ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים
28/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 949>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 9:15
סדר היום
<תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
ליאת גרבר - מנהל מח' חקיקה רשות המסים, משרד האוצר

איתי קורן - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב - 2011>
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף הראשון שעל סדר היום הוא תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב-2011.
ליאת גרבר
התקנות הן מכוח חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. סעיף 5(ב) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 מקנה הטבות מס לתושבי קו העימות הדרומי כהגדרתם בחוק ולישובים נוספים כפי שנקבעו בצו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי.

ההטבות ניתנות בהתאם לסעיף 11 לפקודה, באמצעות זיכוי ממס בשיעור של עשרים אחוזים עד סכום של 227,640 שקלים נכון לשנת 2011.
ציון פיניאן
זה כמו לאילת.
ליאת גרבר
נכון.
היו"ר משה גפני
אבל זה עקב המצב הביטחוני.
ליאת גרבר
נכון. זה עקב המצב הביטחוני.
היו"ר משה גפני
אולי תאמרי את זה.
ליאת גרבר
נכון. עד לאחרונה הסמכות של שר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את תוקפו של הסעיף נקבעה כהוראת שעה שמסתיימת ב-31 בדצמבר 2011. באוגוסט השנה ועדת הכספים אישרה תיקון לחוק לפיו שר האוצר, באישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
שי חרמש, אתה היית הראשון בחוק של שדרות.
שי חרמש
נכון, ואתה הצטרפת באהבה רבה.
ציון פיניאן
זה רק לשדרות?
ליאת גרבר
לשדרות וליישובי קו עימות.
ציון פיניאן
איזה ישובים?
היו"ר משה גפני
זה כתוב בחוק. תסתכל ואחרי כן תחזיר לי.
שי חרמש
47 ישובים.
ליאת גרבר
הישובים שהם שבעה קילומטרים מגדר המערכת.
ציון פיניאן
למדתי מרוחמה לשאול.
רוחמה אברהם-בלילא
זה חשוב שנדע את מי מחריגים.
שי חרמש
זאת החלטת ממשלה, של הממשלה הקודמת.
היו"ר משה גפני
בוא נשאיר את הממשלה בצד. אנחנו כאן בחוק.
שי חרמש
לא נגעו ברשימה הזאת מ-2006.
רוחמה אברהם-בלילא
לא נגעו ברשימה הזאת מ-2006 והשאלה שאנחנו צריכים לשאול אדוני היושב ראש היא השאלה הבאה: מכיוון שב-2006 הסיטואציה הביטחונית, הירי של הטילים היה אחר, היה יותר קצר, ומכיוון שהטווח רק הלך והתרחב ---
היו"ר משה גפני
שי, יש סכסוך בקדימה? אני רוצה להבין.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אין סכסוך בקדימה. אני בעד.
היו"ר משה גפני
אני שואל האם יש סכסוך בקדימה כי שי חרמש מפריע לרוחמה.
שי חרמש
לא, אין סכסוך.
היו"ר משה גפני
רוחמה, רשות הדיבור שלך. אם שי חרמש יפריע, נעצור אותו. לא תהיה כאן הדרת נשים בוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
להגיב על זה?
היו"ר משה גפני
לא.
רוחמה אברהם-בלילא
אני אוסיף ואומר שאני תומכת בתקנה הזאת, אבל התקנה הזאת היא כבר משנת 2006 ומאז המציאות הביטחונית לצערי הרב השתנתה. טווח הירי של הקסאמים והפצ"רים שנורים מעזה רק הלך והתרחב ונוספו לטווח הסיכון הזה ישובים נוספים. אני לא זוכרת שב-2006 נפלה פצצה לא בקריית מלאכי, לא בגדרות, לא בגדרה.
מגלי והבה
גם לא בבאר-שבע.
ציון פיניאן
הקיבוץ שלך נמצא?
שי חרמש
כן. לכן אני לא מצביע אלא רק מדבר.
רוחמה אברהם-בלילא
לכן אדוני היושב ראש, אני מציעה לאשר את התקנה הזאת אבל יחד עם זאת אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות כאן איזשהו דיון בסוגיה של שבעת הקילומטרים.
היו"ר משה גפני
בשבוע הבא יהיה בסדר היום – דחיתי את זה כבר שבועיים – הנושא של מיגון. יש דיון מהיר בנושא של המיגון. בשבוע הבא, בעזרת השם, אני מקווה שהדיון יתקיים. אם לא יזיזו פתאום את ה-31 בדצמבר לעוד שבוע, יהיה לנו זמן.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה יודע שהממשלה הזאת יכולה לעשות הכול.
היו"ר משה גפני
נכון. אני יודע. אפשר. כפי הנראה זה לא הולך לקרות ובשבוע הבא כנראה יהיה דיון בנושא הזה. מה שאת אומרת, זה נכון אלא שהמיקום של העניין הזה צריך להיות בשינוי החקיקה. יכול להיות שצריך להגיע לשינוי חקיקה, אבל זה כבר דיון גדול.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל זה דיון שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו לאור התוספות הביטחוניות שקיימות.
היו"ר משה גפני
הבעיה היא ששאול מופז לא מאשר את התקציבים הביטחוניים.
מגלי והבה
עקפו אותו.
שי חרמש
באים אליך.
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רציתי הצעה לסדר, אם אתה פתחת את נושא הביטחון. לפני ההצבעה, יש לי שאלה. אתמול הוועדה נדרשה לאשר תוספת של מאה מיליון שקלים שנוספו לאותם מיליארד וחצי שקלים שהיו בקופסה המיוחדת שאתה יצרת בעת הצבעתם על התקציב הדו-שנתי.
היו"ר משה גפני
סעיף ההתאמות.
רוחמה אברהם-בלילא
מה שתמוה בעיני ודי לא ברור, ואני אשמח אם אתה כיושב ראש הוועדה אולי יודע, הרי אתמול אמרנו שאולי נקים צוות מיוחד שימליץ לאוצר איך לחלק את זה, איזה תקציבים ולאיזה משרדים. מה שתמוה בעיניי שפחות או יותר הסכום שאמור להיות תוספתי לביטחון, הוא פחות או יותר חופף. מדובר במיליארד ו-600, מיליארד ו-700.
היו"ר משה גפני
מיליארד ו-600.
רוחמה אברהם-בלילא
האם זה לא אותו תקציב שאנחנו כאן אישרנו?
היו"ר משה גפני
לא.
רוחמה אברהם-בלילא
שילך לביטחון?
היו"ר משה גפני
לא.
רוחמה אברהם-בלילא
ויילקח מהנושא החברתי?
היו"ר משה גפני
לא.
רוחמה אברהם-בלילא
אם טכנית לא וגם מעשית לא, אני מאוד מקווה, זה אומר – ואני מדגישה בפני הוועדה – שבסוף שנת 2012 יש קופה של למעלה משלושה מיליארד שקלים שחצי ממנה ילך לביטחון וחצי ממנה אולי ילך לנושא החברתי. אולי. אתה יורד לסוף דעתי?
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני לא מסכים לזה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה?
היו"ר משה גפני
אני גם דיברתי עם ראש הממשלה, גם נאמר כאן בוועדה וגם היה סיכום. הם ביקשו דחייה של חודש והם נימקו אותה. אנחנו לא קיבלנו את זה אבל זאת המציאות. על ה-31 בינואר יש החלטה והיא כנראה תתבצע. זאת גם ההערכה שלי, שהיא תתבצע. המיליארד ו-600 יחולקו על ידי הממשלה ולאחר מכן ועדת הכספים. זה יהיה כאן על השולחן. הביטחון, עליו מדובר, המיליארד ו-600 מיליון שבמקרה באמת הסכום הוא חופף, הוא צריך להיות מאושר היום מסעיף אחר לחלוטין שלא קשור לסעיף הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
יופי, זה אומר שבסוף שנת הכספים 2011 יש קופה של למעלה משלושה מיליארד שקלים שעדיין חצי ממנה ילך לביטחון.
היו"ר משה גפני
אם זה יאושר היום, חצי ילך לביטחון. כן.
רוחמה אברהם-בלילא
זה מה שזה אומר.
היו"ר משה גפני
זה שיש בורות תקציביים, אנחנו מסכימים.
רוחמה אברהם-בלילא
זה לא בור.
היו"ר משה גפני
שי, אתה רצית לדבר? אסור לך להצביע כאן.
שי חרמש
אני לא מצביע. תהיה מספיק תמיכה גם בלעדי. ציון הבטיח לי גיוס קואליציוני.
רוחמה אברהם-בלילא
למה? האופוזיציה מתכוונת להתנגד?
שי חרמש
לא. על האופוזיציה אני סומך. אני לא סומך על הקואליציה.
היו"ר משה גפני
יצאת מזה בשלום אף על פי שכולנו הבנו אחרת.
שי חרמש
חבריה, אתם עוד לא התעוררתם הבוקר.
היו"ר משה גפני
התעוררנו ועוד איך. אותי כבר העירו אותי עם ההפגנה בבית שמש.
שי חרמש
כן, אתה הערת אותי הבוקר תוך כדי נהיגה בשער הגיא.
ציון פיניאן
אני רוצה לשאול שאלה. כמה מפגינים היו? לפי עיתון אחד היו 4,000 מפגינים.
שי חרמש
10,000.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה משנה? הבעיה היא בעיה.
שי חרמש
גפני, מה סדר היום?
היו"ר משה גפני
התקנות על שדרות, לאחר מכן החוק על הדיווח המקוון, לאחר מכן יש שינויים בתקציב 2011 ולאחר מכן שינויים בתקציב 2012.
שי חרמש
שינויים קלים.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא יודע. דבר נוסף שעשוי להגיע – אני עוד לא יודע - זה הארכת המועד של צו עידוד השקעות הון בחקלאות. אתה מכיר את זה?
שי חרמש
כן. לא רק שאני מכיר את זה אלא טיפלתי בזה.
היו"ר משה גפני
תגיד לי, במה אתה לא מטפל כאן בכנסת?
שי חרמש
הדרת נשים.
היו"ר משה גפני
את זה אתה משאיר לי. מה רצית להגיד?
שי חרמש
במהלך הזה של האוצר יש הטיה ממה שהתכוונו בקיץ ולא שמתם לב. אני אומר לכם במה מדובר. כשהעברנו את החוק בחתימת כל חברי ועדת הכספים אמרנו שנעשה מסלול מהיר כך שכל נושא הארכת ההטבות לשדרות לא יצטרך לעבור החלטות ממשלה. האוצר עמד בהתחייבות אחת לפני ה-31 בדצמבר והוא שם את זה כרגע כאן וזה מאושר. שים לב מה היה כתוב בהצעת החוק. בהצעת החוק נאמר שבסמכותו של שר האוצר להמליץ עד שנתיים ואחרי השנתיים לעוד שנתיים של שיקום במידה והמלחמה נגמרת. אני לא רוצה להגיד שאתמול בלילה כולנו ישבנו במרחבים מוגנים עד 1:30 בלילה. אני לא מדבר כרגע על העניין הזה. כל השבעה קילומטרים ישבו במרחבים מוגנים. כשאתה בא לכאן ורואה הארכה לשנה, אז חבריי מהאוצר, למה המשחקים האלה? מה קרה?
רוחמה אברהם-בלילא
לא רק לשנה. אם היושב ראש בא ואמר שיש צורך של הוועדה אולי לשנות בחקיקה ראשית את כל הסוגיה, גם של הטווח, בוא נדבר גם על הזמן. נכניס את הכול ביחד.
היו"ר משה גפני
הוא צודק. למה לא הארכתם את זה בשנתיים?
ליאת גרבר
>
הסמכות של השר היא להאריך את זה עד שנתיים. זאת פעם ראשונה שאנחנו משנים ונכנס הקריטריון שבודק את המצב הביטחוני ששורר או ששרר בעת ההארכה. עד עכשיו הארכנו כל פעם בשנה.
שי חרמש
וגם עכשיו מאריכים בשנה. למה בשנה?
ליאת גרבר
עד עכשיו האריכו כל שנה.
שי חרמש
כאן עשו פלסתר את רוח ההחלטה בחקיקה בוועדה. הכוונה הייתה לתת פרספקטיבה של ארבע שנים, שנתיים מצב ביטחוני.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. מה אתה מציע?
שי חרמש
אני מציע ראשית לאשר את זה כי אין ברירה, ושנית, לקבל החלטה שאנחנו פועלים בתיאום עם האוצר, לא בדצמבר 2012 אלא במרץ-אפריל.
ליאת גרבר
העברנו באוגוסט את התיקון לחוק. לא הייתה סמכות לשר ל-2012. העברנו באוגוסט תיקון שמאפשר לו להאריך ל-2012.
שי חרמש
2012-2013.
ליאת גרבר
אני אומרת של-2012 לא הייתה לו סמכות אלא רק באוגוסט העברנו.
שי חרמש
אני יודע. זה חוק שלנו, לא חוק שלכם. אבל למה שנה?
היו"ר משה גפני
אתה אומר דברים חכמים ונכונים, אבל אתה יודע שאין לנו ברירה ואנחנו צריכים לאשר את זה. אנחנו קוראים לכם, לשר האוצר, לבדוק את העניין בחודשים הקרובים ואם יש אפשרות, אנחנו מבקשים להביא צו שיאריך את זה לעוד שנתיים.
שי חרמש
כן, מדובר בפרספקטיבה של זמן.
היו"ר משה גפני
הפכתי להיות הדובר של שי חרמש.
שי חרמש
אתה עושה את זה מצוין.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מגלי, אתה רצית להתייחס?
מגלי והבה
כן. ודאי שצריך לאשר את התקנות מה עוד שהפסימיות מבחינת ההתפתחויות הביטחוניות והסכנה היא שלא יהיו רק שבעה קילומטרים וראינו את זה. אני חושב שברגע שמגיע ירי לטווח הרבה יותר ארוך, יש בעיה.
היו"ר משה גפני
זה גם מה שאמרה רוחמה.
מגלי והבה
הנושא בו אנחנו לא מטפלים בו, כל הטבות המס מאז לבנון השנייה כאשר האוצר עשה עבודה גדולה בנושא הטבות לישובים, אם זה קו חיפה-עפולה צפונה ואם זה הקו הדרומי, אנחנו צריכים שיהיה לנו גם SAY כי היום מצד אחד אותם ישובים שהיו להם הנחות – במיוחד הישובים בצפון – נפגעו כי אמרו שיחכו לתקנה החדשה. החוק שמונח היום אצל האוצר או בלשכת ראש הממשלה, לא מביאים אותו לכדי יישום.

אני מציע שנקיים דיון ובמסגרת הדיון הזה אנחנו צריכים לבקש את הטבות המס שהממשלה עוד ב-2007 התחייבה עליהן, אחר כך הכינה עבודה והממשלה הזאת קיבלה עבודה מוכנה להנחות והטבות מס לכל הישובים שבגלל המצב הביטחוני הם נפגעים או נפגעו. לכן אנחנו חייבים להביא את זה.
ציון פיניאן
יש מפת עדיפות להטבות מס של אייל גבאי.
שי חרמש
אף אחד לא רוצה להתמודד עם זה.
מגלי והבה
אני מסתובב בארץ וגם בצפון ורואה שבגלל הטבות המס והשינויים האלה, יש נהירה או נשירה למקומות אחרים. זה מה שהחזיק את הישובים האלה לאורך התקופה הזאת אבל שלוש-ארבע שנים הממשלה לא עושה כלום. גם אנחנו כממשלה הכנו אבל לא עשינו. ההחלטה מוכנה. אני מציע ליזום כאן דיון, וזה יהיה הישג משמעותי לוועדת הכספים אם נצליח להניע את התהליך. דרך אגב, לפי מה ששמענו אז הכסף קיים. הכסף מוכן ומחכה לקבלת החלטה איך הוא יתחלק. גם החלוקה קיימת וזה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה אלא עניין של מישהו, כמו יושב ראש ועדת הכספים, שיניע את התהליך.

אם צריך להעלות את זה על סדר היום, נעשה את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה בחנוכה להגדיר את השרים בממשלה. אחרי חנוכה. זה לא בסדר מה שהממשלה עושה.

ציון, אתה רצית להתייחס?
ציון פיניאן
כמו שאמרתי, יש את המפה אצל אייל גבאי ואני לא יודע אם מי שמעכב את זה, זה בג"ץ של המגזר הלא יהודי.
היו"ר משה גפני
לא. אני אגיד לך היכן זה עומד. אנחנו דנו על זה כבר כמה פעמים. יש בג"ץ של כמה מקומות. דורית בייניש לא חותמת עדיין על ההחלטה. ההחלטה תהיה לחסל את המפה הזאת כי כולם אמרו, כול הממשלה, שהולכים לשנות אותה. הייתה כאן ישיבה עם רובי ריבלין, לפני חודשים ארוכים כאשר אמנון כהן אז ניהל את הישיבה, עם מכתב שהוא שלח אלי, שזה דבר חמור המצב הזה. פנינו לממשלה, ביקשנו ודרשנו כמה פעמים להביא לאישור מפה מסודרת ונורמאלית אבל עד היום זה לא נעשה. השרים פוחדים. שנדע את האמת.
רוחמה אברהם-בלילא
אמרת משפט חזק. השרים פוחדים, שנדע את האמת.
היו"ר משה גפני
השרים פוחדים בגלל הבעיות הפוליטיות. זאת אומרת, טבריה תהיה בפנים או תהיה בחוץ? אופקים תהיה בפנים או תהיה בחוץ? זאת הבעיה. אין אומץ ואין מנהיגות.
רוחמה אברהם-בלילא
ולא יהיה אומץ ולא תהיה מנהיגות אם אנחנו ניכנס ל-2012, שנת בחירות.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים שב-2012 נקיים על זה דיון ונכין מפה?
רוחמה אברהם-בלילא
כן.
היו"ר משה גפני
זה לא פשוט.
שי חרמש
אני מתנדב לא להיות בוועדה.
היו"ר משה גפני
למה לא תהיה?
שי חרמש
אני יודע למה.
רוחמה אברהם-בלילא
אם זה לטובת העניין, אני לא מפחדת.
שי חרמש
אני לא אהיה בוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
לא תמיד אתה צריך להגיד בקול רם את מה שאתה חושב.
היו"ר משה גפני
זאת מדיניות ממשלתית. הממשלה צריכה לקבל החלטה. בואו לא נקפוץ על מה שאנחנו לא ממונים. צריך מדיניות ממשלתית להביא לאישור ועדת הכספים על מפת אזורי העדיפות מכיוון שזאת שאלה אסטרטגית של איך נראית מדינת ישראל. עם כל הכבוד, לנו אין סמכות לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, וגם בלי סמכות אנחנו נתחיל להתכתש כאן על דבר שהוא לא בסמכותנו. אני מציע לא לגעת בעניין הזה.
זבולון אורלב
אלא אם כן מקימים ועדה של אדם אחד ואני מוכן להיות האדם.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מוכנה לעזור לך.
מגלי והבה
בבקשה, הנה, בוא תקים ועדה של אדם אחד. ציון פיניאן מסכים.
היו"ר משה גפני
לא. אני רוצה שהממשלה תעשה. על כל פנים, בשלב הזה. אם לא תהיה ברירה, נעשה את זה אבל עדיין יש ברירה.
מגלי והבה
אדוני יוציא מכתב לראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נוציא מכתב.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש לאשר את התקנות האלה. ראיתי שיש ראיון עם אייל גבאי והוא אומר למה יש את המחאה החברתית, בגלל הממשלה שאישרה את התקציב הדו-שנתי. דרך אגב, הוא צודק בזה אלא הוא לא אמר את זה כשהוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
ציון פיניאן
הוא תמך בזה באופן נלהב.
היו"ר משה גפני
כן. הרי רבתי אתם. הוא אומר שאם לא היו מאשרים את התקציב הדו שנתי, הדיון הכלכלי חברתי היה כאן בקיץ 2011. מה שנכון, נכון. אני אמרתי בראיון ברדיו כשדיברו אתי על הרפורמה במס, הביאו אנשים מכובדים שישבו כאן ועכשיו הם אומרים ההפך, שאת הבעיה החברתית אפשר לפתור במה שאנחנו אמרנו כאן וכשהם ישבו כאן, הם אמרו את ההפך. אמרתי למראיינת שאני לא יכול לסבול את הדבר הזה. אנשים שהם באמת חברים שלי, כלכלנים מעולים, אבל מעניין, כשהם בממשלה והם פקידים ממשלתיים בכירים, הם יושבים בצד הזה בוועדת הכספים ומדברים כך, אחרת מאתנו, ופתאום הם עוברים לצד השני, הם לא בממשלה, ואומרים ההיפך.
יצחק וקנין
מה שרואים מכאן לא רואים משם.
היו"ר משה גפני
שלפחות יהיה איזה צינון.

אנחנו מצביעים על אישור תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב-2011.

שי, אתה לא מצביע.

הצבעה
בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
רוחמה אברהם-בלילא
אני מוסיפה להצבעה שלי בעד את כל הסוגיה הזאת של דיון נוסף בהרחבה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. התקנות אושרו. חבר הכנסת שי חרמש לא השתתף בהצבעה עקב העובדה שהוא מתגורר בישובים בעוטף עזה.

התקנות אושרו. תודה רבה. אנחנו מבקשים מהאוצר לבחון את העניין הזה. זאת בקשה של כולם לבחון את כל הנושא.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:40>

קוד המקור של הנתונים