבל אותה? מה כל כך קשה?
היו"ר זאב אלקין
כי זה לא המגרש של ועדת רשות השידור.
יואל חסון
אדוני, יש לנו זמן. תן לו לדבר.
עדן גוריון
מה כל כך מסוכן לשמוע אותנו?
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש ממך, לא להפריע לי לנהל את הישיבה.
עדן גוריון
יש לנו הערה לגבי הנושא החדש. למה סותמים לנו את הפה?
איתן כבל
זו פרוצדורה שהופכת למהות. תזכור חה"כ אלקין, זה מסוג ההחלטות שחוזרות על עצמן.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש לא להפריע. סדרנים, אני מבקש, להוציא את כל מי שמפריע ומדבר ברגע זה.
עדן גוריון
מה הבעיה לתת לנו לדבר?
יואל חסון
אדוני היו"ר, אתה מוכיח עוד פעם שאתה עושה משהו פוליטי.
עדן גוריון
תן לנו לדבר. מה הבעיה שלכם?
עמית ליאור
אתם במשחק פוליטי. מר אלקין, אתה ממשיך לסתום פיות.
יואל חסון
תן לו לדבר. למה לא?
עדן גוריון
מה זה הדבר הזה? תנו לנו לדבר.
נחמן שי
מה יקרה לך?
יואל חסון
מה יקרה לך אם תיתן לו לדבר? מה קורה כאן? אדוני, זה היכל הדמוקרטיה פה, אם אתה לא יודע. זה היכל הדמוקרטיה של מדינת ישראל. תן לו לדבר.
היו"ר זאב אלקין
יואל, אתה מורה מצוין. כל מה שלמדתי, ממך למדתי.
יואל חסון
אתה בוודאי לא מבין בדמוקרטיה. אתה בוודאי לא מבין בדמוקרטיה.
איתן כבל
זו מהות. חה"כ אלקין, אתה מיתמם.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר להצבעה. אני מבקש לא להפריע. אתה רוצה להצביע או שאתה רוצה לצאת?
יואל חסון
אני רוצה שהוא ידבר.
עדן גוריון
אתם רוצים לסתום לנו את הפה בתירוץ של פרוצדורה?
יואל חסון
תן להם לדבר. למה לא? האם עוד 10 דקות זה מה שישבור אותך, אדוני היו"ר?
איתן כבל
זה סתם.
היו"ר זאב אלקין
זו ועדת הכנסת. דנים פה בנושאים שדנים בהם בוועדת הכנסת, בכל נושא הרלוונטי לעניין.
איתן כבל
אבל זו מהות. חה"כ אלקין, אתה מיתמם.
יואל חסון
אין יותר מהות מזה.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר להצבעה. הנושא הראשון שעולה להצבעה זו בקשה של חברי כנסת נחמן שי ואיתן כבל, לראות כנושא חדש את התיקון שהוצע לחוק רשות השידור. שמענו לגביו את העמדה של הייעוץ המשפטי של הוועדה, שלא רואה בזה נושא חדש.
קריאה
ייעוץ משפטי לא נכון, שהיה עומד בבג"צ. אנחנו עומדים להוציא צו ביניים. יש דוח מבקר המדינה מאוד חמור בעניין. גם הפרוטוקול פה ייכנס לדוח מבקר המדינה.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
יואל חסון
איזה מזל שמצלמים פה הכל, אדוני. לא יודע איזה ערוץ עוד ישדר את מה שמצלמים פה? איזה ערוץ הוא חופשי מספיק לשדר את המופע האנטי-דמוקרטי פה.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר להצבעה. מי שידבר בזמן ההצבעה, כולל חברי כנסת, אני אאלץ להוציא אותו.
יואל חסון
מה אתה אומר?
היו"ר זאב אלקין
אני מצביע על ההצעה של חבר הכנסת שי וחבר הכנסת כבל. מי שבעד, הוא בעד נושא חדש. מי שנגד, הוא נגד נושא חדש.

יריב לוין – נגד. זאב אלקין – נגד. אופיר אקוניס – נגד. אורי אורבך לא פה, יושב על משבצת הליכוד, אז זה אומר שחה"כ כרמל שאמה יכול להצביע. כרמל שאמה במקום אורי אורבך – נגד. שלמה מולה מקדימה לא פה. מי מחליף אותו? נחמן שי. נחמן שי – בעד. רוחמה אברהם-בלילה לא פה. מי מחליף אותה? אין מחליף. יואל חסון – בעד. אילן גילאון לא פה. יש מישהו מקדימה שרוצה להחליף אותו? לא. דוד רותם מישראל ביתו, לא פה. מי מחליף אותו? אלכס מילר. אלכס מילר – נגד. רוברט אילטוב – נגד. איתן כבל – בעד. עינת וילף – נגד.
עינת וילף
אבל צריך לתת להם לדבר
נחמן שי
תגידי את זה יותר בקול רם.
היו"ר זאב אלקין
אברהם מיכאלי – נגד. נסים זאב – נגד. ישראל אייכלר – נגד. אחמד טיבי לא פה.

ציון פיניאן – נגד.
הבקשה לנושא חדש לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 3

נגד – 11

נמנעים – אין

הבקשה לנושא חדש לא התקבלה.
יואל חסון
כמה מפתיע.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לבקשה השנייה – בקשה של חה"כ נסים זאב וישראל אייכלר לקבוע נושא חדש על התיקון שהציעו חברי הכנסת איתן כבל ונחמן שי. מי שבעד, בעד נושא חדש. מי שנגד, נגד נושא חדש.
עמית ליאור
חבל שתעשה את הטקס. אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה. זה טקס עלוב. מה שקורה פה. אתה לא מוכן לשמוע נציגים.
היו"ר זאב אלקין
תבינו, יש כללי משחק בבית הזה.
עמית ליאור
תתביישו לעצמכם על ההתנהגות שלכם.
יואל חסון
באמת, אין טעם להצביע בהצבעה הזו. זה הכל מיותר.
עמית ליאור
כל הטקס הזה, זו בדיחה רעה.
יואל חסון
מגיעים לכאן אנשים שלא מכירים את החוק.
אלכס מילר
אתם אפילו לא הבאתם את כל חברי סיעתכם.
יואל חסון
מה זה קשור?
אלכס מילר
אפילו את חברי סיעתכם אתם לא מסוגלים להביא.
היו"ר זאב אלקין
הם לא קמים בשעה הזו.
אלכס מילר
קרקס אתם עושים.
יואל חסון
גם אם הייתי מביא עוד שניים, יהיה לזה רוב.
אלכס מילר
אפילו אנשים שלכם לא מגיעים להצביע. תעשה לי טובה.
יואל חסון
- - -
אלכס מילר
אפילו בעצמכם אתם לא מאמינים.
יואל חסון
צריך לדעת על מה מדובר.
היו"ר זאב אלקין
חה"כ יואל חסון, אי אפשר ככה. אם אתה רוצה להצביע, תשב ותצביע.
יואל חסון
אני לא משתתף בהצבעה הזו. הרי הרוב כאן תפור.
אלכס מילר
אבל אתה לא מביא אותם, זו הבעיה.
יואל חסון
נכון. אני לא אשתתף במשחק המזויף הזה.
היו"ר זאב אלקין
חה"כ יואל חסון, התראה ראשונה.
יואל חסון
משחק מזויף, תתביישו לכם.
היו"ר זאב אלקין
חה"כ חסון, התראה שנייה. אנחנו בתוך ההצבעה.
יואל חסון
אולי תנשום בין אזהרה לאזהרה. אני מציע לך.
היו"ר זאב אלקין
אל תדאג לי. לנשימותיי, אל תדאג.

חה"כ יריב לוין – בעד. חה"כ זאב אלקין – בעד. חה"כ אופיר אקוניס – בעד. חה"כ אורי אורבך לא נמצא. במקומו חה"כ כרמל שאמה, כי הוא יושב במשבצת הליכוד. חה"כ כרמל שאמה – בעד. חה"כ שלמה מולה לא נמצא. במקומו נחמן שי. חה"כ נחמן שי – לא משתתף. חה"כ רוחמה אברהם-בלילא לא כאן, ולכן גם לא משתתפת.חה"כ יואל חסון – לא משתתף.חה"כ אילן גילאון לא כאן, ואין מי שמצביע במקומו. חה"כ דוד רותם לא כאן. מחליף אותו חה"כ אלכס מילר. חה"כ אלכס מילר – בעד. חה"כ רוברט אילטוב – בעד. חה"כ איתן כבל – נגד. חה"כ עינת וילף – בעד. חה"כ אברהם מיכאלי – בעד. חה"כ נסים זאב – בעד. חה"כ ישראל אייכלר – בעד. חה"כ אחמד טיבי לא פה. חה"כ ציון פיניאן – בעד.
הצבעה
בעד – 11

נגד – 1

נמנעים – 2

הבקשה לנושא חדש נתקבלה
איתן כבל
יש לי הצעה. אני מנצל את ההזדמנות ומציע לדחות את הבחירות ב-10 שנים.
יואל חסון
יש רוב.
היו"ר זאב אלקין
תציע הצעת חוק. איתן, אתה מכיר את החוק. תציע הצעת חוק, תגייס 80 חברי כנסת, ואולי תצליח. אני עובר להצבעה שלישית בנושא של בקשת הממשלה.
יואל חסון
מה זה, הפטור?
היו"ר זאב אלקין
הפטור, כן.

חה"כ יריב לוין – בעד. חה"כ זאב אלקין – בעד. חה"כ אופיר אקוניס – בעד. חה"כ אורי אורבך לא נמצא. במקומו חה"כ כרמל שאמה. חה"כ כרמל שאמה – בעד. חה"כ שלמה מולה לא נמצא. במקומו נחמן שי. חה"כ נחמן שי – נגד. חה"כ רוחמה אברהם-בלילא לא כאן. חה"כ יואל חסון – לא משתתף. חה"כ אילן גילאון לא כאן. חה"כ דוד רותם לא כאן. במקומו חה"כ אלכס מילר. חה"כ אלכס מילר – בעד. חה"כ רוברט אילטוב – בעד. חה"כ איתן כבל – נגד. חה"כ עינת וילף – בעד. חה"כ אברהם מיכאלי – בעד. חה"כ נסים זאב – בעד. חה"כ ישראל אייכלר – בעד. חה"כ אחמד טיבי לא נמצא. חה"כ ציון פיניאן – בעד.
הצבעה
בעד – 11

נגד – 2

נמנעים – 1

בקשת הממשלה אושרה

הבקשה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:30.>

קוד המקור של הנתונים