ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת הכספים
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 941 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 12:10
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

דוד אזולאי

דני דנון

מגלי והבה

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
אורן הלר - ראש ענף תקציבים, המשרד לביטחון פנים

אלי אלפסי - תקציבן רשות האוכלוסין, משרד הפנים

סימה נח ימין - אגף התקציבים, משרד האוצר

עודד לביאן - אגף התקציבים, משרד החוץ

וליד טאפש - ראש תחום חשבות, לשכת נשיא המדינה

קרינה קליגר - ראש תחום תקציבים, המשרד לאזרחים ותיקים

דרורית שטיינמץ - ראש אגף תקציבים, משרד ראש הממשלה

אייל אביטל - מנהל אגף תכנון, תקצוב וארגון, משרד המשפטים

מעין נשר - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע - אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר - אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה ברילנט - מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות

שוקי זוהר - יועץ בכיר לחבר הכנסת זבולון אורלב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פניות מספר 637 עד 639 –
ייעוץ בנושא רוחב. אין רפרנט.

פניות מספר 879 עד 881 -
אורי גבע
מדובר בפניית סוף שנה לתגבור משרד החוץ. אנחנו מתגברים אותם לשם פעולות שונות שמבצעים בחוץ לארץ.
מגלי והבה
איזה פעילויות חדשות? הרי השר לא הולך לשום מקום וניהול משא ומתן אין. שגרירויות חדשות אין.
אורי גבע
ביקשתי מנציגי משרד החוץ לבוא לכאן ולתאר את התוכנית.
מגלי והבה
תנו לעניים כסף ולא לליברמן.
אורי גבע
נציגי משרד החוץ מתעכבים מעט ואני מבקש, אם אפשר, להעביר את הפניות להמשך הישיבה. הם יבואו ויסבירו את הפניות.
היו"ר משה גפני
אם לא מאשרים היום, הלך הכסף.
אורי גבע
הם יבואו. הם בדרך לכאן.
רוחמה אברהם-בלילא
איפה המפכ"ל? הוא הגיע?
היו"ר משה גפני
המפכ"ל דיבר אתי.
רוחמה אברהם-בלילא
והסכמת שהוא לא יבוא?
היו"ר משה גפני
אני העברתי את ההעברות בלי שהוא דיבר אתי. הכול בסדר. אין לי תיק במשטרה. בינתיים כמובן. הכול בינתיים. הכול זמני כאן.
אורי גבע
כמו שאמרתי, נציגי משרד החוץ בדרך. הם מתעכבים מעט.
היו"ר משה גפני
בסדר. נעבור הלאה. שמישהו יגיד לקואליציה שאם לא מביאים לכאן חברים, אין השבוע העברות. אם השבוע הפניות לא יאושרו, הלך עלינו. לו הייתי אופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת שבאיזשהו אופן אנחנו מתנהלים כאן במידה מסוימת באחריות הרבה יותר מהממשלה הנוכחית.
היו"ר משה גפני
כשאני הייתי באופוזיציה, יושב ראש הוועדה לא היה גפני.

פנייה מספר 897 -
כפרי סטודנטים.
מעין נשר
הפנייה נועדה להעביר סך של 6.5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לפעילות כפרי סטודנטים בחטיבה להתיישבות על מנת להתאים את קצב ההרשאות למזומן.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה אומר?
מעין נשר
הייתי כאן בשבוע שעבר על מנת לתת הרשאה של 4.5 מיליון לפעילות החטיבה עבור כפרי סטודנטים בתקציב ההרשאות. תקציב ההרשאות צריך להתאים לתקציב המזומן בתקנה.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זאת הפעילות הזאת?
מעין נשר
פעילות כפרי סטודנטים היא פעילות של עמותת אילים. העמותה מפעילה כפרי סטודנטים באזורי הפריפריה בנגב ובגליל. הרעיון של כפר סטודנטים הוא שיש איזושהי תמיכה של העמותה למגורים ולפעילויות, מגיעים סטודנטים שמתקבלים לתוכנית והם גרים באזורים הפחות טובים, למשל בדימונה, בשכונות הקשות בקריית שמונה ויש עוד הרבה דוגמאות. אחרי שהם מסיימים את הלימודים, השאיפה שהם יישארו בקהילות באזורים החלשים ויחזקו את הקהילה הקיימת. הסטודנטים שמתקבלים אמורים להיות מאוכלוסיות חזקות וזה על מנת לעשות סוג של אינטגרציה בתוך הקהילה ולחזק את הקהילות. יש הצלחות מאוד גדולות.
מגלי והבה
באיזה מקומות?
מעין נשר
למשל דימונה וקריית שמונה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 897 – פה אחד

הפנייה אושרה

פנייה מספר 898 – רשות האוכלוסין וההגירה
אלי אלפסי
מדובר בתקנות שכר לסוף שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 898 – פה אחד

הפנייה אושרה

פניות מספר 899, 901, 904 ו-905 -

הגמלאות של המשטרה. תסבירו מה אתם רוצים מאתנו.
אורן הלר
מדובר בכיסוי גירעונות שכר של המשטרה בסך 205 מיליון שקלים לשכר וגמלאות עבור המשטרה.
היו"ר משה גפני
מתי יהיה ההסכם על גמלאי המשטרה?
קריאה
אין קשר בין הפנייה לזה.
היו"ר משה גפני
הבנתי שאין קשר. שאלתי מתי יהיה הסכם.
קריאה
בקרוב מאוד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 899, 901, 904 ו-905 – פה אחד
הפניות אושרו

לא מגיע למשרד לביטחון פנים. אני מצביע רק בגלל העובדים, בגלל השוטרים, בגלל הגמלאים, בגלל הסוהרים. לא מגיע למשרד לביטחון פנים.

דרך אגב, המפכ"ל רצה לבוא. דרך אגב, הוא נמצא כאן בבניין. הוא דיבר אתי אתמול בלילה. הוא איש נחמד.
רוחמה אברהם-בלילא
אף אחד לא אמר שהוא לא נחמד.
היו"ר משה גפני
בדיוק.

פנייה מספר 903 -
רוחמה אברהם-בלילא
הם לוקחים מחוק הבטחת הכנסה.
היו"ר משה גפני
נחזור לזה אחר כך.
רוחמה אברהם-בלילא
מה שקורה כאן, זאת פשוט שערורייה. לא מספיק שאנחנו מקבלים את הפניות מעכשיו לעכשיו, אלא מגיעים לכאן אנשים שלא יודעים להסביר את הפניות.
היו"ר משה גפני
אני מדלג. את צודקת.

פניות מספר 945 ו-946 – אזרחים ותיקים
קרינה קליגר
המשרד לאזרחים ותיקים. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סך של 7,500 אלפי שקלים לתקציב המשרד לאזרחים ותיקים עבור תוכניות סיוע לקשישים שכוללות בין היתר את התוכנית הבין משרדית הרב-שנתית ותוספת תקנים למערך השירות הלאומי.
מגלי והבה
מה זה מערך השירות הלאומי? מה אלה התקנים האלה?
קרינה קליגר
המשרד מפעיל פרויקט גדול בנושא של בני/בנות שירות לאומי בכלל המגזרים. בני ובנות שירות לאומי מגיעים לבתי הקשישים ומסייעים להם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 945 ו-946 – פה אחד

הפניות אושרו

פניות מספר 947 עד 952 – משרד המשפטים
אייל אביטל
הפנייה נועדה למימון הוצאות השכר במשרד המשפטים, בכל היחידות.
היו"ר משה גפני
מה זה שכר? אין שכר בתקציב המדינה?
אורי גבע
התקציב נקבע ונבנה בקיץ 2010. מאז נערכים שינויים גם במצבת כוח האדם וגם במיקום כוח האדם ובהרכבו שלא היו ידועים בעת אישור התקציב.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים ממשרד החוץ.
רוחמה אברהם-בלילא
הם מורידים ממשרד החוץ ומשרד החוץ לוקח ממשרד החקלאות שלוקח ממשרד הגמלאים שלוקח ממשרד הרווחה שלוקח מהכי מסכנים.
היו"ר משה גפני
מורידים מבניית בתי משפט. מורידים מנציבות שוויון זכויות.
אייל אביטל
אדוני, אני אשמח להסביר. נמצא כאן גם מנהל אגף תקציבים של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מתנצל.
אייל אביטל
אני מזכיר לאדוני שבמהלך השנה היה לנו סכסוך עבודה מאוד דרמטי ומתוקשר עם הפרקליטים.
היו"ר משה גפני
זה הנושא של השכר?
אייל אביטל
זה לא הנושא העיקרי אבל זה חלק מהדברים בגללם נקלענו למצוקה.
היו"ר משה גפני
הפנייה הזאת היא רק על שכר?
אייל אביטל
זה שכר שמשולם בפועל. אנחנו לא יכולים להלין שכר.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי. אתה יכול לענות לי על השאלה? אני שואל האם הפנייה הזאת היא רק שכר.
אייל אביטל
הפנייה הזאת ספציפית.
היו"ר משה גפני
בפנייה יש משהו עם לשכת השר?
אייל אביטל
לשכת שר המשפטים? לא.
היו"ר משה גפני
רק העובדים.
אייל אביטל
רק שכר עובדים. כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 947 עד 952 – פה אחד

הפניות אושרו

פניות מספר 953 עד 955 -
אורי גבע
כאן מדובר על פנייה בדיוק באותה מתכונת. אנחנו מעבירים לסעיף 05 הכולל בתוכו את משרד האוצר, רשות המסים ואת שע"מ.
היו"ר משה גפני
אלה עובדים חדשים במשרד האוצר?
אורי גבע
לא.
היו"ר משה גפני
אבל אין עובדים חרדים.
אורי גבע
במשרד האוצר, בטח יש עובדים חרדים.
היו"ר משה גפני
באמת? באיזה אגף?
אורי גבע
רק לפני חמש דקות ראיתי כאן את סגן השר איציק כהן. יש הרבה עובדים, כן.
היו"ר משה גפני
למה אין את זה בתקציב? אתם מכינים את התקציב. למה אין את הסעיף הזה בתקציב? למה בדצמבר צריך להוסיף את זה?
אורי גבע
כיוון שתקציבי שכר למעשה נקבעים מכל מיני גורמים אקסוגניים למשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אלה רק עובדים. זה לא לשכת סגן השר. אם זה לשכת סגן השר, אני בעד.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה עובדים חדשים נוספו למשרד האוצר במהלך השנה?
אורי גבע
במשרד האוצר ורשות המסים ביחד, מעט מאוד. אני לא יודע בדיוק כמה. אני לא אנקוב במספר שאני לא יודע. לא מדובר במספר גדול.
היו"ר משה גפני
זה לא כסף על עובדים חדשים אלא על הסכמי השכר של העובדים.
אורי גבע
זה הכול על שכר לשלם אותו כפי שהוא אמור להיות משולם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 953 עד 955 – פה אחד

הפניות אושרו

פנייה מספר 956 –
114 משרות.
אורי גבע
כאן אנחנו ממירים משרות בתקצוב משיא כוח אדם לחודשי עבודה. זה לבקשת המשרד והחשבות של המשרד.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים?
אורי גבע
לא, אנחנו לא מורידים. בפנייה מה שרואים זה למעשה מינוס 114 משרות. המשרות האלה מתווספות באישור התקציב שחברי הוועדה לא רואים. זה מתוקצב לפי חודשי עבודה. אין כאן בכלל שינוי במצבת כוח האדם.
היו"ר משה גפני
העובדים הופכים להיות עובדי מדינה או שהם נשארים עובדי קבלן?
אורי גבע
הם היו עובדי מדינה ונשארו עובדי מדינה. זה שינוי טכני לחלוטין.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 956 – פה אחד

הפנייה אושרה

פניות מספר 957 עד 961 -
רוחמה אברהם-בלילא
למה צריך לתקצב את חברי הממשלה ב-4 מיליון שקלים. על מה? על מה צריך לתקצב את שרי הממשלה, שרים לענייני כלום ושום דבר בארבעה מיליון שקלים?
דרורית שטיינמץ
בבסיס תקציב משרד ראש הממשלה מתוקצב השכר של כל שרי הממשלה. התוספת הזאת היא עבור הביצוע בפועל. התקציב בדרך כלל מתוקצב בחוסר ובסוף השנה אנחנו משלימים את כל התקציב החסר.
היו"ר משה גפני
אני מבין שאתם מוסיפים ללשכת ראש הממשלה.
דרורית שטיינמץ
לא מדובר כאן בלשכת ראש הממשלה.
רוחמה אברהם-בלילא
חמישה מיליון שקלים לשרי הממשלה כי הם תוקצבו מראש במינוס. כמו שתקצבו את נסיעות ראש הממשלה בסכום מסוים ואחרי כן באו לבקש, כך מתקצבים את השרים כדי שעל פניו בהתחלה זה לא ייראה יותר מדי. נכון?
דרורית שטיינמץ
לא לגמרי. כך זה נעשה במשך שנים.
רוחמה אברהם-בלילא
אולי הגיע הזמן לשנות ולשים על השולחן תקציב שהוא שקוף, נכון ואמיתי. אני מתנגדת להעברה הזאת. בשעה שיש קיצוצים חברתיים, אנחנו כאן שמים על שולחן הוועדה תקציב שהוא מראש לא נכון ואנחנו יודעים שאנחנו נצטרך לתקן אותו בתקציב כזה או אחר. זאת שערורייה.
מגלי והבה
אני מצטרף אליך.
רוחמה אברהם-בלילא
שילמדו לשים תקציב כמו שצריך.
היו"ר משה גפני
ציון, תחזור אחר כך.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, למה תחזור אחר כך? אני מבקשת להצביע על זה עכשיו. אין לחזור על כך.
ציון פיניאן
אני אגיש רביזיה.
רוחמה אברהם-בלילא
תגיש רביזיה. הדבר הזה לא יעבור. אתה נותן יד לחוסר שקיפות? יש גבול.
ציון פיניאן
תחזרו לשלטון ותשנו את ההסדר הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
יש גבול עד כמה אפשר לרמות את הציבור.
ציון פיניאן
זה שכר לאנשים. חייבים לאשר את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
שישימו את זה מלכתחילה.
ציון פיניאן
אבל זה שכר שכבר שולם.
רוחמה אברהם-בלילא
אז מה אם זה שולם? זה שזה שולם, אנחנו צריכים להכשיר את השרץ הזה. לא שמים את זה מלכתחילה באופן נכון.
ציון פיניאן
אבל זה מדורי דורות.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה קשור? זה שזה דורי דורות, לא אומר שצריך לשנות את זה?
ציון פיניאן
למה אתם לא תיקנתם את זה?
רוחמה אברהם-בלילא
שלוש שנים עושים את זה כל פעם מחדש ושלוש שנים מעבירים את זה במכבסה הזאת והמכבסה הזאת מכבסת.

אדוני היושב ראש, ועדת הכספים הופכת להיות המכבסה הלאומית של הממשלה הנוכחית, בה בשעה שהיא מגישה תקציב שהוא לא נכון ובסוף השנה משנים אותו. אולי הגיע הזמן לשים קץ לכל הדברים האלה.

דרורית, זה לא מיועד אליך באופן אישי. אני אוהבת אותך. את עושה את העבודה שלך כמו שצריך.
היו"ר משה גפני
תני לי לברר כמה סעיפים. גברת שטיינמץ, מה זה פרויקטים לעידוד העלייה? אתם מעבירים כאן 31.5 מיליון שקלים.
דרורית שטיינמץ
במשרד ראש הממשלה יש שני פרויקטים. האחד הוא חינוך יהודי בתפוצות במסגרתו אנחנו מביאים נוער מהתפוצות לארץ ומכירים לו את הארץ ומלמדים אותו על המורשת.
היו"ר משה גפני
למה בסוף השנה אתם מבקשים להעביר סכום כזה גדול?
דרורית שטיינמץ
כי בתחילת השנה אנחנו לא יודעים מה הצפי למספר המשתתפים בפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
למה מביאים את זה בשבוע האחרון של 2011? למה לא מביאים חודשיים קודם? אז כבר יודעים.
דרורית שטיינמץ
כי חוזה ההתקשרות שלנו הוא לא מינואר לינואר. חוזה ההתקשרות שלנו מדבר בערך מאמצע שנה עד אמצע השנה הבאה. לכן התוספת הזאת אמורה לכסות את החודשים העתידיים.
ציון פיניאן
התוספת הזאת היא שני אחוזים בינואר שלא נלקחו בחשבון? תוספת יוקר?
דרורית שטיינמץ
לא. אנחנו לוקחים הכול בחשבון. התוכנית שלנו היא תוכנית ארוכת טווח אבל חוזה ההתקשרות שלנו הוא לא בשנה תקציבית נוכחית אלא הוא הרבה יותר.
היו"ר משה גפני
זה הפרויקט עם הסוכנות?
דרורית שטיינמץ
נכון.
היו"ר משה גפני
זה שהוציאו את עזרא.
דרורית שטיינמץ
אני לא זוכרת לומר לך.
היו"ר משה גפני
הוציאו.
דרורית שטיינמץ
אני יכולה לברר ולחזור אליכם.
היו"ר משה גפני
תגידי למיכל שתדבר אתי. אני חושב שכן הוציאו את עזרא. היא כתבה לי. היא אז הייתה בוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אתה רוצה להצביע על הפנייה הזאת או שאתה רוצה להמשיך לבזבז את הזמן?
היו"ר משה גפני
לשכות הנשיאים. מה זה התוספות? לשכת הנשיא – מיליון ו-255 אלף שקלים. מישהו יודע להסביר?
וליד טאפש
אני תקציבן לשכת הנשיא. מדובר בחוסר של כל שנה בתקציב שלנו למשרות המתוקצבות בפועל. מבחינת הכמויות, מבחינת התקציב של הכסף, אצלנו לא מתקצבים בהתאם. אנחנו מבקשים את זה כל שנה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה לא עושים את זה מהתחלה? אתם יודעים מראש את הדברים הללו. למה מהתחלה, כאשר קובעים ומצביעים על תקציב, לא שמים את המספרים כפי שצריך להיות?
אורי גבע
לא תמיד יודעים את זה. יש שינויים. מספיק שנוסף עובד אחד, וכבר צריך משכורת שנתית של אדם אחד שמועסק וזה סדר גודל של לא פחות משמונים אלף שקלים כמשכורת של שנה. מספיק שינוי או שלושה שינויים, בן אדם שפורש, וזה משתנה.
וליד טאפש
יש גם העלאות דרגות.
דרורית שטיינמץ
בנוסף לכך, מתחילת השנה היו הרבה הסכמים קיבוציים שבאו לידי ביטוי ואז זה שינה לנו את כל תחזיות השכר שלנו. היו כל מיני הסכמים עם ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
מה זה רשות הממשלה, ארבעים מיליון שקלים?
דרורית שטיינמץ
לפי דעתי זה מה שדיברנו.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו מצביעים.
מגלי והבה
אם יוסיפו עוד שרים לממשלה הבאה?
היו"ר משה גפני
אז נוסיף עוד כסף? אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 957 עד 961 – 3

הפניות אושרו
רוחמה אברהם-בלילא
שערורייה.
היו"ר משה גפני
אם זאת שערורייה, אני מגיש רביזיה. אני מבקש שהיא תדבר אתי.
רוחמה אברהם-בלילא
זאת שערורייה. כן. מוסיפים לשרים על חשבון אותם רעבים ומסכנים.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 962 –
אורי גבע
כמו שעשינו קודם בסעיף 08, אנחנו עושים את אותו הדבר בסעיף 04.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 962 – פה אחד

הפנייה אושרה

במקום שהדיינים יעבדו על פי תפוקות, הם עובדים על פי שכר רגיל. נכון?
אורי גבע
בין היתר.
היו"ר משה גפני
אם לא, אני חוזר בי מהצבעתי.
אורי גבע
לא, זה כבר עשינו ואישרת.
היו"ר משה גפני
זה היישום של ההעברה הקודמת.
שגית אפיק
כאן אתם הופכים את זה לעבודה בלתי צמיתה. זאת לא מגמה הפוכה?
אורי גבע
אני אסביר. דייני הגיור אושר כבר לפני שלושה שבועות.
דרורית שטיינמץ
את דייני הגיור את אישרת. כאן אנחנו מדברים על המרה של עובדים מחודשי עבודה לשיא כוח אדם או ההפך כאשר זה ניוד של עובדים. זה טכני לגמרי. זאת העברה טכנית לגמרי.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 963 עד 967 –
רועי כפיר
הפנייה נועדה לבצע התאמות בתקציב משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
רבותיי חברי הכנסת, תדעו שכאן מדובר על פנייה מאוד גדולה. הרבה מאוד כסף.
רועי כפיר
הפנייה נועדה בעיקרה להתאים את תקציב משרד הבריאות גם לשינויים בתוכניות עבודה וגם לביצוע בפועל בסוף שנה ולהעביר תוספות לתקציב הבינוי של משרד הבריאות בסעיף 67 בסך הכול של 250 מיליון שקלים. שינויים פנימיים עיקריים שביצענו כאן בתקציב משרד הבריאות זאת העברה שאנחנו עושים מדי שנה, במשך שלוש השנים האחרונות, מתקציב הסל לתקציב בריאות הנפש.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה סל? סל התרופות?
רועי כפיר
סל הבריאות.
רוחמה אברהם-בלילא
לא מימשו מספיק את סל התרופות? אם זה כך, מה כל הדיונים האלה שאנחנו מקבלים שאין מספיק כסף בסל התרופות אבל פתאום יש עודפים ומעבירים אותם?
רועי כפיר
לא. אין עודפים. ברשותך, אני אסביר.

בסוף 2006 חתמו משרדי הבריאות והאוצר על הסכם להעברת רפורמה בבריאות הנפש ובמסגרת הרפורמה הזאת בריאות הנפש הייתה אמורה לעבור מתקציב משרד הבריאות לתקציב הסל, לקופות החולים. את השינוי עשינו בתקציב אבל בחקיקה השינוי לא עבר עדיין את הכנסת ולכן התקציב בתחילת שנה נמצא בסל והוא אמור להיות ביחידות משרד הבריאות. זה לא עודף וזה לא תת ביצוע.
היו"ר משה גפני
למה אין את המיגון של בית החולים ברזילי?
רועי כפיר
אנחנו מתקצבים לפי התקדמות ביצוע. כרגע עוד אין שם צורך במזומן. יש שם הרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אמרו לי לפני שנה שהמיגון של בית החולים ברזילי הוא פיקוח נפש ולכן פינו קברים במשך ארבעה ימים. אמר לי אז אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. עכשיו אתה בא ויש כאן פניות של כל בתי החולים בארץ, כולם, חוץ מבית החולים ברזילי. שם זה לא דחוף? שם הביצוע לאט לאט?
רועי כפיר
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
יש כאן עיתונאים? אני אומר לעיתונאים שכל מה שאמרו אז פיקוח נפש וכל הדברים האלה, פתאום לא קיימים יותר.
רוחמה אברהם-בלילא
גם מורידים משעת חירום. הכול בסדר. אחרי כן מבקשים 790 מיליון שקלים לביטחון.
היו"ר משה גפני
תוכנית חיזוק הצפון באשקלון. מה זה?
רועי כפיר
זאת אותה תוכנית במסגרתה אמורים למגן גם בברזילי. כרגע ברזילי לפי מה שמדווחים ממשרד הבריאות הם יצאו במכרזי שלד. המזומן יוצא לפי ההתקדמות. כרגע עוד לא הגיעה אלי פנייה ממשרד הבריאות שאומרת שצריך לבצע תשלום ולכן עוד לא תקצבנו מזומן.
היו"ר משה גפני
אין לי טענות אליך. אתה בסדר גמור. זאת אומרת, אתה שייך למשרד האוצר ומשרד האוצר משך לפני כמה שנים כסף שהיה מיועד לבית החולים ברזילי. משך את הכסף בחזרה לתקציב המדינה. נדמה לי שזה היה לפני שש או שמונה שנים. עכשיו זה דחוף כי לפני שנה היה צריך לפנות קברים. למה לא מזדרזים? הרי נופלים שם טילים. זה פיקוח נפש.
אנחנו הרי דואגים לאוכלוסייה בדרום. אני מציע שנגיד משהו על בית החולים ברזילי, משהו דתי. נגיד שאסור לבנות שם כי יש צמחים, כי האדם עץ השדה, נמצא איזה פסוק. תראה איך מיד תגיע לכאן פנייה ויתחילו לעבוד כמו מטורפים. זה רעיון.
רוחמה אברהם-בלילא
תראה ממי לוקחים. במקום שיביאו תוספת תקציבית למיגון מוסדות הבריאות, תראה ממי הם לוקחים. הם לוקחים ממזרע, בית חולים מזרע, הם לוקחים מפלימן, הם לוקחים מעכו ונהריה, משירות קהילתי לבריאות הנפש. מכל המסכנים. לוקחים מכל בתי החולים של בריאות הנפש.
היו"ר משה גפני
באמת למה לוקחים?
רועי כפיר
אולי חברת הכנסת מסתכלת בהוצאה מותנית.
רוחמה אברהם-בלילא
כן.
רועי כפיר
זה בדיוק מתקשר למה שהסברתי קודם. התקציב בנוי כאילו עברה הרפורמה ואחרי הרפורמה, כאשר התקציב יהיה של קופות החולים, הן ירכשו את השירות מבית החולים הממשלתי ולכן בעולם של אחרי רפורמה זה אמור להיות בהוצאה מותנית. אנחנו מבטלים את ההוצאה המותנית ונותנים להם כסף בנטו, אפילו יותר ממה שכתוב בהוצאה המותנית.
היו"ר משה גפני
מה זה ההפחתה של למעלה ממיליארד שקלים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
רועי כפיר
לבתי החולים של בריאות הנפש אנחנו מעבירים 826 מיליון ועוד כמה עשרות מיליוני שקלים. לאמבולטוריקה, זאת אומרת, לרכש שירותים ולמרפאות.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, מדובר כאן בהעברה תקציבית ענקית. אנחנו לא יכולים להעביר העברה כזאת בחטף בדיון של חמש דקות מבלי שאנחנו רואים את הכול לנגד עינינו. אי אפשר לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
שואלת חברת הכנסת רוחמה אברהם, גם אני שואל וגם עוד עיתונאי, מה זה הקיצוץ בחוק ביטוחי בריאות ממלכתי. האם זה ישפיע? בפירוט יש 423 מיליון שקלים להשלמת עלות סל שירותי בריאות על פי סעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ואחרי כן 729 הפחתה של השלמת עלות סל שירותי בריאות על פי סעיף 13. מה זה?
רועי כפיר
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
האם ייפגעו המבוטחים בשירותי הבריאות?
רועי כפיר
לא. משרד האוצר בתקציב הסל מקיים את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ככתבו וכלשונו. זאת אומרת, כל הכסף מעבר למה שמגיע מביטוח לאומי לקופות החולים ועד עלות הסל, נמצא כאן בתקנה ויאשרו לך את זה משרד הבריאות, חשבות המשרד וקופות החולים שאין קיצוץ בתקציב הסל. הקופות מקבלות תקציב ששווה לעלות הסל לפי חוק.
היו"ר משה גפני
מה עם האמבולנסים הממוגנים? שאלו כבר כמה פעמים לגבי הנושא הזה.
רועי כפיר
הוא בתוך הפנייה.
היו"ר משה גפני
איפה?
רועי כפיר
אני אבדוק. עוד בדיון הזה אני אענה לך.
היו"ר משה גפני
אבל אתה בטוח שזה כאן?
רועי כפיר
אני אשיב לך עוד בדיון הזה. למיטב ידיעתי זה כאן.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה בטוח? שיעשה שיעורי בית ויציג לנו את הדברים.
היו"ר משה גפני
את צודקת, אבל אני סומך על סגן שר הבריאות שהוא באמת מעביר העברות רציניות, הוא איש רציני, שהדברים האלה נעשו לטובת האנשים. אומר הרפרנט שזה לא יפגע באזרחים. אני מבין את מה שאת אומרת והאמת שהיה צריך לקיים על זה דיון יותר ארוך. את צודקת.
רוחמה אברהם-בלילא
אז מפאת קוצר הזמן נאשר?
היו"ר משה גפני
כן. אין מה לעשות. אומר הרפרנט באופן חד משמעי שזה לא יפגע.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא יכולה לתת את ידי להעברה של סכום כזה אחרי דיון של חמש דקות. אני מתנצלת. תעבירו את זה בלעדי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 963 עד 967 –
הפניות אושרו
רוחמה אברהם-בלילא
אני מתנגדת.
מגלי והבה
אנחנו.
רוחמה אברהם-בלילא
כן. אני אומר שאנחנו מתנגדים רק בגלל הדיון הקצר של חמש דקות בהעברה כזאת.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך אבל אין ברירה.
רוחמה אברהם-בלילא
חוסר שקיפות מוחלט.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של המיגון, אני מבקש תשובה.

פנייה מספר 968 -

התאמות בתקציב בתי החולים הממשלתיים.
רועי כפיר
הפנייה הזאת נועדה לביצוע התאמות בתקציב בתי החולים הממשלתיים. קודם כל למחיר יום האשפוז שעודכן במהלך שנת 2011, עדכון מאוד משמעותי בעקבות הסכמי השכר. מעדכנים גם את סעיפי השכר וגם את ההכנסות וכתוצאה מכך את הסובסידיה.
היו"ר משה גפני
אני מודיע לך שאני מביע את מחאתי גם בפנייה הזאת. אין כלום על המיגון של בית החולים באשקלון.
רועי כפיר
המיגון לא בפנייה.
היו"ר משה גפני
אתם פשוט מתעלמים. משרד האוצר נאמן לדרכו להתעלם מהנושא הזה של מיגון בית החולים באשקלון.
רוחמה אברהם-בלילא
מהצרכים הציבוריים.
היו"ר משה גפני
אתם פשוט מתעלמים מבית החולים הזה. משרד האוצר לדורותיו מתעלם מבית החולים ברזילי. זה בית החולים שנמצא בחזית.
רועי כפיר
אתה תוכל להסתכל בפנייה הזאת ולראות שבית החולים ברזילי קיבל תוספת מאוד משמעותית?
היו"ר משה גפני
תראה לי.
רועי כפיר
בית החולים ברזילי זה 9407.
ציון פיניאן
זה לא מיגון.
רועי כפיר
לא, זה לפעילות של בית החולים. בית החולים גירעוני והוא קיבל כאן כיסוי.
היו"ר משה גפני
כולם מקבלים, אבל אין על מיגון. אני דיברתי על המיגון.
רועי כפיר
המיגון הוא לא בסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
אין מיגון. אתה אמרת בעצמך.
רועי כפיר
המיגון כרגע עוד לא משולם.
היו"ר משה גפני
לא משולם, לא כרגע ולא לפני רגע. לא משולם.
רועי כפיר
יש התחייבויות בגינו.
מגלי והבה
בית החולים בנהריה, מורידים לו ארבעה מיליון שקלים ועוד 27.
היו"ר משה גפני
מה מורידים לנהריה?
רועי כפיר
לכל בתי החולים יש תוספות.
היו"ר משה גפני
תתייחס לנהריה. שואל חבר הכנסת מגלי והבה לגבי נהריה.
רועי כפיר
גם התמיכות בבית החולים נהריה הוגדלו במסגרת הפנייה הזאת. אני יכול להסתכל ולומר לך את המספר המדויק. מספר 5403, נהריה. כאן זה לפי תוכנית.
מגלי והבה
אתם ממש לא בסדר. מפרקים את הצפון.
דוד אזולאי
אני מתפלא על היושב ראש. איך הוא נותן להם. אני מכיר אותך כאדם מסודר ואתה עכשיו נותן במחי יד להעביר כאן כל מיני דברים. באמת.
רוחמה אברהם-בלילא
זאת שערורייה.
רועי כפיר
נהריה, מה שאתה רואה כאן בגג, מינוס ארבעה מיליון, זה בגלל שכדי לסייע לבית החולים לסגור את השנה, הפחיתו לו באופן משמעותי את יעד ההכנסות. המשמעות של זה היא בעצם כיסוי הגירעון של בית החולים כי הגירעון של בית החולים הוא אותו פער.
היו"ר משה גפני
סגן השר מודע לכל ההעברות האלה?
רועי כפיר
כן, בוודאי.
היו"ר משה גפני
הכול נעשה בתיאום אתו?
רועי כפיר
כן, בוודאי.
היו"ר משה גפני
דוד, זאת הסיבה.
רועי כפיר
מי שמעביר לי את הפנייה הזאת – אני כמובן בודק אותה – זה משרד הבריאות.
מגלי והבה
מה הייתה התשובה לגבי נהריה?
רועי כפיר
הסובסידיה שלו גדלה. הסובסידיה של בית החולים נהריה גדלה. אני לא מוריד לו כספים. הורידו לו את יעד ההכנסות וזאת דרך לסייע לבית החולים.
דוד אזולאי
אני רוצה לחזור על שאלת היושב ראש. האם כל הדברים – פשוט לחדד את הדברים לפרוטוקול – האם כל מה שאנחנו כאן נותנים למשרד הבריאות זה מתואם?
רועי כפיר
יותר מזה. השינויים הם בקשות של משרד הבריאות. אנחנו בודקים ומאשרים. אנחנו לא יזמנו את השינויים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 968 – 3

נגד – 2

הפנייה אושרה
דוד אזולאי
אני סומך על שיקול דעתו של סגן שר הבריאות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 969 – תקציב בתי החולים הממשלתיים
רועי כפיר
עבודה בלתי צמיתה. עשינו בפנייה נפרדת. חודשי עבודה של שני דברים עיקריים.
היו"ר משה גפני
מי אלה העובדים?
רועי כפיר
העובדים הם 109 אחיות שנכנסו החל מחודש אפריל בעקבות הרחבה של הסכם התקינה עם הסתדרות האחריות כפי שהייתה בהסכם במרץ, אחיות שאמורות לתגבר את הטיפול במונשמים במחלקות פנימיות. השנה הן עוד נכנסו במהלך השנה ולכן הן עובדות לא שיא כוח אדם מלא אלא חודשי עבודה על חלק מהשנה. החל משנה הבאה זה יהיה בשיא כוח אדם. כנ"ל לגבי רופאים לפי הסכם הרופאים האחרון, תקני רופאים, שגם כן נכנסו במהלך השנה באיוש של חלקיות שנה ובשנה הבאה יתוקצב בשיא כוח אדם.
היו"ר משה גפני
הכסף של שביתת הרופאים נמצא כאן באיזשהו מקום?
רועי כפיר
הכסף של שביתת הרופאים מגיע דרך מחיר יום אשפוז שזה העדכון העיקרי של הפנייה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מעדכנים את התעריף וזה מעדכן את ההכנסות.
היו"ר משה גפני
גם המתמחים.
רועי כפיר
המתמחים, זה ייכנס.
היו"ר משה גפני
מתי זה יבוא?
רועי כפיר
אנחנו עכשיו עובדים על זה, להכניס את זה כבר בתחילת 2012.
מגלי והבה
מה לגבי המיגון בבית החולים זיו בצפת? השר התחייב על כך לפני שנתיים וחצי.
רועי כפיר
אני לא יודע על איזו התחייבות ספציפית מדובר. יש תוכנית מיגון.
מגלי והבה
תוכנית מיגון לבית החולים. אולי השלום יגיע מהצפון.
רועי כפיר
יש תוכנית מיגון לבתי חולים, בעיקר לבתי חולים בצפון ובאשקלון, וההשתתפות הממשלתית בה היא כ-200 מיליון שקלים. בפנייה הזאת חלק מהכסף הזה הוא גם למטרות האלה.
מגלי והבה
אבל זה לא מופיע, לא ברזילי ולא זיו. יש שם בעיה של המיגון.
רועי כפיר
הפנייה של 67 מורכבת מהרבה מאוד סעיפים של תוכניות שכולן מתקדמות באופן הדרגתי ולכן כל פעם אנחנו נותנים תקצוב מזומן לפי הצורך, בין השאר תוכניות של חיזוק הצפון לאותם בתי חולים, תוכנית מיגון בתי חולים כלליים גם כן לאותם בתי החולים.
מגלי והבה
היושב ראש, לגבי ברזילי וזיו.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אנחנו עכשיו מדברים על העובדים הבלתי צמיתים. אנחנו מבקשים תשובה בכתב לגבי המיגון של בית החולים ברזילי ובית החולים זיו בצפת.
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 969 – פה אחד

הפנייה אושרה

אנחנו חוזרים לפנייה של ביטוח לאומי, עמוד 23, פנייה מספר 903
גיא הרמתי
הפנייה היא פנייה פנימית ונועדה להתאים את התקציב לביצוע השנתי בקצבאות ובהשתתפויות של המדינה בתקציב ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
מורידים 153 מיליון שקלים מהבטחת הכנסה.
גיא הרמתי
כן, ומעבירים לקצבאות אחרות.
היו"ר משה גפני
איזה קצבאות?
גיא הרמתי
למשל גמלאות לאוכלוסיות שאינן מבוטחות שזה בעיקר זקנה, למשל לקצבאות שהאוצר משלם כמו ניידות, כמו נפגעי פעולות איבה. הכול בהתאם לביצוע בפועל של ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
בידיים שלכם ההחלטה, להצביע או לא להצביע? הוא אומר שזה לא משנה בביצוע.
גיא הרמתי
זה לא פוגע במקבלי הקצבאות עצמן כי הם מקבלים לפי חוק בין אם יש תקציב ובין אם אין תקציב. אנחנו מנסים להתאים את התקציב לתקנת הבטחת הכנסה בהתאם למימוש בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 903 – פה אחד

הפנייה אושרה

פניות מספר 879 עד 881 - משרד החוץ
אורי גבע
מדובר בתגבור של משרד החוץ, פעילות דיפלומטית בחוץ לארץ וכנס הפלוריאדה שצפוי להתקיים במאי 2012, כנס של מגדלי פרחים. אנחנו מדינה שמייצאת הרבה פרחים ומעוניינים להשתתף בכנס הזה. מתוכננת השתתפות של כמה משרדים בנושא הזה שיש לו חשיבות. משרד החוץ הוא זה שכמובן מבצע בחוץ לארץ את הפעילויות הללו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 879 עד 881 – פה אחד

הפניות אושרו

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:10>

קוד המקור של הנתונים