ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/12/2011

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
26/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 598 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הגדלת מענק השחרור), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
סא"ל חוסיין חוסייסי - ר' ענף תשלומים וגמלאות - פרקליטות צבאית, משרד הביטחון וצה"ל

עו"ד גל כהן - לשכת יועמ"ש למע' הביטחון, משרד הביטחון וצה"ל

סרן אילן רויזמן - ע' יועמ"ש פרט - פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון וצה"ל

עו"ד חלי גיא אלדר - משרד המשפטים

רועי קונפינו - אגף התקציבים, משרד האוצר

נעמי ברנפלד - משרד האוצר

ענת כהן - רכזת, תעשייה צבאית
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הגדלת מענק השחרור), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אנחנו פותחים שבוע חדש. יום שני בשבוע, ל' בכסלו, ה-26 בדצמבר 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הגדלת מענק השחרור), התשע"ב-2011, של חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון. בבקשה.
משה (מוץ) מטלון
אדוני, אני מבקש להודות לך, לאנשי הוועדה וליועצת המשפטית על כך שקידמתם את הדיון הזה. אני חושב שהוא דיון ראוי וחשוב, בוודאי בתקופה בה אנחנו שומעים נתונים על אחוזי המשתמטים ההולכים וגדלים מצה"ל, ומה יותר בקונצנזוס ובהרוויה שלנו – ואני אומר את זה לא לשם המליצה – מאשר חיילי צה"ל שקרובים לכולנו והרצון להיטיב עמם.

בשנה האחרונה עלו הצעות מהצעות שונות כיצד להעדיף אנשים שתורמים למדינה והצעה אחרי הצעה נפלה בטיעונים שהעדפה גורמת לאפליה, שזה לא חוקתי וכך הלאה עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה אמר שנתגמל כי לגבי תגמול אין שום בעיה. אני ביקשתי להרים את הכפפה ואכן הרמתי אותה. ביקשתי בהצעת החוק הזאת להגיע למצב בו יוכפלו מענקי השחרור לחיילי צה"ל. המטרה הראשונית שלי הייתה יותר מאשר ההצעה הסופית מבחינת הסכומים. אני רציתי להגיע למצב שבאמת חייל משוחרר, מעבר למענק, יקבל איזשהו סכום ראוי וקראנו לו שלוש משכורות ממוצעות במשק, שזה נתן משהו כמו 27 אלף שקלים. אחרי דין ודברים שהיה גם סביב דוח טרכטנברג בתוך הממשלה, הגיעו להבנה שבהדרגה נגיע לעשרים אלף שקלים, שזה מעט יותר מאשר הכפלת המצב הקיים היום, שזה דבר שבהחלט סיפק אותי.

עשרים אלף שקלים בסופו של תהליך פלוס הפיקדון בהחלט ייתן לחייל שיוצא משירות צבאי את האפשרות ללכת וללמוד לתואר ראשון במצב ראוי יותר ולא יטיל את ההוצאות הכספיות על ההורים שלו.
היו"ר חיים כץ
יוכל לנסוע לחוץ לארץ.
משה (מוץ) מטלון
יוכל גם לנסוע לחוץ לארץ אבל אז כשהוא ילך לאוהל ויגיד שאין לו כסף לתואר ראשון, אני כמדינה יודע שמילאתי את חובתי ואמרתי שהנה אני נותן לו את האפשרות. נכון שזה כסף לא צבוע לעומת הפיקדון, אבל אני כמדינה מרגיש מחויב לתגמל את אותם אנשים.
היו"ר חיים כץ
לא שלנסוע לחוץ לארץ זה רע.
משה (מוץ) מטלון
לא, זה טוב, אבל כשאני לוקח את העלויות של לימודים לתואר ראשון, לוקח את עשרים אלף השקלים האלה ולוקח את ה-27 אלף שקלים פיקדון, זה נותן באמת מענה ראוי לעשות אפילו תואר במכללה.

זאת הייתה כוונתי וזאת כוונתי. אני חושב שהדיון הזה הוא מאוד ברור. נעשו תיקונים כאלה ואחרים והגענו להבנות ותיאמנו את הנושא הזה עם האוצר.

אני שוב רוצה להודות לך. מבחינתי אפשר לגשת להצבעה אבל אתה קובע מתי נצביע.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. חברינו מהצבא. שם, תפקיד ותאמרו מה שיש לכם להגיד.
חוסיין חוסייסי
שמי חוסיין, אני ראש ענף תכנון שכר וגמלאות, שייך לאגף כוח אדם.
היו"ר חיים כץ
מה עם היתומים?
חוסיין חוסייסי
הבנתי שקיבלנו חודשיים בוועדת שרים.
היו"ר חיים כץ
גם כאן אני מקווה שתקבלו חודשיים.
חוסיין חוסייסי
אני מקווה שנעשה את זה גם לפני.
היו"ר חיים כץ
אתם בוועדת שרים התנגדתם?
חוסיין חוסייסי
לא. אני לא יודע מה עמדת משרד הביטחון. לא הייתי בוועדת השרים ואני לא יודע מה העמדה שהציג שם משרד הביטחון. אני אישית לא נכחתי שם.

לגבי הצעת החוק בה אנחנו דנים עכשיו. ראשית, אנחנו תומכים בכל הצעת חוק שבאה להיטיב עם החיילים במיוחד שמדובר באוכלוסייה שנושאת בנטל ולצערי, כמו שנאמר כאן, היא לא כלל האוכלוסייה ויש לא מעט משתמטים. יחד עם זאת אנחנו עכשיו באמצע עבודת מטה כדי לבחון את כל התגמול לחיילי החובה, גם בגלל הצעות חוק שהציעו להעלות את דמי הקיום השוטפים של חיילי החובה. כחלק מבחינת הנושא הזה אנחנו גם מסתכלים על כל מרכיבי התגמול שמקבל חייל החובה, גם על מענק השחרור, גם על הפיקדון וגם על דמי הקיום.

אם יש אפשרות, אנחנו חושבים שיש אפשרות להמתין עם הצעת החוק לטווח זמן של חודש-חודשיים עד שנסיים את עבודת המטה ובעצם נסתכל על כל מרכיבי התגמול של חיילי החובה ואולי אפילו לשלב אותם כחלק מההצעה הקודמת שבאה לתגמל את חיילי החובה. אנחנו חושבים שזה צעד שהוא יותר נכון.
היו"ר חיים כץ
מה אומר האוצר?
רועי קונפינו
רועי קונפינו, אגף התקציבים, משרד האוצר. ההצעה הזאת מתואמת אתנו. ההצעה כמו שמונחת לפניכם מתואמת אתנו ואנחנו תומכים בה. לגבי חבילת דמי קיום כוללת לחיילים, אני לא יכול להתייחס.
היו"ר חיים כץ
לא, לא ביקשנו שתתייחס לזה.
רועי קונפינו
ההצעה כפי שמונחת לפנינו, אנחנו תומכים בה.
היו"ר חיים כץ
יש כאן עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?
גל כהן
גל כהן, אגף היועץ המשפטי, משרד הביטחון. החלטת ועדת שרים לחקיקה קבעה שקידום הצעת החוק הזאת תהיה בתיאום מלא עם משרד הביטחון ועם משרד האוצר ולכן אנחנו מבקשים את התקופה הזאת של חודש-חודשיים. זה לא משהו שאי אפשר לחכות אתו.
היו"ר חיים כץ
אבל תיאמו את הצעת החוק הזאת.
גל כהן
תיאום, זה אומר שמתקבלת גם הבקשה שלנו לדחות את הנושא הזה בחודש-חודשיים.
רועי קונפינו
אין לנו התנגדות שזה יידחה בחודש או חודשיים.
היו"ר חיים כץ
נעבור להקראה ולאחר מכן נאשר את ההצעה בקריאה ראשונה. נראה מה משרד הביטחון עושה.
שמרית שקד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס') (הגדלת מענק השחרור), התשע"ב-2011

1.
תיקון סעיף 10

בחוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10 -

נסביר בקצרה. סעיף 10 לחוק קליטת חיילים משוחררים קובע שבתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותי הסדיר תשלם לו קרן החייל המשתחרר סכומים כלהלן, והחוק קובע מה הסכום שישתלם בעבור כל חודש.
היו"ר חיים כץ
הנה, קיבלתם חודשיים. התשלום יהיה חודשיים מיום השחרור.
שמרית שקד
נכון. בעד כל חודש של שירות כלוחם סכום כלשהו שקיים היום והחוק מחלק לשירות של לוחם, לשירות כתומך לחימה, שירות אחר ושירות אזרחי במסלול מפוצל.

כרגע סעיף 10 יהיה ההוראה הקבועה שתחל החל מה-1 בינואר 2016. עד שתחול ההוראה הקבועה ב-2016, אז זה יגיע להבשלה מלאה של משהו כמו 20,016 שקלים כפי שהם יהיו מעודכנים בשנת 2016, עד 2016 יהיו בעצם ארבע הוראות שעה.
משה (מוץ) מטלון
צמוד ל-2012 אבל ההצמדה מ-2012.
שמרית שקד
נכון. עד 2016 יהיו ארבע הוראות שעה שמחילות את ההעלאה בצורה הדרגתית.

(1)
בפסקה (1), במקום "204" יבוא "556".

(2)
בפסקה (2), במקום "170" יבוא "463".

(3)
בפסקה (3), במקום "136" יבוא "370".

(4)
בפסקה (4), במקום "68" יבוא "185".

2.
תיקון סעיף 11


סעיף 11 הוא סעיף ההצמדה.

בסעיף 11(ב) לחוק העיקרי, ברישה, במקום "9(א), 10 ו-19(ד)" יבוא "9(א) ו-19(ד)" ואחריו יבוא:

"(ב1)
הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפי יום העדכון".

כלומר, נקבעים כאן כרגע סכומים חדשים. הסכומים האלה כרגע מתנתקים מהעדכון הקודם שקיים היום בחוק. הסכומים שקיימים בחוק מעודכנים נכון לשנת 2000, 2004, וממשיכים להתעדכן מאז. מכיוון שאנחנו כרגע קובעים סכומים חדשים, הם מתנתקים מהעדכון הקודם וכרגע אנחנו קובעים שהם יעודכנו מחדש החל מחודש פברואר 2012 לפי שיעור עליית המדד מינואר.
משה (מוץ) מטלון
אלה ההסכמות.
שמרית שקד
3.
הוראת שעה לשנת 2012

בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ועד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) יקראו את סעיף 10 לחוק העיקרי כך, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה זו, גם אם חודשי השירות שבגינם משתלם המענק אירעו לפני התקופה האמורה:

(1)
בפסקה (1), במקום "204" יבוא "333".

(2)
בפסקה (2), במקום "170" יבוא "278".

(3)
בפסקה (3), במקום "136" יבוא "222".

(4)
בפסקה (4), במקום "68" יבוא "111".

4.
הוראת שעה לשנת 2013

בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) יקראו את סעיף 10 לחוק העיקרי כך, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה זו, גם אם חודשי השירות שבגינם משתלם המענק אירעו לפני התקופה האמורה:

(1)
בפסקה (1), במקום "204" יבוא "389".

(2)
בפסקה (2), במקום "170" יבוא "324".

(3)
בפסקה (3), במקום "136" יבוא "259".

(4)
בפסקה (4), במקום "68" יבוא 130".
5.
הוראת שעה לשנת 2014
בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יקראו את סעיף 10 לחוק העיקרי כך, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה זו, גם אם חודשי השירות שבגינם משתלם המענק אירעו לפני התקופה האמורה:

(1)
בפסקה (1), במקום "204" יבוא "444".

(2)
בפסקה (2), במקום "170" יבוא "370".

(3)
בפסקה (3), במקום "136" יבוא "296".

(4)
בפסקה (4), במקום "68" יבוא "148".

6.
הוראת שעה לשנת 2015

בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ד (1 בינואר 2015) ועד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) יקראו את סעיף 10 לחוק העיקרי כך, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה זו, גם אם חודשי השירות שבגינם משתלם המענק אירעו לפני התקופה האמורה:

(1)
בפסקה (1), במקום "204" יבוא "500".

(2)
בפסקה (2), במקום "170" יבוא "417".

(3)
בפסקה (3), במקום "136" יבוא "333".

(4)
בפסקה (4), במקום "68" יבוא "167".

אני אסביר שבעצם המועד הקובע לתשלום המענק הוא יום התשלום. כלומר, יום התשלום מתחיל לפי הסכום הגבוה יותר ומשלמים לו לפי סך כל החודשים שהוא שירת, לפי הסכום הגבוה באותו יום בו הוא משתחרר.
חוסיין חוסייסי
כלומר, מה שקובע זה מועד תשלום המענק?>
שמרית שקד
כן.
חוסיין חוסייסי
אם הוא השתחרר בדצמבר השנה, הוא מקבל את המענק בעוד חודשיים, הוא יקבל אותו לפי הערכים הגבוהים.
שמרית שקד
בדיוק. על כל חודשי השירות. אם הוא שירת 36 חודשים, ה-36 יהיה כפול הסכום המוגדל ולא רק החלק היחסי של השירות שהיה בתקופת 2012.
היו"ר חיים כץ
אם מגיע לו שלושים שקלים תוספת, הוא יקבל שלושים כפול 36 ולא שלושים כפול חודשיים.
שמרית שקד
בדיוק.
חוסיין חוסייסי
אתם מבינים שזה ייצור בעיה עם מי שמשתחרר עכשיו.
היו"ר חיים כץ
תמיד תהיה לך בעיה.
שמרית שקד
7.
תחילה ותחולה

(1)
תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2012 (להלן – יום התחילה).

(2)
על אף האמור בפסקה (19, תחילתו של סעיף 1 לחוק זה ביום כ' בטבת תשע"ו (1 בינואר 2016) והוא יחול על מענק לפי סעיף 10 (להלן – מענק) המשתלם ביום התחילה ואילך.

פסקה (3), יתכן שתהיה מיותרת בנוסח הסופי אבל אני אקריא אותה. אם נגיע למסקנה שצריך להוריד אותה, נוריד אותה.

(3)
סעיף 11(ב) ו-(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחתם בסעיף 2 לחוק זה, יחולו לגבי מענק שחרור המשולם ביום התחילה ואילך (ובכלל זה לגבי עדכון סכום מענק המשתלם בעד חודשי שירות לפני יום התחילה).
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מישהו רוצה לומר משהו? מאחר וועדת שרים אישרה את זה, אני חוזר ומציין – ושמענו כאן גם את הסכמת האוצר שאמר שהצעת החוק היא לא תקציבית – אנחנו נעבור להצבעה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
גל כהן
ההצעה היא כן תקציבית אבל היא מתואמת.
היו"ר חיים כץ
היא לא תקציבית. אם הממשלה אישרה, היא לא תקציבית.

כל חברי הכנסת שנמצאים כאן, והם יותר מאחד, תמכו בהצעת החוק והוועדה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה במליאה. היה והיא תעבור במליאה, היא תחזור לכאן להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
משה (מוץ) מטלון
תודה רבה לאדוני היושב ראש. תודה רבה לכם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:44.

קוד המקור של הנתונים