ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 599 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 10:45
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירות מילואים בתקופת העבודה המועדפת), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה ביבי

מירי רגב
מוזמנים
>
סא"ל חוסיין חוסייסי - ר' ענף תשלומים וגמלאות , פרקליטות צבאית, משרד הביטחון וצה"ל

סרן אילן רויזמן - עוזר היועץ המשפטי, פרט, פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון

שושנה בר - מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

גיא הרמתי - רפרנט בטל"א באג"ת, משרד האוצר

עו"ד חלי גאי אלדר - משרד המשפטים

שרה בכר - המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירות מילואים בתקופת העבודה המועדפת), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני, ל' בכסלו, ה-26 בדצמבר 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירות מילואים בתקופת העבודה המועדפת), התשע"ב-2011, של חברי הכנסת אריה ביבי, מירי רגב, איתן כבל, מיכאל בן-ארי, רחל אדטו.

הצעת החוק היא יפה. באמת יפה. אני אוהב אותה. חבר הכנסת אריה ביבי, בבקשה.
אריה ביבי
הצעת החוק מדברת על אנשים שמסיימים את הצבא, עובדים בעבודה מועדפת ואז במשך עבודתם הם יוצאים למילואים לתקופה של חודש-חודשיים כי הם צעירים ולאחר שנתיים אומרים להם שפסק הזמן הסתיים ולא מחשיבים להם את תקופת המילואים. הצעת החוק באה לומר שאם הבן אדם משרת שנתיים ועוד חודש מילואים, יעשו לו שנתיים וחודש.

אם תרצה, אני אקריא לך את הצעת החוק במפורט.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת מירי רגב, יש לך מה להוסיף?
מירי רגב
לא. אני מודה לך על כך שאתה מקדם את הצעת החוק הזאת בצורה כזאת מהירה. אני חושבת שזאת הצעת חוק באמת באה לעשות צדק. יש כל כך הרבה נושאים שיושבים לפתחה של הוועדה הזאת ואני יודעת שהנושא של שירות המילואים הוא נושא שקרוב ללבך. לכן אני חושבת שזאת הצעת חוק נכונה, שנלך לקראת אותם חיילים שמשתחררים שיקבלו גם את היכולת שלהם לעבוד בעבודה מועדפת חצי שנה מתוך שנתיים וגם יוכלו ללכת לשירות מילואים בלי לפגוע בשירות המילואים.

התיקון הזה שבעצם משלב גם בין העבודה המועדפת וגם בין היכולת שלהם לקיים שירות מילואים, עושה צדק עם המשרתים.
אריה ביבי
היה מקרה אמיתי. אני לא הייתי מביא את הצעת החוק הזאת אם לא היה מקרה של חייל שכתב לי שהוא היה בשירות מילואים ואחרי שנתיים הפסיקו לו את העבודה המועדפת.
היו"ר חיים כץ
רוב הצעות החוק באות מפניות ציבור. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים ואנחנו צריכים לתקן אותם.

אדוני, סגן אלוף חוסייסי.
חוסיין חוסייסי
אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק. אנחנו גם תמכנו בגרסה הקודמת שלה שאמרה שיספרו את מניין ימי המילואים כחלק מהוותק בעבודה המועדפת.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא הסכמתם?
מירי רגב
הייתה בעיה לא שלנו אלא אני מבינה של ביטוח לאומי מול הצבא. נדרשנו להגיע אתם להבנות. הבנתי שזה מה שמקובל על היועץ המשפטי שלך ואנחנו קיבלנו את זה.
היו"ר חיים כץ
היועץ המשפטי שלי לא מחוקק. אצלנו בוועדה היועצים המשפטיים הם לא חברי כנסת אלא הם יועצים משפטיים. הם לא מחוקקים.

מה האוצר אומר?
גיא הרמתי
האוצר לא מתנגד.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הצעת החוק היא לא תקציבית.
גיא הרמתי
לא.
היו"ר חיים כץ
יש כאן מישהו מהביטוח הלאומי שרוצה להגיד משהו?
שרה בכר
עורכת דין שרי בכר, המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
את חייבת לומר כי אם לא, לא תקבלי משכורת
שרה בכר
לא, אני לא חייבת לומר אבל אני רוצה לומר שגם ביטוח לאומי תומך בהצעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
למה ביטוח לאומי לא רצה שהימים האלה לא ייספרו לצורך העניין? הוא לא רצה שימי המילואים ייספרו בתוך העבודה המועדפת?
שרה בכר
אדוני, התכלית של העבודה המועדפת והתכלית של המילואים לטובת המדינה שונים לחלוטין. כמובן שאין חולק על כך שמה שעושים המילואימניקים זאת עבודת קודש. מדובר בצורך של הגנה על המדינה. העבודה המועדפת, התכלית שלה היא בעצם לעודד עבודה במקומות עבודה שנדרשת להם הנחיצות במשק, שאין בהם ידיים עובדות, שלעתים יש בהם עובדים זרים ונדרשת שם העסקה ועידוד עבודה ישראלית יותר.
מירי רגב
אם כן, למה התנגדתם להצעת החוק שהבאתי והפלתם אותה בוועדת שרים לחקיקה, לעודד עבודה מועדפת?
היו"ר חיים כץ
מירי, זה לא נושא הדיון.

יש עוד מישהו שרוצה לומר כאן משהו? אין.

מאחר שאף אחד לא רוצה לומר כלום, אנחנו נעבור להקראה.
שמרית שקד
אנחנו נקריא את הנוסח השני שהוא נוסח הפשרה. התקופה בה אתה יכול לעבוד בעבודה מועדפת תוארך ככל שעשית שירות מילואים והיא תוארך בהתאם למשך תקופת שירות המילואים.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שירות מילואים בתקופת העבודה המועדפת), התשע"ב-2012

1.
תיקון סעיף 174

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בסעיף 174(ב)(2), בסופו יבוא: "במניין תקופת השנתיים האמורה, לא יימנו ימים בהם שירת בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008".
היו"ר חיים כץ
תודה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים כאן אישרו את הצעת החוק. הוועדה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. היא תעלה למליאה, תעבור קריאה ראשונה, תרד במהרה בימינו לוועדה ולפי רוח הדברים כאן היא גם תעבור בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00>

קוד המקור של הנתונים