ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי


*
<פרוטוקול מס' 951>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 10:45
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמא אברהם-בלילא

זבולון אורלב

טלב אלסאנע

מגלי והבה

שי חרמש

ציון פיניאן

יוחנן פלסנר

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
דוד שטיינמץ - ממונה תקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעשייה

אלי גרנשקרוין - עוזר מנהל מרכז ההשקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

סיון להבי - משרד הפנים

קרינה קליגר - ראש תחום תקציבים, המשרד לאזרחים ותיקים

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף הבא בסדר היום, שינויים בתקציב לשנת 2011.

פניות מספר 994 עד 996 -
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה להעביר סכום של 62.6 מיליוני שקלים לאגף משפחות במשרד הביטחון לטובת המימון של חלק משרד האוצר לתשלום הפעימה הראשונה לאלמנות ולהורים שכולים בהתאם לתיקון חוק קצבאות לחיילי מילואים ומשפחותיהם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 994 עד 996 – פה אחד

הפניות אושרו

זה עובר עכשיו לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

פנייה מספר 944 –
משרד התעשייה, מפעלים בפריפריה.
דוד שטיינמץ
אלו תשלומי מזומנים שאנחנו משלמים למענקים.
היו"ר משה גפני
זה גם לפרי הגליל?
שי חרמש
לא שייך.
רוחמה אברהם-בלילא
פרי הגליל לא בפריפריה. הוא במרכז.
דוד שטיינמץ
אלה תשלומים עבור מענקים, תוכניות מאושרות שתקצבנו אותן בהרשאה להתחייב ואלה תשלומים במזומנים בהתאם לביצוע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 944 – פה אחד

הפנייה אושרה

פנייה מספר 993 -
אנסטסיה סורוקינה
זה משרד החינוך. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בסך של 500 אלפי שקלים בהתאם לביצוע בפועל.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה אומר?
אנסטסיה סורוקינה
אני אסביר מה שאני יודעת. הרפרנט נמצא בוועדה אחרת. מה שהבנתי זה שיש תת ביצוע בתקנה ממנה מעבירים לתקנה עם ביצוע.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל יש דרישה להוספת כיתות. למה לוקחים דווקא מהתת ביצוע הזה?
אנסטסיה סורוקינה
זה תת ביצוע ב-2011 כי אחרת הכסף הולך לעודפים.
זבולון אורלב
אני יכול להסביר. המשרד מוציא הרשאות לבניית כיתות בסדר גודל של אלפיים כיתות. חלק מהכיתות האלה – אגב, כל כיתה היא סדר גודל של 700-800 מיליון שקלים – בגלל בעיות שהגישו צווים נגד הבנייה, הקבלן פשט את הרגל, מנהל האגף בעירייה הלך למילואים, לכן התוכניות מתעכבות. במקום שההרשאות האלה לא תהיינה מנוצלות, קיים כסף, מעבירים את זה לדברים שאפשר לנצל מיידית בתחום התשתיות. זאת העברה בתוך תקנות פנימיות של פיתוח. זה נשאר במערכת החינוך וזה נשאר בפיתוח.
רוחמה אברהם-בלילא
שכנעת אותי.
טלב אלסאנע
זה מיועד למטרת כיתות ויודעים שיש מחסור בכיתות. כמו שאמר אורלב, יש בעיה שמעכבת אבל נניח בעוד חודש הבעיה תיפתר ורוצים לבנות.
זבולון אורלב
אז יש את הכסף. יש את תקציב 2012.
טלב אלסאנע
לא, זה תקציב מיועד.
זבולון אורלב
יחזירו את המזומנים ב-2012 ואתה תראה את זה.
טלב אלסאנע
אני חושב שיש בעיה כאן.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות? לא להצביע על זה? הכסף ילך לאיבוד.
טלב אלסאנע
הכסף הזה מיועד לכיתות ויש מחסור בכיתות.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל אין מה לעשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מתלוננים על כך שלא מוציאים תקציב מספיק גדול.
זבולון אורלב
אין כאן בעיה של ביטול פרויקטים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 993 – פה אחד

הפנייה אושרה

פנייה מספר 997 -
קרינה קליגר
המשרד לאזרחים ותיקים.
היו"ר משה גפני
רק רגע. אני רוצה להודיע שבשעה 11:00 בדיוק אני עוצר את הישיבה. יש ישיבת הוועדה המשותפת. אני מודיע שאני אחדש את הישיבה רק לאחר שיסתיימו ההצבעות במליאה.
מגלי והבה
בלילה.
היו"ר משה גפני
זה לא בלילה. אני מדבר אחרי ההצבעות על החוקים.
רוחמה אברהם-בלילא
יש לי ניחום אבלים.
היו"ר משה גפני
אסור לנו להזניח את העניין הזה. יגיעו עוד העברות.
פניה קירשנבאום
יהיו עוד העברות חוץ מאלה?
היו"ר משה גפני
כן. אמורות להגיע. האוצר מודיע לנו.
יצחק וקנין
יש היום הרבה העברות.
היו"ר משה גפני
מזכירים לי שיכול להיות שיגיע הצו של החקלאות, הארכת המועד. חבר'ה, מי שהחליט להיות בוועדת הכספים, צריך לקחת על עצמו אחריות. אין מה לעשות. גם לי נוח לנסוע הביתה.
זבולון אורלב
רק לא בזמן הצבעות.
היו"ר משה גפני
לא בזמן הצבעות, ודאי. אני דיברתי על הצבעות על החוקים.
פניה קירשנבאום
אני רואה שבאמת בסוף השנה אנחנו מעבירים מיליוני שקלים, אם לא מיליארדים.
היו"ר משה גפני
מיליארדים.
פניה קירשנבאום
הנושא שעלה ושדובר עליו כל כך הרבה כמו חינוך חינם מגיל שלוש, לא מקבל שום תגובה. אני לא יודעת אם אני רוצה עכשיו לתמוך בכל ההעברות האלה. אני רוצה לשמוע את עמדת האוצר שיאמר מה הוא מתכוון לעשות עם החינוך חינם מגיל שלוש.
היו"ר משה גפני
חבל על הזמן. אני אתך.
שי חרמש
אם זה כל מה שהיא רוצה, אני מציע לתת את זה.
פניה קירשנבאום
החוק קיים, מושכים אותו ע שנת 2016. צריך לממש את החוק הזה. אנשים ישבו באוהלים, לא ישנו לילות במשך הקיץ וכלום לא יצא?
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. את רוצה בגלל זה שלא יבנו את הכיתות האלה שעכשיו הביאו לאישור? האוצר ישמח.
פניה קירשנבאום
האמת שאם היה תקציב ביטחון לא לאלמנות ומשפחות שכולות, הייתי עוצרת את התקציב הזה, אבל ישבתי בשקט. אם מתכוונים להביא היום ערימות של העברות.
היו"ר משה גפני
לא ערימות. יהיו כמה העברות.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת מהוועדה לשים לב לכך.
היו"ר משה גפני
אני בעד.

פנייה מספר 997 -
קרינה קליגר
המשרד לאזרחים ותיקים. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים להעברת 740 אלפי שקלים מהמשרד לאזרחים ותיקים למינהלת השירות האזרחי מתקציב משרד ראש הממשלה, לתקצוב פקחים על מיזם "והדרת פני זקן".
היו"ר משה גפני
פקחים למה?
קרינה קליגר
פקחים למיזם. יש חברות שמפעילות ומגייסות את בני/בנות שירות לאומי ויש פקחים שמפקחים על הגיוס שייעשה כפי שהוא צריך להיעשות.
היו"ר משה גפני
740 אלף שקלים?
קרינה קליגר
כן.
רוחמה אברהם-בלילא
שיפקחו על גיוס בני/בנות שירות לאומי כדי שיעשו את המיזם הזה.
פניה קירשנבאום
שיעבירו את הכסף הזה לשירות לאומי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 997 – רוב
נמנע - 1

הפנייה אושרה
פניה קירשנבאום
אני נמנעת.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 998 -
דוד שטיינמץ
מדובר בקרן למקצועות שוחקים. זה תשלום מזומנים בהתאם לביצוע.
היו"ר משה גפני
כל הזמן אתם משלמים במזומנים.
רוחמה אברהם-בלילא
מה קרה עם הקרן למקצועות שוחקים? מלפני קרוב לחצי שנה הוקמה הקרן הזאת בסך של 250 מיליון שקלים.
דוד שטיינמץ
600 מיליון שקלים. זה בהרשאה להתחייב. עכשיו בהתאם לביצוע של המזומנים, אנחנו משחררים מזומנים.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל יש כבר הגדרות של מקצועות שוחקים?
פניה קירשנבאום
כן.
זבולון אורלב
אתה מדבר על פנייה מספר 998?
דוד שטיינמץ
כן.
זבולון אורלב
לא כתוב כאן קרן.
דוד שטיינמץ
אתה רואה את זה ברמת נושא. בתוך קורסים למבוגרים, זה באגף להכשרה מקצועית, סעיף תקציבי, יש את הקרן למקצועות שוחקים. בתוך האגף להכשרה מקצועית.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לסמוך על שטיינמץ. הוא אף פעם לא הטעה את הוועדה. אם הוא אומר שזה לקרן למקצועות שוחקים, זה כך. לא תמיד אנחנו מאשרים לו את מה שהוא מבקש, אבל מה שהוא אומר, הוא אומר מדויק.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 998 – פה אחד

הפנייה אושרה

השעה 11:00 ואני עוצר את הדיון. מזכירות הוועדה תודיע בזמן סביר לפני שנכנס את הישיבה. ככל הנראה זה יהיה לאחר ההצבעות על החוקים.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00>

קוד המקור של הנתונים